גליון 1897

קב־־נ *

י קי
לא הייתי פונה אליך לולא הגיעו
מיים עד הנפש ממש, אבל אולי כדאי
שאתחיל מהתחלה.
בימים כתיקונם אני עובד כמחשב
אלקטרוני בשירות המדינה ומערכת הביטחון.
עבודתי מסתכמת בשש עד שמונה
שעות עבודה ביום, ואת זמני הפנוי
אני מקדיש לאכילה בשק״ם, לקריאה
ולאיסוף בולים. אני גם מאוד אוהב
לזמזם.
עם פרוץ המילחמה נמצאתי בנופש,
ולא גוייסתי בגלל טעות במחשב. מ־שאותרה
הטעות, ולאחר שהתייצבתי
׳מרצוני החופשי, גוייסתי כדין והתחלתי
בעבודה.
בהתחלה הלך הכל כשורה. פיקחתי
על הגיוס המזורז, ביררתי את מיספר
טעוני הגיוס, חישבתי את המלאי וכו׳
וכד׳ .בקיצור — עבודות שיגרה. המצב
החל מסתבך כאשר הכריחו אותי לחשב
גם תשלומים למישפחות, והאכילו אותי

העורך והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז׳׳ל
ממשיכי דרכו יגל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי,
קובי ניב, אפרים סידון
כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1

לאחר ספירת קולות החיילים:

רד שמרה על כוחה!
עליה במיגזר הסקטוריאלי הכפילה כוחה במועצת הלול רוב ברור בקולות הפסולים
כבר קודם לספירת הקולות, היה
ברור כי רשימת ז״ל לכנסת שמרה על
כוחה, כיוון שדאגה להתאמן בבול־ווארקר
ולהרים משקולות מדי בוקר.
התוצאות שפלט המחשב והקולות
שפלט הד״ר זוארץ, משמעותם היתד.
דומה — הכפלת כוחה של ז״ל במו עצת
הלול, רוב ברור בקולות הפסו
לים
(בעיקר פסולי החיתון) ,עליה
מתונה בסביבות ה־ 20,000 מפרס וגי דול
חשוב ברחוב היהודי פינת רחוב
חשמונאים.
למעשה היו מובטחים לז״ל כבר
בשלב הראשון מרבית קולותיו. באו
החיילים והשלימו את התמונה 4770 .
מן הפתקים הלבנים היו שייכים לז״ל.

(מעניין כי גם חלק הארי של החיילים
המצריים הביעו את אמונם בדוקטור).
רשימת ז״ל איבדה קולות רבים ל שולמית
אלוני ורכשה לעומת־זאת קולות
רבים במקהלת צדיקוב (בעיקר
קולות אלט) .בצבא באו מרבית הקולות
מן השק״ם ומאסימון זוארץ
( 50 אחוז).

למרות התחזיות:

כהנא לא זכה
במנדט שלישי
למרות התחזיות וההערכות שהתבססו על
גורמים מוסמכים ועל סיקרי דעת־קהל, לא
זכה מאיר כהנא במנדט השלישי שלו
לכנסת.
הדבר מפתיע, לאור העובדה שהמנדט
השלישי היה המנדט הבטוח ביותר שלו.
נראה שבעיקבות מיפנה זה, קטנו סיכוייו
לזכות במנדט שני, ואפילו סיכוייו
לזכות במנדט ראשון מוטלים בספק.
הרב כהנא אמר בתגובה, כי הוא מוכן
לוותר על אחד משלושת ה״לאווים״ שלו
בתמורה למנדט השלישי הנעדר. מעתה
יסתפק בסיסמאות עס סגולה וארץ סגולה
בלבד.
אשר לבעיית קרהסגולה, הוא הקו הסגול,
אמר הרב המרקד, כי הנושא יידון
רק אם ייאלץ לוותר גם על המנדט הרביעי.

מוח אלקטרוני מעוות
,המפקד, בחיי שאני פסיכי !״
באלפי נתונים שבימים רגילים בכלל לא
מעניינים אותי, כמו מיספר ילדיהם של
החיילים, מיספר נשותיהם, הכנסתם החודשית
ומישקלם. תוסיף לזה את הסטודנטים
מחו״ל, מקרי הסעד, האנשים
החיוניים למשק והמשתחררים הפוטנציאליים,
ותבין לאיזה ברדק נכנסתי.
אבל לומר את האמת, עד לנקודה
זו עמדתי בגבורה בכל התלאות הנוראות
ולא נכנסתי לפאניקה אפילו פעם
אחת. הצרות התחילו כאשר התקרבו
הבחירות. שוב הלעיטו אותי בפרטים
על כל מיני מועמדים לכל מיני רשימות
ואמרו לי לשחרר אותם (לא את
כולם׳ אלא רק חלק) .חוץ מזה הייתי
צריך גם לספור את הקולות, לברר מי
כשר ומי פסול, מי הצביע פעמיים, ומי
לא הצביע בכלל. הביזיון הראשון אירע
כאשר פסלתי 15,876 קולות של חיילים
ששמם כהן. הלא אמרו לי לפסול כל
שם שמופיע פעמיים ומעלה, לא ז אל
תשאל איזה צעקות חטפתי ...אבל התאוששתי
והמשכתי. ואז אמרו לי לערוך
סיכומים באחוזים ובמנדטים של
הקולות המגוייסים ביחס לכלל האוכ־לוסיה
הבוגרת בערים ובריכוזי האוכלוסין.
וכאן התמוטטתי. פשוט עלה לי
הזרם לטרנזיסטורים.
הפאשלה הראשונה היתה קטנה יחסית.
קצת התבלבלו לי התוכניות וגייס-
(המשך בעמוד 3טור )4
* ק 3״ נ — קצין בריאותרנפש.
נמשכות ההשקעות בביצים מחיר הביצה עלה אתמול ב־ 10 אג׳ והגיע
ל־ 58 אג׳ בשוק השחור. המסחר בביצים
עמד במרכז האירועים שהיו אמש בבורסה.
המחזור נשאר ברמה נמוכה. ההש קעות
בביצים נמשכות והביקוש להן עולה
על הביקוש להשקעות מדדיות. הצפיות
לעליית מחירים והתקווה להעלאת המדד
בחודשים הבאים הופכת את הביצים לאל טרנטיבה
הבלעדית לשמירת ערך הכסף
והחיסכון.

שערי הביצים שנרשמו 3־6.1.74
ביצה רגילה
ביצה קשה
ביצה עין
ביצה רוסית
חביתה פטריות
אשכים
השער 104.5
148.5
246.2
148.1 151 150.5

שינוי

ממישנתו של מייסדו —
הרכעה־הרבעה על הג׳יפ הדוהר
ד״ר מ. זוארץ
(בית־זרע)1931 ,

האיש שלנו
בננסח

אנו גאים להציג בפניך, קורא יקר, את האיש שלנו בכנסת.
עדייו איננו יודעים את שמו, או לאיזו משתי המיפלגות הגדולות
הוא משתייך — אבל זה בכלל לא חשוב. אנחנו מכירים אותו מצויין.
הוא יושב על הקולות שלנו. הוא יושב על קולותיהן של הרשימות שלא
עברו את אחוז החסימה.
זה באמת לא חשוב אם האיש שלנו בכנסת הוא הנציג ה־ 52 ברשימת
המערך, או שמא הוא תופש את המקום ד,־ 40 ברשימת הליכוד. זה
לא חשוב כי אנחנו מכירים אותו. מכירים אותו בין אם הוא מזכיר סניף
אזורי ותיק, או כוכב־שביט דינאמי שזינק מפלאנטת תאי־ד,סטודנטים.
ולא איכפת לנו מי הוא בדיוק, כי ליבנו סמוך ובטוח שהנציג שלנו
בכנסת ייצג באהבה ובנאמנות את כולנו. יילחם נגד המצוקה במקום
סעדיה מרציאנו ואדי מלכה, יפגין למען השלום במקום אבנרי וישתטח
על הכביש נגד נסיגה במקום כהנא.
בשבוע הבא, קורא יקר, עם תום חלוקת השלל, נגלה לך את שמו
ואת זהותו המיפלגתית של האיש שלנו בכנסת — האדם שיהיה נציגנו
בארבע השנים הבאות, אם לא למטה מזה.

דבר המערכת

הי דדלבוחר !
ושוב אנו עומדים נפעמים נוכח
בגרותו של הבוחר שלנו, הבוחר ה יהודי,
שהיטיב הפעם לשלשל פת-
קאותיו וברר בקפידה מייצגי עמדתו
— עמדתנו.
שהרי כבר ההיסטוריה מלמדתינו
שכאשר קשה ליהודי והגוי לוטש
צפורניו, יוצא הטוב שבעם. וכי רבותא
רבה יש בכך שעולה כוחה של
רק״ח — מלחכי מוסקבה — ב רחוב
הערבי? לא! שהרי כמה רחובות
יש להם בכלל, לערביאים הללו?
אין לקחת ללב.
וכבר בא משוררנו הדגול, מגדולי
המשוררים שקמו לידיעות־אחרונות
מאז חפרו החופרים חפר, וכתב ב שירתו
שבגרות ובינה הוכיח הבוחר
שבחר כפי שבחר, במי שבחר, בזמן
שבחר לבחור באשר בחר. ואין תמה
בכך שבמנותו חכמות הבוחר, לא נקב
אותו חרזן שורשי בחכמה הגדולה
מכולן — בחירתו של ש. נזשיטש ל ראשות
עיריית תל ־אביב, שכן מן המפורסמות
הוא שהפזמונאי תנ״ל מת אבק
ברגלי י. רבינוביטש, ועתה קם
עליו הבוחר ונטל הימנו רגליים אלו,
וחכמה גדולה ודאי שאין בכך.
ושומה עליו, על אותו פואטיקון,
להתאים עצמו לזוג רגליים חדשות ,
שיהא מתאבק תחתיהן, והרי לא איש
צעיר הוא.
ללמדנו שחכמת היהודי משולה ל־בולבוסין
לוהטים — עתים קלופה
ומענגת, עתים צורבת ומכורה.

ממח דל ל מחדל ־
כו חנו מפד״ל
ניסוג מיהודה —
לי שר העבודה!
ניסוג מהשומרון —
לשר הביטחון !

קכ״ן יקר -המשד
תי את כל אלה שנולדו החל מ־,31.12.73
והם בעלי פרופיל ,89 נשואים לשניים
ואבות לאחד, שהצביעו ל״ע והם חיוניים
במשק עפ״י הוראות ולת״ם. הטעות
הקטנה הזאת גדלה למימדים מחרידים
בעיקבות השערוריה שערכו נציגי הסיעות
הקטנות על העניין הזה עם ל״ע,
ואני נכנסתי ממש להיסטריה. התחלתי
לחלק 500ל״י לכל בחור ישיבה שעבר
את עכוז החסימה׳ שנשוי לאלמנה 2 +
שהיא יתומה בעלת פרופיל 164 לפי רשימת
קיישל, השייכת לחטיבה 144 והוא
חסר מיקצוע צבאי המוכר ע״י הביטוח
הלאומי, בתנאי שאשתו עברה את
באדר״עופר בזמן של 4:45:05 שהוא
שיא עולמי (בלי רוח גב כמובן).
וכאן אני חושב שהגזמתי.
אם לא תשחרר אותי מייד, אני עוד
עלול להקים ממשלה של מט״קים ולהעניק
קיצבות־סעד לכל חברי־הכנסת שערכם
הנקוב אינו עולה על 94 אוקטן.
אני ממש מרגיש שזה הולך לקרות.
רק אתה יכול לעזור לי.
בתודה מראש

מ. אלקטרוני
אי־שם

ת מונו ת
בתע רו כ ה
בימים אלה מתקיימת ברח׳ זוארץ 1
תערוכתו השנייה של ד״ר מלכיאל זוארץ
ז״ל. אנו גאים לפרסם חלק מן הביקורות
הרבות שהגיעו עדינו.

״דומה ששעה שציווה השם יתברך
— לא תעשה לך כל פסל וכל
תמונה — ראה בעיני רוחו את תערוכתו
העתידה של מר זוארץ.״
ז. פערפערלד ,״המודיע״

״האמן מלכיאל זוארץ ז״ל אינו
אלא פיסת־קרקע תבנית נוף מולדתו.״

״חום
אופף את גופך ...נשמתך נעצרת
מעוצמת התענוג ...עונג אלוהי...
מומלץ.״

ש. צ׳רניחובסקי ז״ל

י. כלן

(מתוך ״ביקור בבית המרחץ״)

מה לעשות, מה לעשות
שאני יפה כזאת
מובנה להזדיין
ושותף כמוני אין !
אם תנו אם סגן

מכל צד, מכל צד
בל אחד דוחף לי יד
בבר ידוע בציבור:
המפד׳׳ל שווה זימבור.

על הכל תבוא ברכה
תמורת גיור כהלכה,
ותמורת שר החינוך
יאללה, תעשו לי ב לו ך...

אם ניסוג, אם ניסוג
לא תוכלו יותר לנהוג
ביום־טוב ובשבת
על כולכם תשלוט הדת.

מה לעשות, מה לעשות
שאני מפד׳׳ל כזאת

״ברכותי לאמן הצעיר ומשפחתו.״

״שמחתי לקבל את הזמנתו של מר
זוארץ. למר זוארץ אצבעות זריזות
ומרחפות, ידו אמונה והוא עושה
בה נפלאות. נהניתי לעקוב אחרי
תנועותיו. לא הצטערתי אפילו לרגע
על אותו פוקר, הרווח היה כולו
שלי.״
מ. לנסקי, ארה״ב
(לשעבר תושב דורצליז!)
״שני צדדים טובים אתה מוצא בתערוכתו
של מ. זוארץ: צד שמאל
וצד ימין.״

על־המשמר

ח.נ. זוארץ והילדים

נידיורק טיימס

פו ב לי צי ס טי ק ה
למתקד מי ם
עלילות התוקפנות
דאת א. י .ברוור
״כעת מוכתמים אנו בעלילות תוקפנות.
החל בפומפידו ועד ראשי שבטים
באפריקה, שסביהם, ואולי אף
אבותיהם עוד אכלו בשר-אדם, ועתה
יושבים צאצאיהם בעצרת או״ם ודורשים
מאיתנו נסיגה מלאה. המה בעלי
יושר ואנו מקפחיו״.
(קטע מתוך מאמר פובליציסטי
שפורסם בהארץ .)26.12.73

מגוייסים המילואים לרגל מצב החירום, היא ״הצהרה
על תנאי״ .המשך שירות המילואים של האלוף
שרון תלוי במיספר גורמים, מדיניים וצבאיים, שלאור
ההתפתחות בהם תידחה או תוקדם פרישתו של
שרון מצה״ל.

על סמך הנתונים כיום, לא מן הנמנע
הוא בי שרון יפרוש משירותו כצה״ל תוך
שבועיים.

דיין מוז פ ״ ס

אין מ 1ו ס
מ פי חו ת ה לי ר ה
למרות הכחשותיו הנמרצות של שר־האוצר פינחס
ספיר, כי לא צפוי בעתיד הקרוב כל פיחות של הלידה
הישראלית, ולמרות שעושי דברו של ספיר בעיתונות
הישראלית ניסו אף הם להרגיע את הציבור בימים
האחרונים, כי הפעם יש להאמין להצהרותיו של ספיר
— נראה כי לא יהיה מנוס מפיחות מהיר של
הלירה הישראלית.

הסיכה הישירה לבך: העלייה הדוהרת
בערכו של הדולאר האמריקאי לעומת שאר
המטבעות היציבים בעולם. מאז י יולי אשתקד
ועד השבוע הראשון של חודש ינואר
עלה ערבו של הדולאר כ 22*-בקירוב ומנבאים
לו עליה של * 10 נוספים כשבועות
הקרובים. ביוון שהלידה הישראלית צמודה
לדולאר, עולה כאופן אוטומאטי שער הלירה
כהשוואה למטבעות האירופאים והאחרים
הנחשלים.
משמעות הדבר לגבי המשק הישראלי היא ירידה
בכושר התחרות והחלשת הייצוא, שנחלש בלאו הכי
בגלל מצב החירום במשק. כדי להציל את מעט הייצוא
שעוד ניתן להצילו, לא יהיה מנוס מפיחות מהיר
ודראסטי בשער הלידה, לעומת הדולאר האמריקאי,
שכן אין כל סיבה שערך הלירה יעלה.

א רי ק שרון
יפרו ש מאהייד
הצהרתו של האלוף אריאל (״אריק״) שרון, כי
אינו מתכוון לפרוש בעתיד הקרוב מצה״ל, כל עוד

העבודה כמיפלגת העבודה היא שתחליף
את נציגיה בממשלה ותמנה את יצחק בן־
אהרון כשר בממשלה כמקומו של ישראל
גלילי.
צעד זה עלול להכעיס את גולדה, אולם כל חטיבה
במיפלגת העבודה רשאית לקבוע את נציגיה. בממשלה
כראות עיניה. בקרב אנשי הקיבוץ־המאוחד מסתמנת
עתה נטייה לסילוקו של גלילי מהממשלה,
בהיעדר אפשרות לסלק את משה דיין, ולבטא בכך
את אי־שביעות רצונם של אנשי הקיבוץ מההנהגה
הקיימת.

ונם יוהיווים יי במערך
שר־הביטחון משה דיין נוקט לאחרונה מיספר צעדים
המתפרשים כניסיונות להתפייס עם ראשי מחנה
היונים במערך. דיין, שהתנכר מזה שנים ל״יונים״
ולא קשר עימם כל קשרים אישיים, מנסה לאחרונה
להחניף להם ולרקום עימם מסכת יחסי קירבה.

כמיוחד מפתיע הדבר לגבי התנהגותו
של דיין בלפי שר־החוץ אבא אכן. בעבר
התייחס דיין לאבן בביטול ולא היסס לח תור
תחתיו. אולם לאחרונה חל שינוי ניכר
כיחסו אל שר-החוץ.
ערב נסיעתו לארצות־הברית, הצהיר דיין גלויות,
כי הוא יטפל רק בבעיות הביטחוניות והוא משאיר
את כל הצד המדיני לטיפולו הבלעדי של שר־החוץ.
יתרה מזו — היה זה דיין שהציע כי אבן ימשיך
לעמוד בראש מישלחת ישראל לשיחות השלום בז׳נבה
ואף ימנה באופן בלעדי את נציגי מישרד־החוץ בוועדות
השונות.

יש המסבירים את השינוי ביחסו של
דיין כניסיון להכשיר את הקרקע לקראת
האפשרות שתיווצר אחרי היעלמה של גולדה
מאיר, כי הוא יהיה המועמד היחיד לראשות
הממשלה, ואז יזדקק גם לתמיכת
ה״יונים״ כמיפלגתו.

כאסיפה הכללית השנתית של
עיתונאי־החוץ כישראל שנערכה
השבוע, הועלתה הצעה לבטל את
ארוחת־הצהריים שנקכעה לעיתו־נאי-החוץ
עם שד*הביטהון
עדה להיערך כ 14-כחודש זח.
מציעי ההצעה טענו כי יש
לבטל את דדפגישה הרשמית עם
דיין לאור היחס והקשיים המוטלים
על עיתונאי-החוץ בישראל
מצד מערכת הביטחון.
אולם מאחר שהפגישה-ארוחה
ודם לאפי!
,חששו שביטולה רכים
לשר-הבי-
ייראה ט מכך הופרה ה•
ה ה לבטל את הארוחה המשו
תפו^ ברוב קולות

ס בי ר עשוי ל ד רו ש

אחדודו־־יהעבודה

אתס גוו ת

ע לו להלסלק

ר א שו ת ״ הממשלה

אתג לי לי

פינחס ספיר עשוי לדרוש לעצמו את
תפקיד סגן ראש־הממשלה, כנוסף להמשך
תפקידו בשר־האוצר.

לא מן הנמנע בי השר ישראל גלילי לא
יכהן בממשלה הכאה כשר. גלילי לא יודח
כמוכן על-ידי אשת חסותו, גולדה מאיר.
אולם קיימת אפשרות בי חטיכת אחדות•

נראה כי בעיקבות התערערות היחסים בין גולדה
מאיר לבין סגן ראש־הממשלה יגאל אלון, לא תס כים
עוד גולדה שאלון ימשיך בכהונה׳ זאת. אלון,
המתכוון כנראה לנקוט מדיניות ביקורתית בתוך הממשלה,
ולהמשיך לתבוע את התפטרותו של משה דיין
מתפקיד שר־הביטחון, השלים כבר כנראה עם אובה
מישרת סגן ראש־הממשלה. משום כך טבעי רק ש ספיר
ידרוש את התפקיד לעצמו, מה גם שלדעתו
עשוי הדבר לתרום בעתיד לסיכוייו לכהן כראש-
ממשלה.

מעניין לציין כהקשר זה, בי פינחס ספיר
שוב אינו מזכיר את ״התחייבויותיו״ המפורשות
כי לא יכהן כשר בממשלה שתיבחר
על־ידי הכנסת השמינית. הזילזול שלו בזיכרונם
של הבוחרים הוא בה גדול, עד
שאינו מוצא לנכץ אפילו להסביר לציבור
מדוע חזר בו מהצהרותיו הפומביות על
כוונתו לפרוש.

ה א יהיה רכינוכי ץ׳
מז ב ״ דהע בו ד ה?
הניחושים שהועלו בעיקבות תוצאות הבחירות
בדבר האפשרות כי יהושע רבינוביץ /ראש־העיר היוצא
של תל־אביב, יתמנה כמזכ״ל מיפלגת העבודה, הם
בעלי מידה נמוכה למדי של סבירות.
אומנם ״הגוש״ המפא״יי, מעוניין להבטיח כי מיש רת
המזכ״ל תהיה בידי איש ״הגוש״ ,דבר שיבטיח
לו את השליטה על מנגנון המיפלגה. אולם, לעומת
זאת הועלו טענות אפילו בקרב ראשי ״הגוש״ עצמם,
כי אם רבינוביץ׳ לא היה די טוב כראש עיר, מדוע
יה״ה טוב כמזכ״ל מיפלגה י

מידת סיכוייו של רבינוביץ׳ להיבחר
כמזכ״ל היא ביום שווה למידת סיכוייהם
של ח״כ יוסי שריד, איש אמונו של פינחס
ספיר, או ח״ב מיכה חריש, מועמדה של
גולדה מאיר לתפקיד. שניהם עונים על הדרישה
בי מזב״ל המיפלגה ימונה מבין הצעירים.

זאת עדיין ייתכן כי המזכ״ל הנוכחי, אהרון
ידלין, ימשיך בתפקידו, אם בגלל קונסטלציה מסויימת
לא תתאפשר הכללתו בממשלתה הבאה של גולדה,
למרות הבטחתה המפורשת להעניק לו תיק של שר.

וויוזבדהנצמדלגוסרטוביותר 1 1 6 6
מכנסי החורף החדשים והחליפות
הצבעוניות של 1££העשויים
ג׳ינס או קורדרוי, חובקים את גופך
ונותנים לך הרגשה נפלאה
ומראה נפלא עוד יותר.
בואו למדוד
את דגמי החורף של ,1££
למשש את האריגים המעולים,
ולהתרשם מהתפירה והגימור
המושלמים של בל דגם.
1££יותר אופנתי
1££יותר צבעוני
1££ראשון עם יותר נסיון.

*!רסיס א. אריאלי

עושני

שים

בי ס

דנשבץ הו 1ע! 0

אילו רצינו להיות פאתטיים יכולנו לטעון, כי התבוסה
שנחלה רשימת העולם הזה בבחירות לכנסת השמינית, מעידה
על כך שקוראי עיתון זה מעדיפים לראות את העולם הזה כעיתון
מאשר כסיעה בכנסת.
אבל גם אם אין זו המשמעות האמיתית של תוצאות הבחירות ושל ניתוח הכישלון,
אי־אפשר להתעלם מהעובדה היסודית: במיבחן הפרלמנטרי הנערך אחת לארבע שנים —
הוכינו. אבל בהצבעה הגלויה הנערכת מדי שבוע בקלפיות של מוכרי העיתונים, זוכה
העולם הזה באמון זו השנה ה־ .23 אחרת לא היה המשך קיומו של שבועון זה מתאפשר.
גם עתה נשאר העולם הזה העיתון היחיד במדינה שמאחוריו לא עומד כל גוף
פוליטי, כלכלי, או ממלכתי, שעצם קיומו תלוי בגורם אחד בלבד — בקוראיו. זהו
העיתון היחיד שהוא בלתי תלוי בשום גורם אחר מלבד קוראיו ומשום כך הוא יכול
לומר דברים ולחשוף גילויים ששום עיתון אחר בארץ אינו מעז לפרסמם.
זוהי כמובן זכות גדולה מאוד, שעליה גאוותנו. בכל שנות קיומו שילם העולם הזה
עבור זכות זו מחיר יקר מאוד, בתחומים רבים. מחיר זה לא היווה שיקול או גורם כדי
לבטל את עצמאותו, אי־תלותו וחופשיותו של עיתון זה. וגם המחיר ששילמנו הפעם
במישור הפרלמנטרי לא יהווה שיקול לגבי דמותו, ייעודו ואופיו של העולם הזה להבא.

אנשי ריב ומדון

ה״אני מאמין״ המהווה את ייעודו של עיתון זה, לא היה מושפע מעולם משי קולים
של פופולאריות. הייתי רוצה לחזור ולצטט דברים שנכתבו בהקשר זה במלאות
עשור למערכת העולם הזה במתכונתה הנוכחית. הדברים שנכתבו אז, כשאיש מאנשי
מערכת זו טרם חלם שהעולם הזה יעתיק את מאבקיו גם לזירה הפרלמנטרית, יפים
ללקחים שאנחנו חייבים להסיק עתה בעיקבות המפלה בבחירות.
התפקיד שעיתון אמיתי חייב למלא בחברה של ימינו, אמרנו לפני 13 שנים, הוא

מ אוזן; ^ ז מ״י * #י
.1ענף עבה של עץ .3 •.כלי הקשה.5 .
שאינו מסוגל לדבר .7 .נותן מרצונו הטוב.
. .9זמר אופרה איטלקי ידוע .12 .כזב,
שקר .13 .חור באדמה .14 .שמח, מלא
עליצות .16. .מדינה אפריקאית .17 .יש
שישה כאלה בשלם .19 .שאינו תפוס.
.21 מסמך סחיר .22 .בגידה, כחש, 23 .
״הולך ב מתנהג כשורה .25 .רעות
רוח, שטות .26 .תו נגינה .27 .גר בקרבת
מקום .29 .־צח כ 31 מצבה .32 .מסע
נופש .33 .עוף אגדי .34 .נהר בארץ,35 .
עיר כהנים עתיקה •36 .בלעדי .37 .רוצד.
מאד .38 .עני׳ דל .40 .תבל .42 .פגם׳.
.44 שאינו בהיר• .45 הפצה ברדיו ובטלוויזיה
.47 .ממונה על שמירת הסדר.
.48 הורג, משמיד .49 .יישרף עד תום• .51
פנים• .52 בעל חוב .53 .מנצח אנגלי
מפורסם .56 .התבולל, התערבב עד שנכ

רת .57 .תיעול; בעיקר לספרים .58 .בן
צאן .59 .בית הציפור.

מאונו:
.1משקה .2 .אחד המזלות .3 .יונת בר.
•4לא מסודר .5 .ספינה .6 .חופף .7 .אינצידנט•
.8טפי .9 .עבדאללה היה כזה ,10 .נהר
באנגליה .11 .בירה אירופית .12 .זמרת
אופרה איטלקית .15 .מנצח הודי ידוע,
עתה בארץ •16 .לולאה .17 .מתקן שעונים.
.18 מרט .20 .גבר צעיר מאד .22 .בית
ספר גבוה .24 .הרכב מלא של מוסד פוליטי
או ציבורי .27 .עוד פעם .28 .שר חוץ
רוסי .30 .מחלתי עור .35 .זוחל ארסי.39 .
ספורט .41 .חושש, ירא .42 .מתפרקד.43 .
מחבר יחדיו .44 .כהה עור .46 .כפוף.48 .
וו 50 לזנוח .52 .החלשות, התרופפות•,
.54 מקום נישא .55 .מקום שאין ׳בו כלום.

זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל סיפרה. לאותן הספרות יש אותם סימנים. בעזרתן
של פעולות חיסור וחיבור, יש למצוא איזו סיפרה מציין בל סמל של ריבוע.

קיני ם
אותו תפקיד בדיוק שמילאו הנביאים בימי קדם — כמטיפים בשער, כמבטאים את
המצפון החברתי והלאומי, כמצליפים על עור הרודנים וכמגינים על חסרי־הישע.
לא פעם, בימים קשים של מאבק, כשעמדנו בודדים מול כוחות שעלו עלינו לאין
שיעור, שאלנו את עצמנו: מדוע חייבים אנחנו לריב עם כולם? מדוע איננו יכולים
להיות מקובלים על הבריות? מדוע נגזר עלינו להיות כה בודדים במערכה, עד כי איננו
יכולים לסמוך על עזרתו של איש גס בעמדנו על נפשנו ממש?
באותם ימים נזכרנו בפסוקים מספר ירמיהו :״אוי לי אמי כי ילדתני, איש ריב
ומדון לכל הארץ. לא נשיתי ולא נשו בי — כולו מקללני !״
כן, אנחנו אנשי ריב ומדון, ואיננו יכולים להיות אחרת. בלב כבד, אבל בעיניים
פקוחות, ויתרנז על חסדיה של ״החברה הנחמדה״ .החלטה זו היא שהיקנתה לנו את
החרות הפנימית.
כמה פעמים הוטחה בפנינו ההאשמה, כי אנו אנשי הרם, שביקורתנו אינה ״קונסטרוקטיבית״
,שאנו שוללים את הכל, שאנו מערערים את המוראל? גם לכך יכולנו
למצוא תקדים עתיק בדברי הנביאים. ירמיהו, למשל, תיאר את השליחות שהוטלה עליו
כך :״ראה, הפקדתיך היום הזה ...לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס, לבנות ולנטוע.״
ארבע מילים של הרס ורק שתיים של בניין. ואין זה מקרה.
כי השלילה היא החלק הקשה ביותר של מלאכת הבניין. לשבור את השקרים המוסכמים,
לפנות את השטח משרידי בניין רקוב אך מקובל, למגר את כל בעלי השררה
המעוניינים בהמשך המצב הקיים — זה קשה ומסוכן יותר מאשר לבנות בשטח ריק.
העוסק בכך אינו יכול ואינו צריך לקוות לפופולאריות.
הנביאים שדבריהם השתמרו, לא היו הנביאים היחידים בשוק הנבואה של ימי־קדם.
דבריהם לא היו נפוצים ביותר והס עצמם מודים כי לא היו המכובדים ביותר. הס
היו מיעוט זעיר ביותר לעומת אוייביהס שקראו להם ״נביאי שקר״ .ונביאי השקר היו
ללא ספק עמודי התווך של ״החברה ההגונה״ דאז
המושגים ״נביאי אמת״ ו״נביאי שקר״ אינם כה פשוטים אין להניח כי נביאי
השקר דיברו או כתבו רק שקרים. החטא האמיתי שלהם היה כי עשו שקר בנפשם.
הם עשו את מלאכתם רמיה. תחת להקשיב לאמת הפנימית שלהם, הם הקשיבו לקול המלך,
או לקול ההמון.

שיטות לוחמה חד שות

אמונתנו הפנימית הזאת, הפוגעת בפופולאריות ובסיכויי התפוצה ההמונית, היא
שתנחה אותנו גם בעתיד, בעיתון זה. ייתכן וכוודהמחץ של העולם הזה נפגע במיקצת
מכך, שלא ריכזנו את המאמץ העיקרי בחזית העיתונאית. לאור תוצאות הבחירות,
בדיעבד, יהיה עלינו להקדיש את כל יכולתנו לחזית זו.
הדבר יחייב מיספר שינויים בעיתון, שאני מקווה שתהיה עד להם כבר בשבועות
הקרובים. המהלומה שהנחית הבוחר על סיעת העולם הזה בכנסת לא עירערה את
אמונתנו בצידקת דרכנו. העולם הזה ימשיך להיות נאמן לייעודו, כעיתון לוחם ללא
מורא וללא משוא פנים. אלא שנהיה חייבים להתאים את שיטות הלוחמה העיתונאית ים משתכ־בשנים
האחרונות־ כלי הנשק משתכ
שלנו לתמורות שהתחוללו בחברה הישראלית
ללים ונעשים מתוחכמים יותר ממילחמה למילחמה, וזה
הדין גם במילחמה העיתונאית.
ושוב, כמו בכל התקופות הקשות שעברו עלינו
בעבר, נוכל לסמוך על עזרה ותמיכה רק ממקור אחד
— ממך, הקורא.

,מכתבים ,
מיגהגי
;!1ריאה
הנני, רוצה להביא !לידיעתכם קטע ממכתב
של סטודנט שקיבלתי זה עתה ויכול
להיות לכם עניין סו:
״.״בעצם המצב בארץ הוא רע, אתה
יכול לדעת זאת !מהעיתונים שאתה בטח
מקבל. האימון בחדשות ברדיו נאבד כבר
בעם. אף אחד כבר לא ׳מאמין שום דבר.
ההרגשה הכללית היא של חוסר אונים.
אני מהתחלת המילחמה עד עכשיו קונה
את העולם הזה כי זה כרגע המקור היחיד
לדעת משהו ממה שבאמת קורה במדינה.
להפתעתי אני ׳בכלל לא הבן־אדם היחיד
שפתאום מתחיל לקרוא את העולם הזה.״
היות ולא לקחתי רשות ׳מהסטודנט לפרסם
חלק ממכתבו, אינני נותן את שמו,
אך אני אחראי לאמיתות תוכן הדברים.
מרדכי יעקבי, ברנקיה, קולומביה
תחליף מסוכן

אני מודעת לתהליך מסוכן העובר על
הדואר הצבאי

העו!1םמה

מדינתנו ואשר רובנו אינו מבחין בחומרתו.
אנחנו הופכים להיות מדינה מילי-
טאריסטית במלוא מובן המילה על כל
המשתמע מכך, ואין לנו כל זכות לערב
עצמנו במושגים כמו דמוקרטיה או סוציאליזם.
נושאי
ההערצה של העם הם קציני־צבא ;
האידיאולוגיה היא צבאית — רוח לחימה,
ניצחון וכיבוש. במדינתנו מתגבש גוף
הירארכי צבאי הנושא בתפקידים המכריעים
הן מבחינה פוליטית והן מבחינה חברתית.
כדרך ההגיון הראש והמוח מפעילים
את יתר חלקי הגוף וקובעים את
פעולתם של אברים אלה. אירעו מקרי
עריפה בהיסטוריה שגרמו לשינויים והתפתחות.
האם אין אנו יכולים לקחת חלק
בתהליך דומה?
רות אנגל, קרית־אתא
העכברים יוצאים

אך קברנו את מתינו והעכברים התחילו
לצאת מהחורים בהם הסתתרו. אנשי ״אף
שעל״ מתנגדים להפסקת האש כמו שהת־
(המשך בעמוד )8

עכשיו סוף־סוף נוכל ל הפסיק להופיע בכנסת
קורא, תל־אביב

כאשר קיבלנו בפעם הראשונה את גליון
העולם הזה, חששנו שהמישלוח הוא חד-
פעמי, אולם כאשר הגיע בשנית, אין לנו
אלא לאמר בפה מלא ״כל הכבוד״!
,אנו מקווים שהמשלוחים, שהם כמשב
רוח מרענן, אמנם ימשיכו להגיע.
מנחם יריב, ד״צ 2016

דיות השוכנים קבע ׳בבסיס צה״ל הבנוי
לתלפיות אי־ישם במרכז הארץ, ולהאכילם
סטייקים מסויה, לאות •הזדהות עם חיילי
צה״ל הפרושים לאורך הקווים, אשר מול־עטים
במעה מיוחד זה על ידי השק״ם.
האם נתקבלה החלטה שכזו?!
סמל יעקב, צה״ל

תודה! תודה! תודה!
כאן באפריקה, חושבים על אסיה, מעש נים
אירופה, עושים אמריקה ו ...קוראים
את העולם הזה.
מקווה שתמשיכו במשלוח העיתון. אגב,
הגיע יום אחר יציאתו לאור. הדואר חת־יחיל
להשתפר...
רכ״ט עובדיה ׳מזרחי, צה״ל

אנו חמישה חיילים המבקשים להיות
מנויי־חינם של שבועון העולם הזה, יעקב
התעניינותנו בדעותיו של אורי אבנרי.

סמל רמץ כן־יקיר, רכ״ט
משה רוזוב, טר״ש אס״
דיים כורנכוים, סמל דן
כן־אליעזר, סמ״ר יאיר
אשקלון, צה״ל.

מזה כחודש, פעם רביעית ברציפות, אני

#חמשת המבקשים מתבקשים לשלוח
למערכת את מספר הדואר הצבאי שלהם.

חן חן על תשומת הלב והכישרון המופלא
שלא לשכוח אותנו אף פעם.
ההישג האמיתי שלכם הוא שלפחות
יום אחד בשבוע ישנו שבועון שמקדים
את היומון הקבוע דבר שמציף אותנו עד
מעבר לראש.
למותר לציין שהגליונות שלכם עובדים
הרבה יותר קשה מכל יזמוני השבוע ביחד.
בברכה ובהוקרה,

כי בשלב מאוחר יותר אסדיר את כרטיס
המנוי על עיתונכם.
סמ״ר,מאיר שריקי, ד״צ 2178
קבלו גם הפעם את תודתי ותודה חברי
על משלוח גיליון העולם הזה .1893
יש לציין שאתם זריזים במלאכתכם ו־עיתונכם
הנ״ל הגיע אלי יום אחר הוצאתו.
כמו כן העלון נחטף ממש ע״י חברי
ביחידה.
אבקשכם בכל לשון של בקשה להמשיך
לשלוח את העלונים הבאים באותה מהי-
׳רות בה שלחתם את האחרון.
מאיר אזרד, ד״צ 2453
אנו, קבוצת חברה היושבים על הקו
בצפון, ייסדנו לפני כשבועיים את מיפלגת
אבה״צ — אזרחים בעד החזרת ציוד ובל תי
מתלהמים.
היות ויש לנו מן המשותף, היינו מבק שים
לשלוח אלינו את שבועונכם (ירק
שחס־יוחלילה לא יחטוף, את זה הצנזור
בטענה של תעמולת בחירות ופד) .אם
אפשר היה לקבל גם את העיתונים מאז
תחילת המלחמה — נודה לכם מאוד.

חגי איופנבבר, צה״ל

חיילי ד״צ 2365

כאן אין קיוסקים לעיתונים, אבל כאן
יש חבדה טובים הרוצים לקרוא עיתונים,
ובשלכם כנראה יש מה לקרוא.
אנא — תשלחו עיתון פעם בשבוע והוא
כבר ישמש את כל הפלוגה.
שאול קינז, ד״צ 2767

ברצוני להודות לכם בשמי ובשם חברי
על גלימות העולם הזה שאתם שולחים
לגו זה מספר שבועות.
יש לציין שעיתונכם עוזר לנו להפיג
את השיעמום ועם זאת לקבל מידע על
הנעשה מאחורי הקלעים.
סמל יעקב פוגיל, ד״צ 2579

קבלנו בשמחה גיליונות שלכם, שלא
קיבלנו במסגרת הצבא (מענין למה י).
חזדהנו ושמחנו.
בזה אני רוצה להודות לכם מאוד. נשמח
להמשיך לקבל גליונות עד שיחיה סיפק
בידינו לחתום עליו.
בתודה מכל הפלוגה, ובמיוחד ממני,
שוקי אתרוג, ד״צ 3078

ברצוננו להודות לכם על השי של 500
הספרים והעיתונים ששלחתם לחיילנו, בחזית.
מתגובות שקיבלנו מהם, אנו מוסרים
לכם את תודתם.
מטי גלעדי, בשם וטדי עובדים
במיכרות הנחושת תמנע

ברצוני להביע בכמה מלים את תודתי
העמוקה על הגליונות ששלחתם לנו
לבסיס. כל גליון עבר עשרות ידיים. אין
אף אחד אדיש למה שאתם כותבים. רובנו
מסכימים ויש מועטים המתנגדים,
אלה בדרך כלל הפנאטיים.
אוהדיו של אורי אבנרי עורכים פה
מערכת הסברה ענפה ולעומת כל קציני
ההסברה של המערך (שגם אלינו הגיעו)
השפעתם רבה הרבה יותר.
אין מה לומר, אנשים פקחו עיניים ולאלה
שהכירו את עיתונכם לפני כן, לא
נותר אלא להצטער שלא עשו יותר לפני
המלחמה, במלחמה על רעיונות אלה.
*שמואל מגיד, ד״צ 1501
ברצוני להודות לכם מעל גבי גלוייה
זו על הענ׳ותכם המהירה לפנייתי בדבר
גליונות העולם הזה שנשלחו ליחידתי.
הגליונות חולקו בין מספר רב של
חיילים וכולם היו ״מבסוטים״.
המשיכו בדרככם המובילה אל השלום.
חיים כץ, ד״צ 3016

ברצוני לפרסם את הציור המצורף במדור הדואר הצבאי של העולם הזה.
כן רוצה אני להודות לכם על גיליון העולם הזה שנשלח אלי. הייתי רוצה
שתתמידו במישלוחים עד כמה שאפשר.
עדי מורלי, ד״צ 2734
מקבל את שבועונכם ורצוני להדגיש כי
אני מימש שמח ׳מאוד.
על כל שבועון שאתם שולחים, יש
קופצים רבים.
רצוני לציין את הפופולריות הרבה שא־יתם
נהנים ממנה, כאן בצפון הריחוק.
כל יום רביעי שואלים אותי חברי למח לקה
:״נו! הגיע העולם הזה״? וכל זה
לזכותכם.
סמ״יר בועז רצון, ד״צ 3141
כאן, עושה לה כנפיים השמועה כי לאור
הקיצוצים במשק, הוחלט בישיבת מטכ״ל
סודית לשנות את ׳תפריטם של זוג הא־

בשבועונכם מספר 1892 קראתי את הכתבה
על משפחות הנעדרים (דיין היכן
יקירנו קראתי והזדעזעתי עמוקות.
הזדעזעתי ימן האמת הטראגית אשר הש תקפה
בכתבה.
הנני מביע בזאת את הזדהותי המלאה
עם האופן בו העליתם את הדברים. בכתב.
רואה אני חובה לעצמי לציין כי כך
ולאאחרת רואה אני את הדברים.
אשמח מאוד אם תשמרו על קשר עמדי,
ותשגרו אלי חומר כמצויין בעתונכם. יתרה
מזו, אשמח אם תמנעו ממני התרוצצות בין
היחידות כאן כדי להשיג את שבועונכם
ותשגרו אלי את עתונכם תוך התחייבות

יש לעשות מערך בין:
א) כוחותינו מעבר לתעלה,
ב) חיילי הארמיה השנייה,
ג) חיילי הארמיה השלישית.
המצע :
לתפוס את גולדה וסאדאת ולהאכיל
אותם במשך שלושה חודשים בשר לוף
מקופסאות.
אם זה לא יביא לשלום, אז אין דבר כזה
שנקרא שלום.
פרד, ד״צ 2349
אני חייל המשרת במילואים מיום הכיפורים.
ביחידתי יש מיספר אנשי קבע, בדרגות
רס״רים ורס״לים, לאנשי המילואים
יוצא לצאת הביתה פעם ב־ 18—17 יום
ל־ 48 שעות, ואילו אנשי הקבע יוצאים
כל שבוע.
לדעתי יש בכך משום עוול לאנשי המי לואים.
דיל•
,ד״צ 3083

מכתבים

(המשך מעמוד )7
נגדו לשלום. אחדים מ״הגיבורים״ אני
מכיר מאז עליתי ארצח. ובזמן שאני ואח רים
כמוני היו בהגנה, ביחידות חגפירים,
בשמירה ובהתנדבות פיטפטו אלה נגד
הערבים ונגד האנגלים. בזמן שאני ואח רים
לחמנו בשורות הצבא הבריטי נגד
הגרמנים ובשורות ההגנה וצה״ל נגד הערבים,
הרי הדברנים התחבאו בחוריהם וניצלו
את המולדת להתעשרות קלה וקידום
קאריירות.
כואב לי בראותי איו גיבור כ איש
המילחמות — לא היה בצד,״ל ואפילו
ב־ 48 הוא היתחמק מגיוס. ואיו מנהיג
פלוני של גח״ל ...יוע ל״היסתדר״ כבר
ב־ ,48 הסתתר באיזה חור בנתניה ואמנם
לא היתגלה. ה״נץ״ היחידי בין אנשי ל״ע
נותן עצות ומותח ביקורת על ה-
״תבוסתנים״ — והוא ירד למקסיקו עם
תחילת מילחמת השיחרור בעל
מיסמך ידוע — לא שירת בצה״ל אם כי
היה בן 34 במילחמת השיחרור. בניו של
הנץ בחו״ל המופיע במדים
בכנסת ״נילחם״ בבתי-קפה בתל־אביב.
מאידך, יש לנו גם רשימה שניה —
פאראדוכסאלית — של אנשי השלום. וראו,
דווקא הם היו בצבא, נלחמו, רבים נפצעו
ורבים נהרגו במילחמות ישראל. די להז כיר
שמות כמו אורי אבנרי, יצחק בן־
אהרון, מאיר פעיל, מתיתיהו פלד, ליובד.
אליאב, שמעון אבידן. ומדוע לא 1גם יגאל
אלון, ולא נשכח את הצעיר הנפלא — הצלם
רמי הלפרין, ששנא מילחמות אבל רץ
ליחידתו אפילו בלי צו גיוס.
יהודה ארדמן, רמת-גן

הנוהגים ברכב-
אנא האריכו
את חופשתם
קחו אותם אתכם!

?ו מג דו
הפרופסורים בכתבתו של יגאל לביב על ״קומנדו
הפרופסורים״ (העולם הזה 895ז) ,נאמר
עלי -שהוצגתי בז׳נבה כפרופסור וככתב
צבאי ראשי בחזית הדרום. לא אני הצגתי
את עצמי, אולם מקובל באירופה להכיר
במרצה בכיר באוניברסיטה ישראלית (דר-

ד״ר שלמה אהרונסון
בכיר — לא ראשי
גה אקדמאית שאינה קיימת ביבשת) כפרופסור,
במובן של קביעות באוניברסיטה.
לא הוצגתי ״ככתב צבאי ראשי״,
אלא ככתב צבאי ״בכיר״ — משום מה,
אינני יודע.
אשר לתוכן דברי: אמת, נכון שלא היה
צבא מצרי רציני בין קאהיר לבינינו מסביב
ל־ .22.10 לא אמרתי שיכולנו להכות
״בקלות״ את כל הצבא המצרי אחרי הצליחה.
יכולנו -להכותו.
דוגי בית-חרושת לסיגריות

ד״ר שלמה אהרונפון, יוחשליס
הבהרה

לכתבנו נודע מפי עו״ר גדעון מרגלית,
כי האשמה שטפלה משפחת הנכה נעמי
מדעי (מהצטננות לשיתוק — בעזרת הרופא,
העולם הזה )1856 על עו״ד מרגלית,
היא אשמת שווא שנבעה מאי־הבנה.
אמנם נכון, שעו״ד דב הרט התפטר
והשופט שילה ניסה למנות את עו״ד מרגלית
כאפוטרופוס במקומו, אלא שעו״ד
מרגלית היה באותו זמן חולה אנוש ולכן
נשלחה ממישרדו בקשה המודה על המינוי
ודוחה אותו.
כן נכון שמשפחת מדעי ביקרה ואף
טילפנה אצל עו״ד אחר במישרד עו״ד
מרגלית, והוסבר לה כי אין מינוי.

