גליון 1887

העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 2 | סרטי הצילום האחרונים שצולמו על ידי רמי הלפוין, צלם מערכת ״ה עול נ מרבית הצילומים שפורסמו בגיליון הקודם של העולם הזה, צולמו בידי צלם׳ שלא. ראה אותם ׳ ולא יראה
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 3 | תזה״ שנלחם ביתיות שיויון בשיח התעלה וצילם את הקונות תוך נוי לחימה הטראגית כי רמי אינו עוד בין החיים. י הידיעה על כך טרם נמסרה ׳ למשפחתו. י כשורת האיוב הגיעה
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 4 | מדוע לאמפרס מי ם א ת מי ספרהא בי רו ת? תיגינן ל ף מ* עו ל ה? מי יורד? המילחמה שינתה באופן מהותי את מעמדם של אישים רבים בצמרת המדינה עם הנפגעים העיקריים נמנים
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 5 | על המשבר הגלובאלי הפיתאומי ששינה אח 13׳ המרחב 1דדחמתה עו ד ם שלא הי ת ה ך* סרט על מילחמת־העולים השלישית ( ! יכול היד, להתחיל כך : אוקטובר .1973 תאריך שנחרת גלב
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 6 | א 1שינו סיטר טאונסנד, מי 1 סי שהיה אחד מגיבורי הקרב האווירי על בריטניה במיל־חמת־העולם השניה, ושהתסר־ סיסמתמילחמס ׳ 01הכיפורים : ״ לאי צו םולא ״ שן שומרישראל
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 7 | סופחו אל היחידות ולא ד,צ־טיינו במידה רבה של טאקט או שאר־רוח. שאלותיהם ודי- ווחיחם של כמה מהכתבים ה צבאיים, עוררו גלים של. תר עומות בין הלוחמים, בין אלה היה כתב
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 8 | — מילרומת העוד (המשך מעמוד )5 היתד. כניעת או ממסה. יתר על כן: הארמיה כולה היתד. במצב קשה. מניות שבמיקדד. של חידוש הקרבות יכול היד. צד,״ל לנתקה במכה אתת. מצבו
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 9 | ת תוכן המאמר הזד׳ אפשר לתמצת נ־ 18 סי־ לים: יהיה זה אסון אם ניהול המדינה יהיה מסור, בימים הנורדיים הקרובים, כידי אותם האנשים שהביאו אותנו עד הלום. פא יני
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 10 | במדינה מה של הנושא בישראל. אך יתכן גם שהבינו וקיוו על־ידי עיכוב הרשימות ללחוץ על ישראל כדי להשיג הישגים שונים, כגון: • החזרת צה״ל לקו ד 22-,באוקטובר, יום
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 11 | מתי נודע לראשונה למנהיגי ישראל כי המצרים והסורים עומדים לפתוח במיתקפה על ישראל ז חירום והנחתת מכה מונעת מהירה כדי לשלול מהאוייב את היוזמה במיתקפה. איזה צעדים
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 12 | מי לחמח סימני ה שאלה המעוזים בקו הפסקת־האש, כשהיה צורך לרכז את כל הכוחות במאמץ בלתי־אגושי כמעט לבלום את המיתקפה הסורית ביחס כוחות של ! 1:15 במצב בו כוחות
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 13 | התפיסות המקובלות והמקודשות׳ בצה״ל לא עמדו בהם במיבחן. הדבר נבע בעיקר מצורת לחימה שצד,״ל לא הורגל בה. היו פיקודיו בעבר. השאלת אם נבון היה למנות כמפקד חזית זו
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 14 | מי לחמח סימני ה ענ אלה (המשך מעמוד . )13 לשידור, יצר. המיקבץ של שידורי הצלחות מהחזית תחושה אופטימית לגבי מהלך המילחמה. הפסיפס שנוצר משידורי הכתבים היה שונה
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 15 | של הצבא המצרי בגדה המיזרחית להפריע להתקדמותו, תוך הפניית פניהם אליו. האגם המר, שרוחבו מגיע עד ל־ 15 קילומטר, היווה מעין חייץ בין הכוחות המצריים שממיזרח לתעלה,
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 16 | בגוד דגו 11 בגדה המע בתום הסוג ארבעה מפקדים בג׳יפ בבוקר הראשון של הפסקת־האש. לילה קד דם לכן עוד ניהלו נזילוזנזה נוראית ב״ג׳ונגליס״ של אזור החייץ החקלאי במבואות
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 17 | ־בית שר התערה מתחילה שיגרה חושה 1רץ נשו/ מנוחת הלוחם בצל הסבך העבות, על גבי כסא, מזזוענן לוחם אחרי יותר משבועיים של מילחמה .״כל אחד מאיתנו עשה פה כמה מילחמות,״
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 18 | כד חיים בארץ גו שן העולם הזה נוח חדש כנס ארצי כינוס ארצי ראשון של פעילים, לדיון כמילחמה ובתוצאותיה, יתקיים כשבת, ,10.11.73 בשעה ,10.00 כי6 תל־אביב. יפתח את
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד )10 סד, ליריביה משני הצדדים• וכאשר המים- לנה נתונה בסכנה, מתלכדים עסקניה ה* מיקצועיים אוטומטית מסביב לדגל .״נת גבר גם על המהלומה הזאת,״
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 20 | מי לחמח־ עי לםשלא הי ת ה פתח לאספקת מזון, מיס ורפואות, אד לא למישלוח נשק, תחמושת ו־תגכורת. כלומר: הפיכת כל האר.מיה השלישית למעין הר־צופים חדש, כשמשקיפי־יהאו׳׳ם
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 21 | בנר השיחות שור שקט יחסי - גם בחזית אשו ברב תדאביב ברצינות :״כן, עבדתי שעות נוספות, בדי שגם החיילים יוכלו לבוא ולאכול בשעות המאוחרות.״ הלאה משם, התמונות היפות,
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 22 | הימי האחרו 1ישד ראי כפי שהוא עצמו ציד אות ךואו במדים, לוגם משקה חס מתוך ספל בטרם יציאה לקרב. אחת 11 1 מתמונותיו האחרונות של רמי הלפרין ז״ל,׳ שצולמה בימים בהם
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 23 | בתוך קו האש: צילום מעל הנגמ״ ש נוי הסתעוות על מיתתם מצוי בדיונות שתבוא.״ ו״דחילק, יופי שהבאת איתך את המצלמה. צלם אותנו!״ רמי לוחץ ידיים עם מפקדיו לשעבר. לפני
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 24 | הבכור משרת׳ בחזית תצפון. אבל מרגע שנודע לו כי האח משרת ביחידה עורפית לא חשב פעמיים. אמו,עוד הספיקה לתת לו את הדיסקית ששכח בבית הפעם הרא שונה. לא סיפרנו לה שלא
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 25 | דוברות משיטות כלי רכב של צה׳׳ל־ לגדה ה \ 1ד י 1ז ה המערבית. של תעלתמזואץ. ..במרכז התעלה [ 11ג 11 11111 1 1 1 נראית דוברה המשיטה מספר משאיות בעוד בגדה המערבית
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 26 | את גורל המדינה לשנים ולדורות. הייתכן שבתקופה זאת לא תהיה הכנסת קיימת, לא יהיה פרלמנט אמיתי בישראל, אלא רק גוף שהממשלה או הליכוד יקראו אותו לדיון מפעם לפעם,׳
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 27 | *.שד לא יבש הדם, עוד לא ודמו התותחים, והנה נפחתה מילחמח היהודים...״ הודעת ראש״חטמשלה בכנסת על הפסקת״האש לא הצטיינה ברוח חדשד. או בגישה חדשה. גולדה רמזה שהסכימה
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 28 | כך נראה דוכן־הנואמיס של הכנסת, כמה שניות אחרי שפרצה התיגרה. מאיר וילנר ( )8עומד מאחורי המיקרופונים, כשגבו אל אולס־המליאה, וכשאחד הסדרנים ( )7סוכך עליו. ברגע
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 29 | נדלות ההאכלה וכאשר נדלקו האודות מועדוני הלילה לא שבתו שש נשים מראה המילחמה בעורף 6 :נשים 0 ,גברים. ארבע מהן באו מאוסטרליה ומתארחות אצל אירית (במרכז) וחברתה.
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 30 | הלוח חעורן ו ה מיי ס ד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרי ם סידון כתובת ה מ ער כ ת: רחוב זוארץ 1 הכפוף
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 31 | ממי שנתו של מייסדו מדבר שק״םתרחק ! ד״ר זוארץ (אחרי הזבוב בקולה) ד ־ו ־ ב שון יום עוניי יום־ ר ון 8 30 1 0 / 0 ייובז עוד ־ יעוי ז י 1( 7ר־ ר־ 1 7.30 1 23 ל 3ד 9
העולם הזה - גליון 1887 - 1 בנובמבר 1973 - עמוד 32 | שנה 38 ה׳ חשון תשל״ד31.10.73 , המחיר 2.50 :ל״י מספר
חזרה לתחילת העמוד