גליון 1859

העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 2 | סדר פסח ערוך ומבואר נ די ד״ר מלכיאל חארץ ז״ל קדש ורחץ סבן ושטוף סחט ותלה גהץ ולבש העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנון
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 3 | --ממישנתו של מייסדו יש הקונה עולמו בשעה אחת, ויש הקונה עולמו בשעה אחת וחמישה. ויוציאנו ה׳ ממצריים ניד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. ד״ר ט. ז.
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 4 | תקנות חדשות לגבי ניצול אנשי מילואים. לפי התקנות החדשות, אפשר יהיה לנצל את איש המילואים רק למטרות שלשמן הוא זומן. שפיר הורה להכין את התקנות לאחר מישפטו של קצין
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 5 | סימום י״ד עמגמוז בון בון בונבניירות אשל וג בי
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 6 | לקחנו א ת רעיון הכל־ בו והס קדט או תו בבנ ק לאומי. האם זכור לן־ היום בו הגיע רעיון הכל־בו ל ארץ? לפתע היית פטור מלהתרוצץ בכל העיר יכולת לקנות את כל מבוקשך תחת
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 7 | כשיגיע הזמן לדאוג לחינוך הילדים, לחתן את הבת, לרכוש דירה, לקנות מכונית -יעמוד לרשותך הכסף שחסכת בכל־בו בנ ק... בנק לאומי. ומחסכון -להשקעה: מניות? אגרות חוב?
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 8 | כעת שחולקו השכוע, בטכס חגיגי שנערך בבנייני האומה בירושלים, עיטורי המופת, לגיבורי האומה מאז הקמתה, יכולנו אנחנו, במערכה זו, לברך על המוגמר בסיפוק. חלקנו לא היה
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 9 | עסק הקבורה שד ראש מועצת רמח־השרון 1הבדיחה האחרונה ב מסדרונות הכנסת :״למה לא הרגו את יאמר עראפאת בפשיטה האחרונה ללבנון? מפ ני ששומרים אותו יותר קרוב לבחירות.״ י
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 10 | מכתבים בוז! כל הקטנות, התאחדו ! יי־* כיעד מיב עד נפש. לנגד עינינו 1 1הפכה הכנסת לכלי־שרת בידי ה רשות המבצעת, ואין איש פוצה פה. אין בה יותר דו־שיח ומאבקים פר
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 11 | מוקד, באמצעות הוצאת עכשיו. המיתון שולמית אפפל, יעזור אם תיקון ברז עולד 50 .ל״י, ואם פועל מבאר־שבע דור ש עבור יום עבודה בעי דור גפנים 40ל״י, הרי חייב לבוא
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 12 | במדינה העם אם תו־8גו אץ דו הגדה 3000 שגות איבה בין שכנים מוצאות ביטוי ב7יד הסדר מכל הטכסים של הדת היהודית, טכס ליל־הסדר של חג הפסח הוא הטכס ה מאחד והמלכד
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 13 | ה ג ׳ ד נספים מפוקפקים ממשיכים לזרום לישראל כאשר אושרה ההשקעה של אירגונו של הופה כסרט ישראלי, הגיע ארצה ה- מפיק, רוברט רסקין, ועימו שני נצי גים של אחת
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 14 | תמרורים מונה • לתפקיד המנהל הכללי בפועל של מישרד־הקליטה, עמוס לביא, שהיה עד כה המישנד. למנהל הכללי. בוגר האוני ברסיטה העיברית בחוגים כלכלה וסטא- מיסטיקה, היה
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 15 | ראש **ץ תים־עשרה משימות הוטלו על-ידי גיבור ה * /אגדה היוונית, הראקלם (הוא הרקולס). ייתכן שהמשימה הקשה ביותר היתה השנייה: הרי גת הידרה. הידרה היה נחש בעל מאה
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 16 | מ׳ הם הלוחמים שהעולם תיאר אותם בדמיונו כג״ימס בוגדים גדי״ ,״מוחץ״ ,״פאנטסטי״ ,״מיוחד במינו״, ״דמיוני״ ,״פנינה״ ,״מבריק״ ,״גאוני״ — אלד. היו רק מעט מאוצר
