גליון 1858

העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 2 | לל א מילים העורך ווזמייסד הראעיון : ד״ר מלביאל זוארץ ו״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב ווארץ 1 עשה זאת במו
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 3 | --מ מי שנ תו של מייס דו: אין חכם כבעל פנסיון איגרת ל אזרח הי ק ר מ * כלגת 1ולשרותו מלכיאל המערך — מיפלגת העבודה הישראלית ומיפלגת הפועלים המאוחדת — יוצא במיבצע
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 4 | ס פי ר א ״ ם ונד גולדה בניגוד להכחשות המפורשות, ברור כיום מעל לכל ספק, כי שר־האוצר פנחס ספיר הציב אולטימטום בפני ראש־הממשלה גולדה מאיר, לפני ישיבת הממשלה
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 5 | 11111111 111111 111111 1111 *111 111111 # 1יי 1111 111111 1 9 9 *111^₪ 188 דיפלומה-הסמן החדץ ( ה חד והעדין ) דיפלומס מלסינום פלוס הטולס הזה
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 6 | הלנה רובינשטיין לכל הגברים׳ גבר אחד מכל שניים הוא טיפוס של מנס קלוב גבר אחד מכל שניים הוא טיפוס של מנס קלוב 52 >1811 • ויוווא * ו ו העולם הזה
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 7 | ב מ עגל ר סגו שיטות לימוד חדישות ומודרניות נילמדות בבתי המדרש למורים וגננות. אחת מהן במעגל סגור (הנראית בצילום) נותנת אפשרות לביקורת עצמית לאחר שעות ההוראה.
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 8 | גיליון אחד הגיע גם לידי אבנרי, שישב במקומו במליאה. הוא שם אותו בתיקו, מכיוון שאינו נוהג לקרוא עיתונים במליאה( .בשעתו גרם אבנרי להוראה של נשיאות הכנסת, האוסרת
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 9 | מדוע התפרץ עזר ו״צמן על לאה רבין -אשת מפקדז ל שעבר? ׳ 8התפרצויות הזעם של אלוף (מיל ).עזר וייצמן 8טעות פרוידיסטית היתר, לאחראי על מרחב שלמה, ר אי׳ כן אדוני,
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 10 | מכת בי ם תשובות לשוד הקולות לחוק עופו —באדר, שפירושו התארגנות גורמי־כוח לדריסת האופוזיציה המפריעה להם — יש רק מענה יעיל אחד : התארגנות מחודשת ונימרצת של כל
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 11 | דיי ״שמסדרויאל״ זכה במקום הראשון בסקר הקניה הטובה ביותר לשנה זו. שיעררזיאל שיער אסוף, חופשי זוהר שיערגלרומתבדר שיער גולש נעים ורך שיער רויאל ; השיער שלך. זזי ח
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 12 | ! הגידו? ״תשלובת וורד״ שידמה 150,000 דולאר לשווא תשלובת ערד שילמה עמלה של 150 אלף דולר לסוכנה הכללי באיטליה, אמיליו ג׳נטילי — למרות שלא ייצאה באמצעותו כל
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 13 | סיקורת שיממון ויובש מונאיס זניינו את חנינת ׳ 01 התיאטרון הבינלאומי ה אוו ס של ה פ סו ק ״כת שקרנים אינה מקבלת פני שכינה.״ פסוק זה היה אחד מאותם פסוקו של יום,
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 14 | תמרורים מונה • על־ידי כונס הנכסים מיסעל אוטוקרס, למנכ״ל החברה, צדי פלד 49 חבר אגד שהיה מנהל סוכנות מרצדס באירן ואיש מישרד־החוץ באתיופיה. מדיםלהינשא. בעוד כ
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 15 | א א ואי א התעש חנ א! ף ככן, סוף״סוף נקרא את הכל. על 1הפוגרומים. על הסבא היהודי, שנחטף לצבא הצאר. על הריב של האחות עם האבא במילווקי. על הזבובים בקיבוץ. על
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 16 | משה ד״ו נושא את דגר הימי! חויאקצית חובו מנהיג העשידים והמתעשוים גועלי הקרקעות ף*• עולם לא היתה זהות כה ברורה ומוחלטת בין אבירי ארץ־ישראל השלימה לביו ספסרי
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 17 | היו בו השפילה מאת אור, א סרי זה היה היום בו נתן יו״ר הכנסת פקודה דסדרנים להשתמש ככוח נגד ח״כים, כדי למנוע מהם להיכנס לישיבות מוסדות הכנסת. זה היה היום כו הוכח
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 18 | ב ו 1 1 1 1 1 1 1 המסת מת עצמה של גו־ש־מפא״י בכנסת. מסרתי לשניהם את ההודעה בעל־פה, ואמרתי להם שתוך כמה דקות יגיע זיכרוני כדי למסור את ההודעהיבכתב. התגובה היתה
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 19 | בישיבה זו, שברנו את בל השיאים. היא נפתחה בשעה ,15.00 ונסתיימה בשעה 7.22 בבוקר — 14.22 שעות, שכללו ארבע שעות של ״הפסקה״ ,שלא היתה הפסקה כלל, אלא רק העברת המאבק
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 20 | הכנסת את עצמה (המשך מעמוד )19 בדלים, שנהנו יד למזימה, והזהיר אומם בפני התוצאות. אורי א מ רי: הליברלים עוד יגיעו בחזרה ל־ 5מנדטים, תאמין לי. אתם סיעה קטנה, בכים
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 21 | אבל איש מדם אינו יודע כי המכונית ש־במשרד־הרישוי נרשמה כמי שבעליה הראשון היתד, גולדה מאיר, לא הגיעה לידיה של גולדה מעולם. מ תנו ת לאישי הצמרת ך• שאלה שעדיין
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 22 | ״העולם הזה״ יצא רבווק את תגובות הציבור מהקרנת ..הטאנגו ה א חווך ^ יום ונורא:״ ״סתם אפם של סרט.״ ״סרט נפלא. מין? זה בכלל לא על מין. זה סרט על בדידות.״ הדעות
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 23 | אודות סצינת מעשה־הסדום המפורסמת שעושה מארלון בראנדו במריה שניידר, בעזרת חבילת חמאה, ולאחר הבשורה המפתיעה מירושלים כי הצנזורה הישראלית לא קיצצה בסרט — היתד,
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 24 | במדינה סרט ישראל בצבעי ם בנ-בובס של עודד ק 1טלד אברהם מו ר * גבי א ל דו ד מפי ק: נפת לי אלטר במאי: אם דיין הצגות בפורה עול מיות ירושלים באר־שבע נתניה קולגוע
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 25 | בהצעת החוק של עופר־בדר, דפק ישראל ישעיהו יו״ר הכנסת בפטישו על הדוכן והכריז: החוק התקבל בקריאה סופית. 75 הצביעו בעדו 20 .הצביעו נגד. לרוע מזלו של ישעיהו היתה
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 26 | 1111111 1-* 111 11נון תשח הווו ב ס הז ה 1858 הנשזו את עונתה (המשך מעמוד )18 הכן, כדי להגיש בג״ץ נוסף: למנוע את הדיון, בטענה שהיים צדוק אינו מוסמך להגיש את
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 27 | אלו התמונות ש הו עי שו את העול ר *1 1 1 1 1 1 1 1 1ר> 1 111111י מתפרסמות תמונות־העירום של דקלין קני די. בצאתה מהבית להשתזף, לבשה דקלין סליפ בלבד, וכך נשכבה על
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 28 | 1קריעות ב׳נ ״ ם י (המשך מעמוד )20 מדע? אתה מעליב אותם ! אורי אבנרי ז עובדה היא שלמרות כל החששות האלה. קמה קבוצה מפוארת של מדענים, למעלה ממאה פרופסורים, ובראשם
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 29 | גלג לי לסבתא (המשך מעמוד )21 הרשעות בודדות בלבד, מימי בחרותו. הידיד השני הוא סם רוטברג, מי שהיה שותפם לעסקים של גדולי הפשע האמריקאי. רוטברג עשה את הונו בתקופת
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 30 | פרשה מסויימת שאתה שומר בסוד תיוודע השבוע לאדם הלא נכון, ועלולה לגרום לן עוג- מת נפש גדולה. אין טעם שתכחיש את ה עובדות כאשר האדם יטיח אותן בפניך. הש: 1 21מרס -
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 31 | בת הוב ממווקו הגיעה למצוות ודמסדור דוגמנית בשדה למהדרין שמבקשים ממזריאל להצטלם, היא עושה זאת בשמחה. זה המקצוע שלה — דוגמנית צילום ומסלול. אבל לפני שהיא מצטלמת,
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 32 | במדינה חינוך מץ חינוך *111311־. תזמיד גן 17 וחצי גזרק מביחרסיפרו — ער ששכב עם חברתו פשעו של מרדכי שנדטוב• היו חמור ביותר: בגיל 17 וחצי, הוא העז לשכב עם בחורה
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 33 | התעלומה שאפילו איירונס״ד איוו חוד ;וליה! * 6אשר החליפרייץ סף הורוביץ לר>נ־ ^ ציח את זכר הוריו שניספו בשואה בידי הנאצים, לא ידע שהוא מזמין לעצמו, במו ידיו,
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 34 | רוגמנ׳וו כ עורה למהד רין אירופה שרם •.״כ־יג 1^ * 011. 5מע 0ז\/ק0סעש מ צי ע ה: ( 1ודרכיס *לאירופה *הנחרח הרחוק סביב ה עול (המשך מעמוד )31 עם עולם הזוהר באמצעות
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 35 | במדינה (המשך מעמוד )32 החמורים ביותר שניתן להטיל על בני־אדם: היעדר מוחלט של דמעות, חוסר חוש טעם, אי יכולת לחוש בכאב או להב דיל בין חום וקור, לחץ־דם בלתי קבוע
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 36 | >ך>* מישה מי יודע! * 5חמישה אבי יודע עשר הן התבונות של השרות בבנק דיסקונט: יעילות, אדיבות, סודיות, ,מקצועיות, מהירות, דייקנות, מהימנות, תשומת לב, ידידות ושרות
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 37 | קולנוע •שראל אירגון 3ז 0וי־?וד1וע 3י ע 1ראד ליוצרי הסרטים בישראל יש טענות. לא מהיום. כמו על זה שהתיאטרון מקבל בארץ סובסידיות של מליונים. כמו על זה שאין להם
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 38 | סרססג לנ לום הנח נו מלחמה באינפלציה טו ס לאילת מ תל־ א בי ב ויוו ש רי ם ע נתיב אויר מ או ח די ם מבצע נסח במחיר ללא תקדים כל יו ם מ־19.00 — 6.30 מיו ם חמי שי 5
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 39 | אב7 פעם תצטער קנית בקבוק יותר שלא א1!7ה!לחדזיאחר הגילח! מרענן,מצנו,מדרבן. מיוצר בישראל ע״י בלמון בע״מ, המפיצים: חב׳ נורית
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 40 | התחתון המונע גרויים ^רץ ריגך י? גי ^ מ ר לז\)1גד( לבני פשלון בטיב עליון #ד אג לקבל את התחתון המקורי של ״פשלוך־בלא תפר תחתון ועם פס ה \/-ההפוך(.זו הסיבה המונעת
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 41 | קהל הפוימיידות הנצחי של תדאביב ירד לגבול יפו חא שי ס 1 1 ** 1אסי ואחרונה דיין הגיעו לי בכורת הסרט בקולנוע הוד עם הדוד והדודה — עזר וראונוה וייצמן. !״דרה פוס
העולם הזה - גליון 1858 - 14 באפריל 1973 - עמוד 42 | מהפד 1858 ן א׳ד ׳ת
חזרה לתחילת העמוד