גליון 1866

העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 2 | אמש ב קול מ ע העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ י״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנון מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 מגידה ״רות״
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 3 | --מ מי שנ תו של מייסדו --: סיפזר 1של הידד, איזה נוף יפה ! ד״ר מ.ז. (במקום הנופש שלו, בקארלסבאד). פסיכולוג האמת על ה רוו קו ת. ספינת טילים־ דשף טיל אויד-אויר־ ״
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 4 | המדינה. מבקריו של דיניץ רואים ככישלון אישי חרוץ שלו את העובדה שעיסקות הנשק של ארצות־הברית עם סעודיה וכווית באו לישראל בהפתעה גמורה, ולמעשה כאשר נודעו פרטיהם
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 5 | $0009^4400X1 1 11י ; 5נ מ 0000$$, 004 פרסוםד״ר יעקבסון דיפלומט-הסמן החדין ( החד והעדין ) |ו 1אוז 14ק דיפלומט פלסימם פלוס העולם הזה
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 6 | שני מופעים בכרטיס אחד ה אוזו ־ -תו מו תו ההחדשהשללהקת ,חופ ש ה על הקרח״ המרהיבהוה 3 8חיןןךאך ותר גחוכויחה שעברה נ שוה ,,אינני יורד לסוף דעתכם — מד. אתם מנסים
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 7 | איל 31ט ואיל ^כוזיות אימצו את גאודה 111׳ ׳ 8ראש־הממשלד ׳,גולדה מאיר כעסה מאוד, אחרי ש עתה חברה לחקר ימים ואגמים. למישרד הגיעה חבילה ארוזה המופנית ליוחאי בן-
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 8 | מכתבים נגד תשלום האגרה לרשות השידור הסר כ סל•• נ*מו סררא שון 1 5 0 ,0 0 0 ומצטבר עז *הזכיר! בפרס הראשון דבל טופס אמה יבולה לעדות ע *7מכסימום של >2 5 0 ,0 0 0
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 9 | השב או ת הי ח ר חנו המחיר . 50נלין 1: 1קלוסדיה 1£וו1ס1ו \^/חיות העולם בסביבתן הטבעית חיות הבד שש, וח ״עע ח׳ות בסנ בת) י׳ __ חיות הבר — אנציקלופדיה חדשה על כל
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 אתם מכנים אותה ״פרשת אלישבע האנגלית״. הנבעץ, גבעתיים איזה איך בכלל אפשר להשוות בין פרשת האהבים של שר הביטחון משה דיין ואלישבע צ׳יזם לבין
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 11 | עתונאית אמריקאית יהודיה מאשימה את יושב־ואש הנהלת הסוכנות בביזבו!1 1שווע של נסכי 1ומגביות 1התרומות המאשימה עורכת כתב העת היהודי בארצות־הברית, ג׳ואיש ספקטייטור,
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )10 הפירסומת המסריחה בכל חוד. כנראה שהקוריאנים הם עם מפגר בהשוואה אלינו הישראלים הסופגים את אור הגויים... עוד דבר הרגיז נורא: הקוריאנים אינם
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 13 | שלב אחרי שלב: כך חובלה היוזמה של בורגיבה זה פשוט לגמרי: מנהיג ערבי המוכן לדבר עם ישראל 9 הוא משוגע. 9אין כל טעם לדבר עם משוגע. 9ממילא אין טעם לדבר עם מנהיג
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 14 | למי יש שתן בראשי (המשך מעמוד )13 פוץ ביותר בישראל, וקשורה בקשרים הדוקים ביותר לצמרת המימסד הישראלי. (היתה זאת טוליה זבי שסללה את הדרך לפגישות של ראשי השילטון
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 15 | מציע, למעשה, כניעה־ללא־תנאי לישראל. מנחם בגין, גולדה מאיר והמקהלה־הכד תבת של מישרד־החוץ טוענים שהוא מתכוון לחיסול ישראל ב״שלבים״. כ!־ זה חיה כ־ ,1965 וכד זה
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 16 | פ־נקוס (המשך מעמוד )11 לכך שתיפתח חקירה פלילית מקיפה באר־צות־הברית על עיסקותיה המפוקפקות של רסקו, בה היו מעורבים ראשי הסוכנות. במשך שנים היא נילחסת נגד
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 17 | .3״מה הוא חשבון ההוצאות של חברי ההנהלה האמריקאית של הסוכנות היהודית? ״מר פינקוס הצהיר כי -הסוכנות היהודית מוציאה 35 אלף דולר ליישוב מיש- פחת עולים
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )15 השבוע, כשיבוא וילי.בראנה לא תהיה שום הפגנה רצינית. גם שונאי־גרמניה המושבעים מאתמול השלימו, בסתר ליבם, עם המילה שנראתה להם פעם נוראה מכל
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 19 | גולדה וחנה את ההוראה -והקל״נט שד עורך־ דינה וכה במיפעל תנאי חי1 ^ מור לי מי עורך־הדין שלד — ואגיד לך איזה עסקים אתה עושה.״ נשהטביעו חז״ל אימרת־שפר זו, לא הכירו
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 20 | מקוובה הצמוד של ו אדם לאדם זאבי מים פחות, שרים שירי מולדת עד השעות *1 ^ 111ד *1711 71־ 11141ח 1שלוש המועמדות הסופיות £11/1 1 ^ 111 11 11 בתחרות מלכת־היופי של