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 17 | אחרי הארון המובל בטנדר: הוריו של חגי, בני הקיבוץ וחבריו לפשיטה בן 15 ואבנר בן ,20 חייל ביחידה מובחרת בצה״ל. אז נמו שכולם מעריצים אותו, כך הוא מעריץ אותם. ממש
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 18 | עברו לסימון של גסות שלא היה כדוגמתו לפני פן. דוגמה נאה לכך ניתנה על־ידי השר חיים גבתי — אדם שנחשב עד כה לאיש נוח, אפרורי ובלתי־מתרגש. באשר נודע על פרשת ״שנלר״
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 19 | ..אדץ־ישראל השדמה מתמזגת וום ארץ־ישו־אד הוזזשדודמת והפאוווס הלאומו מתמזג ע תאוות הבצע...״ בדיון על שלוש הצעות אי״חאמון בקשר עם הח לטת הממשלה על מכירת קרקעות
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 20 | במדינה מיפלגזת מרכז ממלכתי ורשימה חופשית קריאתו של תמיר היתה תעמד פירסומת — אף תיקוות האיחוד 7א מתה הסיסמה עצמה הומצאה לצורך הרגע. שמואל תמיר נאם בוועידת
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 21 | נסזו ח אלוהים, חתניו, תורת הרצו ושטרות שר הרצו מנין משה ד״ן את עלייתו דשירסון כמנהיג הימין המאוחר •ד מיו היא החולמת עצמו יצר אותו, מעגל-קסמים מבוקר שהוא כולו
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 22 | בת הרופאה יצאה לעיר הופאי לני! ההו מןנון ״ מרילין ״ י -י י סרט בהבעה הקלאסית של מרילין מונרו. איפה הבמאי ! למטה: לילי אבירן מתחת למיגדל המים. גוואלד! במיסדרון,
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 23 | רהשתורר קצת ל צו רני רפואה ;אוץ אפילו במחיר חייו, ניתקה את עצמה הג׳ינג׳ית שופעת־החיים, הצבועה עתה ל בלונד, מבדידותה, חזרה תל־אביבה. ״רציתי להירפא מהמתח של
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 24 | 111 111#111 ..הגברים אינם ר 1צי ם ב עוג ה שלמ ה - הם רוצים פרוסה אחת מכל עוגה, טובה א1 רעה. ואפילו ביסקוויט מצומק הוא טוב כמשך שנים היתה הבעייח חכוייה מתחת
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 25 | קצובות — ואפילו נחירה מיקרית פה ושם — נשמעים לאוזניה במנגינה ערבה. נעים. חם. הם אפילו הספיקו, הפלא ופלא לדבר קצת. הוא סיפר לה על הבעיות שלו בעבודה. היא ליטפה
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 26 | במדינה מ ט 1ץ 1859 מאוזן : מאונך : מילת היילוד הראשון. )3פלא ) 5 .חי טורף )6 .תואר כבוד)7 . בלבד )9 .פילוסוף יווני שישב בתוך חבית ) 11 .חוסר כבוד, בושה ) 12
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 27 | | ..הופתעתי בעצמי נשהתאהבת בג בו נזה מ בוג ר - אומות דדיה מזור ו מ תו ת חתונתה בקורס מ־כיות חיוכה של דליה, המוכר כיום בכל בית בישראל״ זורח גם בתוך מדי צה״ל,
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 28 | ד מין היא (המשך מעמוד ) 21 תוכניתו בשקט, בהדרגה ובזהירות. ד.וא יודע שכל מעשר, דרמתי יו צר גלים נגדיים ומזיק לביצוע. אם כן, מדוע פעל לאחרונה בניגוד ל שי ט תו?
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 29 | במדינה (המשך מעמוד )20 מסובך יותר החשבון המיפלגתי. כאשר שני גופים מתאחדים — איך יתחלקו בי ניהם הכוח, המושבים בכנסת, התקציבים! בבחירות האחרונות קיבלה ע״מ אר בעה
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 30 | ..תמיד ט1ים אוי אגשים זר ם ברחוב, בחנות, בנד מקום. להב זה מחמיא, אבל לפעמים יש 01 העוות מעדנות.״ יגיד לי משהו. בדרך־כלל, אי-אפשר ל הגיד שזה לא מחמיא. לפעמים,
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 31 | במדינה ם 1ג] 1ן חסובון עקום הביטוח הלאומי חייב לשלם דמי־מזוגות כאשר הפעל מסרב — אולם רחל חגו ותשעת ילדיה גותרו רעבים שש שנים ארוכות התייסרה רחל חנו באין מושיע.
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד )31 קילו סוכר. אמרתי לה שתיתן לי לגמור לקרוא את הרומן ותשלח את אחד הילדים שלנו להביא סוכר. אבל אף אחד מהילדים לא היה בבית והיא צעקה עלי. אז
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 33 | סיקורת מחברו שר ה שיו שהניא לאילנית את הצלחתה בתחרות ..איהויזיון״ ת ק לי טי ם חג הפסח עולה על הגרמופון בשפע הק לטות ישראליות. לרגע, תפס התקליט את מקומה של
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 34 | הממשלה ביזבזה ב־ 20 מיליון שבעיירת העולים ף* כיודהקכרות אופקים שבנגב׳ יש מקום למאה מש פחות עולים. והכוונה היא לא למשפחות מתות, אלא למשפחות חיות. זה יכול להי
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 35 | לגור במקום נזה. אז אם כגר נועדו המעו־נועים לרוחות רפאים, למה באמת לא להקים אותם בביוד הקברות? מי צייד את זה? חוק, צחוק, אגד״... אומר ה־ סיתגם העממי. עד כמה
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 36 | מריבה עם ידיד ותיל׳ בגלל בעייה כספית, עלולה לגרום לך ה שבוע מתח נפשי עצום. מצד אחד לא יתן לך מצפונך לזנוח ידיד ב צרה, אך כנגד זאת לא תהיה מסוגל מ 21 במרס -
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 37 | קולנוע הסרטזת אשת! שדסד נף!?ן - מ תפקיד השר חוה מדון רק מעטים יכולים להתחרות בפול נממן, חביב הנשים, בכוח המשיכה שלו בקופה. אך טבעי הוא שהקהל מצפה בקוצר־רוח
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 38 | שיכון ב בי ת קברו ת אירופה שר ם •*.י^-ג •גל**818881 * 5 ^8 51 מע 0ז\/ק )?0טש מציע ה: מו ד ר כי ם לאירוסה והמזרח הרחוק סביב העול ע1ייס סחיו באניה ״דן״״ טה 1-עד
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 39 | קנה וקבל עודהיום אתהסימקהשלך דגם <:4 1000 1$או5 מנוע 4צילינדרים 944 .סנדק 5מקומות ישיבה 4 .דלתות 4הילוכים סינכרוניים. 4מיתלים נפרדים. צמיגים דדיאליים. דג 61$
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 40 | שענני הצמרת משחיצריה ו -ו ־ רוו \ \ /ו כוו \ו ו/ץ ן 0א\_/ומ2 £זו/3¥.1£\/וזו־וז>ווא 3 0 £ 2£ז 0ג8001ק 11£1א 2£ ס 4 0׳\סוא .ייי ו־ם ז4א\ £55 מס בחנ 1י 1ת הי!71
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 41 | האוטובוס של ריקה משנה מידה -משנה מזל הזוג מעורר־העניין ביותר, בימים אלה, הם יגאל רוזנברג וטובה יאגר. מאז ומתמיד, היתד, לריקה זראי תלו נה נצחית על חדרי־ההלבשה
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 42 | בתוך החצר, מקש־ ״1111* 1 1 ומשלימים קשים תוכניות לערב. במרכז: שניים שכבר מצאו, ציפי לוין (במשקפי שמש) ושוקי בן־פורת. ה עו ל הז ה נווסת הס שלבשה ך* יפהפייה
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 43 | של בעל בית־החרושת רבל, לומד מינהל־עסקים בגרמניה, הגיע לארץ לחופשת פסח — וי שר לרוול כמובן .״אין כמו החתיכות הישראליות,״ הוא מעריך ממרו מי שתי שנותיו בגרמניה.
העולם הזה - גליון 1859 - 21 באפריל 1973 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד