גליון 1880

וקזרא

העורך והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי,
קובי ניב, אפרים שידון
כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1

יקר מאד
דומד, שמזז שמטריף כיום את דעתם
של עורכי העיתונות העיברית הוא לאו
דווקא המחסור הצפוי בנייר עיתון, אלא
העובדה כי 200 הארץ מצוטט השכם והערב
בעיתונות חוץ. ואכן שעה שאנו פוגשים
את עמיתינו העיתונאים, הרי ב־/0״ 99 מן
המיקרים תהיה שאלתם הראשונה ״תגידו,
כיצד מצליח 200 הארץ להסעיר את כותרות
העיתונים בעולם כולו?״
אנו איננו מתרגשים מכך, כשם שלא
התרגשנו בגליונות 1783 ,1784 ,1785 ,1786
וכן הלאה. ברם, אפילו אנו, הציניקנים,
לא יכולנו שלא להתפעל למראה קטע
שנישלח אלינו מנפאל הרחוקה.
הקטע, שתצלומו מצורף, לקוח מן ה
ירחון
צ׳ינגל־מינגלה־לוף־לוף־לוף (״השבוע
בקטמנדו״) ,ביטאון מטפסי ההרים
ההימאליים, והוא מדבר לא פחות ולא יותר,
ניחשתם, בשיבחו של 200 הארץ,
שאותו הוא כורך בחבורה המכובדת של
הניו יורק טייטס, הפיגארו וחשטרן.
כך אומר השבוע בקטמנדו (בתירגום
חופשי פחות או יותר דווקא בישראל
הרחוקה מצאנו עיתון שיוכל לענות על
דרישותיהם של מטפסי ההרים ההימאליים.
שמו 200 הארץ ולמרות היותו ביטאונה
של מיפלגה קטנה יחסית (הכוונה לז״ל),
הרי שעה שמכניסים אותו, מקופל היטב,
בין הנעל לגרב הוא משמש כאוגר חום
מצויץ 200 .הארץ עמיד בפני זיעה, רטיבות,
אמין בשימוש ומיתפורר רק לאחר
תקופה ארוכה. מבחינה זו הוא נימצא
ברמה שווה למיטב העיתונים בעולם כניו
יורק טייטס, פיגארו ואחרים. מומלץ.״
זו התמדה וזה שכרה. איננו מסוחררים
ונעשה הכל כדי להצדיק את האימון שניתן
בנו.

היזהרו מאידיו
של מרס

פ תי ח ה

סי צילי אני ת

ו 1)1 ,50 )4 ; 5ן ( 0 1 * ,1120 )6זריקת
מצויינת); )7ג ,6ו ,6ל ,6א ;6מהלך מסו״

(המשך בעט׳ ,3טור )4

שנת הלימודים נפתחה ללא תקלות
ב חיפ ה — ארבעה
בתי־ספר חדשים
מאת כתבנו לענייני חינוך בחיפה
ארבעה בתי־ספר חדשים עלו הבוקר
באש עם פתיחת שנת הלימודים. אין נפגעים.
ראש אגף החקירות במחוז הצפוני
של המשטרה סבור כי המדובר במעשה
הצתה במזיד שנעשה על־ידי קבוצה רדיקאלית
של תלמידים מכיתות ב׳— ג /החשודה
בין השאר גם בזיוף הבחירות לוועדת
קישוט.
אחד הילדים שנעצרו משתף פעולה עם
חוקריו, והסביר כי הרקע למעשה ההצתה

הוא בפיתגם ״תורה — אורה״ .לדבריו,
חשבו הילדים כי הצתת ספרי תורה, ככתוב
בפיתגם, תעלה את ערכם בעיני
המורה וכך ישפרו גם את ציוניהם. לבד
מתקרית זו נפתחה שנת הלימודים בחיפה
בהצלחה מלאה וללא תקלות.

בעפולה — התפת חו ת
ניכרת בגיבעת־המורה
מאת כתכנו כעמל,
שנת הלימודים בעפולה נפתחה בסימן
פיתוח. בבית־הספר המקומי המקיף לכר
צומצמי־פיתוח שוקמו המבנים, סויידו כ־

יש לנו לובה
ובדיוק בשביל זה יש למערך את
לובה אליאב. אנחנו לא מוסריים
עובדה, יש לנו לובה. אנחנו לא די־מוקרטיים?!
— עובדה, יש לנו לו בה.
אין לנו מצפון עובדה, יש
לנו לובה.

בכל אירגון אנטישמי יש תמיד יהו די
אחד, כדי להראות שהם לא אנטי שמיים.
עובדה, יש יהודי אצלם.
מאותה סיבה יש תמיד בממשלת
ישראל ספרדי אחד, ולכן יש תמיד
בכנסת כמה ערבים.

קריקטורה
ר 1צ ח

יד השבוע 5יד אבשלום. צפון מטיל
ראשון.
לבן: יוסף שקשוקה (ישראל).
שחור: איציק פאס (ישראל).
צפון פותח בקריאה ״תבוא, תבוא —
נראה אותך שחקן,״ ועל כך משיב דרום
ב״יאללה חרה, שמענו עליך.״ מזרח ומערב
מפרידים.

כתבינו מ דוו חי ם מרחבי הארץ:

מדור השש־בש
בעריכת ד״ר י. קו בי ה

התחרות הרבע שנתית על גביע
יוגורט. בית נב&ללה .1971

ן־י ׳11 111 1* ,

את הקריקטורה הזאת מצאנו ב מעריב
של שבת ומייד היא מצאה
חן בעינינו.
היא מצאה חן בעינינו, כי היא קרי קטורה
שבה החזון הניצחי (הרצל)
מתגבר על קטני האמונה (הייצור עם
היד המושטת).
היא מצאה חן בעינינו, כי היא ב עצמה
קריקטורה של חזון, קריקטורת
נצח.
חייב כל בית בישראל לגזור לו קרי קטורה
זו ולתלות אותה על קיר סלו־נו.
שתהיה שם לתמיד.
כי גם מחר, כשיילכו להקים את
חרטום־עילית או ירכתיים־תחתית, או
את המרכז האיזורי בפיתחת־חידקל
או את עיר הנמל באבו־דאבי ( מבית)
,גם אז תהיה הקריקטורה טובה,
מצחיקה ומצליפה.
וזה מה שעושה אותה לניפלאה כל

ומהבחינה הזאת לובה אליאב הוא
נכס לאומי של ממש ,״אור לגויים״
מה שנקרא. כי לבד מזה שהוא מוצר
טוב מאוד לשוק המקומי, הוא גם
מצויין לייצוא — אפשר לשלוח אותו
לשכנע יהודים לתרום או לבוא, אפשר
לשלוח אותו לוועידות בינלאומיות,
אפשר לשלוח אותו כיועץ לממשלות
מתפתחות. הוא ממש נפלא בשביל זה.
אכן, יש המדברים ויש העושים.
וככל שלובה מדבר יפה יותר — כך
אפשר לעשות מעשים מכוערים יותר.
כי הרי יש לנו לובה, עובדה.

הלכה, והלימודים מתנהלים כסידרם. עם
זאת נודע כי המורה רינה מגיבעת־המורה
שוב בהריון, וכי גבעת־המורה שלה עשר
ייה לגרום לשיבושים בלימודים עוד לפני
בוא היורה. כן נמסר כי הורי התלמידים
היכו את מנהל ביה״ם בגרזן, על רקע
סכסוך אישי.

בנגב — פ תי ח ה שיגרתית
בית־הספר לילדי הבדואים של שבט
אברמרביע נפתח באיחור המסורתי של
ארבעה ימים, מאחר שהתלמידים שיצאו
מאהליהם עם פרוץ שנת הלימודים, הגיעו
לביה״ס רק לקראת סוף השבוע.
שמחת הפתיחה הועבה במקצת ע״י תקרית
מצערת: מנהל בית-הספר פתח באש
לעבר התלמידים מכיתה ד 2/מאחר שהללו
ביצעו מעשה־קונדס והוציאו את האוויר
מן הגמל של המנהל.
במושב די־זהב בישר יו״ר ועד ההורים
לתלמידים שסוף־סוף הותקנו תנורי חימום
בכל כיתות הלימוד. היו״ר הוסיף
ואמר כי בשעות אחר־הצהרים יעסוק
ביה״ס, החל משנת הלימודים הנוכחית,
בייצור המבורגרים ושיווקם.

ומהבח טי ב ת הביניי ם י
מאת כתבנו הצבאי
גדוד 32 מחטיבת הביניים יצא לאימוני
הסתיו. הגדוד יעסוק בנדידת־הצפד
רים, בתפוודהזהב, במעשים־טובים, בע-
שרת־ימי־התשובה, בהרצל ובנחליאלי.
בסוף השליש יתקיים אימון חטיבתי בהשתתפות
כל המורות, ותחת פיקודו של
סיסרא, שר צבאו של יבין מלך חצור.

בסביון — נפ ת ח פעוטון
עם פתיחת שנת הלימודים, נפתח בסביון
פעוטון כבן שלוש ע״י משאית. עדי
ראייה מתבקשים להתקשר לתחנה הקרובה.

וני ש ת קרקעות?!התייעובות באזורים נואובלסים בערבים?!..

_ מ מי שנתו של מיי ס דו

(המשך מעוד ,2טור )1

תנו לי נקודת מישען
ואוכל להטיל את מימי

כן. חושף את אגפו ל 4 8 -במיקרה של
דאבל. עדיף לשחק )7 ; 6\ , 1\ <6
ח ,6ז( ; 4לפי שיטת בוזגלו).

ד״ר זוארץ
(בכנס אורולוגיס )1969

חז״ל ת ומכ י בז״ ל
אנו החתומים מטה, חכמי־תורה, תנאים, תנאים־
מוקדמים, אמוראים וסטודנטים, מביעים בזה את
תמיכתנו ברבי מלכיאל זוארץ ובסיעתו(סיעתא
דשמייא) בבחירות לסנהדרין ולכנסת הגדולה.
דגי שמעון כר־יוחאי, רב ריפורמי, מירון.
ר, יוחנן בן־זכאי, מחבר ספר־האגדה, יבנה.
ד״ר שמעון בן־שטח, ביוכימאי, ציפורי.
רבי ורחל עקיבא, רועה־צאן ועקרת־בית, בני־ברק.
כלכא (פומה) שבוע, סיו״ר התאחדות החקלאים, יודפת.
נחום איש גמזו, פיליטונאי, נהרדעא.
ר׳ יהושע כן־טרפון, מ.א״ קריית־צאח.
האר״י, פקיד־קבלח, צפת.

אדי אמוראי, ח״ב, ירושלים.
משה ויינברגר, אמוראי לטבע, נתניה.
אל״מ >מיל ).שמעון בר־בוזיבא, היסטוריה צבאית.
יוספה פלאוויום, עיתונאית, תל־אביב.
הוני המעגל, שרטט, אושה.
אברהם אבינו, בדואי, הר־חברון.
אלעזר בן־יאיר, מתאבד חופשי, מצדה.
רבי יוחנן, מגוש ח״ל,

(מוגש ב מודעה ע״י סי עתז ״ ל ־ זו א ר? ל כנ ס ת)

אמצעי קיש
סוף!-סוף! אני יודע מה זה ערבי.
רק לפני חודשיים—שלושה,
חשבתי שערבי זה דבר שחרחר
ומלוכלר, שתוקע סכינים בגב ומט מין
מוקשים בחולות רפיח, כדי
לקפד חייהם של מתנחלים קטנים
ונלהבים.
אבל עכשיו אני יודע את האמת.
ערבי זה גם אמצעי-קיום.
כמו טרקטור, אבל אובל פחות
דלק.
ומי שלוקחים לו את הערבי שלו,
צריר מייד לתת לו אמצעי-קיום
אחר, אחרת הוא הופר למיקרה
סעד.
ואנחנו הרי רוצים לצמצם את
הפער.

עכשיו גם ברור איר נצמצם או תו.
כל משפחה שאין לה אמצעי־קיום,
תקבל ערבי אחד (או יו-

חברי המושכים נפיתחת רפיח — לדיין :

הפסקת העבודה הערבית
תגרום לגו הפסדים
לוננים להפסיקה אם יינתנו להם !!מצעי קיום

תר — הבל לפי הגודל) ומייד יהיה
לה אמצעי קיום. זול.
ומי שזקוק רק לאמצעי-קיום
מינימאלי, יקבל ילד ערבי. מיני מאלי.
ולסוחרי
העבדים הקטנים מפית-
חת-רפיח, נייבא אמצעי-קיום
שחורים מרודזיה או מדרום־אפ-
ריקה, כדי שרק לא יאלצו ללבלר
את הצפרניים הרביזיוניטטיות
שלהם.
בעצם, זה מאוד יפה שהערבים

קרב עוצר נשימה. לו בחר השחור בפתיחה
ספרדית, במקום בסגירה מרוקאית,
היה יכול לסחוט תיקו.

בעיה 581

ד מרס בשלושה מהלכים או אפריל בשניים.
מכתבים למערכת
הוצ
את שם רע

הפכו לאמצעי-קיום. הרי קודם הם
היו סתם סיכון-ביטחוני. בגלל זה
גרשו אותם. בדי שיחזרו בתור
אמצעי-קיום.
זה גורלו של ערבי: או סיבון-
ביטחוני, או אמצעי-קיום.
במו שנאמר — העבודה מביאה
חופש. או בעברית — ״ארבייט
מאבט פראיי.״

התפלאתי מאוד לקרוא בעיתונות כי
עוצמתה של רעידת־האדמה האחרונה
שפקדה את הארץ בשבוע שעבר — נמדדת
בחמש דרגות, על-פי סולם ריכטר.
ברצוני להודיע לציבור לקוחותי, כי
הסולם שלי לא ניזוק בלל בשעת רעידת
האדמה הנ״ל, ומכאן שכל הדברים
שנכתבו אודותי, חינם בגדר של השמצה
והוצאת דיבה. אני ממשיך לתת שירות
ללא-דופי, ובבל מזג״אוויר.

יוסף ריכטר, צבעי

ש 1 במסגרת התחרות ״הבו לי שם״ ,לעוף הצעיר, הבריא, המזין,
והרענן, מן הלול ישר לצלחת, זכתה כפרס הראשון :

הגב׳ רגינה פולקע־עופ שטטר
מטאמורבחה בשבוע שעבר ראיתי קוסם. הופעה
רגילה בתכלית. בליעת חרבות, שע שועי
קלפים, זריזות ידיים. קוסם.
לא הייתי מתעכב על כך, לולא תק רית
מעניינת שאירעה לקראת סיום
התוכנית. הקוסם קד ובישר לנו כי
הוא עומד לשלוף יונים מכובעו. קד
בשנית, נטל צילינדר שחור, לחש זזת
מילות הקסם הידועות, דחף את ידו
אל הכובע, הוציא והנה תחת יונה שלף
שפן. שוב דחף ידו ושוב תחת יונה —

.17.£ן (כפי שרמזנו) ן ,11 )11ג; 6
תימרון שקוף. במיקרח כזח די לשחור
לפנות ! ,4ה ; 6כדי לזכות בגקבוק או-
רננ׳דח.
,38 )12ד ; 0 ( 6השחור מנצל את
עדיפותו המיספרית כדי ללחוץ על .58
)13ח ,2ט 14 ,4ן (הטלה גרועח. הלכה
ביצה) )14 .י 28 6ן ; 28 , 2 0 )15
(לבן מכה את איציק מכות רצח) )16 .ז,5
; 28 שחור ניכנע.

שהציעה את השם :

שפן. וכך הלאה וכך הלאה — היונים
הפכו לשפנים.

עוף ־ צלוחעס
הפר ס — 150 עוף־צלוחעסים י, הוענק לגב׳ פולקע־עופ שטטר
ב טכ ס צנוע, בלול מרכזי אי -שם בארץ.

לא רק אנו הצופים הופתענו, אפי לו
הקוסם עצמו חזר ונשבע כי עוד
הבוקר היו עימו יונים.

עוף צלוחעס — העוף הנושם

אומרים שכך בכל הסביבה. אומרים
שלקראת הסתיו הופכים היונים ל שפנים.

עוף
טוב
טוב

ואם זהו צו הטבע,
לעשות.

היכונו כקרוב למסע פירסום אדיר להחדרת תודעת העוף־צלוחעס.

אין מה

ואין להעלות על הדעת עריבת ביקור נוסף
של גולדה, כל עוד לא קשור הדבר ביוזמת
שלום חדשה.

השינוי* בתעשיה

*כטור רבנים מונבב

האויריח ־

מ*שלוח ב שר מצרפת

אחר הבח*רות

ח נ גוון י ך

נראה כי החילופים בתפקיד יושב־ראש מועצת
המנהלים של התעשייה האווירית יידחו עד אחרי
הבחירות. ראשי המערך חוששים כי החלפתו של עורך-
הדין מרדכי פירון באלוף מוטי הוד, מפקד חיל־האוויר
לשעבר, העלולה לגרור את התפטרות מנכ״ל
התעשייה האווירית, אל שווימר, עלולה לעלות להם
בקולות רבים.

נכשל נסיון לארגן

לעובדי התעשייה האווירית ברחבי הארץ
משקל אלקטוראלי רב. למעלה מ 15-אלן־
העובדים, עם כני משפחותיהם, יבולים לעלות
למערך בשני חברי כנסת, אם תתעורר
אווירת מרי כללי נגד הממשלה כעיקכות
החילופים המוצעים.

לגולד ה
ביקור בארהייב

רמי הוכנס בשעתו למעצר יחיד אחרי
שהתלונן על טיבו של המזון שהוגש לו.
הוא הואשם כהסתת אסירים אחרים ובמשך
חודש וחצי היה כלוא בבידוד מוחלט.

אספקת בשר בקר קפוא מצרפת לישראל מתעכבת
בשל סיכסוך בין הרבנות הראשית בישראל לבין
הרבנות בצרפת.
אחרי שהצטמצמו מקורות אספקת הבקר הקפוא
לישראל מארגנטינה ואירלנד, נוצרה אפשרות של אספקת
בשר קפוא מצרפת. משלחת קניות ישראלית,
בראשותו של ארנון אילין, בנו של אפרים אילין שהוא
אחד מיבואני הבשר של ישראל, הצליחה להגיע להסכם
עם ספקים צרפתיים בדבר אספקת בשר קפוא
לישראל. הספקים החלו כבר בשחיטת 50 טון בקר

דובה אליאב
*ורחק ברשימת

גולדה מאיר לא תצא לארצות־הכרית
לפני מועד הבחירות לכנסת השמינית, למרות
המאמצים הנואשים שנעשו לארגן עכורה
סיור כזה.

חוקרי חכדה
בפחק׳ אמי ת

גישושים לאירגון ביקור ממלכתי לגולדה בארצות־חברית
נעשו עוד לפני מיספר חודשים, מייד אחרי
שגולדה הודיעה על הסכמתה לעמוד בראש הממשלה
לתקופת כהונה נוספת. שגריר ישראל בוושינגטון,
שמחה דיניץ, שהיה בעבר איש סודה ומנהל מיש־רדה
של גולדה, ניסה לברר את האפשרות שגולדה
הערוד ביקור נוסף בארצות־הברית כחודש לפני הבחירות,
תיפגש עם נשיא ארצות־הברית, דבר העשוי
לתרום מחדש ליוקרתה, כשם שהיה ערב הבחירות
לכנסת השביעית. בשעתו הובהר לדיניץ כי בעיקבות
ההסתבכויות של פרשת ווטרגייט, אין השעה כשרה
לדון כלל בביקור כזה.

נפתחה חקירה כדי לאתר אם היה ניסיון חבלה
מכוון בפתקי ההצבעה של המערך להסתדרות.

הסתבר כי כין הפתקים של רשימת
אמ״ת, היו פתקי הצבעה רבים שמלכד האותיות
המודפסות היו בהם גם סימנים מודפסים
שונים.

כיוון שסימנים מעין אלה, המופיעים רק בחלק מן
הפתקים ולא בכולם, יכולים להוות עילה לפסילת
הפתקים, הועלה חשש כי הם נעשו בכוונה תחילה
על־ידי מישהו בקרב הקשורים בהדפסת הפתקים.

לאחרונה, בעיקבות הסימנים המדאיגים
שהגיעו מארצות-הכרית על השינוי הצפוי
במדיניותה של ממשלת ניכסון לגבי המזרח
התיכון, מייד אחרי הבחירות, במיוחד נוכח
איומי הנפט של הערכים, הועלו חששות כי
ידיעות אלה עלולות לפגוע בסיכויי ההצלחה
של המעיד בבחירות.

..אמוסט״ ,תבדוק אס
מ8ג 3ו של רמי לי מ ה

שוב הועלתה האפשרות שגולדה תצא ערב הבחירות
לארצות־הברית, תיפגש עם הנשיא ניכסון, ותחזור
כשבפיה הצהרות מרגיעות ומעודדות.
לנציגים הישראלים שניסו לגשש בחוגי הבית־הלבן
בנושא זה, הובהר בצורה שאינה משתמעת לשתי
פנים, כי ביקור כזה אינו בא עתה כלל בחשבון.

חוגים שמאלניים בלונדון, ביניהם ישראליים, פנו
לאירגון אמנסטי — אירגון וולנטרי בינלאומי הפועל
למען אסירים פוליטיים — בתביעה לשלוח מישלחת
לישראל שתבדוק את תנאי מעצרם של אסירי רשת
הריגול היהודית ערבית שפעלה למען סוריה. במיוחד
תובעים לערוך חקירה בתנאי מעצרו של רמי ליבנה,
בנו של ח״כ רק״ח אברהם לבנבראון.

ניכסון אינו מתכוון לעשות כעתיד הקרוב
בל צעד שירגיז את הערבים עוד יותר,
המועמדים גולדה מאיר מתכוונת להעניש
את ח״ב לובה אליאב כשל התמרדותו
והדברים הבוטים שהשמיע
כמזכירות מיפלגת העבודה
בגנות מיסמך גלילי.
במעט ברור שגולדה תבטא את
מורת רוחה מהתנהגותו של אליאב
כתביעה להרחיק את מקומו
ברשימת מועמדי המעיד ככנסת,
לעומת המקום בו הוצב בבחירות
לכנסת השביעית.
בבחירות שהתקיימו בשנת
,1969 היה לובה אליאב בעשירייה
השלישית כרשימת המועמדים.
והקפאתו לקראת המישלוח הראשון, כאשר היה צורך
לבטל את העיסקה.

הסיכה לביטול: הרבנות בצרפת עומדת
על כף בי השחיטה תבוצע כידי שוחטים
שלה, כעוד הרבנות הראשית כישראל
מסרבת להכיר בכשרות השחיטה שאינה
נעשית על-ידי שוחטים ישראליים. כתוצאה
מכף עלול להיווצר בעתיד מחסור באספקת
כשר קפוא.

פירסומת עוק
דיוקזבלר בארהייב

חכרת ההפצה של ״מטרו גולדווין מאייר״,
שרכשה את זכויות ההפצה כעולם של הסרט
הישראלי ״קזבלן״ ,החליטה להשקיע סכום
של מיליון וחצי דולר כהוצאות פירסום
והפצה •טל הסרט ברחבי תבל. סכום זה הוא
פי שלושה לערך מהסכום שהושקע בהפקה.
בכורת הסרט הראשונה באמריקה תיערך בהצגת
גאלה בלוס־אנג׳לס, בהשתתפות רבים מכוכבי הולי בוד,
בעוד שהפרימיירה הרשמית תיערך רק חודש
אחר־כך בניו־יורק. כוכב הסרט, יהורם גאון, עומד
לצאת לסיור של שלושה חודשים בארצות־הברית במים־
גרת מסע הפירסומת לסרט.

תחודש המחלקה
הראשונה ב״אל־על״
חברת התעופה אל־מל תחדש את המחלקה הראשונה
במטוסי הנוסעים שלה, שבוטלה בתחילת עונת
הקיץ. הסתבר שבניגוד לדיעה שגרסה, כי אין דרישה
לתנאי המחלקה הראשונה בין הנוסעים לישראל וממנה,
הרי מרגע שבוטלה המחלקה הראשונה, העדיפו רבים,
בעיקר בטיסות מארצות־הברית, לטוס במטוסי חברות
אחרות, שיש בהן מחלקה ראשונה.

חברי הכנסת יוחנן בדר ושמואל תמיר בישיבת הליכוד

בשעתו בוטלה המחלקה הראשונה בדי
להגדיל את תפוסת המטוסים. מאחר שהת
פוסה ממילא אינה גדולה כמצופה, כגלל
אי התגשמות תחזית התיירות לישראל, החליטה
ההנהלה לחדש את המחלקה ה*.1

גשד בחירת
מדבת המיס
1975
ב הי בדהחר בו ת 1 8 . 9 . 7 3
בשעה 8 .3 0בערב
בתוכניתהא מנו תי ת

גבי

צביקה פיק
ששי קשת
גבי שושן
אילנה רובינא
יעקב בודו
שלישיית שבר ונין
מנחה: מוט׳ גלעדי
תצוגת או 13ה בגדי חוף
חולצות

מווה,

מכנסי ג ינס

אילנה רובינא

אומן* ,ע<י ה לו ה רובינשטיין
טינמל סנויער: יי 11ל ה ׳ י

הכוח חבמה: פר חי כץ

יעקב בווו

ברט ,׳ ב״לאן״ ובמ שרדי

מוט׳ גלעד

אנשים
11 אישורו של מיסמו גלילי
כבר הוליד מיספר בדיחות.
אחת מהן מספרת כי שר־האוצר
פינחס ספיר הסכים למיס־מך
רק תמורת תוספת סודית
בו. בהתאם לתוספת, הסכים
ספיר להיאחזויות נוספות ב־פיתחת־רפיח
ובשטחים — בתנאי
שהם יאוכלסו בעולים מגרוזיה.
כך הוא מקווה לצוד
שתי ציפורים במכה אחת: גם
להשביע את רצונו של משה
דיין וגס להחזיר בעתיד את
השטחים, כולל הגרוזינים.

11 עם היבחרו של חנרי
קיסינגיר לתפקיד שר־החוץ

של ארצות־הברית, יצא כתב
במחנה יהושע גלאץ לחפש
ישראלים יוצאי־גרמניה שהכירוהו
בעיר־הולדתו פירט שבמדינת
באוואריה. אלזה אסתר
ליאדן בת ה־ ,70 המתגוררת
במעון לקשישים בתל־אביב,
זוכרת את הנרי־היינץ
קיסינג׳ר כתלמיד בינוני, אך
״לעומת זאת אהב מאוד להימצא
בחברת בנות. הוא היה
מושך להן בצמות. כשגדל מעט,
אהב מאוד לטייל ברחובות העיר
בחברת בנות ותמיד היה
בוחר את היפות שבהן.״ אריאלה
אנטיין, העובדת כמרכזנית
במכון־וייצמן, למדה
עם קיסינג׳ר בבית־הספר הע־

״אג לא זקן,־־ הסניר השר לשעבר 1נ וסו בן ה־,74
נשסיוב להשתתו בתוכנית הטלוויזיה בנושא הזיקנה

אבל הוא לא היה תלמיד מבריק;
וגם לא התרשמתי שחיה
פיקח במיוחד.״ ואילו תושב
תל-אביב שמעון כיימן זוכר
את משפחת קיסינג׳ר, כ״מסור־תית
מאוד, נהגה לבקר מדי
יום בבית־חכנסת.״
8אחרי שביקר בבריכות,
בים ובבתי-כנסת, הגיע השבוע
מועמד גח״ל לתפקיד ראש עיריית
תל-אביב, אלוף (מיל).
שלמה (״צ׳יץ״׳) להט, ב-
מיסגרת מסע הבחירות שלו,
לדיסקוטק שבסלון ונזת־אביב.
הריקודים הופסקו וצ׳יץ׳ נשא
נאום בחירות. תוך כדי נאומו,
התברר לו כי בין הרוקדים
נמצאים גם שניים ממתחריו:
ערוכי־הדין חיים מישגב וצפי
סער, ראשי רשימת חץ
(״חזית צעירים למען תל-
אביב״) .בתום הנאום עברו
צ׳יץ׳ ומתחריו ללובי של המלון,
הסתודדו עד שעה מאוחרת
בלילה.
אגב, חיים מישגב מפסיק
את מסע הבחירות שלו
למיספר ימים, נוסע בסוף החודש
לפריז כדי לייצג שם
את מיכאל מהפור ויעקב
רק, שברחו בזמנו מכלא תל־מונה
הסתבכו בארץ ביריות
עם שוטרים, הצליחו לברוח

יצחק נן־אהוון

בצילום בלתי־רגיל שצולם בשבוע שעבר ליד ארונו של אברהם
הרצפלד שהוצב ברחבת בית״כור בתל־אביב. ליד הבניין עמדה קבוצה
מעובדי כור ושוחחה בקול־רם. בן־אהרון התרגז, הרים את ידו כלפי המשוחחים וצעק :״שקט 1״
שבוע, בנושא הזיקנה, ניצבו
בפני בעייה קשה: כל מי ש פנו
אליו בתור זקן — סירב.
אחד המסרבים היה מי שהיה
בזמנו שר-המיסחר־והתעשייה
ושר־המישפטים דפ יוסף בן
ה־ .74 נימוקו לסירוב :״אני לא
זקן. כל מי שמבוגר ממני ב־
15 שנה, הוא זקן.״
׳ 8הסיכום הראשוני בטלוויזיה
של תוצאות הבחירות
להסתדרות במעט ולא שודר
בגלל מנהל־המשק של בניין
הוועד־הפועל בתל־אביב. מפיקי
התוכנית, מנהל מחלקת החדשות
צפי גיל וסגנו אלי ניסן,
רצו להקים אולפן זמני
באולם שבקומה השביעית של
הבניין. מנהל-חמשק סירב להם,
בטענה כי השולחנות במקום,
המצופים פורמייקה, מחוברים
לריצפה, ואם יפרקו אותם כדי
לפנות מקום לאולפן, הם עלולים
להתקלקל. בישיבת רשות
הסגל הבכיר של הטלוויזיה
הוחלט, כי אם לא יאפשרו להם
להשתמש באולם — לא ישדרו
את הסיכום הראשוני של תוצאות
הבחירות. רק אחרי איום
זה הגיעו לפשרה: חלק מה שולחנות
יפורקו, חלק לא.

אויק שוון

הוגה רעיון הליכוד, לקח כנראה ברצינות
את דבריו של ח״כ חרות חיים לנדאו (בתמונה,
יושב לידו) .לנדאו התבטא בעת המשא־ומתן על הקמת הליכוד,
ממי. היא נזכרת :״הוא היה
ילד נחמד ושובב, אהב להרגיז
את המורים ולעשות מעשי קונדס.״
אלדד שמעון, המתגורר
בת״א, היה המורה לצרפתית
ואנגלית של קיסינג׳ר :
״היינץ לא בלט במיוחד בהישגיו
בלימודים. הוא היה פעיל
מאוד בשיעורים, נהג להשת תף,
להביע דעתו ולענות לשאלות,
כאשר ידע מה להשיב.

בספינת־משא לצרפת, נעצרו
שם ברכב גנוב ונחשדו תחילה
ברצח נציג האירגון לשיחרור
פלסטין בצרפת מוחמד אל״
המישארי בסוף החודש יינתן
גזר־דינם של השניים, ו־מישגב
מקווה לפעול להקלה
בדיו•
׳ 8כאשר התכנסה השבוע
הנהלת גח״ל כדי לדון עם

בהתכוונו למרכז החופשי, כי ״הם יגנבו לנו את המכנסיים! -בתמונות
בלתי־רגילות אלה, שצולמו בעת מסיבת העיתונאים שקיימו לנדאו
ושרון, נראה אריק מחזיק את חגורת מכנסיו ומסדר את, חולצתו.
לחדש את המגעים בדבר הקמת
הליכוד, נכנסה לאולם הישיבות
מזכירתו של אריק
שרון, מלכה הרצפרג, ומסרה
לו פתק. יו״ר הישיבה
מנחם בגין, המפורסם בג׳נ-
טלמניות שלו, הזמין אותה להצטרף
ולשבת בישיבה. עזר
וייצמן, שלא שם לב לסיבה
בגללה הופסקו הדיונים לרגע,
שאל :״מה ההפרעה הזו ב
ישיבה?״
השיב לו בגין :״עזר,
נכנסה חתיכה, תזמין אותה
לשבת לידד.״ התערב ח״כ
חיים לנדאו אבל אני רוצה
שהיא תשב לידי.״ בגין:
״בתור יו״ר הישיבה וכדי למנוע
חילוקי־דיעות, אני פוסק
שמלכל׳ה תשב לידי.״
׳ 8עורכי תוכנית הטלוויזיה
השעה השלישית ששודרה ה
8מנהל
התוכניות בעברית
בטלוויזיה הירדנית, הרון
מחמיר, שערך ביקור בארץ,
התוודה לפני שחזר לירדן, כי
למד דבר אחד חשוב על יש ראל:
שכל אחד מוכן לעשות
כל דבר, כדי ששמו יופיע בעיתון.
הוא סיפר עוד כי עובדי
רשות השידור התחרו ביניהם
כדי להיפגש איתו׳ כדי
שיוכלו להדליף אחר־בך על
הפגישה לעיתונות. מתברר ש כל
ההצהרות והפגישות של
מחמיד, כפי שפורסמו בעיתונות
הישראלית, הזיקו לו. כש שב
לירדן, נעצר שם בטענה
כי ״קיים מגעים חשודים עם
גורמים ישראלים.״
׳ 8עובדי חברת אל־ על ב־נמל־התעופה
בלוד הופתעו בו קר
אחד לראות את מנכ״ל
העולם הזה 1880

יזווברה 1׳ **ך ארי מגיע
לנמל בשעח חמש וחצי בבוקר.
היה זה בעקבות ויכוח שהיה
לו עם מנהל שרות־שלום של
החברה, מייק פינחסי. מייק
התלונן בפני המנכ״ל על המח סור
בכוח־אדם בשרות־שלום
ועל התנאים הגרועים בנמל-
התעופה בשעות שחר. כשראה
שבך ארי לא משתכנע, טען
פינחסי :״תהיה גבר, תקום מחר
בחמש בבוקר ותבוא לראות מה
קורה בשש בנמל. אם אחרי
זה לא תשתכנע, אני מרים
ידיים.״ בן־ארי היה גבר, הופיע
לביקור-פתע.
9אחר שהיו לו בעיות
תעופה הוא פרשנו הפוליטי של
הארץ יואר מרכוס, שחזר
לארץ מטיול באירופה. מרכוס
עמד להמריא במטוס אל־על
מנמל־התעופה בציריך, כאשר
לפני הטיסה נערך חיפוש יסודי
על־ידי מישטרת שווייץ במזוודות
ועל גופם של הנוסעים.
אחר הם נלקחו באוטובוס
לאולם ענק עשוי פח, רוכזו
שם בתוך מעין מיכלאה. אז
נערך עליהם חיפוש נוסף על־ידי
אנשי אל־על, שאינם סומ כים
כנראה על המישטרה השווייצית.
בניגוד לחיפוש הראשון,
נערך החיפוש השני באולם
ללא מיזוג־אוויר ובלי
מקומות־ישיבה. הנוסעים נאלצו
לעמוד במשך שעתיים וחצי
על רגליהם. כל התחנונים ל־מקומות־ישיבה
עבור הנשים והילדים
נידחו. מספר מרכוס :
״לאחר שעתיים נשבר לי. עברתי
את הגדר, ניגשתי לאחד
החלונות והתיישבתי עליו. שני
אנשי־ביטחון דרשו ממני לח זור.
השבתי להם שאני לא עו־לה־חדש
ולא נוסע־חינם ואין
להם כל זכות למנוע ממני לשבת
לאחר המתנה כה ארוכה.
הם עזבו אותי. בשבילי, זה
היה לקח לגבי טיסות בעתיד.״
9בדיחה פרטית שהכניס
המתרגם אברהם (״אבי״) עוז
לתירגום מחזהו של ויליאם
שקספיר כטוב בעיניכם, המוצג
עתה בתיאטרון הקאמרי
בבימויו של הבמאי האורח מבריטניה
פיטר ג׳יימס, עלולה
עוד לגרום למלחמת תר־

(שני מימין, ליד אפרים קישון) הח111ה
ה 1 111י ן,
מן השבוע לממיבת־הפתעה שערכו

לכבודו גלי־צה״ל. המסיבה נערכה בביתו של רופא־העיניים לדיסלאו
ברר, ונכחו בה בני־משפחתו ורוב ידידיו׳ של שייקה. המארגנים הכינו
לשייקה הפתעה: במקום שהוא יופיע כהרגלו בפני קהל, הופיעו בפניו

גודל יותר קטן, קיבלה השבוע

גם עורכת־הדין רותי שמיר

המשתתפת במסע התעמולה ב־על־פה
של גח״ל. ידידים מ־ארצות־הברית
שלחו לה חתולה
פרסית, הנדירה מאוד בארץ.
גם לרותי יש בעיות בגלל המתנה:
בגלל נדירותה, קשה
למצוא לחתולה, לה הוענק השם
שירז, בן־זוג.

העולם הזה 1860

אופטימיות מופלגת גילה

לאחרונה הפירסומאי שמדליק
גכיש. היה זה לפני

יו אובויאן

(במרכז) כוכב המערבוניס האמריקאי,
שהגיע לארץ כאורח הנשף הצדעה ליש ראל,
ניצל את ההזדמנות לביקור באילת, צלל בים־סוף, ביקש
ממלוויו שיציגו בפניו את רפי נלסון (מימין) ,עליו שמע רבות.
אובריאן התארח בכפרו של נסון באילת, הבנוי מבונגלוס, כשמתלווה
אליו אחת מחברות קיבוץ עין־החורש אותה הוא הכיר באילת.

11 7שני מימין) הישראלי לשעבר שהפך ל־
8׳ * י * נער־השעשועים של ברלין המערבית, בעל
מועדוני־לילה שם, מפיק וכוכב סרטים, השיא השבוע את בתו בבית-
ציוני־אמריקה בתל־אביב, בנוכחות רוב הבוהימה התל־אביבית.
מת. לקטע בו צריך השחקן
יוסי גרכר, המשחק את תפקיד
השוטה, לומר, לפי שקם־
פיר :״אין דבר אדוני, זו מחלה
של שוטים שקשה להיגמל
ממנה״ — הוסיף אבי עקיצה
לדן אלמגור ז ״אל־פחד אדוני
ואל-מגור, זוהי מחלה של
שוטים שקשה להיגמל ממנה.״
הבדיחה הפרטית היתה מיועדת

שני ילדיו (מנישואיו הראשונים, לאוהלה הלוי) :עתליה, המשרתת
בלהקת פיקוד צפון ואלעד הלומד קולנוע באוניברסיטה (בתמונה השמאלית)
.האורחים העלו זיכרונות מתקופת הצ׳יזבטרון, ושייקה גילה
כי בתחילת דרכו בתיאטרון אימץ לעצמו מיבטא רוסי, מפני שהיה בטוח
שזה חלק מתרבות התיאטרון, וכך ניסה להתחבב על שחקנים ותיקים.

בעיקרה להצגה בפני המבקרים,
המכירים אישית את דן אל־מגור,
בתיקווה שיבינו את הרמז.
אך גרבר שכח את הקטע
הזה, והבדיחה לא הושמעה.
עתה נותר רק לחכות שדן אל־מגור
יחזה בהצגה, לראות מה
תהיה תגובתו.
9סוחר המכוניות מוכי ח

שבועיים, כאשר ידיד מקומי
בא לבקרו בבית־החולים בצי ריך,
שם שכב גביש בעקבות
תאונת־דרכים שאירעה לו בבירת
שווייץ, ואשר בה נשברה
רגלו. היה זה סיום בלתי־צפוי
למסע־העסקים של הפיר־סומאי
באירופה, והידיד הצטער
מרות גם על הרגל שנשברה
וגם על העסקים שנקטעו.
ניחמו גביש :״תפסיק, בחייך.
חצי שעה לפני התאונה קניתי
נעליים חדשות, ותראה מה

נהיה לי מהרגל. תאר לך
שהייתי קונה כובע חדש.״

פ סוקי השבוע
* מתאם הפעולות כשטחים
אלוף שלמה
גזית, בכנס מסבירים של

מרכז־ההסברה, בתגובה לשאפיתחת־רפיח

בעניין

״הציונות זה לא מוסר. מי
שמחפש מוסר שילך למינזר.
יתר על כן — הציונות היא
אנטי־תיזה למוסר.״

@ שר־האוצר

פיגהם

ספיר, על המשא־ומתן להקמת
הליכוד הימני :״אני לא
יודע אם יקום הליכוד, אבל
אני שואל את עצמי איזה זוג
זה יהיה, אם כבר עתה, בעודם
תחת החופה ובטרם נכנסו
למיטה, כבר רבים.״

דאש־הממשדה גולדה
מאיר, בראיון לרשת

הטלוויזיה נ.בי.סי אינני
מפחדת לא מן הזיקנה ולא
מן המוות...״

שפירא דשתתף בשבוע שעבר
במסיבה שנערכה בפיאנו-בר
במלון המגדל בתל־אביב, שב־הנהלתו
של דפי נצחץ• תוך
כדי המסיבה נתקלו עיניו של
מוניה בתמונותיה של יפה
:צחץ, אשתו של רפי. בו
במקום הציע לרכוש שמונה
תמונות תמורת שמונת אלפים
ל״י. העיסקח נעשתה תוך
שניות ספורות. מוניה שילם את
הכסף ונטל את התמונות עימו.
עוד הוא יורד במדרגות, והנה
רפי נצחון ממהר אחריו. הוא
התחרט על העיסקה. אם התמונות
שוות סכום כזה עבור
סוחר המכוניות, חשב לעצמו,
אז אולי הן שוות יותר. הוא
הציע לשלם אלף לירות יותר
מאשר שילם לו מוניה, רק כדי
שזה יחזיר את התמונות. מו־ניד,
התעקש, היה מוכן להחזיר
את התמונות בו במקום — תמו רת
16 אלף ל״י. רפי נסוג,
וכעבור יומיים כבר מכר מוניה
בקפה סקאלה את מחצית התמונות
במחיר העיסקה כולה.
; 9מתנה מקורית ביותר
קיבלה השבוע השחקנית גילה
אלמגור ממעריץ מקיבוץ
כפר־גלעדי: סייחה בת שנה
וחודשיים. על הסייחה, לה העניקה
גילה את השם סוסה,
אפשר יהיה לרכב רק בעוד
כשנה, ובינתיים מחפשת גילה
מקום בו ישמרו ויגדלו אותה.
9מתנה דומה, אך בסדר

ג׳אבו מועדי

סגן שר־התיקשורת היה
הכבוד בטקס חתונתה של
שיפמן, בתו של דובר אג״ד מרדכי שיפמן (משמאל) ,שנערך
סוקולוב בתל־אביב. מועדי יצג בטקם את השר שמעון

אורח- אילנה בבית־פרס.

מכתבים

בולדוזר

היחידה
השנה פעם נוספת הוכיח אלוף (מיל ).אריק
שרון שהוא בולדוזר.
פעם ראשונה כאשר עלו הבולדוזרים
על אדמות פיתחת־רפיח, ופעם
שנייה בדחיפתו לליכוד הימני.
לכן אני מציע לכם להוסיף תואר נוסף
לאנשי השנה שלכם: בולדוזר השנה.
יעקב רז, תל־אביב
איש הבכבת

כמו בשמונה השנים שעברו, מאז נכנס
אורי אבנרי לכנסת, גם השנה הוא המשיך
להיות איש הכנסת של השנה.
דפנה לוין, חיפה
אשה
השנה הנשים היחידות בארץ שעשו השנה
מעשה אמיץ, היו שרה דורון, חנה לחמן
ויעל פישביין, ששלחו מיכתב לשר־הברי־אות
בו הודיעו לו כי ביצעו הפלה, דרשו
ממנו שידאג להעמידם לדין. זאת, כדי
להוכיח את האבסורדיות שבחוק נגד
הפלות.
שלוש הנשים האלה הוכיחו אומץ־לב
יותר מחברות־כנסת מסויימות שהצביעו
נגד הצעת מרי להתרת הפלות מלכו תיות.
רינה
שפירא, גבעתיים
תואר אשת השנה מגיע ללא־ספק לרחל
דייו (כורם) ,על שהצליחה, אחרי 18
שנווז סבלנות שקטה, לתפוס ברישתה את
האיש עם חכאריזמח.
שמואל שימרון, רמת־גן

יהודי

...יהודי חשנה: הנרי קיסינג׳ר.
אברהם כהן, עכו
האיש שהצליח
לשבור קיפאון של
שנים, היה הנרי
קיסינג׳ר, שהפגיש
את ריצ׳ארד ניכסון
עם מאו טסח־טזנג.
הפגישה בין השניים
היא המאורע
הבולט של השנה,
לכן איש השנה
הוא האיש
שהכין את הרקע
לאותה פגישה היסטורית.
יוסף
נורוק, ב ת ־ י ם
איש השלום
תואר איש השלום של השנה מגיע
לאייבי נתן, שהצליח למרות כל חמיב-
שולים, להביא את ספינת חשלום למיז־רח
התיכון.
אייבי הוכיח שגם יחידי מסוגל לתרום
משהו, אם הוא נילחם באמת.
רות גלבוע, באר־שבע

יי ר
צודקת

׳ .העולם הזה״ ,שבועוןהחדשותהישראלי •
המערכת והמינהלה: תליאביב, רחוב קרליבו ,12 טלסון ,260134
תא־דואר * 136 מעך מברקי: עולפשרם. הדסום החדש״ בע״מ,
ת״א, רח, בן־אביגדור הסגה: גד בע״מ גלוסות: צינקוגרסיד.
כספי בע״ם העורר הראשי: אורי אבנרי המו״ל: העולם הזד, נע״ם.

עכשיו, אחרי שהוקם המערך הימני
והמרכז החופשי נבלע בתוך גח״ל הממו סד,
נשארתם אתם האופוזיציה היחידה
במדינה.
עכשיו גם מתברר
כי כל מילחמתו
של שמואל תמיר
בשחיתות, היתה ל צורכי
פירסומת אישית
בלבד. אחרת
איך אפשר להבין
את הצטרפותו ל-
מיפלגה ששותפה
לאותה שחיתות ז
לכן, כל הכואב
רובין
את מצב השחיתות
כמדינה, צריך לת מוך
בכם! וזאת מ פני
שהוכח שאתם
היחידים הלוחמים העיקביים במימסד המושחת.

רובין, ירושלים

?ס י1 מלוכלך ידוע שפוליטיקה היא עסק מלוכלך. אבל
הצטרפותם של המרכז החופשי והרשימה
הממלכתית לרשימה משותפת עם גח״ל,
היא השיא.
האם הם שכחו את ח״כ גח״ל יוחנן באדרז
הרי הוא האיש שהתחבר עם ח״כ המערך
אברהם עופר להצעת חוק באדר־עופר. רק
לפני מיספר חודשים הם השמיצו אותו ואת
מיפלגתו על חלקם בחוק שסתם את הגולל
על הדימוקראטיה הישראלית!
ועתה הם ביחד באותה קלחת. אני מקווה
בכל ליבי שציבור הבוחרים יזכור להם זאת
ביום הבחירות.
אליהו צדיק, חדרה

השנה

נורוק

האופוזיציה

לפני זמן מה הופיע בעיתוננו מאמר
של ג׳י בושינסקי מירושלים. במאמר זה
הובאו השקפותיו של אורי אמרי בקשר
למתיחות הערבית־ישראלית. זה תואר כהשקפה
של מיעוט. זו השקפה שאנו מסכימות
איתה בכל לב, ולכן אנו כותבות
אל אבנרי לומר לו זאת.
אנו מקוות שהנורמליות תגיע בסופו של
דבר לאיזורכם, ושהסיכסוך יבוא על פית׳
רונו בדרך צודקת והומנית ואנו מאח לות
לאבנרי הצלחה במאמציו ובהשגת
מטרה זו.
בטי קינג, בשם הוועדה למען השלום,
ליגת הנשים הבינלאומית לשלום
וחרות, הסניף האוסטרלי, אוסטרליה

שוחרי החובש
התלכדו !

בימים אלה ערב הבחירות, בשעת ליכודו
של הגוש הימני והגברת השתוללותה
של הכפייה הדתית, דהיינו, השלטת חוקי
ימי הביניים על בני דורנו, מהווים הדתיים
לשון מאזניים בין המערך למערך הימני —
דבר הפותח פתח לסחיטה נוספת.
על החילוניים ושאר שוחרי החופש להתלכד,
ללא קשר לדיעותיהם הפוליטיות,
ולמחות בעצומות ובהפגנות נגד הגבלת חופש
הפרט והכלל, במדינה המתיימרת
להיות דמוקרטית.
מיכאל מרטין, תל־אביב
להגרי קיסיגג׳ר :

איחולי הצלחה בתפקידך החדש. מי יתן
ומה שלא עשה עד כה השכל והזמן במיזרח
התיכון, תעשה אתה.
רחמים מזרחי, סולס־צור

ביטול החרצאה
בקיבוץ דביר

״העולם הזה״ ,1878״במדינה —
הסתדרות — עוד ניצחון כזה...״
על מישפט מרי נגד ההסתדרות
וביטול הרצאתו של אלכס מסיס
בקיבוץ דביר.
בתגובה למה שנכתב בעיתונכם, הריני
להעיר מיספר הערות שיבהירו אח כל הקשור
בביטול הרצאתו של החבר אלכס
מסיס בקיבוצי.
)1בתור רכז הוועדה הפוליטית בקיבוץ
דביר, הזמנתי לקיבוצי לקראת הבחירות
להסתדרות את מסים מתנועת מרי. הרצאתו
נועדה להיערך ב־ 28.8.73 בערב.
)2ימים ספורים לפני מועד הרצאתו
של מסים, קיימנו פגישה — הוועדה הפוליטית
עם מזכיר הקיבוץ — ובגלל סיבות
שונות לא ראינו כאפשרי לקיים את
ההרצאה המתוכננת, כשמאחרי החלטה זו
עומדת דעת חברי מזכירות דביר.
)3לאחר הסיכום שהתקבל, התקשרתי
טלפונית עם החבר מסיס והודעתי לו על
הביטול ומניעיו.
העולם הזה 1880

)4ראיתי לנכון להבהיר נקודות אלו
לאחר שהתברר לי, אחרי שיחתי הטלפו נית
עם מסים, כי לסיכום על ביטול הרצאתו
אין קשר עם שום הוראות של הקי בוץ
הארצי בנידון, והסיכום התקבל בהתאם
לשיקולים פנימיים של הוועדה הפוליטית
והמזכירות לגופו של העניין.
)5בשום פנים ואופן לא הגיע טלפון
משמעון אבידן, מזכיר הקיבוץ הארצי, כפי
שדיווחתם.
אילן ברוש, קיבוץ דביר
• בשיחה הטלפונית של הקורא אילן
ברוש עם אלכס מסים, אנור לו ברוש, כי
התקבלה הוראה שההרצאה תתקיים בתנאי
שיופיע גם מרצה מטעם המערך. עוד מסר
ברוש, כי ביקשו מהמערך לשלוח מרצה,
אך נתקלו בסירוב. לכן ביטלו את הרצאתו
של מסים.

כיבוש טבריה

לסי התמונה המצורפת, מסתבר שאלוף
שלמה (״צ׳יץ׳״) להט, לא מסתפק רק בטריטוריה
של תל־אביב.
בשבוע שעבר נראה אלוף המילואים כר

צ׳יץ׳ בחון? ״לידו״
דוגמן של בגדי־יס

בש בסערה את חוף לידו בטבריה, כשהוא
מדגמן בגדי־ים ססגוניים להנאת הצופות.
אלי שיבי, ירושלים
צ׳יץ׳ בבגד־ים ססגוני — ראה
תמונה.
לשגח החדשה
לעם היושב במולדתו לשנה החדשה :
תיתם תקופת המאטרירכאט והגביר
ו ת הכתריליבקאית. יחל עידן הצדק הסוציאלי.
יואל
לוין, חיפה

8דגע
של עברית
בכל מאמר אני מוצא צירוף מלים
חדש ומשונה: אפשר היה, אפשר יהיה,
אי־אסשר היה, אי־אפשר יהיה .״אפשר
היה״ זה מאיין הבאתם אותו?
לא ייתכן לומר בעברית: אי-אפשר היה,
אי־אפשר יהיה ! הסדר הנכון כך הוא :
בהווה: אי־אפשר — כמו: אין צריך,
אין ידוע (או: לא צריך, לא ידוע).
בעבר: לא היה אפשר — כמו: לא
חיה צריך, לא היה ידוע.
בעתיד: לא יהיה א&שר — כמו: לא
יהיה צריך, לא יהיה ידוע.
וכשם שאין אנו אומרים ״אין צריך
היה״ ,״אין ידוע יהיה,״ כך אין טעם לומר
״אי-אפשר היה,״ ״אי אפשר יחיה.״
חיים ני,ר, בת־ים

קוראים השולחים מכתבים
מתבקשים מסה אותם בקברה.
עדיפות תיגתן למבר&ים תמו•
גות למכתביהט.
העולם הזה 1880

בגליוננו האח רון 22 פי ר ס מנו:

האמת על פרשת נורבגיה וקשרי הש״ב עם ״הליגה״
ועידת השמאל היהודי העצמאי באירופה
יצחק לאור: אוניברסיטת תל-אביב בלא דמוקראטיה
סובחי אל־גאזי: מאורעות ביירות כפי שאירעו
(עדות־ראייה)
שרון רוו: כיצד הופכת יהודיה אמריקאית
לאנטי-ציונית

התבונן כתמונת העירום של מרילץ מונרו המתפרסמת
בעמוד זה. היא ודאי מוכרת לך.
זוהי תמונת העירום המפורסמת ביותר של הכוכבת אשר הפכה
למיתוס אחרי מותה. היא צולמה עוד בטרם החלה מרילץ את
הקאריירה שלה כשחקנית קולנוע, התפרסמה על גבי לוח קיר
שהופץ בכל רחבי ארצות־הברית. מאז הפכה מרילין לכוכבת נערצת, ליוותה אותה
תמונה זו בכל דרכה. היא פורסמה כמעט בכל כתבה אודות הביאוגרפיה שלה. בתעולס
הזה בלבד היא הופיעה כתריסר פעמים במרוצת 15 השנים האחרונות.
לאחרונה, לפני חודש ימים (ב־ 17 באוגוסט לייתר דיוק) ,היא פורסמה בהבלטה
ניכרת גם במוסף השבועי של השמרני שבעיתוני ישראל — הארץ, במיסגרת מאמרו
של מיכאל אוהד על הספר שכתב נורמן מיילר אודות מרילין.
אני מכיר מיספר אנשים מכובדים העלולים להגיב בתקיפות ובחומרה למראה תמונת
עירום זו המופיעה על דפי הארץ. הפוריטאנים והבלתי שקולים שבהם, המנותקים
מהמהפיכה שהתחוללה ב־ 20 השנים האחרונות בחברה המערבית לגבי תפיסות המין,

בגליוננו הבא 23נפרסם:

טיהור עזה מטרור: מאמר שנפסל
על-ידי הצנזור הישראלי
חברית חבלתי-קדושח: ישראל, פרס וסעודיה
רב אמריקאי נגד כיבוש-חשטחים
יגאל לביב: חניבעל בשער !
סובחי אל־גאזי: תורות קיצוניות מפורכות

חתימה 40 :לירות ישראליות (בשטרי כסף) או 12 דולאר (בהעברה
בנקאית, על פי הקצבה לסיפרות מיקצועית).
ירחוננו, הערוד על־ידי העיתונאי הישראלי מקסים גילן בפאריס, הוא
היחידי בעל כתבים בביירות ותל־אביב. גליון לדוגמה חינם, לכל דורש.

תמונת העירום של מרירין מונרו
פורנוגרפיה — שאלה של גיאוגרפיה
העירום והמוסר, עלולים, רחמנא ליצלן. לכנות את הארץ בתואר ״עיתון פורנוגראפי.״
אבל ברור שעורכי הארץ וכתביו יתייחסו בסלחנות להשמצה מעין זו, יראו בה
אנכרוניזם. היא ודאי לא תמנע בעדם להדפיס על עמודי הארץ תמונות עירום נוספות,
כשם שעשו גם לפני פירסום תמונה זו של טרילין. הם לא יראו בכך — כך אני
מקווה — גורם העלול ליצור לעיתון מכובד כמו הארץ תדמית של עיתון צהוב.
אבל — איד אמר סקיני במחזה בית־התה? — פורנוגרפיה היא שאלה של גיאוגרפיה.
כאשר אותה תמונה עצמה תופיע על עמודי העולם הזה, היא עשוייד. להיראות
לפחות בעיניו של אחד הבכירים שבאנשי הארץ, בפורנוגרפיה משחיתה. אני מתכוון
ליאיר קוטלר, עורכו האחראי לקזעבר של העיתון, שאת עבודתו העיתונאית אני מוקיר
ומעריך.
בראיון עם אורי אבנרי, שפורסם בשבוע האחרון במוסף הארץ, היפנה יאיר
קוטלר, בין השאר, לאבנרי את השאלה הבאה :״פעם בפעם שומעים את הטענה כי
שבועונך הפורנוגרפי, שרבים מכנים אותו צהוב, דוחה בוחרים רבים בכוח ...איזה סוג
שבועון הוא הטולס הזה, על העירום שבו וסצינות המישגל שהוא מביא בהרחבה?״
אינני מתכוון להשיב כאן על השאלה. אבנרי עשה זאת בראיון עצמו, ודבריו
פורסמו. כדאי רק לנתח את צורת הצגת השאלה, המניחה כאקסיומה כי העולם הזה
הוא ״שבועון פורנוגרפי״ משום, כדברי קוטלר, הוא מפרסם ״עירום וסצינות מישגל
בהרחבה צורת ניסוח השאלה מזכירה את הבדיחה המפורסמת על האדם ששאל
את חברו :״מתי הפסקת להכות את אשתך?״ מה שלא תהיה התשובה על שאלה זו,
היא מוכרחה לפגוע במשיב, משום שהיא מקבלת כדבר מובן מאליו את העובדה
שבעבר הוא היכה כבר את אשתו.
בשעתו הזכירו שוללי העולם הזה לגנאי בנשימה אחת, את תמונות העירום ואת
מדור הרכילות, אותו הנהיג העולם הזה לראשונה בעיתונות הישראלית. עתה, אחרי
שהארץ הנהיג לאחרונה מדור רכילות על גבי עמודיו, קיבלה הרכילות הכשר, ואין
מזכירים אותה עוד כאחת מתכונותיו השליליות של העולם הזה.
זה נותן ודאי מקום לתקווה שבבוא היום, כאשר תמונות מסוג זה של מרילין
תופענה בייתר תדירות מעל עמודי הארץ, אולי יסלחו לנו אותם אנשי הארץ, על
שהקדמנו אותם במיקצת גם בתחום זה, ויחדלו לראות בתמונות־עירום פורנוגרפיה
רק מפני שהן מתפרסמות בהעולם הזה ולא בהארץ.

7שנים אתו׳ שנתגלה בה הפסו 100 מיליון ד׳ ,מאיימת על ״צים׳ פושה דומה

מחול ה מ כו לו ת

ו** ים, שטה לקראת שואה.״
2* 44״יש להציל את חברת הספנות
הלאומית — לפני ששמה יתווסף לשמות
ורד, אוטוקרס, נתיבי־נפט, ערד — כ־מפסידת
מאות מיליונים.״
״הצילו את ציס מידידיה — עם אויביה
היא כבר תסתדר לבד.״
אזהרות אלה, שהחלו לפני זמן בלחישות,
בשיחות פרטיות של יודע-דבר — הופכות

הן מכוונות לעבר מה שהם מכנים ״ההרפתקה
היקרה ביותר במשק הישראלי״ :
השקעה של כ־ 120 מיליון דולר — כחצי
מיליארד ל״י — שציס מתכננת בענף
הספנות החדש: הובלה במכולות.
אין חולק על כך שענף המכולות הוא
ענף העתיד של הספנות. בעולם כולו מתחוללת
בימים אלה מהפכה, בעבור הספנות
משיטות ההובלה המסורתיות למכולות.
והשאלה
היא רק: איך עושים את זה.
איך רוקדים את מחול המכולות?
בשיטת המכולות, מטעינים על האנייה
רק סוג מיטען אחד ויחיד — מכולות.
מכולה היא ארגז גדול הניתן לנעילה,
ואשר בתוכו מטעינים, על היבשה, את
המיטען. כך, הופכת פעולת הסריקה והטעינה
באנייה למהירה בהרבה, באשר
נמנע הצורך לטפל בסוגי מטען שונים כגון
שקים, עצים, תיפזורת, מכוניות. מאחר
שהשהיית האנייה בנמל היא ההפסד הגדול
ביותר לבעליה (או לנמל, אם הוא

עדות להמשך הקו. בהמשך הקו, חייב
הגלגל להמשיך להתגלגל: פריקה מיידית
— ומילוי המקום הריק במכולות נוספות
מייד, לנמלים בהמשך הקו.
ללא מילוי שוטף זה של הנפח הריק,
לא תכסה האנייה את ההשקעות העצומות
בה ובציוד — שלא לדבר על רווחים.

גב פיננסי
אדיר
ך* שיטה נשמעת פשוטה בתיאוריה.
( \ בפועל, קשה מאוד לארגן אותה כך,
שהאניות תשוטנה מלאות כל הזמן, תש־הינה
זמן מינימלי בכל נמל.
במציאות, מוצאות האניות עצמן, בכל
נמל, בפני הברירה — לחכות עוד יום
יומיים כדי לקבל מכולות נוספות —
או לצאת לדרך עם נסח מיטען ריק.
השיטה עדיין בחיתוליה. שתי חברות-

כזו היתה דעתו של רמון הראל,
מנכ״ל משרד התחבורה שהתפטר לפני
שנתיים. כזו היתה גם דעתם של הש רים
הכלכליים, שדחו — פעמיים — את
הצעותיו של צור להיכנס לתהום המכולות
בקנה־מידה גדול.
צור חיכה בסבלנות. כאשר חזר פטרונו,
פנחס ספיר, למשרד האוצר — התגבר
בעזרתו על התנגדותם של השרים והמומחים,
קיבל אישור לתוכניתו הגרנדיוזית
— פיתוח קו מכולות מסביב לעולם.
מלבד השקעת״הענק במכולות — שבמקרה
הגרוע ביותר תביא רק להפסדים,
אך לא תלך לטמיון, כי את המכולות ניתן
יהיה תמיד למכור — השקיעה צים, כבר
בשלב ראשון, מיליונים רבים שלא יוחזרו
לה לעולם. כמו:
59 $מיליון ל״י — מיקדמה על
חשבון חכירת מכולות.
ס 33.6מיליון ל״י — חוזה לחכירת
משאיות מיוהדות להובלת המכולות ביבשה.
• 80 מיליון ל״י — חוזה לעשרים
צור לאחרונה לברורות יותר, נואשות יותר,
פומביות יותר. מומחים העוקבים אחרי
מדיניות הפיתוח הנוכחית של ציס מביעים
חששות כבדים לשואה פיננסית.

מ א חורי הוורוד
— שחור!
** ואיידדטחורות נמצאים בעמדה טק־
( טית נחותה, בימים אלה. צים פירסמה
זה עתה את מאזנה ל־ — 1972 והיה זה

האשם בכך) — מאליו מובן ששיטת המכולות
תביא לייעול עצום בהפעלת האוניות,
להגדלת רווחיותן.
מעגל עולמי
קשתי מאזן נאה: הוא הצביע על רווחים, וצים
חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה.
אלא שבדיקה מדוקדקת של המאזן, ושל
מה שמסתתר מאחוריו, מגלה שהתמונה
איננה כה ורודה.
אולם זעקות המומחים אינן מכוונות נגד
הניהול השוטף של החברה.

^ לא •טדיטם השגת רווחים אלה, יש
צורך בהשקעות־ענק: ציס למשל הזמינה
6ספינות כאלה, במחיר כ־ 18 מיליון
דולר האחת. כן יש להשקיע הון־עתק נוסף
בציוד בנמלים ובאירגון יעיל: חברת
הספנות חייבת להיות גם בעלת המכולות
עצמן. היא חייבת לרכוש ציוד הטענה
ופריקה מיוחד למכולות, נפח איכסון מיוחד
בנמלים, רציפים מיוחדים, משאיות
מיוחדות להובלת המכולות אל הלקוח וממנו,
על היבשה.
ההובלה במכולות יכולה להיות רווחית
רק כאשר היא מבוססת על מעגל שלם:
אם צים תשלח ספינת מכולות חדישה טעו נה
ב־ 1200 מכולות, מחיפה לגנואה, ותם-
רוק בגנואה 400 מכולות — עליה להעמיס
בו ביום 400 מכולות אחרות, המיו־

ספנות ענקיות — שכל אחת מהן גדולה,
מבחינה כספית, יותר ממדינודישראל —
כבר פשטו את הרגל בגלל ההשקעות העצומות
בה: אחת מהן, אמריקן אקספורט
ליין, עברה בעקבות כך לבעלות ציים
מנהטן בנק. ללא גב פיננסי אדיר ומערכת
אירגונית מסועפת ברחבי העולם — אין
לחברת ספנות כלשהי סיכוי להצליח בתחום
החדש.
במצב מסובך כזה — מה חיה על חברה
כציס — בינונית בגודלה, מוגבלת
במשאביה — לעשות י

ספגת הפסדי
מיליוני ם
ף• ניגוד לקו בו נקטה צים — ביוזמתו
^ של יו״ר מועצת המנהלים שלה, מיכאל
צור — טוענים מומחי הענף כי החברה
היתד, חייבת להיכנס לענף המכולות בזהירות
מירבית: להשקיע בשלב ראשון ב־אניית־מכולות
אחת או שתיים, להפעילן
בקו הישראלי בלבד, להרגיל את הלקוחות
לשיטה החדשה בהדרגה.

שנה לחכירת שטחים בנמלים לשם איח
סון המכולות בם.

הפ סדי ם
מו סווי ם
ף* וגמה לס2כ* המרחפת על ראשה
1של צים משמש נסיונה לחזור ולהיכנס
מחדש לקו ההובלות יפן—ארצות־הברית,
בו שלטה ציס בעבר.
קו זה הוא למעשה הסיבה העיקרית
להשקעותיה בנות חצי המיליארד של צים
בענף המכולות, מאחר שבקו זה חייבת
היתה החברה להיכנס לתחרות עם ענקי
העולם — או לנוטשו.
ציס החליטה להתחרות. אולם לשם כך,
היה עליה להוריד מחירים. כבר כיום
היא מובילה במחירי הפסד. מה שהיא
מובילה יותר — היא מפסידה יותר. ההפסדים
מגיעים לעשרות מיליונים, מוסווים
במאזן בקפדנות.
נסיונה של ציס להתחרות ביפנים, בקו
(המשך בעמוד )31

תמרורים
נולד לסוכן החשאי 007 החדש
בסרט חיה ותן למות, רוג׳ר (המלאך)
מור, ולאשתו דואיזה מאטיולי, בן.
לבני הזוג שני ילדים נוספים: בת בגיל 10
ובן בגיל .7
עומדים

להינשא

מנהל

בית־החרושת אגן, המהנדס־כימאי אליהו
תאומים ואלמנתו של איש העסקים יעקב
דולגין, אדית דולגין, העובדת בחברה
ישראלית לייצוא אופנה ואם לבת נשואה
ולבן חייל. תאומים הוא גרוש ואב
לשניים.
להינשא הבן עומדים והבת של זוג הארכיטקטים כרמלה ונחום
שני. חבת מיקי שני ( )19 תינשא לחברה
אילן קמחי וד,בן אודי שני לחברתו
מזה מיסטר שנים, רויטל קופד.
מונה להפקיד מנהל בימת באר-
שבע, גרשון כילו, שהוא בוגר האקדמיה
המלכותית לאומנות הבמה בלונדון, היה
בשלוש השנים האחרונות המנהל האד־מיניסטראטיבי
של התיאטרון לילדים ולנוער
שליד מישרד־חחינוך־והתרבות.
עומדיםלהינשא. הדוגמן
האוסטרלי שהחליף את שון קונרי בתפקיד
ג׳יימס בונד באחד הסרטים בסידרה,

לאזנבי

טאונסנד

תינוק תוך חודש
ג׳ורג׳ לאזנכי, ויורשת המיליונים
כריסטין טאונסנד 21 המצפה בעוד
כחודש לתינוק.
נותח בבית־החולים הקנטונאלי ב־

ז׳נווה, הבמאי האיטלקי ויטוריו דה*
פיקה, שסבל מהתחלה של סרטן־הריאה.

:1/המרינה והארובה

פילטראנ־וך יותר, סיגריה ארובה •ותר
ו ת ערוב תטבק מיו חדת
•וצרים א ת הניחו ח העדין
ויו ל 1 £ 1 0 0מ 1

וסר קינג סייז פילטר
ת ע רו בתא מריקאי ת
תו צרת דוב ק

עומדיםלהתגרש • בניו-
יורק, הכוכבת דכי ריינולדס ואיש העסקים
הארי קארל שהפסיד כסף רב
בהימורים. השניים נפרדו כבר לפני מיס־סר
חודשים ודבי מנהלת רומן עם איש
העסקים העשיר סטיוארט דייוויס.
נפטר בחדר בבית־מלון לונדוני,
בגיל ,38 מייקל דאן, שהתפרסם בתפקיד
הגמד בסרט ספינת חשוטיס, ושסולד
בילד נורמלי, אך הפסיק לגדול בגיל צעיר
כתוצאה ממחלה נדירה ונשאר בגובה 105
0״מ. כשחלק גופו העליון מפותח נורמלי.
חיה מועמד לאוסקר והופיע רבות על הבמה
ועל מסך הטלוויזיה.
נפטר בקייפטאון, דרוס-אפריקה,
בגיל ,76ג׳וזן! סטץ, שנחשב לאחד התומכים
הגדולים במיפעל עליית הנוער,
פעל בפיתוח החינוך המיקצועי בעליית
הנוער ובהקמת פנימיות ובתי־ספר לילדי
עליית הנוער ולנוער במצוקה בישראל. נולד
בלונדון להורים יוצאי רוסיה, שירת
במילחמת העולם הראשונה בצבא הבריטי.
נפטר. בכפר בארזאבו בהרי קאוו־קאז,
בגיל ,169 האיש שנחשב לזקן ביותר
בעולם שיראלי מיסלימוכ, שהיה יוצא
עד לפני חמש שנים עם עדרו למרעה, ניסה
לפני 150 שנה לעשן, אך הרגיש בחילה
ולא נגע מאז בסיגריות, ניזון בעיקר
מבשר־תרנגולות, גבינה ומוצרי חלב. היה
נשוי שלוש פעמים והשאיר אחריו אשד,
בגיל 107ו* 219 צאצאים.

הסודם הזה 1880

1ע ב ״ 1 1 -1

מגיבווב גלו שו ד לו בהא לי א ב

31ש סניה
***וב אני חייב לכתוב לך, לובה. בפעם השנייה
תוך חמישה שבועות.
שורות אלה יתפרסמו במוצאי יום הבחירות בהסתדרות,
בטרם החלה מערכת־הבחירות לכנסת. טוב שכך.
כי מה שאני חייב להגיד לך חורג בהרבה מכל שיקול
של בחירות.

בנפשנו חדכר. כנפשך.

אמרת שאתה מדבר בשם הרבים, שנפשם בוכייה.
כאחד מהם, אני שואל אותך:

היכן אתה, לובה ץ
מה אתה עושה, לובה ז
לאן אתה הולך, לובה ז

ך* לכת למזכירות מיפלגת־העבודה. שם, מול פני
\ 1הרודנית הזועמת, קראת הצהרה.
אמרת דברים שלא נאמרו במיפלגת־העבודה מזה הר־בה־הרסה
שנים. מאז תריסר שנים בדיוק. מאז פרשת־לבון.

מאז דיבר משה שרת הגווע, מעל כיסא•

נפש בוכייה במיסתרים.
דממה רעיונית.
לעולם ובשום מחיר ובשום פורום.
אין אלה דברי ביקורת של חבר־מיפלגה על מעשה
זה או אחר של מיפלגתו.
אין אלה מלים השייכות למילון הוויכוח בין יריבים,
ואף יריבים קיצוניים, במיפלגה משותפת.

אלה הם דברי־האשמה של איש הקובע
שמיפלגתו מובילה לאסון, שהיא הורסת את
ערכי-המוסר האנושיים, שחובת איש-המצפון
היא לקום נגדה.

ברקע מתנגנות המילים ההיסטוריות של המורד־הגדול:
״כאן אני עומד. איני יכול אחרת. כה יעזור לי אלוהים.״
האיש שאמר זאת, מארטין לותר, פרש מן הכנסייה
והכריז מילחמה על האפיפיור. תוא ייסד תנועת־רפורמה
אדירה, שכבשה את מחצית אירופה.
הוא לא יכול היה לעשות אחרת.

היכן אתה עומד, לובה?
מה אתה עדשה ץ

שתחייה על חרבה. ישראל של ניצול ועושק, ישראל
של שחיתות.

האם אין גבול בינך וכין מיפלגה כזאת ז

אתה, לובה, קבעת את הגבול. ציירת אותו בהצהרתו
— לא קו ירוק, אלא קו אדום. קו אדום של אזעקה.
קו אדום של סכנה. סכנה לנפש האומה. סכנה לעתידה.
הגבול ישנו. הצבעת עליו באצבע מאשימה.

האם תעבור את הגבול בראש מורם וכעין
פקוחה — אוי שתישאר בצד של גולדה ודיין
וגלילי וספיר ץ

לבי, לבי עימד, לובה. עמדתי פעמים רבות לבדי
מול מטר השינאה והגידופים של גולדה מאיר. ראיתי
פעמים רבות את מבטי הפחד והבושה בעיני חבריך,
שישבו והקשיבו ושתקו באותה עת. אני יודע איך
הרגשת אתה באותו רגע.

אכל צר לי להגיד לך: הפעם צדקה גולדה,
ולא אתה.
ך ולדה צדקה כשאמרה לך שעברת את הגבול. שמעכ
שיו אינם מתיישבים עם החברות במיפלגת העבודה.
היא אמרה לך :״בעוד שבועות אחדים, חס וחלילה,
עוד תצטרך לבוא לציבור ולהגיד להצביע בעד הפחדנים
האלה, שככה מתנהגים. מיהדות־הדממה בארץ, המפחדת,
הבוכה בנפשה.״
גולדה אינה רק אלופת השינאה וסמל הצדקנות. היא
גם וירטואוזית של פולמוס. באינסטינקט שאינו טועה היא
מחפשת ומוצאת את נקודת־התורפה של הזולת. שם היא
תוקפת אותו, ורק שם.

היא לא התווכחה עד דבריך. היא לא הצדיקה
את התוכנית הקולוניאלית. היא תקפה

** מרת שלא תצביע בעד מיסמך זה בשום מחיר,
בשום פורום.
יש הבדל בין ״לא אצביע בעד״ ובין ״אצביע נגד״.
אדם נמנע מהצבעה על הצעה כאשר יש שיקולים טובים
בעדה ונגדה. הוא אומר׳ למעשה: מכיוון שהנימוקים
בעד ונגד שקולים, איני יכול להכריע.

האם היה מותר ל ך להימנע, לובה, אחרי
שאמרת מה שאמרת?

מבין 160 חברי מזכירות מיפלגת־חעבודה— 82 ,
שניים יותר מן המחצית — לא הצביעו. הם נמנעו,
ברחו, נמלטו על נפשם.
אף אחד לא הצביע נגד.

גם לא אתה, לובה.
מדועז אסור היה לך לומר: אין ערך לקול בודד, התוצאה
לא היתה משתנה אילו היתה 78 נגד .1
יש ערך עצום לקול הבודד, אחד מול כולם. צדיק
אחד בסדום. לפעמים יש לזה ערך היסטורי. אחד המרים
את היד, מול השינאה והמשטמה והפחד והפחדנות, האומר:
איני יכול לנהוג אחרת. בבוא חיום ייאמר: גם
בשעה שחורה זו, היה מי שהצביע נגד.

לובה קו ראהצ הר תו ב מזכירו ת -
הגלגלים, עד ״שילטון החשבון והפחד״ כמפא״י.
הכינות את דבריך בקפידה, מראש, בכתב. בוודאי התלבטת
על כל מילה. בוודאי כתבת ומחקת ותיקנת, כדי
שכל מילה תבטא בדיוק את כוונתך. כדי שלא תגזים
בריתחת הוויכוח, ולא תמעיט מפאת אימת המלכה.
דיברת על ״המיסמך׳ — המצע החדש של מיפלגתך,
התוכנית שתדריך את כל מעשי ממשלת־ישראל בארבע
השנים הבאות, בהן ייקבעו עובדות לדורות.
מה אמדת עליון
מלים שאינן משתמעות לשתי פנים, האומרות מה
שיש לומר.
אמרת :

״המיסמך הזה נולד לקול שוט האיומים...
בהצלפת מגלב הזמן ופרגול הבחילות והחיפזון(
...הוא) מייסר בעקרבים את מה שאני
מבין כערבי תנועת-העכודה...״
״...חמיסמך הזה נותן הבשר למה שאהד
מחותמיו קרא, חנק ה ציונו ת
״...באולם הזה וכארץ הזאת וברחבי התנועה
הזאת, בסניפיה בעיר ובכפר, ישנם רכים
שנפשם בוכייה במיסתרים כגלל חמיסמך

״...אחיה לפה להידהודי הדממה הרעיונית

לעולם ובשום מחיר ובשום פורום לא
כעד המיסמך הזה :״
לה חן מילים. מחייבות׳ לובה, אין ספק שהכינות.
זאת היטב כאשר ניסחת אותן.
אני מתבונן בחן שוב ושוב :
שוט.
הצלפת מגלב.
פרגול.
מייסר בעקרבים.
חנק הציונות. .

ואולי — סי יודע? — אילו ראו האחרים
את ידך המורמת, הבודדה, חיו גם הם מעזים
לקום ולהצביע, למרות השוט והמגלב והפרגול?
אבל אתה נמנעת.

מה חלאח, לובה?

ף• עוד שישה שבועות אתה תלך לקלפי, כמו כל
אזרחי ישראל.
אתה תעמוד בתא הקטן, ומולו תקי כל הרשימות.
אחד הפתקים האלה יהיה חפת? של ״אמת״ ,רשימת
המערך. הרשימה אשר ״מיסמך גלילי״ יהיה המצע ה רשמי
שלה, להלכה ולמעשה.
אמרת שלעולם, בשום מחיר, בשום פורום׳ לא תצביע
בעד המיסמך הזה.

אם תשלשל לקלפי את הפתק ״אמת״ ,תהפוך
הכרזה זו לשקר.

על פי הצהרתך, אחה חייב לפחות להימנע.
כך נדרת, והעם שמע.
אבל האם אתה משתחרר בכך ממיצוות מצפונך? האם
זוהי התשובה לתוכנית, המייסרת בעקרבים את ערכי
המוסר שלך?

האם מותר לך להימנע כשקט, בסודיות של
תא הקלפי ז האם אינך מצטרף בכך ליהדות-
הדממה החדשה, מקהלת האנוסים?

ועד אז — האם תנהל תעמולה למען רשימת
המערך? האם תקרא לאזרחי ישראל להצביע בעדה, בעוד
שאתה בעצמך נדרת להימנע?
ואף אם תשתוק — האם אין עצם חברותך במים-
לגת־העבודה מהווה כרזתיתעמולה למענה, קריאה למאות
אלפים להצביע בעדה? האין היא משמשת אליבי לרבבות
שמצפונם מייסר אותם ושנפשם בוכייה, אך המנסים
להשתמט מהסקת המסקנה המוסרית, האמיצה, ההגונה?
ף ולדה. מאיר אמרה שאתה נמצא כבר מעבר לגבול.
להכחשת זאת בקריאת־ביניים, ואמרת שאתה מדבר ״לא
מעבר לנבול.״

האם נם?

אתה רואה כיצד הורסת מיפלגתך את הסיכוי האחרון
לשלום• כיצד היא בונה ישראל קולוניאלית, ישראל

גולדה קו ראת לו ק רי א ת ביניי ם אותך כנקודה האחת שבה אינך צודק: חוסר
נכונותך להסיק את המסקנה מדבריך שלך.
למחרת היום אמרת שהטפות־המוסר של גולדה לא
ישנו את דעתך. שאתה שלם עם מה שאמרת.

לא, לובה, אינך שלם.
כי השלמות עם דבריך מחייבת הסקת המסקנה מדבריך.
שלמות — אותה תכונה שהאנגלים קוראים לה
״אינטגריטי״ ,המעידה על בעליה שהוא עשוי מיקשה
אחת — היא תכונת האדם שאין בו סתירה בין הלכה
ומעשה, בין דיבורים ופעולות.

^ פני חודש כתבתי לך מיכתב אישי גלוי.
/הצעתי לך לפרוש מן המערך מייד.
הצעתי לך לקרוא, לפחות, לשותפיך־לדיעה להצביע
בעד האופוזיציה הלוחמת לשלום ולצדק סוציאלי.

היום, לובה, אין זח מספיק.

על סמך דבריך שלך, לאורה של הצהרתך השקולה
והמחושבת, אני קורא לד עכשיו:

צא מן המערך, ממחנה הזאבים והשפנים,
הנצים והיונים!
קרא לכל הדוגלים באמת שלך, לכל בעלי הנפש
הבוכייה, לפרוש יחד איתך!
פעל למען הקמת מחנה גדול ומלוכד של כל שוחרי
השלום. והצדק הסוציאלי, עוד בבחירות אלה !

קח את הדגל כייד, וקרא: מי לשלום, אלי !
קריאה זו. תיענה. לא רק אנו..,ד,לוחמים הוותיקים,
נימצא במחנה זה. רבבות ומאות אלפים יצטרפו. הם
יאמינו לך. הם יבינו שכל דרך אחרת היא בגידה
בעיקר, פחדנות ושפלות־רוח.

קום ועשה, לוכה ! אנחנו נתייצם לצידך :

במדינה

אדישות, ציניות,
עיינות ושיוומו
תטביעו את חותמם
ער הבחיוות
העם מטורף, מטורף העולם -
אגל ישראל נדפקת
ניתור! היחסיס כץ קובה לישראל האיץ את תהליך בידודה
האקט בו נקט שליט קובה -פידל קאס־טרו,
בוועידת המדינות הבלתי מזדהות
שהתכנסה השבוע באלג׳יר, הוגדר כאקט
אימפולסיבי. כאשר בישר קאסטרו לבאי
הוועידה הצוהלים כי החליט לנתק את
יחסי מדינתו עם מדינח־ישראל, לא היה
זה צעד שקול, פרי תיכנון או מחשבה מוקדמים.
להיפך. הוא עמד בניגוד למדיניותה
הרשמית של קובה, שרק לפני עשר
שנים נאלצה לעמוד במצב דומה, כשמדינות
אמריקה הלאטינית ניתקו עימה יחסים
ללא סיבה וללא הרעה מוחשית ביחסים
עימה.
היה זה צעד ספונטאני, שהוסבר על־ידי
הפרשנים כתגובה מהירה נגד התקפתו
של שליט לוב, מועמר קזאפי על קובה
הקומוניסטית המעמידה פנים של בלתי
מזדהה, ולמעשה אינה אלא גרורה סובייטית.

היד, נכון. באותה מידה היו נכונות
כל ההאשמות שהוטחו בשעתו נגד אידי
אמין, שליט אוגנדה, אחרי שהחליט על
ניתוק יחסי מדינתו עם ישראל .״הוא
מטורף,״ אמרו עליו ,״חולה־רוח שהשתלט
על מדינה.״
היה שמץ של אמת גם בכל מה
שטענו כלפי כל שאר ראשי המדינות
שמדינותיהס. ניתקו לאחרונה את היחסים
עם ישראל. שליט צ׳אד הוא רודף בצע.
שניקנה על־ידי לוב. שליטי מדינות אפריקה
האחרים, שנכנעו לאיומי קזאפי, שהוא
עצמו משוגע ללא ספק, הם אחוזי תזזית
על גבול הטירוף. כולם משוגעים, ואין
פלא שיש שיטה בשיגעון שלהם — שינאה
לישראל.
עם לבדד ישבץ. היו כאלה שיכלו
להתברך נוכח שרשרת ניתוקי היחסים,
שהגיעה לשיאה בניתוק היחסים של קובה
.״זה מוציא אותנו אל מחוץ לבית-
המשוגעים״ אמרו. וטענתם לא היתה משוללת
בסים.
אבל לפני שש שנים היה השיגעון המתפשט
חזה כמעט בלתי אפשרי. עובדה היא
שאז לא הצליחו מדינות ערב והגוש
הקומוניסטי לסחוף מדינות בלתי מזדהות
כדי לבודד את ישראל במשפחת העמים.
אם הם מצליחים בזה עכשיו, אין זה רק
משום שאמצעי הלחץ שלהם גברו, אלא
מפני שישראל עצמה יוצרת תנאים שאינם
מאפשרים למדינות אחרות להתנגד ללחצים
לנתק עימה יחסים.
ההקשחה בעמדות המדיניות של ישראל,
כוונות הסיפוח הגלויות והנסתרות שקיבלו
את ביטויים במיסמך גלילי, אשר עורר
תהודה רצינית בעולם — כל אלה מסיי

סתו וות
ך• רגע ז ה יושבים אלפי עסקני־מיפ־
4לגות ברחבי הארץ, ומנסים לחשב את
תוצאות הבחירות הקרובות לכנסת על פי
תוצאות הבחירות בהסתדרות.

קסטרו על הארץ*
משוגע, אימפולסיבי —
עים בידי מטורפים כמו שליט לוב, לאלץ
מעגל מתרחב והולך של מדינות לנתק
את קשריהם עם ישראל. זה משוגע ומטורף
— אבל מצליח.
לובה אליאב אינו יכול להרים את ידו
נגד קבלת מיסמך גלילי כמצעד, של מפלגת
העבודה וכמדיניותה הרשמית של ישראל.
קאסטרו יכול לעשות זאת.
הניחומים העצמיים שהושמעו השבוע
בישראל, כאילו מאז ומתמיד היתד, ישראל
עם לבדד ישכון וכאילו לא חשוב כלל אם
עוד כמה מדינות מצטרפות למעגל האדיבים
המוצהרים. היו רחוקים מכדי לשכנע.

מדיניות
ג*1ן קטן באופק

מדוע מעורר קיסינג׳ר
פחד סתוס בירושריס
ימאי מנוסה מביט בשמיים, ורואה באופק
ענן קטן. איש אחר היה מתעלם מן
הענן. אך הימאי יודע שזהו אות ראשון
לסערה גדולה.
באופק הישראלי ריחף השבוע ענן
ממושקף בשם הנרי קיסינג׳ר. ענן קטן —
אולם בירושלים כבר הרגישו כמה אנשים
במיחושים של מועקה.
״שום דבר לא השתנה!״ הבטיחו איש
לרעהו, וגם לעיתונות .״המדיניות האמריקאית
קבועה. לא יהיה שלום כפוי.״ אולם
הדברים נאמרו להרגעה עצמית יותר מאשר
כביטוי לאמונה של ממש.
הטובע נקבר. לכאורה, אפשר היה
להתייחס בזילזול גם לאפשרות המחודשת
שהאמריקאים יפתחו ביוזמה חדשה במרחב.

היוזמות הקודמות נגנזו בבושת-
פנים. יוזמת־רוג׳רס המפורסמת נקברה

קיסינג׳ר עם גולדה ודיניץ
— וגם יהודי

בתנאים מבישים ממש, כאשר שר־החוץ
האמריקאי מצא את עצמו פתאום ללא
שום גיבוי מצד ממשלתו. ניכסון, שהיה
המחבר האמיתי של תוכנית-רוג׳רס, קפץ
מן הסירה והפקיר את שר־חחוץ שלו,
שטבע בה. תוכנית רוג׳רם הרגה את רו־ג׳רס,
ועכשיו הוא גם נקבר.
מדוע עשה זאת ניכסון? הוא נכנע
ללחץ הפוליטי היהודי, ואולי גם לחוות-
הדעת של אנשי-הביטחון שלו, הסבורים
שאיום צבאי ישראלי־איראני על ארצות־ערב
הוא אמצעי־ביטחון לשמירה על
עמדות האמריקאים במרחב.
ניכסון עצמו נתגלה בפרשה זו, כמו
בפרשות רבות אחרות, כאדם קטן, חסר-
החלטה, שאינו מסוגל לקבוע לעצמו קו
ברור ולפעול על פיו ללא רתיעה.
השאלה היא: האם כל זה השתנה עכשיו?
זרם
לעני!• יש כמה סימנים המעידים
על שינוי מ הקודם
כל, ניכסון זקוק באופן נואש
להישג כלשהו. יותר מזה: הוא זקוק
לפעילות דרמתית כלשהי, שתסיח את
הדעת מפרשת ווטרגייט, תשכנע את הציבור
האמריקאי שהנשיא שלהם עוסק בעניינים
הרי־גורל.
שנית, קיסינג׳ר אינו רוג׳רס. אם קיסיג־ג׳ר
יקח את העניין לידיו, אין ניכסון
יכול לנטוש אותו למחרת היום. קיסינג׳ר
משפיע על ניכסון, כרגע, השפעה אישית
חזקה. ניכסון נאחז בו כמו בעוגן־הצלד״
כדי לחדש את נעורי ממשלתו, ששקעה
בבוץ השערוריות. הפחד של ניכסון מפני
קבוצת־הלחץ היהודית יהיה חלש יותר,
כאשר ירגיש לידו איש חזק, היודע מה
הוא רוצה, ושהוא גם יהודי.
שלישית, מול הלחץ היהודי מתגבש,
בפעם הראשונה מזה שנים רבות, לחץ
נגדי חזק מאד: הלחץ של ״משבר האנרגיה״
.בפני אמריקה מתייצבת סכנה, החודרת
לתודעת כל אזרח, והמובנת לכל:
גלגלי התעשייה יכולים להיעצר יום אחד,
אם ייסגר ברז הנפט. הענק האדיר ביותר
בתולדות העולם זקוק לזרם אדיר של
נפט בכל רגע של חייו. בלעדיו אינו אלא
גרוטאה.
אין זו סכנה דמיונית, ומאמרי-תעמולה
לבדם לא יסלקו אותה. אם לא תמצא
אמריקה תחליף לנפט, ואם תתגבש חזית
ערבית יעילה, צפוייה שואה למדיניות
הישראלית. ישראל זקוקה לזרם העזרה
האמריקאית, כשם שאמריקה זקוקה לנפט
הערבי.
לקראת ההתנגשות. משום כך מעוררת
יוזמת קיסינג׳ר פחדים רבים בירושלים.
אפשר לדחות אותה עד אחרי
הבחירות בישראל — שיקול שהאמריקאים
רגישים לו תמיד. אולם מייד לאחר
מכן עשוייה להתחיל תנופה גדולה.
תנופה זו תתנגש חזיתית עם התנופה
הנגדית של ממשלת גולדה, שקיבלה את
הקו של משה דיין בצורת ״מיסמך גלילי״.
התנגשות זו עלולה לעמוד במרכז ההתרחשויות
של .1974
י בעת מישחק כדורסל מאולתר ברחוב
בעיר הצ׳ילית מריה אלוה.

לכולם יש מכנה משותף אחד:
הם עייפים ורצוצים.

יש לכך סיבות רבות. אחת מהן היא
מזג־האוויר.
מכל הפרטים המוזרים שהתלוו הפעם
לבחירות בהסתדרות, המוזר ביותר הוא
התאריך. הוא מעיד על התלישות הגמורה
של מנהיגי ההסתדרות מחיי הארץ, ואף
מן הארץ עצמה.
ישראל היא ארץ תודטרופית. במשך
שלושה־ארבעה חודשים בשנה לא תיתכן
בה עבודה מאומצת ויעילה. מאז ראשית
התרבות בארץ, ידעו תושביה — בני לאומים
שונים ותרבויות שונות — לכונן
את אורח־חייהם בהתאם לכך.
בחודשי הקיץ הישראלי סולד האיש
הנורמלי מעיסוקי־מתח, כמו בחירות. דו־פק־החיים
נחלש, קצב החיים נרפה. האנשים
מחפשים בילוי קל, נופש ומנוח.
הדבר האחרון שהם רוצים לעסוק בו בתקופה
זו הוא גורל האומה.
אולם עסקני המיפלגות חיים בעולם
פרטי משלהם, הרחוק מעובדות־החיים הפשוטות.
וכך קבעו את תאריך הבחירות
בהסתדרות, מסיבות מפלגתיות טהורות,
במועד הגרוע ביותר: חודש אלול.
פירוש הדבר: כל מערכת־הבחירות התנהלה
בשבועות החמים והמתישים ביותר
של השנה. התוצאה: אדישות כללית של
הציבור, אי־רצון בולט לעסוק בבחירות
ולהתייחם אליהן ברצינות. במיקרה הטוב
ביותר: התייחסות אל תעמולת המיפלגות
כאל בידור קל.

כעוד כמה ימים, אחרי הפסקה
קצרצרה, יתגייסו כל המנגנונים
לבחירות לכנסת. בגדר הבחירות
להסתדרות במועד זה, יהיו כד
הפעילים עייפים. והיחס הבלתי
רציני שד הציבור לבחירות עלול
להימשך גם במערכה השנייה, העיקרית.

סנווה
שד קדנטומניס
** זג האוויר אינו הגורם היחידי
*) שהטביע את חותמו על בחירות בהסתדרות,
ונטל מהן את העוקץ.
לא פחות חשוב היה האקלים המיפלגתי.

קשה היה לדרוש מן הציבור
לבחירות, ברצינות להתייחס
באשר חיה ברור לגמרי שעסקני
המיפלגות עצמם אינם מתייחסים
ברצינות דדכריהם.
חוסר־רצינות זו, שגבל לא פעם בציניות
גלוייה, התבטא כימעט בכל מילה ובכל
מעשה במערכת־הבחירות. מעולם לא היו
בישראל בחירות פחות רציניות, ויחם
פחות רציני לציבור.
בחברה הדמוקרטית המודרנית, יש תמיד
נטיה לאחידות מסויימת של סיגנון. כל
המיפלגות מתחרות על הבוחר ש״באמצע״,
וממילא נוצר דמיון בין ההבטחות והסיס־מות.

אולם
בבחירות האלה הגיעה תופעה
זו לשיא מגוחך. עסקני ה•
מיפדגות הפכו לחבורה שד קלס
טומנים.
כל רעיון חדש שהועלה על-ידי רשימה
כלשהי נגנב מייד, עוד בו ביום, על־ידי
כל שאר המיפלגות. מיפלגה שהעלתה
רעיון מסויים (למשל: דרישת מרי לשבוע-
עבודה של חמישה ימים) נוכחה לדעת
שסיעה שניה מכנסת כבר למחרת היום
מסיבת־עיתונאים כדי להכריז על רעיון
זה בשם עצמה, מיפלגה שלישית כללה
אותו בשידור-הרדיו שלה כעבור יום,

ומיפלגה רביעית הפכה אותו נושא מרכזי
בתוכנית-טלוויזיה בסוף השבוע. כעבור
שבועיים כבר הפך הרעיון נכס משותף
של כל המיפלגות, ללא יוצא־מן־הכלל.
כך קרה לכל רעיון שהעלו במערכת-
בחירות זו. לא רק הסיסמות הגדולות —
חיסול העוני, צדק סוציאלי׳ שלום וביטחת
— הופיעו במודעות כל המיפלגות,
אלא גם רעיונות מפורטים, הצעות ופסוקים
*.הכל נסחב, הכל נגנב.
אחת הסיבות להעדר הרצינות המינימלית
והיושר הבסיסי היתד. מסירת כל
מאמץ־הבחירות של הסיעות הגדולות ל-
פירסומאים מיסחריים. כאשר האדם המנסח
את המודעה אינו שותף להשקפת
המיפלגה שאותה הוא משרת (ולעיתים
קרובות הוא אף שונא אותה ובוחל בה),
אין לדרוש ממנו יחס כלשהו לעבודתו.
הציניות המתלווה לפירסומת לסבון או
לסיגריה היא לגיטימית. איש אינו מצפה
שמפרסם שמפו יהיה משוכנע שהוא
עולה על כל שמפו אחר בעולם. אולם
כשמדובר בבעיות פוליטיות, כמו שלום
וביטחון, עוני ומצוקה — ציניות כזאת
מבעיתה.

העם יושב מול המקלט, והטלוויזיה תפסה
את מקום העיתונות והרדיו כמכשיר־התע־מולה
העיקרי.

לכן יכלו חכוחרים להתרשם
כצורה כלתי-אמצעית מאחד היסודות
של המציאות הפוליטית הישראלית:
אי־השיוויון המשווע ה קיים
כין גדולים וקטנים.
שעות על גבי שעות נשפכה מן המק לט
התעמולה של המערך. כמו מטחנת-
בשר אדירה, הוא גרף כל רעיון, גנב כל
סיסמה, בלע כל השקפה — והוציא עריסות
של בשר קצוץ, שכיסה את הכל.

למיפלגח גדולה אין מה לחסכיר
יותר מאשר למיפלגה קטנה. להי־פך:
כעוד שריעות המיפלגה הגדולה
ידועות, נאלצת המיפלגה ה קטנה
להגיע אל ליכם ומוחם של
אנשים שלא שמעו עליה מעולם.
דיעות המערך על שלום וביטחון אינן
יותר גדולות מריעות רק״ח, ודיעות גח״ל
אינן זקוקות להסברה רבה יותר מדיעות
מרי. אולם בעוד שרשימה קטנה היתד,
נאלצת לנסות להסביר ב־ 12 דקות את כל
אשר יש לה לומר על עשרות נושאים

1יצ\ז 011 טוויהטבברים
חותמו על הכחירות להסתדרות,
ואינו מנכא טוכות לגכי הכחירות
לכנסת.
האם אפשר לחשב על פי התוצאות את
אשר יקרה בעוד שבעה שבועות?
הדבר אפשרי, אם ניגשים למלאכה
בזהירות. הגורם הבסיסי הוא ההרכב הדמוגרפי
של כל רשימה — חלקם של
חברי־ההסתדרות בקרב הציבור של אותה
רשימה. לכך נוספים כמה גורמים נוספים.
בשבוע הבא, אחרי שתוצאות הבחירות
בהסתדרות ייוודעו לכל פרטיהן׳ ניתן יהיה
לחשב את הרכב הכנסת השמינית במידה
רבה של דייקנות.

מתי הוא יעוף?
אלה אחרת היא מה יהיה גורלו
האישי של יצחק בך אהרון?
אין ספק שהציל את המערך ממפלה
שיכלה להיות מכאיבה. הוא עצמו ניהל
את המערכה כעניין אישי, בהבטיחו לציבור
שניצחון המערך יבטיח את המשך
כהונתו.
לכך לא היה, כמובן, שום כיסוי. בן-
אהרון נתן את ידו לאחיזת־עיניים, אך
ייתכן שביקש קודם כל לאחוז את עיני
עצמו. הוא לא רצה להאמין שירוחם משל,
העסקן האפור, יבוא במקומו.

איך יכול מישהו להתייחס כ
רצינות למערכת-כחירות שכה אי
אפשר להבחין כין מודעות מים־
חריות וכין מודעות פוליטיות. ורק
עיון מעמיק מגלה אם מודעה
מסויימת נועדה למכור מישחת
שיניים או מנהיג לאומי?

מטחנת הבשר הגדולה
** יכה נוספת לזילזול הציבור בבחי־
^ רות היתד, נעוצה באמונה שממילא
אי-אפשר לשנות מאומה, ושכל התוצאות
קבועות, למעשה, מראש.
רושם זה התגבר בבחירות אלה — אף
יותר מאשר בכל בחירות קודמות, בגלל
סיבה חזותית פשוטה.
בבחירות אלד, מילאה הטלוויזיה לראשונה
תפקיד מרכזי. כבר בבחירות של־
1969 הוקרנו סרטי-תעמולה בטלוויזיה (בבחירות
בהסתדרות היתה הטלוויזיה מוש בתת
רוב הזמן) .אולם אז עוד לא היו
קיימים הרגלי-צפייה כלליים כמו הפעם.
* דוגמה מסיעת מרי: סיסמתה המרנזיית
״תן כוח לאופוזיציה הלוחמת בהסתדרות״,
הועתקה מילולית בשידוו־בזזירות של ה־-
מרכז החופשי עבור חל־סעם.

וגח״ל

חשובים, עמדו לרשות המערך
שעות על גבי שעות.
שעות-ד,שידור מבטאות את המצב כולו.
על כל לירד, שעמדה לרשות רשימה כמו
מרי או מוקד, עמדו מאה לירות לרשות
המערך. כל ציוץ של רשימה קטנה טבע
בשאגה המכנית של המיפלגה הגדולה.
התוצאה הבולטת היא שלרשימה קטנה,
בעלת רעיונות בלתי-מקובלים והדשנים,
אין כל אפשרות להביא רעיונות אלה
לידיעת הציבור הרחב, אלא רק לציבור
קטן של אוהדים הדוגלים בהם ממילא.

מצב זה בכלי-התקשורת יוצר
מראש את ההרגשה שאי-השיוו
יון כין הגדולים והקטנים הוא עוב•
דת-קכע, קכועה מראש וכדתי ניתנת
לשינוי.
הדבר מגביר עוד יותר את האדישות
הכללית. אף אחד אינו יכול לצאת מגדרו
מרוב התלהבות במערכודבחירות שבה הציבור
הוא רובוט, המופעל לאישור תוצאות
שנקבעו מראש.
כאשר המיפלגות הגדולות, חסרות ההש ראה,
גונבות ללא רחמנות את כל רעיונות
הרשימות הקטנות וסיסמותיהן, מגיעה
תופעה זו לידי אבסורד מושלם.
אחת השאלות שכל תעמולני הבחירות
התחבטו בה היתד : ,האם בכלל

יש ערך לתעמולה? האם היא השפיעה
אף על דעתו של אחוז אחד מן המצביעים?
האם לא היתד, מושגת אותה תוצאה
עצמה לולא היתד. בכלל תעמולה כלשהי?
יתכן שבמערכודבחירות זו התשובה
לכך היא חיובית אף יותר מן הרגיל.

נולה גימגגו
ך* ימעט כל המיפלגות ניהלו את הע
י מערכה בחוסר־חשק גמור, תוך כאבי-
בטן מופליטיים וכאבי־שיניים פרסונליים.
הליכוד הימני לא ניהל בכלל תעמולה
הראוייה־לשמה, ובמקום זד, מילא את כלי-
התקשורת בידיעות בלתי־פוסקות על המ ריבות
הפנימיות בין מרכיביו השונים.
מחזה זה נמשך עד הרגע האחרון ממש —
הצגה שהיא חסרודתקדים במערכח-בחי-
רות.
המערך לא יכול היד, להגיד את האמת
לגבי מועמדות בן־אהרון, ולכן לא יכול
היה לנהל תעמולה על העניין החשוב
ביותר לגביו בהסתדרות.

כל זה יחד — הזיעה, שטיפת
המוח, האחידות, חוסר-חשיוויון
והציניות הכולטת — הטכיע את

״כעוד כמה״ימים׳,באשר כל עס קני
המיפלגות יעברו מן ח-זירה
ההסתדרותית. לזירה הממלכתית,
תישאר שאלת כן־אהרון כלתי־פתורה.
יתכן
שבן־אחרון עצמו ינסה לנצל את
שבעודו־,שבועות הקרובים לתימרון של
סחיטה. הוא יכול לומר למערך: אם לא
אקבל מייד את המינוי, אקים שערורייה
ואחבל בתעמולת־דובחירות של המערך לכנסת
בעונה הרגישה ביותר.
אולם אחרי התמוטטות היונים במערך,
היריקה בפני לובה אליאב והתחמקות
פינחס ספיר מן הקרב, קשה להאמין שבן-
אהרון יאזור עוז לעשות זאת. מה גם
שסיכוייו יהיו קלושים בכל מיקרה. המע רך,
ההולך לבחירות לכנסת מאחורי דגל
גולדה מאיר ומתחת לסיסמות משה דיין,
אינו פגיע עוד מצד בן־אהרון.
בן־אהרון גילה במשך כל המערכה פח דנות
שאינה נופלת מזו של שאר היונים.
אילו רצה להגיש אולטימטום, היה כדאי
לו לעשות זאת לפני הבחירות להסתדרות.
אם נכנע אז, חזקה עליו שייכנע עתה
שוב, ויקבל את הטענה שעליו להמתין
עד אחרי הבחירות לכנסת, כאשר יחלקו
את כל ד,מישרות הבכירות במדינה.

פירוש הדכר, כביטחון כמעט
מוחלט: כן־אהרון יעוף. ועל כסאו
יכואו, לפי הגדרתו של כן־אהרון
עצמו: העככרים.
עכשיו הגיע תורם.

במדינה שביתות אוטר1יתוח
אחיות חדרי הניתוח
ניתחו עצמן מהקשר להסתדרות
שהיפלה אותן לרעה

צח וענוג
יהיה עור גופך
בעזרת

ד פי ל טו ר
הקרם הקוסמטי המושלם
להסרת שיער מיותר
נוח לשמוש השבעתו ארובת טווח
אינו מכאיב
דבילטור מוצר צמרת נוסף של ״וולהיי

תעדיפו! המנן יים של
החל מ״1*2 .1973

הווולס חוה
לשנה בלירו ת מחיר העיתון

דמי המנוי בארץ
לכל ארצות תבל בדואר רגיל
הוצאות משלוח

ל־ !/2שנה מחיר העיתון
הוצאות משלוח

12 + 88
17 + 88

= 100
= 105

6 + 46
9 + 46

45 + 88
36 + 88
76 + 88

= 133
= 124
= 164

69 = 23 + 46
64 = 18 + 46
84 = 38 + 46

= 168
= 193
= 188
= 223
= 238

דמי ה מנוי ל אר צו ת חוץ בדו אר אוויר

לכל ארצות אירופה ואיראן לקפריסין לארצות־הברית וקנדה
לאומרה, טנזניה, אתיופיה, גאנה,
קניה, ניגריה, חוף השנהב, תאילנד
לדרום אפריקה, זמביה ורודזיה
למקסיקו ופנמה
ונצואלה, ברזיל, ארגנטינה, קולומביה, פרו ויפאן
לאוסטרליה וניו־זילנד

80 105 100 135
150

= 114
= 121

מאבקם המסעיר של האחיות והאחים
עובדי חדרי־הניתוח המשיך לעורר השמע
את התפעלות הציבור: בודדים ומעטים,
ניצבו המורדים באומץ מול איומי ההסתדרות
וקופת־חולים׳ סירבו להיכנע לצווי״
הריתוק שהוצאו נגדם.
הם זכו לגיבוי מלא מצד הרופאים
המנתחים — האנשים היחידים בארץ המבינים
בכלל את מהות עבודתם של המורדים,
והמסוגלים לשפוט אם התמורה שהם
מקבלים כיום הולמת את מאמציהם וכישוריהם.
ורופאים אלה קבעו פה אחד:
התמורה אינה הולמת, השביתה מוצדקת.
אין סכנה. השביתה היתד. למעשה
עדינה למדי. השובתים המשיכו להשתתף
בכל ניתוח שהמנתח קבע שהוא אינו
סובל דיחוי, הפעילו את נשק השביתה רק
במקרים שלחולה לא נשקפה סכנה מדחיית
הניתוח.
ביום הראשון השבוע החריפו השובתים
את מאבקם: לא בחדרי־הניתוח, אלא במישור
הציבורי.
בצהרי היום — שהיה היום השנים־עשר
לשביתה — התכנסו כ־ 200 מהם בקומה
השביעית בבית הוועד־הפועל של ההסתדרות,
החליטו בו במקום על פרישה מהם־
תדרות האחיות והקמת גוף עצמאי. הסיכוי
היה אפסי. אולם זה לא הבהיל את השובתים.
אמר
אלברטו אמרגו 40 ממקימי ה־אירגון
החדש :
״הקמת הגוף החדש היה מחוייב המציאות.
עד כה לא זכינו בנציגות כלשהי
בהסתדרות האחיות של ההסתדרות.
״ניהול מאבק מקצועי בעזרת ההסתדרות
— הוא עבורנו חסר־ערך, מאחר שההסתדרות.
באמצעות קופת־חולים היא המעבידה
שלנו, והשתמשה נגדנו בצווי״
ריתוק, שאף המישטר הטוטאליטרי בספרד
הפסיק להפעילם. את צווי־הריתוק שהפעילו
נגדנו לא העיזו להפעיל בזמנו נגד
הרופאים.
״איננו מכירים בהסכם שנחתם בין הס תדרות
האחיות והממשלה וההסתדרות. אנו
תובעים שבעובדי חדרי-ניתוח, עם כל
המאמץ והמתח הכרוכים בכך, יכירו בנו
כמבצעי תפקידים מיוחדים, ולא כאחים
ואחיות מן השורד.,״
מאבקים קשים. חמודה איש־שלום,
העומדת בראש הסתדרות האחיות, מודאגת
מצעדם של עובדי חדרי-הניתוח.
עבורה מד,ווה הדבר. תקדים מסוכן לגבי
קבוצות עובדים נוספות.
מרכז הסתדרותהאחיות הם
״חברי
אחים ואחיות מכל כנפות הארץ, מכל הסיעות,
והם מהווים חתך נאמן של כל
ציבור האחיות,״ היא טוענת .״ניהלנו מאבקים
קשים, ובסופו של דבר הושגו רוב
תביעותינו. תבענו יציאה מטבלת הדירוג
האחיד לטבלה עצמאית שמתאימה למקצוע.
דרשנו קיצור שעות העבודה לאחיות.
״את המטרה הראשונה — מימשנו. לגבי
השנייה — השגנו הסכם עם המעבידים
שהחל מאפריל 74׳ יחול קיצור שעות העבודה.״
חמודה
איש־שלום אינה מוכנה להכיר
בדרישת האחים והאחיות בחדרי-הניתוח
לקבלת מעמד של מבצעי תפקיד מיוחד —
מעמד שיקדם אותם לדרגה ד׳ בטבלת
השכר.
והשאלה היא, אם הכוח האדיר של ההסתדרות
והממשלה, הניצב מאחוריה, יספיק
כדי למחוץ את קבוצת העובדים הקטנה,
שבידיה מופקדים חייו של כל אזרח, ברגע
שהוא מוכנס לחדר־הניתוחים.

תל־אביב
לורוד, אח הסכרים

קבוצת איכפתגיקים מציעה
~ להעניק״ זכויוודיתר למושבי העיר
יעומת הזדים הממלאים אותה
״איכפת לנו מזה שכל מושבי הערים
מסביב לח״א באים כל בוקר לזבל אצ-
(המשך בעמוד )18
העולם חזה 1880

£11131
יכו״ מצו״! ל״חס־ה
סיכויים להרוויח 30 עד 50 אחוז על
ההשקעה׳ י*יד חודש-חודשיים, קיימים
ברכישת מניות החברה הימית להובלת

פרי, הרשומות בבורסה של ניו-יורק, אובר
דת קאונטר*.
לקנות מניות הרשומות באובר דה
קאונטר, יכול רק בעל חשבון של תושב
זר, או מי שנעזר בבעל חשבון זר כדי
שזה יקנה את המניות עבורו.
מניות החברה הימית להובלת פרי

הבורסה עמדי בשנתיים האחרונות ברמה של 23
דולר ומעלה, המנייה, נחשבת לאחת חטובות,
מבחינת חלוקת דיבידנדים, בבורסת
ניו-יורק.
לפני כשנת חתמה החברה הימית על
שני חוזים עם שתי מספנות־בריטיות

מגכ״ל ברנד
־ 507 רווח —

הרווחים לאירההון
ההפסדים למשלם המיסים
עם מכירתו בימים אלה של מיסעל האמריקאית סיבי דימונה לקבוצה
פיורטאן, ניתנה מחדש דוגמה מצויינת
לשיטת ניהול־העסקים של ממשלת־יש-
ראל — לפיה זוכה המשקיע ובעל״החון
בכל הרווחים, והממשלה — כלומר,
משלם המיסים — בכל ההפסדים.
סיבי דימונה נמכר לפיורטאן במחיר
תשעה מיליון ל״י — לאחר שהפסדיו
המצטברים הגיעו לסכום הנע, לפי הערכות
שונות, בין 14ל־ 20 מיליון ל״י.
לאחר מכירתו, נשארו איפוא בעליו הקודמים
— הבנק לפיתוח התעשייה —
עם הפסדים של בין חמישה ל־ 11 מיליון

מאחר שהבנק לפיתוח התעשייה הוא
מוסד ממלכתי, נופל כמובן ההפסד על
כתף משלם המיסים.
אולם מעניינת לא פחות היא התקופה
הקודמת בחיי המיפעל. סיבי דימונה
היה שייך, עד לפני שלוש שנים, לאיל־ההון
היהודי־איטלקי גולדשטיין, שהוא
גם היבואן של פיאט בישראל. הפסדי־הענק
של חמיפעל נוצרו בתקופה בה
היה גולדשטיין בעלי המיפעל, טרם מכר
אותו לבנק לפיתוח התעשייה.
הפסדים אלה חיו תמוהים לפחות מבחינה
אחת: בזמנו היה לגולדשטיין שותף
בסיבי דימונה — יצחק לבנטר. לפני
חמש שנים רכש גולדשטיין את חלקו של
לבנטר במחיר של קרוב למיליון דולר.
כיום, שואלים מומחים שונים: מדוע
חיה כדאי לגולדשטיין לשלם מיליון דולר
תמורת מחציתו של מיפעל — ש נשא,
לפחות כלפי חוץ, הפסדים כה
כבדים ז

אך שנתיים לאחר שרכש
מחצית חמיפעל מידי שותפו במחיר
מיליון דולר בלבד — מכר גולדשטיין את
המיפעל בשלמותו לבנק במחיר חמישה
מיליון ל״י.
מדוע היה הבנק לפיתוח התעשייה מוכן
לשלם חמישה מיליון ל״י תמורת
מיפעל — שהפסדי״הענק שלו חיו כבר
אז ידועים וגלויים ו
לפנחס ספיר כמובן הפיתרונים.

הימית יי

החוזים היו לבניית כעשרים מיכליות-
ענק. אותה שעה היה ענף המספנות בבריטניה
ובעולם בשפל, והחוזים נחתמו
במחיר של כ־ 180 דולר לטון בנייה.
מאז חלה עלייה-רבתי במחירי הבנייה
במספנות, וכן במחירי המיכליות, וכיום
מציעים לחברה הימית כ־ 250 דולר לטון
— תמורת ויתור על חלק מן החוזים
שבידה.
האמת היא שיעקב מרידוד ומילא
ברנד, מנהלי החברה הימית, תיכננו
מראש לוותר בבוא הזמן על כעשר מי-
כליות, חתמו על הזמנתן רק כדי למכרן
ברווח.
ואכן, בימים אלו מסתיימים המגעים
למכירת כארבע מיכליות — ברווח של
כ־ 30$עד כ־* 50 על מיכלית. ממכירתן
של עשר מיכליות, במחירים כאלה, תרוויח
החברה הימית בחודשים הקרובים
כ״ 50 מיליון דולר רווח נקי. נקל לתאר
כיצד ישפיע הדבר על מחירי המניות
שלה.
בנוסף, מתכננת החברה הימית גם
להירשם כחברה מן המניין בבורסה האמריקאית
— דבר שאף הוא יוסיף
2—3דולר למחיר המנייה.
כיום נעים מחירי מניותיה ברמה של
פחות מעשרים דולר — חן בגלל השפל
הכללי בבורסה האמריקאית, הן בגלל
מכירה של חבילת מניות גדולה מצד קונה
שרכש אותן לפני שלוש שנים במחיר
של 7דולר האחת.

שינויים
ב״דזאין סנטר״
מנכ״ל מרידוד
— תוך חודשיים?
גדולות, בהיקף כולל של 2.5מיליארד
לירות ישראליות.

• מעבר לדלפק — שלב לפני הרישום
בבורסה עצמה.

רמי נער, חתנו של זלמן ליבוביץ ז״ל,
מבעלי עץ• הזית, מכר את חלקו 507
בדזאיין סנטר בכיכר־חמדינה בתל־אביב.
הקונה חוא זיגולד שלזינגר, עולה חדש
מארה״ב.
השותף השני הוא בנימין זיחל, שהקים
את הדזאיין סנטר עם נער.
העסק המשותף סבל קשיים כספיים, אולם
עם כניסת השותף החדש מוזרם הון
נוסף לעסק.

הבשר הקפזא
תייקר ב־ס^50
מייד אחרי הבחירות, תעלה הממשלה
את מחירי הבשר בצורה דרסטית. מחיר
הבשר הקפוא, למשל, יעלה לצרכן בחמישים
אחוזים יותר מאשר כיום.
כיום תלוייה הממשלה ביבוא בשר
קפוא מאירלנד בלבד, המספקת כאלפיים
טון לחודש. ישראל משלמת 1860
דולר לטון בשר אירי. לפני שנתיים
יכלה הממשלה לקנות 10 אלפים טון
בשר אירי תמורת 900 דולר הטון בלבד
— אולם ביטלח את החוזה, כי חאמי-
נה שהמחירים יירדו ! עתה היא נאלצת
להתחנן לפני האירים כי יסכימו למ כור
— ומשלמת ב־ 1000 דולר לטון
יותר.
הבשר האירי עולה לממשלה, עד תימסרו
לידי הסיטונאים 10.5 ,לירות הקילו
(כולל מנס, הוצאות חובלה, פריקה
ואיחסון עד למכירה) .אולם הממשלה
מוכרת אותו לסיטונאים במחיר
6.5לירות הקילו, מאחר שאינה רוצח
להעלות את המחירים לפני חבחירות —
תענוג העולה כמיליון לירות לחודש.
מייד אחרי הבחירות תעלה הממשלה
את המחיר לסיטונאי — ומייד יעלה
כמובן גם המחיר לצרכן. כיום משלמת
עקרת־חבית כ־ 12 לירות עבור אותו
קילו העולה לסיטונאי 6.5לירות בלבד
— כשההפרש הולך כולו לכיסי הקצבים.
הממשלח יכולה היתה למנוע זאת,
להוזיל את מחירי הבשר לצרכן, אם
היתה מייבאת בשר קפוא מוכן לשיווק :
סטייקים, צלעות, וחלקים אחרים, ארוזים
ומוכנים למכירה כשהמחיר מודפס
על העטיפה. כך לא היתה עקרת־הבית
נאלצת לקנות מן הקצב, אלא ישר ב־סופרקטים
ובחנויות הגדולות. על״ידי
יבוא בשר מוכן כזה ניתן למכור כיום
קילו לצרכן ב־ 9לירות, במקום ב־.14
אם חממשלה לא תעשה צעד זה, אחרי
הבחירות, ותחייב יבוא בשר במחי רים
מבוקרים למכירה לצרכן — עלול
מחיר קילו בשר קפוא להגיע ל״ 20ל״י !

נער עצמו ימשיך בעסקי הייעוץ לדיור,
אך הבעלים החדשים יצטרכו לשנות את
שט העסק. עו״ד ד״ר צבי ויגל סנה אליהם
בשם לקוחו. חנות הרהיטים דיזיאן איני
טרנשיונל הוותיקה, טען כי שם העסק בכי*
כר־המדינה הוא חיקוי של לקוחו, הרשום
אצל רשם השמות והסימנים. ויגל מסר,
,כי הובטח לו לשנות את השם תוך שישה
שבועות.

איד ל ח סו ך כסף בנ סי ע ה לאירופה
אס אתה נוסע לאירופה בקרוב, הרי לך כמה עצות :
0אל תיקח איתר דולרים. העדף טרבלרס צ׳קס. הם מתקבלים
באירופה בעין יפה יותר, ואתה מקבל תמורתם יותר מטבע
מקומית מאשר תמורת הדולרים עצמם.
קח איתך טרבלרס צ׳קס של פרסם נשיונל סיטי בנק: הבנק
הזה -גובה קומיסיון של שני דולר בלבד לכל 5000 דולר. יתר
הבנקים לוקחים קומיסיון של ־.27
אולם הרצוי ביותר הוא כמובן, לקחת איתך כסף של אותן
ארצות בהן תבקר, אס אתה יכול.
0אס ברצונך להחליף דולרים למטבע מקומי — עשה
זאת רק בבנק, ובדוק אם מחליפים לך לפי השער של אותו יום.
אם תחליף בחנות, או במלון, תקבל עד ־ 207 פחות.
0לפני שתיכנס לצרפת, דע כי מחירי חדר במלון סוג א׳
הס מחרידים השנה: במלון ג׳ורג׳ החמישי בפאריס תשלם 79
דולר ליום — לעומת 55 דולר לפני שנה. חדר עם כלכלה מלאה
בטור־דארגנט, למשל, יעלה לך 60 דולר ליום.
אחת הדרכים, אגב, להוזלת מחיר הארוחה: וותר על המרטיני
לפני הארוחה. הוא עולה היום עד 5דולר המנה.
0עוד לוקסוס שכדאי לשכוח ממנו: נסיעה במונית מנמל־התעופה
אורלי ובעצם מכל נמל־תעופה באירופה — לתוך העיר.
נסיעה כזו, מאורלי עולה היום לפחות 8.4דולר — בעוד, האוטובוס
יקח אותך בנוחיות, במחיר של 1.38 דולר בלבד.
0חיסכון אחר בצרפת: על כל קנייה בסכום העולה על 400
פרנק תקבל חזרה, כתייר 207 מן המחיר — שהוא מס־הערך
המוסף. כדאי לכן לרכז את הקניות במקום: אחד, ליהנות מן
ההחזר.

0לבריטניה הגדולה: מחירי המלונות לא עלו כמו בצרפת,
אולם, לעומת זאת זינקו אל־על מחירי האוכל והמשקאות החריפים.
חדר בהילטון לונדון, שעלה לפני שנה 36 דולר, עולה היום
רק 40 דולר. אולם ארוחה לשניים במסעדת הסטייקים המצויינת
גיניאה עולה 32.5דולר — לעומת 19.2דולר לפני שנה.
גס מחירי הבגדים הרקיעו שחקים. חליפה טובה לאשה, שעל־ ר

תה לפני שנה 200 דולר — עולה היום .285 ו 0באנגליה כדאי להחליף כסף באמריקן אקספרס. בדיקה
בשמונה בנקים העלתה כי כל אחד מהם מחליף, באותו יום, לפי
שער אחר, והכי הרבה נותנים לך באמריקן אקספרס2.52 :
דולר ללירה שטרלינג — לעומת 2.45 במנופקשטורס הנובר טרסט,
למשל.
0לפני שתיכנס לאיטליה — זכור לקנות לירטות. בשווייץ
תקבל 60 לירטות יותר לדולר מאשר בבנקים באיטליה.
מחירי המלונות והמסעדות באיטליה עלו במידה קטנה בלבד :
חדר כפול דה־לוקס במלון האסלר עולה השנה 52 דולר — חמישה
דולר ליום יותר מלפני שנה. ארוחה לשניים באוסטריה
דל־אורסו תעלה רק 55 דולר — עשרה יותר מאשתקד.
אולם מחירי הבגדים קפצו כאן כהוגן: חליפה טובה, תפורה
בידי חייט, תעלה השנה 310 דולר — לעומת 230 לפני שנה.
0גס באוכל ניתן לחסוך באיטליה כסף טוב: אכול בפיצריות
במקום במסעדות, ובחר בפיצריות בהן המגיש מדבר אנגלית
גרועה ככל האפשר.
0אס אתה מוכרח להחליף כסף ברומא — עשה זאת רק
בבנק הומזיקן. הוא נותן יותר לירטות לדולר מכל בנק אחר.

במדינה
(המשך מעמוד )16
לנו. ואח״ב חוזרים לערי המנוחה והשינה
שלהם. לכן אנו מציעים: כל בעל־רכב
תושב ת״א בלבד יקבל תו־חנייה שנתי
תמורת תשלום סמלי׳ ומקומות־החנייה
לאורך המדרכות בעיר ישמשו בלעדית את
נושאי התו הזה. הנהגים מחוץ לת״א יחנו
את רכבם אך ורק בחניונים הקיימים,
ובאלה שיוקמו לצורך זה.״
מרד והפגנה. מייק גולדשטיין (,)30
נכה צה״ל ממילחמת ששת־הימים, הוא
הרוח החייה בחבורת ״צעירים תל־אבי־בים
שפשוט איכפת להם.״ מייק, לשעבר
מנהל דיסקוטק וכיום בעל חברה להפקת
הצגות תיאטרון, התפרסם בזמנו כאשר
יצא למאבק נגד ראשי הרשימה הממלכתית.
ניסה בעזרת קבוצת אוהדים להוציא
מידיהם את השליטה במיפלגה.
עם הזמן הוציאה חבורת האיכפתגי-

לא כל־כך עניין אותו. רבינוביץ׳ עוד לא
שמע על זה. הוא עסוק מדי בתוכניות
גרנדיוזיות איך לחסום את אוויר־הים מתושבי
העיר, באמצעות שרשרת בתי־מלון
על החוף.״
לא כסף, לא גב. האיכפתניקים פיר־סמו
מודעות בעיתונים, הסבירו בהן את
תוכנית החנייה, קיבלו כשישים מכתבי
תמיכה .״יש לנו עוד הצעות רבות לשיפור
איכות החיים בעיר. אבל אין לנו
לא כסף, לא גב ולא כלום,״ אומר מייק,
בהחליקו על קרחתו הבוהקת .״ברמת־גן
מנסה ראש העירייה למנוע כניסת כלי־רכב
כבדים לאזורי-המגורים בעירו. אנשי
כפד־שמריהו מתנגדים שיעברו להם
מטוסים מעל לראש. ומה עם תושבי ת״א
— לנו אין אבא?״

פינת המודעה המפלוז

עיריית תל־אפיב מפלה
לרעה מיעוטים דתיים
מודעות־הענק שפירסמה עיריית תל-
אביב נראו מושכות מאוד — כיאה למודעות
בתקופה שלפני הבחירות :״אלף
דירות להשכרה לזוגות צעירים תושבי
תל-אביב־יפו,״ הכריזו המודעות, שפירטו
את התנאים בהם יוכלו זוגות צעירי 6תל-
אביבים לזכות בדירות להשכרה בדמי-
שכירות נמוכים לתקופה ארוכה.
רק מהרכנות. לכאורה, היתה ההרשמה
פתוחה לכל זוג צעיר תושב העיר.
אלא שרק לכאורה. אחד הסעיפים הקט נים
במודעה קבע :״למפעל רשאים להירשם
זוגות שימציאו תעודה מהרבנות
שהם עומדים להינשא.״
קשה לדעת אם הגבלה זו נולדה בזדון
או בטעות. כך או כך, היא היפלתה לרעה
זוגות צעירים מבין תושבי העיר הנוצרים
והמוסלמים, וכן ישראלים שסירבו להיכנע
לכפייה הדתית, ביכרו להינשא בנישואין
מקסיקניים, למשל. סוג נוסף של מופלים
לרעה: זוגות שלא יכלו, גם אם רצו,
להינשא ברבנות, נאלצו לצאת לשם כך
לקפריסין.