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 21 | !ו־הממשלה התגלה כקוסם, במסיבת־ההנתעה ליהורם גאון הקוסם סלבאטורה שלף כדורי פינג־פונג מהאוזניים, צעיפים מהעיניים, ושפנים מהשרוול. הוא השתחווה, חיכה לתשואות, אך
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )19 נושנת הר־חצופים לקיימו. מדווחת כתגת העולם הזה אלה זוהר על טקס פתיחת סניף חלם בעיר הקודש ו־זזנר־ובת התעשיה והמשק-כירז למדינת ישרו\ול א 0ת
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 23 | גיד לי, אני נראה כמו אחד שאונס קטינות?״ :* 10 יששכר כרמל׳ אכן אינו נראה כמו אחד שאונס קטינות, במידה ולאחד שאונם קטינות יש צורה אחידה. יששכר כרמל נראה יותר כמו
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 24 | משירותי-הכיטחון. זוהי הודאה מחרידה בלעצ• מה, המעידה על פילוסופיה שלמה. לא ברור איך התכוונה לנהל את החקירה — על־ידי חקירות שתי-וערב, עיקוב או ציתות, או בכל דרך
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 25 | מר אבן יצר מישרד־החוץ הישראלי נורמה חדשה נוספת. מישרד־החוץ הוא מנגנון האומר כאופן שיטתי אי-אמת דציכור הישראלי עצמו. הוא בורו מהווה מעין ״מחלקה לדיס־אינפורמציה״
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 26 | קריעות ביניים (המשך מעמוד )25 ( )2מהו הנוהל לאישור ציתות בכל מיקרה, מטעם המוסד המרכזי למודיעין ולביטחון, מטעם שירות הביטחון הכללי, מטעם אגף המודיעין במטה הכללי
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 27 | הייתי אשתו של דויד אביזץ נו ק ו, ובו י ש נו ער המלחמה לחונש הנו ט של המ שווו שונה השבוע בנו ס ואש הממשלה תמצית הפרקים הקודמים דויד אביזן. *** וג אני רואה ׳
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 28 | (המשך מעמוד )27 בחום קוניאק ושחור שהיה גולת הכותרת של הבית. חדר העבודה, הלוא הוא חדר המיטות, היה חשוף קירות כשהקישוט היחיד בו הוא ציור מעשה ידיו להתפאר של בעלי
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 29 | הכזכפ יו׳ .ח ־ ס ביום שני (9 7 7 בשעה 0נ$ו במרכז הספורט האולימפי ברמת־גן ע״ש יהודית ומשולם ריקליס ן איצסדיון רמת־גו) במעמד כב׳ נשיא המדינה ובחסותו. * מ צ עד ס
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 30 | שריח דן ביינה חושו את האמת ער בסטיבר קאן ן* אשר הבריז דאן־לוק־גודאר, לפני עשר שנים, כי בל סרט, באשר הוא, הינו הכרזה פוליטית — ואם לא, איננו שווה מאומה — אמרו
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 31 | לגמרי כמה קטעים של סרט ישן, שצולמו על־ידי אווה בדאון, אהובתו של היטלר, במקום־הנופש •שלהם בהרי היער־השחור. מורה הוסיף אפילו דיאלוג מאוליתר לסר־טיה האילמים של
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 32 | אינן טורח לחשוג מספיק על עתידך, ואינן מנתח נאופן נכון את האינפורמציה שהגיעה ליין. אל תהסס מלהתייעץ עם בן זוגן בענייני עבודה. 11111 שמור על ההישגים הגדולים
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 33 | במדינה השט חי ם בניס א כ לו בו ס ר ושיני הורים דוקהיגה! פעם פוצצו בתי הבלנים היוס חוסכים אותם לקברים בוקר בוקר יוצא חשם אבו־גרביע, קשיש, תושב שכם שהיה בעבר
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 34 | קאן והבעיה היהודית שבץ הו1וו! 0 1866 (המשך מעמוד )31 השופטים של המבקרים, שבה השתתפתי גם אני, הורכבה במיוחד מאישים אנטי־מימסדיים, וזו נראתה לנו הזדמנות מוצלחת
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 35 | ת מ רו רי ם א פין נז. קזו / 1פ ר סו ם מד!י7ז נחוג. במלון הארה בעיר הגירושין האמריקאית רינו, טקס הבר־מיצווה של מארק סידני דייווים, בנם המאומץ של השחקנית מי בריט
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 36 | שני הדברים האהובים ביו תר על הגבר . גולדסטאר הוא הדבר השני . פרשם א. אריאל׳ תנו לגבר גולד סנו
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 37 | וו1ולם מוהלת עד מת ת 1ו ר אייביי הוא עשה זאת. לאחר שסחף והלהיב ושבר לבבות ברחבי־העולם, בהו- פעות־הזמר החסידות שלו — ולאחר שכל הניסחפות והנלהבות ושבורות־הלב
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 38 | השקו המוסכם הגדול ביותו הוא שחישואלית חופשית מבחינה מינית ! בפי שהיה צפוי, גרמו מאמריו של הפסיכולוג ד״ר דויד רודי ,״לגיון הזרות״ ו״רווהות בריבוע,״ (העולם הזה״
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 39 | לילה. תמיד יהיה גבר שמוכן להתנדב. אבל אם האשד, מחפשת אינטימיות — זה לא שייך למיטה. אינטימיות אפשר למצוא גם על ספל קפה. ואשד, שמחפשת גם אינטימיות וגם מין —
העולם הזה - גליון 1866 - 7 ביוני 1973 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד