גליון 1871

העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 2 | טיפול מהיר ממישנתו של מייסדו: רצחת וגם ירשת תאמין 1 ד״ר מ. זוארץ ביום השנה ה־ 40 לתנועת העבודה הצעה מ הפכני ת למרות התחזיות השחורות ניפתחה שוב עונת התיירות
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 3 | מכתבים למערכת מכ תב גלוי אל: שר המיטהר והתעשייה חיים כר-לב: מאת: תושבי כת־ים. החתומים1 מטה, בראשותו של יצחק ולקר, סא״ל (מיל•) ,מועמד גח״ל לראשות העיריה.
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 4 | ישראל באיטליה, העוסקת כשיתוף פעורה עם מישרד־החוץ האיטלקי, כנסיונות להידבר עם בורגיכה. ההערכה של הישראלים העוסקים בנושא זד. היא שבורגיבה מושפע בכל צעדיו
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 5 | אנו עדיין במקום השני אך טעמנו ואיכותנו יביאו אותנו למקום הראשון* *אחרי כל כך הרבה שנים שצ-ד במקום השני במכירות בישראל ודאי הגיע הזמן שצ־ך .יעבור למקום
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 6 | א 1111י ם שדהבויאות ויקטנו שם־טוב הגיע לננסח בסנדלים ללא גרביים -והביא במבוכה את הסדרנים, שלא ידונו איו להגיב 8סדרני הכנסת לא ידעו מה לעשות. הם קיבלו הוראה שלא
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 7 | הגי הס ״אני ־תמשך ואחת המזכירות שה לו כוס מים. פריגץ תכל על המים, ואמר: מצטער, אבל אני שותה וויסקי!״ £״למה בגרוזיה אין כבי שים?״ במסיבת עובדי האח סנה של נמל
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 8 | מכתבים ידידת משפחה ש ל המהנדס ש הורעל תעודת עניות למישמר ! פרשת החייל בשרות־הובד. ואשתו הנמצאת בהריון, שנאלצה לישון על שפת־הים בגלל שאין לזוג מקום לגור, היא
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 9 | כמו כן׳ כדי לפתור את בעיותיהם של נשים וגברים בודדים, צריך להקים בתי מיפגש עירוניים, או ממשלתיים, בהם יוכלו בני שני המינים להכיר אחד את השני, לבלות יחדיו ולנסות
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 10 | קצרניות הכנפה הפסיקו השבוע להנציח את שמו של שבועון זה בפרוטוקולים של דיוני הכנסת. העולם הזה, כך אנו מקווים . ,ודאי עוד יוסיף להעסיק את הכנסת, להסעיר אותה
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 11 | יש לן הרגשה בטוחה יותר, נכון? כזאת תהיה גם הרגשתך אם תחסכי באחת מתוכניות החסכון ״יתרון״ של בנק דיסקונט ובנק ברקלים דיסקונט. כדאי לך לדעת: כל סכום כסף שאת
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 12 | תמרורים מצפיםלתינוק. מרים ו דני לוי, שנישאו לפני כחצי שנה במיב־צע־־בזק סודי של הרב הראשי שלמה גורן׳ 100: מעמושלהעולםהגהדל. * בשורה אחת עם הסיגריות^המפורסמות
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 13 | * שנן עונו ת בחייה של חתולה, שבהן היא משתנה לפתע כליל. התולה שקטה ונחמדה, המכלה את הייה כשלווה בספינת ליטופים וברדיפה אחרי ג׳וקים, הופכת לפתע חיה טורפת
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 14 | מוי ־ המחנה הרדיקלי הישראלי פגישות חברים ואוהדים לקראת הבחירות בהסתדרות כנושאים : — מצע מרי להסתדרות רשימת המועמדים לוועידה ולמועצות הפועלים ישתתף : אלכם מסים
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 15 | כשהיא עדיין המומה מכאב ושרויה ביגון על מות בעלה, סרגה רבקה סלימן, אלמנתו של ראש־העיריה המנוח להאמין למשמע אוזניה :״איד זה ייתכן שהם גידו כך ז הלוא זאת בגידה
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 16 | הקרב בו הוכרע המריאווו שמון קרב־האיתנים, שהתנהל בשבוע שעבר בבית־המשפט המחוזי בתל־אביב בפגי השופט המחוזי:.שלמה״ :לובנברג ׳ ,נסב על 1000 דונם אדמת־בנייה. בצפת.
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 17 | ופני שישה חודשים נהרג מנהיג הפחדה ואיומים לסילוק הבדואים ך • מינהגו מדי יום, יצא השייך סאלם חסן דואוד אבו־טהוילה, מנהיגם של 2000 בני שבט טהוילה, בדרכו לרפיח,
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 18 | מוות בצהר׳ * 1 תל-אביבי צעיר הצטרן* אלינו!רזית לתען צעיריה תל -אתית ת, ד 34053 ,ת״זו (המשך מעמוד )17 ואכן: בצפון הרחוק׳ נתל־אביב הנדו־לה, נרם מותו של השייך
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 19 | בעוד מישוד־החוץ וטונניו ממשיכים להשמיץ את הוועידה, קובע ביטאון נ תח: ן* ראה באילו החליטו הביטאונים ה־ ^ ערביים לשטות באוייבי ועידת־בולו־ניה בישראל: מישרד־ההוץ,
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 20 | לושה מישפטים שנפתחו השבוע בחיפה, והידיעות שהתפרסמו בעי תונות, עלולים היו השבוע ליצור את ה רושם כאילו הפכה היפה לשיקאגו של מדינת־ישראל. פרשיות כמו חטיפה, הת־
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 21 | ייל !ונוח ולקוחות בא חד הבארים בע יר התחתית בחיפה ש התנהל קרב הסרסורים ין־ שחטו אותו!״ נר צ ח איפרגן ושאפשר לסמוך עלי אני אעזור להם. .שלי במשטרה הודיתי.שהיימי
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 22 | מלחמתהסר סו רי ם (המשך מעמוד )21 והודיע לד קחי פרח מטרסנטי — כי לא תראי אוחו יותר.״ למרות זאת לא נכלל עבאסי ביו זד הנאשמים ברצח. לא רק זה אלא שהוא מטתובב חופשי
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 23 | המרכזנית לא נתנה לשונט קו במהירוח הדרושה -ונגררה ע דיו, השוטרים המרכזנית הסרבנית לבנה נדהמה :״אני לא יכולה,״ ענתה לנשיא בית־המשסט המחוזי, הידוע כאי שיות תקיפה
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 24 | במדינה הסתדרות תעופה ה? ר 3ש ד אזע 1הכיטחון כץ בדיקת מיזוודח וחיפושים גוסגיים, יש לאנשי הביטחון ברוד געיות אחרות ״נא לפתוח את החבילה ...האם אתה ארזת אותה לבדך?
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 25 | מי אחראי ומעשי האונס, הגכוח, ההתעללות ותהוענה? מאח מרסל 1והר שנס בשש השוו דעוו 09דוד חושו נושה זוועה במוסד למפגרים בבני־ציון העונות הזוועה: י• מיטתה שד הילדה
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 26 | 24שעות של רעננות 1 בנחוח פרחים ! מעניק לגופך הדאודורגט ספריי של מוסון תמריק* 7ן עו הלנ הו גבב בי ש ע מו ס -להבאסענ או ש נו
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 27 | במדינה דרב• אדם הסרחתהנד חי ת מה חסתתר מאחורי חחראקה חממורבת ישר 36 יגה עובדיה? פנינה עובדיה לא התיימרה מעולם להיות נהגת מוכשרת במיוחד. ואכן, מרגע שהתיישבה
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 28 | סיקורת חושבים, מסוגל בן־אדם בגילי לבכות 1 צריו לעשות גס קצת ידיו.״ תיאט רון או 1״ ה ב, הזפת התלויים כ״קפטן של וקפטן אפו״ במועדון הזמר של לולה הקטנה, תוכנית
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 29 | תיות, שהובאה לכנסת על־ידי הממשלה, אחד הפרקים של הצעת־החוק קובע שלכל חברה ממשלתית יהיה ״דירקטוריון״, ומגדיר את הזכויות והחובות של ה״דירק־טורים״. ההמשך רשום
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 30 | תנועת המרי בכנסת! ובכן — זה נולד במזל טוב. אחרי בימעט שמונה שנים, הפכה סיעת העולם הזה — לוח חדש בכנסת לסיעת מרי — המחנה הרדיקלי הישראלי. בכן הגשמנו שתי מטרות,
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 31 | זה פיקאנטי. זה מגוחך. זח מצחיק. אבל זח גם די מפחיד. שזה יפיל לקריה בכנטת, בשנה . 1973 בא לו ח״ב חדש — יעקוב מיזרחי. רב. תימני. אב ל־ 15 ילדים. דיעות כל־כך
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד )29 מלבד הטענות באבחנת מחלת ילדה .״התנהגו אלינו כאל חיות,״ היא מספרת, ״האחיות התנהגו איתי בגסות למרות הריוני ולא נתנו לי להשאר עם הילד. במו
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 33 | המועמדות הסופיות ב ח סו ת שוו קוו לגל שונה!, ״אנחנו שיבעה ילדים בבית מלגדי. שלוש אחיות נשואות. שלושה אחים לוס- דים ואח אחד חייל. אני החמישית,״ משפרת שוזן קרן,
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 34 | קריעות ב ],״ ללכת עם ...להרגיש בלי... את אמנם לובשת וזזיד. של דוגרי ה־* 8 אבל מרגישה כמו בלי* וזאת הודות לגיזרה הטבעית והגמישה של ההזיה, והבד העדין ממנה נתפרה.
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 35 | קולנוע כוכבים כוכבת קולנוע - כ חו מרמתכדה הבל היופי, שקר החן, ושטות האופנה. כל אלה אמיתות ידועות היטב, אולם מדי פעם בפעם קורה משהו כדי להזכיר לאנ שים עד כמה הן
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 36 | שיעררויאל... שיער אסוף, חופשי זוהר שיער גלי ומתברר שיער גולש נעים ורך שיעררויאל השיער שלך. לשיער רויאל-שמפו ״רויאל״ לבחירתך שמפו רויאל ב־ 4סוגים שונים : ירוק ־
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 37 | בועז שרעבי רוצה תינוק החתונה, בעוד כשבועיים, לא תהיה בדיוק מה שהחתן רצה. אבל גם ככה היא תהיה מספיק. כי מה שבוע? שרעבי רצה, בעצם, זו חתונה תימנית מסורתית, על כל
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 38 | ך 111ד 1ר ה 1ד 1ך | רחבת בניין הסינרמה היתה מוארת באור זרקורים. כדי שהאירוע יעשה רושם, לא ניפתחו הדלתות עד לרגע האחרון, וקהל המוזמנים נאלץ לחכות בחוץ, בתור
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 39 | האוריגינל יוסי ידיו, שגילם בשעתו את קזבלן המקורי, עם אשתו החדשה, היידי, במסיבה שנערכה אחרי הצגת הבכורה. הציפיה חיים חפר ואשתו רותי, עוצמת כשמאחוריהם עיניה
העולם הזה - גליון 1871 - 11 ביולי 1973 - עמוד 40 | המחיר 2.50 :ל״י שנה 37 י״א אב תשל״ג11.7.73 , ט ל פונ אי ת לבנה ארמה הנושה המסעירה את נתי־המישנט נשיא בית־המישפט המחוזיזאב
חזרה לתחילת העמוד