גליון 1885

העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 2 | * * אז הו קמה המערכת הנוכחית של עתון זה, באפ־ 1 Jריל ,1950 לא היה אף שבוע אחד שבו לא הופיע העולם הזה. לא רק מעשי האלימות שכוונו מדי פעם נגד המערכת עצמה, כמו
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 4 | ד! נאלץ להתגונן דבריו של משה דיין כיום א׳ השבוע היו פתיחה של מערכת־ההתגוננות שלו, מול סימני־השאלה החמורים המוצגים לו על ידי מומחים פוליטיים וביטחוניים.
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 5 | אם במקרה יש לבם חברים שהתארחו לאחרוגה ב״סלע האדום״ באילת. הם יספרו לכם בהתלהבות על החידושים הרבים שנעשו: על החדרים היפים והנוחים בהם טלפון, רדיו ומכשיר
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 6 | פעם אחת הגדיר מישהו את המישטר בישראל כ״דמוק- רטיה המרגיזה ביותר — זוהי המדינה היחידה בעולם שכל אחד בה יכול לצעוק, לזעוק, להתריע ולהאשים, וכל מה שייאמר או ייכתב
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 7 | 3 nnn׳ 3שד כתב הטלוויזיה 13׳ טושקין: הון בב־ת־בנסת עם סוריה ומצריים. אחד מכתבים הזרים טילפן אל דובר צה״ל, תת־אלוף פנ ח ם (״ם ינ״ ייוד) לחב, ביקש לשמוע ממנו
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 8 | ,מכתבים , שכה מוכה אומנם באיחור, אבל פכל הלב: שנה טובה. שולמית הרצפלד, ומת־ג! שנת גידול והוספת מדורים חדשים ומעניינים וכן שנה שבח תגלו את פניו האמיתיות של
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 9 | אך מעניין אותי מה דביטחון של לילי שהיא באמת לא בהריון? אבנר שמיר, חיפה • לפני תחילת עבודתה על הכתבה, נבדקה לילי פרי במרפאת קופת־חולים וקיבלה אישור שהיא לא
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 10 | לפני שאת מו צ אי פ תרונו תלת חבור ה מתחתל אד מ ה ! ת uלנו לנ סוע ע ל פני ה אד מה לתחבורה ציבורית דרו שי נתיבי מיוחדי ז כו ת קרחה למסיע ההמ1י ם! אנד־המחלקה
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 11 | sum הממשלה מטפחת המתזפולים ראשי מישרד המסחר והתעשייה גילו לאחרונה חוש הומור מופלא: בעיקבות הביקורת הציבורית על חוסר התגובה מצד הממשלה להשתלטות המונופולים על
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 12 | תמרורים נישאו • בתל-אביב, בתו מבכורה של שר־התחבורה־והתיקשורת שמעון פרס, צכיד! פרס שהיא בוגרת אוניברסיטת ירושלים ומורה לצרפתית ואנגלית, וד״ר רפי ולדן שנולד
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 13 | ?*lltf |mhm ה אי ל 1נ 1ה כ1י כאשר סוער הקרב, איו הדעת נתונה >מחשבח על העתיד. בזירת״חקרב עצמה, קיימת רק מחשבה אחת: להחזיק מעמר, לנצח. המשימה, חעייסות וחסכנח,
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 14 | TUHvrn ?urran * vנו נחיה המנצחים ונילחם עד ה־ S N / /ניצחון,״ הכריזה ראש־הממשלה גולדה מאיר במוצאי יום־השבת האחרון. ״בעוד זמן קצר תיפול הכרעה חד־משמעית בחזית
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 15 | הציבו לעצמם עם תחילת המילחמה. שום צד לא השיג כל הכרעה שהיא. כל צד יכול היה להתפאר בניצחונות טקטיים, או לם מבחינה איסטרטגית, ומבחינת תפיסת המילחמה כולה, חרי חוץ
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 16 | אלות רכות ריחפו על הימים ׳הראשונים של דד U/מילחמה. שאלות שעוד יטרידו את המומחים ואת הצי בור במשך חודשים ושנים. ביניהן בולטת שאלה אחת׳ שעליה ניתן לתת את התשובה
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 17 | חסידי הקו ראו בכד אישור סופי לנכונות גישתם, מתנגדי הקו השיכו עד כד — תחידה כ• וויכוחים פנימיים, לאחר מכן כפה מלא — כטענה נגדית מוחצת. הם טענו, לא פחות ודא
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 18 | ך * ו ת, סי ף, אני מנתק ויוצא.״״ אלה היו המילים האחרונות שנקI// לטו ממכשיר־הקשר של מעוז המזח בתע־לת־סואץ, בתום שבעת ימי מלחמה רצו פים. האיש ששידר אותן באפרכסת
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 19 | מילוומה ללאהכרעתי (המשך ׳מעמוד )15 כתוב בספרים. יתרון זה לא בא עד כד? לידי ביטוי מספיק ומשום כך לא התאפשר בעצם לכוחות צה״ל בסיני להכריע עד כה את הצבא המיצרי.
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 20 | ^immimmm.. M 1ן פינוי הפצועים בבסיס עורפי של חזית התעלה, מובל לוחם פצוע כשהוא נישא קל ידי חבריו על גבי אלונקה, אל המסוק שיטיס אותו צפונה, mMmm שימחת הפגישה את
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 21 | האוטוגואפים של גורן על גבי ״תפילת הדרך״, ל אושר משקפים rהחיילות שפגשו כימים הראשונים למילחמה משקפת את הדאגה של העורף ללוחמי החזית בעיקבות הידיעות המדאיגות
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 22 | קורא העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 יקר מאוד בעיצומח של
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 23 | — ממישנתו של מייסדו על נערות בבל שם ישבנו גם גפינו. ד״ר זוארץ (בבית־בושת בעירק)1416 , דע את ארצך פכים קטנים ם! העולם הרחב • יגעת ומצאת _ ת א מין! לפדרו ארמאנדו
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 24 | הצד הפסיכולוגי של המידהמה בצד המצר• * 4ה קרה פתאום למצרים האלה? 1 Jשאלה זו ניקרה השבוע בלבם של רבים — חיילים ואזרחים. ביומיים הראשונים של המילחמה, כאשר המצרים
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 25 | תעמולה מצרית: טוק תצרי ב צד התערב׳ של התעלה. ליד גשר הסירות ביותר בעולם. כימעט בכל מיקרה, המניע העיקרי לפאניקה הוא חרגשודהניתוק — הפחד שמא מנותקת הדרך חזרה
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 26 | — האםהםהש חנ? 1 (המשך מעמוד )25 כדי רדיפתם אחרי ה״היקסום״ המיסתוריים, שכבשו את מצריים ורדו בה במשך כמה דורות. תוך זמן קצר למדי התנדף החשק האימפריאליסטי של
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 27 | יותר טעים מפרחים כאשר אתה בא׳לפגישה. הבא׳לה בונבוניירה נהדרת של עלית ושניכם תהגו. ל״עלית;־ מבחר נהדר של : בונבוניירות באיכות׳מעולה, נפלאות כמתנה לכל חגיגה
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 28 | עם סרטי צילום p y אגפאקולור סרסו
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 29 | לפניך 2דגמי קרייזלר תוצרת צרפת, דגמי . 1973 קרייזלר 1 160 מיוע 1639 סמ״ק 4 ,הילוכים סינכרוניים, צמיגים רדיאליים, בלם כח בתוספת בלמי דיסק, ריפוד משובח, תא מטען
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 30 | סיבונים במדינה י מיליונים משתמשות בהם מדועכהר בו ת הנ שי םבעולםה בו ח רו ת בטמ פו ני נומפקס יו ת ר מאשרבשארהסוגים של הגנ הסניטריתגםיחד? ר א שי ת, ט מ פו ני
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 31 | עתה לכדה, בדירה הדלה בשכונת מונטיפיורי, עם כנם בן הארבע וכתה, מנישואים קודמים, כת החמש־עשרה : רחמים ואורי ושושנה היו חברים שנים. לאורי ולאביו הזקן היו עסקים
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 32 | גל חדש של הצלחות פינאנסיות כירן עיסו התמוטטות כוחותיך. אל תהסס ליטול חופ־ אוויר השדה, לחכיר אנשים חדשים אבל מצד שני, אל תיכנע לנטיותין הטב* עיות לחסל את ההווה
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 33 | אלף ל״י) .עובדה זו עוררו? את זעמם של אירגונים נוצרים רבים, ובמיוחד של איר* גוני הנוצרים הצעירים שמצאו להם מטרה הדשה למסעי־צלב. כבר מאיימים להזעיק את האפיפיור
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 34 | מעל גבעה חולית של חול צח יכול הבן־אדם, לבוש או עירום, להינות לא רק מקרני השמש, אלא גם מנופים אנושיים. ץ« דינת מסצ׳וסטם היא אחת ה* Uמדינות השמרניות ביותר
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 35 | M ip המדאה המשפחתי שית ידידים שתי מזכירות פאריסאיות משוחחות עם ידיד בחוף הריביירה הצרפתית. השנה הוצפו חופי צרפת בנערות חשופות חזה. מאמצי כמה עיריות ומישטרות
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 36 | נסנו נושא נוי 1uonnni׳DlJllשוהמבחר תוכניות חסכו! וודש!! הגזורות לפי מידתך ומותאמות לצרכיך 4000 חסכה להכנסה גבוהה מענק מידי. בתוכניות החסכון של בנק לאומי בין
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 37 | S iil אן אפשר למצוא את סרוסי ואת *Jאברבנל לצד האלופים חיים הרצוג, צ׳יץ׳ והשחקן אילי גורליצקי. לכאן באים אבות ובנים, קשישים ופספוסים. כאן אין כל משמעות לגיל,
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 38 | לבניית המארינה. והנה, מהר יותר משחשבו, הגיע היום הגדול: הם יוצאים להפלגת הסולו שלהם. ראשם עמוס הוראות: בדיקת הסירה. חוקי התנועה. זמן צאתם. זמן שובם. בזהי רות,
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 39 | אוננ״ם ער הסינון סירת־מנוע, קצת מסורבלת, מתוצרת עצמית, עוגנת בחוף המארינה התל־אביבית, על סיפונה של הסירה, שבעלי היאכטות היו ודאי מלגלגים עליה, קשורים שני-
העולם הזה - גליון 1885 - 15 באוקטובר 1973 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד