גליון 1896

העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 1 | ט׳ מכת תשל״ד3.1;74 , מ שמ שת בחירות במקום והעניש את ההשגה העם העניש את עצמו העבווה עד
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 2 | דבר האפיפיור לחיילי צה״ל בחג ה סילב ס טר 1.1.74 (ה׳ תשל״ד למניינם) בסיעתא דצלנב חיילים ! בפרוס פרוסות בישראל, בהתנדף עם, הקדוש אנו חוגגים את חג סילבסטר
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו -- הכל פוי — והרשות נתונה. ד״ר זוארץ (ביום הבחירות) הופיע! הופיע! הופיע! אלבום שיר המחדל טובי המבצעים במיטב השירים על שלושה פשעי המ שק
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 4 | מוטי הו ד מוו תר מ חי רגבוה עלהתע שי ה ה אוירי ת ל מ ען רבינובי ץ מפקד חיל-האוויר לשעבר, האלוף מרדכי (״מוטי״) הוד, עומד לוותר על מאבקו בדי לקבל לידיו את ניהול
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 5 | הלכה רובינשטיין מגישה מסכה מצוירת במכחול אני מורח תאתהמסכה , א £1£ . 0 1^ 5ק־1א 1 0־ 88051 הרג שה מוזרה אבל נעימה -קרירה ־ ומר עננ ת המראה מצחיק. פני כאילו ע
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 6 | תשבץ 1896 המונח ״תחנת הטלוויזיה של האופוזיציה״ הפך לשם דבר בוועידת־השלום בז׳נבח. אולם לא רק בקשר לטלוויזיה. צוות העולם הזה, בדנבה היה בין הידועים הן לחברי
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 7 | מכתבים חכרח מתקדמת וצודקת ״חובתה של ישראל לנופלים במילחמה להכפיל את מאמציה לקראת השגת המטרה הלאומית — חברה מתקדמת וצודקת״ — מדברי נגיד בנק־ישראל מר משה זנבר
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 8 | מכתבים צחקב 1יהקטן (המשך מעמוד )8 את בני משפחתו הגדולה, ואת משפחתו הקטנה — אשתו ושלושת ילדיו. אך גם את מדינתנו אהב, אותה כפי שהיא. ולכן, דברי הסיום של כתבתו על
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 9 | גו לדה סי רגה אפילו להת ״ ח ס להצעתה שלו של סאדאת ! במצב לא־נעים עמד מנהל מחלקת ענייני היום של הרדיו, רפאל אמיר, כשביקש לראיין את שר־האוצר פינחס ססדר לאחר שזה
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 10 | במדינה מ /0מ ד * /6חרת ה עם ב רו ח קודם כל, מילה של תודה חמה לכל החברים והאוהדים, הפעילים והתורמים, שעמדו לצידנו במיביחן קשה: זה. וכמובן — לכל אלפי הבוחרים,
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 11 | ל 11ב ה על ח ב ילד !הייתי אדם דתי, הייתי אומר: \ 1כיופ-הביפורים נתן אלוהים אזהרה לבני ישראל. הוא אמר להם בלשון אכזרית: תקנו את דרככם. המירו את פולחן־האלילים של
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 12 | הצטברות ייתר של עצבים עלולה לגרוס לך להתפרץ ולהזיק לעצמך. גלולות ארגעה או מנוחה בבית־הבראה ישפיעו עליך לטובה. נטייתך הטיב־עית, להמר על דברים חסרי סיכויים של
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 13 | מעכב, וכי שיכנע את המצרים להמתין עד אחרי הבחירות. דב שיאו! בישראל לפני בואם לוועידה, הרי קיבלו הנחיות לא להכין כלום. בראש השולחן דמוי החיית ישב גג־ראל
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 14 | ל הקלפי בצפון תל־אביב נכנסה אישה בגיל העמידה, הציגה שלוש תעודות זהות. חברת ועדת הקלפי הסבירה לה כי כל אזרח מצביע לחוד. ״אני יודעת!״ אמרה ,״אבל בעלי התמוטט מאז
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 15 | 0 0אליהו מזרחי צחור הזקן הוכנס לקלפי מס׳ 735ב־שכונת־התקווה על־ידי שלושה יהודים דתיים, שעזרו לו לשלשל את המעטפה. האם יהיו התוצאות כפי שרצה? זזאם יביאו את הסוף
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 16 | הצעתו של בזיל לש בזיל, שעדה לארץ לחופשת 24 שעות; ועיד ת בחלומו ההתחלה: נציגי הצבאות!נגשים ליו הקילומטר המפורסם מה עושה חייל ישראלי כשר, התקוע במידבר או ברמה זה
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 17 | מדגים הדוגמנית סוזי לרמר את חלומותיו צעד ואש ו ן: ההנווההיעילה שר ה כ וח ות זוהי התגשמות חלום הדודות: הוועידה הגדולה, פנים אר
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 18 | ..ו איתי בתורים צעירים מתים, ואו אחד מהם לא צעק, לפני ע11 בוו.. :ט11ב רמתו ״ווראר; ויורם אתר אמר.. :אל תספרו לאשו וי! היא ויכעס עלי: ל 171 וזייב 1ר ־ ו*וח1ו דה
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 19 | נעד אתנו!״ או..׳ח׳ השזום והביטחון!״ -בנו..אמא!״ נמו תינוקות, הס צעקו חוויותיו של לוחם בפרק מהספר..המחדד־רצה בעצם להגיד.. :כל המוותר מצבנו, מצבם, מצבה,
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 20 | !,כאשר מדברים ־ אין יו רי ם ! ״ דובה בין עצי ההא]!! מאת ואב יפ ת ך• פגישה נקבעה לשעות ד<צד.ריים. ן \ יזמו אותה משקיפי האו״ם, ומפקד הגיזרה המצרי והישראלי הסכימו
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 21 | לכאורה, לא הושג בפגישה מאומה. ולמרות זאת, הושג בה כל־כך הרבה. באותו ערב פתחו המצרים בהפגזה על המוצב השכן לגו. מוצב זה היה שייך כבר לגיזרה השכנה, לא שלנו, וגם
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 22 | 608 2משתת פי םמתחל קי ם בפרס רא שון ב ״ טו טו ״ בווירווו הסילווסגגר 1 (המשך מעמוד )15 שוחררו בבר, או נמצאו בחופשה — לאלה היה זה ליל סילווסטד ככל לילות
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 23 | 803 אנחנו ר ק נו פ ר— 3 , (המשך מעמוד )19 בשום פנים ואופן לסמוך עלין. אז אל תדאג עכשיו, ולא כל כך מהר יזיזו אותך מהכיסא החם שלו• לילה טוב ושמור על המוראל בעורף
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 24 | בהתאם לשינוי עשוי לזכות טופס אחד במלוא הפרם הראשון המצטבר. הפרס הראשון בלוטו מצטבר עד 500.000ל״י. פרטים נוספים בדוכני המכירה. ל שירותך יתרונות הסבו! הישראלי
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 25 | במדינה ד ר כי אדם בהצטננות לש*ת1ד- , כעזו־ח הדומא הצווחה הנוראה זיעזעה את חלל החדר. המזרק שהחדיר הרופא לאפה של החולה, כדי לבצע שטיפה פשוטה — העמיק לחדור דדך
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 26 | במדינה מעמוד )25 קפ״ח למשפחה לד,עביר את נעמי הרפואי החדש ע״ש הרצפלד בשהוא המשוכלל והמודרני ביותר (המשך הציעה למרכז גדרה, בארץ. ״אולם הם סירבו, ומחזיקים אותה
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 27 | חמד נה ושת נסיכותיה עונו בישו נבין דהיוצו של סוו קיסמן סגנית שנייה עדנה גלעד מדגמנת, על רקע שערה הבלונדי, את אחד ממוצרי וולד!. וולה חיה המיפעל הראשון שהתאושש,
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 28 | 10.000ן ( 19,040י, והה ש/•7׳ 90 נשו 000 תוו 4שנים בלבד בתכנית ״״11111 ״110 90000 911ש1 פתח גם אתה אחד מחשבונות ״יתרון״ המבטיחים לד הכנסה גבוהה, פטור ממס, הצמדה
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 29 | טרוזלת 0 ₪וז 11 ולם המו החדש שר שמעון עדן ופרדי סגל לה, יורם ליכוביץ. וד,מיליונר הישראלי רפי רוט. והקבלן צכיקה ליפוכיץ, גיסו של אפריים קישון, שבא עם אשתו
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 30 | ח״ליס עתים ימשמיציהס התמהות תארה ג ב רי נו ־ 1ה לינלון? צויר להיות איז־יוט בשביל להגיד שהתמונות לא־מוסריות.״ ״תמסור כשמי לאשת הנשיא שתהיה כרוכה. היא צריכה
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 31 | ואב לשניים, איש קבע :״מאה אחוז. ממש א״ב. שתמשיך, שתמשיך. אני יודע מה זה צבא. החיילים צריכים את זה. לא מוטרי ז שטויות. מה אנחנו, לא־נורמלים! בחורה זה הדבר הכי
העולם הזה - גליון 1896 - 3 בינואר 1974 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד