גליון 1860

העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 2 | שלושה קיברו. וקו במקום הוופות בירוחם, העורן והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנון מרמרי, קובי ניב, אפרים טירון כתובת המערכת:
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 3 | ממישנתו של מייסדו — :ואנדרטה פני זקן! (בטכס חנוכת יד־לקשיש). (המשך מעמוד ,2טור )1 ימשיך כך הד״ר, הנח בשלום על מיש1- בבו, הרי עוד יטעו ש״הגוש אינו קיים״| , רק
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 4 | בסטית ברדיו באשר ליישות הפלסטינית :״אין לה זכות קיום אפילו ליום אחדד אחיו שד ברס רוכ שקרק עו תבגדה נראה כי אחת הסיבות שהניעו את גולדה לחזור בה לפני שלושה
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 5 | מהחד ש ב עול התח תון? -בי טנת פ ר 1ט ה בלבניגברים טוני מודפס טוני דו צבעי מביאה לעולם הגברים חידוש מהפכני שילוב של ביטנה מבותנת-פרוטה בתחתוני הסטרץ- שילוב של
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 6 | 011, 1116 ווזס־ן{ 110£ס 5 0 עיתוני ישראל ציטטו בשבוע שעבר בהבלטה רבה ובהד גשה מיוחדת ידיעה שהופיעה בטיימס הלונדוני, בעיקבות פשיטת צה״ל אל מרכזי הפידאיון
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 7 | ה מירד ף שד אור ווהר והמיבצע הבלש של דויד וליזה 9חנופתו של ח״כ גח״ל יוחנן כאדר, שנישק בהפגנ תיות את ידה של ראש־הממ־שלה גולדה מאיר, בליל ה שימורים בכנסת, הרגיזה
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 8 | נ : 17ת. ו ; מכתבים מיטעז מול טיעון ״העולם חזה״ ,185$״היום בו השפילה הכנסת את עצמה,״ על ליל השימורים בכנסת, בו התקבל חוק באדר־עופר. בעולם נח שבת ישראל ל ד מו ק
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 9 | בוג ר תי כון הכשירו עצמכם להוראה באווירת לימודים נעימה שכר לימוד נמוך יחסית למוסדות על־תיכוניים אפשרויות לקבלת הלוואות מותנות ההופכות למענקים בתנאים מסוימים
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 10 | תמרורים עד שתחליט למכור אותו תוכל להשאילו לאשתך. נחוג. במסיבה שנערכה על־ידי אנ שי תיאטרון הבימה, יום־הולדתו ה־75 של השחקן אהרון מפקין. יליד רוסיה הלבנה, הצטרף
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 11 | סיקורת הבימה חגגה בחוג המישפחה את יום- הולדתו השבעים וחמש של אהרון מסקין. לכבוד המאורע נערך נשף רב הוד והדר, באולם הכניסה של התיאטרון, ולהצגה בא רק קהל נבחר של
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )8 והקוראת להפסיק את הנוהג הניפסד הזה הקרוי פרוטקציה. יגאל תורן (טורקניץ), בולוניה, איטליה הגוויה החיה ״העולם הזה״ ,1859״לילי בארץ ההפקר״
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 13 | ך-ו ם כאמת מצחיקים, האמריקאים האלה! 1מזה עשרה חודשים רוגשת ורועשת הארץ, מחוף אל חוף, בגלל פרשת ״ווטרגייט״. גירויים בעיתונים, מהפכות בקונגרס, זעזועים בממשלה.
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 14 | במדינה ״מוטב ל רי ב 1העוה ־ מ לי רו ת 1ה בנ הסשק! ״ ף ן$ידת בולוניה היא כמו המשיח,״ ״ | אמר מנהיג סוציאליסטי איטלקי לפני חודש ,״הוא לא בא, אבל חשוב מאד שהכל
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 15 | הסיפור הפנטסטי על עיסקה שהוצעה לישראל: ך* מסעדה כמלון המלך־דויד בירוש־ { 1לים היתד, ריקה מאדם, מלבד גבר בלונדיני שישב ליד אחד השולחנות. היה זה הסוחר הגרמני
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 16 | רט• 111מ ציגי ם גילה אלמגיר ^ יהסרגו עונבו בסרטי של ה מפי ק מנחם ג1ל 1 ן לייזגג א ת •1111 בממטיביי |3א| ג ב, יי ייי כתב יביים משרי 1זרחי^ ש״ץןה או פיר אבנר חז
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 17 | מה נאמת איוע בשטחים המוחזקים בעיקבוווז ו וויגת 1ש>* נ: גאו זאצו וחבוי:1 1מיבצו 11 1טל צ:ה־ ל :1ביירות? הרוקח היה אדיב. אבל הוא לא חייך. בפנים חמורות, תוך הקפדת
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 18 | ישבנו בחדר של נכבד בשכם. על הקיר היתה תלוייה פעם תמונתו של המלך חוסיין. עוד נשאר כתם בהיר במקום. הוא מוסתר רק חלקית על־ידי תמונת־נוף. ״כמאל היה אחד מבנינו. הוא
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 19 | נו מגששים כאפלה, ודא דר, כעת מיכצע לילי ככיירות. קיצוניות מולידה קיצוניות **ץ אדה פשוטה: האם אתם, הפלס־ \1/סינים, מזדהים כולכם עם האירגון לשיחרור פלסטיני י כל
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 20 | 1940 שנה אחו׳ שישו הילך על פני אותם מיס, החליקו נעקנותיו צעירים ישראלים,שהתהוו על אליפווז ישראל בםקי ־מים אחו המתחוים מבצע תרגיל תהלקה לאחור, לבוש חדי לו^ל 1ם
