גליון 1881

העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 2 | מממממ׳ן איש השנה תשי״ד איש השנה תשי״ב איש השנה תשי״ג מבקר הסוכנות שמוראק יועץ מישפטי כהן איש השנה תשי״ז איש השנה תשי״ח מצביא סיני דיין חתן תנ״ך חכס איש השנה
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 3 | מכתבים איש השנה: מ. זוארץ לדעתי יש לבחור לאיש השנה את מ. זוארץ ואת סגניו וממשכי דרכו ב. מיכאל, ח. מרמרי, קובי ניב וא. סידון. אני גם מודיע לכם שבבחירות אני
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 4 | נציגי גוז״ל והרשימה הממלכתית? היו סברות רבות באשר לסיבת התפנית שהתחוללה אצל תמיר תוך 24 שעות. אולם הסיבה האמיתית היא: תמיר חשש מתגובת שלושת היומונים הגדולים.
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 5 | כאשי־ אתה בא לפגישה. הבא לה בונבוניירה נהדרת של עלית ושניכם תה נר . ל״עלית״ מבחר נהדר של בונבוניירות באיכות מעילה, נפלאות כמתנה לכל חגיגה וארוע. ע לי
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 6 | פרסום פלד הא אתה מ 1ש ס בפה פתוח או סגור? לזמר את האמה ־ לנו זה לא משנה. אנו מעונינים רק לתת לך ולפיו תחושה נעימה ורעננה. אנו מעונינים שגם ברגעים הקרובים,
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 7 | ספגנו מכה. מפה קשה ומכאיבה. כוחנו בהסתדרות ירד. לא רק כוחנו באחוזים, אלא גם במיספרים מוחלטים. כמה אלפי אנשים, שנתנו לנו את קולם בבחירות בהסתדרות ב* ,1969 לא
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )3 של מישרד־החוץ, קטע אותו צירף רפאל למיכתבו. תודח מיוחדת ״העולם חזת״ ,1878״במדינת — !רבי-אדם החייל כפוי הטונה,״ על סיפרה האחרון של הדרה
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 9 | ער שעוורית השחיתות במשה־ התחבורה שבעקבותיה נעות ער בביש׳ שואל אוב׳ תבוניות בדתי נשיוות לתנועה המהוות את אתו הגורמים העיקרים רקטל ההמוני בווני ם ארבע מאות
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 10 | ריס ממאכננריס * שונים. חלקם עוסקים בפעולות לגיטימיות, פחות או יותר. אולם חלקם מוכנים, תמורת סכום נוח, לשחד בוחנים מסויימים במישרד־הרישוי, כדי שאלה יאפשרו
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 11 | כל בעיות לגבי אותם הליקויים. בדרך זו חמאכער פשוט טומן מלכודת ללקוח התמים: הוא דואג שאיש־וזקשר שלו, בוחן־הרכב, אכן יתעלם מהליקויים הברורים, מפניהם חשש בעל הרכב
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 12 | תמרורים מונה • לתפקיד שופט ראשי של בית־מישפט השלום בתל־אביב, השופט חיים שטיינכרג 50 המכהן מזה 21 שנה בתפקיד שופט, היה בזמנו השופט הצעיר ביותר שניתמנה לכס
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 13 | ף• אותו ליל-שימורים בטלוויזיה, ב! מוצאי יום הבחירות בהסתדרות, הפליט ח״ב דויד לוי בהיסח־הדעח פסוק מעניין מאוד. כאשר נלחץ בשל חוסר- ההישגים של הליכוד הימני, הוא
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 14 | מודח איינדה מודח כן־אהרון התנגדות המימסד — — לשינוי ורפורמה ־ במדינה ־ ו>רחץ ד מי ם מוד חברהאל גנ טי ת מ3גה משותף בין הדחת אייגדה וחדחת בך אהדדן בישראל הבחירות
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 15 | סוריה, מחוץ למים הטריטוריאליים שלד*;. במרחק של כ־ 300 קילומטר מגבולות ישראל. לפתע הסתבר כי חיל־האוויר הסורי מזניק את מטוסיו לקראת המטוסים היש ראליים. המריאו
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 16 | * במדינה ־ לשנה החדשה סטודנטים ו!טרג״טדד1391, נציגי מיבלגת העבודה מואשמים בהפעלת שיטות מלוכלכות בדי לחסל את יריביהם הבעייה שניצבה בפני נציגי העבודה בהסתדרות
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 17 | וקגיו אתת מניות 1ול־סטדיט ־ מעניינות בורסות ניירות־הערך של ניו״יורק לא התנערו עדיין מהשפל הממושך שלהן, אולם מומחים החלו רוכשים, בסלקטיביות רבה, מניות שונות בהן
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 18 | שיקוליו המוטעים ש ל אד א חד עלו למשלם ־ המיסים חצי מיליארדל״י הון יר־זוים טטפבים בן־דוור מנכ״ד חברת הצינור, שספיר לא העז לסלקו לאחר ההפסד המזעזע הראשון, נוסף.
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד )16 אולם, למרות שההשמצות נגד 180 נת גלו כמיותרות — לפהות עד שהבחירות יתקיימו, אי־פעם — לא עברו גורמים שונים בשתיקה עליהן. יו״ר ועד
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 20 | שחקנית ש״קספיוית שאינה נוהססח דהוכיע בעירום, נת־נוגו רשענו שר >י״מס גונו עומדת רהצטוו רעת ׳שואר! המתעניינים בחייה, ומוסרים מיד כאשר היא נפרדה מבן־זוג עימו
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 21 | בחשבון כי הגברת קיבלה את ההכ־שחה המשובחת ביותר באנגליה בתורת המישחק. חובבי התיאטרון שם הכירו אותה הרבה לפני שלבשה את המגפיים השחורים ומכנסי־העור ההדוקים של אמה
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 22 | גיורת (המשך מעמוד )21 רצון ברזל ואופי חזק. לפני שגוייסה להגומלים, הספיקה ריג להופיע בבקט, שדים, הפיזיקאים. וסידרה ארוכה של תפקידים שייקספיריים, ביניהם הלנה
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 23 | ויוו״ה האישי של האם הצע שנפלה קודבן לאונס קבוצתי היה גם גיסו של יעקב וחגר שלהם. יעקב קבע איתי פגישה בבית של גיסו. אבל כשהגעתי לפגישה׳ הוא לא היה שם. רק הגיס
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 24 | היא גדרה נענו -נישאה בעמאן - השתקעה בשכם -וענשיו היא מרגיזה את קציני הביטחון של ישראל וירדן הנמרה משב התאספו אלפי פליטים שהגיעו מקלקילייה, העיירה שהציקה כה
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 25 | ע 1עןןל !| הןדוךן קריסמס, אמה של ויי־מונד, כמתנדבת לצוות רפואי לאחר קרבות מילחמתיהשיחרור, בחברת יהודים. עם הנזיוות ריימונד (הילדה מסומנת בחץ) בבית־הספר הצרפתי.
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 26 | מליונים במדינה (המשך מעמוד )19 בפאריס, ואחר שימש בתפקידים שונים במערב־אפרקיה. ב־ 1961 התמנה כחשב כללי באוצר, שימש בתפקיד עד שהתמנה מנהל הצינור בראשית .1968
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 27 | ספני ״ספינת השלום י השתכר! באשדוד וא״בי במעט טבע בלב־ים שדרן השלום אייבי נ תן כמעט טבע השבוע — מבלי שאיש יידע את מקום טביעתו. הדבר היה בעת ש• אייבי שלח את
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 28 | הנ מרהמשכםי (המשך מעמוד )25 מילחמה. איך אלפים נמלטו מעכו לביירות, במילחמת .1948 איך הכל נשכח — מלבד הרצון לשמור על החיים היקרים. ״אז, בתוך פחד־המוות מפני
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 29 | הוא יודע הכל על תולדות היישוב, שאל ותיענה. ססו שטת התיישבות התע רוכ ה שתבקר נ ה יותר מפ עם אחת, ותיהנ ה מרגע כניס תך -אל ת ער הרא שונים. א ל בית ה דפוס הישן.
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 30 | (תמשך מעמה־ )11 עניין ד,גרז׳? כאשר טיפל בצמיגים ובמעצורים, הרי לא ניסה להסוות את מעשיו. בשביל מה עכשיו ההצגה? מאוחר יותר, בשעת התשלום, גיליתי את הסוד: עניין
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 31 | רון תיקן אותם או לפחות חיזק את הבר־גים. הבוחן בדק והשיב בשלילה :״כבר מזמן לא נגעו לך במקום הזה,״ אמר. הוא לא ידע כמובן כי משרד־הרישוי של משרד־התחבורה אישר הגה
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 32 | לפני שאת מוצאים פתרונות לתחבורה מתחת לאדמה ! 1מי\ז תנו לנו לנסוע על פני האדמה לתחבורה ציבורית דרושי נתיבי מיוחדים 1םתק די מהלמ סי ע ההמוני 0 - אגד ־ המחלקה
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 33 | במדינה (המשך מעמוד )28 תינוקה הפעוט מהבית. כיוון שאי־אפשר היה לגרש אשד. עם תינוק לרחוב, העבירו אותה לדירה בת, חדר שהעמידה לרשותה העירייה בשיכון סלע חדש. ״זה
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 34 | אנו נלחמנו,נלחמים ונמשיך למען פתיחת בתי קולנוע-תיאטרוו אולמות קונצרטי ומקומות בידור ושעשועי ביו שיש בערבובשבת כדי שנהפוך את ישראל למדינה מודרנית ומתקדמת ללא
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 35 | קולנוע סרטים בוני וקלייד הגידסה השלישית ב ר חו למק סי קו של עמוד השער׳ עמוד השער הוא אחד המחזות האמרי־י קאים המצליחים ביותר במאה הזאת. בפעם הראשונה הועלה בסוף
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 36 | 7ה נוח כשיש אבא עשיר א ם איו לך אב א עשיר, איד תגיע לדירה בכו חו ת ע צמך? ועוד במ חירים של היו ם? כן, זה קשה, אבל לא בלתי אפשרי. עםקצת מאמ ץ מ צידך ועזרה מ בנ
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 37 | ומה עם פער הדורות? ״מצאתי בפוקר! את הכל. הוא הכל בשבילי,״ מתפעלת בת ה־ .18״הוא גם אבא בשבילי, גם מאהב, גם גבר. נוסף לכך הוא גם ג׳נטלמן. כסף לא מעניין אותי,
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 38 | זמר זמר לח אני שר רק על מה שכואב לי יששכר (ששכי) ל,יי, הוא מלחין- זמר צעיר ומוכשר אשר טיפס לאחרונד, מפינת הפיזמון החדש אל פינת המרגנית הישנה בזמן שיא של 34
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 39 | בוילון אבן־זוארץ ג׳ק המרט ש שדחן עבד עליו
העולם הזה - גליון 1881 - 19 בספטמבר 1973 - עמוד 40 | כ״כי מפניי 1881: 1יי 01111
חזרה לתחילת העמוד