גליון 1871

טיפול
מהיר

ממישנתו של מייסדו:
רצחת וגם ירשת תאמין 1
ד״ר מ. זוארץ
ביום השנה ה־ 40 לתנועת העבודה

הצעה מ הפכני ת
למרות התחזיות השחורות ניפתחה
שוב עונת התיירות בתנופה. רק דבר
אחד אני לא מבין — איך מדינה מתקדמת
כמו שלנו, עם שיטות מיקוד-ני-
קוד״פיקוד ולוויין תיקשורת, לא יכולה
לארגן גם את העניין הזה כמו שצריך.
אין סדר, אין מיכון, אין היררכיה. ממש
ברדק.
אז מה שאני מציע זה ככה — כל
תיירת בגיל , 2 — 37 לאחר שתעבור את
הבדיקות הביטחוניות, ביקורת הגבולות
וחיפושי המכס, תאנס בשיטת הסרט הנע
ובדרכונה תוטבע החותמת ״נאנסה
כחוק. נמל־התערפה לוד״ והתאריך.
אני בטוח שמישרד הקליטה יצליח
לגייס כמה עשרות מתנדבים צעירים, המבינים
את חשיבות המגע הבלתי אמצעי
כמנוף לעלייה המונית. מישרד הבי
מזכירות
הסיעות בכנסת תידרשנה
להופיע למישכן ללא שדיים
מאת כתבנו הפרלמנטרי
במסיבת עיתונאים שנערכה אמש
במישכן הכנסת, הודיע יר׳ר הבית ש־תקנות־הלבוש
החדשות, העומדות
להתפרסם׳ תחייבנה את מזכירות הסיעות
להופיע לעבודתן בחוסר שדיים
מוחלט.
״נעקור מן השורש את נגע הפרי צות
שפשה בבית,״ הודיע הידר חם־
המזג בחום. הכרזתו כי — ״מותר
האדם מן ההיפופוטמוס,״ נתקבלה ב־תשואות־חן
של הח״כים מן הסיעות
הדתיות.
לשאלת העיתונאים, השיב מר ישעיהו
שהתקנות באות להגן על הח״כים
הקשישים, שרבים מהם סובלים מלחץ

ציצים הביתה:
דם גבוה ומאינפרקטים בלב.
עוד אמר הידר הגברי, שהוא אי שית
היה מעדיף שהנשים בכנסת תיל־

בשנה מכנסיים רקומים מתחת לשמד
לותיהן השחורות, כנהוג בפרלמנט של
חצרמוות. אף — ״סוף־סוף אנחנו ב מאה
ה־ ,20 לא?״
כמדכן נמסר שיוקצה מקום מיוחד
בכנסת להקמת מלתחה, בה יאפי
סנו המזכירות את שדיהן, ויקבלון
חזרה עם תום עבודתן( .ראה תמונה).
על־מנת להקל על המזכירות לע מוד
באיסור ענידת השדיים, נקבע ש בשלב
ראשון תונפקנה ע״י ועדת־הכנסת
תעודות ״ציציקלופ״ ,המתי רות
למוכ״זת להמשיך ולענוד שד
אחת.

לא רוצה
לא רוצה עוד פעם בחירות.
טחון מצידו יתרום את הידע המיק-
צועי והטכני, ואילו מומחי מישרד הבריאות
יפקחו על הצד התברואתי של ה־מיבצע.
אין
ספק שהתהליך המהיר יביא להגברת
התיירות, הדימוקרטיה, העלייה והביטחון
יביא, במקביל, להפחתת מיקרי
האלימות, השוד ובעיקר מיקרי האונס.
מי ירצה לאנוס בחורה שבדרכונה רשום
כי נאנסה כחוק?
זהו זה רבותי ! שיטת האינוס פועלת!
דן חרמן, צה״ל
הערת המערכת: העברנו את הצעתו
של מר חרמן אל דובר מישרד התיירות
ומשם נתקבלה התשובה הבאה :
תיתי לו למר חרמן על הצעותיו, אך
עלי להבהיר כי גם מישרדנו ניסה אשתקד
להפעיל פרוייקט דומה של אינוס
מרכזי שכונה בשם הצופן ״מיספר לבן״.
לצערנו ניכשל המיבצע בשל כמה סיבות

.1הוויכוח בין מישרדי הממשלה
לגבי ביצוע המשימה גרם לכפילות מדאיגה.
הן מישרד התיירות והן מישרדי
הפנים והבריאות הפעילו צוותים משלהם,
כך שכל תיירת נאלצה לעבור כמה וכמה
הליכים דומים שגרמו להן לתשישות
גופנית.
. 2לביצוע הפרוייקט גוייסו מתנדבים
מבין ותיקי הגדודים העבריים. לצערנו
לא עמד להם כוחם, והספקם הירוד גרם
לתורים עצומים בנמל התעופה.
.3העובדים העונתיים שהחליפו את
הגדודאים גילו עניין וסיפוק בעבודה,
אולם דרישותיהם הכספיות הגבוהות לדמי
כביסה, סיפרות מיקצועית ופרמיות
גרמו לפיצוץ המו״מ והפסקת עבודתם.
.4הבחנו בהיסתננות גדולה של צעירות
בנות היישוב הוותיק שהתחזו בתיירות.
טענתן היתה כי אין זה מן הצדק
שתיירות המבקרות יום אחד בארץ
יזכו לדבר לו הן, הוותיקות, מחכות
שנים.
יחד עם זאת אנו ערים לבעייה ועומדים
להקים בקרוב סיירת מיוחדת שתיקרא
״סיירת הפתיחות״ ותפקידה יהיה
דומה לזה שהצעת במכתבך. אני תיקווה
שאף אתה, דן חרמן היקר, תישתלב בסיירת
זו לקידומך האישי ולתיפארתו
של עם ישראל.

חיותה ספינקס,
מישנה לעוזר סגן השר, נזישרד התיירות

כאלה שמלכלכות לי את העיר, ועושות רעש באוזניים, ומשעממות את
העיניים, ומוכרות לי המון זקנים וזקנות, מהסוג שאני בדרך־כלל מעביר את
הכביש עם חיוך.
לא רוצה יותר את המישחק האידיוטי הזה, שכולם יודעים תמיד מי מנצח
בסוף. תמיד.
לא רוצה ששוב, כאשר אלך לבדוק איזה יומיות כדאי לראות, אגלה שכל
היומיות מכוסות במיני אותיות מגונות ובלתי מיפלגתיים.
לא רוצה! כבר ראיתי את הסרט הזה. מכיר את הסוף שלו. הגיבור אף־
פעם לא מת. אף־פעם. תמיד סוף טוב. כלומר — רע. כלומר — אותו דבר.
לא רוצה לקבל מכתבים מודפסים מכל מיני אנשים שאני בכלל לא
מכיר, המודיעים לי כי בליבי פנימה אני יודע שהצדק איתם.
לא רוצה סרטוני־פירסומת גועליים בטלוויזיה. לא רוצה רמקולים, חוגי-
בית, מוניות, סקרים, חוברות, עצרות, רשימות, פיתויים, ליקוקים, השמצות,
גולדבגין, להטנוביץ׳ ,בורגלילי, ספירימלט, דיילון, חמזב.
לא אוכל מערך. לא שותה גח״ל. לא מעשן מפד״ל.
רק שקט. שקט׳ להתמכר לייאוש ולאונן.

עוז לתמורה
מה שהמדינה זקוקה לו היום, עם
השביתות והאינפלציה וכל הבעיות,
זו יד חזקה, איזה גבר לעניין שיחזיק
את המדינה כמו שצריך.
גבר לעניין שיסלק מכאן את כל
ההשפעות הזרות והחקיינות המתבטלת.
גבר
לעניין שיבסס את החברה על

עקרונות הדת היהודית הנאורה והניצ־חית.
גבר
לעניין שיאסור שביתות והפ גנות
ויכניס סדר באנרכיה.
גבר לעניין שישליך לכלא את כל
הקומוניסטים, התבוסתנים ושאר אכולי
השינאה העצמית.
גבר לעניין שיעמיד את האישה ב

מלכי אל ו מ תו ק ה־נו פן זוארץ ז״ל

חובקים בן
יהונתן !הצדהרביעי! גפן
אח לאסימון (אסי) וז׳יטון
7שנים לשיחרור ירושלים,

9שנים לשיחרור האשה

מקומה, שיאסור על נשים ללבוש
שמלות מיני ושאר לבוש מגרה, ש יאסור
על נשים לרחוץ בים עם גברים,
שיאסור על נשים לנהוג ברכב.
גבר לעניין שישרוף את כל ספרי
המיסיון והתועבה וההסתה הזרים
והמזיקים, המנוגדים לרוח היהדות ה אמיתית.
גבר
לעניין שיסרס את כל סוטי ה מין
למיניהם.
בקיצור, מה שאנחנו צריכים זה גבר
לעניין — קצין צבא, צעיר, מושך,
חזק, מאמין.
ומי שחושב שאני מתכוון לדיין טועה
לגמרי. אני מתכוון לקדאפי, כי רק
קדאפי יכול להציל את המדינה מהי דרדרות.

מי שרוצה שיהיה טוב, שיצביע
בעד קדאפי לראשות הממשלה.

מכתבים
למערכת
מכ תב גלוי
אל: שר המיטהר והתעשייה
חיים כר-לב:
מאת: תושבי כת־ים. החתומים1
מטה, בראשותו של יצחק ולקר,
סא״ל (מיל•) ,מועמד גח״ל לראשות העיריה.

הנידון: נייר טואלט.
הננו פונים אליך כדרישה חד־ן
משמעית לזרז ולפתור את בעיית
המחסור בנייר טואלט כבתי השימוש
הציבוריים כעיר.
זכור: נייר טואלט — זבות אלמנטרית
לבל תושב בעיר מודרנית!.
ארזי יוסף׳ טר״ש (מיל).
אשכנזי יעקב, סמל (מיל).
כן־רפאל מנחם, ב.כ. ת.
חכמן אליהו, טוראי (הג״א)
לוויתן שלמה, גדנ״סי
מיימון לוי, סמ׳׳ר (מיל).
עצמון אפרים, גונדר (אצ״ל)
פלד חדווה, פטורה משירות
קונפטי שלום, סרן (מיל).
שמש סלומון, רס״ר(מיל 2 ).כוכבים
תל־חי שמואל, פקח (עירייה)

מדע וטכניקה
כמו רבבות אזרחים אחרים, יצאתי אף1
אני לצפות בליקוי החמה. הצטיידתי לשם(
כך במשקפת חזקה במיוחד, בעלת עד״|
שות־מרכזות.
ואכן, אך צדתי במבטי את השמש| ,
הבחנתי בכתם שחור שהתפשט במהירות |
על פני החמה כולה, וגרם לאפילה מוח״|
לטת מסביב.
בעיתונות נמסר כי ליקוי החמה יהיה|
קצר. הייתכן כי הוא נמשך כבר שלו־|
שה שבועות* תמהני.
י. סומא, אזרח|

חפש
את המטמון
השבוע קיבלנו לביתנו איגרות מילווד| .
ביטחון. באחורה של האיגרות מצאנו את
כתב החידה הבא:
(א) הפרשי ההצמדה על הסכום של!
— 120 לירות כאמור בתקנה (5א) (1)2
ייקבעו כמפורט להלן :
אם יתברר מתוך מדד יוקר המחייה!
שהתפרסם לאחרונה לפני היום שנקבע |
בתקנה (5א) (להלן — מדד הביניים) כי|
מדד הביניים עלה לעומת המדד שפורסם
לאחרונה לפני יום הוצאת סידרה זר1
של איגרות חוב (להלן — המדד היסו״|
די) ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום ה־|
מהווה את ההפרש בין 120 לירות לביו1
סכום זה כשהוא מוגדל באופן יחסי לשי־ |
עור העלייה של מדד הביניים לעומת]
המדד היסודי.
(ב) השווי הנקוב של כל איגרת חוב[
שנפדתה כאמור בתקנה (5ב 2והרי״|
בית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד|
יוקר המחייה כמפורט להלן :
אם יתברר מתון מדד יוקר המחייה[
שנתפרסם לאחרונה לפני זמן, הגיע פד״|
יונה של האיגרת (להלן — המדד ה־|
חדש) כי המדד החדש עלה לעומת מדד|
הביניים, תשולם קרן איגרת החוב והרי־|
בית המשתלמת עליה כשהן מוגדלות |
באופן יחסי לשיעור העלייה של המדד|
החדש לעומת מדד הביניים.
(ג) בתקנה זו ,״מדד יוקר המחייה״[
או ״מדד״ — מדד המחירים שנקבע על־|
ידי הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה 1
ולמחקר כלכלי, אף אם יתפרסם על״ידין
מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רש״|
מי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי|
על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
הקיים ובין אם לאו ן אם יבוא מדד ן
אחר, תקבע הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי את היחס שבינו |
לבין המדד המוחלף.
קוראים שיצליחו לפענח את כתב החי־1
דד, יוכלו להקדים פירעון איגרות החוב1
שבידיהם מ־ 1.5.96ל־. 1.5.93

ישראל באיטליה, העוסקת כשיתוף פעורה
עם מישרד־החוץ האיטלקי, כנסיונות להידבר
עם בורגיכה.
ההערכה של הישראלים העוסקים בנושא זד. היא
שבורגיבה מושפע בכל צעדיו האחרונים מקבוצה של
פלסטינים לשעבר, התופסים עתה עמדות בכירות
בצמרת המימשל התוניסי והמשמשים כיועצים לנשיא.
התקפתו של בורגיבה על חוסיין, לפי אותה ה הערכה,
נעשתה כדי להפוך את בורגיבה ותוכניתו
למקובלים על הפלסטיניים, שהקיצוניים שבהם תקפו
אותו בחריפות.

נראה בי עיקר מאמציו של בורגיבה בעתיד
הקרוב יוקדשו לא ליצירת מגע עם נציגי
ממשלת ישראל, אלא להכשרת הקרקע כקרב
מדינות ערב ומנהיגי אירגוני החבלה, לקראת
פגישות באלה.

ו־כוח עד המשן־

ספיר ל א רתס

הסיוע ל אפרי ק ה

לב חירו תלהס חדרו ח

מחלוקת חדשה פרצה כין שר-החוץ אבא
אכן לבין שר־הכיטחון משה דיין, סביב
שאלת כדאיות המשן ־ הסיוע למדינות אפריקה.
מאחר שחלק מהסיוע בא גם על תקציב
מישרד־הביטחון, ניסה דיין לאחרונה להעביר הח לטה
שתקצץ בצורה דרסטית את הסיוע הישראלי
לכמה מדינות אפריקאיות, או לחילופין, שכל הסיוע
ייעשה מתקציב מישרד־החוץ בלבד.
נראה שלמרות האכזבות האחרונות שספגה ה מדיניות
הישראלית באפריקה, עדיין מאמין אבא
אבן בכדאיות הסיוע לטווח ארוך. בשלב הנוכחי
תהיה כנראה ידו של אבן על העליונה.

ועצים פד ס טיו״ ס
מאחור בו רגי ב ה
הצהרתו האחרונה של נשיא תוניס, חביב בור־גיבה,
בדבר הצורך להפוך את ירדן למדינה פלס טינית,
הפתיעה את חוגי מישרד־החוץ הישראלי,
המנסים זה מיספר שבועות ליצור מגעים עם הנשיא
התוניסי.

לצורף יצירת מגעים אלה, אף נשלח
שליח מיוחד — פקיד ממשלתי בכיר של
מוסד מסויים — כדי לתגבר את שגרירות

סירובו של שר־האוצר פנחס ספיר להתייצב בראש
מטה הבחירות של המערך, המשותף לבחירות
להסתדרות ולכנסת, נובע מהחלטתו שלא לתת יד
למסע הבחירות להסתדרות. טענותיו של ספיר כי
עיסוקיו במישרדו מונעים ממנו מלקבל על עצמו
את התפקיד, הם רק תירוץ.

למחרת הבחירות להסתדרות יקבל ספיר
על עצמו את ניהול מטה הבחירות לכנסת
של המערף.
באחת הפגישות המצומצמות הסביר ספיר את
צעדו זה :״אני לא רוצה לעבוד בשביל בן־אהרון.״

רפ״י מבינה שוב
!!כנס סינרמה׳
האיום החדש של משה דיין על גולדה
מאיר: אם לא תקבל במה מתנאיו כשיחתה
הקרובה עימו, ייאלץ דיין להשתתף
אישית בכנס פעילי רפ״י במיפלגת העבודה,
שיכונם כמתכונת ״בנס הסינרמה״ המפורסם
של שנת .1969
דיין עצמו, שלא השתתף בשבוע שעבר בכנס
פעילי רפ״י במועדון יחדיו, לא השמיע איום זה.
אולם מחוגיו דאגו להבהיר כי זאת כוונתו. למרות
שדיין מנער כביכול את חוצנו מפעילותם של אנשי
רפ״י במיפלגת העבודה,
הרי כל המהלכים נעשים
בתיאום עימו ובהסכמתו.

תבו טל
בו עד השלום מועצת-השלום העולמית
עלולה לבטל את
ההכרה בוועד השלום
הישראלי, בו קיים
עדיין שיתוף פעולה
כין מפ״ם, אחדות־העבודה,
מק׳׳י ורק״ח.
מזכיר הוועד, איש
מפ״ם יעקב מאיום לא
הוזמן לדיוני הוועדה
המכינה את ועידת
השלום במוסקבה. כמקומו
הוזמן נתן ילין־
מור.

אין יורדים מזה ן

אחת הסיבות לביטול ה הכרה
בוועד ומזכירו: הוב רר
למעלה מכל ספק, כי
הסיבה להמשך חברותן של
אחדות־העבודה ומפ״ם ב ועד
אחד עם רק״ח היתה
שליחויות חשובות שהוט לו
על שליחי מיפלגות
אלה מטעם מישרד־החוץ
ומוסדות ממלכתיים אחרים.
בדירה החדשה של מיש-
רדי הוועד ברחוב אבן גבי-
רול בתל־אביב שוכן גם

המכון לשלום במזרח התיכון, שהוא אירגון תע מולה
מוסווה של מישרד־החוץ.

הרופאים נגד
א שר ידלין
שביתת הרופאים הסתיימה, אך יחסי העבודה ב־קופת־חולים
יוחרפו ויורעו.

הרופאים ירבזו עתה את מאמצי מאבקם
נגד אשר ידלין, יו״ר הקופה ונגד עסקנים
אחרים שלה שהעליבו אותם והאשימו אותם
בבצע בסף, בגניבות ובעשיית רווחים
על חשבון המוסד ההסתדרותי.
בראיון עם ידלין במעריב, הוא האשים רופ אים,
מבלי לנקוב בשמותיהם, כאילו הם מאשפזים
חולים רק אחרי שהם מקבלים מהם תשלום כחולים
פרטיים. בישיבת הוועד המפקח האשימו חברי סיעת
המערך את הרופאים בשימוש במיתקני הקופה, ב תרופות
ובמכשירים לפרקטיקה פרטית.
גם המאבק הפנימי בסיעת המערך בהסתדרות

שביתה איטלקית
ב פ רו ר הטלפונים
אם בימים האחרונים אינך מצליח
לקבל שיחות טלפון בינלאומיות
במהירות, או להזמין השכמה
באמצעות הטלפון — עליך לייחס
תקלות אלה לשביתה האיטלקית
בה פתחו עובדי הטלפונים כמיס-
פדים 18ו .14-שכיתת ההאטה
האיטלקית היא רק אזהרה לקראת
שביתה מלאה במדורים אלה.
כשני מדורים אלה עובדים סטודנטים
רבים הדורשים להיטיב את
תנאי עבודתם. ההסתדרות ונציבות
שירות המדינה מובנים לנהל
מו״מ עם הסטודנטים, אד לא עם
שאר העובדים, ועל רקע זה אירע
סיכסוף העבודה.

יחריף בעיקבות חשביתה בקופת חולים. סיעת מפ״ם
תתלונן על הכרזותיו של אשר ידלין כאילו כבר
הוחלט להטיל תשלום על מירשמי רופא, תרופות
ושירותים אחרים. גם פנחס רשיש, יו״ר הוועד
המפקח, יעמוד תחת התקפה חריפה של חבריו לסי עה
שידרשו לשחררו מתפקידו כמי שאינו מסוגל
עוד, בגלל גילו המתקדם, להמשיך בתפקיד היושב-
ראש.

מפעילים לחוגים
על שיייח
מחלקת הביטחון של הקיבוץ־הארצי עוסקת בחו דשים
האחרונים במאמץ לסיכול הקמתה של חזית
השלום, בהשתתפות שי״ח. פעילים מרכזיים של
שי״ח, חברי קיבוצי השומר־הצעיר, זכו לתשומת־ליבה
של המחלקה ששלחה שליחים לשיחות ארוכות
איתם.

?ונין ב כי ר נהל
ההסעה ההמונית
בתל ־ א ני ב
אחד מקציני צה״ל הבכירים, העומד
להשתחרר מהשירות, ינהל את פרוייקט
ההסעה ההמונית המתוכננת כתל-אכיב.
בפרוייקט הענק שאמור לפתור חלק מבעיות התח בורה
הקשות של העיר הגדולה, שותפים בין השאר
גם עיריית תל-אביב, מישרד־התחבורה, הבנק לספנות,
חברת נתיבי־איילון ומשקיעים מחו״ל.

אנו עדיין
במקום השני
אך טעמנו ואיכותנו
יביאו אותנו
למקום הראשון*

*אחרי כל כך הרבה שנים שצ-ד
במקום השני במכירות בישראל
ודאי הגיע הזמן שצ־ך
.יעבור למקום הראשון...

אנשים אוהבים מביאים צ־ד
אנשים אוהבים שמביאים צ־ד
אנשים שאוהבים מביאים צ־ד
אוהבים אנשים שמביאים צ-ד
צ-ך, יצרני שוקולד • שוקולד ממולא • בונבוניירות • שוקולד אגוזים • ופלים • סוכריות

העולם הזה 1871

א 1111י ם

שדהבויאות ויקטנו שם־טוב הגיע לננסח בסנדלים ללא
גרביים -והביא במבוכה את הסדרנים, שלא ידונו איו להגיב

8סדרני הכנסת לא ידעו
מה לעשות. הם קיבלו הוראה
שלא להתיר להיכנס לבניין ל שום
אדם הנועל סנדלים ללא
גרביים. לכן גירשו את כתב
ו׳רוסלם פוסט, אשר וולפיש.
לפתע ראו זוג רגליים במצב
האסור. אבל הם לא נקטו ב שום
אמצעי נגד בעל הסנדלים:
וי״ן ט!רטסט! , 3שר הב
ריאות, שהיה טרוד בענייני
שביתת־הרופאים ולא ידע כלל
על האיסור. הוא לבש חליפה
אפורה־בהירה יפה, ללא עניבה,
וסנדלים ללא גרביים, ונראה
אלגנטי מאד.
8כעבור יום הטיפה סיעת
אגודת־ישראל נגד המנוולים המוכרים
לציבור תפילין ומזו זות
בלתי־כשרים. הדבר חמור
במיוחד, לדברי ח״כ יהודה
:לאיד אכדמוביץ, מפני ש רוכש
המזוזות והתפילין אינו
יודע כלל שרומה, מפני שאסור
לו לפתוח אותן, ורק ביום־הדין
האחרון, בעומדו בפני הבורא,
נודע לו הדבר. על כך סיפר
בלחש ח״ כ גדעון האוזנר
את הבדיחה הבאה: גוי אחד
השתגע לדעת מה נמצא בתוך
המזוזה. הוא גנב אחת, פתח
אותה, ומצא בה פתק :״הצילו!
אני כלוא בבית־החרושת
למזוזות !״

העדשות, צירף אליהן עדשות
אופטיות מהמספר הנמוך ביותר
עד הגבוה ביותר.
8בעיקבות שערוריית די׳
מיני בכנסת, פירסם הארץ מאמר
ראשי בנושא, כתוב בידי
יואל מרכוס, שטען כי המיני
הוא ״הדבר הקטן הגדול ביותר
שקם לאנושות מרכוס
הציע, בהמשך להתערבות הכנסת
בענייני לבוש, שמשה
דיין ״יחדל ללבוש מכנסיים
רחבים ומידלדלים, ויסיר את
כובע־המצחיה המצחיק שלו׳ ו־שגולדה
תלך בשמלות יותר
בהירות (האם לא שמעה על
בדים פרחוניים?) ותחליף מדי
פעם את מחרוזת הפנינים האחת
והיחידה התלוייה תמיד על צווארה.״
באותו יום עצמו, הו פיעה
גולדה בשמלה פרחונית,
וללא מחרוזת הפנינים המסור תית.

יצחק
ובין

שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון לא יראה את עצמו בתוכנית הטלוויזיה חיים
שכאלה שהוסרטה במסיבה מיוחדת שנערכה לכבודו ערב פרישתו מתפקיד
השגריר. מסיבת־ההפתעה נערכה לרבין בעת ביקורו של מפיק תוכניות חיים שכאלה, עמוס אטינגר
בוושינגטון, והשתתפו בה סינטורים רבים ואישי־מימשל חשובים. לאחרונה, כשחזר אטינגר ממסעותיו בחו״ל,
הופתע לשמוע שהנהלת הטלוויזיה החליטה לא לשדר התוכנית — לפחות לא בעונת השידורים הנוכחית.
בתמונה — סצינה מהסרט: רבין לוחץ ידו של ג־וזף סיסקו, שהגיע למסיבה בלי ידיעתו. מעליהם אטינגר.
תו, סוגיה פרס, האנשים ה יחידים
באולם, שעישנו ללא
הרף, למרות התקנות המפו רשות
האוסרות עישון באולם
הקולנוע.
8שידורי ספינת השלום
כמעט נפסקו השבוע שוב, כא שר
התברר שמשקפי־הקריאה
של איי כי נתן אבדו. אייבי,
שאינו יכול לקרוא ולקריין
בלעדיהם, מיהר להזעיק את
ידידו הטוב, הצייר משה גת,
כדי שישלח לו בדחיפות זוג
חדש. אלא שאייבי לא ידע מה
המספר האופטי של העדשות.
״אני בן ,46״ אמר אייבי לגת
בטלפון ,״אולי לפי זה ידעו
איזה משקפיים אני צריך.״ בתשובה
ביקש גת מאייבי גם
את מספר נעליו. הפתרון ש נמצא:
גת שלח לאייבי מש קפיים
שניתן להחליף בהן את

8מרים אשכול מגלה
נאמנות לזיכרו של בעלה המנוח
לוי אשכול: מאז פטירתו
לפני ארבע שנים, תלוייה
בדירתה הירושלמית תמונה
גדולה שלו, כשמתחתיה דולק
נר־תמיד.
8מזכ״ל ההסתדרות יצחק
בן־אהרון יצא לאירופה בעי צומה
של שביתת הרופאים. בדרך
מבניין הוועד־הפועל ל-
נמל־התעופה בלוד, הוא עצר
לייד חנוודירקות יקרה, קנה
בה סל סירות — מתנה למאר־חיו
בחו״ל מישראל.
8כאשר נאם יו״ר הוועדה
לענייני חוץ של הקונגרס
היהודי העולמי, ד״ר אלכסנדר
לכנכרג, במושב הקונגרס
שהתקיים במלון שרחון בתל־אביב,
על מצב יהודי ברית־המועצות,
הוא נשאל :״מדוע
לא ניצל ליאוניד ברז׳נייב
את פרשת ווטרגייט בביקורו
בארצות־הברית?״ צעק אחד
הנוכחים בקריאת־ביניים :״זה
ברור למה, כי הוא לא די־מותרט

יו״ר מועצת המנהלים

של הקונגרס, ד״ר יואכים
פרינץ, דיבר באותה ישיבה
על מערכת היחסים בין יש ראל
ויהדות התפוצות. נאומו

גאולה אליהו

השחרחורת היתה השבוע גיבורת הכנסת, כאשר מוסדות בית־הנבחרים
סערו סביב המיני הקצר שדה (ראה קריעות ביניים) .מזכירת מק״י,
האוהבת גם חולצות שקופות, לובשת מיני ומקסי לסירוגין. רק מעטים ידעו שאין היא סתם מזהירה שנזדמנה
למק״י. אחותה נשואה לד״ר אפריים סנה, בנו של ד״ר משה סנה המנוח. משמאל, גאולה עם שמואל מיקוניס.
8לא קל להיות ח״כ דתי,
קל וחומר ח״כית דתית. הש בוע
הראתה ח״כ טוכה סג־הדראי
מיכתב שקיבלה. הכו תב,
איש מבני־ברק, הזכיר לה
שפעם ביקר אצלה בביתה ו ביקש
ממנה לסדר לו שידוך.
נראה שהגיע למסקנה שח״כים
אינם שדכנים טובים, ועל כן
ביקש ממנה, שתסדר לו מיש רה
טובה במישרד ממשלתי,
במקום שידוך.
0יו״ר הכנסת נאלץ להק שיב
לנאומים רבים. מי הם
המעניינים ביותר, לדעת יו״ר
הכנסת ישראד ישעיהו ¥כ ששאל
אותו בעל הטור ג.

הטובים בכנסת, מנה ישעיהו,
מלבד ח״כ אורי אבנרי, את
גולדה מאיר (״כשהיא לא
קוראת את הנאומים מן הכתב,
אלא מדברת בהתרגשות, ואף
ברוגזה אבא אבן, חיים

צדוק ושמואל תמיד.

8במסיבת הפרידה שנער כה
השבוע במלון הילטון ב־תל־אביב
למיופה־הכוח של שג רירות
ארצות־הברית בישראל,
אוהן זורהלן, בתום חמש
שנות כהונתו בישראל, נכחו
אורחים רבים, בתוכם ראש־הממשלה
גולדה מאיר ושג ריר
ישראל לשעבר בוושינגטון

יצחק רבץ. זורהלן ניצל את
ההזדמנות כשרבין וגולדה היו
בקירבתו, וכאשר נשאל מה
הוא עומד לעשות בעתיד, ה שיב
— תוך רמז לתשובה ש נתנה
בזמנו גולדה מאיר, כש נשאלה
לגבי עתידו של יצחק
רבין :״זה תלוי איך אתנהג
בוושינגטון.״ כל הנוכחים, כו לל
רבץ, פרצו בצחוק רם. רק
גולדה שמה עצמה כמי שאינה
מבינה את הבדיחה, ושתקה.
8מסתבר שגם שר־התיק-
שורת שמעון פרס הצטרף
לשרי הממשלה הסבורים שהם
עומדים פעל לחוק. בהצגת
קולנוע השבוע היו השר ואש־

1 1 1 1 ] 71ג 1ך | הבמאי־מפיק הכי עסוק בארץ, מתראה
י * י י ׳ לעיתים רחוקות עם בני־משפחתוז״השבונבבמסיבת קוקטייל, הוא פגש את אחותו הצעירה, אורה ברמן, שהיא-
עורכת־דין העוסקת בביטוח, הנציח את המאורע בצילום משפחתי.
העזלם הזה 1671

הגי הס
״אני

־תמשך
ואחת המזכירות
שה לו כוס מים. פריגץ
תכל על המים, ואמר:
מצטער, אבל אני שותה
וויסקי!״
£״למה בגרוזיה אין כבי שים?״
במסיבת עובדי האח סנה
של נמל אשדוד, גילה
ס-לימן הקטן לנוכחים :
״מפני שכולם שם שבילים.״
£ראש עיריית אשדוד, ה מהנדס
צבי צילקר הוכיח
השבוע רוח ספורטיבית: ב־מסיבת־חתונה
של אחד מידי דיו,
שנערכה בבריכה העירו נית
בעיר, קפצו ראש העיר
וסגנו, יוסף (״ז׳וד״) אביטן,
יחד עם החתן, לבריכה —
בבגדיהם. דקות אחרי שיצאו
מהמים, נראה צילקר יבש־ ל גמרי:
התברר שבמכוניתו הי-
תה לו מערכת בגדים רזרביים.
בשבוע שעבר הכין כתב

£אחיו של יהורם גאון,
מנהל מחלקת המכירות־ של
תדיראן, בני גאון, מחפש הי פים
מגודלי־שיער. בני, שחזר
השבוע מקונגרס בינלאומי של
מוצרי־צריכה חשמליים בשי־קאגו,
סיפר כי הדיעה הכללית
בקונגרס היתה ששיטת הקווד־ראפון
(שידור מוסיקה באמצעות
ארבעה רמקולים המוצבים
בארבע פינות החדר) נכשלה
לחלוטין בארצות־הברית, ה נכבשת
עתה, לעומת זאת, על־ידי
מה שקרוי נזיוזיק־סיסטם.
בקונגרס הופיע צעיר היפי,
מגודל שיער עד לכתפיו, ש מכר
ב־ 1972 ציוד ב־סס! מיל יון
דולר בשיטה החדשה —
כשהמוכרים הטובים ביותר ש לו
היו היפים. עיקרה של ה שיטה:
מכירת הפטיפון ואבי זריו
כנספח לתקליטים, מאחר
שהקונה הרגיל מסתפק ב פטיפון
ומערכת־רמקולים באי־

אריק שוון

נפגש השבוע במסיבה עם מנהל מחלקת הנשים בבית־החולים על־שס שיבא בתל־השומר,
פרופסור דויד שר, וביקש ממנו שישתדל להגביר את הילודה בארץ.
באותה מסיבה ניגשה אחת הנוכחות לפרופסור שר, ואמרה :״פרופסור, אני מוכרחה ללדת אצלך !״ שר המופתע,
שלא הכיר כלל את הפונה, שאל אותה :״מתי, עכשיו?״ ״לא,״ השיבה ,״אחרי שאתחתן ואכנס להריון.״

הביטחון משה דיין, ניראית
לאחרונה רבות בבתי־המישפט.
הדסה, שלמדה בזמנו מישפטים
אך לא עברה את תקופת ה התמחות
הדרושה, החליטה ל הפוך
בכל זאת לעורכת־דין,
מתמחה עתה אצל עורך־הדין

השייך כשחנך את ביתו החדש,
שבנייתו עלתה 15 אלף ל״י —
מתוכם 11 אלף ל״י שקיבל
מהמימשל.
£ביום החמישי האחרון,
התקיימה סוף־סוף מסיבת יום-
ההולדת החמישי של הטלוויזיה.
מסמר הערב אמור היה להיות
סירטו של חיים גיד, שצולם
והוקלט בהסתר במיזנון וכלל
ברובו שיחות פרטיות בין ה עובדים
— על יחסי־המין של הם.
אלא שהסרט איכזב: התברר
כי יומיים לפני המסיבה
פרצו שניים מהעובדים שצולמו
בסרט בלא ידיעתם, את הא
אדיבים
הררי.

£מנכ״ל קונצרן אי.טי.ג׳י.
צבי אכרמסון חש על בשרו
את חשיבותה של מזכירתו ה קבועה,
שנסעה לפני מספר
שבועות לטיול בארצות־הברית,
הוחלפה על־ידי מזכירה זמנית.
בשבוע שעבר חזר צבי ל ביתו
מעבודתו בשעת לילה
מאוחרת, נתקל בקבלת־פנ-ם

רון של גיל, לקחו את הסרט
ניגשו לחברת סרטים פרטית,
הקרינו אותו וחתכו ממנו את
הקטעים אודותם. גיל נבהל
מהאלימות, הוציא גם את ה קטעים
על האחרים.

פ סו קי ה ש בו ע
• ראש־הממשלה גולדה
מ אי ד ז ״אינני זוכרת מיקרה
אחד בו רימיתי את הציבור.״

כנסת :״מה הצד השווה בין
צ׳ילי וישראל? בשניהם ה־שילטון
בידי היינטה.״

1111 *1 ״11111 זכתה במפתיע להופיע בסירטו של כוכב הכדו־רגל
הגרמני פרנץ בקנבאואר, שהוסרט ביש ]

ראל. אחרי שסיים את ההסרטה, בילה בקנבאואר בירושלים, ובאחד
הערבים שמע שם את הזמרת, בהופעתה במועדון אבו־טור. הוא
הוקסם ממנה ומשירתה, ולמרות שצילומי הסרט הסתיימו, החליט
להוסיף בו סצינה מיוחדת, בה הוא פוגש את מיכל בקפה רוול
ברחוב דיזנגוף בתל־אביב, ונזכר כי פגש אותה כבר שרה במועדון-
לילה במינכן. מיכל תטוס בחודש הבא למינכן, להשלים את הסרט.
הטלוויזיה מנשה ד״ ,יחד
עם הצלם כני גרנות, כתבה
על משבר המלט בארץ. השניים
ביקרו בבתי־החרושת למלט,
בהם נוהגים הפועלים להרכיב
אוזניות כהגנה מפני האבק. הכתב
והצלם לא הרכיבו אוז ניות,
ואוזניהם התמלאו אבק
מלט. אחרי הביקור, הפליגו
השניים בסירה כדי לראות את
פריקת המלט מאוניות. בדרך
כיסה אותם גל גבוה ומים חדרו
לאוזניהם, התערבבו במלט
— ויצרו בטון. רק כעבור שבוע
הצליח רופא להוציאו מאוז ניהם,
ולהחזיר להם את כושר
השמיעה.
£בקוקטייל שנערך לאחר
הקרנת קזבלן, אמר אחד הנו כחים
לקאריקטוריסט ג׳?י
ג׳קסון :״שמע, היית הכי
טוב מכולם!״ שרה גאון
בת ה־ ,65 אמו של גיבור הסרט
יהורם גאון, ששמעה
את ההערה, ניגשה לג׳קי —
שכלל לא השתתף בסרט —
בחנה אותו ושאלה :״אם היית
כל־כך טוב, איך זה שבכלל
לא ראיתי אותך?״
העולם הזה 1871

כות סבירה והעיקר עבורו הם
התקליטים. גאון מתכונן ליי שם
את השיטה בארץ — בעזרת
היפים.
£בישיבת הוועדה המרכזת
של חברת העובדים התפתח ויכוח
הריף בין מנכ״ל סולל־בונה
צבי רכטר למנכ״ל כור
איוף (מיל ).מאיר עמית,
בשאלת חוב בעקבות עיסקה
משותפת של שתי החברות. ל בסוף
פקעה סבלנותו של אחד
הנוכחים :״אולי תפסיקו עם
הוויכוח הזה! הרי אם נחליט
לטובת סולל־בונה, ילווה בנק
הפועלים לכור כסף כדי ש תשלם
לסולל־בונה ; ואם תיד
כה כור בוויכוח, ילווה בנק
הפועלים כסף לסולל־בונה כדי
שתשלם לכור. בשני המיקרים
ישלם הבנק את הכסף וירוויח
את הריבית. בואו נחליט ש המצב
יישאר כמו שהוא, ולפחות
בנק הפועלים לא ירוויח.״

העיתונאית הדסה מור,
מחברת הספר דרכים לוהטות,
העוסק בפרשת־אהבתה עם שר־

וחבעם(..גנדי״)!אבי
קנית אפרת

לביא, חיבק

את כתפיה,

צוננת מצד אשתו רות. הסיבה
לרוגז: באותו יום חל יום־הד
לדתה של האשה. בעבר, נהגה
המזכירה הקבועה להזכיר לאב־רמסון
את מועדי השמחות ב־מישפחתו.
בהיעדרה, שכח. למרות
השעה המאוחרת, החליט
המנכ״ל להרגיע את אשתו, יצא
לחפש מתנה.
£מנהיג החמולה הבדווית
המתגוררת כ־ 30ק״מ לאל־עריש*
,מייד זוויד, פירסם
לפני שבועיים הודעה מרעי שה:
הוא הפסיק לעשן חשיש.
הסיבה: השייך בן ה־ ,60 בעל
ארבע נשים שהצעירה ביניהן
בת ,18 לקה בשיעול קשה
בזמן האחרון. את ההודעה מסר

אלוף פיקוד המרכז שמשתדל לא להחמיץ
אף אירוע חברתי, פגש השבוע את השח־הצטלם
איתה כשמשמאלס אשתו של גנדי, יעל זאבי.

< £ 32צ דווק, צחוק, אבל...
הבנק המעדיף

פרנק

ישראלי

• בנק דיסקונט :
על פרנק צרפתי.
• אקולוגיה: כאשר הגיעו מים עד רפש .
9ההצעה לבחירת ראשי ערים צללה כגו ״ ש עופרת.
9עליית מחירים: כאשר כל מי שנכנס לשוק נכנס
לש וק .
• כלכלת ישראל המחירים קופאים, הכסף נמס.
***9*86• בענייני לבוש, הפסידו מזכירות הכנסת שו ק על
ירך .
• שומר משקל: הבורח מפני הכיבוד .
• המלך ׳חוסיין: ביש ־ גדה.

מכתבים

ידידת משפחה ש ל המהנדס ש הורעל

תעודת עניות
למישמר !

פרשת החייל בשרות־הובד. ואשתו הנמצאת
בהריון, שנאלצה לישון על שפת־הים
בגלל שאין לזוג מקום לגור, היא
תעודת עניות למישטר בארץ.
פעם קראתי בעיתונים על פרשות כאלה,
וחשבתי שזו טעות. אבל אחרי שהוכח כי
חלק מאנשי ענזידר קיבלו שוחד, אנשי
מישרד־השיכון קנו פנטהאוזים ברבע מ מחירם,
ילדי צמרת בחיפה קיבלו דירות
משיכון עובדים בחצי מחיר ואפילו רווק
קיבל שם דירה שיועדה לזוג צעיר, התברר
לי כי אותו חייל לא משרת את המדינה
ואת אשתו, אלא את הפקידים וילדי הצ מרת.
לכן
אני בז לאנשי השילטון בישראל !
פ. אלכסנדר נדייק, חיפה

דיצה
אל העכר

בקאמבודיה הולך לון נול להביא. תיא
בוויאט־נאם בדרך. צ׳אנג קי שק כנ״ל
בטייואן. ביוון כידוני המה־שמם לא מפחידים
אנשי־שם להתקומם.
רק בישראל ריצת־אמוק אל העבר.
חנניה מירוני, זכרח־יעקב

החלטתה של
ראש-חממשלה

אני עדיין נרגש
מהחלטתה של גול דה
להמשיך בכהונתה
קדנציה נוס פת.
עתה
אינני חו שש
עוד בקשר ל מקורות הספקת השראה
למכתבים
למערכות ולמאב־קים
פוליטיים.
החלטתה רק לא
תואמת כל־כך את
הבטחתה הקודמת טימכרג שניתנה בעת בי קורה
אצל ניכסון, כאילו יהיה לנו ראש־ממשלה
בארבע השנים הקרובות.
יעקב טימכרג, תל־אביב

הם היו זוג אידיאל
מתמיד התרשמתי מהופעתה האצילית, הפשוטה ומלאת החן של
גב׳ קורנגולד. היתד, תמיד מטופחת בהופעתה, רעננה ונינוחה.
כעת, לדאבוני הרב, לאחר האסון שפקד אותה, הופעתה ומראיה
מביעים עצב ודאבה.
אנו ניפגשות גם עכשיו לעיתים קרובות, ובכל אחת מהפגי שות
שלנו אין אנו מפסיקות מלדבר על בעלה המנוח, על הרצח
המתועב, על הסבל הרב שנגרם לבעלה לפני מותו, ועל האבידה
הגדולה שנגרמה לה ולבתם במותו הטרגי של
אריה קורנגולד.
גב׳ קורנגולד לא פעם אומרת בעצב, שבתם
הקטנה לא תזכור את אביה ולא תדע איזה אב
נהדר הפסידה.

״העולם הזה״ , 1869״פך הרעילו את בני,״ סיפורו
של שמחה קורנגולד, אביו של המהנדס שהורעל למוות,
אריה קורנגולד.
אני מרגישה חובה וצורך נפשי לזרוק אור ולהביע את דעתי
על אישיותה של גב׳ קורנגולד ובעלה המנוח. גב׳ קורנגולד
היא אחד האנשים האציליים ועדיני־הנפש אשר זכיתי להכיר
מעודי. הכרנו בקורס למזכירות רפואיות בו למדנו לפני שנים
מיספר( .דרך־אגב, לא נלמד בקורס זה נושא
הרעלים) .גב׳ קורנגולד למדה בקורם במטרה
למלא את זמנה הפנוי, כי היתד, חופשית מדא גות
פרנסה. בעלה עבד עד מאוחר בערב ולאחר
עבודתו היה תמיד בא לקחתה הביתה מהקורס.
אני הייתי נילווית אליהם ומאוד נהניתי בחברתם.
בתור אישיות רגישה ואצילה, חיה גב׳ קורני
מתמיד הייתי רגישה ליחסים שבין בני־אדם
גולד בנפשה את האסון הגדול שפקד אותה
ובמיוחד בין בני־זוג. בחברתם של בני הזוג
ואינה מסוגלת להפוך לעניין ציבורי את כאבה
קורנגולד הרגשתי מצויין. הוקסמתי ממש מחמי וסיבלה
העמוקים. לא כל אחד מסוגל לשתף
מות, מיחסי ידידות וחיבה עמוקים ששררו בי ניהם,
נוכחתי לדעת שהמנוח העריץ את אשתו,
ציבור רחב הקורא עיתונים בעניינים האישיים
שלו ובכאב ליבו.
והיא כיבדה אותו ודאגה לו. חשתי שלפני שני
אנשים הסומכים אחד על השני והמגישים אחד
ועל לכם לשכוח שבשביל רבים מהקוראים
לשני עזרה הדדית.
פרשת הרצח על־ידי הרעלה שיטתית, מהווה
הייתי באה לביתם בתקופת הלימודים כי למד סנסציה
בלבד.
נו יחד. מר קורנגולד היה עוזר לנו, משתתף
תמוה בעיני כי עיתונכם הירשה לעצ בחוויות
שלנו, היינו צוחקים ומתבדחים יחד.
נרצה אריו; קורנגול
מו לצלם את ביתה של גב׳ קורנגולד ומתחתיו
המנוח היה תמיד עליז בבית, הירבה להתעניין
חמימות, יד ידות וחיבה
לפרסם כותרת :״מקום הפשע״ .הרי על־בזולת,
היה מלא קסם־אישי ובהיכנסו הביתה,
ידייכך הובאה דיעה ברורה בדבר מקום ד,י תמיד
היה נסוך חיוך על פניו.
רצחו של המנוח ובעקיפין מרמזים אתם על זהותו של הרוצח.
זכור לי שבתקופה לאחר הלימודים רמזה לי גב׳ קורנגולד
על קושיים שיש לבעלה בעסקיו בכרמיאל, אך הדגישה שהיא האם אין פה השגת גבולן
אסתר פינגרהוט, חיפה
לא מודאגת מכך במיוחד, כי בעלה מוכשר ובוודאי יתגבר על כך.
שאימו לא קיבלה טיפול בהק רנות.
האתמול לעם
בצ׳ילה, לנשיא איינדה,
איתכם במאבקכם נגד כוחות האתמול.
צעידתכם לקראת מחר טוב יותר —
צעידתנו !
קורא, חיפה

הטיפול כסרטן
אינו שובת
| ״העולם הזה״ ,1869 מכתב למען
רכת של חייל משוחרר הטוען

בתגובה למכתבו של החייל המשוחרר,
ברצוני לציין כי שרות ההקרנות וטיפולי ׳
יום בחולי סרטן שוחרר מהשביתה בהסכמת
הוועד המרכזי של הרופאים.

ד״ר ש. שרן!
בית־החוליס על־שס שיבא,
תל־השומר
• החייל המשוחרר לא התייחס במיכתבו
לתקופה של שביתתת הרופאים, אלא טען
כי בגלל חוסר תקציב במישפחתו ודחיית
הרופא את החולה למיספר שבועות, לא
קיבלה אימו את הטיפול.

ביקור הג ברת המשוחררת
״העולם הזה״ ,1869״ביקור
הגברת המשחררת,״ על ביקורה
של מנהיגת התנועה
העולמית לשיחרור האשה,
בטי פרידן, בישראל.
הכתבה על בטי פרידן ממנהיגות
התנועה לשיחרור האשה נראתה לי
עלובה למדי. הכתבה התרכזה בבעייה
הגורלית והבילעדית — האם בטי פרי־וץ
אשה סימפטית או לא.
סליחה, אבל למה זה כל־כך חשוב
אם בטי פרידן (דמות פוליטית חשו בה,
ואשה שהעלתה את המוראל ל מיליוני
נשים בעולם) היא סימפטית
או לא.
ככל הידוע לי מקובל לשפוט דמויות
פוליטיות בעיקר על-פי השגיהן הפו ליטיים
ולא על־פי יופיין, הסימפטיות
שלהן וכר.
בעל כורחה הפעילה כותבת הכתבה
כלפי בטי פרידן את הקריטריונים
הרגילים לפיהן שופטים נשים: הו פעה,
חביבות, טעם בלבוש וכר. העי תונאית
לא כתבה דבר על ההישגים
של פרידן, שהופכים את השאלה אם
היא סימפטית או לא לשאלה משנית
לגמרי.
כמה מהדמויות הפוליטיות (כמעט
כולם גברים) שביקרו לאחרונה ביש ראל,
זכו לסיקור כזה שיתרכז בקרחת
שלהם. או בנטייתם לאוננות?
אם לא די בכך, עוברת הכתבת
להתקפה ישירה על התנועה לשיחרור
האשד, וטוענת טענה מוחצת: אם בטי
פרידן לא סימפטית — מכאן קל

להבין שמשהו רקוב עם הרעיונות של
התנועה לשיחרור האשד, בכלל( .ואני
מצטטת :״לאט לאט התברר שד,עי תונאיות
משתתפות הקונגרס קלטו ש
פנינה
קרינדל
התקפה ישירה
משהו חשוב מתחולל לנגד עיניהן —
האזהרה האמיתית מפני האשד, המ שוחררת״).

ימשיך העולם הזה בדרך סיקור
זו, יש להניח שהביקור הראשון ביש
ראל
של נציג רשמי של ממשלה ערבית,
יכוסה כך:
״מי שלא ראה את ג׳מל־עבדל־תחינה,
לא ראה נודניק מימיו. הערבי
תופס בדשי ביגדיהם של משתתפי ה־משא־ומתן
העייפים, בזמן מתאים או
לא מתאים, ומנסה לגרור אותם ל וויכוח.
״הערבי
מתחנף לעיתונאים בתיק-
ווה שיראיינו אותו. הם כבר התרגלו
לברוח למראהו. האמריקאים המתווכים
במשא־ומתן, התנצלו שאינו מייצג
אותם, הוא ערבי.
״כתוצאה, כשקרא הערבי לשלום
במזרח־התיכון, כבר היו לו מעט מאוד
מעריצים, אם בכלל.
״לאט לאט קלטו משתתפי המשא-
ומתן שמשהו חשוב מתחולל לנגד
עיניהם — האזהרה האמיתית מפני
שלום במזרח־ד,תיכון.
״הם הבינו את הרמזים, החלו להת קבץ
לשיחות פרשנות פסיכולוגיות
לפי מיטב המסורת המיושנת. ישראלי
אחד אמר לשני, אמרתי לכם תמיד
שהערבים האלה אי־אפשר לסמוך עלי הם.
אני עדיין מחזיק בדעתי שהדרך
הנכונה היחידה לראות אותם היא
הכוונת של הרובה.
״לאט לאט עברה הערצת משתתפי
המשא־ומתן לג׳ון קליבלנד, אנגלי
מנומס, ובעל התנהגות מלוטשת ללא
פגם, בוגר אוקספורד.
״מי שלא ראה את ג׳מל עבדל־תחי־נר״
לא ראה ערבי מימיו.״

פנינה קרינדל,

מכון וייצנון, רחובות

שני מאורעות
משמחים
״העולם הזה״ ,1869 תמרור על
מינויו של מוטי פרידמן ליו״ר
מועצת המנהלים של בית־החרו-
שת לתרופות ״פלנטקט״ ן ו״במדי•
נה — משפחה שכזאת״ על חתונת
בתו של ח״כ אברהם שכטרמן.
על מינויו של מוטי פרידמן, יאמר :
לא אלמן ישראל ! עלה והצלח מוטי כנצי גו
של הברון רוטשילד בארץ, ומסור
ד״ש לדויד ניב.
על משפחה שכזאת :״מיליונרים, שרים,
ח״כים ואלופים הופיעו למסיבת ח״כ האו פוזיציה,״
יאמר: פרו ורבו ומלאו את
הארץ.
בו בזמן, בדיוטות התחתונות, אנשים
קטנים רבים את מרביותיהם הקטנוניות
האין סופיות בבעיות פרנסה.
ראובן מופקד, קרית־מוצקין

אני לא
דון־ז׳ואן !

״העולם הזה״ ,1868״רחל ה־מרחלת
— רק לא חתונה״ ,על
המיליונר ההודי הצעיר הגר בארץ,
בנו של היהלומן שקיבל
תואר משווק מצטיין מנשיא המדינה.
הפירסום
שלכם כלל עובדות לא
מדוייקות וגרם לי
ואי־עוגמת־נפש
נעימות
רבה בקרב
ידידי ובני משפח תי.
ברצוני
להעמיד
את העובדות על
דיוקן: א) הינני
נשוי מזה חמש
שנים, ב) מעולם
לא הייתי, ואינני
נחשב גם כיום ל-
דון־ז׳ואן לא ב רשמי
בורסת
היהלומים
ולא מחוצה לה.

מהמה רשמי,
תל־אביב
זנות חופשית
הגיע הזמן שתונהג בישראל זנות חופ שית
ומבוקרת, כמו במדינות מתקדמות
רבות בעולם.
העולם הזה 1871

כמו כן׳ כדי לפתור את בעיותיהם של
נשים וגברים בודדים, צריך להקים בתי
מיפגש עירוניים, או ממשלתיים, בהם
יוכלו בני שני המינים להכיר אחד את
השני, לבלות יחדיו ולנסות לקשור קש רים
יותר הדוקים.
קורא, תל־אביב
8רי הדימיון
״העולם הזה״ , 1855״משמיצים
אוהבים מיליונרים״ ,על הסיכ-
סוך בין המיליונר הצעיר אבנר
תומר לבין אמנון הרמן ששלח לו
מכתבי השמצה.
הנני להביא לידיעתכם את העובדות
הבאות בקשר לנדון.
)1מעולם לא הצגתי את עצמי בתור
מיליונר ואת זאת יכולים להעיד ידידי
הרבים.
)2מעולם ועד עולם לא עבדתי בתור
מלצר בקפה הנגב בלונדון ובשום מקום

משכן חד ש
לכנסת שראל
קשה לי לתפוס לפעמים מה
עושה ממשלת־ישראל, או מה עושות
המיפלגות הגדולות, אופוזיציה
או קואליציה, במדינת־ישראל
ובירושלים בירתה.
אתם, שעסוקים מבוקר עד ערב
בבעיות חוץ, מדיניות וגיאוגרפיה,
פוגעים באפקטיביות הקומוני־קטיבית
שלכם בהיותכם כה רחוקים
מן הוועידות הבינלאומיות
אשר נושאיהם מטרידים אותכם
מבוקר עד ערב. אתם, שבעיות
הפנים כה רחוקות ממכם, מדוע
לא תעבירו משכנכם לארה״ב,
איטליה, צרפת, או אולי לשוויי-
צריה הנחשבת לנייטרלית.
ראש־הממשלה הנכבדת, הרואה
עצמה כנציגת מדינה ״סוציאליסטית״
ואף נסעה לוועידה
של כאלה, תמנע עצמה מדיסוננס
קוגנטיבי באם תעתיק את מושבה
לשוודיה, גרמניה, אוסטריה
או אולי בריה״מ.
מדוע לך, גולדה, להתייסר במדינה
בה הפיננסייר איזמרגד
הקפיטליסט הוא הכל יכול ו טוב
עשית לעצמך לו נסעת לחממה
טובה יותר. וכיאה לכל מנהיג
המכבד את עצמו, הייתי מציע לך
לצרף עימד פמליה מכובדת כמו
כל נציגי מיפלגתך.
ומחשש לשיעמום ולהיעדר פולמוס,
הייתי מציע לך לצרף אופוזיציונרים
כאלה הרואים עצמם
בתכלת לבן, אך לו ניתנו להם
האמצעים היו עושים הכל לשחור.
הצעת
ייעול נוספת היא לשלוח
את הפיננסייר איזמרגד לגייס
כספים ממשקיעי־חוץ לצורך בניית
המישכן באחד מבירות העולם.
משה, בת־ים

כלילת יופי
קלילת יופי
סריגי טרוירה
קלילים ואווריריים
מגעם נעים
ושומרים על צורתם
קלים בכביסה
מתייבשים מהר
אין צורך בגיהוץ

אחר באנגליה. במסעדת הנגב פגשתי את
תומר בהיותו באנגליה כשאני אורח כמוהו
במסעדה, ולא כעובד במלצרות.
)3לא שמשתי עבורו בתור נהג אלא
המכונית שהיתר, ברשותי שימשה לנו
כאמצעי תחבורה כשאני נוהג היות והמכונית
היתד, ברשותי.
)4תומר, עבור עבודתי מעולם לא
שילם לי וה״פתאומיות״ שהוא מזכיר
במאמר הנ״ל — היא בריחתו.
)5כל הסיפורים על הלוואה של חמישה
מיליון דולר שהצעתי לו, ועל שיחות
קולקט שצלצלתי אליו לארץ, הן מחוסרות
שחר, והן פרי דמיונו בלבד.
)6את ה־ 280 לירות שטרלינג שנשאר
חייב לי כדמי טרחתי, כתבתי לו מיד
אחרי בריחתו שלא אוותר עליהם, ולא
אחרי שרכש את מלון מלכת שבא כדבריו
במאמר הנ״ל.
אמנון הרמן, לונדון
העולם הזה 1871

קצרניות הכנפה הפסיקו השבוע להנציח את שמו של שבועון
זה בפרוטוקולים של דיוני הכנסת. העולם הזה, כך אנו מקווים . ,ודאי
עוד יוסיף להעסיק את הכנסת, להסעיר אותה ולעמוד על סדר יומה.
אבל הפיקדון שהפקיד שבועון זה בכנסת, בהעניקו את שמו לאחת
מסיעות הבית, חזר אלינו השבוע, כשסיעת העולנדהזד — ,כוח־חדש
בכנסת המירה את שמה למרי — מחנה רדיקאלי ישראלי (ראה קריאות
ביניים, עמודים .)30—31
למען הדיוק יש לציין כי תנועת העולם־הזה — כוח־חדש לא חדלה
להתקיים. היא תהיה המרכיב העיקרי במרי. אבל שם העולם הזה
לא יהיה עוד שמה של סיעה, לא בכנסת ולא בהסתדרות.
כדאי להיזכר כיצד אירע ששמו של שבועון — שהפך במרוצת
השנים למושג שלא היה בינו לבין משמעות המילים שהיוו את השם
כל קשר — הוענק לתנועה שהפכה לסיעה. היה זה באוגוס , 1965 ימים
מעטים אחרי שהכנסת אישרה את חוק־לשון־הרע, שנועד להשתיק
שבועון זה. הסערה הציבורית שהתחוללה סביב המזימה ליכדה אגשים,

מינ*גוו פר ם ראוו 11ן

1 5 0 ,0 0 0

וסצ טרר ע ד

* 5 0 0 ,0 0 0
*הזניה נפרסהיאעוון יכיטופסאעה יגזלה יעיות עי מנסינ׳וס שי 250,000
סר טי ם ב דו כני ה מ כי ר ה

היוי1ע^5ו?0י•{ ן

ל#נתהרוסים יזסחשלתית

צע>רה וצע>ר
עיסקו בעבודה
כל ימווי השנה.

מתז ען₪ה סגע

נעימה וקבועה

לרום אילת, מלון הקייט המפואר
על חוף ים סוף הראשון בחמשת
מלונות לרום מציע לן מישרות
בענפים הבאים :

טבחים מלצרים חדרניות עובדי אחזקה
מדיחי כלים
שוערים

משכורת טובה
תנאי עבודה נעימים
אפשרויות קידום טובות
מגורים נאים
לראיון אישי פנה למשרד לרום,
רח׳ הירקון 126 תל״אביב
בימים 15 , 16 ,17 ,18 ביולי
בין השעות 08.00— 16.00
לקבלת פרטים נוספים נא
להתקשר עם מנהלת כח אדם
טל 222158 .־03

׳ •העולם

ה זה״,

שבועון

החדשות

הישראלי

המעמת והמיגהלה: תל־אביב, רחוב קרליבך ,12 טלסון ,260134
תא־דואר • 136 מען מברקי: עולמסרם • •הדפוס החדש״ בע״ם,
ת״א, רח׳ בן־אביגדור • הפצה: גד בע״מ גלוסות: צינקוגרסיד,
כפפי בע״ם העורך הראשי: אורי אבנרי הפדל: העולם הזה בעיט.

ועידת היסוד שד ״רשימת העולם הזה -כוח חדש״ 1*105 -
הפיקדון הוחזר
שקיומו של העולם הזה היה איכפת להם, והם שהקימו רשימה לבחירות
לכנסת השישית שנועדה להכניס את עורכי העולם הזה לכנסת ולהעניק
להם חסינות מפני החוק הדרקוני.
ההתעוררות הציבורית הרהבה הולידה תנועה פוליטית שהיתר,
מעבר לאקט מחאה חד־פעמי. הסתבר שהחריש העמוק של העולם הזה
במשך שנים רבות, נשא פרי, ורעיונות העולם הזה ליכדו אנשים מזרמים
שונים.
כאשר נולדה התנועה על רקע חוק־לשון־הרע היתה זו יוזמת התנועה
לשאול את שם העולם הזה. באותם ימים זה נראה טבעי ומובן
כיוון שהמטרה הראשונית של יוזמי התנועה היתה להכניס את עורכי
השבועון לכנסת, וכיוון שהעולם הזה היה כבר מושג מקובל וידוע,
בעוד ששם חדש לתנועה חדשה היה מצריך אמצעים מרובים ותקופה
ארוכה כדי להפיצו ולהחדירו לתודעת ההמונים.

^ולא בי ט און מפלגתי
מלכתחללה היה כרוי ששם העולם הזה כשמה של התנועה
הוא שם זמני בלבד. זהות השמות בין העתון לבין התנועה לא היתה
טובה לא לתנועה ולא לעתון. זוהי תופעה חריגה ומיוחדת במינה שתנועה
פוליטית תיקרא על שם עתון.
מה עוד שהעולם הזה, גם אחרי הקמת התנועה שנשאה את שמו
לא היה אף פעם עתון מיפלגתי ולתנועה לא היתר, השפעה על העתון
או על כתביו. מובן שהיתר, זהות מעצם העובדה שהעורך הראשי
של העתון הוא גם יושב־ראש התנועה, או מכך שהרעיונות למענם
נלחם העתון הם גם רעיונות התנועה. היה שיתוף פעולה הדוק בין שני
הגופים, אך השבועון לא הפך לבטאון מיפלגתי צר במובן המקובל,
הכותבים בו לא היו עסקנים מיפלגתיים ועובדי העתון לא נשאלו מעולם
על השתייכיתם הפוליטית.
במרוצת השנים, כאשר השתכחו הנסיבות שגרמו להענקת שם
השבועון לתנועה, נגרם לא מעט נזק לתדמיתו של העתון כעתון בלתי
תלוי ובלתי מפלגתי, בשל הזהות בשמות. אבל זה היה מחיר בלתי נמנע.
השינוי שבוצע השבוע אינו משנה, כמובן, את רעיונות התנועה —
בשם שלא ישתנו עקרונות השבועון.
העולם הזה, השבועון, יכול רק לאחל למרי ששמה
יהפוך למושג שאינו זקוק להסברים והבהרות, לסמל
של מאבק לחרות, לשוויון ולצדק, כפי שהיה, וממשיך
להיות, שם העולם הזה.
העולם הזה 1871

יש לן הרגשה בטוחה יותר, נכון?
כזאת תהיה גם הרגשתך אם תחסכי באחת מתוכניות החסכון ״יתרון״ של בנק דיסקונט ובנק ברקלים דיסקונט.
כדאי לך לדעת: כל סכום כסף שאת מפקידה באחת מתוכניות ״יתרון״ שומר על כח הקניה שלו הודות להצמדה
למדד יוקר המחיה. כל מה שתוכלי לקנות בלירה שלך היום תוכלי, איפוא, לקנות בה גם מחר.
אך גם זה עדיין לא הכל. את מקבלת בנוסף לכך הכנסה גבוהה פטורה ממם הכנסה, ביטוח חיים ללא כל תשלום
נוסף ואפשרות לקבלת הלוואה. תוכלי להוציא כספים מחשבונך בכל עת תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום בלבד.
הקשת הרחבה של תוכניות ״יתרון״ בתשלומים חודשיים או-חד פעמיים נועדה גם לך.
הכנסי לאחד הסניפים הקרובים, בקשי פרטים על ״יתרון״ שלך ופתחי חשבון. תרגישי הרבה יותר בטוחה לאחר מכן.

גנט דיטקתט ניטואז•

בנק גוקויט דיטקתט•

תמרורים
מצפיםלתינוק. מרים ו דני
לוי, שנישאו לפני כחצי שנה במיב־צע־־בזק
סודי של הרב הראשי שלמה גורן׳

100:
מעמושלהעולםהגהדל.

* בשורה אחת עם הסיגריות^המפורסמות ביותר בעולם.
סופר קינג סייז. תערובת אמריקאית.
מיוצרת ע״י דובק מטבק עשיר ומעולה.

דני ומרים לוי
תווית של ממזרה
אחרי שנות יסורים בהן לא איפשרה ה רבנות
למרים ולאחיה, חנוך לנגר, ילדיה
של חווה לנגר, להינשא והדביקה להם
תווית של ממזרים.
נולד. לאיש מספר שניים במערכת

הספורט של הטלוויזיה, אלכם גלעדי,
ולאשתו חווה, שהיא אלמנת סגן מפקד
צוללת דקר, בת: גליה. לחווה יש בן
נוסף מנישואיה הקודמים: גיא בן התשע
שהוא שחקן מצטיין
בפינג־פונג.

מונה. לתפקיד
נספח־צה״ל בבריטניה
ובסקנדי־נביה,
במקומו של
אלוף שמואל אייל
המסיים את תפקידו
בצה״ל, תת־אלוף
הדר קמחי,
שכיהן בתס־קידי־פיקוד
בכירים
בחיל־הים, היה בין
השאר מפקד שייגלעדי

צוללות ושיי טת
ספינות־הטי-
לים. שימש בתפקידו האחרון כראש מח-
לקת־ים בחיל־הים.
נבחר • לתפקיד מנכ״ל המועצה
לשיווק פרי-הדר, יוסר טוליפמן (,)47
שנולד בירושלים, בוגר הטכניון בחיפה
ובית־הספר הגבוה למינהל עסקים שליד
אוניברסיטת הרוורד, בעל פרדסים, מכהן
נד 1965 כמנכ״ל הקרייה למחקר גרעיני
בנגב.
נהוג * במסיבה שנערכה בלונדון,
בהשתתפות שרי־החוץ של ארצות־הברית,
מערב־גרמניה, צרפת, איטליה וקנדה -יום־
הולדתו ה־ 70 של שר־החוץ הבריטי סר
אלק דאגלם־יום, שנולד כרתן ה־14
במישפחת אצילים סקוטית, מונה לראשו נה
לתפקיד שר־החוץ ב־ ,1957 ויתר על
תוארו כדי שיוכל להיות חבר בבית-
הניבחר־ם. מונה ב־ 1963 לראש ממשלת
בריטניה — תפקיד אותו מילא שנה והצי,
משמש מ־ 1970 כשר־החוץ.
עומדיםלהתגרש • אחרי
ארבע חודשי נישואים, השחקנית־זמרת
הכושית דיאהאן קארול, גיבורת סידרת
הטלוויזיה ג׳וליה, ופרדי גלוזמאן
שהוא בעל בית־מיסחר לדברי הלבשה
בלאס וגאס, בגלל ״חילוקי דיעות שלא
ניתן לגשר עליהם ומריבות רבות.״ לפני
נישואיה ניהלה קארול במשך שמונה
שנים רומן עם מנחה הטלוויזיה הבריטי
דייוויד פרוסט.
נפטרה * בסנטה״מוניקה,

מסרטן

הריאות, בגיל ,56 שחקנית הקולנוע בטי
גרייבל שהשתתפה ב־ 42 סרטים, נכללה
במשך 12 שנים ברשימת עשרת הכוכבים
בעלי ההכנסה הגבוהה ביותר בהוליבוד
וסווגה על-ידי מס־ההכנסה האמריקאי כ־אשה
בעלת ההכנסה הגבוהה ביותר באר־צות־הברית
בשנים .1947—1946

העולם הזה 1871

* שנן עונו ת בחייה של חתולה, שבהן
היא משתנה לפתע כליל.

התולה שקטה ונחמדה, המכלה
את הייה כשלווה בספינת ליטופים
וברדיפה אחרי ג׳וקים, הופכת
לפתע חיה טורפת כג׳ונגל.
קולות מוזרים בוקעים מגרונה. היא
מתגלגלת על גבה, מנופפת באוויר בארבע
רגליה. היא צורחת יומם ולילה. היא
נדחקת לפינות הרהיטים ומשפשפת בהן
את צווארה
,זוהי
עונת הייחום.

אחרי כמה ימים, אם הטבע השיג את
שלו (וגם אם לא) ,חוזרת החתולה להתנהגותה
הרגילה. היא שוב שקטה, נורמלית.
תופעה זו קיימת אצל חיות רבות. בני־אדם
משוחררים ממנה. אבל יש אצלם
תקופה הדומה לה מכמה בחינות.

אני מתכוון לעונת הבהירות
אצל סוג מסויים של חיות אנושיות
— הפוליטיקאים ככוח וכפועל.

^ צל הפוליטיקאים מן המניין, הת־קפת
המחלה מתונה, כימעט שיגרתית.
הפוליטיקאי פשוט מרים את הקול. הוא
משמיץ לפתע אנשים, שעימם שתה תה
במשך ארבע שנים במיזנון הכנסת, בידידות
הכי גדולה. הוא מגלה שידידו מאתמול
וממחר הוא פושע, בוגד, אידיאוט, נבל,
נוכל, לא־יוצלח, רמאי, צבוע וגנב.

שנת הייחנם

כמה זמן עור יתייחסו אליהם
כמיפלגה כאל שואבי עצים וח־טפי
מים — או דהיפף?

משה חבקוק קורע את טיוטת נאומו,
נוטל דף נייר לבן, ומתחיל לכתוב. הם
ישמעו ממנו, המנוולים בוועדת־המינויים !
וכך, ברחבי הארץ, מכיש הנחש ועוקצת
הדבורה. מנהיג תנועת הזאבים הכחולים
בשדרות (״דפוק את הדופקים מייסד
הליגה העולמית של המהפכנים הטהורים
(׳״מהפכני כל העולם — התאחדו! אין
לכם מד, להפסיד מלבד הכסאות בקפה
טענוון סגך אלוף שהשתחרר זה עתה
מצה״ל אחרי 23 שנים בשירות ביטחון-

הפעם יצבור הרב כד,נא כמה אלפי
קולות. אין לו שחר של סיכוי לעבור את
אחודזזחסימה. אבל יש. לו כל הסיכוי
להוריד לפחות מנדאט אחד מהמרכז החופשי,
ואולי עוד מנדאט מגח״ל (אולי
זה. יהיה, עונש־אלוהים לגח״ל, על השתתפותה
בקנוניית עופר—באדר, שתנחיל
לגח״ל, מנדאט אחד פחות).

התוצאה היהירה שד פעולת
הרב כהנא תהיה, כלי ספק, החלשת
המחנה הלאומני הסיפוחיסטי,
שכהנא עצמו נושא את דגלו.

בקצה השני של הבמה יש כמה קבוצות
של מצפן, המתפלגות כמו אמיבות. הן

חשדות כאלה עלו בארץ לא פעם. אבל
פעולות כאלה •— באמריקה ובמקומות
אחרים — לא היו אפשריות, לולא קדחת־הייחום,
המביאה אנשים טובים וחיוביים
לכך שהם מעמידים עצמם ברצון (ובלא־יודעין)
לרשות תימרונים, ציניים כאלה.

לא בן אצל הלא־פוליטיקאים —
החוככים שנדבקו כקדחת.

ך* לוני הוא אדם רגיל, נחמד, שלוו.
^ לא יעלה על דעתו להרים את קולו,
לדפוק בשולחן, לשפוך את דם רעהו.

ך* חתולה שלקתה בשיגעון־חאהבה
^ | אינה חושבת על גורל גוריה, שייוולדו
בעיקבות פגישתה עם בן־זוג בעונה זו.
קריאתה הפראית — מיאו־מיאו־מיאו־מאיוווו
— היא אינסטינקטיבית.

עד שבאה עונת הבחירות.

לפתע הופך פלוני לחיה טורפת בג׳ונגל.
גבו מזדקף. שערותיו סומרות. הדם רועם
בעורקיו כמו מפל הניאגארה. מגרונו
בוקע קול פראי, הנשמע כמו אני-אגי-אני.
האיש מתחיל להתנהג בצורה בלתי־רציונלית.
הוא שוכח את כל הכללים
שלמד בבית אמא, בגן ובבית־הספר. הוא
נוטש את כל דפוסי ההגיון המקובל. יש
לו רצח בעיניים ורצח בלב.

האיש הלוקה כקדחת־כחירות
אינו חושב עד תוצאת מאמציו.
גם הקריאה הפרועה שדו — אני
אני״אני-אנייייי — אינה מבטאת
את ראיית־הנולד.
פה ושם נתקף בקדחת איש טוב,
היה למלא תפקיד חיובי בכנסת
חבל שבגלל קדחודהבחירות הוא
בצורה כה בלתי־רציונלית, עד
עצמו הורס כל סיכוי לבחירתו.

כשנכנס כו דיכוק זה, אין מה
לעשות. אין טעם להתווכח עימו.
אין טעם לקרוא לרב או לפסיכיאטר.
צריכים פשוט לחבות.

^ יף זה מתרחש? מהם הסימפטומים
\ * הראשונים?
חיים קוסטפולסקי, מזכיר אגודת הרוכלים
המדופלמים, מתעורר בוקר אחד,
נוטל לידיו את דבר. מבטו נתקל בידיעה
קטנה, המספרת שבבחירות לכנסת השמי ני ת יגיע אחוז־החסימה ל־ 16.000 בערך.
לפתע מכה בו מחשבה, כמו ברק. כמה
רוכלים מדופלמים יש במדינה? .2326
לכל אחד מהם יש אשה, אבא, אמא, סבא,
סבתא, ושני ילדים מעל לגיל . 18 בסך
הכל .18.608 :מנדאט בטוח.

הוא קופץ ממיטתו כנשון־ נחש,
והקריאה הנ״ל ממלאה את החדר.
אני־אני־אני־אני־אני.

אותה שעה מכין משה חבקוק את נאומו
לכנס עולי בוכארה הדרומית. לפתע הוא
קופץ, כאילו נעקץ על־ידי דבורה. אירגון
עולי בוכארה הדרומית אינו מיוצג! די־מיפלגה
העמידה. בפעם שעברה מועמד
מבוכארה.הצפונית׳ ,שכימעט נכנס לכנסת.
רק ארבעה מועמדים קודמים היו צריכים
למות — מיספר אפסי, בהתחשב בגיל
הממוצע של מועמדי המיפלגה.

הגיע תור כני כוכארה הדרומית:
זעד מתי עוד יהיו למירמס?

התיקווה היתה שמועמדי ה שמאל
יגזלו קולות מן הדמוקרטים,
וככף יעזרו לבחירת אנשי הימין.

האם מופעלות שיטות כאלה גם
כארץ ץ האם פועלים אצלנו צוו־תות־חשאיים,
כדי להחליש את
יריבי מיפלגת־היטילטון, להקים
רשימות קיקיוניות לשם החלשתם,
לשכור אישים כלתי־רצויים ולהחליף
אותם כאפסים?

כאשר שני פוליטיקאים נפגשים למחרת
יום־הבחירות, אחרי שהשמיצו זה את זה
בשצף־קצף, הם קורצים עין זה לזה,
מתחבקים כתמול־שילשום, ומשווים את
התוצאות, תוך בוז משותף לאזרחים הטיפשים
שנפלו בפח.
בקיצור, אצלם זהו חלק מן המישחק.

הוא קצת תשוש, במו אחרי
מחלה קשה או ליל־כלהות. אכל
חוץ מזה אין להכיר כו שהיה כ־מיטך
במה חודשים, אחוז טירון!.

השבוע הודה ג׳ון האג, מי שהיד, יו״ר
״מיפלגת השלום והחופש״ בקליפורניה,
שהוא קיבל כספים מיריביו, כדי להשתתף
בבחירות .״מיפלגת השלום והחופש״ היא
גוף קיקיוני של השמאל הקיצוני. מנהיגי
האגף הימני־ד,קיצוני של המיפלגה הרפוב־ליקאית
סיפקו לגוף זה מכוניות, כסף
ואביזרים אחרים, כדי שיציג מועמדים
באותם איזורי־בחירה שבהם היו סיכויים
שווים לרפובליקאים ולדמוקרטים.

לפני כן נתגלה כי צוות חשאי בבית
הלבן פעל באופן שיטתי נגד מועמדים
דמוקרטיים בעלי־סיכויים — יוברט האט־פרי,
אדמונד מאסקי, ד,נרי ג׳קסון ואחרים
— כדי שג׳ורג׳ מק־גאברן יזכה במועמדות
הדמוקרטית לנשיאות. ניכסון היה בטוח
שאת מק־גאברן הכושל ינצח ביתר קלות.

זה לא מקלקל את הידידות.
להיפך.

יום אחרי הבחירות נעלם הדיבוק כלא־היה.
פלוני חוזר להתנהגותו הרגילה,
והנהו שוב אדם רגיל, נחמד, שלוו.

כיותר שד פרשת ווטרגייט האמריקאית
שופכים אור על שיטה זו.

המדינה כקצין־שק״ם ראשי — כולם
נאחזים בקדחת.

להקים רשימה חדשה: להשיג
מקום ריאלי כרשימה קיימת!
להיות חבר־כנסת!

^ חד הסימפטומים המוזרים של
מחלה זו הוא שאדם, שפעל כל חייו
למען אידיאל מסמים, מוכן ברגע כזה
לתקוע סכין בגבו ללא היסוס.

ניקח, למשל, את הדוגמה המאלפת
של הרב מאיר כהנא.
לבחירות. מר, זאת

מאיר כהנא רץ
אומרת׳ רץ? דוהר!
כהנא כבר נחל בארץ כישלון חרוץ.
חודשי פעולתו הרועשת הוכיחו בעליל
שד,שיטות אשר העלוהו לגדולה באמריקה
אינן יעילות בארץ.

אין פירוש הדבר שאין בארצנו
הקטנטונת פאשיסטים למכביר.
יש, כרוך השם. אכל הזן המקומי
שד הפאשיסט המצוי מעדיף פא־שיזם
מתוחכם, אלגנטי, ליברלי,
פאשיזם־עם־עניכה, על פני הפא־שיזם
הוולגארי הפורח כשולי החכרה
האמריקאית.

בבחירות האחרונות צברה רשימת ״כן״
של הד״ר ישראל אלדד־שייב 7591
קולות. זה לא הספיק למנדאט, אבל
זד, הספיק כדי להוריד מנדאט אחד או
שניים מרשימות אחרות של הימין הקיצוני.

החליטו השבוע להקים ביחד רשימה ל כנסת,
שמועמדה הראשון יהיה רמי ליבנה,
אשר נדון לתקופת־מאסר ארוכה בעוון
פגישה עם סוכן זר.
עד כה, הצביעו אנשי מצפן עבור רק״ח.
רשימתם העצמאית יכולה לצבור כמד,
מאות קולות. זה לא יהיה הרבה. אבל
בעולם של חוק באדר—עופר, הפסד של
כמה מאות קולות יעלה לרק״ח באובדן
מנדאט. אולי מנדאט של ח״כ אברהם
לבנבראון שהוא, במיקרה, אביו של רמי.

מטורף? כוודאי, אכל זהו הטירוף
הנורמלי של עונת-הייחום.

עשרות קבוצות קיקיוניות יושבות ומטכ־סות
ברגע זה עצה איך להקים רשימות
לכנסת. צעירים משוחררים, וזקנים פנסיו נרים.
עולים מברית־המועצות בעלי מיס-
פרים לבנים, וציונים־סוציאליסטים בעלי
דגלים אדומים. חילוניים ודתיים קיצוניים.
ספרדים מיקצועיים ונשים מיקצועיות.

אף רשימה אחת מכד אלה לא
תעבוד את אחוז-החסימה. אכל
כל אחת מהן תפגע בכוח הפוליטי
הקרוב כיותר להשקפתה.

פעמים נדמה כאילו יש שיטה ב/שיגעון
הזה. כלומר, שהתנהגותם
הבלתי-נורמלית של מייוחמי־ד,בחירות מנו צלת
בדם קר על-ידי אנשים שהם דווקא
נורמליים מאוד.

כמה מן הגילויים המרתקים
שיכול הבאה. מתנהג שהוא

אבד רוב הקודחים כקדחת זו
מהווים קולקציה מוזרה. אילו גב־הרו
לכנסת, מה היו עושים כה?
מה היו אומרים? אידו כישורים
יש להם למלא כה תפקיד כלשהו?

אם ייבחר חיים קוסטפולסקי, נציג ה רוכלים
המדופלמים, הוא יוכל לתרום
תרומה חשובה בדיון על בעיות הרוכלות,
העלולות לצוץ פעם אחת בכנסת השמינית.
בשאר 479 ישיבות המליאה של הכנסת
הבאה ישתוק, ייעדר או ידבר שטויות.
משה חבקוק הצליח לארגן את עולי
בוכארה הדרומית, אך מעולם לא גילה
שום כישרון אחר. אילו היה נבחר לכנסת,
היה מסתובב בה כאחד הצללים התוהים
והתועים, המסתובבים במסדרונות של כל
כנסת.
אילו רצו אנשים טובים אלה לפעול
למען אידיאל פוליטי, ולהקים כוח פוליטי
לשם הגשמתו, הם היו עושים זאת בכל
ימות השנה, כפי שעשו כל האנשים, בארץ
ובעולם, שהקימו כוחות חדשים והצליחו
לחדור לזירה הפוליטית.

הם לא היו נעקצים עד־ידי
הייתוש דווקא ערב-הכחירות. הכד
תלוי בטיב העיתוי.

אבל. זוהי, כאמור, תופעה טבעית. היא
אחד הסימפטומים המשעשעים של המישטר
הדמוקרטי. יש להתייחס אל חולי־הקדחת
בבדיחות־דעת טובת־לב, וברחמנות.

אחרי הכל, זה יעכור. יום אחדי
גמר העונה, יהיו כל האנשים
האלה שוב אזרחים נורמליים לגמרי.

מוי ־ המחנה הרדיקלי הישראלי
פגישות חברים ואוהדים
לקראת הבחירות בהסתדרות
כנושאים :

— מצע

מרי

להסתדרות

רשימת המועמדים
לוועידה ולמועצות הפועלים ישתתף :

אלכם מסים
חבר הוועדי־הפועל
של ההסתדרות
יום א ,15.7.73 /בשעה_,20.00
כמלון ,,ארבע העונות״״ ,נתניה.
יום ד ,18.7.73 /כיבעה׳,20.30
בכית משפחת אורן, איכילוב
,4פתח־תקווה.
יום ה ,19.7.73 /בשעה ,20.30
כקפה ״כפית״ ,באר־שכע.
יום ו׳ 20.7.73 ,כשעה ,21.00
כבית משפחת גלעדי,354/5 ,
אילת.
לקביעת פגישות נוספות -חוגי־בית
ופגישות מקומיות, להגשת רשימות
למועצות הפועלים — התקשרו למסה*
הבחירות של מרי, טלפון ,230856 תל־אביב,
ת.ד. 136 .

למערכת
״ ה עו ל ם הז ה ״

דרוש

ע ית ונ ות
מועמדים אחרי שירות צבאי, בעלי
ציוד מתאים, מתבקשים לפנות
לת.ד , 136 .עבור ״צלם״ ,בצירוף
תולדות חיים, ויוזמנו לראיון אישי.

שומר מזויין מאחורי הקהל כטכס פתיחת המבביה התשיעית
בי.טוז1ן כענף ספורטאי
במדינה העם
ציל ה ו \1ר >1י31ן
מדליית הזהב הראשונה
כמככיח — מגיעה
לסידורי האבטחה חגרחכיס
אחת העשרה האבוקות שהודלקו באיצ*
טדיון רמת־גן וטכס היזכור שמילותיו
נכתבו בידי הרב הראשי שלמה גורן,
הזכירו בטכס הפתיחה של המכביה התשי עית
את אחד־עשר הספורטאים הישרא ליים
שנרצחו לפני עשרה חודשים בידי
אנשי ספטמבר השחור באולימפיאדת
מינכן.
אולם גם ללא סמלים חיצוניים אלה
ריחף צילה של מינכן על הגדולה ב אולימפיאדות
היהודיות שנפתחה השבוע.
למרות מיצעד המישלחות המרנין והסס גוני,
למרות ההתעמלות ההמונית והחזיון
האור־קולי המלהיב, על אף הרעננות
שבמיפגן זה של הנעורים היהודיים, שררה
מועקה ביב אלה שחזו בטכס והשתתפו
בו. אפילו היונים הצחורות שהופרחו לחלל
האיצטדיון לא הצליחו להסיר משם את
צילה הכבד של טרגדיית מינכן.
ייתכן שבמידה לא מועטה גרמה לכך
העובדה שגם האולימפיאדה היהודית,
המשמשת אחת לארבע שנים נקודת משיכה
לתיירות יהודית מכל רחבי העולם, היתד,
זקוקה לאבטחה כבדה ביותר. העובדה
שהיא נערכת בישראל ולא על אדמה זרה,
לא מנעה ממארגני המכביד. וזרועות הבי טחון
לארגן את אחד ממבצעי האבטחה
הגדולים והמסובכים ביותר שנערכו אי-
פעם בארץ. אילו היו מעניקים תוארי
הצטיינות ספורטאיים גם בתחום זה, היתה
ישראל זוכה ללא עירעור במדליית זהב.
זריקת שרירים. איש אינו מעלה
בדעתו כי מה שאירע לפני עשרה חודשים
במינכן יכול להתרחש גם בישראל. למרות
זאת נלקחה אפשרות כזאת בחשבון. כל
זרועות הביטחון של ישראל גוייסו כדי
לאבטח את משלחות הספורטאים, את
*מגוריהם ואת אתרי התחרויות. בעת טכס
הפתיחה הוצבו סביב איצטדיון רמת־גן
מאות שוטרים חמושים של משמר-הגבול,
שעצם נוכחותם הטביעה את חותמה על
אווירת האירוע. אך אם ירדה ההתעניינות
במכביה אחרי טכס הפתיחה לא היה האשם
בכד•
ישראל אינה מדינה בעלת תודעה ספור טאית.
אזרחיה, המתלהבים מכדורגל ונד
כדורסל, רחוקים בעצמם מפעילות ספור טאית
של ממש. כי הספורט אינו חלק
מסיגנון החיים הישראלי. משום כד יכולים
רבבות ומאות אלפים להתלהב מטכס שהוא
בעל צביון לאומי, המבליט את אחדותו
של העם היהודי ואח חיוניותו של הנוער
היהודי. אולם הקהל הנוהר לטכסים כמעט
ואינו בא לתחרויות הספורטאיות עצמן.
במסת אירועי הספורט הבינלאומיים הנערכים
בעולם׳ מדורגת המכביה כאירוע

השני בחשיבותו ובהיקפו מיד אחרי ה משחקים
האולימפיים. מבחינת ההישגים
הספורטאים והשיאים אין אמנם, יבול ה מגביות
עשיר כל כך בדרך כלל. גם
התהודה הבינלאומית לאירועי המכביד,
אינה מקיפה ביותר. אולם חשיבותה ל מדינה
אינה מוטלת בספק. זוהי זריקת
העידוד של יהדות השרירים העולמית ל מדינה.
למדינה שמרבית בחירי ספורטאיה
הם עולים מבחוץ, היא מהווה תרומה שאין
לה תחליף.

מענו!
ע 3ודהזרה
מישרי העבודה מגה? תעמולה
למען המדיגח 1
באופן רשמי טרם החלה תעמולת המיפל־גות
לקראת הבחירות הקרבות ובאות. אבל
במקומות רבים בארץ כבד ניתן לראות
פלקטים וסיסמאות שונות, שאם כי אינם
קוראים להצביע בעד מיפלגה מסויימת, הם
מלאים שבח והלל למיפעלי והישגי ה ממשלה.
המדל הדינאמי של תעמולת בחי רות
מוסווית זו אינו אלא מישרד העבודה,
בראשותו של השר יוסף אלמוגי.
אחרי מישרד התיקשורת של שמעון
סרס, ניצב מישרד העבודה ברשימת ה־מישרדים
העוסקים בפירסומת עצמית. זהו
המישרד היחיד בו עובדים 16 דוברים
ושרכש 25 דקות שידור יומיות בגל־הקל
של שידורי ישראל, כדי להלל ולשבח את
פעולות המישרד ושרו. העובדה ש־25
דקות אלד, משודרות בשעות לפני הצהריים,
כשהפועלים עסוקים בעבודתם ואינם יכולים
להאזין למישדר המיועד כביכול להם,
אינה מפריעה לאיש.
אשדי המאמין. בין שאר מיבצעי
הפירסומת של מישרד העבודה ישנו גם
מיבצע של הפצת פלקטים במקומות ה עבודה.
בררו כלל עוסקות מודעות צבעו ניות
אלה בנושאים כמו זכויות העובדים.
מניעת תאונות, יחסי עבודה, הגיינה ועוד.
אבל לפני ימים מיספר הופצה על־ידי
מישרד העבודה שכל קשר בינה לבין
הנושאים בהם עוסק מישרד העבודה הוא
מקרי בהחלט. המודעה הכחולה, בה נראית
בחורה חיננית המחזיקה בלב אדום, נקראת
״אני והמדינה״ .דמויות שונות מספרות
שם את שבחי הממשלה בנוסח ״נרשמתי
לשיכון המיועד לזוגות צעירים. עדיין לא
קיבלתי דירה, אולם אני מאמין שאקבל.״
״מישרד העבודה מוציא כל חודש סידרה
של ארבע מודעות כאלה,״ מסביר הדובר
הראשי של המישרד, זלמן חן. אבל כאשר
נשאל זלמן חן מה הקשר בין מישדד
העבודה למודעה הנראית במודעת בחירות
גלויה שכולה תהילה ושבח לשילטון הקיים,
הסביר :״את זה הוצאנו לרגל 25 שנות
המדינה.״
״מי החליט על הוצאת מודעה כזו?״
זלמן חן :״מישרד העבודה.״
״אבל היא נראית כמו מודעת בחירות
פשוטה״.״
זלמן חן., :כל אחד זכאי לראות אותה
׳נפי שהוא רוצה.״
החשבון למשלם המיסים, עבור התענוג :
שלושת אלפים לירות ישראליות.
חיפה למי, למי
10 ותר? 1133
כתובות על מצבות
ראשי העיד לשעבד
מעודדות שערורייה
זו מול זו, משני עברי השביל בביתר,עלמין
בחיפה, ניצבות שתי מצבות. מעל
מצבת שיש שחורה, רחבה ומרשימה מכריזות
אותיות כסף, כי מתחת מונחות עצמותיו
של אבא חושי, ראש העיר. ממול, מעל
מצבת שיש לבנה וקטנה יותר, מספרות
אותיות זהב קטנות כי שם נקבר משה
פלימן ראש העיריה.
משה פלימן, יורשו של חושי, נפטר בחודש
מאי השנה. היתד, זו העיריה שערכה
את קבורתו, הקימה לו גם את המצבה.
כמו לאבא חושי, שנפטר לפני ארבע שנים,
כך גם לפלימן, הוקמו מצבות זו גיות,
כדי שבבוא היום ניתן יהיה לקבור
לידם גם את רעיותיהם. אולם נאשר עלו
בני מישפחתו של פלימן ביום השלושים
על קברו, הם הופתעו לראות, כי בעוד
שלאבא חושי העניקה עיריית חיפה א ת.
התואר ״ראש העיר״ הרי לפלימן ניתן מה׳
שנראה להם כתואר פחות כבוד ״ראש /
העיריה.״ לכמה מבני המישסחה נראה

מצבתו של אבא חושי
״ראשי עיריות יש הרבה —
היה שהבדל הנוסח על המצבות אינו מקרי.
נובע מרצונם של אנשי אבא חושי בעיריה
להמעיט מערכו של פלימן, נם אחרי מותו.
״ בגי דהאיומה מי החליט מה
ייכתב על מצבתו של סלימן ן״ נשאל
מזכיר עיריית חיפה, משה רופא, על-ידי
כתב העולם הזה .״כל מה שנכתב על
המצבה,״ השיב רופא ,״הנו רצונה של
המישפחה.״ על השאלה אם היחה זו ה־מישפחה
שדרשה בי על המצבה ייכתב ראש*
העיריה, השיב רופא בהן מוחלט ופסקני.
העולם הזה 1671

כשהיא עדיין המומה מכאב ושרויה
ביגון על מות בעלה, סרגה רבקה סלימן,
אלמנתו של ראש־העיריה המנוח להאמין
למשמע אוזניה :״איד זה ייתכן שהם
גידו כך ז הלוא זאת בגידה איומה ונוראה•
אחר כד הסבירה האלמנה בעיניים
דומעות :״אף אחד מבני מישפחתנו לא
התערב בבניית המצבה ובטכס הקבורה.
העירייה עשתה הכל.״
ועדת הנצחה של עיריית חיפה, שהחליטה
להעניק לפלימן את התואר ראש העיריה
על מצבתו. נהגה כיאות. בסופו של דבר
לא קיים תואר כמו ״ראש העיר,״ אלא
קיימת מישרה של ראש־העיריה. אבל
אם העניקו לחושי תואר לפנים משורת
הדין, מדוע שלא ינהגו כך גם לגבי שלימן?
באופן רשמי השיב ראש־העיר החדש,
ירוחם צייזל, כי אם המישפחה תיפנה
בענין, ייתכן וישנו את הכתוב על המצבה.
באופן בלתי רשמי העיר אחד מנאמניו
של אבא חושי :״ראשי עיריה יהיו עוד
הרבה. אבל ראש עיר לחישה היה רק אחד
— אבא חושי.״

ווו מצ 1בריאותו שו
סגן ואש הממשוה יגאו אוון
איטר הביב הלב
הספורים״ אותם הבטיחו הרופאים לציבור.
במדינת ישראל, שמנהיגיה התברכו ב־זיקנה
מופלגת, נחשבת הודאה במחלה או
בבריאות לקויה. כאות־קלון למנהיגים. מ שום
כך — ואולי גם משום שהם רוצים
שתדמיתם בעיני הציבור תהיה כבני־אלים
שאין הזמן פוגע בהם — הופכת

דיעזת
מ 1,רםדא ״ ב׳ -עסרו
״היזהר מחיבורך המוות שד
ידידיו;״ שידר ה0ו6ר
יוד 83 קכיוק אד אייבי גתן
מול חוף אשדוד שטה אוניית־השלום
של אייבי נתן ומשדרת לחוף. אך גם מהחוף
משדרים אליה — לא מעל גלי־האתר:
הסופר יורם קניוק שידר אליה השבוע
שדר ארוך שפורסם בדבר השבוע :
״...אתה, אייבי יקירי — בסכנה.״
קניוק התייחס במכתב לאייבי נתן לגל־האהדה
העצום לאייבי השוטף את ישראל,
לערבי האמנים והמכירות הפומביות, ה מוקדשות
לספיגתו, המאמרים בעיתונות
ועליה־לרגל אל הספיגה המשדרת אם
לא אמת לך, אז כדאי שתדע שלפני
כסה שבתות כתבתי מאפר, בו אפרתי
שאולי אתה משיח,״ שידר קניוק .״אפילו
הציעו לי לקרוא קטעים סמנו בערב־האמנים
למען אייבי נתן.
אני רוצה להסביר לך מדוע אני חושב
שלא כדאי לקרוא את המאפר הזה ב־הינל־התובות:
מפני שאולי אתה לא
משיח. כפעם הצלחת להיות — אבל
נכנעת...״
מחברם של הספרים חימו, מלך ירושלים
וארס בן־כלב, המתפרנס, ככל סופר חשוב
בישראל, ממלאכות אחרות, בכותב מאמרים
ומרצה בקיבוצים — התבטא בבהירות
רבה :״חזרת לקליפורניה, אייבי ...אולי
מפני שלא יכולת שלא לחזור. זה נורא
נחמד להיות שוב החמוד. המותק של
המימסד, ושל הבלתי־מימסדים גם יחד.״

מדל מצכתו שד משה פדימן
— ראש יש רק א חדד
ס״או.פ. קריאת הס.או.ם. של יורם
קגיוק לא הותירה מקום לאי־הנגות :״תוך
שבועיים הפכה אונית־השלום שלד למה
שפעם היתד. קליפורניה. סטייקים גרתים
ואווירה נחמדה ובלתי־אמצעית טובה, ומה
שהחברה קוראים, כבלת׳.״
על מיבצעי התרמה למען אייבי כותב
קגיוק נראה לי מוגזם ומופרך לקבל
כסף מכל אלה שמחבקים אותד מפני שאתה
נחמד ונתז — ולמחרת הולכים להשיב
(המשך נעמוד )16
השלט הווו 1871

ההת קו הרא שון

פקד את יגאל אלון עוד לפני 11 שנה
לערן. כתוצאה ממנו החל לסבול בשרירי
פניו, עד שב־ 1969 נאלץ לקבל טיפול
רפואי שגרם לעיוות זמני של שרירי פניו.
** זה שבועיים שוכב סגן ראש-הממ-
שלה ושר־החינוך והתרבות יגאל אלון
בחדר ממוזג אויר בביתן 23 בבית־החר
לים תל־השומר. ביתן זה אינו אלא היחידה
הקרדיולוגית של מכון הלב, על שם
הוכאוזר, אחד המכונים המשוכללים ביותר
לטיפול במחלות־לב. אלון מרותק למי טתו,
כשאינפוזיות מחוברות לגופו, ורופא
נמצא תמיד במעקב מתמיד אחרי מכשיר
האלקטרוקרדיוגרם הטלוויזיוני, המציג ב פניו
את מצב פעילותו של ליבו של סנן
ראש־הממשלה. איש ביטחון מיוחד הניצב
בכניסה לביתן מונע מאורחים בלתי רצו יים
להגיע עד לחדרו של אלון. רופאיו
מרשים לבקרו רק בשעות מסויימות .״הוא
זקוק למנוחה,״ הם אומרים.
כאשר מגיע אדם למצב כזה, ברור ש הוא
אינו עושה זאת להנאתו, לשם חופשת
הבראה. אילו היה מצב ליבו של יגאל
אלון תקין, ספק אם היה מאושפז במקום
בו הוא מאושפז ומקבל את הטיפול לו הוא
זוכה עתה — טיפול שרק אנשים אחרי
התקפות־לב קשות מקבלים אותו.
למרות זאת נעשה במשך שבועיים ניסיון
רצוף להוליך שולל את הציבור, וליצור
את הרושם כאילו כלום לא קרה, וכאילו
מצב בריאותו של יגאל אלון הוא יותר
ממצוין, ורק דאגה מופרזת של הרופא־ם
הרגשניים היא המאלצת אותו להישאר
בבית־החולים. הודעות רשמיות של דוברי
הממשלה ודוברי בית־החולים תל־השומר,
ניסו להציג את סיבת אישפוזו של אלון
כ,-כאב פתאומי באזור בית־החזה״ או ״פעו לה.
בלתי סדירה חולפת של שריר הלב.״
היו אפילו שניסו בהתחלה ליצור את
הרושם שמדובר בסד הכל בהרעלת קיבה.
כל זה בא לחפות על עובדה פשוטה אחת :
יגאל אלון אושפז משום שהוא סבל מ־התקף־לב.
ולא
היה זה התקף־לב בודד. תוך שבועיים
פקד התקף הלב את אלון פעמיים.
שעה שכבר היה מאושפז בבית־החולים
הוא נתקף במה שנקרא ״התקף־לב תוך
התקף־לב״ ,וכתוצאה מכך נאלץ להאריך
את שהותו בביודהחולים מעבר ל״ימים

תמיד מחלתו של מנהיג למיבצע של אי״
פול ומיסתורין. כך היה עם לוי אשכול
ערב פטירתו, כך קורה עם מחלותיה של
גולדה, וכך מנסים להסתיר מעיני הצי בור
מה בעצם קורה ליגאל אלון.
לגבי אלון אין זו הפעם הראשונה בה
נערך מיבצע ההסוואה. את התקף־הלב הראשון
שלו, קיבל אלון זמן קצר אחרי
שנקרא לשוב מלימודיו באוקספורד כדי
להתמנות כשר־העבודה. היה זה בשלהי
,1961 אז הצליחו להסתיר זאת. אבל
שמונה שנים אחר־כך כשהחל אלון לסבול
מתוצאותיו של אותו התקף, עוררו נם־
יונות הטישטוש גלים של שמועות.
בעקבות ההתקף הראשון החל אלון
לסבול באחת מעיניו, גילה סימני הת עייפות
שרק מקורביו הבחינו בהם, נאלץ
כתוצאה מכד להרכיב משקפיים כהים. ה־מיחושים
בפניו הלכו והתגברו עד שבשנת
1969 יעצו לו רופאיו לקבל טיפול נגד
המיחושים והתיקים בשרירי פניו. טיפול
זה היה כרוך במתן זריקות בפנים, דבר ש גרם
לעיוות זמני של שרירי הפנים.
אלון החל לקבל את הטיפול ללא כל
הודעה לציבור. כך אירע, שנאלץ להסתגר
בביתו, נעדר מכמה מופעים פומביים שעמד
להופיע בהם. כאשר יצא לבסוף מביתו
כדי להשתתף בוועידת מפלגת העבודה, היו
פניו מעוותים בצורה מזעזעת. מיד נפוצו
שמועות כי אלון לקה בשיתוק. כל המא מצים
להכחיש את השמועות לא הועילו.
במרוצת השנים המשיך אלון לקבל טי פול,
גם בחו״ל בשרירי פניו. לפני כ שבועיים
לקה בהתקף בשריר הלב. כש הובא
לבית־החולים כשהוא סובל מכאבים
ברום הבטן, מתחת לסרעפת, סברו רופאיו
שזה התקף קל ביותר, שלא פגע בשריר.
אילו היה הנחתם זו מתאמתת לא היו מר

ריפוי בעיסוק

של ארס בריא וספורטאי, מרבה יגאל אלון
בשנים. האחרונות להצטלם בפוזות של
פעילות ספורטאית, כשהוא מתעמל על
חוף היס, או מתרגל עמידה על ראשו.

בבית־החולים תל־השומר, שס מאושפז עתה סגן ראש־הממשלה
יו ונמצא תחת פיקוח קפדני של רופאי הלב של המכון.
מצבו אינו חמור, אולם ניסיונות הטישטוש מולידים שוב שמועות שווא שונות.
פיעים שינויים בא.ק.נ. של אלון במשך
עשרת הימים הבאים ואז ניתן היה לשחררו
מבית־החולים. אלא שהבדיקות הצביעו
על פעילות בלתי סדירה של הלב,
דבר שחייב השגחה רפואית מתמדת.
התקפת־לב שניה בגיל ,55 אינה ענין
פשוט. אין ספק כי רופאיו של אלון יפקדו
עליו להקטין את מתח פעילותו, להסתפק
בשלוש־ארבע שעות עבודה ביום. לגבי

מנהיג פוליטי זוהי פרשת דרכים העלולה
לסכן את הקאריירה הציבורית שלו. אולם
נסיונות חיפוי וטישטוש אינם יכולים לבוא
במקום,תרופה.
כשם שאלון רוצה ודאי שהרופאים יאמ רו
לו את האמת על מצבו, כך זכאי
ורשאי גם הציבור לדעת מה מצב בריאותו
של מי שרואה את עצמו עדיין מועמד
להיות ראש־ממשלת ישראל בבוא היום.

הקרב בו הוכרע
המריאווו שמון
קרב־האיתנים, שהתנהל בשבוע שעבר
בבית־המשפט המחוזי בתל־אביב בפגי השופט
המחוזי:.שלמה״ :לובנברג ׳ ,נסב על
1000 דונם אדמת־בנייה. בצפת. לקראת
:סיום הקרב . ,התמוטטו ׳רוב המשתתפים;
1ולבסוף נשארו במירוץ המיליארדר ויליאם
•שטרן, בעליו של פאן־לון, ועורד־הדיו אברהם
שרים, שייצג משקיע איראני אל מוני
מהאמבורג.
־ג המירוץ הסתיים; כאשר הגיע המחיר יל-
י 1.38 :מיליון דולר --במזומן. שטרן הג-
׳.דול הרים ידיו .,ושרים זכה בקרקע, בי
מחיר 1.4מיליון דולר.
קרקע־המאבק •היתד, שייכת בזמנו־ לבנק
פויכטונגר, שפשט את הרגל. לפני

,׳שבוע פנו כונסי״הנכסים לביהמ״ש, ביקשו
למכור את הנכם במכירה פומבית.
״לישיבה הראשונה בבית־המשפט, הופיעו
כמה קבוצות: הקבלן אליהו סגל; בעל

במדינה
מג רד 1גדספיר
השיפור שהגיא איתי טר-האוצר פנחס ס^יר מביקורו בארצות־הברית נשמע
סביר למדי — לפחות באוזני הדיוטות: מחירי מיצרגי-חמזון בארצות-הבוית זינקו
אל״על, דיווח ספיר לממשלה ולעם, ומשום כן תיאלץ ממשלת״ישראל לשלם חשנת
תוספת של רבע מיליארד דולר על קניות המזון שלה שם — בנוסף לתוספות
ששילמה כבר על ההתייקרויות עד היום.
ספיר חש עצמו בטוח למדי באשר הצהיר דברים אלה. פרשניו בעיתונים דאגו
לתרגם את דבריו בצורה כזו, שממנה השתמע כי חהתייקרויות בארצות״חברית הן
שגרמו לעליית מדד״המחירים בישראל. כשהמסקנה המתבקשת היא כמובן, שמנד
שלת־ישראל איננו? אשמה בוזתייקרויות, המרוששות כל שכיר וטוב.
ספיר לא יכול היה כמובן לצפות, שיחטוף בקפייר מתוך ביתו שלו, ושאנשיו
שלו יכחישו את דבריו.
ראשון המורדים היה מנכ׳׳ל מישרד המסחר והתעשייה גדעון להב, שהגיב על
דברי ספיר באומרו, כי הדברים לא מדוייקיס — שכן ישראל כבר קנתה מראש, י לפני ההתייקרויות, את המוצרים שהיא זקוקה להם.
מכאן, לדבריו, שהנתון של 250 מיליון דולר מצוץ מן האצבע.
החרה החזיק אחריו מומחה־הקניות של מישרד המסחר והתעשייה* בנימין
לימור, שדיווח לעיתונות, כי עוד בספטמבר 1972 קנח בארה״ב מלאי מספיק לשנה
שלמה. ישראל שילמה 32 מיליון דולר יותר מאשר בשנה הקודמת, הסביר לימור —
אולם לא 250 מיליון דולר.
דוברים אלה גם הדגישו כי היוזמה לקניות הללי, באה מצד מישרד הביטחון
ומשה דיין, שדאגו ׳להבטיח מלאי״חירום למדינה — וצי ׳דווקא האוצר היה
רדום לנושא.
את המסמר האחרון באריו״המתים תקעו מיספר פרופסורים לכלכלה, שהצביעו
על העובדה כי גם אם לוקחים בחשבון את ההתייקרות בחו״ל כגורם׳ מלאי: להתייקרות
בארץ — הרי שהיא יכולה להסביר׳ עלייה במדד של ־ 62 בלבן — בעוד
שהמדד עלה השנה, עד כה, בכ .12*-מכאן שהממשלה אחראית לפחות למחצית
ההתייקרות בגלל הוצאותיה המופרזות ותקציב־הביטחון המנופח שלה.
בהתחשב בעובדה שתגובות אלה הושמעו. בימים בהם מנהל נגיד בנק-ישראל,
משה זנבר ג׳יהאד נגד ספיר — קשה שלא לראות בהן סימנים של מרד מאורגן־״גגד
ספיר — או לפחות נהירה עממית של תומכיו למחנהו של דיין•

(תמשו מעמוד י)15
למנורה׳ את ארם־נהריים בדי להביא ל גבול
ישראל את מקום הולדתו של אבי
האומה אבדם ובנו ונכדיו ונשותיהם.־ אתה
נכנס למישחק המסוכן. המישחק של החיבוק
הישראלי. אילו הייתי ערבי, אייבי.
הייתי חדל להאמין לך ברגע שהפכת
להיות סניף של דיזנגוף, הערבים לא יקהו
אותך ברצינות. הם לא טיפשים כמו שחוש בים
אצלנו אנשים המתרגמים יכולת צב אית
לחוכמה״.
שלום לא־פופולארי. גם על הישראלים׳
יש לקניוק מה לומר הוואסלים
הישראלים, רוב המי י ומי, אינם ־׳אוהבים
את השלום־ שאתה מדבר עליו. הם אוהבים
שלום מופשט, אותו שלום שמדברים
עליו בכנסת, בעיתונות, בממשלה. שלום
חביב כזה, שאין. צורך לשלם בשבילו.
״...ואני חשבתי שאתה מר־נפש, ושאתה
חושב ששלום זה דבר שניקנה ביסורים
של פרידה, של קח־ותן ושל הבנה ויחס־אנושי
אל הזולת. כלומר, שלום לא־פופולארי,
שבשבילו צריך לעמול קשה.
,,שלום כזה לא־אהוד, ומזהים אותו עם
תבוסתנות בשני הצדדים.״
משיך קניוק בגילוי־לב נדיר כל
אלה שצועקים נגד המימסד ולוחמים בו,
מחובקים אלה עם אלה• כולם מחבקים

משבר הדולאר ־ טוב לייצוא הישראלי

מיליונר שטרן
מיהו. האיראני האלמוני
מפעל לבתים טרומיים ביבנה, שהציע מיל יון
ורבע דולר — בתשלומים. עורך־דין
פרבר, שייצג את האדמו״ר מויז׳ניץ שרצה
להקים קרייה דתית. הופיע איש־העסקים
הישראלי גדי ברני, והופיע שרינן.
שרים סיפר ..לשיפט כי. ערב המכירה
איימו עליו בטלפיו כי אם לא ישלם.
0ן״ 2קומיסיון למתחרים מסוממים׳ — הם
יתחרו בו בבית־המשפט, כדי. להכריחו:.

להעלות את המחיר.
כאשר ביקש השופט •משרים לגלות מי ה־מאיימים,
סירב לענות. תבע הכרעה מיידית. .
ביום החמישי שעבר הופיעו בביוד
המשפט, מכל המתחרים׳ המקוריים, סגל
ושרים .־ לפתע הגיע גם שטרן, בחברת
שמואל.׳(סמק) ינאי.,לשעבר מנכ״ל חברת
הירד ן׳• הממשלתיהר׳ יב־ום קבלן פרטי,
כאשר נשאל שרים כיצד הצליח לגבור
עליגעל-הוו נודע:פשטרן, השיב כי בעי-
ני.לקוחו, עיסקת אלף הדונם היא פעוטה :
לדבריו, קנה לקוחו שטח של 400־אלף דו־נם
ליל־ ־טהרן, עומד לבנית עיר שלמה.

הקבלן ש ל
בוק־לאומ
הקבלן הצעיר נחום קלקא נתפרסם

כבר בין הקבלנים בשם ״הקבלן של
בל״ל״ .הסיבה: בכל בית שהוא בונה —
פותח בל״ל סניף.
• קלקא בונה עתה בניין ברחוב יצחק-
שדה פינת רחוב המסגר בתל־אביב —
ויש בו סניף של בל״ל. קלקא בונה ברחוב
מונטיפיורי — ויהיה שם סניף של בל״ל.
קלקא בונה ברחוב מרמורק — וגם שם
ייפתח סניף של בל״ל. בניכר־המדינה חיים
סניף של בל״ל — קלקא בנה כמובן.

כניגוד לדעת הרווחת, הנהנית העיקרית
ממשבר הדולר היא דווקא ארח״ב.
זו גם הסיבה לתגובתה השאננה, נובח
הידרדרות הדולר לעומת מטבעות אחרים.
בעשור מאחרון סבלה ארה״ב משער
דולר גבוה מדי ביחס למטבעות כמו
היין היפאני או חמארק הגרמני. חדבר
גרם לייקור הייצוא האמריקאי החליש
את כושר״התחרות של ארה״ב בעולם.
בכיוון ההפוך, איפשר חדבר למדינות
זרות לייצא לארה״ב, ולהתחרות בתוצרת
האמריקאית בתוך ארה״ב. כך,
למשל, הצליחו היפאנים והגרמנים לכבוש
למעלה מעשרה אחוזים משוק ה מכוניות
האמריקאי, וכן נתח רציני משוק
הטקסטיל ומוצרי-החשמל שם.
התוצאה: לפני שנח, עוד איימה אר-
צות-חברית בצעדים אדמינישטרטיביים,
כמו איסור מוחלט של יכוא או הטלת
מבטים גבוהים עליו. איומים אלו אף
גרמו לסיכסוך בין ארה׳׳ב לגרמניה ויפאן.
עתה, נעשו צעדים אלו מיותרים: במחצית
תשנה חאחרונח נפל הדולר ביחס
למארק ו היי אן־ -וממשיך ליפול.
ההפרש במחירי׳ המטבעות מאפשר
עתה לייצרנים האמריקנים*למפור את
תוצרתם בקלות רבה, להתחרות ביצרנים
יפאנים וגרמנים. לשם השוואה: פעם
נחשבה מכונית אמריקאית בישראל למו-

צר יקר ביזונך י היום זול יותר לקנות
שברולגך מהמודל היקר ביותר — יותר
מאשר ב.מ;ו. או מרצדס.
התהליך החדש גורם גם להפסקת
הייבוא היפאני והגרמני לארה״ב. ובכיוון
ההפוך, מזנקים האמריקאים לכיבוש
עבודות בחו״ל.
ביוון שחלירה הישראלית צמודה לדולר,
עובר׳עליה י תהליך דומה ׳.התוצאה :
מצבה של ישראל ביחס ליבוא או יצוא
מארה״ב נשאר ללא שינוי — אולם
לגבי יתר חלקי העולם הוזל היצוא ה ישראלי
בצורת ניכרת, ולעומתו התייקר
הייבוא לישראל.

התעש״ניס קוצניס
חל המנכ״ל שלחם
תעשיינים רבים קוצפים בימים אלה על
מגכ״ל התאחרותם, פלגי תמיר, בגלל דד
ראיון שנתן לעיתון הארץ.
הראיון הציג אוד המנכ״ל ־־ככוח העתיד
של ההתאחדות, נטף שבחים עצמיים. או־

ארה״ב תיבנה
צינזר־נפם מצרי
קבוצה.,אמריקאית״,המורכבת׳ מפירסטנשיונל לימי בנק, קונצרן ביצ׳טאל וחברת
קידאי־פי*וידי* ך זודילגו סי תיבנה את צי-
ניר הנפט וזמצרי לאורך תעלת סואץ, ב־השק
$1ו ד #ל 100 טזליון דולר.
אורך הצינור, י שיתחרה בצמור היש־
־.ראלי,׳יהגה •406^ ,קילומטה־ והוא יוכל
:להעכי.רנ^.$.0:מיליוו2;:.ו.וך; 1בע.לשנה. מחיר
ההובלה בו יהיה כשני דולר הטון.
אורכו של הצינור הישראלי הוא כ־300
קילומטר, ומחיר ההובלה בו כדולר לטון.
הקבוצה האמריקאית נכנסה לתמונה
לאחר כישלון תוכניתה של קבוצה צר־פתית־איטלקית
לבנות את הצינור. הקבוצה
האירופית תיכננה לעשות זאת ב־
,1971 בהשקעה של 280 מיליון דולר.
אולם תוכניותיה סוכלו על־ידי ההפגזות
הישראליות, שמנעו את עריכת הסקרים
הדרושים להנתת הצינור. הקבוצה האמריקאית
אינה חוששת מהפרעה דומה.
אחת הסיבות לכניסת האמריקאים ל־מיבצע
היא היתרון היחסי של ארה״ב
בגלל פיחות הדולר.

מזכ״ל תמיר
יריבות שלא היתה
לם בעיקר רגזו התעשיינים על שהכתב-ה
תיארה יריבות דמיונית בין נשיא ההתאח דות׳
מרק מושביץ, לסגנו, אברהם (בומה)
שביט. לפי מה שהצטייר בראיון, הפך
פלגי תמיר ללשוך המאזניים בין היריבים..

סופר קגיוק

אותך, אייבי, חיבוק־מוות ...כשראש־הממשלה
רצועה שעניין בירעם ואיקרית
יירד מן הכותרות, היא. חיבקה 21 סופרים
(ואני ביניהם, לצערי) וכך חוסל מאבק
הסופרים על איקרית ובירעם. עכשיו,

״לוחמים אמיתיים,׳ אייבי, הם אלה ה־-ס
ם לבד.
נתלם־יקז
בודדים, ואו!

ואומרים בהידוק׳ ישימים)׳ דיבכים.
בלתי־נעימים.״
יצרים אפלים. בסופו של השדר. בר?-׳?
כיוון ההפוך, מייעץ הסופר לאייבי כיצד • ,
לערוך מיסדר־זיהוי כדי לגלות מי הפיה
ידידים •,מ׳ האיי־בים, של ד,שלוט ה־ ?

״המיד ומי( 1י >הניה;ל ^׳:ססך ר הכל .׳
הם רוצים את הם ירמיזיותד׳כי ^לא עמלו
כל־כך בנייתן לפני הרבה זמן. הים רוצים -
לצחוק למימסד ולעבוד: למענו ׳׳בעת־ובעונה
אחת.
״היום אלה הרוצים להיות נחמדים אליך,
ובו בזמן גם אל היצרים האפלים של
השוביניזם הגואה — נאחזים בך כבחבל־הצלה.
הנה מה י-פינז! אנחנו בעד דיין
ואייבי• י בעד בגין ואייבי.״׳ בעד המשך
המצב עד אין־קץ — ובעד אייבי, .
׳״איך זה הולך ביחד? זה לא הולך !״
מסכם יורם קניוק? ״אתה חייב לעמוד
עם-שוופס וקוקה קולה, בלי •ערבי-אמנים
ובלי היללי־תרבו-ת. ואם אתה׳ זקוק להם,
שאל סל• אחד ׳-מהמשתתפים והתורמים
בעד מה־ הוא יצביע בבחירות הבאות, ומה
הוא באמת חושב.״
ה עול ם הז ה 1871

ופני שישה חודשים נהרג מנהיג
הפחדה ואיומים לסילוק הבדואים
ך • מינהגו מדי יום, יצא השייך סאלם חסן
דואוד אבו־טהוילה, מנהיגם של 2000 בני שבט
טהוילה, בדרכו לרפיח, כשהוא נוהג במכונית
הפזי׳ו שלו. הוא חלו* בדרכו על פני מחסום. צה״ל
בצומת אבשלום• נופף בידר לשומרים, והמשיך.
בנסיעתו.
השייך• לא עצר ליד המחסום. הוא נהג לעבור
ליד מחסום זה עשרות פעמים בשבוע, והיה מוכר
היטב לכל אנשי צה״ל במקום.
.היתד, זו הפעם האחרונה ששייך סאלם נראה
חי. למחרת, ב״ 1לינואר ,1973 הוזעקו בני־מש־פחתו
למישרדי המימשל הצבאי ברפיח; בדי לקבל

את גופתו המתה:

השייך נקבר בבית־הקברות המרכזי של
איזור פיתחת רפיח, בשייך זוויד. כאן, בין
אלפי קברים׳.בצל עבים עתיקים בני מאות שנים. ,
התכנסו אלפי בני השבטים באיזור. הנשים יללו
ושרטו את. פניהן, הגברים דממו.

שבועה
על הגופה

** ודם׳ על גבעה רמה צפונית לבית־הקברות,
1* 1התנשא מושב דיקלה של תנועת בית״ר, שעלה
על אדמות הבדווים. וכאשר כיסה העפר את גופתו
של השייך נשבעו הגברים, על גופתו המתה, כי
לא ייכנעו 200 :שנה הם יושבים על אדמתם —

וזמר לא יוותרו עליה עתה, גם אם יירו חיילי
׳ ראש המשפחה• החדש, בדאוף ן של השייך; רכן המימעל בפילם. כפי שהתבטא אחד הזקנים.
אל הגופה, גאהי כי הלא מגיוסה ,.גדם. ונקגבוזרכדו־
,.׳,בזוומדם. מסביב לקבר השייך לא היה לזקני
׳ -דים. אחד הכדורים הדי דרך ״צווארו •דל השייך
השבטים ספק כי מותו של השייך נועד להטיל
מורא. בליגם, לאלצם לוותר על אדמותיהם.

על נסיבות המוות קיימות שתי גירסאות.
גי1מ ^ועוז3ו: הגזו|^10 ליך יגון־;
י -החצי־רשמית, זו של המימשל הצבאי באיזור בנ^ה למועב׳ שדות טוענת
בי זעזייך חלף, כמינהגו מימים, במחסום

בצומת אבשלום, נופף לשלום — והמשיך הלאה,
סמוך ובטוח כי הזקיפים הכירו. אותו.
אולם-אדזרע המקרה, ואותו בוקר התחלפה
י.י יחידת *צה׳׳ל• ששמרה על המחסום. החיילים החד.׳
שים לא מכירן את השייך. הם ראו מכונית בעלת
מיספר מקונייי נוסעת במהירות. ולא עוצרת. אחד
׳;,מהם נטל?ליקלע, ירה שלושיה כדורים — שהרגו
אתי השייך בשבתו מאחורי ההגה של המכונית הנו סעת.
החקירה
העלתה כי החייל שירה, נהג בהתאם
להוראות, המחייבות לפתוח באש על מכונית שאי נה
עוצרת במחסום כדי להזדהות.

שאלות
מי ס תו ריו ת
בני משפחת השייך גירסה שונה לחלוטין.
/לטענתם, נורתה המכונית כלל לא ליד המח סום
-י -אלא בכביש הפתוח, סמוך לכניסה ללא
היתד,
רפיח. וכיוון שאין שם כל. מחסום
לשייך כל סיבה לעצור, טוענת המשפחה.
טענה נוספת: עד היום, לא קיבלו כל הסבר
על המוות, או דו״ח פתולוגי של: הרופאים.
עובדה נוספת, החשודה בעיניהם: המכונית
בה נהג השייך נלקחה על־ידי המימשל הצבאי —
ולא הוחזרה מאז.

מושב מניין (טל־!!!ס מעזרת חללי
המסוק שהתרסק) שעלב! .בשבוע
שעבר על הקרקע בפיתחה — על אדמות הבדווים
הנזרקים משם בהדרגה, תוך הפעלת לחצים ואיומיס

הסינה

אם השייך נורה תוך נסיעה, טוענים הקרו בים
— קרוב לוודאי כי המכונית התהפכה, או
לפחות נפגעה בכדורים, וניתן לראות מהיכן נורו
הכדורים — מאחורי המכונית או מלפניה.
קושיות נוספות, שמעלים הקרובים האבלים
אודות. גירסת המימשל יכי השייך נורה בטעות :
׳ המיקרה אירע לאור היום. בכבישי הפיתחה
.נוסעים גם. כלי־רבב של יהודים ממושבי שדות
או דיקלה . .כלי־רכב אלה מזוהים על־ידי מספרי־רישוי
זהים י לאלה של ממניות ערביות. מכונית
של מושב שדות נושאת מיספר־זיהוי הדומה בדיוק
לזה ־של מכונית מאל־עריש. מהמחסום. אי־אפשר
לדעת אם המכונית החולפת במהירות בכביש
שייכת למתנחלים החדשים — או לבדווים. מסקנת
הקרובים: בלתי־סביר להניח כי חיילי המח סום
יפתחו באש על מכונית, כאשר ייתכן שנוס־עיר,
הם יהודים תושבי האיזור.
שינוי דרמטי
ך • שאלות המטרידות שהעלו זיקני ה ו
1בדווים בפיתחת־רפיח, בעיקבות מותו של
שייך אבו־טהוילה — והתשובות החד־משמעיות
שהם עצמם השיבו, לשאלות אלה — נגרמו על־ידי
ההתפתחויות החמורות שאירעו באיזור בעיק־בות
מותו של השייך.
שייך סאלם דואוד אבו־טהוילד, היה אחד המנהיגים
הבדווים באיזור שבלטו בהתנגדותם לנס־יונות
המימשל לסלק את הבדווים מעיל אדמותיהם.
כאחד הלוחמים המרכזיים בנישול; ,ברור לבדווים
שפעילותו היתד, לצנינים בעיני חמימשל — כשם
שמותו הסיר מכשלה רצינית(׳ .המשך בעמוד )18

מצד המימשל. עם מותו המיסתורי של שייך אבר
מהוילה (בתמורה למעלה) ־שהיה מראשי הלוחמים
נגד הגישול, נפתחה מצד המימשל הצבאי הסתערות
כללית יעל׳הבדווים במטרה לאלצם למכור את אדמותיהם.

מוות בצהר׳ * 1

תל-אביבי צעיר
הצטרן* אלינו!רזית
לתען

צעיריה
תל -אתית
ת, ד 34053 ,ת״זו

(המשך מעמוד )17
ואכן: בצפון הרחוק׳ נתל־אביב הנדו־לה,
נרם מותו של השייך לידיעה צנועה
ושינרתית בעיתונים, שמסרה את גירסת
המימשל בלבד.
אולם שם, בארץ הקרועה של פיתחת־רפיח,
גרם המוות לשינוי דרמטי של הלך־
החיים של אלפי תושבי האיזור הבדווים.
עם מותו של השייך, פתח המימשל במסע
לחצים והפחדות, שנועד להניא את הבדווים
למכור את אדמותיהם ולהסתלק מ השטח.

איו
מי ם,
מעצרים

חיים ד״\גנ, נישפט!

נן , 33 יליו חל-אניב
ניוענון* למהלו? עידית תל-אפיג

יייוע

יידוע

יידוע

יידוע

הייבים תושבי תל-אביב לחיות בעיר שיש בה בל הריגמווז של מטרופולין
רן 19 מיליון מושבית?
רונית את התחנה המרכזית בתל-אביב על זזשיון זנויותיהת הוגושיות של

דיירי הזוג לוינסמי והמריבה?
הקימו בית-נוער מתואר ע״ש שגריר אחנות-הברדוו רארגור -תחת
נועלית את דלתותיו גפני ילדי נפר-שלת ושיתת • התקווה?
מבקשת העירית להתיר את ביגר המרתה לאזור מיגערים ומגרלית גמקונז
להשאירה פתוחה לרווחת כל רני העיר?
איו ויאגק
ולמען

ניד

חויעות

חל -אביג
אלת אעירה
ואחדות ויו ה ! !

• השבוע זימן אליו עופר בך דויד,

מושל רפיח, ארבעה ראשי שבטים, הה־תימס
על יפויי-כוח בלאנקו, בהם הם מסכימים
לקבל תמורת אדמתם כל מחיר ש הממשלה
תציע להם. אחר מסר להם כמה
אלפי טפסים בלאנקו דומים, הורה להם
להחתים את כל בעלי תעודות הזהות ב־שבטיהם.
כאשר
חזרו השייכים לשבטים, נתקלו
במרד כללי, נאלצו לחזור לעופר ולהודיע
על אי־הצלחתם.
• המורה הוותיק בבית*ד.סם ר בשטחים
הסגורים נתבקש על־ידי עופר למכור את
אדמתו — או שיפוטר ממישרתו. גם לשרת
בבית־הטפר נאמר דבר דומה.
• בדווי שעבד במודיעין של צה״ל
לפני מילחמת ששת הימים, ומחזיק נשק
באישור המודיעין הצבאי — זומן למושל
ונאמר לו, שאם לא ימכור את אדמתו —

עוקרים מטעים שטופחו באהבה מאוח בשנים,
מפוצצים בורות-מים ובתים, ומש אירים
שטח מגולח למשעי.
בעיקבות מעשי הפינוי האכזריים פנו
חברי קיבוצי השונזר־הצעיר בסביבה לראשי
המדינה. בעיקבות זאת הורה הרמט־כ״ל
להקים ועדת־חקירה צבאית, הפסיק
את ההרס.
ועדת־החקירה קבעה כי הפינוי אכן
נעשה תוך חריגה מסמכות, וללא ידיעת
הרמטכ״ל והממשלה. הבדווים פנו לבית-
הדין הגבוה לצדק, ביקשוהו שיורה
לצה״ל להחזירם לבתיהם.
בתשובה לבג״ץ, הגיש אלוף ישראל טל,
בשם צה״ל, מספר תצהירים. השופטים
האזינו לדברי שני הצדדים, קבעו כי הפינוי
היה חוקי, והיתה לו הצדקה מבחינה
ביטחונית.
מיום שהבג״ץ נידחה, גבר הלחץ על
הבדווים למכור אדמתם: תוכניות ההתיישבות
היהודית באיזור הן סוד גלוי.
בחולות שליד רפיח, בתחום השטח הסגור,
מתוכננת העיר ימית. כן מתוכננים 12
ישובים חקלאיים נוספים, כולל מרכדנופש
באזור החוף של שייך זווי והרובה.

קו שיות
מ טרידו ת
ך י עקבות דחיית הבג״ץ, החלו משפ-
1טניס שבדקו אותו מעלים מספר קושיות
מטרידות :
• כיצד זה קבע בג״ץ ני לא הי תה
בפינוי כל חריגה מסמכות — כאשר ועדת*

16 היתות׳

שייך סהוילה השאיר אחריו 16 יתומים. כנהוג אצל שבטי
הבדווי!! ,ידאגו קרובי־משפחוזו לילדים. השבוע, נראה היה
כאילו מוחו של השייך לא השיג את מטרתו ׳,והתנגדות הבדווים לנישולס, הלכה וגברה.

יוגש נגדו מישפט על החזקת נשק ללא
רשיון. משסירב, נעצר בתחילת יוני. ללא
מישפט. הוא עצור עד היום.
• עודה מוחמר אבו־חילו הועסק
על-ידי צה״ל בשמירה על גבול
הקו־הירוק. הוא נפצע על־ידי מחבלים
תוך כדי מילוי תפקידו. למרות זאת, סירבו
לתת לו פיצויים. הוא נעצר, ויושב
בכלא ללא מישפט, מאז יוני. על סירובו
למכור אדמותיו.
• שייך סבאח אל־סלימה התבקש על-
ידי עופר לשכנע את בני־שיבטו למכור
את אדמותיהם. השייך סירב — והמושל
איים בביטול כהונתו כמוכתר.
• בפקודת המושל הותר לבדווים להיכנס
לאזורים בהם הם מעבדים קרקע
משמונה בבוקר ועד ארבע אחר־הצהריים
בלבד. הגבלה זו פירושה למעשה חיסול
השטחים המעובדים. שכן הבדווים חייבים
להצטייד כל בוקר ברישיון־כניסה — תה ליך
הנמשך שעה. אחר, חייב הבדווי
ללכת כשעה עד שעתיים אל השטח.
• כן נאסרה לחלוטין רעיית עדרים
בשטחים הסגורים, ועל העדיים מרחפת
כיום סכנת כלייה.
שורת מעשים אלה הביאה לשיאה
את מסע ההפקעות והפינוי, שהחל
בחשאי ובצינעה עוד לפני ארבע שנים.
בתואנה דהשטחים נדרשים לצורכי ביט חון.
סולקו הבדואים מאדמותיהם לעיתים
בכוח, נותרו ללא מים ושדות־מירעה. ה פינוי
נעשה באכזריות, כאשר הדחפורים

החקירה הצבאית קבעה כי אכן היתד.
חריגה כזו, ואף נזפה בקצינים בכירים ז
• מדוע קיבל בג״ץ את טענת האלוף
טל כי הפינוי היה מנימוקי ביטחת —
בעוד ששר־ר,ביטחון השיב לשאילתא בכנסת:
לא הייתי אומר שפעולת הביטחון
שנעשתה בפיתחת רפיח — הגידור —
היתה חיונית מטעמי ביטחץ.
• כיצד מתיישבת קביעת בג״ץ עם
אמנת ז׳נבה, לגביה טען האלוף טל כי
יש לה תוקף לגבי מקרה זה ז אמנה זו
קובעת (חלק שלישי, סימן ג׳ סעיף )42
כי ״רשאית המעצמה הכובשת לקבל על
עצמה את פינויו השלם או החלקי של אזור
מסויים, אם ביטחון האוכלוסיה או שיקולי
הכרח צבאיים ידרשו זאת. האנשים שפונו
כך יוחזרו לבתיהם מיד בחום מעולות-
האיבה באותו שטח.״
אלא שכל הקושיות הללו לא עזרו לבד ווים•
בימים אלה, שוקלים אלפי הבדווים
המיואשים הגירה למצריים ובקשת עזרה
מגורמים בינלאומיים.
ביאושם הם אף הציעו לשר־ד,ביטחון
למכור לממשלה את האדמות הנחוצות ל התיישבות
היהודית — בתנאי שישאירו
בידיהם את שאר השטח. הצעתם נידחתה.
הם הציעו למכור את מחצית אדמתם —
בתנאי שיתנו להם לעבד את החצי הנותר.
גם הצעה זו נדחתה.
כיום, ברור לבדווים שהמימשל הצבאי
מעוניין רק בדבר אחד:
סילוקם המוחלט והמלא מהאיזור.
העולם הזה 1471

בעוד מישוד־החוץ וטונניו ממשיכים להשמיץ את הוועידה, קובע ביטאון נ תח:

ן* ראה באילו החליטו הביטאונים ה־
^ ערביים לשטות באוייבי ועידת־בולו־ניה
בישראל: מישרד־ההוץ, מפ״ם, מק״י
גולדה מאיר.

מישלחת מישראל, השתדל חוסיין פד,מי
להבליט את ההתנגדות הקיצונית של
ממשלת ישראל לוועידה.

כי בל פעם שאחד מאלה מנתח
את התגובות הערביות אחרי ה
הוועידה _ מגיע לארץ קטע חדש
מעיתון ערכי, הטורף את קלפיו.

המסקנה המתבקשת לגבי הקורא
הערכי: אם גולדה מאיר וחבריה
מתנגדים בחריפות בזאת ל־מישלחת
הישראלית ולוועידה עצמה,
הרי הן צריבות להיות בסדר.

השבוע הגיעו לארץ שני קטעי־עיתונות,
שיחייבו את כל אוייבי־בולוניה בישראל
לכתוב את מאמריהם מחדש. אחד מהם
בא ממצריים, השני מביטאון פלסטיני גולה.
חוסיין פד,מי היה אחד האישים ה בולטים
בוועידת בולוניה. פד,מי, עו רך
היומון הגדול ביותר במצריים, אל־אחבאר
(״החדשות״) ,לא בא כעיתונאי,
אלא כחבר רשמי של המישלחת המצרית.
הוא בלט בייחסו החיובי למי־שלחת
הישראלית, גילה לה ידידות.
לכן נראה זה מוזר כאשר לא הגיע

מסביר פהמי:
היה זה אך טבעי שהחוגים הציוניים
יגלו התעניינות בהכנות לוועידה, ויינסו

לשים חיכשולים בדרכה•
...לפיכך המטירה הגברת מאיר התקפות
על הוועידה ועל נציגי ישראל בה.
ביום החמישי שעבר אמרה (הגברת מאיר)
שהישראלים שהשתתפו בוועידה, שנערכה
לדבריה במיוחד לגינוי ישראל, משתתפים
בכל נסיון להרוס את היישות הישראלית.
הצהרה זו חושפת ללא ספק את
המנטליות הסיפוחיסטית של הגברת מאיר,

אותנו״( .העולם הזה .)1864
השבוע הגיב על הוועידה אחד הביט אונים
של אותו אוייב. העיתון של פתח
בלונדון, פרי. פלסטיין (״פלסטין החופ שית״)
,הגיב בגליון יולי על ועידת־בולו*
ניד — ,באיחור של חודשיים.
כותרת המאמר הוא כימעט פארודיה על
דברי גולדה מאיר:
״ועידת בולוניה מקבלת מדיניות של
כניעה לציונות.״

תוכן המאמר: חלושי־רוח בשולי
המחנה הערכי הסכימו לשבת עם
הישראלים הזוממים לרצוח את
הפלסטינים.
כותב העיתון:
34 ארצות היו מייוצגות בוועידה, ובכלל
זה תריסר נציגים ערביים וששה נציגים

ישראליים.
תוכנית־המינימוס שנתקבלה כבסיס לוועידה
היתה החלטת מועצת־הביטחון .242

איטלקי נפוץ להצהרת אל־חביב בורגיבה,
טען שישראל מוכנה להיפגש גם עם נציגים
פלסטיניים. מדברי גולדה מאיר הובן
שבאים בחשבון רק פלסטינים המופיעים כ נציגים
של מדינה אחרת. הכוונה, כמובן,
לפלסטינים המשרתים את ממשלח ירדן.
הדבר עורר תגובות שליליות ביותר ב־דעודהקהל
האירופית והאמריקאית, ביי חוד
לאור העובדה שהנשיא ניכסוו ולי״
אוניד ברז׳נייב הכירו רשמית בזכויות הפלסטינים.
לכן מיהר השבוע דובר מיש־רד־החוץ
לפרסם ״הבהרה״ ,ולאחר מכן
״הבהרה לתיקון שכבר נעשה לראיון של
שר־החוץ אבא אבן בעיתון איטלקי.״

התיקון לתיקון :״מר אכן אמר,

כותרת המאמר ב״אל-אחכאר״
״כוחות־השלוס הישראליים נאבקים באומץ לב
לארץ אף מאמר אחד של אל־אחבאר על
הוועידה. הדבר גרם לצהלה בין אוייבי
ועידת־בולו-ניה בישראל.

השבוע נסתבר כי צהלה זו הי
תה מוקדמת. מקורה היה בתקלה
טכנית .״אל־אחכאר״ עם מאמר
פהמי הגיע לארץ באיחור.

חוסיין פהמי לא ד,ש.תיק את הוועידה.
להיפך, שבוע ימים אחרי נעילתה פירסם
דו״ח גדול, בליווי ציורים וכותרות בולטות.

יותר מזה, כעוד שראש חמיש
לחת המצרית, חאלד מוחיי-אל־דין,
כמאמרו הגדול כ״אל־אהראם״
(״העולם הזה״ )1869 רק רמז על
השתתפות מישלחת מישראל,
מדגיש פהמי כפה מלא את השתתפות
הישראלים ומשמעותה.

הרואה בעצם דחיית ההתפשטות את הרס
מדינת ישראל.
ביום פתיחת הוועידה השמיעה הגברת
מאיר הצהרה, בה תקפה את נציגי ישראל
בוועידה, והאשימה אותם בבגידה. גס אחד
האירגוניס הציוניים באיטליה שיגר מחאה
על קיום הוועידה, והעלה את אותן ההאשמות
נגד חברי המישלחת הישראלית.
הדוברים הישראליים בוועידה תקפו בחריפות
הצהרות אלה, ואמרו שהבוגדים

יטאץ ״פתח״ אינו חוסך את שיב־טו
גם מן הנציגים הערביים.

הוא מגדה לקוראיו שהאדר מד
חיי-אד-דין, ראש המישדחת המצרית,
ביטא ״רצון בן ועז לסיים את
הסיכסוד ...הוא קרא לערכים
להיות מציאותיים. הוא לא איים
אלא פנה להגיון ולשפל הי שר...
כשיחה פרטית* (עם אמנון קפל
יוק, שנכח כוועידה כעיתונאי)
אמר שהוא וידידיו אינם שוללים
את זכותה של ישראל להתקיים.״

^ ־.ז: פהמי:

הביטאון הפלסטיני מציין שמפ״ם קוראת
לערבים, שהשתתפו בוועידת ,״מחבלים״,
ומגנה את הישראלים •שנפגשו עימם.
הביטאון מעלים לגמרי את ה
ע^יחן•— אירגון

שהווער־הפועל
עובדה

הפלסטיני׳החליט ברוב*
השיחרור הפלסטיני החליט קשיחרור דעות להשתתף בוועידה, ושיאסר

נתן —
— — עצו בירכתו צמו עראפאת 1
--ות1הפלסטינית בה, בשילהשתתפות

עם מישלחת מטעם הוועדה
המבינה, שפורסמה כרכים.

הכותרת כ״פרי פלסטיין״
״המשתתפים תמכו בקיום ישראל...״
הם אלה המבצעים כיבוש, התפשטות ודיכוי,
והמסכנים בכך את שלום ישראל וביטחונה*. גולדה הוועידה
הצהירה למחרת מאיר ש״חלושי רוח בשולי העם״
מוכנים לשבת עם ״האדיב הרוצה לרצוח
* בוועידה השתתפו כשלושים ערבים,
חלקם כנציגי ארצות־ערב, חלקם כנציגים
של אירגונים בינלאומיים.

עורן• פהמי (במרכז) בבולוניה*

״פתח׳ ומישודהחוץ

חתהנות גולדה
...נכחו בוועידה נציגים מ־ 33 מדינות
וששה אירגונים בינלאומיים, המשקפים את
כל המגמות המדיניות י באירופה ובעולם,
כשם שנכחו בה נציגים מישראל, בהיותה
אחד הצדדים בסיכסוך.
אולם הותנה שהם לא ייצגו את הקואליציה
הממשלתית השלטת בישראל, הנוקטת
מדיניות של התפשטות, ושיסכימו
לארבעת עקרונות הוועידה.
ייצגו את ישראל ששה צירים ממגמות
מדיניות שונות, המסכימים ביניהם על
דחיית רעיון ההתפשטות, ההכרה. בזכויות
הלאומיות של העם הפלסטיני, יישום החלטות
עצרת האו״ס ומועצת הביטחון,
וחזרת ישראל לגבולות שמלפני יוני .1967
במישלחת הישראלית השתתפו שני חב־רי־כנסת,
עורך־עיתון ומנהיג מפורסם.
פחמי מבליט את דברי־ד,סיכום של יו״ר
הוועדה המדינית בוועידה, כי ״כוחות־השלום
הישראליים נאבקים באומץ־לב נגד
מדיניות ההתפשטות של ממשלת ישראל
ומגינים על זכות העם הפלסטיני להגדרה
עצמית.״ הוא מוסיף :״היו שגילו, בהתפעלות,
כי קיימים בישראל כוחות־שלום...״
בגלותו למאות אלפי קוראיו את
הידיעה המרעישה שמישלחת רישמית
ממצריים ישבה לייד שולחן הוועידה עם

פירוש הדבר שהמשתתפים תמכו בקיום
המדינה הציונית בפלסטין, אך ביקשו לגנות
את ההתפשטות משנת .1967
בעוד שהמישלחת הישראלית לא ייצגה
חוגים רשמיים, הרי הביקורת שנמתחה על
השתתפותם בעיתוני ישראל מבליטה את
הצביעות האמיתית של הממשלה׳ היש ראלית,
כשהיא קוראת לשיחות־שלוס עם
הערביים.

השבוע צצה ועידת בולוניה גם בהקשר
אחר — הפעם בדברי דובר
מישרד־החוץ הישראלי.

אותו דובר הבריז, למחרת הועידה,
שהיתה זאת ועידה הפרת•
תובן וחסרת-חשיכות, ורמז שכדאי
להתעלם ממנה אף נראה
שהוא עצמו מתקשה לפעול עלפי
עצה זו.
השבוע הסתבכו אבא אבן וגולדה מאיר
בהצהרותיהם. אבא אבן השיב בעיתון
י* מוחי־אל־דין לא אמר זאת רק בשיי
חה פרטית, אלא בנאומו בוועידה.

״היו שגילו בהתפעלות ,

בי ישראל מובנה לדבר עם בל
פלסטיני שייפגש עם נציגים ישראליים
המייצגים את ישראל כמדינה
ריבונית. מניחים, כי השר
אבא אכן התכוון לומר כדבריו, כי
ועידת בולוניה אינה יכולה לבוא
במקום משא־ומתן עם נציגים ישראליים
רשמיים.׳׳
תיקודתיקון זה חושף כמה מן האבסורדים
היסודיים של מסע מישרד־החוץ
נגד ועידת־בולוניה :
• אם הוועידה אינה חשובה, מדוע חו זר
מישרד־החוץ שוב ושוב להגיב עליה ו
• איש לא טען שוועידת־בולוניד, היא
תחליף למשא־ומתן בין נציגים רשמיים.
משתתפי הוועידה ראו בד, ד,כשרת־ד,קרקע
לקראת האפשרות של מו״מ כזה בעתיד.
• חבר־כנסת אופוזיציוני מישראל מייצג
את ״ישראל כמדינה ריבונית״ בדיוק
כמו פקיד של מישרד־החוץ. אין הוא מייצג
את הממשלה ואת מדיניותה — אך
מי שנפגש עם חבר בית־הנבחרים הישר אלי
מכיר בכך בקיום הריבוני של המדינה.

על כל פנים, אם פגישה שד נציג
פלסטיני עם פקיד מישרד-החוץ
היא כשרה, קשה להכין מדוע פגישה
בזאת עם נציג אופוזיציוני ישראלי
מעידה שהוא ״חלוש רוח״.
דבר אחד משותף לדובר פתח ולדובר
מישרד־החוץ: שניהם מעידים בתגובותיהם
ש״הרוח של בולוניה״ לא מתה.

היא הפכה עובדה מדינית, שאי•
אפשר להתעלם ממנה — סימן-דרד
שאין ממנו חזרה.
• בין הגנרל המצרי כמאל בהא־אל־דין
והמזכיר ההודי של תנועת־השלוס
העולמית.

לושה מישפטים שנפתחו השבוע
בחיפה, והידיעות שהתפרסמו בעי תונות,
עלולים היו השבוע ליצור את ה רושם
כאילו הפכה היפה לשיקאגו של
מדינת־ישראל. פרשיות כמו חטיפה, הת־

אחר הנאשמים נרצח הסרסור חיים אי

״ראית*
החוקר

רב־פקד חנא חדד מ־נזישטרת
חיפה, מומחה
לחקירות מקרי. רצח, המשרת במישטרה
.זה 36 שנים, שפיטנח את תעלואיפרגן.
חיים של רציחתו מת הפשע
המאורגן בחיפה, לא היד. למעשה
אלא סיכסוך בתוך חבורה מצומצמת של
רועי־זונות, שעם כל היותו אכזרי וברו טאלי,
הוא נשאר מוגבל בתוך חבורה קטנה
אחת. מכאן ועד לניסיון לתאר את חיפה
כעיר שהפכה לעיר הפשע של ישראל —
עוד רב המרחק.
חיפה היא עיר נמל, עם כל המשתמע
מכך. בכל. עיר נמל אליה זורמים בקביעות

הנאשמים

שניים מארבעת
הנאשמים ברצח
חיים איפרגן — אורי מזרחי (מימין)
׳המכחיש כל שייכות. לרצח ומשה־ דנינו,
שהודה בי היה נוכח בשעת רצח איפרגן,
אך המסרב לספר חי היו הרוצחים. שניהם
ונאשם שלישי, הואשמו על סמך הודאתו
של המשתתף ה־ 4ברצח שהפך לעד המלך.
בקשות ביריות, רצח, מיסהר בסמים —
עמדו במרכזם •סל שלושת המישפטים.
אלא שהיה׳זד. רושם מוטעה. כל שלושת
המישפטים עסקו בעצם בענין אחד, ובל
המעורבים בהם היו חברי קבוצה׳ אחת.
מה שניסו לתאר כמילחמת כנופיות של

מאת

נעמי אדווה
ימאים מכל רחבי העולם, מתפתחים ה זנות׳
ההברחות. והמסחר בסמים. השליטה
על עסקים אלה בחיפה נמצאת בידי קבוצה
של אנשי העולם התחתון, שפועלים ב שיתוף
פעולה, אך לא בכנופיות. כך,
למשל, כל סרסורי הזונות בחיפה שמצאו
את עצמם מעורבים בפרשת הרצח ה ברוטאלי
של חיים (״טרסנטי״) איפרגן,
לא הפעילו רשת של בתי־בושת, או צבא
של נערות טלפון. לכל אחד מהם יש

נאש דויגו
ל עמי אדוה נפגשה כשבת ה־
^1אחרונה עם משה דביבו, אחד
הנאשמים כרצח חיים איפרגן,
כתאו שככית־המעצד ככלא :׳ל מי.
על פגישתה עימו מספרת
נעמי :
דנינו בן ה־ 24 הוא גבר יפה־תואר, שרירי
וגמיש. כאשר פגשתי אותו בבית-
המעצר בג׳למי הוא נראה חיוור מאוד.
מכל האנשים שנעצרו עד כה בפרשת
הרצח המסעירה את העולם התחתון ה חיפאי,
הוא היחיד שחתם על הודאה כי
השתתף ברצח.
״לא הסכמתי להיות עד־מלך,״ אמד
דנינו ,״למרות שהחוקרים הציעו לי
שלוש -פעמים להיות עד המדינה, הבטיחו
לי טובות הנאה וגם סיוע בנסיעה לחו״ל.
אצלי החברות היא הדבר החשוב ביותר.״
בהודעה שמסר דנינו למשטרה הוא

מספר רק על חלקו בפרשה מבלי להזכיר
את שמות חבריו שהיו יחד עמו. זאת
הסיבה שמשפטו הופרד ממשפטם של שני
הנאשמים האחרים ברצח, אורי מזרחי וציוו
אבוטבול. על מה שאירע בליל ה רצח,
בחודש מאי השנה, סיפר דנינו:
״ישבתי בדירה שלי עם החברה שלי
ציפי. בעצם כבר היינו במיטה, אחרי שגמרנו
שני בקבוקי יין. כולם יודעים ש אני
לא מסוגל לשתות אלכוהול, אז באותו
לילה כששתיתי הסתובב לי הראש ועמדתי
להירדם.
״פתאום שמעתי דפיקה בדלת. הלכתי
לפתוח ועמדו שם כמה חברים שביקשו
אותי לנסוע איתם. השארתי את ציפי במיטה
ואמרתי לה שאחזור תיכף. התלבשתי
והלכתי עם החברים. כשירדתי ב מדרגות
התחלקתי ונפלתי, הייתי שיכור
לאללה.
״נכנסנו למכונה שבה נהג עבאסי (מח מוד
אבו־עבאס, הערבי מטירה שהפך לעד־המדינה
בפרשה) ונסענו. אני אפילו לא
זוכר בדיוק את הדרך בה נסענו, כל כך
הייתי שיכור. באוטו היה גם איפרגן.
נעצרנו באיזה מקום עזוב ואז הם גררו
את איפרגן החוצה.
״עבאסי יצא מהאוטו, הוציא סכין שב ריה,
תפס לאיפרגן את הראיס בשערות
והריס אותו, ואז שחט אותו בצוואר עם
הסכין הזה. מעניין שלא מצאו את הסכין
הזה עד היום.
״אני לא יכול להבין איך לקחו דווקא
את עבאסי בתור עד המלך — הרי רק לו
היו חשבונות בחיפה עם חיים איפרגן ו כולם
ידעו את זה. אני רוצה להגיד שאני
נפלתי קורבן בכל המקרה הזה. לא
ידעתי אפילו למה לוקחים אותי. אני חושב
שהחברים לקחו אותי איתם רק כדי
שאהיה להם גב. הם ידעו׳שאני בחור שלא

ייל

!ונוח ולקוחות בא חד הבארים בע יר התחתית בחיפה ש התנהל קרב הסרסורים

ין־ שחטו אותו!״

נר צ ח איפרגן
ושאפשר לסמוך עלי
אני אעזור להם.
.שלי במשטרה הודיתי.שהיימי
בשעת הרצח, אבל לי באופן אישי
היה. שום עניו עם איפרגן ולא היה
שום דבר נגדו.
״אחרי המקרה הזה לא ידעתי מה לע-
ות. למחרת ממש רציתי להתאבד. כש בבוקר
עם ראש כבד חשבתי שרק
את השחיטה הזאת בחלום שלי
מהשיכרות. באמת

היו

הייתי מטושטש. כשהתאוששתי הלכתי לחברים
שלי ואמרתי להם, :למה עשיתם
לי את זהי למה לא אמרתם לי למה אתם
לוקחים אותי?׳
״אני זוכר שמישהו מהם אמר לי , :לקחנו
אותך כי אתה גבר.״ כנראה שזה הגורל
שלי. רציתי לפתוח דף חדש בחיים שלי
ולהתרחק מעולם הפשע ונתקעתי בתוך
מעשה רצח שלא היה לי כל עניין בו.״
דנינו נולד בחיפה בשנת , 1949 אך
היגר לצרפת עם הוריו כשהיה עוד ילד.
בגיל 16 חזר עם אחיו לארץ ולמד אל*
חוטאות. באותה תקופה התגורר עם סבתו
בחיפה בשכונה שהיתר. חממה לנוער עבר יין.
שם הכיר מספר צעירים שעסקו ב התפרצויות
והצטרף אליהם. כשנתפס הו שב
בכלא תל־מונד. אחרי ששוחרר המ שיך
להשתתף בהתפרצויות שונות. כש נתפס
שוב נשפט לארבע שנות מאסר.
בתקופת שבתו בכלא התחתן עם צעירה
חיפאית בשם דינה. בתוצאה מכך קיבל
מדי פעם חופשות מהכלא, כדי להתראות
עם אשתו. באותן תקופות נפגש עם אחיו
הצעיר יוסי, הצעיר ממנו בשנתיים, ש התגורר
עם אמם. בין שני האחים שררה
ידידות עמוקה והם היו חברים לכל דבר.
יוסי מרצה גם הוא עתה תקופת מאסר
בכלא, אחרי שהורשע על הריגה.
משה דנינו, שאינו מעשן ואינו שותה
אלכוהול עבד אחרי שחרורו מהכלא ב מפעל
של קרוב משפחה ובשעות הפנאי
שלו עסק בספורט. הוא היה מרבד, לבלות
על חופי הרחצה בחיפה והיה חביבן של
חתיכות החוף, כשם שכמה מנשות החברה
של חיפה חיזרו אחריו.
הוא נהג לבלות בבית־הקפה קליפורניה
בעיר התחתית בחיפה, שם התרועע עם
רועי הזונות והפך לידידם, למרות שהוא
עצמו לא עסק במקצוע זה.

בסך הכל פרוצה אחת או שתיים, המזדימוח
אליו את הכנסותיהן. כדי להיות עשיו
לא צריך יותר מזה. כך, למשל, כאשר
נעצר הסרסור אורי מזרחי, הנאשם יחד
עם אחרים ברצח איפרגן, נבדק גם חשבון
הבנק שלו. הסתבר שלבחור, הנראה כנער
שעשועים מחוסר עבודה, היו בחשבון הבנק
300 אלף לירות במזומן, וזה כנראה
עוד לא הכל. כי ״הפועלת״ של אורי
מזרחי, פרוצה בשם דרורה מזרחי, הכריזה
לדברי השמועה בעולם התחתון החיפאי,
.על.פרם בסך חצי מיליון למי שיחסל את
האיש שהביא לתפיסתו ומעצרו של הסר סור
שלה. אלה שמכירים את מצב הענינים
בתחום זה בחיפה, מפקפקים אם יימצא
איש שיהיה מוכן לעשות זאת, אבל אינם
מטילים צל של ספק ביכולתה של פרוצה
חיפאית קטנה לגייס סכום כזה.
האיש שעל ראשו הוכרז הפרם — הגדול
ביותר בתולדות המדינה — הוא צעיר

,ויי

ןיןך סרסור הזונות החיפאי שניסה
11111 להתנקש בחייו של איפרגן חודש
לפני הירצחו, על רקע של סיכסוך
כספי ובעלות על היצאנית אסתר זגורי.
ערבי מטירה, מחמוד אבו־עבאם, המכונה
״עבאסי״ .עבאסי, טיפוס אלים וגברתן,
הוא מוסלמי שהעסיק בשירותו פרוצה
•מוסלמית — ,פתחיה. יש אומרים כי עשה
זאת כדי לא להרגיז את חבריו למיקצוע
היהודים, שעם כל. ידידותם אליו לא היו
מקבלים בעין יפה כל כך את העובדה
שערבי היה מעסיק פרוצה יהודיה ב־:
שירותו.לעבאסי, לדברי כתבי האישום שהוגשו
השבוע נגד החשודים ברצח, היה תפקיד

דיךך • 1*1שומר־הסף של מועדוני־הלילה
החיפאים, ש 1

הפך לאחת מדמויות המפתח במאבק
על השליטה בחיי־הלילה של חיפה.
מפתח ברצח איפרגן, רועזדזונות היפאי
שהעביר את תחום פעילותו מהצפון לאילת.
לפי המימצאים שאספו החוקרים הרי בדירתו
-החיפאית תוכנן הרצח, והיה זה
הוא שאסף את איפרגן במכונית המוסטנג
האדומה שלו ליד בנין צים בעיר התחתית
בחיפה לנסיעה ממנה לא חזר עוד איפרגן.
לטענת אחד הנאשמים ברצח, משה
מינו (ראה מסגרת) היה זה עבאסי שחתך
בסכין את גרוגרתו של איפרגן, לפני ש חבריו
השלימו את המלאכה בסקילה ובשריפה
עד שלא ניתן היה לזהות את
הגופה כשנמצאה כשבועיים אחדי הרצח
בוואדי מרוחק בכרמל.
לפי אחד הסיפורים היה זה גם עבאסי
שהופיע מיד אחרי הרצח ליד בנין צי״ם
בחיפה, הגיש פרח לפרוצה אסתר זגורי
(המשך בעמוד )22

מלחמתהסר סו רי ם
(המשך מעמוד )21
והודיע לד קחי פרח מטרסנטי — כי לא
תראי אוחו יותר.״
למרות זאת לא נכלל עבאסי ביו זד
הנאשמים ברצח. לא רק זה אלא שהוא
מטתובב חופשי אי־שם בארץ. כי עבאסי
הפך לעד־המדינה נגד שותפיו לרצח ו תמורת
זאת הובטחה לו חנינה. אין פלא
משום כך שהוא מסתתר חרד לחייו. על
מעשה כמו שעשה עבאסי אין בעולם־
התחתון דין אחר מאשר דין מוות.

רצח בגלל
אלף לידו ת

411701-101\/1£
בית ׳71־ גלגלים
מלון פרטי על גלגלים המאפשר לך
ללון היכן שתרצה ומתי שתרצה ללא
כל התחיבות מראש וחוסך בהוצאות.
£א 0א 0ז * 11 רשאי להסיע 6אנשים
עם אפשרות לינה ל $אנשים.
מחיר לדוגמא: השכרת לחודש כולל
ק״מ כלי מוגבל וכל הציוד —$ 880.
לא צמוד לטיסה מסויימת.

מכונית לנהיגה עצמית
+אוהל מתקפל+חניונים

טוס לאירופה ושם מחכה לד
מ כוני ת מכל סוג שתרצה
עם ציוד לקמפינג הכולל: אוהל,
כיריים לגז, מיטותו עו ד.
מספר חניונים רב לפי בחירתך.
ח ס כון ב הו צ או תיחד עם
בילוי מקסים.

שכירות רכב בחרל

באמצעות £ק 0010ג/\/ו/
אין צורך להיטלטל עם הרכב
לאירופה. קופל נהיגה עצמית
מעמידה לרשותך את כל סוגי
הרכב במחירים נוחים ובכל
מקום שתרצה.
לדוגמא: סך יום $425 כל 15
יום נוספים $40 בלבד.

14ה היה המניע שדחף שלושה
* 1סרסורי־זנות לחסל את חברם?
עד במה שיראה הדבר מגוחך, ייתכן
שהרצח בוצע בגלל ם יכסוך על אלף. ל״י
וריב של זכויות בעלות על פרוצה. היצא נית
שזכתה לכבוד המפוקפק הזה היא
אסתר זגורי שהיתר, בשעתו בבעלותו של
איפרגן, עד שנפטר ממנה ואז עברה לחסותו
של סרסור חיפאי אחר, ראובן וגנר,
אשר העסיק אותה באמצעות קבלן מישנה,
הערבי אבדעבאס.
.וגנר, שאין. לו כל חלק-ברצח איפרגן,
מצא את עצמו השבוע גם כן על ספסל
הנאשמים. הוא הואשם בנפיון לרצוח את
איפרנו כחודש ימים לפני שנרצח בידי
אחרים, בכך שירה לעברו ׳ 6תי יריות
אקדח שהחטיאו את המטרה. למרות שלא
פגע ולמרות שאיפרגן אינו עוד בין החיים,
הועמד וגנר לדין. כאשר הושמעה העדות
הראשונה של התביעה במישפסו, עדותו
של חיים ליברטי, נחשף חלק מהווי העולם
התחתון החיפאי, שהביא למלחמת ם רסורי
הזונות.
ליברטי, יליד מרוקו שעלה לארץ לפני
11 שנים, הוא שומר־סף וגובה דמי הגנה
בשורה שלימה של מוסדות ליליים בחיפה.
את הקאריירה שלו החל כעובד חברת ה חשמל.
אחר כך החל לעבוד כעוזר של
שומרי מועדוני-לילה, עבודה שאיפשרה לו
לערוד היכרות מקרוב עם שורה שלימה
של עבריינים חיפאיים. ב־ 1963 נכנם ל ראשונה
לבית-סוחר אחרי שהסתבך ב-
תיגרה.
רוב התיקים הפליליים הנזקפים לזכותו
של ליבוסי עוסקים בתקיפות אלימות. ב

רו ספ ק ט חינ םעם פרוט כל ה תו כניו ת י של ח לכל דור ש.

נהיגה עצמית ב1/״מ
״ שרות מסירה והחזרת רכב מדלת לדלת.
ברשותנו צי של 200מ כוניו ת ח די שו ת מכל ה דג מי ם.
תנאים מיו ח די ם לחברות ול שכי רו ת ארוכה.
תל אבב:

סני פי ם:

7252

משרד מכירות ראשי ן רח׳ הירקיו
טלפון .452111/2 :אינפורמציה:
רה׳ טשרניחונסקי , 6טלפון 285202 :

ת לי א בי ב • י רו ש לי ם • חי פ ה • ה ר צלי ה • נ תני ה • אשק לון • אי ל ת.

ת ע רי פון הבונו״םשל

ה סו ל ם

החל 1.2.1973*0

הז ה
פרקליט שטרנכרג

לשנה בלירות מחיר העיתון

דמי חממי בארץ
לכל ארצות תבל ברואר רגיל

דמי המצוי לארצות חוץ~בדואר אוויר

ווי

לבל אראות אירופה ואיראן לקפריסין לאראות־חברית וקנדה
לאומרה, טנזניה, אתיופיח, גאנה,
קניה, ניגריה, חוף השנהב, תאילנד
לדרום אפריקה, זמביה ורודזיה
למקסיקו ופנמה
ונאואלה, ברזיל, ארגנטינה, קולומביה, פרו ויפאן
לאוסטרליה וניו-זילנד
הוצאות מסלוח

ל !/2-שנה

מחיר העיתון
הוצאות מסלוח

52 = 6 + 46 100 — 12 + 88
55 = 9 + 46 105 = 17 + 88
69 = 23 + 46 133 — 45 + 88
64 = 18 + 46 124 — 36 + 88
84 = 38 + 46 164 — 76 + 88
86 = 40 + 46 168
89 + 88
99 = 53 + 46 193 — 105 + 88
96 = 50 + 46 188 — 100 + 88
114 = 68 + 46 223 135 + 88
121 = 75 + 46 238 — 160 + 88

הודאה ללא התייעצות
תקופה שישב בביודהסוהר, קנה לעצמו
שם של אדם אלים ומסוכן. בתקופות שלא
היה בכלא עבד ליברטי כ״סדרך. תחילה
עשה זאת במועדון הימאים תמורת שכר
של 50ל״י לערב ואח״ב הרחיב את תחומי
פעילותו ופרש את חסותו על שורד
שלימה של מועדוני־לילה: אקדמון, דניה, ד לאס־ואגאס
פורטו־ ויקו,
הפאב,
קליפורניה, שהיתר. שייכת בשעתו לחיים
איפרגן.
לפני מיספר חודשים אירע סיכסוד בין
איפרנו לבין -ציון אבוטבול, סרסור אף
הוא. במהלך הסיכסוך שלף איפרנו סכין
ודקר את אבוטבול פעמיים בבטנו. לפני
הדקירה השלישית זינק אליו ליברטי,
שעבר במקרה במקום, הוציא את הסכין
מידו והציל את חייו של אבוטבול. אבוטבול
נלקח לטיפול אולם לא התלונן נגד איסרגן
במשטרה ולא גילה מי דקר אותו.
פעם שנייה הציל ליברטי דווקא את
חייו של איפרגן. פרשה זו נחשפה השבוע
בבית-המשפט, שם נפתח משפטו של
העולם הזה 1871

המרכזנית לא נתנה לשונט קו במהירוח הדרושה -ונגררה ע דיו, השוטרים

המרכזנית הסרבנית
לבנה נדהמה :״אני לא יכולה,״ ענתה
לנשיא בית־המשסט המחוזי, הידוע כאי שיות
תקיפה ונמרצת.
עתה, הגיע תורו של השופט להיות נד הם.
קשה היה לו לזכור מתי העז מישהו
לאחרונה לסרב להוראה שלו.

בהיר שהתא. .לא הוזמן.
לשחורי עצמו, השבוע, היתה גירסה
הפוכה :״הייתי בפנים אצל השופט,״ הגיב
בקצרה .״יותר אני לא מדבר. אמרו לי
לא לדבר.״
גם רוני בודצקי, דובר הנהלת בתי-

השוכן בסמוך להיכל־המישסט, היה אז ב בנייתו.
השופט צלטנר הורה, משום מה,
לסגור את מיזוג-האוויר באולם־המשפט
שלו, לפתוח את החלונות.
כאשר נפתחו החלונות, גילה השופט
שרעש הבנייה בחוץ מפריע לו. הוא לא

הטלפוניסטית

היא צעירה תל־אביבית אלמונית, אחת
מרבבות פקידות. שלא ברצונה, זכתה כאשר מאלמוניותה, לצאת לפתע
התנגשותה עם השופט עלתה לכותרות.

ננור השופט

ד״ר זאב צלטנר, נשיא בית־המיש־
פ ט המחוזי בתל־אביב, נראה בתמונה
(מימין) בסיור שערך בקרן הרחובות אלנבי והירקון בתל־אביב,

כאשר המישטרה הציגה בפניו את שיחזורה למעשה רצח שסישפט
החשודים בו התנהל בפני השופט. יצאניות הסביבה התקהלו
בצהלה, סקרו בסקרנות רבה את השופט ובני פמלייתו.
סגר את החלונות מחדש, אלא הוציא צו
האוסר על המשך העבודה במוזיאון משעות
הבוקר עד הצהריים, שאז הוא מסיים את
עבודתו.
הפועלים, שבדומה ללבנה ארמה לא
חשבו שהם צריכים לקבל פקודות מהשופט,
שאיננו אלא אזרח כמותם — המשיכו
בעבודתם בשלווה.
צלטנר הגיב במהירות: הוא שלח את
שוטריו הנאמנים, ואלה עצרו את הפו עלים,
כולל הקבלן שלהם.

יה זה מחזה שיגרתי לעובדי ומבקרי
1 1היכל־המשפט התל-אביבי: קצין־מש-
טרה תקיף גרר אחריו בהחלטיות צעירה
סרבנית, שניסתה להיחלץ מידו.
אלא שהפעם, לא היתר. הצעירה עבריי נית
מסוכנת, או פרוצה הלומת־סמים ו משתוללת.
הפעם,
היתה זו לא אחרת מאשר מרכזנית
הטלפונים של ההיכל.
והפשע שביצעה — אשר בגללו נגררה
בכוח כפושעת, לאורך מסדרונות ההיכל:
היא סירבה לתת קו לנשיא בית-המשפט
המחוזי ד״ר זאב צלטנר.
״אני מפחדת לדבר. אמרו לי לא לדבר.״
שבוע לאחר החווייה המסעירה, נתונה
עדיין לבנה ארמה תחת הרושם הקשה של
היתקלותה האחרונה במעגלי־הצדק. זה
תריסר שנים עובדת לבנה, רווקה צעירה
וגדולת־עיניים ממוצא יווני, כמרכזנית של
בתי־המישפס.
היכל־המשפט הוא בניין־משרדים ענק,
בעל מאות טלפונים, לרשות לבנה עמדה,
באותו יום מר ונמהר, רק מתלמדת ירוקה
לעזרה. העומס היה גדול, כאשר עוד מישהו
ביקש קו.
״אין לי,״ השיבה לבנה בחיפזון. וסגרה.
כעבור רגע, ביקש אותו קול שוב פעם

״אין לי,״ השיבה לבנה שוב.
בפעם השלישית, הזדהה בעל הקול:
״מדבר השופט צלטנר,״ אמר בחומרה.
״תעלי אלי מיד, בבקשה.״

השופט לא היסס. הוא הזעיק את פקד
לוי, הקצין האחראי על שוטרי ההיכל,
הורה לו להביא את המרכזנית הסרבנית
בפניו.
עתה, נדהם הפקד. אלא שכשוטר ממוש מע,
הוא לא שאל שאלות, יצא בצעד
נמרץ לעבר המרכזייה, הורה למרכזנית
להצטרף אליו ללישכת השופט.
לבנה, שלא ראתה כיצד השופט, או
הקצין, זכאים לתת לה פקודות, כאילו
היתד. אחת החשודות הממלאות מדי יום
את הבית, סירבה.
פקד לוי עשה הערכת־מצב מהירה, הגיע
למסקנה שנוכח יחסי-הכוחות, אין
זה חיוני שיכבול את ידיה של המרכזנית
באזיקים. לפיכך, תפס אותה בידה, החל
גורר אותה, ללא דיבורים מיותרים, מאחורי
כיסא־הכבוד שלה למעלה, למעלה,
לעבר הקומה השישית.

ך* וף כדי מסעה המאולץ אל הפגישה
1ג הגורלית עם השופט, הצליחה המרכז נית
הנרגשת להזעיק חברים לעבודה. אלה
הזעיקו את ישראל שחורי, מזכיר בית
משפט השלום. שחורי הצטרף אליה במהי רות,
התלווה אליה ללישכת השופט.
על המאורעות בלישכה, חלוקות הדעות.
הגירסה האחת טוענת כי השופט סילק
את שהורי מלישכתו, בהסבר הפשוט וה-

המשפט, היה לקוני להפליא, לגבי אדם
שתפקידו לדבר :״אין תנובה,״ היתד, תגובתו
היחידה לפרשה, המסעירה את כל
עובדי ההיכל, עורכי־הדין והשופטים הבאים
בשעריו יום־יום, והמאיימת לפרוץ אל
מחוץ לגבולות ההיכל עצמו.
השבוע, כבר הגיעה הפרשה לכנסת,
כאשר שופט עליון לשעבר, ח״כ גח״ל
בנימין הלוי, הגיש שאילתה בעניין לשר־המשפטים,
ביקש לדעת אם צלטגר לא
עבר עבירה מישמעתית, בכך שנהג שלא
כהלכה בעת מילוי תפקידו.
לבנה עצמה יצאה מלישכת השופט
כשידה מלאה סימנים כחולים, תוצאות
הגרירה המסורה של פקד לוי, וליבה חולם
בהתרגשות. לחברותיה הנסערות, שאפפו
אותה מיד לאחר שנחלצה בחזרה לחופש,
סיפרה כי השופט איים עליה שיעצור אותה.
עובדי
ההיכל הפסיקו מיד את עבודתם,
התכנסו למחאה סוערת וספונטאנית נגד
התנהגות השופט.
תוך כדי כך, נזכרו שאין זו הפעם הראשונה
שהשופט צלטנר מגלה יוזמה חדש נית.

רק לפני כמה שבועות, התכעס ה שופט
על אשה שהעזה לשוחח עם רעותה
בזמן המשפט: הוא שלח אותה לתא ה מעצר
שבמרתף הבניין, ניאות לשחררה
רק לאחר התערבותו של קצין־מישטרה
שבא לבקש על נפשה.
• בעלי זיכרון טוב יותר נזכרו בפרשה
מלפני שנתיים. מוזיאון תל־אביב,

ך ש בו ע, פ ח דו כולם לדבר. לבנה,
| 1המזכיר, הדובר. כולם שתקו בפחד-
אימים.
כאשר נתבקש כבוד השופט עצמו לה גיב
על האירוע המשעשע, השיב — לא
אישית, אלא באמצעות המתמחה שלו —
כי ברצונו לקבל את השאלות בכתב, ואז
יענה עליהן תוך חצי שעה.
השאלות הועלו על הכתב. בין היתר,
נשאל השופט: מה היה הרקע לתקרית ז
האם המרכזנית ענתה בחוצפה ז מדוע נש לח
שוטר להביאה ללישכה 1מה אירע
בלישכה? האם התקרית חוסלה, או שלבגה
תועמד בפני בית-דיו?
כעבור מחצית השעה המובטחת, הגיעה
תשובת השופט.
היא היתה קצרה :״אינני יכול לענות.
העניין בבירור.״

ראובן וגנר, הנאשם בנסיון התנקשות
באיפרגן בחודש אפריל השנה. מסתבר
שהסיכסוך התחיל בגלל אלף לירות.
איסרגן, שנפרד מאסתר זגורי ומצא לעצמו
יצאנית אחרת, אניטה מזרחי, ירד לאילת.
אולם באחת ההזדמנויות נתן בידי אסתר
סכום של אלף לירות שתמסור אותו ל-
עבאסי. אסתר, שהחלה בינתיים לעבוד
עבור וגנר ביזמה את הכסף. כשחזר
איפרגן לחישה נודע לו שהכסף שנתן
לאסתר לא הגיע לידי אבו-עבאס. אבו־עבאס
תבע את כססו ואיפרגן ביקש ממנו
שיודיע לאסתר שתתייצב בפניו.
באחד הלילות באו וגנר, עבאסי ואסתר
לבר פיראוס, מצאו שם את ליברטי,
וביקשו ממנו שיראה להם את מקום מגו ריו
של איסרגן. ליברטי נסע עימהם, קרא
לאיפרגן החוצה. כסי שסיפר ליברסי בבית־

המשפט השבוע היתה השתלשלות העניינים
אחר-כך כדלהלן:
״דיברתי עם מרכוס כהן, הדוד של
איפרגן. פתאום שמעתי כי בחוץ פרצה
מריבה בין וגנר ואיסרגן. יצאתי החוצה
וראיתי את הליכלוך הזה (הכוונה לוגנר)
מחזיק אקדח ומכוון אותו לראשו של
איפרגן, חברי הטוב. ניסיתי להוציא את
האקדח מידיו ואז נשמעו שתי יריות.״
היתר. זו אסתר זגורי שהביאה את
האקדח למשטרה. היה זה גם מזלו של
וגנר כי הוגשה נגדו תלונה על נסיון
לירות באיפרגן. שכן, כאשר נרצח איפרגן
כעבור חודש, היה זה מעין אליבי שידו
לא היתד. ברצח.
אחרי שהגוויה המושחתת עד לבלי
היכר שנמצאה בוואדי בכרמל זוהתה

כגופתו של איפרגן, לא היה קשה למשטרה
לעצור תוך זמן קצר את החשודים ברצח.
כל אחד בעולם התחתון בחיפה ידע למי
היו חשבונות עם איפרגן.
החקירה בפרשת הרצח הוטלה על רב־פקד
חנא חדד, מוותיקי החוקרים במשטרת
חיפה, שיש לו גישה מעוררת אימון כלפי
אנשי העולם התחתון המקבלים את מילתו
כדיברת כבוד.
בעייתו של חדד בפיענוח תעלומת רצח
איפרגן היתד. למצוא את הנקודה החלשה
בחבורה שהשתתפה ברצח, לקבל הודאות
או למצוא עדויות מרשיעות אחרות. במשך
תקופה ארוכה הוחזקו החשודים בבידוד
בבית־המעצר בג׳למי, כשמדי פעם מפיצים
ביניהם שמועות כי אחד מהם גילה את
הכל והלשין על חבריו. כל אחד מהחשודים
חשב כי חברו בגד. רק לבסוף הסתבר

שאבו-עבאס הוא שהסכים להיות עד-
המדינה ולספר בבית־המשפט את הידוע
לו על חבריו. כתמורה לא הוגש נגדו
כתב־אישום ואחרי המשפט יסייעו לו
כנראה להסתלק מהארץ לחו״ל, כדי שינסה
להינצל מנקמת חבריו.
כאשר נודע שעבאסי הוא שדיבר, נשבר
גם משה מינו, מסר הודאה על חלקו
ברצח, אך לא כלל בה את שמות חבריו
שהשתתפו יחד עימו בביצוע המעשה.
הודאה פתאומית זו, שלא נעשתה בהתייעצות
עם פרקליטו, הביאה את הפרקליט,
עורך־הדין אמנון שטרנברג, להתפטר
מתפקידו. רק אחרי ששמע את מניעיו
של דנינו. חזר שטרנברג לייצג אותו.
ואילו שני הנאשמים האחרים, אורי
מזרחי וציון אבוטבול מוסיפים להכחיש
כי יש להם קשר כלשהו לרצח איפרגן.

הטודס הזה 1471

״אמרו לי
לא לדבר״
שאלות ללא ת שובות

במדינה
הסתדרות

תעופה
ה? ר 3ש ד אזע 1הכיטחון
כץ בדיקת מיזוודח וחיפושים
גוסגיים, יש לאנשי
הביטחון ברוד געיות אחרות
״נא לפתוח את החבילה ...האם אתה
ארזת אותה לבדך? האם קיבלת חבילה
ממישהו?״ הצעירה החיננית, השואלת שאלות
אלה בנמל־התעופה לוד, נקראת ב־שפת־המיקצוע
״סלקטור״.
אולם בין חבריה נפוצה לאחרונה גירסה
אחרת של המילה :״סלק־את־התור״.
מישחק־המילים אינו מישחק סתם. הוא
מבטא את התסיסה הקיימת בין עובדי הביטחון
בנמל, השייכים לחברה פרטית
(השמירה).

״לפעמים אומרים לנו: תוותרו־,על
תעבירו אותם מהר
למטוסים מתמרמרת אחת הצעירות.

מאוזן :

מאונך :

)1־ תרנגול צעיר )5 .מלך ישראל)9 .
עוף גנדרן )10 .מיח עצמות )11 .מזון
של יונקים )12 .מגיפה ) 14 .צד מערב.
) 15 חולי, מכאוב )16 .אבי שאול)17 .
מגש )19 .פרי ריחני )23 .יועץ של גולדה.
)26 מנהיג נאצי )27 .שמו הפרטי של
גיבור חלף עם הרוח )28 .מצנפת ראש.
)30 יישוב בנגב )32 .שקר, מירמה)34 .
כינוי לאחד השבטים )35 .ראש עיריית
הרצלתז )36 .רשע )38 .בור מים)39 .
גיבורו של קיפלינג )40 .שאינו צלול.
)41 אלוהי מוחמד )42 .כינוי לדגים לא
חשובים )44 .גף .)46 .שנשמה באפו.
)47 צאצאים )49 .מחסה תודקלקעי)51 .
בלי כוונה מיוחדת )53 .מכלי הכוהן
הגדול )55 .כינוי למלך חשמונאי )56 .קלף
גבוה )57 .יחידת הספק חשמלי )59 .מיתר.
)60 כלי ביתי חשמלי )62 .מצבה)64 .
עוף ימי )65 .יאיר )66 .כעם )67 .פרי
משובח )69 .מלחין גרמני(אופרה בגרוש).
)70 אליל׳כנעני )71 ,לחן׳ )72 .מי שכותב
פואזיה )73 .ראשית.

)1מוסד בינלאומי )2 .רצועה )3 .שושלת
מלכים צרפתית )4 .אכספוזיציה )5 .ארנק,
תיק )6 .רמטכ״ל )7 .נצח )8 .תכנית
טלוויזיה ישראלית )9 .צייר איטלקי מתקו פת
הרנסנס ) 13 .שברירים, חלקיקים)18 .
מטוס קרב יפאני )20 .פורה )21 .מרד.
)22 שטיבעו להידבק )24 .נהר שחצה
יוליום קיסר )25 .מילת בקשה )28 .מבני
נוח )29 .חיילים עותומנים, בעיקר ילדי
נוצרים חטופים, שהועברו על דתם)31 .
לכל מוסד ציבורי יש כזה )33 .סוד.
)34 עשב שוטה )37 .מלך ישראל)38 .
כינוי לכומר נוצרי )42 .יישוב בדרום
הארץ )43 .אותלו היה כזה )45 .יום טוב.
)47 ציפור שיר )48 .בין הכינויים שעם
ישראל הדביק לעצמו )50 .גנרל דרום
ויאט־נאמי )51 .מלך יהודה )52 .נחש חונק
החי בסביבות האמאזונס )54 .קידומת שם
הולנדי )56 .ארץ הזהב )58 .מוות במים.
)60 שאינו מחזיר אור )61 .הוא שלמה)63 .
,דוגמה בקנה מידה מוקטן )66 .אחת האצ בעות
)68 .מועך, מכה )71 .שם לואי למי
שהלך לעולמו.

חשב?

ו $ 7ו

זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל סיפוח. לאותן הספרות יש אותם סימנים. בעזרתן
של פעולות חיבור, חיסור, כפל וחילוק, יש למצוא איזו סיפרה מציין כל סמל של ריבוע.

פיייי ח

לקראו? .ח 3ח * ד ^ ת? דוכרת,
י כיפחח. ככר חחם תדד־ות

חוקת ההסתדרות איגל. ינואצושרת הש תתפות
בבהירות לחברי הסתז׳וץ)* השיהים
בחו״ל• .המוקה קובעת כי׳בחיריה?ולקימ־נח•
רק*,.ב״כל סנין*׳׳ הסתז־רותי!. :דפים
כאלה פשוש אינם בן מצא־בהו״:ל 4י ׳ י.־
לעומת זאת -קיימום סניפיו כאלה — .
כפי׳שנתגלה לחברי •ועדת־הבחירות המלכ־זית
להסתדרות שטחים. המוחזקום.
מי הקים סניפים!,סתדרותיים בשטחים,
שהכנסת והממשלה־ לא. סיפחו עדיין!־
מדינת־ישראל ואשר החוק הירדני, הסורי
והמצרי — שאינם מכירים בינתיים בהם: -
תדרות הכללית — חל עליהג!#ג;ו
מי החליטז אפרים רי£ר׳ ,יר׳ר
ועדתיהבחירות המרכזית-של ההסתדרות,
לא שש;להכניס. ראשו.לקערוח-זיייסה ש-
ד,ו.א עצמי לא בישל יי שהתליטי-על
הקמת סניפים בשטחים האלה, יחלים:מה ד

קצין־יכיטחון כינשטוק וסלקטורית ושדי
״סלקטור׳ או ״סלק את התור׳
כיום צאת גולדה. לאזרחים ולתיירים
היוצאים מלוד, יש אמונה עיוורת בטיב
סידורי־הביטחון, הנוגעים לעצם השמירה
על חייהם.
אין הנוסעים יודעים שבין האחראיים
לכך יש מילחמות, אינטריגות ומרירות.
כאשר שני אנשי־ד,ביטחון
מסתודדים בפינה, קרוב לוודאי ש אינם
מדברים על סכנת סוכני אל־פתח,
אלא על פרשתו של אריח בינשטוק, לשעבר
ראש־מישמרת של אנשי-חביטחון.
בינשטוק, צבר יחק־עיניים, עלה במהרה
בסולם הקידום, לראש־חוליה ולראש-
מישמרת. בתפקיד זה פיקח על סידורי־הביטחון
ביום בו יצאה גולדה מאיר מן
הנפל, וגם בימי יציאתם של משח דיין
ואבא אבן. אך לפתע נתקל בחומה קפקאית.
זח קרה לפני חודשיים, כאשר הוחלט
להעביר את עוזרי־קציני-חביטחון ואת
ראשי־המישמרת מן החברה הפרטית ל-
:מישרד־התחבורח. לפתע נסתבר שאינו
מתאים לתפקיד.
חתימות. הדבר גרם לתסיסה
מחם חתמו
כללית בין אנשי הביטחון.
על פטיציה ספונטאנית כתמיכה בו. קראה
צעירה שחרחורת יפה :״חוא
התנהג אלינו יפר, מאוד. לאף אחד לא
היתה תלונה נגדו. אז מח. קרה פתאום?״
קרד, שנמצא מועמד אחר לתפקידו של
בינשטוק, שחסידי בינשטוק מתנגדים לו.
מישלחת מורכבת מכמה בנות ניגשה אל
קצין־חביטחון של הנמל,
דרשה לבטל את הפיטורין. אבל הוא
לא נענה לבקשה. תחת זאת כתב מיכתב־המלצה
לבינשטוק עם פיטוריו, בונאמר:
״עבד לשביעות רצוננו ומילא תפקידו על
הצד הטוב ביותר.״
קצין הביטחון קרא את הנוסח, נטל עט
ומחק את המילים. במקומן רשם :״היה
מסור ונאמן לתפקידו.״
השבוע פתח בינשטוק •חזיה חלשה, פנה
אל משה דיין — שאינו אחראי לנמל-
התעופה.

לעשות שם בבחירות. אנחנו נשמע ונעשה,״
אמר ריינר, מנכ״ל תיעוש שהיה איש
השומר־הצעיר עד ,1969 מראשי ההנהגה
הראשית והקיבוץ־הארצי עד עזיבתו את
קיבוצו האחרון, גן־שמואל;
סיעת העולם הזד — ,כוח חדש בהסתדרות
היתה סבורה, ממש כמו ריינר, כי
הנושא אכן אינו נוגע לוועדת-הבחירות
ואינו בסמכותה. במיכתב למזכיר ההסתדרות
תבע חבר ד,וועד*הם ועל אלכם מסיס
דיון דחוף בנושא במליאת הוועד־הפועל.
;יצחץ חלקי. בשני נושאים אחרים,
זכתה בינתיים הסיעה בניצחון חלקי, בשבוע
שעבר. בתשובה למכתב־חמחאה של
נציגה, עו״ד אברהם אורן, הודיע אפרים
ריינר כי הסיעה תורשה לשלוח נציג,
בדיעה מייעצת, לוועדת הבחירות לענייני
ימאים. אשר לוועדה לענייני־בחירות אצל
החיילים, הודיע ריינר כי ״הוועדה לא תפ על
לפי שעה.״ בכך נפתרה — עד לעימות
הבא — שאלת צירופו של נציג הסיעה

לוועדה זו.
״בחודשים הקרובים לא היה לכם מזל
כפי שחיה לכם עד כה,״ איים בתגובה עסקן
הסתדרותי על נציגי:העולם הזה — טח
חדש בהסתדרות ,״אנחנו לא נעשה שטויות
כאלה שיתנו לכם אפשרות-להתפרסם.״
יש להמתין ולראות. אולם סביר להניח
כי בנסיונותיו לחסום כל אפשרות • של
הכרעה דמוקראטות בהסתדרות, כדי לש מור
על הרוב.הזעום המתמוטט שלו, יעשה
המערך עוד שטויות רבות — וחלק מהי
בוחרים יצליח אולי בעקבות כך, להתחמק
מתפקיד. השוטה שהמערך, ייעד לו בקלפי.

ל ש!ן

לידת? ש ד דירסנו!(־
איך הפך סתם מנהל פשוט
לדירקטור מכוכד ץ
על הדוכן עמד יעקוב שימשון שפירא,
הסביר את הצעת חוק הזזברות הממשל־
(המשד בעמוד )29

מי אחראי ומעשי
האונס, הגכוח,
ההתעללות ותהוענה?
מאח

מרסל 1והר

שנס בשש השוו
דעוו 09דוד

חושו נושה זוועה במוסד למפגרים בבני־ציון

העונות הזוועה:

י• מיטתה שד הילדה הבלונדית
בת ה־ ,14 המשותקת חלקית,
היתה מלאה דם. לשאלת המטפלת,
סיפרה שהשומר הערבי, המשגיח
על הילדים בלילה, נבנם למיטתה,
אנס אותה, ושכב איתה בל הלילה.
• כמיקרה אחר, נתפס השומר
הערכי בשהוא מטייל ערום בין
מיטותיהם שד הילדים והילדות
המאושפזים.
• השומר הערכי נוהג להחליף
את בגדיהם של המאושפזים —
בולל הילדות, והנערות. כאשר
אחת הכנות מתנגדת להתערטל
(המשך בעמוד )26
1 1 1 * 1בתנוחה זו מבלים הנערים המאושפזים במוסד את שנותיהם. ללא טיפול, ללא
״ י עיסוק, תוך בטלה וניוון, התעללות ויסורים, כשהנערות חשופות גס להתעללות
מינית. למעלה: מראה כללי של מוסד הזוועות. התמונות בכתבה זו צולמו בעזרת טלסקופ.
נפומים כפיתה

ננהג מ?!ובל במוס
בבני־ציון : מפגרים הנערים מאחורי גבם.

עירום רודף אחרי אחמ1
פזים: אחות החולפת בחצר עם סיר בידיה, מגלה לפתע גבר עירום רודף אחריה.

1. 25-.

24שעות

של רעננות 1
בנחוח פרחים !
מעניק לגופך
הדאודורגט ספריי
של מוסון

תמריק*

7ן עו הלנ הו גבב בי ש ע מו ס -להבאסענ או ש נו ס

במדינה
דרב• אדם
הסרחתהנד חי ת
מה חסתתר מאחורי חחראקה
חממורבת ישר 36 יגה עובדיה?
פנינה עובדיה לא התיימרה מעולם
להיות נהגת מוכשרת במיוחד. ואכן, מרגע
שהתיישבה מאחורי ההגה, ניתן היה לראות
עובדה זו בבירור. וגם לשמוע.
היה זה בליל יום החמישי שעבר, ש פנינה
הצליחה להשתלט, בדרכים עלומות,
על מפתחות מכונית לא לה. היא פתחה
את דלת המכונית, נכנסה מאחורי ההגה,
והתניעה.
נחלצה בשלום. עד כאן, עבר התהליך

חרקאית עובדיה
עד מתי לברוח?
בשלום. ההמשך היה קצת פחות שלם,
והרבה יותר רעשני.
כבר בצאתה מהחנייה, התנגשה פנינה
במכונית שחנתה, לרוע־מזלה, לשמאל הכביש.
רעם ההתנגשות עוד לא נמוג,
כאשר כבר נשמע השני. בהבינה שצד
שמאל אינו מביא מזל, סטתה פנינה ימינה.
אלא שגם שם המתינה לה מכונית חונה.
גם מההתנגשות השנייה נחלצה פנינה
בשלום, הרבה יותר בשלום מאשר הסבו ניות
המעורבות עצמן, והמשיבה בדהרה
מטורפת לעבר ביתה שבשכונת־התקווה.
בדרך, עוד הספיקה להיכנס לתוך קיר
עיקש, שסירב לזוז מדרכה. הוא אמנם
הרעיש פחות מהמכוניות החונות, אבל
הזיק הרבה יותר. פנינה הצליחה להמשיך
להתקדם עוד קצת, עד שגדד שיחים עלובה
הצליחה לעוצרה סופית.
למעצר. למרות שמעולם לא למדה
נהיגה ולא הוציאה רשיודנהיגה, ידעה
פנינה בדיוק מה צריו במקרה כזה. היא
עזבה את המכונית ההרוסה, יצאה רגלי
להזעיק מכונאי שיחלץ אותה.
כאשר חזרה, כבר המתינו לה השוטרים,
שהוזעקו בעקבות הרעפים והברקים ש הותירה
במסלול נסיעתה. הצעירה בת
ד.־ ,18 שלא נתקבלה לשירות בצה״ל,
נעצרה לשבעה ימים.
״היא לא ידעה מה שהיא עושה,״ נשבעו
השבוע חבריה בהתקווה .״היא היתה
מסוממת על כל הראש.״
תמיד— לכדוה. לא היתד. זו הפעם
היחידה שפנינה לא ידעה מה היא עושה.
כל חייה היתה במצב דומה, כשהפיתרון היחיד
שבידיה לברוח, לברוח, לברוח.
רוב ימיה גדלה פנינה במוסדות שונים,
ביניהם מוסד דתי ליתומים ברמת־גן, מוסד
צופיה, ובית־החולים לחולי־נפש בבת־ים.
אולם שום מוסד לא הצליח להחזיק אותה.
תמיד הצליחה לברוח.
מדי פעם, היחד. יוצאת למסע גניבות,
סוחבת, מכל הבא ליד, מחלקת את השלל
חינם בין חבריה.
פעמים אחרות, היתד. מניעה לביתה כש היא
פצועה וחבולה מפצעים שנרמה ל עצמך.
בהיותה מסוממת. לאחר שהיתר.
מחלימך ,.היה מופיע מישהו ממכריה, גורד
אותה׳ בחזרה אל הרחוב.
יהרסו אותה. בתקופות שבהן הצליחה
להיגמל מהסמים, היתד. פנינה נערה שקטה,
מסודרת, שעבדה בשקדנות בקפה נוסי
שבשכונה_ ,.
השבוע, היתה לאביה׳ולאחותה רק׳ תפילה ׳
אחת :״רק שלא יכניסו אותה לבית סוהר.
בבית״סוהר, יהרסו אותה לגמרי. מד, ש פנינה
צריכה, זה שיושיבו אותה במוסד
סגור, שמשם. היא״ לא תברה י-ותר

(המשך מעמוד )25
מולו בחזה חשוף, היא סופגת מכות מאחת
העובדות, העוזרת לו. עובדת זו נהנית
במיוחד להצליף על שדיהן הערומים של
המאושפזות.
• הילדים מורעבים באופן שיטתי,
מקבלים מנות-מזוו מזעזעות 75 :מאוש פזים
מקבלים שישה בקבוקי חלב 45 ,בי צים,
ושלושה קילו בשר טחון. דהיינו:
מנודמזונו היומית של ילד מורכבת מרבע
כוס חלב, שני שליש ביצה, ו״ 40 גרם
ספק־בשר.
לא פירות, לא ירקות, לא לחם.
• ילדים המנסים להתקומם נגד ה תנאים
האיומים — נגררים לחצר, נידו נים
להיצלות בשמש במשך שעות, כשידי הם
קשורות מאחוריהם, פרצופם בחול.

״אגי מתעסק
בחר א״ 1
ן* רמים נוראים אלה לא נתגלו ב/מחנח־ריכוז
נאצי. הם מתרחשים פה.
היום. בישראל של שנת .1973 במוסד ל ילדים
מפגרים יד; שמואל, שליד מושב בני־ציון
הסמוך לרעננה.
כאשר נתבקש מנחל המוסד, יעקב רבי־נוביץ,
להגיב עליהם, ענה :״אני מתעסק
בחרא! אני פושע סלילי. כל החיים אני
מתעסק בחרא! אצלי זה חצי אושוויץ.
תנסו רק לכתוב עלי, וזה יעלה לכם
ביוקר.״
מאוחר יותר, בנוכחות נציגי מישרד ה סעד,
היתה תשובתו קצת שונה :״בעניין
הילדה — זה לא היה אונס, זה היה רק
חשד לאונס. הבאתי את הילדה לרופא
הפרטי שלי. לא, אינני מוכן לגלות את
שמו של השומר החשוד. פיטרתי אותו.״
למה פיטר אותו, אם היה זד. רק חשד?
רבינוביץ :״אצלי זו סיבה מספקת. אצלי
— אני מפטר גם כשלא מכינים סלט בזמן.״
ומדוע לא דיווח על כך למישטרה ו
רבינוביץ :״בשביל מה
לפי חשבונה של״״סאני״״ליכטנשטיין,
הטבחית של המוסד, מקבל כל מאושפז
מזון בשווי לירד, ליום. רבינוביץ, לעומת
זאת, מקבל ממישרד הסעד סכום של 500
ל״י לחודש עבור בל מאושפז. בהגיבו
על דברי הטבחית, טען המנהל כי הוא
משקיע בכל מאושפז סך של 3.35ל״י ליום,

1וו ס
, 11111.11ו1וע, 1
מפעיל את המוסד מסיבות פילנטרופיות.
לא לירה בודדת. אולם אפילו לפי חשבונו
שלו, לא עולה השקעתו, במזון לכל ילד,
על מאה ל״י לחודש.
למרות זאת, טוען רבינוביץ :״המוסד
הזה אצלי זה לא בשביל פרנסה. זה רק
ג׳וק בראש אצלי.״
היחס המזעזע לילדים ולילדות המפגרים,
שאינם מסוגלים להגן על עצמם מסגי אלה
האמורים להגן עליהם, וכן האדישות מצד
הגופים הממשלתיים האמורים לפקח על
שלומם של הילדים — מביאים למסקנה
הבלתי־נמנעת כי המוסדות לילדים מסגרים
הוקמו רק כדי לספק לאומלים אלה מקום
למות בו: במשך חודש אחד, מתו במוסד
,של יעקב.רביגנביץ״שתיי נערות מאושפזות
ומבוגר אחד.
הגיהנום עלי-אדמות שוכן בראש
גבעה שוממה ליד המושב. מסביב,

הערומים והאומללים

שני נערים מאושפזים מסירים את
מכנסיהם נוכח חלון בקיר אחד ממיבני
המוסד. הקיר בנוי חלקי קרשים, והמיבנה פרוץ לכל לרוח. המאושפזים המפגרים, הלוקים
גס במחלות גופניות שונות, רעבים באופן מתמיד, מוכים, וחשופים להתעללות מינית.
פרדסים ושדות ריקים, מלאי קוצים.
את צעקות הילדים שומעים רק כשמתקרבים
בשביל הצר והמשובש, המוביל
מהמושב אל המוסד. אתה ממשיך לטפס
במעלה הגבעה, כשהצעקות מלוות אותך
במעלה הדרך.
ואז אתה רואה את הפרצופים: מעוותים,
מפוחדים, מפחידים. פרצופים שנוסף ל עיוות
שחרת בהם הטבע, נוספו בם גם
אותות היסורים שהנחיתו בהם בני*אדם*
חצר ריקה, מאובקת, מסביב למיבנה חד־׳
קומתי. אשד, קרבה ובאה. המנהל ישנו?
איננו. אפשר להתקשר איתו? אין טלפון.
מה קורה אם כן כשילד חולה, נזקק ל רופא?״
״רואים בבוקר אם יש צורך
ברופא,״ מסבירה האחות של המוסד ,״ואם
כן, מזעיקים אותו עם המכונית.״
ומה קורה אם ילד נזקק לרופא לאחר
שהמכונית נוסעת?״
״אז זה באמת קשה,״ אומרת האחות.
״עד שהרכב חוזר, אין מה לעשות.״
בקצה החצר שוכב ילד באבק, פיו בחול,
ידיו כפותות מאחור. איש אינו ניגש
אליו. כפיתת ידיהם של הילדים ה״לא־שקטים״
מומלצת על־ידי הרופא הראשי
של השרות למבוגר של מישרד הסעד, ד״ר
ואלימיר שסארק.

״דיווחתי על כך להנהלת השירות ל מפגר,״
הסביר מנהל השירות למפגר.
ד״ר שטאדק דווקא לא הזדעזע מרשימת
התפריט שמקבלים המאושפזים. הוא ביצע
חישוב מהיר :״זה בכלל לא נורא, אם הם
מקבלים עוד משהו נוסף לאכול.״
אביעד, לעומת זאת, היה מוכן להודות
כי אינו מרוצה מהמתרחש במוסד :״זה
רק פיתרון זמני,״ אומר הוא .״היה פשוט
צורך דחוף לאשפז את הילדים ולהציל
את הוריהם. לא היתד, ברירה. האמת היא
שצריך לחסל את כל המוסדות הפרסיים
למפגרים״.

רחיצת הילדיס;
עם צינור גומי

* חד?{ם זאת, מהללים אנשי מישרד
הסעד את פעולתו הברוכה של רבינוביץ
למען הילדים. רבינוביץ, מצידו, מחלל ו משבח
את השומרים והמטפלים הערביים
שלו :״לקחתי את הערבים מעזה בגלל
שהם עובדים מצויין,״ התלהב .״אני גם
משלם להם טוב. למעלה מאלף ל״י ל חודש.
נטו.
״זה לא נכון שהם רוחצים את כל
הילדים בבת-אחת, עם צינור גומי. זה הרופא שקר. מגיעה להם מדליה על העבודה

שלהם.״
גם לו בעצם מגיעה מדליה :״אני עושה
לא התרגש
פה דבר גדול למען המדינה,״ הכריז,
ץושע רו רי ה! ״ הגיב בהתרגשות ״ומה אני מקבל תמורת זה? ביקורת.״
״כן,״ מאשרים בהסכמה נלהבת ד״ר
דובר מישרד הסעד, אברהם הופמן,
כאשד נתבקש להגיב על גילויי העולם שטארק ואביעד .״הוא צודק.״
״הוא מתמצא גם ברפואה,״ מוסיף מנהל
הזה בקשר למתרחש במוסד ידישמואל.
הדובר הזעיק את ירמיהו אביעד, מנהל השירות למפגר בהצביעו על רביגוביץ,
השירות• למפגר במישרד הסעד, ואת ד״ר ״הוא היה אח במוסד פסיכיאטרי. גם
שטאדק. יחד עם כתב העולם הזה יצאו הרופאים סומכים עליו.״
נראה שלא רק הרופאים סומכים על
השלושה לדרך, כדי לבדוק במו עיניהם
יעקב רבינוביץ. אנשי מישרד הסעד, האת
המתרחש במוסד.
אמורים לפקח על מעשיו, אינם מצליחים
מובן שאנשי מישרד הסעד טרחו להודיע
להסתיר את התפעלותם ממנו :״המפקח
למנהל המוסד מראש על הביקור. התוצאה :
על המוסד מבקר שם לפחות פעם בעשרה
בעת ביקורם, נראו המוסד והילדים שונים
ימים,״ הסביר הופמן ,״וכל ביקוריו חם
לגמרי מאשר נראו בעת ביקורו הלא-
• (לא הודעה מראש.״ בהתחשב ביחסים ה צפוי
של הכתב.
לבביים השוררים בין רבינוביץ ואנשיה־במהלך
הביקור, הודו ד״ר שטארק ו־מישרד,
סביר להניח שביקורי־סתע אלה
אביעד כי ידוע להם שנערה מאושפזת בת
משביעים לחלוטין את יצוו מישרד הסעד.
14 נאנסה על-ידי אחד השומרים הערביים.
היחידים שאולי יתלהבו קצת פחות מגן-
״האם דיווח לכם מנהל המוסד על כך
העדן שבראש הגבעה, עשויים להיות
בכתב?״
חוקרי המישטרה, כאשר יתחילו להתעניין

במעשה האונס של המסגרת הקטינה.
״האם הודעתם על המקרה למישטרה?״
״אני מוכנה להעיד על כל הפרשות
״לא,״ מודה ד״ד שטארק.
שקרו במוסד,״ אמרה השבוע פאני ליכטנ ״לא
היתד, תלונה של ההורים,״ הסביר
שטיין .״רק שיזמינו אותי.״
המנהל את השתקת השערורייה.

סיקורת
חושבים, מסוגל בן־אדם בגילי לבכות 1
צריו לעשות גס קצת ידיו.״

תיאט רון
או 1״ ה ב, הזפת

התלויים כ״קפטן של וקפטן אפו״
במועדון הזמר של לולה הקטנה, תוכנית
שירי־הקבוט של גילה אלנזגול, חוזרת
וני שנית מדי ערב תופעת מוזרה: משבר
פסיכולוגי בזעיר־אנפין עובר על הקהל,
שאינו מזהה׳ את הדמות שנחרטה בזיכרונו
ממצור ומהבית ברחוב שלוש עם
הזמרת לבושת־השחורים, המנסה להפוך
את עורה נגד עיניו.
באחת ההופעות האחרונות ניסתה גילה
להאזין לתגובות הקהל, כדי לגלות מה

הוא חושב עליה באותו רגע. כשהגישה
את הפיזמון הסקסי על ה״ידיו״ ,שמעה איך
לוחשת גברת אחת לבעלה, במבוכה :
״תגיד לי, איך ודא לא מתביישת לשיר
ככה, זה באמת לא מתאים לשחקנית כמו
גילה אלמגור.׳׳ הגיבה גילה לתוך האולם :
״יש כאן ודאי אנשים ששואלים את עצמם
למה אני שרה שירים כאלה. אז אני
אגיד לכם את האמת. הייתי כבר ז׳אן
ד׳ארק, והגברת עם הקאמליות״ ובל הזמן
הייתי צריכת להזיל דמעות. וכמה, אתם

העולם משול לספינה השטה בלב־ים.
ספינה שקברניטיה הם קפטן של, קפטן
אסו וקפטן סוקוני * .שומרי-הסדר שלה
הם שוטרים מטומטמים וממושמעים להפליא.
בביטנה רובץ המון גלמים חסרי-
פרצוף, ועל התרנים תלויות גוויותיהם של
אותם מהגלמים שחשקה נפשם בקצת אוויר
צח, והעיזו להציץ אל הסיפון העליון של
האדונים המכובדים.
כזה הוא המשל הפוליטי שהעלה בית־הספר
לאמנויות הבימה ברמת־גן, בטקס
סיום שנת־הלימודים שלו. ואם כי אפשר
להתווכח עם העומק הרעיוני של המחזאי
האיראני, תושב פריז, ראזווני, החוזר על
עצמו פעמים אין־ספור באוסף המונולוגים
הארוך ביותר של השנה — הרי שבהצגת־סיום
של בית־ספר דרמטי היה זה מחזה
שימושי להפליא. כל אחד מהמשתתפים
זכה להזדמנות, לכל אחד היתד, לפחות
* שמות שלוש חברות־הנפט הגדולות
בעולם.

סצינת־מפתח אחת. תפקידים מישניים כמעט
ולא היו.
הסתבר שכאשר אנשים צעירים עובדים
בהתלהבות יש תוצאות. לפתע נדמה לך
כי נטשת את נוף התיאטרון הישראלי
הרגיל. אתה שומע שחקנים צעירים, ואתה
מבין כל מילה (כמעט) שיוצאת מפיהם.
אתה רואה תנועה על הבמה שאינה מזכירה
לך נשים בהריון. גימגומים בטקסט —
חסרים בצורה בולטת. הקצב אינו נרפה.
אין ספק שהרבה מהאשראי להישג זה
מגיע לבמאי (שהוא גם מנהל בית־הספר)
דויד ברגמן, שהקפיד על הפרטים הקטנים
ביותר, והשתמש בהצגה זו בכל מה
שלמדו תלמידיו בבית־ספר — בתנועה,
באקרובטיקה, בסייף ובסילוסי קולות.
אולם לא פחות מכך, מגיעה מחמאה
לתלמידים שעמדו בדרישותיו.
אלא שבשבוע זה, כאשר הבימה אירחה
את ההצגה באולם הקטן שלה, קשה היה
שלא להרהר בכך שצעירים אלה עומדים
להיות הגלמים החדשים של התיאטרון
הישראלי — אם להשתמש בסמלים שהם
עצמם הציגו — ובעלי סיכויים טובים למדי
להיות קברניטים קטנים בזכות עצמם.
השאלה היא, אם בעלותם לסיפון העליון,
יתלהבו עדיין כמו היום ממלאכתם —
או שמא, כמו בהצגה, יסתפקו בכך שיהיו
טפילים קטנים ליד הקברניטים הקטנים,
ולא יעיזו לשלוף חרב ולהחליף שלטון,
כאשר תינתן. להם ההזדמנות.

מג אגב את בדבו
שד מוכר הספר?
^ ינני רוצה להרוג אף אחד בארץ-
הקודש. אבל אם אני שם את ידי
על מי שגנב את הכלב שלי — אני רוצח
אותו במקום.״
המילים הנוראיות נשמעו מדהימות, כאשר
נפלטו מפיו של ברנש אדמוני בעל סבר־פנים
שקט, המציץ לו בשלווה ארוכת־נגן
ונטולת אלימות מאחורי — דלפק־הספרים.
לסלי דה־ריבר בנדר — שם אמיתי,
הרשום בדרכונו האמריקאי — החליט
שברצונו לחיות דווקא בצלהלירה הישראלית
הדוהרת, ולא תחת לחץ הדולר
למרות שהבחור היה מהנדס
הצונח.
מחשבים־אלקטדוניים בקליפורניה, והיה לו
טוב על הכיס וטוב על הלב, הניאו משהו
לבוא דווקא בעקבות השמש.
נשאר תשעה חודשים. בא
בא פעם
פעם שנייה — והחליט להישאר :״לתמיד,״
הוא מבטיח כבר חצי שנה. אם להתחשב
בעובדה שכבר גילה מה מעיק על עולה
חדש. מארצות־הרווחה, ואף־על־פי־כן לא
ברח מכאן — יש להניח שאכן יישאר.
תחילה חי לסלי בקיבוץ. אבל כשהרעילו
את כלבו הראשון ולא מסרו את העניין
למישטרה, מחמת ה״עניין החברי״ ,החליט
לחפש לו חברים אחרים. עם ידיד חדש,
כלב דני צעיר העונה לשם דום (כמו
״סתם״) -בא לתל־אביב.
פרשה מוזרה
ך * א שכר לו חנות ברחוב איבן־
\ 1גבירול (העולם הזה• )1854 והכנים ל תוכה
250 ספרים משומשים.
היום, אחרי שישה חודשים של קניית
ומכירת ספרי־כים משומשים באנגלית יש
ללסלי־ בבוטיק הספרים שלו למעלה מ־12
אלף ספרים. משך החודשים הללו, כבר
מכרי מיספד דומה. הוא קונה ומוכר כל־ספד
שאפשר להחזיקו ביד בלי להשיר
את דפיו, ויהא הנושא אשד יהיה. מהיס טוריה
עד פילסופיה, חינוך, ילדים, בישול
וגננות, שמירת־הריון, מדע־דמיוני, שירה,
סיפורי־ילדים, ספרי־מתח, רבי-מכר, קול נוע,
עסקים, הומור, יהדות. הכל מסודר

בקרוב תוכל גם לשתות משקה קר ולשחק

זה נישמע כמו סיפור על מיליונר ש הקים
מועדון לניצרכים. אבל זה נראה
כשמורה תרבותית צנועה, מעיו טריטוריה
זרה שנשתלה בסביבה של שממה תרבותית
ופיצריות משגשגות. הפלא הגדול ש בכך
הוא כיצד זה לא פתח לסלי מיזללה,
כמו שעשו אמריקאים אחרים.
לסלי גילה, למרבית התמיהה, שאפשר
למצוא גם פרנסה מספרים :״אפשר להת פרנס
מכך מצויין. אפילו שאינני גדול
מספיק כדי לתת את• כל השירותים שאני
נותן, זה משתלם לי. מה שחסר כאן
בארץ, זו קצת ידידות, קצת חיוך, קצת
תרבות, קצת חינוך. הבירוקרטיה מייאשת
אותי. אנשים לא יכולים לדבר אחד עם
השני. אנשים לא מחייכים, אנשים לא
מחונכים לאהוב חיות. כנראה גם לא
מחונכים לאהוב האחד את השני.״

מכאן״ 1
לסלי דה־ריכר
״שלא יקנו, רק יגידו תודה
לפי נושאים, כשהמחיר מוטבע בעמוד ה ראשון.
המחיר
הוא אחת הפרשות המוזרות ב יותר
בכל הסיפור הזה. כי לסלי מוכר
ספרים ב־ 5לירות וב־ 8לירות .״אם קנית
5ספרים, תקבל את השישי במתנה,״
מכריז פתק מעל מושבו של בעל החנות.
ואם לא קנית אף אחד, גם אז תקבל כוס
תה או קפה על חשבון הבית, חיוך
ידידותי, ותודה רבה. ולרגע, נעלם מעיניך
פח־אשפה הציבורי הצהוב, שאשפתו גולשת
ממנו החוצה ומציפה את מדרכת
צפון תל־אביב כשהיא מפארת את חזית
החנות. לרגע, אתה מדגיש כמו היית
לפתע באותן חנויות למימכר־ספרים ישנים
שבגדה השמאלית של פריז.
שם, גם למי שאין כסף יש זכות לקרוא.
אתה יכול לבלות מחצית חייך בנבירה
בין הדפים, בלי לשלם אגורה שחוקה.
אם אתה רוצה לקחת ספר הביתה, אתה

פשוט אוכל סנדוויץ׳ אחד פחות היום. כי
מחירם של ספרים ישנים אינו דומה ל־מגונדרים
שיצאו אך היום מתחת מכבש־הדפוס.
רק כותביהם נ-סארים חכמים ב מידה
שווה.

אנ שים לא
יכולים לדבר

^ צל לסלי אתה יכול לשלם 75 אגורות
תמורת פפד שאתה קורא. אתה יכול
לקנות ולהרגיש כמה ימים את חברתו
הנעימה על מדף הספרים שלך בבית ו־ואחר
כך למכור אותו בחזרה. אתה יכול
לבקש להביא לך כל ספר שנפשך חשקה
בו. לסלי יודיע לך בדואר אם הגיע מבוקשך.
אתה יכול לבוא לבקר, לשוחח עם
חברים, לבקש עזרה. לתלות פתק שאתה
מחפש דירה, או שברצונך למכור גיטרה.

ך* אשר נחת לסלי בצפון־תל־אביב, לא
^ ידע עדיין על הספורט החדש שם —
גניבת כלבים. וכך, לאחר חצי שנה של
נחת, נעלם יום אחד גם כלבו דרס (תוף
באנגלית).
״אינני מבין למה אין בארץ חוקים
להגנת בעלי־חיים. לא קיימים ניירות-
יחוס, ואין כל יחס של כבוד לאנשים
המגדלים בעלי-חיים. בארצות־הברית הת חיל
להיות רע אחרי כמאתיים שנה. כאן
אחרי 25 שנה — עוד לא מתחיל להיות
טוב.
״אני יודע יגידו עלי. מה שאומרים כל
הצברים על אותם עולים מארצות הרווחה,
המנסים להעיר על התנהגותם של הצברים,
צרות־מוחם של הבנקים, י סירבולם של
מישרדי הממשלה, חוסר־הנימוס של האדם
ברחוב.
״יגידו לי: לך מפה. אף אחד לא מכריח
אותך לגור כאן.
״אבל זהו המקום היחיד בעולם בו אני
יכול ללכת בראש זקוף ולהיות גאה
שאני יהודי.״

תיות, שהובאה לכנסת על־ידי הממשלה,
אחד הפרקים של הצעת־החוק קובע
שלכל חברה ממשלתית יהיה ״דירקטוריון״,
ומגדיר את הזכויות והחובות של ה״דירק־טורים״.
ההמשך
רשום בפרוטוקול הכנסת :
מרדכי סורקים 5מדוע קוראים לגוף
זה ״דירקטוריון״ ?
יעקוב שימשון שפירא: ידידי,
לפני נזיספר שנים החליטה האקדמיה
ללשון העברית — ואחר כך זה פורסם
ברשומות, בחתימתו של שר״החינוך־
והתרבות המנוח, זלמן ארן — כי מה
שקראנו תמיד ״מועצת המנהלים״ צריך
להיקרא ״דירקטוריון״ ׳,ומנהל צריך להיות
דירקטור. זה לתיפארת השפה העברית.
מה אני יכול לעשות? לא הייתי אז
חבר הממשלה, וכתבתי מיכתב לידידי
המנוח, ואמרתי לו: לפני שאתה חותם,
אולי תראה על מה החתימו אותך?
הוא הודה לי שזה לא היה הדבר המוצלח
כיותר שהוא עשה.
יצחק הנס קרינגהופר: יש רושם
שלדירקטור יש צליל מכובד ומלווה יותר
חשיבות, מאשר מנהל.
יעקוב שימשץ שפירא: כנראה,
יהודים ידעו על דירקטוריון של הקרן
הקיימת לישראל.
אורי אכנרי: זה עניין של גובה
המשכורת. מנהל מקבל אלפיים לירות,
דירקטור מקבל חמשת אלפים.

דרכי־־חיים
ס לי ח ה, טעות באבחנה
חיי תינוק בן
שנתיים וחצי עמדו בסכנה
בגד? טעות ש? רופאים
״רשלנות הרופאים כמעט והרגה את
בני!״ האשימה נעמי דפני, אם צעירה
משכונת ביצרון בתל־אביב.
באחד הימים החל גל, בנה בן השנתיים
וחצי של נעמי, להקיא והתלונן על כאבי
בטן קשים. כאשר עלה חומו לקחה אותו
אמו אל חדר המיון של בית־החולים הדסה,
שם הזריקו לו הרופאים זריקת הרגעה
ושלחו אותו חזרה לביתו. כעבור יום,
כשמצב הילד לא השתפר, החזירה אותו
האם לבית־החולים. הוא אושפז שם במשך
שלושה ימים במחלקת הילדים, נערכו לו
בדיקות וצילומי רנטגן ולבסוף קבעו ה רופאים
כי הילד סובל מדלקת ריאות
קלה. הוא שוחרר מבלי שתינתן לאמו
אבחנה מדוייקת של המחלה.
כאשר חלפו הימים והילד המשיך להתאונן
על כאבים וסבל מחום גבוה, לקחה
אותו נעמי לרופא פרטי, הד״ר אבנר גול דנברג
מת״א. זה הורה לשלוח את הילד
מיד אל ביה״ח. שוב הסיעה נעמי את גל
לבית־החולים הדסה, אלא שכעבור יום
פסק מנהל המחלקה לשלחו לביתו. לדברי
נעמי צעק מנהל המחלקה כי אינו מוכן
לאשפז את הילד אפילו יום אחד נוסף
במחלקתו. מנהל בית־החולים יעץ להורים
ההמומים לנסוף לקחת את הילד לבית־חולים
אחר.
בעזרת פרוטקציה של ידיד הצליחו נעמי
ודוד דמני להכניס את תינוקם לבית־החולים
ביילינסון. שם אובחן מיד חשד
לדלקת התוספתן. עוד באותו יום נותח
הילד. בניתוח אומת החשד. אחרי ניתוח
נוסף להוצאת המוגלה שהצטברה בבטנו,
אושפז הילד שבועיים וחצי ושוחרר לבי תו
בריא ושלם.
״הרי הוא יכול היה למות בגלל ההזנחה
•של הרופאים בהדסה,״ נחרדת האם.
האתיות כינו אותו ״קוף״ .כיצד
זה לא הצליחו רופאי מחלקת הילדים
בהדסה לאבחן את מחלתו של התינוק,
קבעו כי הוא סובל מדלקת ריאות קלה
בעוד שלמעשה סבל מדלקת התוספתן
שסיכנה את חייו.
״גל דפני סבל אומנם מדלקת ריאות
קלה,״ מסביר הד״ר בן־ציון וורבין, מנהל
מחלקת הילדים בהדסה ,״וקיבל טיפול
בהתאם לאבחנה זו. אבל הסימפטומים של
דלקת הריאות הסתירו את המחלה הא מיתית,
הקשה יותר, של התפוצצות התו ספתן.
הרופאים לא יכלו לאבחן זאת בגלל
התנגדות הילד לבדיקות והתנהגות ההורים.
הרופאים אפילו לא הצליחו למשש
את בטנו.״
אלא שלנעמי דפני היו עוד טענות,
(המשך בעמוד )32
העולם הזה 1871

דאגה הולכת ודאגה
באה, קחי את החיים
בקלות. את מזניחה
איי בעלן ודואגת ל-
ילדיך ייתר על המידה.
בעלך עלול להיפגע
ולחפש תשומת־לב בשדות
זרים. הוא יתחיל
להיעדר מהבית
לפני שתיפקחנה עיניו•
כוח הרגל פועל השבוע
לרעתך. מוטב היה לו הקדשת פעם תשו״
מת-לב לחידושים ולאפשרויות בלתי
מקובלות. שימרי על דיאטה קפדנית. אל
תזניחי את מראיך. שני את הרגלי המזון.

השבוע מסוכן מאוד לבנות
שור: הן יכולות
להסתבך בהרפתקאות
העלולות לגרום לסיבוכים
אישיים ובריאותיים,
זמן רב לאחר
שתשכחנה את התקרית
עצמה. מוטב, איפוא,
לא להרבות בקשרים
חברתיים ולהגביל את
המגע עם אנשים חדשים,
בייחוד בסוף השבוע. בימים
רביעי וחמישי לבשי בגדים בצבע ורוד.

ועכשיו — השבוע הגורלי.
עד כה התכוונת
להכין את הקרקע. השבוע
תצטרכי להלום
— כל עוד הברזל הוא
חם. מגע חברתי הולם
את תוכניותייך. בייחוד
ביום א׳ בתחילת ה 0*011)11
שבוע, שהוא גם הירח
החדש. אבל טוב תעשי
אם לא תסמכי
יתר־על-המידה על אחרים ובייחוד לא על
חברותייך הטובות יותר. על בחורים
אינך סומכת בין כה וכה, למרות
שאחד מהם, תפלאי לשמוע בוודאי,
הוא מהימן ונאמן יותר מהאחרים.

יום ד׳ פותח פרק חדש
במאבקך המיקצועי או
האישי. אס אתה תדע
להסתכל מסביב לפני
שתקפוץ, לשקול את
כל האפשרויות ולא להתנגשויות להיכנס
עקרות — יש לך סי*1
21 ונ׳1
כויים מצוייניס להר1*1
20 יי
חיק לכת. פגישה עם
נערה בהירת שיער תוביל
אותך לבחירה מביכה. תצטרך להחליט
ומהר: אחרת תפסיד הזדמנות רומנטית
גדולה מאוד. עליך לשים את
הדגש על פעילות דווקא מחוץ למקום
מגוריך, ולהסתכן מעט מאוד בכך,

יסוס_ 1

שמע לעצת זקנים וחכמים
ממך. בדרך זו
תצליח להתגבר על
קשיים רבים, ולהי מנע
מעשיית טעויות.
זכור כי הטיפש לומד
משגיאותיו״הוא, ואילו
חכם משגיאותיהם
של האחרים. אמת-
חיים זו נכונה גם לגבי
חייך הרומנטיים.
וגם אם נראה לך שספגת אצלה מפלה
— אל תתייאש, נסה שוב. כוכביך מורים
כי דווקא בסוף־השבוע קיימים
כל הסיכויים להצלחה. הקפידי על נקיון.