איכפתגיק גולדשטיין
איך לחסום את החוסמים

שדרות

קים מיספר עלונים בנושאים שונים, השמיעה
את קולה בבעיות כאובות, עירוניות
ולא-עירוניות. הקבוצה התארגנה
לאחר פיצוץ פרשת נתיבי־נפט, ופעולתה
הראשונה היתה אירגון הפגנה מול ביתו
של שר־המישפטים, יעקב שמשון שפירא,
בניסיון להניאו להביא את האשמים לדין.
כולם ירוויחו. הסביר מייק את הצעתו
להקלת מצוקת החנייה של התל־אביבים :
״איש לא ייפגע מההסדר הזה. להיפך.
לדעתי עשרים אחוז מכלי־הרכב הנמצאים

שפיתת הוופדייניס

היתה זו אחת השביתות
המוזרות ביותר
שפרצו אי״פעם בישראל
״או שנמות — או שנקבל את מה שאנחנו
מבקשים. גם ככה אין לנו תיקווה
בחיים.״
הרופא שבדק את ארבעת שובתי־הרעב

עיריית תל־אביב-יפו

משרד השיכון

אלף די רו תלהשכרה
לזוגו ת צ עי רי ם
תו שביתל ־ אביב ־ יפו
עיריית תל־אביב -יפו ומשרד השיכון פותחים במפעל הרשמה של
זוגות צעירים, תושבי תל־אביב-יפו, לאלף דירות בדמי־שבירות נמוכים
לתקופה מקסימלית של חמש שנים. דירות אלה תשמשגה פתרון־
ביניים עד למציאת פתרון של דיור קבע.
מסמכים שיש להביא
בעת ההרשמה

מי רשאי להרשם?
• למפעל זה רשאים לרושם :

נישאו יאחר ה־ 1באוק

1זוגות זעי רי ם *שר
טובר 1968 .ונ ן זוגות שימזיאו תעודד, מהרבנו ת

• בעת ההרשמה יש להציג תעודות־זהות של
שני בני״הזוג. באם הנישואיו לא נרשמו עד״ן

בתעודת הזהות, יש לו,זע׳ תעודת־נישואץ ..זונות .

המודעה של עיריית תי״אכיב
איך לשחרר את המיעוטים
בנסיעה בעיר הם כלי־רכב המחפשים
חנייה. לפי השיטה החדשה, יידע כל אחד
את מקומו.
״למשל, תושב רמת-גן שעובד באיזור
ניכר־המושבות, יחנה את ריככו באופן
קבוע בחניון הרכבת שביהודה הלוי. כך
תימנע הסתובבות מיותרת.
״הסברתי לצ׳יץ׳ אח הנושא, אבל זה

קבע שהם מתייחסים ברצינות לדבריהם.
לאחר שישה ימי שביתת־רעב, קבע ה-
דו״ח הרפואי :״מצב כללי ירוד, סימני
יובש כלליים, זקוקים באופן דחוף לשתייה
ותזונה מרוכזת.״
אחד השובתים, אברהם לוסקי ( )20 נלקח
לבית־החולים באשקלון. שלושת הא-
(המשך בעמוד )27

11ך 1¥11ך 1ק 1ן 1\ 1ו | שמואל תמיר (עם הגב למצלמה) מול ח״כ
11 111111111 . 111111111 חיים לנדאו מחרות, בעת דיוני המשא־ומתן
על הקמת הליכוד. השניים שונאים בלב ובנפש זה את זה, מנצלים כל הזדמנות
כדי לנגח האחד את השני ולהשמיצו בפומבי, והדבר הורגש במהלך המשא־ומתן,
אשר הלכו השבוע כמד. רבבות מ*
חברי ההסתדרות אל הקלפיות כדי
להטיל שט את פתקי ההצבעה הנושאים
עליהם את האותיות חל־טעס, הם לא יכלו
לדעת אם הם מצביעים בעד יצור חי וקיים
או פגר ששבק חיים. בעצם יום
הבחירות עדיין לא חיה ידוע אם הליכוד,
השם שהדביק לעצמו המערך הימני, אומנם
הוקם או אינו אלא פיקציה, תוכנית
שנותרה בגדר מישאלה בלבד.

״ מ חז ה
קאפק אי ״

יותר מכל דבר אחר דמה הליכוד הש־בוע
למושג הקיים כסלנג האמריקאי והקרוי
§ם1קנן;<7ץ\ — 3(101^110 נישואין של רו״
בה־צייד. אלה הם נישואין הנערכים כא־אשר
אבי הכלה מגלח כי בתו בחריון,
מאלץ באיום של קנה רובה את הגבר
האחראי לכך. לשאת את בתו לאשה. החתונה
המשולשת של שותפי הליכוד נראתה
השבוע בדיוק כך.
מולה ניצבה דעת־חקחל הימנית, שאיימה
לירות ולהעניש את מי שיעז להת
0כתחילת
ה־שבוע שעבר חל מיפנד,
£ 1דרמטי, שנראה כי הוא עומד להציל את
הליכוד שכבר פוצץ ברעש גדול, הרי
אחרי שבוע של דיונים, התמקחויות והת-
נצחויות מכוערות, נראה היה המצב גרוע
עוד יותר מאשר היה מלכתחילה. מנחם
בגין הגדיר את מד, שהתרחש כ״מחזה
קאפקאי.״ אבל מד, שהתחיל כמחזה קאם־
קאי — בו נחרץ גורלו של הגיבור ואין
לו מיסלט מכוחות ניסתרים החורצים את
עתידו — הפך לקומדיה בהמשכים והגיע

חמק מתחת לחופה ולהימלט מאחריותו
להריון הליכוד. איש מהניצבים מתחת
לחופה לא היד. מעוניין לא בנישואין ולא
ברך העומד להיוולד, אבל כל אחד מהם
פחד לברוח.

למימדים של מחזח אבסורד ששום מחזאי
גאוני לא יכול היה להמציא כמותו.
בעצם היום בו היו רבבות בוחרים צרי כים
להצביע עבורם בקלפי, עדייו הש מיצו
שותפי הליכוד זה את זה, התווכחו,
הטיחו אשמות הדדיות ולא היו מסוגלים
להגיע לעמק השווה או להסכם שיביא
לידי ליכודם.
מה קורה כאן? מדוע זה נמשך בלי
סוף ז מדוע הם לא מסוגלים להידבר זה
עם זה ולהקים את הליכוד שכולם מת-
ימרים לרצות בו כל כך 1
לא היו שום תשובות חדשות לשאלות
אלה. מה שהיה קיים בין שותפי הליכוד
מהרגע הראשון, הוא שעמד גם מאחורי
מה שהתחולל השבוע.

נסיגה מה״הצעה
ה סו פי ת ״
ך* כסיס להכנת הקומדיה בהמשכים
ן | היא נקודת המוצא לפיד, אין אף אחד
מהשותפים בכוח לליכוד רוצה ללכת
לליכוד, אפילו אם יבטיחו לו הרים וגבעות.
לכל אחד יש סיבות טובות משלו
לכך, שהשינאה וחוסר האימון ההדדי הם
רק השוליות שבהן.
אבל במרכז הסיבוך ניצבת המגלומניה
של שמואל תמיר. תמיר משוכנע מיום
ליום יותר ויותר, כי כוחו גובר והולך
לפחות כמו זה של הג׳ין היוצא מבקבוקו
של הגנב מבגדד. אם בתחילה דיבר רק
על ארבעה מנדטים בטוחים המובטחים
(המשך בעמוד )23

הלת המיפלגה הליברלית,
על הקמת הליכוד, מעידה

| ץזה? נראה כשואל ח כ אל
1 1 1 ,1י מלך וימלט, יו״ר הנשהבעת
פניו בעת דיוני המשא־ומתן
יותר מכל על הסבך ללא מוצא לתוכו

כך מתנהל המשא־ומתן המייגע בין שותפי הליכוד.
711111ה 1 \ 1 ) 1 1 1ח
1111111 111 1/1סביב שולחן ארוך בחדר הישיבות, בקומה ה־ 14 של
מצודת זאב, יושבים כל מנהלי המשא־ומתן. בתמונה נראה אריק שרון (גבו אל המצ
למה)
כשהוא מושיט מיסמך לשמואל תמיר היושב מולו, והמתבונן באגרוף קמוץ
מנחם בגין היושב מצידו השני של השולחן ומרים את שתי ידיו כלפי תמיר כאומר
כאן!״ .משמאל לתמיר נראים יושבים: שוסטק, יגאל הורביץ, שמחה ארליך וזלמן

ורחים רגילים, שניסו למצוא מקום
במלון מלכת שבא חאילתי נחלק
השני של השבוע שעבר, נידחו באדיבות.
במשך שלושה ימים, חיה המלון סגור.
לא שהוא היה ריק מאדם. אדרבא, המלון
המה פעילות. אלא שהיתה זו פעילות מסוג
מיוחד במינו: הכנות לשני נישפי־הענק,
שהולידו שתי פצצות חדשות בעיר הדרומית:
מלכת־שבא ונסיכת ים־סוף.
לא רק במלון שובשו חיי היום־יום.

בש נ י נשפים מפוארים במלון ..מלכת שבאי־ היתה גיינגיית למלכ ו
אילתים רבים הוטרדו בצהרי יום השישי
האחרון, כאשר עיתוני הצהרים הגיעו
לעיר באיחור. הסיבה: לא היה מקום
לעיתונים במטוס הרגיל. נפח המיטען נתפס
כולו על־ידי כתר־ענק׳ בקוטר שני
מטר, ומאות זרי־פרחים שהתלוו למומחה
מיוחד של פירחי־כץ, שירד דרומה כדי
לעטר את בימת הנשפים.
המיטען־הענק וכמאה המלווים, שירדו
אילתה מתל-אביב, היו חיל־החלוץ שהכין
את אירועי שתי־היממות העליזות, שהרעידו
את אילת בליל שישי ושבת האחרונים.

נצורים
על אי בודד
ך* קוקטייל שנערך ביום השישי ב־
^ ערב, עם פתיחת נשף בחירת מלכת
שבא במלון מלכת־שבא, בלטו אשר עזר,
ראש עיריית אילת, ח״כ עורך־דין דב מיל-
מן, רפי נלסון, ומנהלי המלונות האחרים
בעיר, שהוזמנו לשמחה.
לאחר שהאווירה התחממה, נפתח האירוע
עצמו: המועמדות הופיעו תחילה ב־ביגדי־ים,
אחר במכנסי לי וחולצות אומן,
אחר במגבות מוזה. במקביל, הוקרנו כל

2בסירה אחת

מיצעד היפהפייות

לכתר ענק, עשוי פרחים, יושבים השופטים, בתנו

מלכת שבא (מלפניס) ונסיכת ים־סוף שטות בקאייק. בתנזו.
מימין: רפי נלסון הופיע לתחרויות מצוייד בסטטוסקופ, ז[
שאיפשר לו לבדוק ביסודיות את חזוחיהן של המועמדות בתחרות מלכת שבא ונסיכת ים־סון

הודלקו זיקוקים די־נור. השעה היתד, אחת
בלילה, וחצי אילת התעוררה מהם.
מי שהצליח להתעורר למחרת בבוקר,
ירד לכפר של רפי נלסון, התגודד מסביב
לשולמית אלוני וקורא־העתידות שלום
שאול, טבל בים־סוף, שט בסירה, וסתם
בילה יום מקסים.
עם ערב, נפתח במלון הנשף השני —
זה של בחירת נסיכת יס־סוף.
הפעם, השופטים היו אחרים, המועמדות
היו אחרות — אולם האווירה העליזה
היתה דומה, ולאחר קרב קשה, זכתה
במקום הראשון כוכבה מוזם, שה׳ביסה את
שאר היפהפיות והפכה לנסיכת ים־סוף.
כוכבה בעלת היופי האקזוטי, שבחיי היומיום
היא מזכירתו של יוס׳לה מרימו-
ביץ, זכתה בכתר ברוב ברור של השופטים,
כמעט ללא חילוקי־דיעות ביניהם.
עם הכרזת שמה כזוכה בתחרות, הת־

ה ״1 ¥1ד 71 עדנה גלעד מוכתרת
1 1 ^ 7 /1 1 1בגלימה אדומה על־ידי
המיליונר הצעיר ( )28 אבנר תומר, בעליו
של מלון מלכת־שבא. בתמונה למטה: עורך
העולם הזה אורי אבנרי עוטף את נסיכת
יס־סוף בגלימת ההכתרה. לשמאל נסיכת
ים־סוף, סגניתה הראשונה, סוזי קרן.

זיווה ארזי, חיפאית
ך ןו 1 1ן ח
בלונדית בת ,17
11 1111111
שזכתה בתואר סגנית שנייה של הנסיכה.

1ניצבת מול אור
כשברקע, מתחת
ה מימין למעלה :

המתחרות באחת מהופעותיהן במסגרת התחרות — כשהן לבושות מגבות
מווה, לראשן תרבושים. למרגלות המיצטד ניצב אלי, ממנהלי חברת
מוזה, ומעניק להן מתנות מתוצרת החברה, אותה הוא מייצג.

הזמן׳ על שני מסכים ברקע, שיקופיות־ענק
ציבעוניות של כל מועמדת, במקביל להד
פעתה על הבימה, מלווה בזרקור מיוחד.
השופטים, שאליהם היו מכוונים מאמצי
המועמדות, ישבו מבודדים על בימה שניב־נתה
במיוחד באמצע הבריכה, מעל המים.
מבודדים, אולם לא לגמרי: מסלול מיוחד
נשמר למלצרים, שדאגו לספק, בסרט נע
שוטף, מזון ומשקה לשופטים הנצורים על
האי הבודד.
הקהל הפשוט, זה שרכש כרטיסים במחיר
150ל״י הזוג, שכב על כיסאות־נוח מסביב
לבריכה, כשהמלצרים עם המגשים העמוסים׳
לא נותנים מנוח אף לרגע.

מלפה היו ם,
נ סיכ ה מחר

ף* וצאות כל המאמצים האלה נפלו
1 1בחיקה של עדנה גלעד, ג׳ינג׳ית יפהפייה
מתל־אביב שזכתה בתואר מלכת•
שבא, הוכתרה בגלימה אדומה על-ידי
בעליו החדש של המלון, איש-ד,עסקים
אבנר תומר. ברגע שהוא הניח על ראשה
־ את הכתר המרשים, שעובד במיוחד על-
ידי אמן־התכשיטים, אלעזר מרקוביץ —

הנסיכה

כוכבה נזוזס ( )20שזכתה
בכתר נסיכת יס־סוף,
מנושקת על־ידי הוריה שבאו לחזות
בתחרות שהתקיימה במלון מלכת־שבא.

קבלה היפהפייה השחרחורת במחיאות־כפיים
סוערות, ועורך העולם הזה, אורי
אבנרי עלה אל הבימה, הכתיר אותה ב גלימה
כחולה וכתר תואם.
ושוב, כבלילה הקודם, ברגע שהונח
הכתר על ראשה — התפוצץ הלילה בבת-
אחת בשלל זיקוקין די־נור, שהאירו את ה-
(המשך בעמוד )22

שתי יממות שד אושר:
גיוס הן השתוללו בחולות
הז ה ב וב ים 1התכלת,
בערבנ הנו מהופעות
אמני־צמות, הופיעו בעצמן

סוסות־הרכיבהז5שלד,
הצוהלות בעוד 5־ הסוסות בכפר־הנופש של רפי נלסון באילת.
(המשך מעמוד )21
אפילה והעירו את חושבי הסביבה משנת
הישרים שלהם.
כסגניותיה של כוכבה נבחרו זיווה ארזי
הבלונדית מחיפה — סגנית מם — 2 .וסר
זי קרן כסגנית ראשונה.
במיסגרת אירועי סידרת מלכת המים
,1973 היד. נשף בחירת נסיכת ים־סוף
האירוע האחרון, לפני נשף בחירת המלכה

על ג ס לו להתח רו ת

רפי משתזפות באדישות במיכלאה, פשטו ארבע מהמשתתפות
בתחרויות על הכפר, עשו בו שמח. בין היתר, גררו את נלסון
המיסכן ממיטתו, הושיבוהו בעגלה של הכפר, הסיטו אותו בשטח.

עצמה, שייערך ב־ 18 בספטמבר בהיכל־התרבות
בתל־אביב.
ואילו טקס בחירת מלכת־שבא, לעומת
זאת, היה טקס הולדתו מחדש, למעשה,
של מלון מלכת־שבא.
לא היה זה סוד שהמלון, אחד הוותיקים
באילת, לא נחשב לאחד המוצלחים בעיר
הדרומית, החזיק בקושי בשלושת הכוכבים
שלו.
לפני מיספר חודשים קנה את המלון

אבנר תומר, הדהים את מומחי הענף
כאשר הצליח לבצע את השיפוצים במלון
במהירות־שיא, זכה מייד בסיומם לארבעה
כוכבים — הדרגה הגבוהה ביותר לה
זכה מלון באילת.
נשף בחירת מלכת־ שבא נועד לחגוג
מאורע זה. בנשף השתתפו שורה ארוכה
של אמנים פופולריים, ביניהם יעקב בודו,
אילנה רובינא, ולהקת החלונות הגבוהים,
כשעל כל השימחה מנצח גדי יגיל.

141.1 1!-£11
!1 1 1 1 ¥111 גדי יגיל, שהינחה את
1 1 1 1 1 /1 1 1שני הנשפים, הצחיק שדמעות,
הגיש תוכנית שונה כל ערב.

ה ש 1פטים ישעמם מ׳(מיידשבמר
במרכז הבריכה, סוקרים את המועמדות. מימין:
מיכאל בראון, פיה מוריס, רפי נלסון,
ג׳קי פרגר, שלום שאול ואורי אבנרי.

המתחרות מדגמנות מיכנסי לי וחולצות
1 *1111 *1 *1
אומן על המסלול שייאורן הבריכה, ני11
צבות
בתנוחה המבליטה את סמל לי שטל עכוזו. בתמונה מימין :

המאפרת של הלנה רובינשטיין בפעולה על רונית מקובר, נסיכת
הים התיכון. בתמונה משמאל: אילנה רובינא, שהגיעה לאילת עם
בתה מאיה והמטפלת שלה, זכתה להצלחה אצל הקהל.

רובה ציד

צועדות המתחרות
על המסלול,
כשהן מדגימות מגבות תוצרת מודה בשלל צבעים וגדלים.

ממוגנות וגגתוובשות

המומחית של חברת מוזה עטפה אותן במגבות, תירבשה כל
אחת מהן בצורה ההולמת ביותר את פניה, תוך דקות ספורות.
דיגמון המגבות בתחרות יופי, התקבל במחיאות־כפייס ע״י הקהל.

(המשך מעמוד )19
למפלגתו אם יתמודד עצמאית בבחירות,
הרי לפני שבוע כבר דיבר על חמישה
מנדטים. השבוע חוא כבר בטוח כי יזכה
בשישה מנדטים. אחרי שחזר מפגישה עם
פעילי מפלגתו בחיפה ביום הראשון השבוע,
יכלו שותפיו למשא־ומתן לפעור את
פיותיהם כשהצהיר :״פעילי מפלגתי תובעים
ממני שלא לרחם על גח״ל המוש פלת
״.תמיר חי כיום בהרגשה שהוא עושה
חסד לגח״ל בהסכימו ללכת עימה ל ליכוד
וכי הוא מציל אותה בכך מתבוסה
נוראה, ועל כך מגיע לו פיצוי מלא.
אנשי גח״ל, הנאלצים לשמוע דיבורים
כאלה מפיו של תמיר, סבורים כי שיווי
המישקל הפוליטי שלו התערער. זו היתד.
הסיבה בגללה פוצצו לפני שבוע את
הדיונים על הליכוד. הם נאלצו לבלוע
צפרדע ולחזור אל שולחן הדיונים ואף
לקבל את תנאיו של תמיר, אחרי שהסתבר
להם שדעת־הקהל הימנית רואה בהם את
האשמים לפיצוץ הליכוד, ותפנה להם עורף
בקלפי.
אבל תמיר לא הסתפק בכך. פולחן
האישיות העצמי שלו לא ידע שובעה.
בעצם יום הבחירות להסתדרות, שתומכי
רשימות הימין נקראו להצביע בעד רשימת
הליכוד, פירסם תמיר מודעות ענק של
רשימת המרכז החופשי, עם האות ט׳,
ותמונות פורטרט חייכניות של עצמו, כשהוא
מייחם לעצמו את כל המאבקים
שניטשו בשנים האחרונות במדינה, כולל
מאבקים שלא היה לו בהם כל חלק.
היה ברור כי תמיר רוצה לנצל את
הכספים העומדים לרשותו כדי להגביר
את פולחן האישיות של עצמו. ברגע שיוקם
הליכוד ייאלץ לשים מחסום לתאווה
זו ולא יוכל עוד לפרסם מודעות של עצמו.
היתה זו סיבה טובה נוספת עבור תמיר
לא להיות מעוניין בהקמת הליכוד ולעשות
הכל כדי לדחות את הקמתו כבל האפשר.
עבורו היה חשוב יותר הפירסום העצמי
מאשר התרומה למערך הימני.
בגין הסכים לסגת מ״הצעתו הסופית״
ולוותר שוב לתמיר, רק אחרי שאריק
שרון הצליח לשכנע אותו כי אסור להניח
לתמיר ליהנות מפיצוץ הליכוד. כיוון שתמיר
עצמו רוצה בליכוד פחות מהאחרים׳
הוא יעשה הכל כדי לפוצצו. אם
כך — צריך ליצור מצב בו יפגע תמיר
עצמו מהפיצוץ ולא גח״ל. מה שקרה הוא
שהשותפים חידשו את הדיונים על הליכוד׳
רק כדי לחפש דרך לפוצצו מחדש׳
כדי שיריביהם ינזקו יותר.

^ בסיר־לילה
1 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1ד 1ה | ן 1השלישייה של אלי מגן, ג׳וזי כץ ושמוליק קר־
11 111 ^ 1111 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1אוס שהיא הגילגול השני של להקת החלונות
הגבוהים המפורסמת, וכתה לרצלחוז רבה, נתבקשה על־ידי הקהל לתת עוד ועוד הדרנים.
1111 לעדנה גלעד מעניק מיכאל בראון,
111 מנהל חברת וולה. ביניהם עומד
אבנר תומר, המיליונר הצעיר בן ה־,28
הבעלים של המלון האילתי מלכת־שבא
שעלה לדרגת מלון בן ארבעה כוכבים.

111 \( 1 ¥171ח במירוץ: עדנה גלעד, שוכתה בתואר מלכת־שבא, סחי
11111 ^[ 17111 קרן, שזכתה בסגנות, נוטה הראל וכוכבה מוזס, שזכתה
בתואר הנסיכה, שועטות להנאתן בכפר של רפי נלסון, בין הביקתות הציוריות,
רפי עצמו הרגיש כמו דג במים, בחברת עשרות היפהפיות שהוא אירח.

ת מי ר לא היה איכפת שהנזק הציבורי
הנגרם ממשיכת המו״ 8יפגע בסיכויי
הליכוד בבחירות להסתדרות. להיפך. הוא
קיווה למפלה של הליכוד, כדי שיוכל לנפנף
בה על מנת לחזק את גירסתו שמוטב
ללכת לבחירות בנפרד ולהקים את הליכוד
רק אחרי הבחירות. תמיר מאמין שאחרי
הבחירות, בהם יביס את גח״ל ויגזול ממנה
מנדטים, הוא יוכל להכתיב לבגין וחבריו
את תנאי הכניעה.
ביום הבחירות להסתדרות נסב הוויכוח
סביב שאלת הבורר שיפסוק בין תביעות
הצדדים לכסאות ולעקרונות. היה זה
מגוחך לראות שלוש מפלגות שסעיף ״בוררות
החובה״ חרוט עד דיגלו, מתקשות
להסכים לבוררות ביניהן. אותן מפלגות
שהציעו לפועלים לאסור את זכות השביתה
ולחייב אותם בבוררות שתקבע את
משכורתם ואת תנאי עבודתם, לא יכלו
להסתדר ביניהם על בוררות מוסכמת.
זה בלבד היה אבסורד שהצביע על המצב
האבסורדי לתוכו נקלעו מקימי הליכוד
הבלתי רצוי. גם אחרי שביום שלישי הש בוע
נחתמה סוף־סוף האמנה להקמת הליכוד׳
בין גח״ל לרשימה הממלכתית בלבד,
כאשר שמואל תמיר מחפש תירוצים חדשים
כדי להתחמק מהליכוד, הזכירה
הפרשה את חצ׳ולנט של אותה יהודיה׳
שבישלה את החמין שלה בסיר־לילה.
כאשר התברר לה הדבר, לחרדתה,
מיהרה אל הרב כדי לשאול אותו אם
למרות העובדה שהצ׳ולנט בושל בסיר־לילה
הוא כשר.
״כשר־בשר!״ השיב לה הרב ,״אבל
הריח זזז״

בעיני הקצינים
היא היתה
נחשקת -

או בעינ
בערה היא
שטן

בחיטה של הסוהלינוה

^ ת אולי עורכת־דין — אבל את
מתנהגת כמו עוזרת־בית.״
השופט־המחוזי התל־אביבי שלמה לובנ־ברג
לא התכוון לפגוע במעמד עוזרות־הבית,
כאשר פלט בכעסו מילים אלה.
הוא רק ניסה להסביר לעורכת־הדין הירושלמית
אילנה רבינוביץ את דעתו
עליה.
היה זה דקות ספורות בלבד אחרי שה־פרקליטה
הירושלמית הובאה בפניו, מלווה
בשוטרים — לאחר שהוצא נגדה צו־מעצר
על ביזיון בית־המישפט. תוך דקות ספורות
אלה, הגיע השופט לחוות־דעתו על האשד׳
שניצבה לפניו.
לבעלה של אילנה היה יותר זמן מאשר
לשופט. לא דקות ספורות עמדו לרשותו,
אלא שבע שנים תמימות. מיום נישואיו

על בסים היכרות ממושכת זו, אמר
השבוע הבעל, בקטריולוג ורוקח ירושלמי,
לאחר שפרשת אשתו התפוצצה בעיתונים::
״האשד, הזו היא שטן. שטן ולא בן־אדם.
מאז ליל החתונה, לא קיימתי איתד. יחסי-
מין. שבע שנים לא שכבתי עם אשתי
אפילו פעם. אמרתי זאת פעמים רבות
בבתי־המישפט ובבתי־הדין הרבניים. אבל
עם מי לא שכבה אשתי, בתקופה הזו 1״

״אדחוף או תך
ל כנ ס ת! ,׳

** יפר הבעל, נכר שחרחר ונאה.
0כעל הופעה רצינית, על אשתו
הפרקליטה, שהתפרסמה לאחרונה
כעיקבות שורת תלונות שהכישו
נגדה קבלנים וסוחרים על
שהבטיחה לספק להם מלט, קיבלה
מהם מיקדמות — ולא סיפקה את
הסחורה :
התחתנתי עם אילנה רק מפני שהיא
היתה בהריון עם התאומים שלנו. אפילו
אז חשתי מה שהיא, ולולא ההריון לא
הייתי מסכים לשאת אותה.
למחרת החתונה כבר הצטערתי על ש התחתנו.
היא הסירה את הטבעת מאצבעה,

מכונית האופל של במלה של הפרקליטה, לאחר אחד הקרבות המשי
י 11#י * י פחתיים :״אשתי חיבלה במכוניתי ארבע־חמש פעמים,״ סיפר הבעל.
״המישטרה לא עשתה דבר, למרות תלונותי. אשתי התפארה שהמישטרה נמצאת בכיסה.״
ואמרה לי :״מעכשיו אתה חופשי. אתה
לא מעניין אותי יותר. השגתי את מה
שרציתי. אבא לילדים שלי, ואת הרכוש
שלך.״
מאותו יום, במשך כל שנות נישואינו,
היא לא קיימה איתי יחסי־מין עוד.
היא היתד, בת 29 כשהיכרתי אותה.
גבוהה, יפה מאוד, ילידת רומניה. היא
באה מבית עני, וחלומה היחיד בחיים היה
לעשות כסף. בכל מחיר, בכל דרך.
ההורים שלי לא רצו אותה. אמי רופאה,
ואבי סופר. הורי באו איתי לארץ מרוסיה
כשהייתי בן שנה.
כשהיכרנו, היא נדבקה אלי וסובבה לי
את המוח .״אתה כל־כך מוכשר,״ היא
אמרה לי .״אני אדחוף אותך למעלה. אני
אדחוף אותך לכנסת.״
למחרת נישואינו, שאלתי אותה מה עם
ארוחת־בוקר .״אתה טועה,״ היא ענתה

לי .״לא התחתנתי איתך בשביל לבשל

עד כאן, סיפורו של הבעל.

רי חו ת זוועה
מלאי גועל

** רטים נוספים על דמותה המוזרה
של הפרקליטה הירושלמית, בעלת
העסקים המסועפים, גילה הבעל בתביעה
שהגיש לבית־הדין הרבני האזורי
בירושלים, ואשר בה ביקש מבית־הדין
לחייב את אשתו לקבל ממנו גט ללא כל
תנאים.

בתב הבעל בתביעתו :
אשתי עורכת־דין במקצועה. כל ערמומיותה
וניפנופיה בדגל ידיעת החוק מכוונים
להטיל פחד ומורא, לרוב בלב אנשים
נפחדים ואפורים כמו סמלי־משטרה שמו
פיעים
דרך־קבע בביתנו, או בלב עדים
נפחדים מלומר את האמת.
אחד מעורכי־הדין שאיתו התיעצתי אמר
לי גלויות:
״לדיינים ידועה יפה הסחורה שאתה מת־דיין
איתה.״
הבאתי בפני ביודהדין הרבני את העובדות
הבאות :
• יום לאחר נישואי לאשה הודעתני
מפורשות, שהשיגה את שרצתה — דהיינו,
להינשא לי על־מנת להשתלט בעתיד על
רכושי.
• מאותו יום, דהיינו, מיד לאחר ני-
שואי ובמשך כל שנות הנישואין, ללא יוצא
מהכלל ועד היום, לא קיימה ולא מקיימת
איתי יחסי אישות. לא בישלה, לא כיבסה
לא גיהצה עבורי. כל חיי מתנהלים בהכרח
מחוץ לבית ואף לישון במנוחה מונעת
ממני על־ידי כך שקמה באמצע הלילה או
בשעות הבוקר הקטנות (למשל ב־5.30
בבוקר בשבת) ,מקימה רעש בדפיקת דלתות
וצלחות או ע״י שמפיצה ריחות זוועה
בכל הבית שאיש שומר תורה ומצוות שהעליתי
לדירתה, ואשר הריח אותם, כמעט
שהתעלף מרוב גועל.

הערצה לזוגות

ך* איטה הסרת ערכי מוסר לחלוטין ולה
ן )דעות מסמרות־שיער וקורעות־לב. היא
סוגדת לכסף כפי שהחוטאים סגדו בשעתו
לבעל. היא מעריכה זונות ומעריצה.גנגסטרים.
לדבריה זונות הינן נשים ככל
הנשים אולם הן עולות על כלל הנשים
בכך שהן יודעות לגבות אתנן מתאים
ואילו האחרות מעניקות חסדיהן בחינם.
גנגסטרים יודעים איך לעשות כסף ובפניהם
מורידה היא את הכובע ולא בפני
פקידים זוטרים או בכירים או אנשי מקצוע
העובדים מן הבוקר עד הערב חדשים
ושנים על מנת שכעבור עשרות בשנים
יגיעו למד, שהגנגסטר המוצלח מגיע במכה
אחת.
למען ילדיה, כך הכריזה בנוכחות הרב
י. קצנלבויגן מהמועצה הדתית, מוכנה היא

לגנוב ולשקר. בבית הוסיפה שגם לזנות
ולגזול׳ אולם רק לא לעבוד ככל בני
האדם הישרים, שהם לדבריה מטומטמים.

ערומה
עם זר
ן* רשת בגידותיה ויחסיה האינטי-
מיים עם אנשים שונים קשה כלל
להעלות על הנייר. היא חיה למעלה מחמש
שנים בדירתו של ד״ר --שברח
ממנה לחוץ־לארץ אחר שהביאתהו כמעט
עד לידי שיגעון. באותו זמן הכירה אותי,
והסתירה הכל ממני.
• תקופה קצרה בלבד אחר נישואי
תפשתיה בביתי עם גוי אנגלי בשם סילי-
סו, כששדיה בחוץ, שמלתה מורמת כלפי
מעלה, ויחדיו שותים וויסקי בביתי.
הפתעתי אותם כשבאתי באמצע העבודה
הביתה. עם הגוי הנ״ל קיימה יחסי אישות,
בילתה בבתי־מלון כמו הילטון בתל־אביב
ואינטרקונטינגטל בירושלים. להצדקתה
בבית־הדין, בהרכבו הקודם, טענה שסילי-
טו לא חיה אלא ״קליינט״ שלה.
כל אותה עת, מרגע שנישאה לי ועד
היום, המשיכה לאחוז בדירות מספר בכל
חלקי העיר. כל זאת — על־מנת ״לבלבל
את האדיב״ ,כדי שאי-אפשר יחיה לעקוב
אחריה ולתפוש אותה.
על־מנת לקיים את האפשרויות הנ״ל
ולעמוד בנטל ההוצאות שחיים מעין אלה
הצריכו, לא היססה חאשה לקיים יחסי-
אישות עם כל המרבה במחיר, ובתור עו־רכת־דין
ערמומית, חסרת־מצפון ונוכל ת
לא היססה להשתמש בכל ארגומנט ודרך
על מנת לתבוע ולגייס כספים מכל מקור
ובכל דרך

יפו ירושלים, ששימש לזנות ושבינתיים
נסגר ע״י המשטרה, ובעליו הזקן, אסולין,
נדון למאסר על בעילת קטינה.
הזקן אסולין קיבל מחסדיה והיא היתד,
עבורו, כפי שהתבטא בפני אשתו ,״האור
שבחייו״ — וזאת תמורת הלוואות שסידר
לה מערבים עשירים, קליינטים של הפרוצות
מבאות המלון. בעלת המלון צעקה
עליה פעם :״לא ראיתי בחיי עורכת־דין
זונה שכמותל.״
למרות שלא קיימתי ואיני מקיים יחסי
אישות עם האשה מיום נישואי, לוקחת
הנ״ל בקביעות גלולות למניעת הריון
מסוג מינובלר. ידוע לי אף הרוקח שאצלו
קנתה האשד, גלולות אלה.

הבאתי לידיעת בית־הדין העתק מכתב
שנפל לידי במקרה, מחברת שידוכים המיועד
לאשה, עם רשימת כתובות מועמדים.
מתוך המכתב מתברר שהאשה חייבת כסף
לחברת השידוכים ״היכרויות והתכתבויות
״.מאחר והיא מקבלת מהם כל הזמן
כתובות מועמדים ומשתמשת בהם לצרכיה.
בודדה בשטח הגדול
ך* ״ר כן-עמי פייט, מרצה באוניבר-
1סיטת ת״א, שלח אלי מכתב שבו
הודיעני שביום השישי 28 ,לאוגוסט ,1970

לילדי. האשה טענה ששיחדתי את פקידי
לישכת-הסעד.
נגד האשה נפתחו לפחות 4תיקים
סליליים והיא הורשעה כבר על אחד מהם
לפחות, והשאר מחכים להחלטות השופטים.

גזל

48,000ל״י

י<י< ד כאן דבריו של הבעל בפני בית-
> הדין הרבני.
אור נוסף על הפרקליטה המיוחדת־במי-
נה, שפך הבעל בתביעה אחרת, אותה
הגיש לבית־המשפט המחוזי בירושלים נגד
מאהב צעיר

** לי העלילה שד,רעבתי אותה ואת הילו
דים ולפיכך הגישה תביעה למזונות וכל
פעם בקשות להגדלת מזונות.
מאנשים שונים היא גזלה את כספם
והללו הגישו תביעות נגדה.

ידידת השוטר׳
אפריל : 1967 עורכת־הדין אילנה רבינו־ביץ
בטקס ברית־המילה של בנה, בחברת
ידידיה, מבין צמרת מישטרת ירושלים:
סגן־ניצב אברהם חורג׳מן וסגן־ניצב שמואל
מרקוביץ, ראש ענף סיור ומיבצעיס במחוז.
מאהבה הצעיר של אשתו׳ סרן יוסף קופל-
מן, ששירת אז במיפקדת כוחות צד,״ל
ביריחו.

וכף נאמר כפתב־התכיעה :

מלבד בגידותיה התקופתיות והמק ריות
חיה, האשד, חיי־קבע זה למעלה
משנה, עם גבר בשם יוסי קופלמן הצעיר
ממנה בעשר שנים, ושעבודו מחזיקה היא
בדירה בת 3חדרים ברחוב טשרניחובסקי
,35 קומה ג /שפלותה כלפי תילזולה בי
מגיעים לידי כך שאינה מסתירה כלל את
.זדעובדה הנ״ל ממני ורק דואגת׳ שלא
אוכל להוכיח־ מעלליה ׳מבחינה ־משפטית
ובאמצעות׳עדים.
בפני ביודהדין הובאו עדויות של אנשים
שומרי־תורה ומצוות; שראו את האשד,
נכנסת ובאה כמה פעמים־בשבוע, ולפעמים
אף כמה פעמים ביום, למלון יהודה ברחוב

עצירת השוטד׳
ספטמבר 1973 עורכת־הדין אילנה מרקו־ביץ
שוב בחברת שוטרים — הפעס כשהס
מביאים אותה,־ עצורה על ביזיון׳בית־הדין,
לבית״ימ. לידה מפלוח־משנה ליאון גוטמן,
ראש יחידת הליווי של שזטרי היכל־הצדק.

בחצוודהלילה, ראה את אשתי מטיילת
בשטח הגדול ביפו העתיקה. הוא הופתע
ומצא לנכון להודיעני על כך.
בידי מכתבים רבים נוספים המצביעים
על קשרים אינטימיים מצידה עם.גברים
.שונים — כל זאת בתקופת נישואי.
. .בכתב: תביעתה למזונות נגדי טענה האשד.
,שהכנסתי עולה -על — .5,000ל״י
;לחודש. הבאתי מיסמנים על־ הכנסתי׳—1
והיא טענה ששיחדתי את מס ההכנסה.
הבאתי מיסמכים שאכן השארתי לה כסף,
והיא ביזמה סכומי־ענק, והיא טענה שה־מיסמכים
מזוייפים. לישכת־הסעד קבעה
על סמך חקירה יסודית על -יחסי ודאגתי

התובע מסוכסך עם אשתו מזה שנים
אחדות, ובמסגרת התדיינויותיו עם אשתו
בבית־הדין הרבני הוטל עליו לשלם לאשתו
עבור ילדי הזוג מזונות בסך — 450.ל״י
לחודש.
אשת התובע הינד, עורכודדין במקצועה.
,ומשתכרת — 2,000ל״י לחודש -מע-

בודתה.
לפני 18 חודש החל הנתבע (.קוסלמן)
מתגורר בקביעות עם אשת התובע בדירה
ברחוב טשרניחובסקי מספר 35 בירושלים,
ומאד ועד עתה ממשיך הנתבע להתגורר
עם אשת התובע בדירה הנ״ל. על אף
זאת, ממשיכה אשת התובע להתגורר גם
בבית התובע..,וליהנות כחפצה ממשק־הבית
ומן המיצרכים שבדירת התובע. .
מאז-החל הנתבע מתגורר עם אשת הנתבע
בדירה הנ״ל, החל הנתבע מעביר •שלא
כדין לרשות עצמו ולשימושו את:
א הכספים שמרוויחה אשת התובע.
ב) דמי־ד,מזונות שהתובע משלם לאשתו
עבורה -ועבור 2ילדיו מדי חודש. ג) מיצ־
(הנזשרמ1מ1ך6-־)2.

המלט במ*טה
(המשך מעמוד )25
רכים שונים וכלי־בית מביתו של התובע
בהיקף ובשווי של — 200.ל״י לחודש.
הכספים שמרוויחה אשת התובע, דהיינו
סד — 2000.ל״י לחודש, שייכים לתובע
והוא רשאי לקבלם לידיו מאחר והם
״מעשה ידיה״ של אשת התובע, ואין
לנתבע שום זכות לקחת ולהשתמש בכספים
אלה. עד היום לקח הנתבע כנ״ל סך של
— 36,000.ל״י.
דמי־המזונוח בשיעור של — 450ל״י
לחודש אותם משלם התובע לאשתו שייכים
לילדי הזוג ואין לנתבע שום זכות
לקחת ולהשתמש בכספים אלה.
בסך־הכל לקח הנתבע מאת התובע
וילדיו שלא כדין, בדרך של גזל, סך כולל
של — 48,100.ל״י, ללא הסכמתם ובניגוד
לרצונם של התובע וילדיו.
הנתבע חייב להחזיר לתובעים את מלוא
הסכום שגזל מהם.

ל קו חו ת
מוזרים

** ד כאן, מתוך התביעה. אולם הבעל
> לא הסתפק בכך, שלח גם תלונה
לראש אכ״א במטכ״ל, פירט בה האשמות
חמורות נגד מאהבה של אשתו.

כתב הבעל כץ היתר:

מזה תקופה ממושכת, קרוב לשנתיים,
חי הנ״ל (קופלמן) בדירה שכורה ומרוהטת
בת 3חדרים בירושלים ברחוב
טשרניחובסקי מס׳ 35 ירושלים, קומה ג/
שהוא איזור אריסטוקרטי ידוע, כשרק
דמי-השכירות החודשיים עולים על משכורתו
החודשית. הדירה הזאת נלקחה
בשכירות ע״י אשתי, בסכום העולה על
— 800ל״י לחודש. בנוסף לכד יש הוצאות
נוספות ורבות להחזקת הדירה הנ״ל וקיום
אורח-חיים פזרני ורמת הוצאות גבוהה
סביב אותה הדירה.
אשתי איננה יודעת ערבית ומעולם לא
היו לה שום גישה ושום קשרים אל הציבור
הערבי. מאז החלו הקשרים ההדוקים בין
סרן קופלמן לבין אשתי, החלו זורמים
לקוחות ערביים רבים אל משרדה של
אשתי בירושלים.
רוב הלקוחות הנ״ל באים מן השטחים.
מחם שנשפטו לתקופות מאסר ארוכות על
פעילות בפ תח...
הצעתי לסרן הנ״ל לשאת את האשה,
לאחר שהיא תתגרש כדין. אולם הוא
מסרב ומתחמק.
מאחר והמצב שנוצר והתנהגותו הכספית
והאישית של הסרן הנ״ל חורגים
הרבה מעבר לתחום הצר של יחסים או
סיכסוכים בין בעל ואשתו או של הרפת־קת-אהבים
השייכת רק לתחום הפרטי —
נראה לי כי הדבר הינו חריג חמור הפוגע
בטוהר המדים של צה״ל ומחייב חקירה
והסקת מסקנות כלפי הנ״ל.
כיצד הצליחה אילנה להמשיך במעלליה
עת כה ממושכת, בלי שהוטרדה על־ידי
המשטרה, כשהיא חוזרת ומתפארת
תמיד כי היא מחוסנת בפני המשטרה?
ידידותה לא רק עם קציני צה״ל, אלא
גם עם קציני-משטרה ירושלמיים, בחלקם
בכירים, היתד מן המפורסמות.

פתכ בהזדמנות כעלה שד אילגה
למנכ״ל המישטרה, רכייניצב שאול
רוזוליו :

היום בסביבות השעה 15.30 אחה״צ
תקפה אשתי, אילנה רבינוביץ, לעיני עש רות
אנשים, תחילה אותי (שהייתי עם
ילדתי הקטנה) לאחר מכן את השוטרת
מם 28742 .שקראתי לעזרה, ואשר היתה
עדה להשתוללותה של הנ״ל באמצע הרחוב,
לאחר מכן תקפה הגב׳ הנ״ל את
יורם ריגר, מחברת טקסי נשר, שניסה
למנוע בעדה להיכנס למשרד. לאחר מכן
את ישראלי שמואל.
המשטרה הוזעקה ע״י אחד מעשרות
הנאספים. בניידת חיכתה בי אשתי לעיני
השוטרים — כשהללו מחרישים.
היא הובאה למפקדת המרחב במגרש
הרוסים, שם השתוללה והאשימה אנשי
משטרה שונים (את מר תמרי׳ את סמל
2180 ועוד את מר ריגר הנ״ל כיד הדמיון
הטובה עליה) .היא סירבה להישמע למר
קאליש, והנ״ל התרפס בפניה (פנה אליה
בלשון, :עשי לי טובה׳ ,ונהג בה ביראת
כבוד) ,סירבה להישמע לסמל 2180 לצאת
מהחדר.

השוטר
ה ת חנן

ך* כס1ן ז הואשמה בתקיפה, ונתבקשה
/לנשת כדי לתת את טביעות אצבעותיה.

היא סירבה. הקצין שושן הופיע וביקש
ממנה לגשת מייד ולתת טביעות אצבעות.
בלשון תקיפה ובצעקות אמרה לו שאין
לו רשות לצוות עליה.
הקצין שושן, שתחילה היה תקיף, התקשר
עם מר תורג׳מן. וראה זה פלא!
זה נתן את ההוראה שלא לקחת ממנה
טביעת אצבעות — למרות שהואשמה
בתקיפה.
מר תורג׳מן לא נהג בשעתו כך כלפי.
הוא לא נהג כך כלפי אחרים. אולם
כלפיה נהג.
האשד, הנ״ל קיבלה עידוד לתוקפנותה
ולציפצופיה על המשטרה — מצמרת המשטרה
עצמה.
בידי צווים מבית־המשפט שהאשה מצפצפת
עליהם — והמשטרה משתעשעת לה
בפירושיהם, במקום לדאוג לביצועם ולכבדם.

קאליש ומר תורג׳מן נוהגים באשה
זו כאילו היתה נשיאת לישכת עורכי-
הדין. אם כזאת התנהגותם כלפיה, מה אפשר
לדרוש כבר מפיקודיהם, שעושים זה
שנים רצונה?
אני שואל כפי ששאלוני קציני-מישטרה :
מדוע אין אוסרים אותה? מדוע לא עצרו
אותה היום? מדוע לא נלקחו טביעות אצבעותיה?
מדוע הורשתה ללכת מהמשטרה
במגרש הרוסים לפני שנחקרה — שעה
שבתיק אצל מר שאבי מצויין שהמשטרה
נשלחה אליה 10 פעמים על־מנת לאתרה
וחזרה כלעומת שבאה, כיוון שלא מצאה

ליטה הירושלמית לספק לו את המלט
בתחילת מרץ השנה. כאשר בא לקבל את
המלט, דחתה אותו בלף־ושוב במשך שבועות.
כאשר הבחין סוף־סוף כי הכל עור־בא־פרח,
דרש בחזרה את כספו.
אילנה רבינוביץ׳ מסרה לו 25 אלף ל״י
בצ׳קים שהיה להם כיסוי, ועוד צ׳קים
דחויים ע״ס 17 אלף ל״י — להם לא
היה כיסוי.
״נמאס לי כבר,״ נאנח סמיר .״למה
המישטרה עובדת כל־כך לאט למה לא
עושים שום דבר נגד האשד, הזאת —
והיא תופסת כל־כך הרבה אנשים?״

שלילת
^ דברי כא־כוחו, עו״ד אפריים יש/כר,
הוגשו נגד אילנה רבינוביץ׳ הרבה
תלונות במשטרה .״אף אחד לא מטפל
בתיקים,״ הוא קובל ,״אני מתרעם על
המשטרה. פניתי בעניין המלט למשטרת
ירושלים, וסירבו לקבל את התלונה. מהשוטרים
שמעתי שהוגשו נגדה הרבה תלונות.
לאו־דווקא בענייני מלט. כאשר
ביקשתי מקצין מחלקת־רמאויות במשטרת-
ירושלים לבדוק ולאמת את תלונתו של
מרשי — היפנה אותי הלה למשרד המסחר
והתעשיה.״
לדברי ישכר, רק לאחר שד,יפנה את
תשומת־ליבו של מפכ״ל המשטרה — הסכימו
לטפל בתלונתו.
גם לישכת עורכי־הדין אינה יוצאת
נקייה מתחת ידיו! ״אני פשוט לא תופס
איך זה שלא שוללים ממנה את רשיון
העורך־דין שלה. הרי לא תלונה אחת
הוגשה נגדה. היא לא נענית להזמנות
להופיע בפני בית־המישפט, ונתבעה על
בזיון בית־המישפט.
״עצם העבודה שגברת רבינוביץ׳ עוסקת
בעריכת־דין עומדת בסתירה ובניגוד לחוק
לישכת עורכי־הדין, האוסר על חבריה
לבצע עיסקות מסחריות שלא במסגרת
מיקצועם.״
כאשר טען ישכר את הדברים הללו בפני
עו״ד יגאל ארנון, יו״ר הוועד-ו•,מחוזי של
לישכת עורכי־הדין בירושלים, ענה לו
הלה :״אני בטוח שגם לאחר שלילת
הרשיון, תמשיך גברת רבינוביץ׳ להציג
עצמה כעורכת־דין.״

לחצים
ו איו מי ם

אשת־החבוה?553

בלטה תמיד אילנה כאשתישיחה ערה,
ידעה לקשור את הקשרים המתאימים.
אותה? האם מר שאבי פועל בנפרד ומר
תורג׳מן פועל בנפרד, כך שהאחד מחפש
והשני משלח?
עד כאן, מיכתבו של הבעל.

צעקות
ג לי ל ה
ך* משך שבוע שלם נהגנו
* 1אני והמשפחה שלי, לדירה
וצעקנו לה שתחזיר את הכסף.
פירקנו לה את העצמות, אבל היא
לא מפחדת מאף אחד.״
סמיר אבו־עבד, בעל חנות לחומרי-
בניין מראמאללה, נימנה עם לקוחותיה
המאוכזבים במקצת של אילנה רבינוביץ׳.
״היא מסתובבת הרבה בין הקבלנים והסוחרים
הערביים,״ המשיך לספר .״מחפשת
קונים למלט וברזל לבניין. כולם
יודעים שחסר עכשיו מלט, ומאמינים לה.״
לדבריו, הציעה לו רבינוביץ׳ אלפיים
טון מלט׳ אבל הוא הזמין רק אלף טון,
השליש בידיה 42 אלף ל״י — ס/ס 20 מהמחיר
המוסכם.
בחוזה שנחתם ביניהם, התחייבה הפרק-
ללכת,
שלה, כמעט בכלל

ך* רפתקאות דומות עברו גם על הן
| קבלנים הירושלמים אברהם ויצחק
כדורי. מספר אברהם:
״היזמנו אצלה 30 טון מלט, חודש לאחר
תאריך התחייבותה, לאחר לחצים ואיומים,
היא סיפקה לנו 22 טון בלבד. היא חייבת
לנו עוד 8טון׳ ותמיד ניסתה להתחמק.
כל יום אמרה, :תבוא מחר.׳ חשבתי
לעצמי שבשביל זה לא כדאי לתבוע אותה
לדין, כי תמיד קיוויתי שהיא באמת תיתן
מלט למחרת.״

״פעמיים
הוליכה שולל״
ך* תחילת יוני השנה הגישו שני קב*
לנים מכפר״סבא, יצחק בוקרה ואליהו
גלט, תביעה לביהמ״ש המחוזי בת״א, באמצעות
עורך־דינם, משד, זינגל, לפיה
ביקשו לחייב את אילנה רבינוביץ׳ להציג
תעודת יבואן־מוסמך של מלט.
לדבריהם, בכתב התביעה יזמה עורכת־הדין
הירושלמית פגישה עימם בפברואר
השנה, לאחר שהציגה עצמה כיבואן־מלט
בעל רשיון־ייבוא, הציעה לספק להם מלט
אפור.
בו במקום נחתם הסכם בין הצדדים
על נייר־מכתבים הנושא את תוארה כעו-
רכת־דין ומוסמכת למשפטים. בהסכם התחייבה
גברת רבינוביץ׳ לספק עד ד,־5
במרץ השנה 350 טון מלט, תמורת סכום
של 63,600ל״י. עם החתימה, קיבלה מיק-
דמה של 18 אלף ל״י. כעבור יומיים התחייבה
לספק 200 טון מלט נוספים, ועל
כך קיבלה סכום נוסף של 16 אלף ל״י.
היא לא כיבדה את התחייבויותיה.
היא גם לא צייתה לצו ביהמ״ש להופיע
בפניו, בעקבות כתב־התביעד, הנ״ל. בסוף
יוני השנה, הוציא נגדה ביחמ״ש המחוזי
בת״א צו עיכוב־יציאה מהארץ. בבקשה

השחות

הפרופיל הנאה של
טורכת־הדין הירושלמית
אילנה רבינוביץ, מגלה גס קווים
נוקשים, ההולמים את תיאורה נסודזרת.
למתן הצו טען זינגל, כי ״פעמיים הוליכה
עורכת־דין רבינוביץ׳ את המבקשים שולל,
הודיעה להם על הופעת ספינות נושאות
מלט — דבר שהוברר כשקר גם.
״מאז 19.2.73 ועד היום מחזיקה גברת
רבינוביץ בכספים של המבקשים ואינה
מספקת את המלט. וגרוע מכל — היא
מסרבת למסור להם מידע אלמנטרי אם
אכן מסוגלת ומוסמכת היא כדץ לספק
ולייבא מלט ואם כן מתי, באיזו אניה
ובאיזה נמל תפרוק את המלט.״
עוד טען זינגל כי אילנה רבינוביץ הוליכה
שולל באותה דרך 11 קבלנים וסוחרים
נוספים ברחבי הארץ, ביניהם יוסף
גולן, בעל החברה הקבלנית הגדולה ביותר
ברעננה, ועוואד עלימח מכפר־קרע,
סוחר בחומרי־בניין, הצליחה להוציא מהם
עד כה כמיליון לירות.
״נודע לנו,״ טען זינגל׳ ״כי גברת רבי־נוביץ׳
מתכוונת לעזוב את הארץ לצמיתות,
עקב החובות הרבים שצברה ועקב
הפרת התחייבויותיה.״

//אני
ר מ אי ת ז,,
ך• תגובה להאשמות שהועלו נגדה.
^ טענה השבוע אילנה רבינוביץ׳ בשצף־
קצף :״אני רמאית? ומה עם מאות האנשים
ששילמו עשרות־אלפי לירות לנשר
— ולא ראו מאז אפילו שק אחד של מלט?
אני לקחתי רק כמה מאות לירות מקונים
כדמי-עמלה.
״יש מגמה מכוונת מלמעלה להתנפל
סתם כך על יבואני-המלט הפרטיים, שהם
דווקא הכי הגונים.״ בניגוד לטענות נגדה,
כאילו הציגה עצמה כ״סוחר מלט בעל
רשיון ייבוא חוקי,״ וכי פירסמה מודעות
בעיתונות בדבר ״מכירת מלט במחירים
הרשמיים״ — ואחר הפקיעה אותם ב־
!ס/ס — 100 טענה אילנה :״אני לא מבינה
מה רוצים ממני, אני רק עורכתידין ומת־ווכת
של יבואני-המלט הפרטיים, ולא מתעסקת
ישירות בייבוא.
״אינני אשמה שחל איחור של חדשיים
באספקת המלט• כל ילד יודע שקיים מחסור
חמור במלט. אבל אינני פוחדת מה-
לינץ׳ שנעשה לי בעיתונות — אני נקיית־כפיים,
וכבר הכנתי תביעה נגד-ית, שתביא
להענשת משמיצי.״
ומדוע לא כיבדה את צווי-ביהמ״ש
להופיע בפניו?
״אני מצפצפת,״ הסבירה אילנה.

במדינה
(המשך מעמוד )18
חרים סירבו לקבל טיפול, נשארו לשבות.
עבריינים ידועים. השבוע, כאשר
נסתיימה שביתת־הרעב של הארבעה בעיי-
רודהפיתוח שדרות, אפשר היה לסכם אותה
כאחת המוזרות שאירעו בארץ.
שמעון בד־סימול 20 דויד אליהו (,)20
מימון פדידד )38( .ואברהם לוסקי היו
כולם עבריינים ידועים וותיקים, שהש תחררו
לא מזמן מהכלא. הפעם, החליטו
עם שיחרורם, לשבות.
לשביתה המאוחדת היו מטרות שונות.
בן־סימול תבע, לא משנה בעצם ממי,
4,000ל״י לתשלום חובותיו וסידור־עבודה
באבדרודס. אליהו תבע את מימון נישואיו.
פדידה תבע כרטים־טיסה לגרמניה.
לוסקי תבע דירה מרוהטת.
אונם קטינות. כפי שהסבירו זאת ה שובתים,
נועדו תביעותיהם לאפשר להם
להשתקם, אחת לתמיד. הגיב יהונתן יפרח,
ראש המועצה:
״הארבעה מבקשים דברים בלתי־סבירים.
לבן־סימול עבר פלילי עשיר, החל באונס
קטינות והורדו לזנות וכלה בעישון סמים.

פרס ראשון

עיתונו, הנפוץ בכ־ 30 אלף טפסים ליום,
נמכר לא רק בערי הגדה המערבית. הוא
מקובל באותה מידה בין ערביי ישראל,
ואפילו יהודים קוראי ערבית מעדיפים
אותו על העיתונים המפלגתיים הישראליים
בערבית.
כלי שידוכים. מבחינה מעשית היווה
ההסדר המשולש החדש, פתיחת אמצעי
קשר חדש בין ישראליים לערביי הגדה.
כיוון שבשטחים המוחזקים יש ביקוש
גדול פי כמה למוצרים כמו רהיטים משומשים,
או ציוד חשמלי מייד שניה, מאשר
בישראל, עשויות המודעות הקטנות של
הישראלים בעיתון הערבי לפתח סוג חדש
של קשרים.
באותה מידה יוכלו עקרות בית ישראליות
שמודעותיהן תפורסמנה באל־קודס,
לצפות להיענות מצד ערביות למודעות
שלהן המבקשות עוזרות-בית, למשל. לעומת
זאת, כמעט ברור שהמדור שידוכין
המתפרסם בלוח הכפול, לא יופיע אצל
השותף הערבי.
קשה גם לצפות שערבים מהשטחים המפרסמים
את מודעותיהם באל־קודס, יבק־

למלכתה מי ם נטיעה ל אי רופ ה
בחברת ״צים״ קווי נו ט עי ם.

צי קוי נוסעים

שובת בן־סימול וראש־מועצה יפרח
דרישות מחרות
פעמים רבות ניסינו לעזור לו במציאת
עבודה — ולשווא.
״אליהו למד בזמנו חינם מקצוע, בעזרת
המועצה, הבטיח לחזור למוטב. לשווא.
״גם לשניים האחרים רקע דומה.
״מה שהם מבקשים איננו שיקום העבריין.
אם נסכים להם, מחר תשבות פה
הצי העיירה.״
פשרה. השבוע, נסתיימה השביתה ב כל
זאת, מבלי שהשובתים ימותו ברעב.
היא נסתיימה, כדרכן של שביתות, בפשרה:
לבן־סימול הובטחה עבודה באבו*
רודם, והקפאת תשלום חובותיו למשך
שנה. מימון התפשר על כרטיס נסיעה
באוניה. דויד אליהו קיבל דירה וריהוט
חדש בשווי 2,000ל״י,

3313 מנצנץ

עיתונחז

בכפר—רוחם

סוג חדש של קשרים
עיתון ערכי מ&יזרח
ירושלים, מצטרח?שירות
ש? עיתוני ישראל
אחת המהפכות הפירסומיות שהתחוללו
בשנים האחרונות בישראל היתד. הנהגת
הלוח הכפול בשניים מעיתוניה היומיים
של ישראל: הארץ וידיעות אחרונות.
השבוע הפך הלוח הכפול למשולש.
הצלע השלישית שנוספה לו היתה מיוחדת
במינה: היה זה היומון הערבי אל־קורס
שהצטרף למיבצע.
המיוחד שבכך לא היה צירופו של
עיתון ערבי להסדר, אלא זהותו של העיתון
שהצטרף. עד למלחמת ששת הימים
היה אל־קודס עיתון ירדני שהופיע במזרח
ירושלים, בעל דיעות לאומניות קיצוניות,
שבעליו ועורכו היה ממקורבי הפלד חו-
סיין. באמצעות עיתון זה היה חוסייז מפר סם
את הודעותיו הרשמיות לתושבי הגדה
המערבית. בעליו של אל־קודס, מוחמד
אבו־וולוף, יליד יפו, נמנה עד היום עם
תומכיו של חוסיין.
העולם הזה 1880

שו שאותן מודעות תפורסמנה גם בהארץ
וידיעות־אחרונות. בשטחים המוחזקים הש תררה
פסיכוזה נגד פירסום מודעות. היה
זה אחרי שבעלי עסקים בגדה המערבית
שוכנעו לפרסם את עסקיהם במדריד הטלפונים
המסווג, דפי זהב. בשנה הראשונה
עשו זאת רבים. שנה אהר־כד ביטלו רובם
ככולם את מודעותיהם והשתתפותם.
הסיבה: בעקבות הפירסום החלו של טונות
מס־ההכנסה להתלבש עליהם בצורה
מסודרת. מאז פשטה האמונה בגדה: מודעה
היא הזמנה למס ההכנסה.

דרכי חיים
איזה ניחוח גברי
מס.ו שלי

א;דת סינדרלה כמהדורה ישראלית
התממשה לגבי גער
מכפר־ירוחם
להיות כולראות
עוד
באיחור רב
כפר־ירוחם,

דוד שושן לא חלם מעולם
כב קולנוע. לכל היותר חלם
סרט קולנוע, מאלה המגיעים
עד לעיירת הפיתוח הדרומית
שבלב הערבה בדרך לאילת.
אבל יום אחד הגיעו צלמי הטלוויזיה
הישראלית עד לעיירה הנידחת. הם ירדו
לשם כדי להכין כתבה במיסגרת יומן אירועים,
על קבוצת צעירים ישראלית שנטלה
על עצמה בהתנדבות לשבת שנה ב עיירה
ולטפל בנוער המקומי. חיים גיל,
במאי הכתבה, ראיין מיספר ילדים, מאלה
שהמתנדבים טיפלו בהם ובמשפחותיהם.
כד יכלו כמה מילדי כפר-ירוחם לראות
את פניהם על מסד הטלוויזיה בפעם הראשונה.
הם סיפרו אל מול המצלמה על
חייהם וחלומותיהם.
אחד מהם, למשל, הצליח להגשים חלום
גדול: הוא ערד ביקור בעיר הגדולה,
דימונה׳ (אף ראה את תחנת הרצבת שט.
(המשד בעמוד )32

מס ו מארצות הברית-מי ארור גלוח לגבר
וז/16א זס^) 3 \/6ו 81־ז 6ח 0 3וז?<וזז^ 5ו01 וח 3ק
באור־ורשבסק•

ידידן כועס — אגל
לא נורא — זח יענוד
לו. בשבוע זח מראים
חכוכבים שינוי דראסטי.
מה שחשבת שלא
יחיח בסדר — יסתדר
בסופו של דבר. בכל
השטחים. זחו כנראח
ז 2מרלז -
השבוע שלכם, בני טלה.
סל ייאפיל
בלו חיטב, טיילו הר-
בח, בעיקר בחיק ח־טבע
ונצלו את חחיים. אל תשימו לב
למה שהשכנח ממול אומרת. מח היא
חקיג־מזח, חוץ מבינח

דעתה. על אותח
מעבירה

11 ווו1

לשור זה שבוע של
שיחרור מלחצים מעיקים,
בעיקר פיזיים. הלבטים
אם להיענות או
למרב ייפתרו אם תפגשי
בן מזל שור בסוף
השבוע. אל תסרבי. בן
שור שזכה להצלחה בשבוע
שעבר עלול למצוא
עצמו מבודד. גלי
יותר עורמה בעסקים
ותצליחי להתגבר על כמה מיכשולים המטרידים
את מנוחתך. בת שור הרבי להמר
השבוע. הישמרי מאדם בחליפה בהירה.

שבוע נפלא מחכח לן.
בייחוד ביחסיך תחול-
כים ומשתפרים עם
שחחליטח
נת״זוגתך
לחיות בסדר איתן.
קבל אותח בזרועות
פתוחות. במישור חפי-
ננסי הכל מתנהל כשורה.
המשין לבזבז,
אתה בין כה וכה עומד
לזכות בבת אחת
בסכום ניכר של כסף. חמשן לעבוד בנא מנות
ובמסירות. הבוסים שלן מעריכים
את זח. לן, בת תאומים, מצפח שבוע
שכולו רצוף תענוגות. נצלי את זח.

11111

תתפלא על שכל כן
חרבח אנשים מתקשים
להבינן. חצרה איתן,
שאתה נמנה על ח-
״זאבים הנודדים״ ואינן
מרנח לשתף
לאחרונה את הקרובים
לן בבעיות המעי עליו
באמת.
קות
לן חשבוע צפוייח פעילות הקשורח ב־עבודת-כפיים.
מעשחו של אדם יקר לן
יכאיב לן למרות שלא התכוון לכן. תצטרכי
לעודד את בן-זוגן בפעילות, שבסופו
של דבר תניא אושר לשניכם גם יחד.

ככוח-ההרגל — כן
כוח ־ האהבה: שניהם
מושכים אותך לפסים
בהם התרגלת ללכת,
בעבר, גם שעה ששברת
את הראש בנתיבות
הללו עצמם. במילים

אחרות 1אתה עלול

.22 בבאסופג וטסמטב ר -להיכנס לאהבה בלתי־נוחה,
בלתי ־ פורייה,
מתסכלת — ולהיכנס
אליה עם הראש והרגליים. זיכרי שהאיש
שנפגש בדרכך אינו כפי שאת רואה אותו
— זאת אומרת, אם את בכלל מסוגלת
לחשוב. לבשי כחול או ירוק. תעמדי בפני
בעייה בקרוב, נישואין או נסיעה למרחקים.

11111

מאזניים

חעננח חגדולח שעלתח והוסרח מעלין,
עדיין מאפשרת לך לזוז
במלוא החופשיות ח•
רצוייח לבני מזל עקרב
אופייניים. על כן דע
לקחת את הכל בשקט,
בשלווח יחסית,
חיפזון. זחו וללא שבוע של תיכנון ושל
1 22־ או לז טוג ר -זיכרון, שבוע של עבו-
דת-בית ולא של ביצוע-
.11 בנו במבר
חוץ. רעים יבואו לביתן.

עקת

נו, עוד שבוע מאומץ שכזה. אבל אם
אתה עושה את כל המצווה עליך על־

ידי ממוניו או הבוסים
שלך — יבוא הפסדך
(בזמן) על שכרך (ביוקרה
ובהתקדמות) .אל
תבזבז! עד לשבוע הבא
אתה חייב לקמץ בובהחלטות. הוצאות לעומת
זאת, זוהי תקופה
מצויינת להגות
} 1 2י ובילוגו־ -
;?0ל י *ו יי ז ר
תוכניות, לחשוב דברים
חדשים. לבשי אדוס.

ו! ש11

ימים קשים אך טובים
עוברים עליך. אתה יודע
זאת, אבל אינך
מסוגל עדיין להעריך המאמץ מלוא את הדרוש ממך. משוס כך,
פזר את האחריות ואת
העבודה מל פני כל ימות
השבוע. אל תשקיע את
1 ?1יתי -
י י יו לי
כל אונך ביום אחד, ואת
כל כספו בנקודה אחת

ויחידה. אתה תידרש להחליט מה עדיף.

המצב מעורפל ביותר, אל תמשיך לגשש
באפילח — אלא דרוש הסברים, ותבע
ביצוע החלטות שיעזרו __
לך ולסובבים אותך
לצאת מן הסבך. אס
אתה ממונה על אחרים
— מוטב שהשבוע תהיה
פחות קשוח, ויותר נוח,
גס צעד מסוג זה יגרום
לתזוזה מועילה לעניינך.
בת מאזניים — הזנחת >1ו>>-ר3ז 3ז>>0
לאחרונה את נושא הו 630232331
פעתך. את ודאי אינך
יודעת, שהופעתו החיצונית היא כרטיסי
הביקור שלך. אס את יפה — נצלי זאת1

סיקורת תיאטרון
תיאנורו!
שרוום־ען
בארץ העיוורים, שתום־עין ר,וא מלך.
בתיאטרון הישראלי, כטוב בעיניכם הוא
מאורע. אולם מי שמסיק מכך כי ראייתו
של שתום־העין, או הצגת כטוב בעיניכם,
הן מושלמות — מוטב שיילד בעצמו לרו-
פא־עיניים.
אמנם פיטר ג׳יימס יודע, ככל במאי
בריטי המכבד את עצמו, כי שקספיר אינו
מוצג למוזיאונים, והוא מנער את כל
שכבות האבק, שמתחתן הסתירו את וילי־אם
הזקן בתיאטרון הישראלי.
אבי עוז, היוצא לבריטניה לעשות דוקטורט
בתיאטרון, תירגם את המחזה כך
שייהא מובן גם לקהל (כפי שהוא צריך
באמת להיות) ולא רק לאיסטניסים מנופחים
המדברים בחרוזים פנטמטריים.
ואם לא די בכך, הלבישו את השחקנים
בבגדים מודרניים, והעבירו את העלילה
לימינו. פרדריק החמסן הוא מעין סנדק
אלים, שגירש את אחיו (מסנדקותו ז) .ז׳אק
העצוב הוא נער־שעשועים ריקני המבדר
יותר משהוא מעורר־מחשבות. במחזה ש הוא
כולו כפילויות (חיי-חצר מול חיי-
טבע) ,כמעט ואפשר היה לראות בו את
ליצן היער — אם כי קשה להניח שגם
שקספיר חשב כך, משום שהוא הרי הביא
לאותו היער ליצן של ממש.
אבל מה זה חשוב. העיקר שזה עובד
וזה משעשע, ושעודד תאומי (ז׳אק) ,ויוסי
גרבר (הליצן) ,מלוטשים, מהוקצעים ושולטים
היטב בתפקידיהם.
מה שברור פחות, זה כיצד הפכו תפקידים
אלה להיות ראשיים במחזה, הרי
שקספיר כתב, כמדומה, את כטוב בעיניכם
מסביב לדמויותיה! של רוזאלינד הנאווה
והאצילית, סיליה דודניתה, ואורלנדו הצעיר
המאוהב.
אבל כאשר סיליה (דינה לימון) נראית
כמו צברית קונדסית, אורלנדו (יוסף חז־קיה)
זועם יותר משהוא אוהב, ורוזאלינד
(תיקי דיין) מזכירה שילוב בץ פיטר-פאן
מוכה סנוורין( ,כשהיא מאוהבת) ,לבין מין
באגס־באני משתובב (כשהיא מתלוצצת) —

שפר ותאומי כ״כטוב בעיניכם״
״באגס־באני״ במקום שייקספיר
בפיזמונים ובגופיות־טריקו — קם רק מיתוס
אחד שהצליח לעלות עליו בהדיו
השערורייתיים: הטנגו האחרון בפריס.
מיתוס הטנגו גרר אחריו סידרת מחולות
משוגעים, החל בטנגו האחרון ברומא
וכלה בוולאס הראשון בברלין (ואם כל
הסרטים הללו לא הופקו עדיין בפועל, הרי
שזכויות על השמות נרשמו כבר.
מן הראוי להזהיר כאן את מי שיחשוב
שקריאת הטנגו בעברית תעזור לו לגלות
דברים שלא הבין בסרט( .הכוונה איננה
לחמאה המפורסמת, כי אם למשמעות הפוליטית,
לבעיות הפסיכולוגיות או לפירוש
הפחד הנורא מן המוות, המוביל את
הגיבור ליחסי־מין מיוחדים במינם).
הסיבה פשוטה: התסריט קדם לכתיבת
הספר — וכל מעלותיו של הסרט פשוט
נמוגו ואינן בסיפור. אמת שגם לרומנים

לא חשבוע ! שום טיולים ! לא לנסוע !
מעבר לזח — חכאב עדיין לא פג וקשח
לן לשכוח: נסח לפחות
ללמוד לקח. ואם
יצאת בשלום מן חסבן
חקודם — זכור שנכונו
לן עדיין פיתולים
רבים, עד שתראח את
חאור, פרנסח חדשח,
או מקום עבודח חדש 1
עשויים לחרים את ח־ן*
בדצמבר *
י<ו ב״נו א ד
מוראל. קניות קטנות
מוכיחות את עצמן —
בתנאי שלא תעשי חובות. לבשי אדום
וורוד וחיי סבלנית, אם כי גם לסבלנות
יש גבול. אבל זח ישתלם בסופו של דבר.

לא. הדרך הנכונה אינה להגיד את הכל
בפרצוף. אף לא למקד
רבות אליך ביותר.
עם חברות את חייבת
לנהוג דיפלומאטית. על
אף שזה שנוא על
בני־ דלי, שינאת־מוות.
גם עם זרים: בייחוד
הבוסים והמספקים עבודות,
חייבים להבין לרוחך,
ולפדנת־חושייך
— את צריכה להבינם.

נשקפת העלחח במישור הפיננסי. כספים
עשויים לחגיע אלין
חרנח יותר מחר ממח
שציפית. לעומת זאת,
עלולות לחתרחש מיס״
פר אי־נעימויות תקשו רות
במקום חענודח,
מבלי שיגעו דווקא ישירות
לן. אם תשתכנע
בעצמן בצידקת חרעיון
בפב רו א ר -
שנולד בן, תוכל להש20ב
נזרט
פיע על חאנשים סביבן.

מריה שניידר ב״טנגו אחרון״
רומן למשרתות במקום יצירה
לא נותר אלא להתנחם בהערות המסו־קחות
שבצד הגרעין העלילתי.
הביקורת הישראלית יצאה מכליה ב-
מקהלת־הללויה, הקהל מחא-כפיים בהתלהבות,
ושירי־ההלל השתפכו ברחוב. מסתבר
שאופנת הרטייה השתלטה גם על
התיאטרון הישראלי, ומהיום והלאה ראייתו
של כל שתום־עין נחשבת כראיה מוש למת.

״טנגו
אחרון בפריס״ ,מאת ת-
ברט אלי. תירגום: נורית יחו•
דאי. חוצאת ״תמוז״ 157 .עמודים.

אחד מחוקי־היסוד של ״איד להצליח
מבלי להתאמץ״ הוא לרכב על הצלחתו
של הלהיט האחרון. מאז המיתום של
סיפור אהבה — שהוליד סרטים דומים,
מירשמים דומים בספרות, בכותנות־לילה,

למשרתות יש זכות קיום — אבל מקומם
הנכון הוא בשבועוני־נשים. כך יגיעו
לידיים הנכונות, ולא יתיימרו לרקוד
ריקוד מסובך כמו הטנגו, לפי הכוריאוגרפיה
הקולנועית של ברנארדו ברטולוצ׳י.
״בעירום באח חזרת״ ,מאת פג-
לוס אש. עברית: נורית יחודאי.
חוצאת ״לדורי״ 205 ,עמודים.

עיתונאי אמריקאי ממולח וכמה מידידיו,
כולם בעלי חוש־הומור בריא, החליטו כי
מה שעושה ז׳קלין (מכונת האהבה) סוזאן,
יכולים לעשות גם הם, וכתבו ספר זה תחת
השם המשותף והבדוי: פנלוס אש.
גיבורתם, ג׳יליאן בלייק משכיבה בתאוות
הנקם שלה בבעלה הבוגדני, את
כל גברי תל-החלומות שבו היא מתגוררת׳
בלי הבדלי גזע או דת (הרב המקומי
הוא אחד מקורבנותיה).
לזכות חבורת המחברים יש לומר שיצירתם
גסה ואוולית לא פחות ממיטב כתבי
הגברת סוזאן, ומכאן, ההצלחה מובטחת.

הפרס כסל*״

מינימום סרס ראוי 1ון

מרר,0מד1 5 0
ומצ0 0

יל־י

*הזכירו בפרס הראשון לכל טופס אינה יכולה ל עלו ת על מכ סי מו ם של

2 5 0 , 0ל:

פרטיס >13כ!יהחסרה

*1נד
המחלקה ליחכד צי ס־

קשה לו הו גבכ בי ש ע מו ס -לסבאסעב או טו בו ס

למה לד ללמוד
להתגלח על זקנך?
אתה בודאי מתגלח צעיר ללא. נסיון גלוח׳־ .אם הנך מתגלח
במברשת, סבון וסכין גלוח אתה לא פעם נחתך ובנוסף לכל זאת
אתה מבזבז הרבה זמן.
לשם מה הסבל והטרדה כאשר פיליפס מציעה לך גלוח חד חלק,
מהיר, נוח, יבש, בקיצור גלוח מהנה.
הצטרף גם אתה לעשרות מליוני הגברים בעולם המתגלחים במכונת
גלוח של פיליפס.

11.1

ביניפס

העולם הזה 1880

מחול המכולות 0
(המשך מעמוד )11
זה, היה חסר־תקווה מלכתחילה. צים מוכה
שם שוק על ירך מבחינה לוגיסטית ואיר־גונית
כאחת. האניות שהביאה ציס לתח רות
הן בעלות כושר טעינה של 1200
מכולות ומהירות של 23 קשר ימי. היפנים
הכניסו לקו אניות המטעינות 3000 מכו לות,
במהירות 30 קשר. עצם הרעיון של
התחרות ביפנים, בתנאים כאלה והרחק
מהבית, הוא לא רציני.
רווח בתנ אי״חירום
וא רצתה, יכולה היתר• צים ללמוד
/מדוגמתה של אל־ על, שעמדה בפני
דילמה דומה, פתרה אותה בצורה שהוכיחה
עצמה: מנכ״ל אל־על, מרדכי בן־ארי, הבין
כי אל־על לא תוכל להתחרות בענקי-
התעופה הבינלאומיים ללא קשר־הטבור
עם ישראל.
התוצאה: אל־על מנצלת את היתרון
היחסי שלה — הנוסע היהודי — מקיימת
קווים רק מישראל, שומרת על צי אווירי
מספיק לשעת־חירום — וגם מרוויחה,
למרות התנאים הקשים בתעופה הבינלאומית.
צים,
לעומת זאת, מנסה להפוך לחברה

זמן קצר לאחר מינויו, פירסם צור מכתב
שגרם לסערה רבתי בארץ.
במכתבו קבע צור כי מאזני צים אינם
מגלים את האמת, וכי במקום הרווחים
המופיעים בהם — יש לחברה למעשה הפסדים
של למעלה ממאה מיליון ל״י.
היה זה סמוך לפירסום הפסדי־ענק אח רים
33 :מיליון בכימיכלים ופוספטים 120 ,
מיליון בים־המלח, פשיטות־הרגל של אלון
ופויכסונגר 120 ,מיליון של רסקו,
בעיקבות הסערה הציבורית שהתחוללה,
הצליח צור להדיח את וידרא, מינה במקומו
את נאמנו, מאיר גירון, שניהל לפני
כן את בתי־הזיקוק — אשר צור היה יו״ר
מועצת־המנהלים שלהם.

מ א חודי
המסך הסודי
** אז, ח ל פו שנים מאחר שאיש לא
יצא יותר במכתבים דומים, נראה היה
בציבור כי אין בעיות בצים.
אלא שבדיקת המאזן הוורוד העלתה כמה
מימצאים מעניינים:
* 14 מיליון הל״י שחולקו כדיבידנד,
במאזן — 1972 לא חולקו מתוך רווחים
תפעוליים, אלא ממכירת אניות — דהיינו,
מתוך ההשקעה, למעשה.
; 9הוצאות הנהלה וכלליות גדלו בשנת
המאזן מ 24-מיליון ל״י ל־ 54 מיליון —
גידול של 60 אחוז בקירוב. וזה, בימים
שצור כינה כחבלה את מאבקם של הימאים
השובתים להעלאת שכרם.
!• סכום של 9.5מיליון ל״י, שנתקבל
על חשבון הפלגות בעתיד, הוכנס לרווח
של מאזן — 1972 שהסתכם כולו ב־23
מיליון ל״י.
ההון החוזר השלילי של החברה גדל
בשנה זו ב 13.4-מיליון ל״י — לאחר שבשנה
שלפניה גדל ב־ 48.6מיליון. פירוש
הדבר: צים חסרה אמצעים נזילים עצמיים,
לוותה כספים לשם מימון שוטף^ .
לא נוכה פחת מעליית ערך שווי
,הצי בסך 127 מיליון ל״י.
9הריבית ששולמה על ההשקעות בבניית
האניות — בסך 8.3מיליון ל״י —
לא צורפה להוצאות — מה שהיה מקטין
את הרווח— אלא להשקעות בבנייה עצמה.

ה טבו ת לגרמנים מנכ״ל לשעבר וידרא
בעיקבות השינוי — שואה?
עולמית — בניגוד לדעתם של כל המומחים,
ובמחיר סיכון מיליארדים של משלם
המיסים.

אם לא יעצור אותה מישהו בזמן —
כעת — היא עלולה עוד להגשים את תוכניתה,
להזמין 16 אניות נוספות — אחרי
ה־ 17 שכבר הוזמנו.
מובן שהנהלת צים יכולה להרשות לעצמה
חופש-פעולה כזה בתנאי אחד: כל
עוד מאזנה של צים משרה את הרושם
כי החברה רווחית — דהיינו, כי דרכיה
מצדיקות את עצמן.
משוס כך, מעניין לערוך ניתוח קטן של
המאזן הזה.
מיכתב מעודד סערה
ך* י ה זה לפני תשע שנים שצור נתן
1מנה כיו״ר מועצת־המנהלים של צים,
ספיר פרש אז מתפקידיו כשר״המסחר־והתעשייה
ושר-האוצר, חיים צדוק נתמנה
כשר־המסחר-והתעשייה החדש. צור, שהיה
עד אז מנכ״ל מסחר־ותעשייה, נטש יחד
עם ספיר, עבר לצים.
צים נוהלה אז על-ידי נפתלי וידרא,
שטיפח את החברה מאז היווסדה ב־1945
על־ידי הסוכנות היהודית וההסתדרות הכללית,
ביוזמת דויד רמז המנוח,
העולם הזה 1880

^ ולס אפילו שיפוצי המאזנים במיל-
^ יונים כבדים היו כאין וכאפס לעומת
פרשת מכירת מחצית מניות צים לחברה
לישראל של המשקיעים הגרמניים — חברה
שצור הוא מנהלה הכללי.
רעיון המכירה עורר התנגדות עזה.
אפילו נאמנו של צור, מאיר גירון, התפטר
מתפקידו בגלל זה, ובמקומו מינה
צור את משה קשתי, שניאות להוציא־לפו־על
את מדיניותו.
עתה מתברר, כי תמורת מחצית השליטה
בחברת הספנות הלאומית, שילמו הגרמנים
45 מיליון ל׳/י בלבד. תמורת סכום מגוחך
זה. זכו בשליטה ברכוש של מיליארדים.
ועוד: בהסכם סודי, התחייבה צים כי
אם הגרמנים ירוויחו פחות מ־ 19 אחח
על השקעתם — תעביר צים לממשלה
תוספת מיוחדת של 4.5מיליון ל״י —
והממשלה תעביר סכום זה לגרמנים.
ועוד: צים נהנית מהלוואות ארוכות-
טווח, גם מממשלת־ישראל וגם מהגרמנים,
למימון בניין האניות שלה. לממשלת־יש־ראל
משלמת צים 5אחוז ריבית בלבד.
למשקיעים הגרמניים משלמת ציס 9.25
אחוז — פי שניים מאשר לממשלה, ואף
יותר מהמקובל בשוק האשראי הבינלאומי.
אולם עניין מכירת צים לגרמנים חינה
פרשה בפני עצמה — שכבר נעשתה. פרשה
שעדיין לא נעשתה, היא ההשקעה הצ־פוייה
במכולות.
ורבים שואלים עצמם עתה, בחוגי הספנות
והכספים בארץ, אם יעצור מישהו —
כמו ועדת־הכספים של הכנסת או השרים
הכלכליים — את צים בזמן, יבדוק את
שיקוליה — או שגם הפעם יתעוררו כולם
מאוחר מדי, לאחר שהמיליונים כבר ייעל מו.

מאונך

מאוזן :
)1אחד המזלות )5 .מוזת ההיסטוריה)9 .
עדה )10 .בן אדם )11 .מכר את בכורתו.
)12 מום )14 .מצבה )15 .אריס פאודלי)16 .
כלי תפירה )17 .מקום נישא )19 .קוזקים
אוקראינים שמרדו בשילטון הפולני וערכו
פרעות ביהודים )23 .שקט, שלו )26 .מה
שאבותינו אכלו במידבר )27 .תואר כבוד
אנגלי )28 .מלך ישראל שחטא )30 .שסתום
בכלי נשיפה )32 .ביזבוז לשים כזה מזהב
באף חזיר )34 .שדעתו נטרפה )35 .ברוטו
פחות טרה )36 .קידומת שם הולנדי)38 .
מילת ברירה )39 .נאד, שק עור למים)40 .
חרק עוקצני )41 .חופש מעבודה )42 .כלי
נשק קדום )44 .מוקיון )46 .דב ספרותי.
)47 אסיפה )49 .כינוי לשבט בנימין)51 .
ערם זה על זה, בעיקר שטויות )53 .דל.
)55 זמר ישראלי החי שנים רבות באד־צות־הברית
)56 .תו נגינה )57 .גבוה)59 .
הפסקה קצרה )60 .חיילים עותומנים ששלטו
במצריים עד שהגיע נפוליון )62 .אני)64 .
וניל )65 .ממתק עשוי ממשמש מיובש)66 .
גנרל דרום ויאטנאמי )67 .כפן )69 .בן צאן.
)70 אחד המזלות )71 .חוט דק )72 .חצי
קוטר )73 .לבריאות!

)1בסיס הדרכה (ר״ת) )2 .גבעה)3 .
בירת מדינה במזרח הרחוק )4 .שטויות)5 .
חבל ארץ עליו רבו הודו ופקיסטן)6 .
חיל )7 .חוטם )8 .כוכב שבת בהיר בקבו צת
נבל )9 .כלי עבודה חקלאי )13 .בעלת
צורה ריבועית )18 .משפחת עמים אפריקניים
שלשונה סוואהילית )20 .שלנו)21 .
כישוף )22 .כפוף )24 .שונא יהודים)25 .
נרו יאיר (ר״ת) )28 .נור )29 .מגיבורי מיל-
חמת טרויה, נרצח בידי אשתו בשובו מ־המילחמה
הביתה )31 .צוק סלע על גדות
הריין, עליו ישבה לפי המיתולוגיה נימפה
שפיתתה מלחים בשירתה )33 .רשע)34 .
סופר צרפתי (״אקלימים״) )37 .מין מסמר.
)38 צד, מחלקה )42 .משקיף מהצד, בעיקר
במשחקי קלפים )43 .ללא הכרעה )45 .ענן.
)47 בית חרושת ישראלי לטקסטיל )48 .מלך
אשור )50 .נזכר לעיל (ר״ת) )51 .שמחה.
)52 מצביאה של דבורה הנביאה )54 .מגיע.
)56 עיר במדינת טנסי )58 .במאי ישראלי
(הוא הלך בשדות) )60 .כהן דת בימי תלמי
הראשון שחילק את ההיסטוריה המצרית
העתיקה לשושלת — חלוקה המתקיימת עד
היום )61 .עיר בהודו )63 .מרוב עצים קשה
לפעמים לראות אותו )66 .פליטת מזון דרך
הפה )68 .עוף )71 .אלוהי הרע המצרי.

חשבץ 18 8 0
זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל סיפרה. לאותן הספרות יש אותם סימנים. בעזרתן
של פעולות חיבור, היסור, כפל וחילוק, יש למצוא איזו סיפחה מציין כל סמל של ריבוע.

במדינה
(המשך מעמוד )26
בין ילדי ירוחם שהופיעו על המסד
היה גם דוד שושן .14 ,היו לו עיניים
עצובות והוא סיפר בקול של מבוגר על
מישפחתו מרובת הנפשות, שאביה נטשה
בשעתו, על חוסר התוחלת בחיים בכפר
ירוחם ועל תוכניתו ללמוד במוסד בשנת
הלימודים הבאה.
הבלשים עצרו כרחוב. בין אלה ש חזו
בתוכנית היה גם במאי הקולנוע בועז
דוידזון. אותה שעד, היה בועז עסוק בחיפוש
אחר ילד בגיל 11 לערך, לסירטו
החדש צ׳רלי וחצי. הנער היה צריך לגלם,
לצידו של הכוכב יהודה ברקן, תפקיד של
ילד־עבריין, נער במצוקה אופייני.
במבט ראשון נראה היה כי דוד שושן
נולד כאילו לתפקיד. זהותו אותרה באמצעות
בעל קולנוע מקומי בכפר ירוחם.
הוא הובא לתל־אביב, השתתף במיבחני־בד
שנערכו לכמה תריסרי ילדים, רובם
שחקנים מיקצועיים בתיאטרוני ילדים, או
בנים לאמהות מצפון תל־אביב המשתוקקות
שילדיהם יתגלו ככוכבים.
ההתמודדות היתד, קשה. לשושן, בן
למישפחה יוצאת מרוקו שהמיבטא המא־רוקאי
טבוע בדיבורו, לא היה כל ניסיון
קודם במישחק. הוא נראה כילד בן 11
לכל היותר. למרות שמלאו לו 14 שנים
טרם נחגגד, חגיגת הבר־מיצווה שלו
(״אולי בשנה הבאה יעשו לי בר־מיצווה.״)
אבל הוא היה כישרון מלידה ובעל אמ ביציה
יוצאת־דופן. הוא זכה בתפקיד.
שושן הובא לתל־אביב, בה ביקר עד
מה לעיתים נדירות. הוא קיבל הכשרה
והדרכה לקראת התפקיד שהוא עומד לגלם
בסרט לצידם של כוכבים מנוסים כמו
ברקן או זאב רווח. אולם נראה היה

תגלית שושן
לראות תחנת־רכבת בדימונה
שהוא יודע יותר על נוער במצוקה ועל
עבריינות נוער מאשר יוצרי הסרט. הוא
לא היה צריך להתאמץ כדי להיכנס אל
התפקיד.
באחד הימים, ערב ההסרטה, טייל עם
מלווהו ברחוב מרכזי בתל־אביב. כשחצו
מעבר חצייה ברחוב דיזנגוף, עצרה לידם
מכונית פרטית ומתוכה קפצו שני אנשים
בלבוש אזרחי. הם הציגו את עצמם כ־בלשי
המדור המרכזי. אחרי שביקשו מהמבוגר
להזדהות, שאלו :״מי זה הילד
הזה?״
״הוא ילד מכפר־ירוחם,״ השיב המלווה.
״מה הוא עושה בתל־אביבז״ חקרו
הבלשים.
״הוא בא להשתתף בסרט,״ אמר המלווה.
התירוץ
לא נשמע משכנע באוזני הבלשים.
רק אחרי שביררו בעזרת תעודות
ומיסמכים את נכונות הדברים, הניחו
לשניים ללכת.
״מה פתאום עצרתם אותנו?״ נשאלו.
״אתמול בלילה,״ סיפרו הבלשים ,״היו
התפרצויות כאן בסביבה, אנשים סיפרו
כי מבוגר וילד עשו את זה. אתם נראתם
בדיוק כמו אלה שתיארו השכנים.״
השבוע החל דוד שושן לעמוד מול המצלמות,
כשהחלו צילומי סירטו של דוידזון.
״הבעייה תהיה רק,״ אמר הבמאי ,״כאשר
יגמר הסרט. מה יעשה אז הנער הזה,
שיצטרך לחזור מאור הזרקורים לכפר-
ירוחם?״

המי רוצה ואהוב מ׳ שמתחשק רה

ההתחלה

הסוג הוע
והנערה

רומי שניידר, בתחילת
הקאריירה
הקולנועית שלה, כסיסי, הנסיכה האוסטרית
בסידרת סרטי הסכרין בהם הופיעה.

עם אלו ו״לון

רומי שניידר עם אלן דיילון,
הגבר הראשון בחייה. במשך
תקופה ארוכה ראו בהם צמד הכוכבים הרומנטי של אירופה, עקבו
אחר התפתחות אהבתם, שהתמוטטה כאשר נשא דיילון אשה אחרת.

עם הארי מ״אן

בעלה לשעבר של רומי
שניידר, מפיק ובמאי תיאטרון
ממוצא גרמני המתגורר בפאריס, לו נישאה רומי אחרי
אהבתה הנכזבת לאלן דיילון. הם נפרדו בתום 7שנות נישואין.

תיה, יש לה עוד מה להציע לצופי
הקולנוע בעולם, גם מחוץ למישחק. מדוע
היא עשתה זאת?
שונאיה טוענים שזו חיתה הדרך המהירה
ביותר לכסות את החור בתקציבה,
שגרם לה הבעל. אחרים טענו שאלה
הן סטירות הלחי שהיא מכוונת כלפי
בעלה לשעבר, נקמתה על 7שנות סבל
הכיפתור במחיצתו. ואולי אין זו אלא
הכרזת העצמאות הסופית של רומי, המודיעה
בקול גדול ש״היא רוצה לאהוב את
מי שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, ולחיות
כפי שהיא רוצה והיכן שהיא רוצה.״
הגרמנים, שאינם מבורכים בזמן האח רון
בהרבה כוכבים בינלאומיים בקנה־המידה
של רומי, יוצאים בשירי הלל
סביבה על העזתה. אומרים עליה שהיא
״היצוא הרומנטי הגרמני החשוב ביותר
מאז ריכארד ואגנר,״ רואים בה את ה־
״נשיות הרכה שמתחתה מסתתרת אלימות
משרת אימה,״ ו״יצר להרס עצמי שגם
וורטר לא היה מתבייש בו.״ וכאשר מפיק
הוליבודי מתכנן להעסיק אותה באיטליה,
בסרט שבו תגלם ראש כנופיית מבריחים,
הם רואים בכך את האישור להנחותיהם.
אחרי סיזאר ורוזאלי מקשרים את שמה
לעיתים קרובות עם איב מונטאן, ודמותה
של האשד. בסרט, הנקרעת בין שני גברים
שונים לגמרי באופיים, העבירה רעד
בכל הרכילאים, אשר ערכו מייד השוואות
וגילו שרומי עצמה נקרעה תמיד בין
דמויות אלימות וחזקות (כמו דיילון) ,לבין
בעלה לשעבר.
מה שנוגע לרומי עצמה, היא אינה
מרבה להגיב. אם הגרמנים רוצים להתרפק
עליה, שיהיה להם לבריאות. אם
הצרפתים מחליטים שהיא בעצם אחת
משלהם, ואינם חושדים אפילו במיבטאה,
כשהיא מגלמת צרפתייה על הבד, ודאי
טוב. ואם כל הדברים הללו יחד, מאפשרים
לקבל תפקידים יותר טובים בקול נוע,
אז למי כבר איכפת מה כותבים
העיתונים?

ד ד 0 *111 בשבע שנות נישואיה יכלה
¥1711ה
רומי שניידר לתת פורקו ליצר

1 1 7 11/1
הראוותנות שבה בהופעה בחולצות שקופות. עתה, אחרי שהתיי?
עם היא מיהו! סיסי, היורשת החמודה
של האימפריה האוסטרית על בד הקול נוע.
הכל התמוגגו מחיוכיה המתוקים,
ובין מנת שניצל לעוגת קצפת וינאית,
כינו אותה ״החמודונת של הקולנוע הגרמני.״
רומי שניידר, בתם של השחקנית
מגדה שניידר, כוכבת מבוקשת בשנות
השלושים, ושל השחקן וולף אלבך-רטי,
היתד. מאוד שבעת רצון. סוף כל סוף,
להיות כוכבת בגיל ,16 זה לא עניין של
מה בכך.
אלא שאפילו לאוזני הילדים מגיעים
לעיתים הדים מחוץ לגבולות ארצם. כאשר
יצאה רומי לפאריס וגילחה שעיר־האורות
מתייחסת לסרטיה כאל פטל מתוק להפליא,
ובעיקר כאשר הכירה את אלן דיילון,
החלו פני הדברים להשתנות. מצד אחד,
גוון תפקידה השתנה עד כדי כך שהופיעה,
אמנם בהתנדבות בסרט אומנותי כמו
בהמישפט של אורסון וולם, לפי קאפקא,
מצד שני, הפופולריות שלה ירדה במיק־

גרשה מבעלה הגרמני, הארי מייאן, היא חוגגת בעירום, כאילו
כדי לפצות את עצמה על שבע שנות כיפתור בחברת
בעלה הקפדן, שהוא מפיק ובמאי תיאטרון גרמני, היושב בפאריס.

צת, בעיקר בארצות הדוברות גרמנית,
שראו בהרפתקאה הפריסאית, בגידה במולדת.
העניין
עם דיילון, אמנם עלה על שירטון.
הגבר נשא לאשר. את נאטאלי (לא
להרבה זמן) אחרי רומן ארוך ומפורסם
עם רומי, וזו האחרונה, אולי כדי להטביע
את יגונה, אולי מתוך כוונות טהורות׳
נישאה להארי מייאן׳ מפיק ובמאי
תיאטרון גרמני, היושב בפאולים. תחילת
נישואיהם עמדה דווקא באנה. ורוד. אבל
סרטיה של רומי ניכשלו, הזוג עבר להתגורר
בברלין, ונדמה היה..ששום דבר לא
יפריע לרומי יותר במילוי תפקידה כרעייה
נאמנה, הדואגת לנעלי הבית ולמקטרת
של הבעל.
אבל האושר לא יכול היה להימשך זמן
רב, משום שמקסמי פאריס משכו את רומי
בעוצמה רבה. היא חזרה להופיע עם
מחזרה המפורסם דיילון בבריכה, סרט על
משולש אהבה, שהזכיר לצופים רבים את

היחסים בינה לבין דיילון, בעלה בסרט,
ומייאן, בעלה בחיים. זה האחרון, לא
שבע הרבה נחת בבירת צרפת. כינו אותו
״האינטיליגנט עם המשקפיים,״ והתייחסו
אליו בזילזול, כפי שהצרפתים נוהגים
להתייחם לכל מי שאינו שולט בשפתם.
בינתיים, החלה רומי זוכה להערכה
כשחקנית אפילו בחוגים הקפדניים של
הקולנוע הצרפתי. עצם העובדה שהסכימה
להסיר בגדיה לפני המצלמה ולהופיע
בעירום מלא, ללא תסביכים, כמו הגדולות
בשחקניות הקולנוע הצרפתיות, הש כיחה
לגמרי את עברה המלוקק והמכונד
תר כסיסי.
עכשיו, נסגר המעגל הראשון בחייה.
רומי, בת ה־ ,34 החליטה אחרי 7שנות
נישואים שמספיק לה. היא שילמה ברוחב
לב לבעלה כמיליון וחצי מרקים (שהם
היום כשניים וחצי מיליוני לירות) כדי
שיניח לה לנפשה והחלה להצטלם בתאווה
ללא בגדים כדי להפגין שלמרות שנו

מתטאן
שניידר רומי
עם איב מונטאן
בהצלחתם הקולנועית האחרונה — סירטו
של קלוד סוטה סיזאן ורוזאלי. למרות
היותה אוסטרית, החליטו אנשי הקולנוע
הצרפתים שרומי שניידר היא אחת משלהם.

קולנוע
ישראל

נעץ>ם

ס־גמה ז, סינמה 2ו...

ב ג > ה עו ם
זעקות ולחישות (צפון, תל-
אביב, שוודיה) — הסרט החדש
של ברגמן הספיק כבר לחבות
גלים בכל רחבי העולם, ואין ספק שאפילו במסגרת כלל
יצירתו הוא ראוי לתפוס מקום של כבוד.
שוב, כפי שקרח בסרטים קודמים רבים (פרסונה,
השתיקה, על סף החיים ועוד) ,זהו סרט על המיבנה
הנפשי של האשה. העלילה, המתארת את שלבי גסיסתה
האחרונים של אשה צעירה, כאשר ליד מיטתה ניצבות
שתי אחיותיה ואומנת המטפלת בה מזה זמן רב, מעמידה
את הנשים מול פני המוות, בוחנת את תגובתה של כל
אחת מהן.
הדמות הפשוטה והמובנת ביותר בין הארבע היא זו
של הגוססת (האריאט אנדרסון) השוקעת מדי פעם בחלומות
פיוטיים על העבר, מתנחמת בשביבי זברונות של
רגעי אושר ושלווה שבין התקפה אחת לשניה. האחות
הבכירה, מעשית, תוקפנית ונמרצת (אינגריד תולין) היא
למעשה ממורמרת, אכולת יצר של חרס עצמי ומרירות.
ואילו האחות הצעירה (ליב אולמן) ,קלת״דעת רגשנית
ומקסימה, זורעת הרס סביבה באדישות חייכנית.
שתי האחיות סובלות למראה הגוססת, וצערו כנה
ועמוק, אבל בסופו של דבר כל אחת מהן טרודה הרבה
יותר מדי באני הפנימי שלה, בבעיותיה האישיות וביחסיה
עם העולם החיצוני, מכדי שמותה של החולה ישפיע
עליה יתר על המידה.
רק האומנת, שכל חייה סבבו את מיטת הגוססת,

אפשר לחשוב מה שרוצים על סרטיו
של מנחם גולן — אולם כשמדובר במה
שהוא וחברתו, סירטי נוח, מעוללים ל־בתי־הקולנוע
הנכנסים תחת חסותם — אי-
אפשר אלא להביע את כל רגשי הכבוד
וההערכה.
אורלי בתל־אביב, ודאי שאינו דומה
היום לאורווה שהתקראה קולנוע לפני כן.
ניראה שדבר דומה אפשר יהיה לומר גם
על קולנוע ירון ז״ל, שהוא כמובן גם
קריטריון ז״ל.
בסוף חודש זה עומדים טירטי נוח לפתוח
בבניין שעל הטיילת התל־אביבית
שני בתי־קולנוע חדשים: סינמה 1וסינמה
( 2כנראה בהשראת קדמי בלונדון).
הראשון, שהוא פחות או יותר האולם

טולין: הרס עצמי
חשה את האבל בכל עומקו, ואולי משום כך היא גם
מעוררת, בסופו של דבר, רתיעה בשתי האחיות.
כל דבר בסרט הזה ראוי לשבח. חמישחק המעולה של
כל ארבע השחקניות. התפאורה והצילום היוצרים מעין
אווירה של גיחנום, בה מתבשלות הנשמות המעונות.
יש בסרט השלכות פסיכולוגיות, סוציולוגיות ותיאולוגיות,
ויש לראות אותו יותר מפעם אחת, כדי לרדת
לעומק הדברים.

מ> מפחד
מנע\>ם?
שחק אותה, ס ם (תכלת, תל-
אביב, ארצות״הברית) _ וודי
אלן, כמטורף לקולנוע, החי בסרטים
במקום במציאות ומאבד עשתונותיו בפני בל מה
שלובש שמלה, נעזב על-ידי אשתו, ומוצא עידוד רק בפגישותיו
הדמיוניות עם רות האמפרי בוגארט, שמסבירה לו
איך וכיצד יש לנהוג בנשים (סטירת לחי מבטיחה אהבה,
לדעת הרוח).
כבל הקומדיות של אלן, בנוי גם סרט זח מרצף של
הצחקות שלא נדבקות תמיד יחד. אבל יש באן פארודיה
משעשעת על האמריקאי השוגה בחלומות, על מיתולוגיה
הוליוודית, על הנשים המאכלסות את חג׳ונגל הניו-יורקי
ומינחגי הטרף שלהן, או על טירוף־העסקים האמריקאי
והשכר שבצידו.
ויש באן הרבה השלכות לסירטי השלושים והארבעים
המטרפים את דעת הגיבור.
אבל אם מדובר בסירטי העבר, הרי ששם הסרט צריך
לחיות נגן זאת שוב סם, והכוונה לשורה מפורסמת של
בוגארט בה המריץ פסנתרן לפרוט שוב את כחלוף הזמן.
מה זה שחק אותה סם ז

גמאי ראסד
משיח הפרא

אלן (משמאל) :בוגי בסופרמרקט
בקיצור, הרפתקאות ואלתר מיטי מודרני זה חחי
בהזיות, ושוגה בחלומות נוסח ז׳אן לוק גודאר, יבדרו
את מי שמתמצא בחומר הקרוב לליבו של הגיבור בסרט.

נ ש עז
טו ר פו ת
אלפרדו אלפרדו (לימור, תל-
אביב, איטליה) — מה שחושב
פיאטרו ג׳רמי על מוסד הנישואין
הקאתולי בבר ידוע מזמן. גירושין נוסח איטליה, פותתה
ונעזבה ושאר הסרטים שעשה לאחרונה, קבעו בצורה
ברורה מאד שג׳רמי הוא נגד חתונות. אלפרדו אלפרדו
בא לחזק עמדה זו, לאור ההתפתחות האחרונה בחוקה
האיטלקית: הגירושין הרשמיים.
אלפרדו, גיבור הסרט, הוא בחור נחבא אל הכלים,
פקיד קטן המרוצה בחלקו, חי לו בשקט ובצנעה עם אביו
הפנסיונר, וחייו אידיליה שקטה.
עד שיום בחיר אחד נחות עיניו על נערה (סטפניה
סאנדרלי) .מרגע זה והלאה ניטלת המנוחה מטנו. היא
משגעת אותו, מושכת אותו ודוחה אותו, מתעללת בו
ומכריחה אותו בכוח לחזר אחריה, עד ששבר הכלי האומלל,
בלית״ברירה, נושא אותה לאשה.
מבאן עולה הגיחנום בבמה חזקות, באשר חאב בורח
מן חבית, העוזרות נמלטות על נפשן, וכל זה בגלל אשה
היסטרית ומפונקת המתייחסת לבעלה כאל אידיוט
הכפר ברגע אחד, ובאל פר״חרבעה ברגע שלאחר מכן, ממוטטת
בל חלקה טובה שנותרה עוד במערכת עצביו.
הבעל מכיר נערה אחרת( ,קרלה גרווינח) מודרנית
ובלי תסביכים. אבל האשה החוקית מגלה את הבל.
המשטרה רודפת את הבעל ואת אהבתו החדשה, השניים

שחקן אנתוני(מאחור)
ופסל הפלא

סנדרלי והופמן: נתחתן תתגרש
הופכים למנהיגים בתנועה למען גירושין חופשיים, אחרי
שנות מאבק התנועה מצליחה ...והגבר האומלל מוצא
את עצמו עם אשה חדשה.
דאסטין הופמן ניראה בבחירה אידיאלית לתפקיד
הראשי, כשפניו המיואשות מביעות את ההיפך ממה שאומר
קולו בפס-קול. ניגוד זה בין המילה המדוברת לבין
התמונה אינו אלא תכסיס נוסף של ג׳רמי ללעוג לגיבוריו.

ששימש גם בעבר להקרנת סרטים, אבל
לאחר טיפול אסטטי יסודי, יקלוט כ*800
צופים ופתיחתו הרשמית מתוכננת ל־29
בספטמבר, עם סירטו החדש של משה מזרחי
אבו־בנאת, עם שייקח אופיר בתפקיד
הראשי.
הקולנוע הקטן יותר, סינמה ,2יש בו
מקום לקצת יותר מ־ 200 צופים. הוא
מתוכנן עבור סרטים שהקהל שלהם מוגבל
יותר. והסרט הראשון בו (שהצגותיו יחלו
כנראה שבועיים לאחר פתיחת סינמה )1
יהיה משיח הפרא של הבמאי הבריטי קן
ראסל, אודות חייו הסוערים של פסל צרפתי
צעיר בשם הנרי גודיה( ,השחקן:
סקוט אנתוני) שחי בתחילת המאה בלונ דון,
ואשר למרות שקיפח חייו בגיל ,21
הספיק להשפיע השפעה עצומה על כל
האמנות המודרנית.
העולם הזה 1880

תדריך

תי בין מודרניים נקלע כנר גאץ, קצת
משוגע והרבה תמים. התוצאה: מצחיקון
אמיתי.

תל -אביב
פריץ החתול (אורדן, ארצות־הברית)
:קאריקטרה של הבמאי היהודי
ראלף באקשי, המחלק מהלומות לכל הצבעים
ולכל הדגלים, בהבדלי דת, גזע
ומין. סרט פרנוגרפי־מצוייר למבוגרים
בעלי תודעה פוליטית.
חלף עם חרוח (אורלי, אר־צות־הברית)
:מי שלא ראה עדיין לפחות
אל יספר זאת בקול רם, בעיקר אם גילו
עבר כבר את גילאי חוק חינוך־חובה.
קלרק גייבל וויויאן ליי מקסימה לנצח.

הבלונדיני עם הנעל השחורה
(גורדו! ,צרפת) :למלחמה בין שרו־

הגנב שבא לסעוד (פאר,
ארצות־הברית) :מהנדס למחשבים מחליף
את מקצועו במשהו יותר משתלם. אם
כי לדעתו גם מוסרי: גניבת תכשיטים
מדגים שמנים המרמים את האנושות בין
כותלי החוק והמימסד. מצחיקון שנון, מבר
יים ומצולם באלגנטיות, פלוס חינם האישי
של ז׳אקלין ביסט וראיין או׳ניל.
ליידי קארולין למב (רמת־אביב,
אנגליה) :רומנטיקון היסטורי למחצה
על לורד ביירון (ריצ׳רד צ׳מבר־לין)
,לורד מלבורן (ג׳ון פינץ׳) ומי ש שיגעה
את שניהם (שרה מיילם) ונשתגעה
בעצמה. התסריט נכתב בידי רוברט בולט.

ירו שלים
סוד הקסם הבורגני (אור־נע,
צרפת) :הומור מקאברי של הגאון
לואיס בנואל: הבורגנים חולמים, משתגעים,
נרצחים, נרמסים ומושפלים, אבל
יוצאים מכל המכות בריאים ושלמים וחיים
מעתה ועד עולם.
הראש (ירושלים, צרפת) :ז׳אן
גאבן באחד מתפקידיו האחרונים, כמותחן
מיקצועי.

חי פ ה
המכונית שלי (אורד! ,צר

10111111

101100

:המצחיקן הפילוסופי ז׳אק טאטי ממעיט
בדיבור ומרבה בתמונות. הוא מדגים
את מותר האדם על המכונית ומותר הטבע
מן העיר.
בקסטר (אורה, אנגליה) :בעיי-
תון רגיש על נער הנופל קרבן לחיי משפחה
הרוסים. כמה רגעים של אמת עם
פטרישיה ניל, המטילה את מלוא כובד
אישיותה על הכל.
מעשיות קאנטרכרי(פאר,
איטליה) :מי שמכיר את פאזוליני (תיאר
רמה, דקאנזרון) יודע שאין מגבלות לדמיונו
הפרוע. הפעם הוא נודד יחד עם עולי
הרגל לכנסיית קאנטרברי (סיפוריו של
צ׳וסר) בדרך של צבע וצחוק בעיקר
מתחת לחגורה.

לנמל אילת דח שים שבדים עד
גיל ,32 אחרי שיחת צבאי נבעלי
כושר גופני משלה למקצוע
הסונארות.
במקצוע הסווארות. תנבל להגיע
למשכורת ממוצעת של ־ 1000ל־י
לחודש נטו. באם תעבוד 25 ימי
עבודה מלאים 5 +־ 4מ שמחת
נוספות.
המגורים והארוחות יינתנו ל ן
בבית נמלן(מלון של הנמל בו
תחאכסן) במחיר מוזל. כך
שתוכל לחסוך את מרבית
משכורתך. דבר שיאפשר לך
לבנות עתיר ומשפחה באילת
במשך הזמן תינתן לך עזרה
כספית לרכישת דירה נאם כי
יש צורך להמתין בתורז.
המע־ונינים לעבוד בנמל אילת
ולהשתקע בעיר, יפנו למשרד
הראשי: רשות הנמלים, בית
מעיא, דרך פתח תקוה .74
תל־אביב, קומה . 11 חדר 1121
בכל יום שישי בין השעות
9.00־ 12.00 ויביאו עמם תעודת
זהות ופנקס מילואים: ניתן גם
לפנות בכתב ל מח ר כת אדם,
נמל אילת, ת .ד .37 .אילת.

לשכת הפרסום הממשלתית

העולם הזה 1840

ת.ד7064 .

העולם הזה 1880

ל כ בו ד
מבצע גו לדסטאר

-מ כ בי

תל אביב
ה נ ני מעו גי יו ל ר כו ש ש עון שויי צ ר * ב הנ חהל גי חבא* הסבצעהא מו רי ם. ואני
מצ רףכ או 2ו פיז קי ביז בויז * בי ר ה ״ מ כ בי -ו /א ו -גו לדשטאר -על מנ ת לז כו ת ב הנ ח ה.
סוג השעה שב חר ת• בו הו א

ת מו רתהש עון א ני מצרףהמחאתדארע־ ס
נאוש לו ח לי אתהש עון ב דו ארר שו םבא ריו ת ש* ח גי גי תעםת עו דתאח ריו ת ל שנ ה

שם מ שסחה

שםפר מי

כ תו בתמדר״יזז ת

ווווווווווווווווווווו 1ווווווווווווווווווווווווווווווווווון1
גזור ועולח !

אוטו ספורט 1111ח 2 6

6ח 0ח 0 0א 3 -ו]<ח 0א 4>1 -ו ח 2 6
ל ב חיר העם לו חי ת א דו מ ה.
כ חו ל ה. צ הו ב ה או חו מ ה

או טו מט* .ת א רי כון. נג דמים. צמיד מתנת
• 5 * 5ל••מחיר לצרכו
מחירלמבצע 5 .נ ל ־ י

עםתא רי כון. נגד מי ם
* .סוול־י
מחיר ל צדנו
מחירלמבצע 7 7 . -ל״י

0 <:!31 קז-סן< 3ע ס1א ! 1)1 -ח 2 8
או טומ טי. ת א רי כון. נגדם>ם.
ל ב חי רהעם לו חי ת בורדו או כ חו ל ה
5 5 0 .ל ־יה מ חיר לצרכו
המחירלמבצע 6 5 . -נ ל״י
6ח 110ח 0 0א <]{3 -ח 0א ! 111 -ח 2 6
ל ב חי רהעםלוחיתבחולה או חומה
עם ת אריכון. נגד מים
.סוו ל־ימ חיר לצרכן
מחירלמבצע ־ 7 7 .ל ־י

^ כל מה שאתה צריך !
כדי לקנות שעון צמרת ;
במחיר הזדמנותי
זה כמה בקבוקי בירה!

מפעלי הבירה בי שראל ש מ חי ם ה שנ ה לאפ שר ל או הבי הבירה לרכו ש מ תנ ת חג יקרה ב הנ ח ה מיו חדת.

שעוניםשוייצריםמעולים ובעל* עיצובנהדרעםתעודתאחריותל שנ ה מ הי צרן של שעוני
הצמרתהשוייצרים 1£ :סא 0א 0¥£00 ,א, אז1א2£
איר לנ צל הזדמנותחדפעמית זו? כל שעליך ל ע שו ת הוא ל ש תו תאת הבירה ה אהוב ה עליך,־מכבי־ או ־גול דססאר־לאסוף
12פ ק קי ב ק בו קי ם ול שלוח עםה תלו שהמ מו ל א ובצרוף המחאה.
הבט ־ בחר -ו ר כו ש דאה אתת מונ תהש עוני םשב מו דעה או בו אבעצמךל אול םהת צוג ה ברח קרליבך 14ת־א פינ ת
רח ה ארב ע ה. שם תוכל להתרשםמהםב צור ה בל תי אמצ עי ת ולב חו רבאחדהש עוני ם בו ב מ קו ם.
אין מתנתחגיפה מזו ה אריז ה הנ הדרתבה ארוז ה שעון הופכ תאתה שעון ה שוייצרי ה מ רויי ק והנפל אלמ תנ ה חגיגי תמר שי מ ה
לדאולאחרמיקיייד.

שתהב הנ א ה ־ ענו דבשמחה ־ מבצע בירה ל חגי ם

ערומה או ל בו ש ה?
לטוטו נלהב ביותר גרמה השבוע פרד־ריק
ה סגל, ארכיטקטית־הפנים ובעלת
הפאב ז״ל, כאשר הופיעה במסיבה לבושה
ב־כן, על זה בדיוק נסב הטוטו: במה,
לכל הרוחות, היא לבושה?
בדבר אחד היו כל משתתפי הטוטו
בטוחים: בכך שפרדי לבשה שמלה. זה
אפשר היה לראות בעין בלתי־מזויינת.
הוויכוח נסב על היתר: חלק טענו ש מוכרח
להיות איזה שהוא יתר — חלק
טענו שאין מקום אפילו לצל של יתר.
שכן המקסי המרהיבה היתה צמודה ל חזה
וירכיה של פרדי בצורה שלא היתה
מביישת אפילו צילום־רנטגן, הותירה או תה
יותר ערומה מאשר לוא היתה ערומה.
על כך שפרדי לא לבשה חזייה, הסכימו
המשתתפים די בקלות. קשה היה שלא
להסכים, נוכח העדויות החותכות. הקרב
נסב סביב הסליפ. יש או לא יש.
פרדי עצמה, שהציגה בהזדמנות זו את
המראה החדש שלה׳ לאחר הדיאטה —
מראה העור והעצמות, הנחשב משום מה
כה פופולארי כיום — סירבה לשפוך אור
על התעלומה, השאירה את צופי הציפורים
בתיסכולם.

קובה זילברינג מפורסם לא רק
כמיסעדן תל־אביבי נודע, האוהב לדחוס
מאכלים שונים ומשונים לכרסיהם
של התל־אביבים לא פחות משהוא אוהב
לדחוס אותם לכרסו שלו. הוא מפורסם
גם כיהודי חסון, ששלושת מימדיו
מתחרים ביניהם על הבכורה. בין לקוחותיו,
שאחדים מהם באים מעולם־השו־ליים
שבין־לבין, הוא ידוע כבעל־עסק
שאינו נזקק להגנת שומרי־סף.
בשבוע שעבר נאלץ קובה להפעיל את
שריריו. היה זה כאשר למסעדתו, רס־פוטין,
ברחוב הירקון בתל־אביב, נכנסה
חבורה עליזה של צעירים בת־ימיים, מהדור
אשר לא ידע את פרעה.
כאשר עליזותם של החבר׳ה עברה את

פוקה והחובשת
הסף הרצוי, ניסה קובה להרגיעם. החבורה
הגיבה בהתרגשות רבה, ושני הצדדים
ספגו אבידות בינוניות עד כבדות.
את החבר׳ה הבת־ימיים לא ראו מאז
בתל־אביב, כך שקשה לדווח על מצבם.
אולם קובה הסתובב מקושט, כמה ימים
אחרי התקרית, בפלסטרים על פרצופו
וכמה סימנים כהים על גופו.
לא שזה עשה עליו רושם מיוחד.

ד רו ש ה
לצייר שמעון אכישר הולך לא נורמלי
בזמן האחרון. בציורים, אני מתכוונת.
הוא הגיע כבר למצב בו הוא יכול להתגורר
בדירה במלון שתזון בתל-אביב.
מה שלא כן המצב בתחום החיים האינטימיים
שלו, אם יורשה לי להתבטא כך.
רק לא מזמן צייצו הציפורים מכל חוטי
הטלפון כי שמעון עומד סוף־סוף לשאת
את ידידתו, דיילת אל־על היפהפיה ר,אתי.
והנה, אין קאתי ואין בטיח. הרומן הממושך
הסתיים בשיברון־לב .״היא לא טיפוס
המסוגל לחיי־נישואין,״ נאנח אבישר.
״אני צריך אשה שתדע לבשל לי ולטפל
בבית,״ אם אתן מבינות למה הוא מתכוון.
אז אחרי זה התחיל אבישר לבקש את
הנערה שתדע לבשל, לטפל בבית, לגדל
ילדים, ולשלם את חשבונות המכבסה ו־הברת
החשמל.
טוב, אז מה אם הוא מחפש אותן דווקא
במועדוני־הפסנתר של תל־אביב ובמסיבות
הנוצצות? מי אומר ששם אי־אפשר
למצוא אחת כזאת?

אכישר וידידה

פו7ן ה
ו ה סו הרת
מה שהלשונות הרעות הללו מסוגלות
להמציא, אני אומרת לבם.
בסך־הבל ניהל ד״ר פוקה הירש שיחה
לבבית וערה עם העלמה הצעירה,
כשהוא אוחז בידידות בידה, מספר לה
על דא ועל הא, ובוהה עמוקות לתוך
עיניה השחורות.
ובפי שוודאי ידוע לבם, אין מראה
טבעי יותר, ותדיר יותר, מאשר פוקה העומד
ומשוחח עם עלמה צעירה. למען
האמת, אם הייתי מגלה אותו יום אחד
משוחח עם מישהו שאינו עלמה צעירה,
הייתי מתחילה להיות מודאגת.
אז מה עושות הלשונות הרעות,
ימ״ש? הן הולבות ומגלות שהעלמה הצעירה
הספציפית הזו, שבה גילה פוקה
עניין בה רב, הינה ה חו בשת בכלא־הנשים
נווה־תירצה.
טוב, אז מה הקשר?
מה זאת אומרת, עונות הלשונות :
הלא פוקה עומד לפני מישפטו על בעיות
שמס־הבנסה טוען שהוא עשה לו.
ואם יתקיים באמת המישפט, ואם יימצא
בו פוקה אשם — הוא עוד יוכל לחטוף
מאסר, לא?
הרבה אם־ים. אבל מה בבל זאת הקשרן
נניח אפילו שיימצא שופט בישראל
שירצה להכניס את פוקה לבית־סוהר.
אז מה לזה ולבית־הבלא לנשים ן
פוקה הלא גבר, לא ן
נו באמת, אומרות הלשונות. תסמכו
על פוקה שאם הוא כבר יילך לבית־סוהר,
הוא יארגן לעצמו להגיע לנווה־תירצה,
לתוך בל החתיכות ההן.
ואתם רוצים הוכחה ז בבקשה: תראו
כיצד הוא קושר בבר קשרים עם הצוות
שם, החל בחובשת ובן חלאה.
אההה, זו בטח בדיחה.

אותם האוחזים, אותן החתימה, אותם
הבילויים ואותו המקום -וק השם שונה
הפסנתר השחורים
1 1! 1י 1הדוגמנית ליאורה לפידות והזמרת רותי נבון בפתיחת הפיאנו־בר 77
| 1 1 1 .1 11 בתל־אביב. אופנה מועדוני הפסנתר החייתה במיקצת את חיי־הלילה של
| העיר, ויפהפיות העיר שוב אינן צריכות להסתתר בבתים או במסיבות פרטיות.
^ וא הם היי מעוניינים, היו חבריה
/של מפלגת הפסנתרים השחורים מכני סים
בקלות כמה חברים לכנסת. שכן זוהי
המפלגה המגובשת ביותר בישראל: חבריה
מכירים זה את זה משנים, וכל אחד מהם
יכול לגייס מספיק קולות בין אלפי מכריו.
אלא שחברי הפסנתרים השחורים אינם
מעוניינים לבזבז זמנם במקומות משעממים
כמו הכנסת. יש להם שימוש חשוב יותר
לזמנם.
פעם, הם היו מנצלים אותו כדי להתגודד
בדיסקוטקים שבאופנה. גם מפני שפעם
הדיסקוטקים היו באופנה, וגם מפני שפעם
הם היו צעירים יותר, מסוגלים יותר לבלות
את הלילה בריקוד.
אחר השתנתה האופנה, והדיסקוטקים
פינו מקומם לפאבים. בערך אותו דבר,

תנו חיוו!

מבקש הצלם, שאינו
אלא הזמר־מלחין
מתי כספי, שנטל מצלם עיתונות את מצי
למותיו וניסה כוחו בצילום. בתמונה
משמאל: הדוגמנית ברכה וורץ בריקוד
עם בעלה של הזמרת חנה אהרוני.

נשו הערפדים

הזמר־מלחין צביקה פיק, מנשק בלהט את החזה של
הזמרת מיכל נוי, מי שהיתה שותפתו להצגה במחזמר
שיער. התמונה, הנראית כלקוחה מסרט אימים של פולנסקי, נעשתה כמובן באווירה
עליזה ומבודחת. בתמונה משמאל נראה צביקה בחברת הדוגמנית הבלונדית סוזי לרמן.
אבל לא אותו דבר. בפאב, לא נאלצת כבר
לקפצץ ולפזז כל הלילה, יכולת לשבת
בשקט מסביב לכוס בירה ולשמוע את
עצמך חושב בניחותא. זה גם התאים ל התקדמות
בגיל של חברי המפלגה.
אחר מתו הפאבים, וכיום האופנה היא
הפיאנו־ברים. שוב בערך אותו דבר, אלא
שכאן אתה מתגודד מסביב לפסנתר, נהנה,
כמו בתקופת הדיסקוטקים והפאבים, מאותם
פרצופים מוכרים וחביבים שליוו אותך
לאורך כל הדרך.
השבוע הוקם סניף נוסף של המיפלגה,
בפיאנו־בר 77 בתל־אביב.
הקים אותו איש יחסי־הציבור של קופל
טורם, מייק סטולוביצקי.
מייק הוא מוותיקי המבלים המקצועיים.
הוא מכיר כמובן אישית את כל שאר
המבלים והזמין אותם כמובן אישית לערב־הפתיחה.
וכולם
עזבו כמובן אישית את מקומות-
הבילוי הרגילים שלהם, באו לחגוג את
פתיחת המקום החדש.
שאינו בעצם כל־כך חדש: פעם שכן
שם מועדון־המפתח של שמעון ישראלי.
אחר הוא שינה את פרצופו והפך למנדיס
הראשון.

ן 1ךןוןןןןך היא אופנת הבילויים
החדשה בתל־

אביב, בה מבלים מסביב לפסנתר. בתמונה:
צמד הזמרים חדווה ודוד, שהגיטו לביקור
קצר בארץ, אחרי שהתיישבו בלוס־אנג׳לס,
ליד הפסנתרן בני פרגר שהופיע
בזמנו כמלווה של הזמרת חווה אלבר־שטיין
בהופעתה במועדון עומר כיאם.

11111־ ךןןןןךןן: ן ד הדוגמנית הבלונדית פנינה רו־ש
! 11111 זנבלום הפכה למוקד הפתיחה

החגיגית של מועדון הפסנתר החדש, כאשר הופיעה לשם לבושה

בחולצה שקופה למחצה, שהבליטה יותר מאשר כיסתה את
חזה השופע. בחברתה של הדוגמנית פנינה רוזנבלוס נראה הצייר
בעל מועדון הלילה היפואי עומר כייאם, שלמה צפריר.

כשמנדים עבר דירה, הפך המקום למסעדת
נאש. אחר הוא עמד שומם, עד שבא
יעקב אגמון והפך אותו לקאברט הסאטירי.
ועכשיו בא מייק עם הפיאנו־בר.

בפתיחה החגיגית זרמו הוויסקי והחתיכות
כמים, וחיבוקים ונישוקים עפו בין
החבר׳ה כאילו לא התראו רק ערב קודם,
באיזה מקום־בילוי אחר.

מעניק מנהל המועדון, מייק סטולוביצקי, לפנינה תזני
בלום. משמאל: דן שילון בשיחה עס אשת יחסי־הציבור
מירי זכרוני. קיצונים משמאל: האמרגן חיים סאבן עס ידידתו החיילת חני והספרית ליזה.

איווח אישי

חזרה לתחילת העמוד