גליון 1870

העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 1 | זחיר 2.50 :ל״י שנח 37 ד׳ אב תשל״ג4.7.73
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 2 | אגד ה לילדי ם חברי־מפלגר בארץ אחת מעבר לים, חי מ לן צב־צב שמלן על אגם. ולו רבבות צבים נתינים, צבים בני מ או ת וצבצונים ק טנים. חיים באגם בשלום ושלווה, בגיל
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו — : הבה נרגילה, הבה ד״ר מ. זוארץ (בי־ם המשוחררת, כ״ז אייר תשכ״ז) (המשך מעמוד 2טור )1 צבנו עושה, בין הסניפים הולד ונודד, בין חברים, מקרטע
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 4 | כחי נשקפים סיכויים רק לאדם חדש אחד ממיפלגת העבודה להשתלב בממשלה ה חדשה. האיש הוא מזב״ל העבודה אהרון ידלין. סיכוייהם של אברהם עופר ומשה ברעם לקבל תיקי שרים
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 6 | לאייבי באהבה מופע אמנים למען ספינת השלום יהודית מזור היתד, תלמידת־תיכון בת 15 כאשר נבחרה בשנת 1958 כמלכת־המים הראשונה של ישראל. מאז חלפו 15 שנים. יהודית, אחת
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 7 | צלם הסלוחיה אילם נהקלים את שיחוחיהק האינטימיות של תבדיו לעמרה, המנתרים עתה שנשותיהם תיראינה את הסוס לשר־המישפטים יעקב שימשדן שפירא שמור מקום־חנייה ליד ביתו
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 8 | קא העולם הזה, שגזלה לפני חודש נחצי (העולם הזה )1863 על תוכניותיו של משה דיין לשאת את רחל רבינוביץ־כורנו. כתב אז העולם הזה זו שאלה של זמן בלבד, עד שהרב גורן
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 9 | 105 פר בהגרלה: פרם ראשון: סי רתמ רו ץ פרם שני: קאר אוו אן 100-1פרסי עידוד נוספים סיד ח רזרוץ דגסיידאסק קוויו״ נזצויידת בנזנוע ח*צונ• ״גוהנסון״ 115ב יס קאראוואן
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 10 | יודעת על מה מדברים ויודעת מה ^ עושים. על הקרמים שלה לטיפוח העור אינה מדברת ואינה מספרת. היא משלמת רק 6.75ל״י. עבור הקרמים שלה: ווו 6 0 6 3זגו)5ו\/10ז 3 066
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 11 | נלי ת ב קבוצת הומו־סכסואלים יוצאת בהאשמה נגד המישטוה, מישמויהגבול והנודע! ת הם מ תעדדי ם כהומו־סכסואד מר אורי אבצרי, אנו, אזרחי מדינונ-ישראל, אנשים מכל שיכבות
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 12 | תמרורים נחוג. יום־הולדתו דד 44 של שגריר בארצות־ישראל שמחה ד,ברית דיניץ, שהיד, קודם מנהל מישרד ראש־הטמשלד, גולדה מאיר. נחוג. יום- הולדתו ד 60-,של מי שהיה מפקד
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 13 | יזיי- ך* איזה שהוא מקום בעולם יושבת ועדה בינלאו־מית, האחראית לחלוקת התוארים במישפחת העמים. הוועדה היא ריבונית. היא קובעת מי ראוי לקבל תואר של אומה, ואת הזכות
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 14 | ו ה גי ד ה העלאת מחירים בשקם - יחד עם זה, למדו כל המפרסמים לדעת, כי מפרסם שיוסיף 25 אחוז למחיר הרשמי — יקבל שטח פירסום מיידי. כאשר נודע הדבר למפקח על המחירים,
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 15 | מאון ביויים של התגובה לטרור: האם 1ה מועיל? יה הרכה הא המחיר המשול אינו בבד מדי? יותר מאשר סימליות ב1עובדה שבאותו יום עצמו בו פרש מכהונתו יועצה המיוחד של
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 16 | ״א*1נ כהן ואינני ממזור אמו משה ד״ן בחתונתו. או גם איוו היה נז ה זה דא הי המשנה ־ 3ו ו ״ ן יש חסינות גם בפני הכפייה הותית במידבר משיה דיין ורחל כורס בעת סיור
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 17 | דיין, אלא להבליט ולפרסם ברבים את דבר נוכחותו באותו ערב במקום אחר לגמרי, כאילו לא ידע דבר וחצי דבר על נישואיו של דיין, והם נערכו על אחריותו הפרטית והבלעדית של
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 18 | י — נשואין נוסח דיין — הכל סוד׳ במדינה -אפילו תאונה בחצר של גולדה הנהג של גולדה פגע נשוטד שלה העולה הזה :״אני עצמי בדקתי את הפרטים של נוי. אני מכיר אותו היטב.
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 19 | הבו מ ״ נ א את התווטתמ חו ץ־ל או ץ -וה אב קונה אותן ממנו עבוו קונת־חורים, דרא מיכוזים. עתה, הס מנסים דהשתדט ער משוד הנויאות הדוגסוווו של חשפנות בג״ הם יכולים
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 20 | מיסדו הכל תלוי בטיב הבילוי יי&ע רוקד עם אישתו ריימונד לצלילי כינורו של ויקטור פרדסקו, שהובא במיוחד מרומניה לפתיחת המסעדה החדשה של קובה, בוקרסט, לשעבר רספוטין,
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 21 | בירי הדיאטה מה התבשל חנה ויצחק רווח נפגשו בחוג שומרי־מישקל. התאהבו תוך שיחה על ענייני מזון: מה בישלו, מה הכינו, מה כדאי להוסיף לאן. לאחר שהורידו יחדיו 60 קילו,
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 22 | מ חו ך?רהמר או ת צאו וכשזה קרה, והיא הוכרזה כמנצחת, וכזוכה בכתר נסיכת הים־התיכון — פרצה הגימנזיסטית בת ה״ 17 בבכי, מרוב כשהיא יצאה מתון קיר״המראות, יחד
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 23 | טקס מרהיב, נבו חנית מקובר ח סינ ה 71י 1 1 1מיכל יעקב, נסיכת הים־ י 111111 1התיכון ,1972 שמסרה את הכתר ליורשתה מייד אחרי בחירתה. החושה נורית מקובר, נסיכת
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 24 | 1ו>נ> מוםסרסר אולוון 150,00 ומצטבר עד * ,500,000 *הזכיר. בפרס הראשון לכל טופס אינה יכולה לעלות על מכסימום שי 2 5 0 #0 0 0ל פרטי ס בדו כני המכירה י בו ט לו גז
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 25 | ארור השש־בש יוסביד את נצחונו: אני שורט בתנועות הקובייה! משה כהן 40 שזכה בתואר אלוף ישראל בשש־בש ל־ , 1973 הינו כיום הסמכות העליונה לפיתרון הדילמה המעסיקה את
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 26 | ה צד השו שד החזירו השניה ן * דיל, ידאי —1947 יוני .1948 * ₪״פעמים שהצרות הבתים שימשו, בלא ידיעת בעליהם, לאיחסון ארעי של מכוניות שהובילו נשק. כך, למשל, הועמדה
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 27 | בחסותו האדיבה של כבוד נשיא מדינת ישראל פר!פ אפרים קצ>ר הצגת גאלה — בכורה עולמית יום ה׳ 5.7.73 בשעה 9.30ב״סינרמה״ תל-אביב[ בנוכחות כב׳ נשיא מדינת ישראל, שרים,
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 28 | יי מלךהשש ״ב ש 1 (המשך מעמוד )25 האליפות, שהתקיימה בימים רביעי וחמישי בשבוע שעבר נערכה בסיומם של משחקי ליגה, בהם השתתפו כ־ 450 מתחרים 80 .מהם עלו לחצי־הגמר, 30
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 29 | שבאדם המכו ני תהפר טי ת הי אאחת ה ת 1פ ע 1תהמוזר ! תביותר בתולדותשלה מי! האנו שי החוף הע 4111919 אדם מן המאדים, חמרחף בצלחת. מעופפת מעל לאחת הארצות המפותחות
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 30 | כל זה נאמר כבר הרפה, ואפילו הוכח באופן מדעי. מחקר מפורסם ניתח את מניעי־קנייה וקבע כי מכונית־הספורט האדומה מסמלת את המאהבת, ואילו המכונית הגדולה והשחורה היא
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 31 | הגיהינום של מחר: מאות מכוניות ממתינות במיגוש׳ החנייה בתל־אביב צורף בדימיון רב פדי לראות מייד את הקשר כין התנהגות זו ובין ההיסטוריה הצבאית שד האנושות. עם המגן
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 32 | במדינה בחירות מרד הי פי ם חידוש דויי הזיזה ש 7תז־אכיב, עשוי דחיות נושא במערכת הבחירות כעיר במצע שלהם הם תובעים ״הפסקה מיי דית של זיהום העיר!״ ,אבל הרשימה
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 33 | עתה גלעד 1 ך* מוכסים בנמל חיפה קיבלו את ה( | נוסעת שירדה מן האונייה, בסבר פנים יפות :״נו, איך היה ל עשית חייסז מה ! זה כל מה שהבאת איתן ז״ שאלו כשהם מצביעים על
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 34 | יום ח׳ הוא יום של התנגשויות וגעיות כספיות. הקפד, איפוא, לא לקנל גו כל הח מרחיקת-לכת לטת ולא לחסתנך. בכלל, נסה לנצל את חשנו- עיים הנאים לריכוז ; 1 21מרס ־ מחדש,
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 35 | קולנוע ישראל מצאו אס דניאל ואקס בשעה טובה ומוצלחת. כשנה לאחר שהושלם, יזכה סרטו של אברהם הפנר לאן נעלם דניאל ואקס לעלות על בדי הארץ. מי שעקב אחרי יסורי הקליטה
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 36 | הופ יע ״לא כדאי מאת הלן בורקו ספר העולה על כל רב־מכר! כל אשה חייבת לדעת!!! כל גבר חייב לקרוא!!! להשיג ככל חנויות לססריס. במחיר 10.80ל״י חפצה ״כית־עלים״ קרל נטר
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 37 | ההצגה השנייה התקיימה בק״ק אנטוורפן, שאומרים עליה שיש בה יותר יהודים מאשר בכפר-שמריהו אפילו, ושהם יותר עשירים מאשר אלה של כפר- שמריהו אפילו. גיבור ההצגה הפעם
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 38 | 500ל״י ,״כדי שמזכירות הסיעות תוכלנה לחדש את המילתחה שלהן, לפי דרישות מוסדות הכנסת.״ ח״כ אבנרי גם הציע שנציג מוסמך של נשיאות הכנסת יתלווה אל הבנות בשעת הקניות,
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 39 | אין 1ה צו להקפאת מחירי 1הו צו להקפאת תוצאות הבחירות. על סדר־היום עמדה הצעת־חוק קטנטנה. היא וזוב־אה על״ידי שר״המישפטים, ונועדה לאפשר לבית״מיש־פט השלום לשפוט את
העולם הזה - גליון 1870 - 4 ביולי 1973 - עמוד 40 | מספר
חזרה לתחילת העמוד