אם את מתעקשת —
יש כל הסיכוייס ש־הענייך
יעלה כפי שאת
מקווה. אם לא — את
יכולה לשכוח ממנו. אל
תחכה, השבוע, לרומנים
גדולים או סו11(11(1
ערים
במיוחד: מוטב
*:משגויס שתתרכז בתיקון קש־ריך
עם הידידות הוותיקות
שלך. כסף מועט
זורם לקופה: אל תחמיץ נסיעה דרומה:
היא תיראה כשיגרתית, אך כדאית.

זה לא יהיה נוח במיוחד, אבל אם אתה
רוצה, אתה יכול להסתכן. כאב־ראש ריג־עי,
הצרות בטווח־קצר,
הפגישות עם שונאיך
— כל אלה שקולים, אם
רק תדע להתמיד על־ידי
ההישגים הרציניים שתפתח וכוח־הרצון,
על־ידי עצם התפנית.
מיקרה נעים ובלתי־צפוי
עשוי להתגלות, אם לא
לספטמבר-
22ב או ק טוב ר
תיזהר, כתגלית של איבה
אישית או של קינאה
מיקצועית. אל תראי לו שאת נפגעת
ממנו. העמידי פנים של לא־איכפתיות.

הדרך בה נקטת היא בהחלט לרוחך יעל״
אף הפחים הזרועים על פניה — היא
אשר תוביל אותך למה
שאתה רוצה להשיג
ולמה שאתה צריך
לעשות. זכור כי עליך
לסמוך לפני כל דבר
אחר, בראש ובראשונה
על עצמך. נסה גם
להתחשב באחרים, עד
11)10
: 1 2 2או ק טוג ר -כמה שרק אפשר. היה
__ מתון בתגובותיך, הש!1
412 ובחבר
תדל לא לגלות דבר.

האם היו לי אי
פעם עואיפוח
לא להיות נערה?

מאזנ״ס

את נמצאתכרגיל — על פרשת דרכים.
אלא שהפעם לא תוכלי לשבת בחיבוק־ידרוש
ידיים.
הוא
ממך צעדים נימרצים,
ועצם הדרישה הזאת
תדרבן אותך לעשות
דברים שישנו את כל
חייך. בן קשת: אל תסתבך,
דווקא עכשיו.
אתה זקוק לכל חושיך.
זהו שבוע קשה, אס
.1.110^ 41 הי
כי לא מסוכן ולא 605898538
תהיה כל־כך עצמאי.

י׳/חזז
ק 91

הגל העכור העובר, פעם אחת נוספת,
על מחשבותיך עשוי
להיות מוסר על-ידי גורם
בלתי-צפוי: פגישה
עם אדם חדש לגמרי או
עם איש מן העבר —
אבל מהעבר הרחוק יותר.
אל תתני לצדדים
השליליים יותר של הסובבים
אותך ; נסי
21 בדצמבר
19ב״נואר
דווקא להעריך את ה חום
האנושי שלהם.

אל תעשה צעדים דראסטיים. חכה עוד שתבצע קצת לפני בת החלטתך. את דלי — לא תפגשי השבוע
את נסיך החלומות,
למרות שבסוף השבוע
יהיה נדמה לך
שפגשת. כדאי שתנצלי
את השבוע כדי לשפר
את הופעתך. התחילי ב ח>-ג 1מ 1.ים
דיאטה. שני את התיס־ י 8י * דז^ן-ו 1י
רוקת, והיי יפה יותר.
יהיה זה אחד השבועות הנעימים והמרתקים
ביותר שידעת זה

שנים. קשריך עם בן
זוגך יהדקו במהירות
בגלל נסיעה משותפת,
או בילוי משותף, שבסופם
תמצאו את
עצמכם מאושרים וקרובים
זה אל זה
יותר משהייתם אי-
19 בפברואר -
20 במרס
פעם. בקרב המשפחה,
יהיו ימי אמצע השבוע
ומאושרים.
נעימים

זו וזיאי צוינה
להיות גדיווה.

אני חושבת שלועחוז כיוס
יש חיים קלי ם. בקצת
מאמץ אח יכולה להיות
כמעט כל מי שאת רוצה
להיות. להודות על האמת.
הייתי מסרבתלהיות
נ ער ה כאשר נערות היו
רק לשם קישוט !
אפילו המחזור החודשי
שוב אינו בעיה בשבילי.
תמיד השתמשתי בטמפוני
טמפקס. החל מן הפעם
הראשונה. קראתי שרופא
פיתח אותם כך שהם
בטוחים וקלים לשימוש.
וז הבהחלטנכון .
שפופרת ההחדרה היא
חלקה כמשי. כך שמעולם
לא היתה לי כל בעיה בעת
השימוש. את יודעת. ברנע
שטמפון של טמפקס נמצא
במקומו כהלכה,
ב א מת אינך
מרגישה אותו.
אין שום דבר
שיזכיר לי באיזה תקופה
של הח ודש אני נמצאת.
נם אין בעיות של סילוק
לאחר השימוש. אני פשוט
ש וטפת את הש פ ו פרת
והטמפון באסלה.
כך אני תמ יד חשה
עצמי נחמדה ורעננה.
ולעולם איני צריכה לדחות
משהו שהייתי רוצה
לעשות. שד סיבה ליהנות
מן העובדה שאני נערה.
טמפוני טמפקס
בספינה מיוחדת ובספינה
רגילה -ניתנים לרכישה
באריזה סטנדרטית של
10 יחידות ובאריזה חסכונית
של 40 יחידות.

בשמושנעת עליד׳ סיליתיושים

טספוני סספקם מיזצדים רק
על יו• חברת ממפקס בעי־נז,
הזמם, אנגליה.

להשיג בבתי מרקחת. בחמרוקיוח
ובסופרמרקטים. המעוויווח
נקבלח רתסאוח •חומר הסברה
שלחי 70 אד בכול דאר אל
ה־בואדם: א ינ וז סטאימפקס
בעימ. רח׳ ירמיהו . 38 חיא

תנועת המרי
בכנסת!
ובכן — זה נולד במזל טוב. אחרי בימעט שמונה
שנים, הפכה סיעת העולם הזה — לוח חדש בכנסת
לסיעת מרי — המחנה הרדיקלי הישראלי.
בכן הגשמנו שתי מטרות, שעמדו לנגד עיני סיעתנו
מזה שנים:
• להחליף את השם המיקרי, שאימצנו לעצמנו
בחיפזון ברגע לידת הרשימה לכנסת הששית, בשם
המבטא את מהות סיעתנו.
• לקרוא לסיעה בשם שיש בו כדי ללכד, היום
או מחר, מחנה גדול יותר של כוחות מתקדמים, השואפים
לשינוי רדיקלי במדינה.

אפילו דבר פשוט וטבעי כזה — זכותה של סיעה
להחליף את שמה — נתקל בשורה של התנכלויות.
תחילה ביקשו אנשי המעדן לדחות את הדיון
בוועדת־הכנסת (הצריכה לאשר שינוי שם) עד כמה
שאפשר. זה לקח כמה שבועות. לאחר מכן התנגד גח״ל
לשינוי הטם׳ בטענה שהוא מזכיר את תנועת-חמרי, שקמה
בסוף 1945 והתפרקה כעבור שנה.
ביקשנו את השם ״מרי — המחנה הרדיקלי הישראלי״
.אנשי המערן מצאו פיתרון אופייני: מכיוון
שוועדת הכנסת לא אישרה מעולם גם את ראשי-

התיבות של שאר הסיעות (מפד״ל, רק״ח, גח״ל, ופו׳)
אלא רק את השמות המלאים, היא אישרה גם לנו את
השם המלא, מבלי להתייחס לראשי״התיבות מר״י.
וכן, באותו יום, נרשם השם החדש בפעם הראשונה
בפרוטוקול הכנסת. זה היה בדיון על חוק החברות
המשלתיות :
אורי אבנרי (המחנה הרדיקלי הישראלי) :אדוני
היושב־ראש, כנסת נכבדה.
בשס סיעת חדי — המחנה הרדיקלי הישראלי, שאני
מדבר בשחה זו הפעם הראשונה...
היו״ר ראוכן ארזי: מונחת לפני החלטה, בה
נאמר רק — .המחנה הרדיקלי הישראלי.
אורי אכנרי רוצה אני, אדוני היושב־ראש,
להציע פיתרון רדיקלי להצעת־החוק הזאת, והוא —
להחזיר אותה לממשלה.
השם הוסיף לעורר תגובה כל פעם שחזכרתיו מעל
הדוכן. כן, כעבור יומיים, כאשר הציעו הסיעות השונות
הצעות־סיכום לדיון על מישרד־המישטרה :
היו״ר צגי צימרמן: הצעת־סימם לח״כ אורי
אבנרי, בשם המחנה הרדיקלי הישראלי.
מרדכי סורקים: מרי, מרי !
בנימין הדוי ז זה פלאגיאט !
אורי אבנרי: אדוני היושב־ראש, הפלאגיאט היחידי
בבית הזה הוא השם גח״ל. גח״ל היתה תנועה
היסטורית במילחמת־העצמאות — גיוס־חוץ־לארץ (להבדיל
מח״ל, מתנדבי חוץ־לארץ).
בשם מרי, המחנה הרדיקלי הישראלי, אני מתכבד
להציע את הצעת הסיכום הבאה

1..וה שימח הל* 3ר דום העצמאיים: חס ל״כרד דרנויונוח הווד ח
ועצמאות מן החובה להגשים את הרעיונות הגנוב...״
נסים אלי?}ד ז

סקירתו של שר־התיירות, משה
קול, על פעולות מישרד־התיירות,
נתנה לנו הזדמנות לערוך חשבון עם
מיפלגתו -ל״ע. אמרנו:
אורי

התהדרות נבובה !

אורי אבנרי ז חכיתי לקריאת־הביניים הזאת.
אני שמח ששאלת אותה. אני מתכוון להשיב עליה.
כאמור — יחם ליברלי לרעיונות הזולת, ועצמאות
מן החובה להגשים אותם במציאות.

אבנרי: מישרד־התיירות מדבר הרבה ועושה

למשל: כשנה שעברה השמענו מעל כמה
זו, פעמים רכות, רעיץ שהוא גם פשוט. גם
צודק וגם חיוכי: שאדם שגדד כארץ יקבל
את אותן הזכויות שמקבלים עולים חדשים —
שיכון, הלוואות, שירות מקוצר כצה״ל, ועוד
ועוד.

מעט.
התיירות עולה ויורדת חליפות, אך נדמה לי שהדברים
אינם תלויים במאומה במעשיו או במחדליו של מישרד־התיירות.
מלחמה ורגיעה, תנודות בערן הדולר, וגורמים
רבים אחרים משפיעים על העליה והירידה. נאומיו של
השר משה קול משפיעים מעט מאוד.
נאומי השר קול לא היו מרגיזים אותי, לולא היו להם
שתי תכונות:
ראשית: הם מהווים לא פעם פלאגיאט, הפקעת רעיו נות
והצעות הזולת מבלי להזכיר את שם האב, תוך
הפיכתם לממזרים!
שנית: הם מופקעים רק לצורכי פירסום עצמי, ולא
לצורכי ביצוע.

הגשנו זאת בצורת הצעת־חוק פרטית, והיא מונחת
על שולחן הכנסת מזה חודשים רבים.
בימים אלה קראתי פירטומים צעקניים מטעם סיעת
ל״ע. הם גילו רעיון מהפכני חדש, ליברלי ועצמאי
למהדרין: להעניק לבני־הארץ את אותן הזכויות כמו לעולים
החדשים.
נסים אליעד: לא לבני־הארץ. לזוגות
משוחררי צה״ל. לפחות פה תדייק.
אורי אכנדי ז לזוגות משוחררי צה״ל. אם
חבר־הכנסת אליעד יטרח, כמו שחברו בוודאי
טרח, לקחת את הצעח־החוק הפרטית של סיעתנו,
ימצא בה בדיוק מלים אלה. הן מופיעות בהצעת־החוק
שלנו. מילה במילה.
נסים אליעד ז למה לא אמרת זאת? שכחת?
אורי אכנרי: רבותי, אם יש לכס רעיון טוב,
שלכם או של מישהו אחר, אנא — אתם יושבים
בממשלה. הילחמו שם על רעיון זה ! תזיזו שמים
וארץ כדי להגשים אותו. אל תלכו בדרן הפוכה
— לסחוב רעיונות, להפריח אותם באוויר, להשתמש
בהם לצורכי פירסומת גרידא, ולא לעשות
דבר להגשמתם. זוהי שיטה שאינה נראית לי
כלל וכלל.

התכונה השנייה מחמירה את הראשונה.
אפשר לסלוח סחיבת רעיון, אם המטרה היא
לבצע אותו. אכל אי־אפשר לסלוח סחיבה
כשהיא נעשית לצורכי פירסומת ופירסוס
כילכד.

שוד בשבת־הים
מה נאמר על הקטע הבא בנאומו של השר מהיום :
״בהזדמנות ח אני גם חוזר מל הצעתי לחרש
את הדיון בדבר הקמת רשות־חופים לתיקון המצב הירוד
השורר היום בחופי הארץ. באין רשות כזו, אני מזהיר
מהרס וליכלוך חופינו ללא תקנה.״
קטע יפה .״הצעתי לחדש את הדיון.״
מאיפה בא הרעיון הזה?
הוא הושמע לראשונה, לפני שמונה שנים, מעל דוכן
זה, על־ידי ׳סיעתי. היה זה כימעט נאומי הראשון בכנסת,
והוא זכה אז לתהודה ציבורית מסויימת.

הצענו הצעה מגובשת: להפקיע את ב ל
שפת-חים בארץ מידי הרשויות המקומיות, לאחד
אותה כיד אחת, להקים רשות ארצית ל־שפת־חים,
רשות שתפתח ותנהל את בל חופי
הארץ כיחידה אחת.
כעבור נמה חודשים הפקיע השר משה קול את הרעיון
לעצמו, ומאז הוא משמיע אותו שוב ושוב, עד עצם היום
הזה ממש.

הייתי מאושר אילו היית סוחב ממני רעיון
זה, וחרכה רעיונות טובים אחרים, ולא היינו
תובעים ממך שום קופירייט — אילו היית עושה
משחו כדי להגשים את הרעיון, חוץ מאשר
לדבר עליו. אילו היית לוחם הרכה, אילו היית
לוחם מעט, אילו היית לוחם ככלל, כדי להגשים
אותו, בדי להזיז אותו מילימטר אחד
קדימה.
מה עשית במקום זה? שום דבר ! עברו שמונה שנים,
שפת־הים הולכת ומזדהמת, הולכת ומתלכלכת, הולכת

איזו התהדרות ריקה ז וו סתס

8..ממזו רממזו מחנו גובר

ומתקלקלת משנה לשנה. שר־התיירות נואם פעם או
פעמיים בשנה על נושא זה, והכל נשאר כמו שהיה.
גרוע מזה: ההשפעה היחידה של כבוד השר על שפת־הם
היא: להקים חומה של בטון בין תל-אביב ובין הים
שעל חופו היא שוכנת, לנתק את מאות אלפי תושבי
תל״אביב, תושבי גוש־דן, מרוח הים ומשפת־הים, מהנכס
האקולוגי העיקרי שיש להם.

..ועיון משוחה־ ־ לא וחזור
ככלל, נדמה, אדוני היושכ-ראש- ,שזוהי שיטה
ליברלית עצמאית, סימן היכר של מיפלגת
ל״ע — יחס ליברלי לרעיונות הזולת, ועצמאות
מן החובה לכצע את הרעיונות הגנובים.

הנה, למשל, בעיית הנישואין האזרחיים. הצענו...
נסים אליעד: נאום בחירות !
חיו״ר ראוכן ארזי: חבר־הכנסת אליעד,
.אי־אפשר ללוות את הנואם כל הזמן בקריאות־ביניים.
אורי
אכנדי: חבר־המסת אליעד, אני יכול
להרגיע אותך, כ ל נאום שלי הוא נאוס־בחירות.
מזה ארבע שנים אני מנהל כאן מערכת־בחירות.
אנחנו רוצים להפיץ את דעותינו, ומקווים שאזרחים
רבים ככל האפשר יתמכו בהם, על־ידי כך שיכניסו
אנשים רבים לכנסת שיילחמו למען הגשמתם.

נסים אדיעד-- :

אורי אכנרי: ידון כל אחד על שיטותיו של
השני כאוות־נפשו.
ובכן, המאבק למען הנישואין האזרחיים.

הצענו כשעתו לכנסת להנהיג נישואין אזרחיים
לבד. סיעת ל״ע הצביעה נגד החוק חזה.
אז כא חוק האוזנר כתעלול מתמשך — הרכה
הרכה פירסומת ומעט־מעט מאכק, זינוק לכותרות
ובריחה משדה-הקרב, הכד תחת הסיסמה
״מממזר לממזר — בוחנו גובר״.

זה פיקאנטי. זה מגוחך. זח מצחיק. אבל זח גם
די מפחיד.
שזה יפיל לקריה בכנטת, בשנה . 1973
בא לו ח״ב חדש — יעקוב מיזרחי. רב. תימני. אב
ל־ 15 ילדים. דיעות כל־כך חשוכות׳ שאפילו מנחם פרוש
נראה ליברלי בהשוואה אליו.
זורק רעיון: לכפות לבוש ״צנוע״ ,עם שרוולים
ארוכים וחצאיות ארוכות, על עובדות״הכנסת, וגם על
מזכירות הסיעות.
בא קצין־הכנטת, ומתחיל לבצע את הדבר על דעת
עצמו. מסלק מזכירות (וגם את מזכירת סיעתנו) טמיזנון
הכנסת. אוסר על הכניסה לעיתונאים הנועלים סנדלים,
ללא גרביים.
באה ועדת״הכנסת ודנה על זה, ופוחדת להחליט.
מועבר העניין ליו״ר הכנסת, שגם הוא פוחד להחליט.
וכך, צעד קטן אחרי צעד קטן, מתקדמת הכפייה הדתית.

יש צורך בחוק מיוחד כדי לייעד דווקא מוצר זה או
אחר.

רפואה מזוייפת, חלב מהול, מכשיר מקולקל
וכחירות מזוייפות — דינם כדין מזוזה מזוייפת.

הצבעתי בעד הצעת־החוק של המפד״ל, אך נמנעתי
מהצבעה על הצעת אגודת־ישראל, כדי להביע בדרך זו
את מורת־רוחי מהנסיונות של סיעה זו, להחדיר את
הכפייה הדתית גם לתוך בניין הכנסת עצמו.
מזה כמה ימים אנחנו עדים להתערבות בלתי־נסבלת,
הגובלת בהתנכלות שיטתית ללבוש מזכירות הסיעות,
העיתונאים ועובדות הבית.

נדמה כאילו יש חכרי־כנסת שאין להם מה
לעשות כאן, אלא למדוד מכוקר עד ערב אורך
חצאיות שד נערות ועומק מחשופיהן.

שתקתי כאשר נוצל מעמד השבעת הנשיא כדי
להפוך את הכנסת לבית־כנסת, בעזרת רבנים ותקיעות־שופר...
יעק
3מזרחי ז בעזרת השם, גם הכנסת תהיה
בית כנסת !

אורי אבנרי ז ...אבל כאשר מנסים לכפות עלינו,
ועל עובדי סיעותינו, לבוש של בית־כנסת — שלא לומר :
של כנסייה קתולית — יש להשמיע מחאה ברורה וחריפה
מעל במה זו.

״הכנסת נתקנה שיגעון׳
בשיא המאבק הגבנו על כך בהודעה לעיתונות :

עד סף סיום כהונתה, נתקפה הכנסת השביעית
שיגעון.

אנו חיים כמדינת־ישראד כסוף המאה ה
טרור
הלבוש, שהונהג לפתע בבית, ושגרם להעלבת

הקרב
ע 7המיני

פקידות הלובשות לבוש נאה, המקובל בציבור, מוכיח
שהכנסת החליטה לסובב את השעון אחורה, ולנתק את
עצמה גם בשטח זה מן הציבור הישראלי.
אין לסבול שיו״ר הכנסת, מר ישראל ישעיהו, או
ח״כ אגו״י׳ ישראל יעקב מיזרחי, יכפו על הכנסת דפוסים
מהמאה שעברה. זוהי מיתקפה חדשה ומגוחכת של הכפייה
הדתית, הפעם במוקד הדמוקרטיה הישראלית.

הפרשה המוזרה הזאת מוכיחה שאכן הגיעה
השעה לכחור בכנסת חדשה, שתהיה שונה כ־הרכבה
הפוליטי והביולוגי.
במיכתב חריף ליו״ר הכנסת מחה ח״כ אורי אבנרי
נגד ״הטרדת מזכירת סיעת מרי, שנאסר עליה היום
להיכנס למיזנון הכנסת כדי למסור לי הודעה, דבר המעליב
אותה ללא שום הצדקה ופוגע בסיעתנו. אבקש לתת
הוראה דחופה להפסיק מייד הטרדה בלתי־נסבלת זו.״
ח״כ אבנרי גם מחה במיכתבו נגד גירוש מזכירת
גח״ל מהמזנון, בשעה שהיתר, באמצע שיחה עם חבר-

ל הוריד התקופה
של שירות החובה
פעולתנו העיקרית היהה, השבוע, להפעיל לחץ
להורדת שירות־החובה משלוש שנים לשנתיים וחצי —
לאלתר, ותוך קיצור השירות של המשרתים כעת בצה״ל.
פעלנו למען מטרה זו במשך שנים. השבוע הגברנו
את הלחץ.
הגשנו הצעה דחופה לסדר״היום, למען מטרה זו.
הנשיאות לא הכירה בדחיפות( .ובאמת, מה דחוף
לחבריה !).
לאחר מכן ניצלנו את הדיון על הצעת״החוק לתיק
ו ן חוק-שירות-ביטחון, שהובא על-ידי משה דיין לכנסת.
הייתי המשתתף היחידי בדיון זה. בין השאר
אמרתי :

אורי אכנרי כל הצעת־חוק הנוגעת לשירות
בצה״ל קשורה כשאלה היסודית: האם
יש כשעה זו הצדקה לתקופת שירות-חוכה של
*ט לדם ׳טניס ¥
שאלה זו חוזרת ועולה בהכרח. היא חוזרת מפני
ששלוש שנים בחייו של צעיר הן תקופה עצומה, כימעט
נצח קטן. שלוש שנים בהן נדחות כל התוכניות, הלימודים,
ההתבססות בעבודה. שלוש שנים, שאין להן תחליף.
כל צעיר ישראלי מוכן לתת תקופה זו — וכל
תקופה אחרת — כשהוא משוכנע לחלוטין שהדבר דרוש
להגנה על המדינה. מי שמוכן למסור את חייו על מיזבח
זה, בוודאי מוכן לתת חודשים ושנים.

אולם אנו חייכים לצעירים אלה דכר מינימ
ל י אהד: שנשאל את עצמנו ככל עת: האם
זה דרוש ¥האם זה דרוש כעת ¥

את השאלה הזאת מציג הציבור לכנסת, ואותה חייבת
— חייבת — הכנסת להציג לממשלה.
לפני כמה חודשים, כאשר הוצגה השאלה שוב, שררה
בחוגים אחראיים ההרגשה שיש בסים סביר כלשהו לחשש
שמא עלולה מצריים לפתוח במילחמה חדשה. נשיא
מצריים יכול היה להגיע למסקנה שפתיחת פעולות־איבה
בקנה־מידה גדול תזעיק למיזרח התיכון את המעצמות
הגדולות, ושאלה יכפו על ממשלת ישראל את השלום
שממשלה זו מסרבת להסכים לו (לא אכנס כאן היום
לשאלה המדינית אם עמדה זו של ממשלתנו, ושל השר
משה דיין, תביא ברכה או קללה לעתיד המדינה).
כל עוד היה קיים חשש זה, במידה כלשהי של סבירות
מותר היה לחוגי־הביטחון האחראיים לדגול בדעה שאין
לקצר את תקופת־השרות.

כנסת, ונגד הטרדת כתב ג׳רוזלס פוסט שנעל סנדלים
ללא גרביים .״פעולות אלה מביישות את הכנסת בעיני
הציבור,״ סיכם ח״כ אבנרי.
היינו הטיעה היחידה שפעלה בענייו זה. הגשנו
תלונה לוועדת״ההנסת, ובך העמדנו את דרישתנו מול
הדרישה של אגו״י שם. בהזדמנות הראשונה העלינו
את העניין מעל דוכן הכנטת.
ניצלנו לצורך זה שתי הצעות־חוק, אחת של ה־מפד״ל
ואחת של אגו״י, שביקשו להטיל עונשים על מי
שמוכר תפילין ומזוזות מזוייפות. הצבעתי בעד הצעת
המפד״ל ונמנעתי מהצבעה על הצעת אגו״י.
נימקתי הימנעות זו מעל הדוכן, בלהלן:
אורי אבגרי: אני תומך בכל לבי בזכותם של
אנשים דתיים לחיות על פי אמונתם, וממילא גם לרכוש
מזוזות ותפילין ללא חשש מפני זיוף או הונאה.
זכות זו שווה לזכותו של כל אדם לרכוש מוצרים
ושירותים ללא חשש מפני זיוף והונאה, ואיני מבין מדוע

אך האם זה נכון גם כיום¥
היתד, פגישת ניכסון־ברדנייב. אחריה לא נותרו בעולם
הערבי אשליות כאילו יכולים הערבים לקוות להתערבות
אמריקאית ו/או סובייטית למען השלום הרצוי להם. כל
הסימנים — ואוסיף לכך גם את ההתרשמות אישית שלי
אחרי ועידת־בולוניה — מעידים שרעיון פתיחת־הלוחמה
נעלם בעולם הערבי.
שר־הביטחון עצמו השמיע הערכה זו, וידוע לי

שחוגי־ביטחון אחראיים שותפים לה.

במצב זה — האם עוד ייט הצדקה לתקופה
שירות של שלוש שנים ¥

אני מציג שאלה זו בכל החומרה. איני מתיימר לענות
עליה. רק מטכ״ל צה״ל, תוך שקילת כל הגורמים —
יכול לתת את התשובה. אני מצפה ממנו שישקול את
העניין מחדש, בעתיד הקרוב, ושיקח בחשבון גם את
הזכויות של אדם צעיר על סף חייו העצמאיים, ואת צורכי
המשק, המשווע לכוח־אדם בכל השטחים והמישורים.
לא הגשתי על כך הצעת־חוק פרטית או הצעה לסדר־היום,
מפני שלא הייתי רוצה שנושא זה דווקא יהפוך עילה
להתנצחות מיפלגתית, או ריב של יוקרה.

אכל אני מכיע מישאלה — הייתי אומר :
מישאלה נמרצת — שכל העניין יישקל מחדש
כמטכ״ל, כמישרד־הכיטחון וכממשלה. אני
מיטוכנע ששיקול זה יביא לקיצור תקופת־השי־רות
לשנתיים וחצי לפחות.
עוד באותו יום הבטיח דיין לערוך דיון מחדש
בעניין, ורמז שההחלטה תהיה חיובית — אך לא לאלתר.

נשואי! ש ל
משה דיין
על רקע אחר התנגשנו השבוע עם משה דיין, כאשר
הגשנו את השאילתה הבאה :

אל: שר הדתות.
מאת: ח״כ אורי אכנרי.

ידוע כי אדם המבקש לשאת אשד, בישראל חייב
לפרסם זאת בעיתונות שבועיים מראש, כדי שכל מי
שיש לו סיבה להתנגד — יוכל לעשות זאת.
בשבוע שעבר נשא השר משה דיין אשה, שזכתה
בשעתו לגירושין בבית־הדין הרבני. הנשואין בוצעו
על־ידי הרב הצבאי הראשי.

הריני מבקש לדעת :

האם פורסם דבר נשואיו של השר דיין שבועיים

מראש, כמקובל? אם כן — היכן ומתיו

,20 ולכושנו תואם את אקלים הארץ ואת
הטעם והאופנה של סוף המאה ה־.20
מנחם ידיד ז מה זה שייך למזוזות?
או רי אגינ רי ז את אלה ואת אלה ׳מנשקים,

כשם שלא נסכים לחיות תחת עול של מיג־הגיס
מימי קדם, שאבד עליהם הכלח — ואפילו
דוכר אגודת ישראל אינו מציע לכפות עלינו
להניח תפילין ולנשק מזוזה — כן לא נסכים
שמישהו יכפה עלינו לכוש מתקופת המלכה
ויקטוריה, או מתקופת המלכה שלומציון.
בהתחלה זה היה מצחיק, אבל כאשר מעליבים יום־יום
נשים עובדות בבית הזה, כאשר מפריעים לעבודתנו ופוגעים
בזכויות אנשים עובדים בשם השולחן ערוך — לפי
דרישתם של עסקנים דתיים — הרי זה עובר אף את גבול
המגוחך.

אני תוכע להפסיק מייד התעללות זו, ולרפא
את הכנסת מן השיגעון הזה.

( )2אם לא פורסם, כיצד נערכו הנשואין בלי פירסום?
( )3האם יש סוג מיוחד של אזרחים בישראל, ה משוחרר
מחובת הפירסום, ואם כן, מי נמנה עם סוג זה?
( )4האם מקובל שהרב הצבאי מבצע נשואין של
אזרח?
( )5אם לא, מה הניע את הרב הצבאי הראשי לערוך
נשואין אלה?
( )6אם חרג הרב הצבאי הראשי מן המקובל, האם
הגיב על כך מישרד־הדתות בצורה כלשהי?
( )7מי פעל כרושם־הנשואין בהתאם לחוק?

הצמרת מחלקת
מתנה לעצמה
שאילתה מסז .0282
חה״כ אורי אכנרי שאל את שר-האוצר:
ידוע לי כי בנק־ישואל חילק במתנה מדליונים מזהב,
שהונפקו בשנת , 1964 לרגל מלאת 10 שנים להקמת הבנק.
על כל אחד מהמדליונים הנ״ל חרות הסכום של 50
לירות, אך שוויו של כל מדליון בשוק הישראלי הוא
11 אלף לירות. בנק ישראל היקצה בשעתו, לצורך מתן
מתנות, כ־ 700 מדליונים מהסוג הנ״ל.
בנק ישראל נתון לאחריות הממשלה.

הנני מבקש לדעת:

( )1האם הידיעה הנ״ל נכונה?
( )2כמה מדליונים מהסוג הנ״ל, שהונפקו במלאת
עשור לבנק ישראל, הוקצו בשעתו למתנות?
( )3כמה מדליונים כנ״ל חולקו עד היום?
( )4מי הם האישים שקיבלו מתנות כנ״ל?
( )5מי אישר מתן מתנות כנ״ל?
( )6האם קיימת ועדה ממשלתית, הקובעת חלוקת
מתנות מטעם המדינה?
( )7אם קיימת ועדה כנ״ל — האם הובא לידיעתה
שוויו של המדליון הנ״ל, המחולק במתנה?

תשובת סגן שר-האוצר צכי דינשטיין :

( )1בשנת 1964 הונפק על-ידי בנק ישראל, במסגרת
ההנפקות השוטפות של מטבעות-זיכרון, מטבע לציון
עשור לבנק ישראל, הערך הנקוב של המטבע הוא 50
לירות.
המטבע נמכר בעת ההנפקה על-ידי החברה הממשלתית
למדליות — מטבעות במחיר של 250 לירות למטבע
קישוט, וב־ 150 לירות למטבע רגיל.
אין ביכולתי לקבוע שוויו של המטבע כיום. שווי
(המשך בטמוד )34

במדינה
(המשך מעמוד )29
מלבד הטענות באבחנת מחלת ילדה .״התנהגו
אלינו כאל חיות,״ היא מספרת,
״האחיות התנהגו איתי בגסות למרות
הריוני ולא נתנו לי להשאר עם הילד.
במו אוזני שמעתי שהן מבנות את הילד
שלי בשם ׳קוף׳.״
״לא היו דברים מעולם,״ מכחיש הד״ר
וורבין את טענות האם .״היחס אל ילדה
היה כמו אל שאר הילדים, אבל הוריו שהו
כל הזמן בבית־החולים, הפריעו לצוות
העובדים ובאו אליהם כל הזמן בטענות
שונות.״
״נכון שהיינו כל הזמן ליד הילד,״
מאשרת נעמי ,״אבל זה התינוק שלנו, והוא
יכול היה למות מחוסר טיפול מתאים.״
עכשיו מבררת נעמי, העובדת כפקידה
במשרד פרקליטים, את האפשרות לתבוע
לדין את ביודהחולים הדסה על הטעות
באבחנה שעלולה היתר, לסכן את חיי בנה.

משפט
מע שה ב חזי ה
האס חזייה?רועה
יכולה?שמש הוכחה
מיסיון תקיפה?

צח וענוג
יהיה עור גופך
בעזרת

ד פי ל טו ר
הקרם הקוסמטי המושלם
להסרת שיער מיותר
גוה לשמוש השבעתו ארובת טווח
אינו מכאיב
דבילטור מוצר צמרת נוסף של ״וולה״

ואטזמ 0קק £50

!¥ת 1 0ח

1׳ א 41ז \ \

\\X 0ך

סמעו <£ 4 1 £

סססס !4

ת 1 7ז 41 0 8

ץזסזטדזסקקסע 011ץ ¥1118 15
ז10־ 04 041ג<ש 011 340 315111ץ \\1£ 130,

11 4431,01 40

.מ 0410 £40 ץ ר1\14 5 40 18 1

ק 40ק 011 340ץ 1>340

141

£x151ו 1ו1־ 01ק (ן 4 0ו 4101ז ץ 10נ£1411

ץ וז

041

¥303410108 8x154 £04

10414.ז 1ץ ס 1קוז 08 0£ £1קץ 041104 4ץ 341ת413818X41X78 ? 8140 3114 4
ץ 1(׳0ז 011 0ץ § 3 ] 011 11,111011ת ! 011 0105140 40 § 04 31103)1 80ץ 1£

סיעת העולם הזה -
כוח חדש בהסתדרות
מבקשת את בל החברים והאוהדים
— מורים, תלמידים וסטודנטים
היכולים להקדיש חלק מחופשתם
למאמץ הבחירות לוועידה ה״ 12 של
ההסתדרות להתקשר מיד לת.ד.
136 ולציין סוג הפעילות האפשרי
(עזרה משרדית, הופעה בחוגי בית,
הופעה במקומות עבודה, חלוקת חומר,
לישכת בחירות ובו׳).

— 11,4140 40 115 £04 £1111 )1043115ץ 3ק 11,1411 § 0 0 ) 1

80X

X 0 8ידס? 0 £ 7 ? 1

8 0 1,41 -

םיא 1ס א

אנו צריכים לאייש בשבועיים הקרובים
עשרות תפקידים בוועדות הבחירות
האזוריות, להפעיל את מטה
הבחירות הארצי והמטות המקומיות.
כל התנדבות — דרושה והכרחית.

היתד, זו פגישתה הראשונה של העלמה
סוגיה לבית קרסנגורסקי עם החוק ביש ראל.
העלמה, שרק לפני 20 חודש עלתה
לישראל מוילנא שבברית־ר,מועצות לא
הגיעה אל כותלי בית־המישפט בנאשמת
אלא כמאשימה.
כמה חודשים אחרי שעלתה לארץ הח ליטה
סוניה להתרענן מעט מלימודי האול פן
שלה ולסייר בחוצות תל־אביב. בעודה
משוטטת על פני חלונות הראווה, נשאו
אותה רגליה עד לפתחו של אחד הגנים
הציבוריים שבעיר. שם, כשהיא יושבת
על אחד הספסלים, צדה אותה עינו של
עלם חמודות, אבל מה — בעל מקצוע
שלא מן המהוגנים ביותר: ספסר כרטיסי
קולנוע.
בדברי חלקלקות וכשהוא מפעיל את
כל הקסם האישי שלו, הציע לה העלם
להדריך אותה על פני חמודות תל-אביב.
ראשית חוכמה הפעיל העלם את קשריו
הטובים בחוגי הקולנוע והוכיח לעולה
החדשה כי גם כאשר אין עוד כרטיסים
בקופה, פתוחים השערים בפניו. אחרי ש חזתה
בסרט בחברתו, הציע לה ארוחה
קלילה במסעדה מזרחית והבילוי היה מוש לם.
מעולם לא שיערה סוניה כי אזרחי
ישראל קולטים עליה בצורה כה אדיבה
ומסורה.
גם כאשר הציע לה העלם את חברתו
כדי ללוותה לביתה, לא התנגדה. רק כא שר
עמדו בפתח הבית היא הבהירה לו
כי זהו סוף הסיפור לאותו יום. אלא
שהעלם לא יכול היה עוד לכבוש את
יצרו. כאשר נתקל בחומת התנגדות סיבי-
רית הוא לא ויתר. ניסה וניסה וניסה וכל
שללו הסתכם לבסוף בחזייה רוסית אחת
קרועה.
תירגום צמוד לגוף. מסתבר שה עלמה
לבית קרסנגורסקי לא היתד, זקוקה
למורד,־דרך כדי למצוא את הדרך לתחנת
המישטרה. שם שטחה את סיפורה.
המישטרה איתרה את ספסר הכרטיסים,
האשימה אותו בנסיון תקיפה. תחילה הכ חיש
הבחור כל קשר אל העניין, אבל
בבית־זזמישפט, אחרי שהעולה סיפרה את
סיפורה, הוא נזכר פתאום בכל.
בטח שהוא זוכר אותה, למרות שמאז
הכיר אותה פגש כבר נערות רבות אחרות.
הוא זוכר אותה כיוון שהיה צריך להס ביר
לה כל פרט ופרט בסרט האמריקאי
שלא הבינה, ממש תירגום צמוד לגוף.
באשר למה שהתרחש אחרי הסרט, הוא
זוכר שהיא נענתה לו בלהט. אבל כאשר
הציגו בפניו את החזייה הקרועה, הסמיק
הבחור .״זה לא ייתכן,״ הוא אמר ,״הרי
לא היתד, לה בכלל חזייה.״ הוא היה אפילו
מוכן להישבע על התנ״ך שהגברת אף
הסבירה לו שבגלל החום השורר בארץ,
היא אינה נוהגת ללבוש חזיות.
אי־אפשר לדעת אם השופט האמין
לבחור או לא. בפסק־דינו הוא לא קבע
גם אם העלמה קרסנגורסקי לבשה באותו
לילה חזייה או לא. הוא רק פסק שחומר
הראיות שהובא בפניו אינו מספיק להר שיע
את הבחור ושיחרר אותו.
העודס הזה 1871

המועמדות
הסופיות

ב ח סו ת

שוו קוו

לגל שונה!,

״אנחנו שיבעה ילדים בבית מלגדי.
שלוש אחיות נשואות. שלושה אחים לוס-
דים ואח אחד חייל. אני החמישית,״
משפרת שוזן קרן, המועמדת מישפר
שתיים בתחרות מלכת המים 1973 של
העולם הזח.
משפחתה של שוון מתגוררת בדימונה.
אביה עובד בשדום. אמה נפטרה כאשר
היא היתה תלמידת שישית תיכון. מות
האם גרם משבר לנערה הצעירה והיא
החליטה לעבור לגור בתל־אביב.

1ן 11 יד ןןןן ומתאים לאיפור, קבעה המאפרת של חברת התמרוקים הלנזז
1 1 / 1 1רובינשטיין שאיפרה את סוזן קרן. סחן, עיניים כחולות, שיער

בתל־אביב, חוחום,
תושבת העיר הדרומית דימונה, שעברה להתגורר
למת על קאריירה של דוגמנית. עס נתונים כמו שלה — אין־ספק שתצליח.
התחביב העיקרי של הנערה מדימונה הוא שחייה ביס והאזנה למוסיקת־פופ.

שחיינית

שתיים בתחרות מלכת המים
, 1973 משתגעת אחרי הים
והבריכה, מנצלת כל הזדמנות 1
לשחייה. על שערה החום י

היא שומרת בעזרת מוצרי
חברת וולד לטיפוח השיער.

הנערה

טוב טעס

אחת מתכונותיה

סוזן קרן: טעם טוב בבחירת
הלבוש. השילוב של מכנסי
״ש^ 1עושה אנשים יפיס״ וחולצת
אומן ״סריגה אופנתית לגברים
ונשים״ ,מוצא חן בעיניה.

עוד בדימונה חלמה שוזן על קאריירח
של דוגמנית. לכן, כשהגיעה לעיר הגדו לה,
נרשמה לקורט דוגמנות וטיפוח החן
של לאה פלטשר.
״עדיין אין לי חבר,״ אומרת טוזן בת
ה־ .16״התחביב העיקרי שלי הוא שחייה.
אני אוהבת את השמש, אן בשעות הפנאי
שלי משתדלת להיות לבד בין ארבע
קירות, עליהם תליתי ממונות של
זמרים ושחקנים. כשאני לבד, אני מק שיבה
למוסיקת-פופ וחושבת איך צריכה
דוגמנית להציג בהצלחה את המוצרים
שהיא מציגה. הרי אני מתכוננת
להיות דוגמנית.״
ועם המחשבה וההכנות שהיא מקדי שה
לנושא, אין־שפק שתצליח.

חרוט ׳דוות

של סוזן הוא להיות דוגמנית. לפי הדגמתה את החלוק של
חברת מווה למגבות ובגדי־חוף, יש לה עתיד כדוגמנית.
בינתיים לומדת סוזן בקורס לדוגמנות וטיפוח־חן של לאה פלטשר, מתכננת הופעה
מקורית על מסלול הדוגמנות: סיגנון אישי בהצגת המוצרים המודגמים.

קריעות ב ],״

ללכת עם ...להרגיש בלי...
את אמנם לובשת וזזיד. של דוגרי ה־* 8
אבל מרגישה כמו בלי* וזאת הודות
לגיזרה הטבעית והגמישה של ההזיה,
והבד העדין ממנה נתפרה.

שוביניזם גבר״
וזכויות הנשי

כשאת לובשת חזיה של הנרי ה־ ,8את
נראית נפלא בכל מה שתלבשי. להנרי
ד,־ 8עשרות דגמים שונים של חזיות
המתאימות לכל סגנון לבוש ומעניקות
לך את המראה הצעיר והטבעי, יחד
עם נוחיות וחופש תנועה.
נסי עוד היום את אחד מדגמי החזיות
של הנרי וד 8ומיד תחושי בהבדל.
חזיות הנרי ה־ 8ניתן להשיג בחנויות
מובחרות של לבני נשים ברחבי הארץ.
דג ם

(המשך מעמוד )31
זה הוא תוצאה של היצע וביקוש בשוק
המיסחרי של מטבע, שאזל מזמן.
( )2בנק ישראל שמר לעצמו 700 מטבעות.

)3עד אוקטובר 1965 חולקו כמתנות
39 מטבעות. מאז תאריך זה לא חולק אף
מטבע אחד.
( )4מקבלי המטבעות כללו . 1 :ראש
הממשלה! 1ראש ממשלת דנמרק! 15
חברי הוועדה המייעצת של בנק ישראל ;
12 חברי הוועדה הציבורית לתיכנון שט רות
ומעות ! 6נגידים של בנקים מרכזיים
בעולם ! 2הציירים שהכינו המט בע
! 1מוזיאון קדמן למטבעות.
ל( :)7 ,6 ,5סעיף א(ב) לחוק בנק ישראל
תשי״די— 1954 קובע :״אין באמור בסעיף
קטן (א) כדי למנוע מהבנק לשמור לעצ מו
מטבעות־זיכרון או מטבעות מיוחדים,
או לתיתם במתנה למי שימצא לנכון.״
נגיד בנק ישראל הוא שאישר המתנות
הנ״ל.
היו׳׳ר יצחק נבון: שאלה נוספת
לחבר־הבנסת אורי אבנרי.
אורי אכנרי: כבוד סגן־שר, מתקבל
הרושם מדבריך שמנהלי הבנק חילקו לעצמם
מתנות בגובה של 11—10 אלף לירות
לכל אחד. האם האוצר חושב להגיב על
כך בצורה איזו שהיא?
צכי דינשטיין ז מדובר על מטבעות
שניתנו כמתנה ב־ .1965 הזכרתי בתשובתי
שמאז אוקטובר 1965 לא ניתן אף מטבע
נוסף אחד כמתנה.
למרות שדובר על 700 מטבעות, ניתנו
כ־ 39 מטבעות מתנה, מתוך זה — רבות
לאנשי חוץ־לארץ, ולנוגעים בדבר, היינו
לישראלים, פרט לראש הממשלה 15 :לחברי
הוועדה המייעצת; 12 לחברי הוועדה
הציבורית לתיכנון שטרות ומעות ו־ 2לציורים
שהכינו את המטבע.
אינני חושב שזה מוגדר כעניין, שצריך
לנקוט אמצעים מיוחדים כדי למנוע הישנות
מיקרים כאלה.

דגם 715

לעיתים קרובות מדי מזדמן לי, לאח רונה,
להיות נואם יחידי בדיון על
הצעת־חוק. פשוט בגלל אדישות הקולגות.
כך זה קרה בדיון על חוק שירות ביטחון
(ראה לעיל) .כך קרה לי גם בדיון
על הצעת־חוק חשובה מאוד. היא הובאה
על־ידי שושנה ארבלי״אלמוזלינו, ונועדה
להבטיח שהנשים יקבלו שכר שווה
עבור עבודה שווה, לא רק להלכה, אלא
גם למעשה.
חמישה ח״כים (אן אף לא ח״כית
אחת!) נרשמו לדיון, ארבעה נעדרו:
היו״ר מרדכי זי: אנו עוברים לדיון.
ראשון הנואמים — חבר־הכנסת זלמן
שובל, שאיננו ! אחריו — חבר־הכנסת
משה נסים, שגם הוא איננו ! אחריו חבר־הכנסת
שמואל תמיר, שאיננו גם הוא !
חבר־הכנסת אורי אבנרי אחרון הנואמים,
וגם ראשון הנואמים -בדיון.
אורי אבניי: אני רוצה לברך את
חברת־הכנסת שושנה ארבלי־אלמוזלינו,
שהיא באמת הלוחמת היחידה בבית הזה
— וברצוני לציין זאת — לזכויות הנשים.

האמת שעניין זכויות הנשים
הוא אהד מאותם אידיאלים בפוליטיקה
הישראלית• ,טהכל משלמים
לו מס״שפתיים, ושום דבר לא
נעשה להגשמתו.

דגם 01x 18

הנר

ה־ ( 8ישראל)

דגם 705

ותא 01 נה אינטימית
-תו 1111

זה כמו צימצום הפער החברתי, וכמו
העלאת רמת־המחייה של ההמונים, ועוד
הרבה דברים, שכולם נואמים עליהם, דוג לים
בהם, אולם איש אינו מתכוון לעשות
דבר להשגתם.
...מובן מאליו שיש להעביר את הצעת-
החוק הזאת לדיון בוועדה. אני מקווה
שהוועדה תסיים את הטיפול, ותחזיר אותה
לכנסת, על־מנת שהקריאה השנייה והשלי שית
תיערך עוד בכנסת הזאת.
להבדיל, נדמה לי. מהצעה אחרת —
חוק יחסי ממון בני בני זוג, הנוגע לשיווי
זכויות הנשים בצורה עוד יותר מש מעותית,
וגם הוא נפל קורבן לשוביניזם
הגברי -בבית הזה. אומרים שהטיפול בחוק
נגמר למעשה, אך בכל זאת אינו מגיע
להצבעה סופית בכנסת הנוכחית.
בתום הדיון, ביקשתי למנות את הקולות.
וכך נרשם בפרוטוקול הכנסת, שעל
הצעת־חוק חשובה זו הצביעה הכנסת
כלהלן 9 :בעד 0 ,נגד.
הנוכחות 9 :מתוך 1120
העולם הזה 1871

קולנוע
כוכבים
כוכבת קולנוע -
כ חו מרמתכדה
הבל היופי, שקר החן, ושטות האופנה.
כל אלה אמיתות ידועות היטב, אולם מדי
פעם בפעם קורה משהו כדי להזכיר לאנ שים
עד כמה הן נכונות. כמו למשל,
מותה של בטי גרייבל.
כמה מצופי הקולנוע של היום זוכרים
עדיין את שמה? והרי בטי גרייבל היתה,
בימי מלחמת העולם־השניה, הנערה האמ ריקאית
המפורסמת ביותר, האלילה האהו בה
ביותר על חיילי ארצות־הברית באירופה
ובאוקיאנוס השקט, התגלמות החלום
המיני של הגבר האמריקאי: החזה הגדול

והשופע, הרגליים הארוכות והחטובות,
שבוטחו בזמנו במיליון דולרים, והחיוך
שלא מש מפני הבובה.
מגיל 14 היא הופיעה בסרטים (לראשונה
בסרט של אדי קאנטור בשם וופי) .ברשי מה
הארוכה מאוד של תפקידים שגילמה,
קשה אמנם למצוא אפילו אחד שיירשם
בתולדות הקולנוע כהישג נכבד במיוחד.
היא התמחתה בקומדיות מוסיקליות קלי לות,
ובכלל בכל מה שיכול היה להבליט
בצורה מחמיאה את רגליה וחזה. סרטים
כמו רגלי מיליון הדולר או בדרך לאר גנטינה
(תפקיד שקיבלה לאחר שהחליפה
כוכבת־זמר אחרת, אליס פיי, בהצגה ה מקורית
בברודווי) ,הכניסו לה ממון רב,
ובתקופה מסויימת היא הרוויחה אפילו
יותר מן האיש שגילה אותה, דאריל
זאנוק.
חייה הפרטיים זכו כמובן לכיסוי מלא

גרייכל, בקול ומונרו כ״מי רוצה לשאת מיליונר״
נקניקייה לכל רוחב המסך
ומפורט בעיתונות. בין בעליה היו השחקן
ג׳קי קוגן (שהיה הילד בהנער של צ׳פלין)
ונגן־החצוצרה הרי ג׳יימם׳ שגם הופיע
בכמה הופעות־אורח בסרטיה, כשהוא מנגן
והיא רוקדת בכישרון ומרץ רב.
בסוף הקאריירה. קולנועית שלה החלה
לפתח תכונות של קומיקאית מחוננת,
כאשר חלמה על נקניקיה לכל רוחב מסך
הסינמסקום באיך להינשא למיליונר, סרט
בו הופיעה יחד עם יורשתה, מרילין מונרו.
או כאשר חלמה על הרמון של גברים
בשלושה להצגה, בסצינה שקוצצה על־ידי
הצנזורה באירופה.
הופעתה הבימתית האחרונה היתר, בהלו
דולי, שם החליפה בתפקיד הראשי את
קארול צ׳אנינג ואת ג׳ינג׳ר רוג׳רם, שהו פיעו
לפניה.
שלא כרבות אחרות, פרשה בטי(ששמה
המקורי היה אליזבט גראסל) מן הבד
מרצונה — אולי כיוון שהבינה כי מה
שהיה לה להציע — רגליים, חזה, ריקודים,
ג׳אז וקצת הומור — הם מוצרים המתבלים
עם השנים.
הפרבוים לעניים
קזבלו (סינרמח והוד, תל-אביב,
ישראל) — מנחם גולן זוקף
לזכותו שוב הישג־גכורה: מ חד
מר״ענק ראשון אחרי אלפיים שנה (אם לשכוח ניסיונות
עלובים ועגומים כמו אף מילה למורגנשטיין או באין
מולדת).
אבל עם כל ההערכה לביצועיזם הנערץ כל״כך ביש ראל,
יש עוד מבקרים חרופים ומדוכאים, המעיזים ללחוש
כי צריך גם לדעת איך ומה לעשות. במיקרה של קזבלן,
לחישות אלה ודאי יפלו על אוזניים אטומות. הסרט, כסי
שהגדירה אותו שחקנית ישראלית, יהיה ״שלאגר חולני״
ויכניס חרבה כסף.
יש בו הסיממנים להצלחה מיסחרית בארץ: בדיחות
עדתיות, פיזמונים מן המצעדים (כולל רוזה, שלא חיה
במחזמר המקורי) ,כמה הערות אקטואליות על פנתרים >—
אבל שום רמז לטיפול בבעיות אקטואליות — וכמובן יהורם
גאון, שהוא היום ממלא הקופות מס 1 .בארץ.
ומה כבר אפשר לומר נגד מרכיבים אדירים כאלה 1
שהסיפור המקורי של יגאל מוסינזון התמסמס לחלוטין !
שהקטעים הכוריאוגרפיים המנסים לחקות את סיפור הפרברים,
נראים כפויים על העלילה, בלתי״מקוריים, ומשתתפיהם
נעלמים בדרן־כלל ברגע שנגמר המחול — ואין
רואים אותם בעלילה עצמה ז שחפיזמונים מבויימים בטכניקה
של טלוויזיה, כשהרכבת שני צילומים יחד, למשל,
בישנו מקום אינה עוזרת לא לשיר, ולא ליהורם גאון —
שמצלמת הפנאויז׳יון נוטה לעוות את פניו בכל צילום
קרוב מדי.

יוך 1־5זן
,מ 1ויין

או שאוסף הדמויות המישניות, המאכלסות את השכונה
המפורסמת, מפליטות כל הזמן מישפטים בניבי לעז
המזכירים חאלטורה בינונית (בן־סירא עושה זאת בצרפתית,
מוצי אביב ברומנית, יאן טימן בפולנית, וכן חלאה) !
ובכלל, המחזמר עשה את דרכו אל הבד כך שאיבד את
מעלותיו הבימתיות — ולא רכש הרבה במקומן ז
אבל למי זה כבר איכפת ! מנחם גולן עשה את הסופר-
פרודוקציה הישראלית הראשונה מאז ימי יציאת מצריים,
והעיקר זח הרי לעשות.

מוסר השכל משוקולד מסע

בממלכת

השוקולד

(דרייב-איו, תל־אביב, ארצות״
חברית) — מעשה בווילי וונקח,
בעל בית־חרושת מיסתורי לסוכריות ושוקולדות, שחתם
את פתחי מיפעלו הענק בפני זרים, אחרי שמתחריו גנבו
ממנו סודות מיקצועיים. מאז עובד בית״החרושת בתפוקת
מלאה, מוצריו ממלאים את חשוק, אבל איש אינו יודע
כיצד הם מיוצרים, כאשר אין פועלים נכנסים או יוצאים
במפעלי וונקה. ביום בחיר אחד, עומדת התעלומה לפני
פיתרון. וונקה מודיע על תחרות״ענק, שבה יסתיר בין מו צריו
השונים חמישה כרטיסי־זהב, והילדים אשר ימצאו
כרטיסים אלה, יוכו לביקור, בליווי מבוגר אחד, בתוך
המיפעל, ולאספקה חינם של ממתקי וונקה לכל ימי
חייהם.
הזוכים, נער גרמני שאינו פוסק מזלילה, נערה בריטית
מפונקת שצורחת ללא הרף על אביה, ילד אמריקאי שעיניו
אינן משות מן הטלוויזיה, וילדה שפיה אינו פוסק מלעיסת
מסטיק. החמישי, גיבור הסרט, הוא צ׳ארלי, נער עני,
שאמו כובסת, ואילו שני הסבים ושתי חסבתות שלו מסרבים
מזה 20 שנה לרדת מן המיטה הגדולה בה הם שוב־בים
בצוותא, משום שעמידה היא מל אכה קשה מדי.
הביקור במיפעל הוא כמובן סידרה של חטפות-מוסר
לילדים, כאשר רואים את הזללן נופל לתוך נחר של שוקולד
אותו ניסה לשתות, לועסת המסטיק דוחפת לפיה
מוצר-לעיסת שלא התבשל דיו והופכת לאוכמניית״ענק,

העולם הזה 1871

גאון ורקדנים: שלאגר חולני

וילדה אלברטסון ואוסטרום: נהר שוקולד
המפונקת עוברת דרך הצינורות המקובלים אל פחי־חזבל,
ונער־הטלוויזיה חופך באמת לדמות על המסך הקטן, בגודל
ובצורה. רק צ׳ארלי הטוב, והסב שהתלווה אליו, מגיעים
לשכרם.
כל זה, בהרבה פיזמונים רעים ולא מקוריים,
תיפאורות ציבעוניות חביבות של פנים חמיפעל, כל מיני
הטפות קצת יותר מדי שקופות ומישחק משעשע של כל
המשתתפים. הילדים לא יתאכזבו.
ישראל מדוע עקו ם מר צוסו
ש ל ׳ 01171 גאון
מי שרצה להיווכח בתרבות הקולנוע
בישראל, ואיך מתייחסים בה לסרט שעל
הבד, יכול היה לעשות זאת בבכורה
החגיגית של?!זבלן, שנערכה בשבוע שעבר
באולם הסינומה בתל-אביב.
הכוונה אינה לחינגא או לאנשים היפים,
אלא לצורה בה חוקרן הסרט עצמו על
המסך.
הסינרמה נועדה במקורה להציג סרטים
מסויימים מאוד, שלצורך הקרנתם משתמ שים
במסך עור מיוחד, הנותן תחושת-
עומק.
אולם קזבלן, עם כל היומרות של סופר-
פרודוקציה ישראלית ראשונה, עדיין אינו
מצולם בשיטת הסינומה. התוצאה: הפרצו פים
מתעוותים, לסתותיו של יהורם גאון
מקבלים מימדים שאינם חולמים את הטבע,
ואפרת לביא, שהיתה האישיות חלבבית,
הסימפטית והכנה ביותר בסרט כולו׳ מקבלת
לפתע, בצילומים מסויימים, ישבן
אימתני של אשה בהריון.
מאחר וגם היא וגם יהורם נוכחו באולם,
אפשר היה לראות כי הטבע ברא אותם
בצורה מוצלחת בהחלט. אז למה לעשות
להם את העוול להקרין אותם על מסך
לא-נכון?
התשובה כנראה פשוטה למדי: באולם
הסינונזה יש למעלה מאלפיים מקומות —
דהיינו, למעלה מאלפיים כרטיסים בכל
הצגה. הגיוני, לא כן?
זה עוד לא הכל. מי ששם־לב למה
שנעשה על המסך, הרגיש לא רק בעיקום
התמונה, אלא גם בעובדה שקצותיה הוצגו
כבר אל מחוץ למסך — שפס־הקול הפסיק
לפתע לפעול לכמה שניות, באחד הקטעים
הראשונים, ושאר פרטים מאלפים מסוג

דבר אחד צריו לציין גם לשבח המקום :
שלא כרגיל, הוצג הסרט בשלמותו, מהתחלה
ועד הסוף, ללא הפסקה באמצע,
המזנונאים הסתפקו כנראה בקוקטייל ש-
אירגנו בסוף ההצגה, ויתרו הפעם על
מכירת משקאות באמצע הסרט.

שיעררויאל...
שיער אסוף, חופשי זוהר
שיער גלי ומתברר
שיער גולש נעים ורך שיעררויאל השיער שלך.
לשיער רויאל-שמפו ״רויאל״

לבחירתך שמפו רויאל
ב־ 4סוגים שונים :
ירוק ־ לשיער יבש
כחול ־ לשיער שמנוני ורגיל
אדום ־ נגד קשקשים
צהוב ־ עם תוספת
הלימון הנפלאה

שמפו רויאל,ל

ארו״ג״ו*0 /ותו.1
פרס1ם ־פלד• צ׳לוני: ג ני *

העולם הזה

1671

בועז שרעבי רוצה תינוק
החתונה, בעוד כשבועיים, לא תהיה בדיוק מה שהחתן רצה. אבל גם ככה
היא תהיה מספיק.
כי מה שבוע? שרעבי רצה, בעצם, זו חתונה תימנית מסורתית, על כל פרטיה
וסילסוליה — כמו שרק נאה ורק יאה, כאשר שני בני־הזוג הם תימנים למהדרין.
אולם בשלב מתקדם של ההכנות החליט הזמר הפופולרי, שאולמי השושנים
בתל־אביב אינם בדיוק המקום המתאים לחתונה מעין זו, ובחר להסתפק בטקס רגיל.
רגיל זה יחסי כמובן: בנישואיו של בועז עם לי או רהסחה יהיו כל המי־ומי
בעולם הבידור והפיזמון, ומיצעד האמנים — שם יימשך מן הסתם עד השעות
הקטנות של הלילה.
כלתו של הזמר הנודע היא אחת משלוש בנותיו של יעקבסחה — אחיו של
בו סי סחה המפורסם. מאחר שסביר להניח ששלושת האחים סחה — בוסי, יעקב
ו ע מו ס — ישתתפו בשימחה, אתם יכולים להיות בטוחים שהיא תהיה גדולה.
״את ליאורה אני מכיר מגיל ,13״ מספר בועז .״תמיד הייתי בך בית במשפחתה.״
אבל לצאת יחד התחילו השניים רק לפני שנה — אחרי שבועז סיים את הרומן
שלו עם אי רי ס דוי ד ס קו.
לליאורה, שסיימה תיכון ומשרתת היום בסדיר, יש מעלה אחת גדולה, הגו־שאת־חן
מאוד־מאוד בעיני בעלה לעתיד :״היא לא שחקנית ולא זמרת,״ נהנה שרעבי.
מעלה נוספת שלה :״אין תבשיל שהיא לא יודעת להכין,״ מתגאה הוא.
אחרי החתונה, יעברו השרעבים לדירה של שלושה חדרים באפקה( ,״עוד השנה
אני רוצה תינוק,״ מודיע הזמר .״זה הכי חשוב.״
נכון.

האלוף כ 1אב טירון
זאבי-החוף הוותיקים, שהיו בתפקיד
בחוף ובבריכת-גורדון בתל־אביב, ביום
השישי האחרון לפני-הצהריים, לא יכלו
שלא להיאנח בייאוש: ניסיונותיו של ה גבר
האלגנטי, הלבוש בשמרנות במכנסיים
בהירים וכתונת-פסים, להתחיל עם החתיכות
שבשטח — היוו בושה למיקצוע.
הוא הסמיק, גימגם׳ היה נוקשה ופורמלי.
בקיצור, נראה היה מקילומטר
שמזה לא ייצא אף פעם זאב רציני.
משוטטי״החוף הוותיקים, לא יכלו
כמובן לראות מרחוק כי הגבר איננו
אלא האלוף (מיל ).של מהלהט,
הלא הוא ציץ׳ הנודע.
ואכן, אפשר היה רק לרחם על האלוף,
שנאלץ לבלות בוקר שלם בייסורים כאלה.
כשהוא צועד בראש פמלייה כבודה,
ניגש צ׳יץ אל כל חתיכה וטובה, נעמד
מולה, הושיט לה יד, ואמר :״אפשר
ללחוץ את ידך ! ״
החתיכות הופתעו כולן כאחת. לא
היתה אחת שזכרה גישה אורגינלית כזו.
אחדות זיכוהו במבט משחרר. אח רות
טרחו להפליט את התשובה העממית
:״תסתלק מיפה.״ אחדות הז
עיקו
את החבר, שהיה בסמוך, ואחת,
עצבנית במיוחד אותו בוקר, אפילו איימה
לקרוא לשוטר.
אלא שהאלוף, שלא נסוג מפני הכוחות
המצריים מעבר לתעלה, לא נסוג
גם הפעם, בעת הקרב על החוף .״אל תפחדי,
אני לא נושך,״ אמר לכולן באותו
הטקסט .״שמי שלמה להט, מועמד גח״ל
לראשות העירייה, ואני רוצה לדעת אם
תצביעי בשבילי בבחירות הקרובות״.
בשלב זה, זכה צ׳יץ לאכזבה קשה: כל
החתיכות, ללא יוצא״מהכלל, לא שמעו
כלל את שמו עד אותו רגע. בתשובה
לשאלתו, ענו חלק, שאכן יבחרו בשבילו,
ואילו אחרות, שלא טרחו להיות כה
מנומסות, הבטיחו לאלוף :״יהיה בסדר.״
אז אם באמת יהיה בסדר או לא, איד
נני יודעת. אבל מה שאני כן יודעת,
זה שאם הגנרל רוצה באמת להצליח
להגיע לעירייה בשיטות כאלה, אז שיעזוב
בבקשה את התלבושת האנטיקה הזאת,
ילבש בגד-ים, יעבור קורס מזורז אצל
החבר׳ה איך להתחיל עם חתיכות —
ויתחיל איתן.
רק להעמיד פנים, זה לא מספיק.

הבכורה החדשה של עמק פר
הצגת־הבכורד. של
קזבלן, בסינרמה ב־תל־אביב,
נועדה ל הרבה
דברים, מלבד
להציג את הסרט.
אחד מהדברים ד,־
רבים האלה היתד,
הצגת־הבכורה הפר טית
החדשה של ה שדרן
והקריין עמק

פרי.

עמק הופיע בבכו רה
עם תהילה
סלע היפהפייה, ל שעבר
סגנית מלכת-
היופי, וגרם לסערת-
ליחשושים רוגשת.
עמק, שנישואיו ה מפורסמים
לנערת־הזו־הר
שרונה מארש
הסתיימו לאחרונה ב קול
פרידה דקיקה,
כבר יצר מסורת של
בנות־לווייה יפהפיות.
ותהילה נושאת ללא
ספק בכבוד את המ שך
השושלת.
מד, שהייתי רוצה
כבר לדעת, זה עד
לאן תימשך השושלת,
הפעם.

ה דוג מני ת והח שי ש
הבלשים ששכבו במארב וצפו לעבר
החתיכה שעל חוף שרתון התל־אביבי, לא
יכלו להבחין בתווי־פניה במשקפותיהם.
הם המתינו בסבלנות לאיש־הקשר שיקרב
אליה, ולאחר שזה הסתלק — מיהרו לזנק
לעבר הצעירה הבודדה.
רק אז, נדהם הקצין בראשם לגלות כי
לפניו ניצבת דוגמנית מפורסמת,
נערת־זוהר ידועה.
לאחר התדהמה הראשונה, המשיכו הבלשים
בתפקידם, ביקשו מהצעירה למסור
את החשיש שברשותה. כאשר היא סרבה,
הורה הקצין לשוטרת שאיתו לערוך חיפוש.
״זה יהיה קל,״ העיר אחד הבלשים ,״היא

אלוף (מיל ).שלמה (צ׳יץ׳) להט מתחיל עם חתיכות כחוף תל־אגיב

תהילה ועמק

בטח לא לובשת תחתונים וחזייה, כמו ן
כל הטיפוסיות האלה.״
הדוגמנית המפורסמת התלקחה בכעס :
״מה אתם חושבים ,׳שאני זונה?״ קצפה ,
על השוטרים — וגילתה להם את תחתוניה| ,
אס אפשר לקרוא כך למודלים המיקרו־סקופיים
של היום.
״זה בסדר,״ הרגיע אותה הקצין ,״אם |
היית זונה, היו לך שני זוגות.״
אחרי הדיאלוג ההומוריסט, נמשך החלק |
הרציני: החשיש נתגלה על היפהפייה, ר׳
היא נעצרה, שוחררה בערבות, ונדמה לי
שאפילו ק רו ס ־ משפחתה המפורסם לא \
יצליח לחלצה ממשפט.

ך 111ד 1ר ה 1ד 1ך | רחבת בניין הסינרמה היתה מוארת באור זרקורים.
כדי שהאירוע יעשה רושם, לא ניפתחו הדלתות
עד לרגע האחרון, וקהל המוזמנים נאלץ לחכות בחוץ, בתור ארוך, אשר הואר בזרקור
מיוחד. רק אורחים חשובים, ביניהם הרמטכ״ל זכו לפרוטקציה, הוכנסו בדלת צדדית.

111/11 1111.4

היוצרים

דן אלמגור, שכתב חלק מהפיזמונים, עם יגאל מוסינזון, יוצר קזבלן
המקורי, ואישתו. שאר הפיזמונים כתבו חיים חפר ועמום אטינגר.
בתום הקרנת הסרט הזמין מנחה הערב שייקה אופיר לבמה נציגים של כל המשתתפים
בהכנת הסרט, ואת נציג מועדון ורייאטי בישראל שהודה לבמאי מנחם גולן על תרומתו.

ך* אורות כבו. שלושת המחצצרים המיון
|חדים שנישכרו לכבוד האירוע החלו ל־חצצר.
הקהל קם על רגליו, מוכן לקבל
בתשואות את הנשיא. הגיע הרגע ההיס טורי.
נשיא מדינת־ישראל בא לראות את
הסרט הישראלי היקר ביותר שהופק מזה
אלפיים שנה.
באולם דממה. אלפיים האורחים החשו בים
מאמצים עיניהם כדי לחזות בכניסה
ההיסטורית. נשמעים צעדי רגליים ...הווי לון
נפתח ולאולם נכנם ...יוסף מילוא
כשעל זרועו תלוייה בלונדית מיסתורית.
מילוא לא התרגש, ניפנף בטבעיות לעבר
המחצצרים, שלא הרגישו כלל בטעותם,
ולא הבינו מדוע הקהל מתגלגל מצחוק,
ופנה לעבר מקומו. המחצצרים גמרו לחצצר
ורצו ללכת הביתה, אלא שפתאום נכנס
הנשיא. שייקה אופיר, המנחה, הידוע ב־זריזותו,
הצליח להשיג אותם איכשהו על
יד הפתח ולהחזיר אותם לבמה, כך שלמ רות
הכל התקבל הנשיא כמו שהוא רגיל
כשהוא הולך לקולנוע.
הכל לפי מיטב כללי הקיטש בעיירה.
בכניסה לבניין הסינרמה פרש הבמאי
מנחם גולן לכבוד הנשיא אפריים קציר
שטיח אדום.
כדי שהשטיח לא יתלכלך לפני הזמן,

המעריצים

תושבי השכונה שהגיעו לבניין, מתבוננים ביהורם גאון, אשר
חיכה בפתח לנשיא. כאשר הנשיא הגיע, קיבל אותו הקהל
במחיאות־כפ׳ ים. אותו קהל מחא־כף גס לכל דמות מוכרת שנכנסה לאולם שהוקף בשרשרת
שוטרים עם מכשירי־קשר ששמרו על המקום, מפני חבלה ומפני מתפלחים אפשריים.

ה 1 1דריח לאה ויצחק רבין, במסיבה אחרי ההקרנה. בתמונה מימין: יהודה
| | 4 ^ 1 11 ברקן מחבק את כוכבת הסרט אפרת לביא. בתמונה משמאל :
זיווה רודן, במחשוף ענק שמשך את עיני הגברים, מברכת את השחקן יהורם גאון.

החצוצרות הרעו
הקהל קם -
והבלונדיתנעסה

האוריגינל

יוסי ידיו, שגילם
בשעתו את
קזבלן המקורי, עם אשתו החדשה, היידי,
במסיבה שנערכה אחרי הצגת הבכורה.

הציפיה

חיים חפר ואשתו רותי, עוצמת כשמאחוריהם
עיניה בעייפנת הגיבנרה הנשית של
הסרט, אפרת לביא, מצפים לנשיא המדינה.

הבמאי מנחם גולן בודק את השטיח האדום שניפרש לכבוד הנשיא.
1 1 1 1 .1 1 1 1 1מסתכלות בו רחל אישתו, אפרת לביא, והבמאי יוסף מילוא.
הוכנס כל הקהל דרך כניסה אחת והנשיא
דרך כניסה אחרת. מה לא עושים כדי
שהפרימיירה של קזבלן, הסרט ההמוני
ביותר שהופק עד כה בארץ, בהשקעה של
קרוב לשלושה מיליון לירות שנאספו מ משקיעים
בארצות־הברית, תהיה חגי גית
באמת, עם קלאסה והכל ו

בת־הזוג
ה מי ס תו רי ת
!1 4 £רי ההקרנה, שניקטעה פעמים רבות
\£על־ידי מחיאות־כפיים סוערות מצד ה יושבים
באולם, נערכה במיסדרון מסיבה.
נושא המסיבה היה: מיהי הבלונדית של
מילוא 1פיתרון התעלומה: מילוא הגיע
לבכורה בגפו, למרות שהיתה לו הזמנה
זוגית. בפתח פגש את העלמה הבלונדית
שהגיעה גם כן בגפה, בלי הזמנה בכלל.
מנחם גולן ביקש ממנו להכניס אותה כבת

מילוא

זוגו. יוסף
שקרה לו.
הבלונדית המיסתורית היתד, האדם היחידי
שנכנס לבניין ללא תשלום. הכנסות הערב
הוקדשו לוורייאטי. כן הוחלט למכור את
ההזמנות במחיר בין 10ל־ 100 לירות
לאיש. מאחר שמבקרי הפרימיירות ידו עים
כאנשים הרגישים מאוד לכבודם,
ושונאים תכלית שינאה לשלם תמורת
כניסה באופן פרינציפיוני, נאלצו מנחם
הבמאי וגאון כוכבו, לשלם תמורת עשרות
הזמנות מכיסם הפרטי, ולשלוח אותם ל אלה
שרצו ביקרם.
מוזמנים כרוניים אחרים, הפציצו ב טלפונים
ובסקנדלים את מישרדי וורייאטי
וחברת הסרטים של מנחם גולן, נוח, במשך
שבועות לפני הבכורה, נתקלו בסירוב
ונאלצו בלית־ברירה לשלם.

מאת

הסכים,

וזה

אלה זוהר

הביצוע

הנשיא, רעייתו, בני־לווי יתו, ומנחם גולן, בדרכם פנימה. היחידי ^
שלא צעד על השטיח האדום המוכן -היה הנשיא קציר.

1. 19

המחיר 2.50 :ל״י

שנה 37

י״א אב תשל״ג11.7.73 ,

ט ל פונ אי ת לבנה ארמה

הנושה המסעירה
את נתי־המישנט
נשיא

בית־המישפט

המחוזיזאב זגלטנר

חזרה לתחילת העמוד