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 21 | המשוגעים לדבר שניגשו השנה לתחרות על האליפות — הנערכת על שמו של חובב־סקי נלהב — סדן רמי ולד מהצנח נים, שנפל במילחמת ששת־הימים — היו עלמה אחת ו־ 18 גברים:
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 22 | והלוה פרוטקציה לראש העיר לכבוד נציב המלונות, ירושלים. הח״ני הוא פקיד בעיריית נתניה, שהשחיתות כואבת לו. לפני בחודש מבר ראש העירייה עובד בן־עמי אחד המגרשים שלו
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )19 היטלר ממאסרו הנוח והקצר, נשאר רוזנ ברג עורך הביטאון של המיפלגה (פלקי־שר ביאובאכטר) ,והאידיאולוג המוכר שלה. השפעתו על היטלר גברה והלכה,
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 24 | כתבה זו, השגייה בסידרה ״הרווקות — האמת הערומה ,,,הוקלטה מסיה שד רווקה ירושלמית בת ,28 מודה בבית״ססר מיכון בבירה. כניגוד לקודמתה בסידרה, ביקשה להישאר כעילום־שם
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 25 | התוצאע! אפשר היה לקרוא בכתבת ה פתיחה של סידרה זאת... בשלב זה החליטה האינטליגנטית :״את הרכבת כבר ממילא איחרתי. אני צריכה להיות מאושרת שיש עוד גבר שרוצה אותי לא
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )23 הארץ 900 ,אנשי הצוות, לאחר שסיימו את תפקידיהם, החלו יורדים לחופשת־חוף. העיתונאים והצלמים ראיינו את כל מי שתפסו, התרכזו בדון קיטר
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 27 | ונ שבץ 5111:1ה1ה [ 1 8 6 0 דיילת דון קיטר מאוזן : — לאחר רעש גדול — היא ממשלת ישראל. במפעלים בכפר- חבד. בגבעת־אולגה, בית־אליעזר, ומקו מות אחרים ברחבי הארץ,
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 28 | דרמפון מיסדרמפון הסבון ללא סבון לכל המשפחה סבון היופי ללא סבון לטיפוח העור לפני כ 26 שנה ״תיא גרמה למהפכה ב ש מח המדע, כאשר כימאיה יצרו את דרמפון - הסבון ללא
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 29 | במדינה טוו 11 (המשך מעמוד )27 הגעתי למסקנה שהדרך היחידה לחיות היא על פי דרך היושר והאמת הפנימית.״ ישוע כמקום סארכזר. לעומת ה הסבר הפשוט והתמים של עקרת־הבית
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 30 | נתוחת בתום השאלה שנותרה ני התנפלתי עליה מאחור, סתמ־ תי לה את הפה עם היד שלי, וששון התחיל לתת לה מכות אגרופים בידיו וברגליו. אני התעייפתי ועזבתי אותה, אבל הוא
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 31 | שבסס של 2נערים שהורשעו ברצח וקנה בלחי, על יד בעלה. אבל הבעל שלה לא היה מתרגז, כי ידע שאנחנו סתם ידי דים. פעם הייתי עם אנט אצלה בבית. בשעה שלוש אחרי־הצהריים היא
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 32 | יע איר? ולמי 1ה אי כפת? סיום מושב־החורף של הכנסת עמד בסימנה של בדי חה עגומה. מקובל שידר הכנסת מסיים את הכנס בכמה דברי ברכה וסיכום. אולם הפעם, לפני שניגש
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 33 | מכל חמאכהים שניהלנו כמושב האחרון, לא היה מאכק חריף יותר מזה שניהלנו ננד חוק כאדר—עופר. ומכל רכבות המילים שהש־מענו נגדו, הייתי רוצה להוכיר את האחרונות. היה זה
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 34 | ה סו ס * רצח חמ 1רת אהב ה (המשך מעמוד )31 אשר אשתו נפלה קורבן לשני הצעירים ששדדו אותה אחרי הרצח. לנאשם השני, יחיאל אבוטבול, לא היו יחסים אינטימיים עם אנט. אבל
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 35 | קולנוע להתפוצץ מ צ חו ק סרטים עוד ט*1גו אחד וד, כולם השמיעו וכתבו בבר את כל מה שהייה עם ליבם על טאנגו אחרון בפאריס. התווכחו אם החמאה היא תוצרת תנובה או
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 36 | חקי־ם במחיי׳ 0לל * קמפינג ב אירופ ה — ה חווי ההמס עי ר ה ש את ה חייב לעצמך ! מבחר טיו לי םמרת קי ם ב חבר ה בינל או מי ת של צעירים כ מוך! לבחירתך 9 ,6 :או 10
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 37 | ה האשה שקפצה מהקומה הרביעית?- קוראי העיתונים שנתקלו בידיעה הקטנה, בשבוע שעבר, עברו עליה ביעף: תיירת שלקחה כדורי־שינה, נאמר בידיעה, קפצה מהקומה הרביעית של
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 38 | אמש בתיאטרון על משחק בון הסוג הזה • צייד לקרוא ״שמע ישראל!״ דהרות כ׳׳ז אלול תרש״ט () 1909 חיבוב חיבבו חובבינו להציג חזיון בחג, הסוכות, ואז בודאי היה עולה יפה —
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 39 | הסתכלה על סו ס בתולות ירושלים, הזהוו! והרתה חצי־אי ש דון ז׳ואן מגיע מצפת וחצ>־סוס כ״א אב א׳תתכ׳׳ח לחורבן () 1896 הצבי צפת — .ידוע לכל גורל הנשואין כעירנו מרוע
העולם הזה - גליון 1860 - 25 באפריל 1973 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד