גליון 1884

העולם הזה - גליון 1884 - 9 באוקטובר 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1884 - 9 באוקטובר 1973 - עמוד 2 | לשלום ברגע זח נתונות מחשבותינו לאחינו בחזיתות, המחרפים את נפשם, פנים אל פנים מול חמוות. ליבנו עם האמהות׳ האבות, עם כל חמישפחות העוקבות בחרדה אחרי חחדשות,
העולם הזה - גליון 1884 - 9 באוקטובר 1973 - עמוד 3 | אמרנו שלא ייתכן מצב של ״לא מילחמה ולא שלום.״ שבהיעדר שלום, מוכרחה לפרוץ מילחמה, במוקדם או במאוחר. כאשר תיארו לנו את התמונה הוורודה של ״השלום בדרן,״ ״חשלום
העולם הזה - גליון 1884 - 9 באוקטובר 1973 - עמוד 4 | ״המלחמה תפסה אותנו עס 1111הוון המכנסיים למטה,״ התבטאו J D 1/ II I J I 1 1\ 11 בציוריות בצה״ל. במציאות תפסה המלחמה אח חיילי גולני עם החולצות למטה. בתמונה נראים
העולם הזה - גליון 1884 - 9 באוקטובר 1973 - עמוד 5 | תור לאוכל ״הבהלה לרעב״ שאחזה בתושבי הערים למחרת יום הכיפורים, התבטאה בתורים ענקיים לחנויות המכולת זהסופרמרקטים, בהסתערות על מצרכי מזון חיוניים ואגירת מצרכים
העולם הזה - גליון 1884 - 9 באוקטובר 1973 - עמוד 6 | היתר שווה, בעיני המצרים׳ תמורת הי שג פסיכולוגי ופוליטי זה. היתה, כמובן, גם אפשרות רעה יותר, והמצרים לקחו אותה בלי ספק בחשבון. הם היו מוכרחים לדעת שתוך הדיפת
העולם הזה - גליון 1884 - 9 באוקטובר 1973 - עמוד 7 | zamm im m. / כאן 1ה mmam הת חיל: ה סולל ה המצרית מול איסמעיליה, כאן פחות מן הרגיל, והמדינה כולה שקועה באווירה דתית. כך פרצה מילחמת יום־הכיפורים. עוד מוקדם
העולם הזה - גליון 1884 - 9 באוקטובר 1973 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )7 על ״קו בר־לב,״ ייחשף אפוס גבורה אנושית יחיד במינו. אלא שגם סיפורי גבורה אלה אין בהם כדי לשנות את העובדה הפשוטה בי ״קו בר־לב״ לא עמד במשי מה
חזרה לתחילת העמוד