גליון 1883

העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 1 | מפכ״ל המישטרה רשענו ־ במרכז נו שת שחיתות בהתאחדות
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 2 | פולקלור ריקוד ח סידי — בוא ונצא לקראת שבת ה מלכ ה כל מי שקונן על היעלמו של המחול העממי החסידי וביפה את היסונלקותה של מסורת קבלת השבת בשירה וברי קודים עשה זאת
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 3 | --ממי שנתו של מייסדו --מאיגרא רמה לבירה מלדסטאו־ תשקיף מדפיאל ז. (עם תשלום אגרת הרדיו והטלוויזיה, תשל״ד) הזמן פו עללטובתנו ת חזי ת טירוף לשנת תשל״ד מערכת ״ 200
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 4 | אופן מימושן שד העקרונות הנ״ל.״ פירוש הדבר: רוטציה בין פעיל ומיקוניס, אם תקבל מוקד מנדט אחד. רק בתנאי זה ר.סכים מיקונים לחתום על רשימת המועמדים, שלא היתד. מוגשת
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 5 | 111א ב תוג לאור א בנו׳!׳ ק ר או רבבות אז ר חי ם ב שנים האח רונו ת, באשר נתק לו במעשי עוול, ש חי תו ת ו שרירות ביו רו ק ר טי ת. ברוב ה מי ק רי ם הי ה די ב ק רי
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 6 | מכתב לבוחר המרכז החופשי הוא יודע שבכנסת הבאה תהיה כל יוזמה שלו כפופה להסכמתם של העסקנים הקטנים, אשר עליהם שפך אש וגפרית אך אתמול. כל זה נכון. פה ושם יתנו לתמיר
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 7 | * אלו הן ציפורנייך -זוהרות ומטופחות בשלל גווני לאבות פרוטאיניות. ( 4.70ל״י) ח 101 סז ק וז!1״ץ זטס 1ס 011 0א * אלו הן שפתייך -המשוחות בשפתוני נטורל-וונדר
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 8 | מסיכות וחגיגות אינן נכללות בתוכנית העבודה של המערכת. למרות זאת חרגנו ממנהגנו בשבוע שלפני ראש־השנה, כדי להכין במישרדי המערכת מסיבת הפתעה קטנה. בשעה המיועדת
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 9 | סח׳ לו־מון ערכה תצוגת סקי־מי בלי מכנסי , 8ערב צאתו לחופשה בקיבוצו, גבעת־חיים, נכנם מזכ״ל ההסתדרות יצחק בן אהרץ לקפה אקסודוס בצפון תל־אביב. קרא לעברו סוחר
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 10 | מכתבים ציין שמי מדיגות — דרך אחת! היסטורי ״העולם הזח״ ,1881״תחבטחה האלוקיה לערביי ארץ־ישראל״, מכתב למערכת של הקורא ד״ר שלמה רוזנבאום־נרקיט, הטוען כי ליהודים
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 11 | לפני שאת מוצאי פתרונות לתחבורה מתחת לאדמה ! תנו לנו לנסוע על פני האדמה לתחבורה ציבורית דרושי נתיבי מיוחדים 1ם ת קרמה למסיע ההמוו י אגד-המחלקה ליחסי ציבור העולם
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 12 | האם מוביל קו ישיר מביצות נהלל לחולות של פיתחת־רפיח? ך* מונה בטלוויזיה ג קריית־־ארבע. פאר ההתנחלות הישראלית לייד חברון. יורשי <1 1אברהם אבינו. בית־מלאכה.
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 13 | בערבי בודד על שביל נידח, מברכים אותו לשלום וזוכים בברכה חגיגית בתשובה. אבל היו סיפורים על ערבים שבאו לטיפול במירפאה, ושררה הרגשה כללית שקיומה של נהלל טוב גם
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 14 | מכתבים (המשך מעמוד )8 לזוגות צעירים לפני הבחירות. הבשורה פורסמה בדבר. מודיעים שם לזוגות הצעירים תושבי חולון כי עיריית חולון יחד עם שיכון עובדים יבנו בתים עם
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 15 | אי ך ל 1ק 1 בגולד ה ** ספרים לי שכאשר שמעו במטה־ 1* 1הבחירות של המערך ששולמית אלוני אוספת חתימות להגשת רשימה עצמאית משלה, נערכה התייעצות דחופה של הבוסים. כמה
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 16 | 0 5 1 1 1 :1 9 1 9 מברך בב>רכת עונה טוב ה וגמר ח ת עו ה טובה את כל התורמים להצלחת טקס בחירת מלכת המים : 1973 בעל מ לון ״ מלכתשבא״ אבנ ר תו מ ר. בעל חברת ״ מ רו
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 17 | עקרונות מקודשים. איני רוצה להאשים רק את הזולת. הבה נפשפש גם במעשינו שלנו. כניעתן של מדינות אירופה, בזו אחר זו, לאיומי טרור הנעשים, כביכול, בשם העם הפלסטיני, לא
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 18 | ס האמגד״ם 1 כשתבוא לעבוד בנמל אילת״. (המשך מעמוד )11 זה עתה ממישהו — ולא מישהו אלמוני, מופשט, הנמצא במרחקים, אלא ממישהו חי וקרוב. המתנחלים אינם אידיאליסטים,
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 19 | ענעביד 51 סיכויים מצו״נים ל״עץ־לבוד־ח״כ יוסף קרמרמן חזר לאחרונה מניהול משא־ומתן מתקדם עס חברה אמריקאית נודעה בתחום ייצור מיכשור רפואי. החברה, הנמצאת בשליטת אחת
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 20 | במדינה (המשך מעמוד ) 14 של בני שבט סבאח. מדווח כתם ״העולם חזה״ עד סיורה שד חוליית־חכיסז־י כפיתחח, בשבוע שעכר : לאתר ימית הגענו על גבי קומנדקאר בעל הנעה קדמית,
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 21 | שערורית שחיתות חדשה בספורט: נשיא התאחדות הכדורגל עובר לעבוד בחברה שזכתה במינרזי ההתאחדות הבוס החוש •רקמי מנכ״ד חברת מודיעין אזרחי ולשעבר קצין במישטרת מחוז
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 22 | ף* של ״ד תהיה כנראה שנר חזקד. 4 1מאוד בתחום הבילויים. לא יכול להיות אחרת. שנה שמתחילה עם שמחות וחגיגות כאלה, מוכרחה להימשך בצורה זו ואכן, ראש השנה תשל״ד, החג
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 23 | בפני הטרנזיסטור, לעצום את העיניים מול הכותרות. כל אחד ידע שמרגע בו דרכה רגלו בחולות אכזיב של ראש־השנה — עליו להתפלל בלי בגדי־עבודה או חליפת ערב, כשהוא עטוף
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 24 | ראש השוה דבידו״ם (המשך מעמוד )21 על המידשאה הענקית שבין סככות הקש של כפר־הנופש ניפתחו שולחנות ענקיים, כשכל תנובת הארץ, פירותיה ומישמניה מצפים להסתערות הקרובה
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 25 | בלה הראל (מימין) מאשימה אה אסתר הול״! (משמאל) שבויות ׳שואל ו ש ענו נ ה מו?, ועצתה של בורדה ומועמוח הממון וננסה נ אה ויוה להוס מ ש 3חהה ארבע שנים בצבא הבריטי
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 26 | ..סנן השרום״א״נ 1תן יורד אל החוף 14 כשידו האחת אוחזת | 1111111 /בכוסית המשקה ממשש אייבי את פניה של גליה ג׳קסון, קרמיקאית מראשל״צ, כמי שאינו מאמין למגע ידיו. 1ן
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 27 | תערוכתה שר ציירת אילתית הפכה לאירוע חברת לחיות מתחת >מי 7ן ו 1סקוב האווגינאר הציירת האילתית אביבה דקל בפתיחה החגיגית של תערוכתה בחברת רפי נלסון, כשמאחור תלויה
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 28 | איריס רו־דסקו -ידיד תו האחרונה של הזמו רומן חדש סונישסרס בתחילה, התנהל ביקורו של אבי לפי התוכנית. חתיכות תל־אביב והסביבה ניצבו בתור ארוך וסבלני, והתנועה בחדרו
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 29 | שיני ח אהבה ארוחה על המים היתד, זו ארוחה קטנד, ואינטימית, ל־14 איש בלבד, שערכה דיילת אל־על שרה ד מון לכסה מכרים. אירוע לגמרי שיגרתי, שאותו עושים כולנו מדי פעם
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 30 | במדינה רפ 1אה ביוו־ חו לי ם מגומי בנזרגות ביודוקראמית מסגגת את חייה שד כד יודדת ה 3כ 3סת דכית־החודים ״הקרייח״ בתד-אביב ״רק מטורף אמיתי — או חלוץ אמיתי — מסוגל
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 31 | 1ן 111 [ 1ך י [ 11 מאחורי מחסומי המישטרה מצטופפים מחפשי המציאות למיניהם, 11 11111111 הבאים למכירה הפומבית של חפצים אבודים ומוחרמים. יש ביניהם סוחרי חפצים
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 32 | מחבש׳ המציאות רצוי לך לשוב ולהיצמד אל ידידין הישנים המתגעגעים לחברתך. לידם תרגיש טוב יותר. עליך לשכוח א ת וזי- לוקי-חדיעות שאירעו ביניכם לאחרונה. ידי] 11ן1 דיך
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 33 | תמרורים מונה לתפקיד ראש היחידה למח־קר ופיתוח בצה״ל ומערכת הביטחון, במ קומו של תת־אלוף יצחק יעקב הפורש מצה״ל, אל״מ עוזי עילם 39 שנולד בתל-יוסף והתגייס לצה״ל ב
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 34 | ו\ וי! [1סן ן ן! ,מירון, החשמלאי של להקת כוורת נכנס לאקסטזה מאחורי־ 111 הקלעים לשמע הצלילים האהובים עליו .״כל החיים שלי אני שומע מוסיקה״ אומר מירון, צלם לשעבר,
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 35 | האם יהיו נגני להקת מוות ״החיפושיות״ של ישראל? הצבאית אין כינורות. אז ישב ולמד לנגן באס, למד לנגן גיטרה, למד לנגן על תופים .״לא תרגיש עליו שהוא עולה הדש״ זורק
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 36 | נ אי
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 37 | 1חגיגה כתוך כוורת 0 1 (המשך מעמוד )43 כים מכות על כרטיסים להופעותיהם. צריך פרוטקציה סוג אל״ף כדי להשיג כרטיס ברגע האחרון. קשה להאמין שרק לפני מספר שבועות עוד
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 38 | ^חיי אישות/ חפשיים ללא דאגה! עם ההמצאה השוויצרית המשוכללת בקשי טלון הסברה חינם אודות שיטת 0.0.אינדיקטור הבדוקה והמקובלת כיום בטולם כולו 0:0 .אינדיקטור(ישראל)
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 39 | 16 מתוך 61 המועמדים ברשימת מרי לכנסת אור אבנר אמנון !יברח עיתונאי, תל־אכיכ עורך־דין, תל־אכיכ שמואל סגד עורך־דיו, תל־אכיפ על פי ש ב ״ן 1 0מורה פסמינר, פתח־תקווה
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 40 | קריאה זו מנוונתאליך ! אתה — שהינך חבר או אוהד תנועתנו. שאמרת לעצמן מאות פעמים בשמונה השנים האחרונות :״טוב שיש איש בזה בכנסת — טוב שישנה סיעה בז א ת!״ אתה —
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 41 | היד״ מלטפות או הולמות ־ אך תמיד שלוחות לקופה ך* שיאים היו מדהימים — לשני ה אחרון בפריז״ .ייתכן שבמה שי 1כיוונים. מעולם לא היתד. לקולנוע נוגע להישגיו
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 42 | . 1ט אנגו א ח רון בפריט (צרפת) (המשך מעמוד )37 מאלקולם מקדאואל, השחקן הצעיר ש התגלה ב״...והיה אם״ ,כבש את עולמו כאלכס, התגלמות האלימות, ויחד עם זאת דמות אנושית
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 43 | . 3פליני -רומא ( אי טלי ה) .4ז ע קו ת ולחי שות (שוודיה) לה ביותר בסרט כולו. בסיגנון שונה לגמרי, בנוסח משחק ל קולנוע הישן והגדול מן החיים, צריך להזכיר את שרה
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 44 |
העולם הזה - גליון 1883 - 3 באוקטובר 1973 - עמוד 45 |
חזרה לתחילת העמוד