18*3$

ני כותב על אדם שנעשה לו עוול.
איני יכול להזכיר את שמו.
את מיקצועו.
את מעמדו.

אני מרים את קולי, כדי להפר
קשר־שתיקה מרושע שנכפה ;*ל
כולנו.
אני קם ואומר :

פרשת דרייפוס חדשה אירעה
כמדינת־ישראל.

א, האיש לא נשלח אל אי־השדים,
/כמו קצין המטכ״ל הצרפתי, סרו־התותחנים
אלפרד דרייפוס.
למדינת־ישראל אין איים, שאליהם אפשר
לשלוח אנשים שגדולי המדינה רוצים
להיפטר מהם.

יותר, מאשר הקצונה של צבא שאיבד
את טוהר מידותיו.
לאיש שלנו לא קם קולונל פיקאר.
עמיתיו התרחקו ממנו, כמו ממצורע בימי
קדם, ברגע שנכחו לדעת כי קמו עליו
אויבים רבי־עוצמה — האנשים החזקים
ביותר במדינת־ישראל.

איש מעמיתיו לא צעק: נעשה
כאן עוול: איש לא קרא: יהא*
נא מי׳טפט! תהא חקירה:

לא חבריו, לא הממונים עליו, ולא ראש
הגוף שהוא שייך אליו, לא מצאו בליבם
את קורטוב אומץ־הלב, את קורטוב ההגינות
והיושר, שהיו דרושים כדי למחות ולהתנגד.
הם יודעים שאם עוול זה יישאר
על כנו, יהרוס הדבר את הבסיס המוסרי

וההאשמות שבפיו נגד כמה מגדולי המ דינה
— כולן צודקות.
לכך אין לי הסמכות.
אני אומר דבר הרבה יותר חמור :

לא היתה הקידה. נעשה הכד
כדי למנוע חקירה. נעשה דבר שאין
לו אח ורע: נקבעה חקירה
לעניין קרוב, אך נאסר כפירוש עד
החוקרים לטפל כעניין מסויים זה.

ההאשמות נגד האיש — יהיו אשר יהיו
— לא נוסחו, לא הוגדרו, לא נמסרו לו
או למישהו אחר, לא נבדקו, לא נחקרו,
לא הפכו עילה לכל הליך מישפטי או אחר.
לעומת זאת מופצות כלפיו שמועות זדוניות,
דברי-רכילות העוברים מפה לאוזן,
ושאי-אפשר להתגונן בפניהם.

יש לנו מקומות אחרים. מרחבים
אחרים.

ומי שנשלח לגלות לשם, נגזר עליו
להישכח כאילו לא היה ולא נברא מעולם.
שמו נעלם מן העיתונות. יד נעלמת מוחקת
אותו מן הזיכרון. חברים וידידים חוששים
להזכירו אף בלחש, שמא יבולע להם.

מסע של לינץ׳ .הוא ניחש מי נועד להיות
קורבן הלינץ׳ הזה.
הוא ביקש דבר שהוא מובן מאליו
בנסיבות אלה — פגישה עם השר הממונה
עליו, כדי לשמוע מפיו אילו טענות יש
נגדו, ולערוך עימו עימות. השר הסכים,
דחה, הסכים, התחמק, העמיד תנאים —
וכל אותו זמן הכין את מסע־הלינץ׳ נגד
קורבנו.
האיש ביקש פגישה עם ראש־הממשלה.
בקשה זו עוכבה בדרכה, באופן שרירותי,
במשך שבועות ארוכים, ואין לדעת מה
עלה בגורלה.

במו אדם בסיוט שד קפקא,
מצא האיש שאין דו אל מי לפנות,
שאין לו היכן להתגונן ולהשמיע
את טענותיו, שאין דו היכן
להציג את הראיות שבידיו. מעמדו
נהרס. מסביבו מתלחש מסע
של חרפות, רצח שמו ואופיו.
ואילו יריביו, שקשרו קשר כדי להפכו
שעיר לעזאזל, לעמים עליו את עוונותיהם
ופשעיהם, הופכים לגיבורי המדינה,
והולכים מחיל אל חיל.

אצלנו. כמדינת־ישראל .1974

ויש עוד הבדלים בין פרשה זו ובין
פרשת אותו קצין יהודי בצבא־הקבע־הצרפתי.
דרייפוס
הואשם בהאשמות מסויימות.

ן* ייתי מרים את קולי גם אילו היה
1 1זה רק עניין של עשיית עוול לאדם
יחידי.
אין פשרה עם העוול. גם כשהוא נוגע
לאדם אחד בילבד.
אבל העוול הנעשה כאן חורג בהרבה
מוגרלו של פרט.

הן היו מזוייפות. אכל הן נוסחו
כבירור. הנאשם ידע מהן. הוא
היה יכול, לפחות, להתגונן.

לא כן האיש שלנו. הוא לא הואשם
בשום דבר מפורש. מעולם לא נאמר לו
מהו האישום נגדו. איש לא אמר לו:
״בזאת אתה מואשם, גונן על עצמך!״

פרשה זו מהווה צעד נוסף קדימה
כדרך האפלה אל תהומות השחיתות,
הציניות והרודנות —
הדרך ממדינת־החלום שד הרצל
אל המציאות שד רפוכדיקת־כננות
דרום־אמריקנית.

המאשים נשאר אלמוני. האישום
נשאר סודי. ההליך כולו נשאר
כמום.

מילחמת יום־הכיפורים, עם מחדליה המחרידים,
היתד, כברק שהאיר לרגע-קט בבהירות
נוראה את המציאות הזאת —
מציאות של הסתאבות, ריקבון והתנוונות,
שהגיעה אל האיברים החשובים ביותר של
גופנו הלאומי.
מאז המילחמה לא נבלמה התפשטות המחלה.
להיפך. ההכשר שניתן לאבות הטומאה
(ושזכה באישרור הציבור ביום־הבחי־רות)
עודד אותם להפיץ את ריקבונם במרץ
רב יותר.

לפרד דרייפום הועמד למישפט,
ונדון כחוק. המישפט עבר כמה ערכאות.
אמנם,
המישפט היה מעוות ומרושע.
השופטים הושפעו שלא כדין. הראו להם
חומר כוזב שלא הוגש במישפט עצמו.
הראיות היו מזוייפות. אך הצורה החיצונית,
לפחות, נשמרה.
לא כן אצלנו.

אצלנו אין מישפט. האנשים ש גזרו
עד קורבן הפרשה הזאת חרפה
וגלות, לא היו מוכנים להסתכן
כשום מישפט.

שעליו עומד הגוף הזה כולו. הם יודעים
שאם לא יגנו היום על חברם, יכול אותו
הדבר לקרות מחר לכל אחד מהם.

ואיך יכלו לערוך מישפט, כאשר פשוט
אין האשמות?

אבל הם שותקים. היכן אתה,
פיקאר הישראלי ז

4ש עוד הבדל אחד, שהוא אולי המכאיב
ביותר.
גיבור פרשת דרייפום לא היה אמיל
זולא, כפי שסבורים רבים. הסופר השנון
אימץ לעצמו את העניין הצודק רק ארבע
שנים אחרי מאסרו של דרייפוס. אחרים
לחמו והקריבו את עצמם על מיזבח הצדק
בפרשה זו, לפני שזולא זרק לתוך חלל
העולם את המלים בנות־האלמוות :״ז׳א־קיז
אני מאשים !

ני מרים כאן את קולי נגד עוול
מרושע, שנעשה לאדם.

הגיבור האמיתי של הפרשה
היה אלוה־מישנה פיקאר, ראש
אס ץ הצרפתי, שנתקל במיקרה
כהוכחות לחפותו של דרייפוס,
ושנאכק מאז למען הצדק, תוך ויתור
על הקאריירה האישית שדו,
סיכון עתידו וחייו.
לעומת מופת מזהיר זה של יושר ואומץ-
לב, בלטו בפחדנותם כימעט כל שאר קציני
המטכ״ל הצרפתי והדרגים העליונים של
הצבא. הם הבינו, במשך הזמן, שנעשה
עוול מחריד. הם ידעו שאדם חף־מפשע הועלה
כקורבן, למען האינטרסים האנוכיים
של קבוצת פוליטיקאים וקצינים, שהיו מוכנים
לדרוך על גוויות כדי להגיע אל
מטרתם.

הם ידעו, ושתקו. הם הוכיחו
שוב שאין גוף עלוב יותר, פחדני

אדם זה אינו ידידי. כמשך כל
שנות כהונתו בתפקידו, לא ה ת-
לפתי עימו מעולם אף מילה אחת.
עקבתי אחרי דרכו מרחוק, מכיוון שהוא
עוסק במיקצוע הקרוב מאד־מאד ללבי.
שיטותיו לא מצאו חן בעיני. הוא ייצג
רוח, הזרה ללבי ושהתקוממתי נגדה מאז
ומעולם. היו לי הרבה דיעות קדומות לגבי
איש זה, וכולן שליליות.
ואילו כמה מאויביו הם ידידי.

ההאשמות שהאיש משמיע כדפי
יריביו — מוגדרות כבירור. הוא
מסתמך עד ראיות. הוא תבע רשמית
להעמיד אדם חשוב לדין בעוון
חמור — העוון החמור כיותר
שיש כמיקצוע זה — והמישפט
בוטל עוד לפני שהתחיל.
במקום הבירור, החקירה, הדין — באה
ההדחה וההגלייה.
לפני שנשלח דרייפום לאי־השדים, נערך
לו מיסדר של חרפה. בטכס חגיגי נק רעו
סימני-הדרגה, הכתפיות והכפתורים
מעל מדיו, ונשברה חרבו.

פרשה זו מראה זאת.

העיתונות הצייתנית, המוכנה תמיד לתת
את ידה לכל מעשה־נבלה של בעל־שררה
וללקק את היד המחזיקה במגלב ובגזר,
קיבלה את דין השתיקה ומחניקה את קול
המחאה. חלק ממנה ׳שיתף פעולה בהכנת
הלינץ׳.
הגופים הנוגעים לפרשה זו, גופים ש-
יחסי־אנוש הוגנים וסדרי־נוהל תקינים
חיוניים לעצם קיומם ויעילותם — שתקו
ושיתפו פעולה.

הממשלה, אותו גוף עלוב שד
עסקנצ׳יקים נפחדים 7 ,א התערבה.

במדינת־ישראל של — 1974 מי יסכן
את מעמדו כדי להילחם על צדק? מי יריב
עם אישים אדירי־עוצמה לשם עיקרון?

שום טכס כזה לא נערך לקורבן
הפרשה הזאת — אכל גם כלי
המעמד החגיגי נגזרה עליו חרפה
פומבית, הוא הוגש להמון כאובייקט
לשינאה ולבוז, בנו הוכה כ
בית-הספר עד־ידי חבריו.

אין זה בדאי. הבד למדו שאץ
תפקוד בפוי-טובה יותר במדינת־ישראל,
מאשר תפקידו של לוחמי
הצדק.

ידענו זאת כימי פרשת-לכון,
ועד כן לחמנו אז בפי שלחמנו.
הדכר נבון שיכעתיים כפרשה זו.

ך* רשת דרייפוס היתד. עיוות מיפלצתי
של הליכים מסודרים במדיגת־חוק.
מה שקורה אצלנו הוא חמור הרבה יותר
— התפרקות מדינת־החוק ושבירת ההלי כים
המסודרים.
פרשה זו כולה נערכת בעולם קפקאי.

ני מריס את קולי נגד ציניות זו,
הרס הבסיס המוסרי של קיומנו.
אני תובע לבטל את ההדחה, לערוך חקירה
סדירה, לומר לאיש מהן הטענות נגדו
ולתת לו להתגונן בפניהן, לאפשר לו להוכיח
את ההאשמות אשר בפיו.

^ יגי מעמיד את עצמי כבית-מישפט.
א־ני בא לחרוץ דין בעניינים המחיי בים
חקירה עמוקה, מקיפה, ממצה.
לא אומר: האיש צודק בכל טענותיו. לא
אומר: ההאשמות נגדו כולן חסרות יסוד,

קורבן פרשה זו שמע על הגורל הצפוי
לו במיקרה, מפי זרים.
הוא ראה שכלי־תקשורת מכובדים, משרתיהם
של אדונים כל-יכולים, מארגנים

אך המדינה יבולה לעמוד בכל זעזוע
שמקורו בחיפוש הצדק.

אכל איני יכול להחריש, כאשר
נעשה עוול.

אילו הייתי מחריש, הייתי בוגד בכל
היקר לי. הייתי בוגד במדינה. כי אין קיום
למדינה, ואין לה עתיד, אם יכולה פרשה
כזאת להתרחש בקרבנו, ואין פוצה פה.

מחריד לחשוב שעולם זה קיים
כאחד ממוקדי חיינו וקיומנו הלאומי.

אני
יודע שאם תיערך חקירה
כזאת, יזדעזעו אמות-הסיפים
שד המדינה.

אין היא יכולה לעמוד בשתיקה
הנוראה שד רודנות מושחתת.

ת ל מי די ם ה תנ כ לו ל בנו שלהא לו ף
והוא יצא לנוי בצעהסברהבבית ־ הספר

א 111וים
תל־אביב, עו״ד יצחר! ארצי
שהוא אביו של הזמר של׳מה
ארצי, יש חלק נכבד בהולדתו
של המנחה־בדרן מני פאר.
בערב ראיונזת שהתקיים השבוע
בהנחייתו של מני, התברר
כי ב־ 1944 אירגן ארצי
חוג מחתרתי של צעירים יהודיים
ברומניה. אמו של מני
פאר, יונה ט אופה גוטמן,
יחד עם עוד שני חברים שלה,
ברחה מפולניה לרומניה אחרי
שהשלושה הרגו קצין צבא נאצי.
הם הגיעו לתא המחתרתי,
הוסתרו שם במשך שבועיים
על־ידי ארצי ואחר הוברחו ל ארץ,
וכאן נולד מני.

הארוך גונן

מפקד מרחב שלמה (הנראה בתמונה כשהוא לוחץ את ידו של האלוף
אריק שרון, בטכס חילופי הפיקוד בפיקוד הדרום, שנערך חודשיים וחצי
לפני המילחמה) ,נאלץ לעמוד בתום מילחמת יום־הכיפורים, בפני אתגר אכזרי. היה זה אחרי שבעיתון
צרפתי פורסמו אודותיו דברי השמצה משוללי יסוד, שהועתקו גם על־ידי עיתונים בארץ. בעיקבות פירסומיס
אלה, השתנה יחסם של תלמידי בית־הספר בבאר־שבע, בו לומד בנו בן ה־ 6ו של האלוף וכמה מהם אף
ניסו להכותו. בתגובה על־כך כינס האלוף שמואל (״גורודיש״) גונן את כל תלמידי בית־הספר בו לומד הבן,
הירצה בפניהם שעה ארוכה• בתום ההרצאה פרצו תלמידי בית־הספר -במחיאות כפיים לאלוף.

8 .כאשר הצטרף אלוף (מיל).
אד! רון יריב לצוות שעזר ל ראש
עיריות תל-אביב לשעבד
יהושע רכינוביץ במערכת
הבחירות שלו, הראו לו מה
פעל רבינוביץ למען העיד.
יריב נדהם ואמר לרבינוביץ :
״אם לא תיבחר כראש עיר,
אמליץ שיבחרו בך לראש אגף
מודיעין בצה״ל.״ ״מדוע?״ התעניין
רבינוביץ .״אתה מצליח
כל־כך לשמור בסוד את כל מה
שאתה עושה,״ השיב לו ראש
אמ״ן לשעבר ,״שמתאים לך לעמוד
בראש המודיעין.״
8ראש העירייה החדש של
תל-אביב, אלוף (מיל ).שלמה
>״צ׳יץ׳״) להט, יעמוד בפני
שתי בעיות קשות מייד עם
כניסתו לתפקידו החדש: בימים
הקרובים עומדות להתחיל
שתי שביתות בתל־אביב: אחת
של עובדי מחלקת ההנדסה והשנייה
של עובדי מחלקת התברואה.
8איך
הוצמד הכינוי צ׳יץ׳
לשלמה להט? היה זה במושבה
דחוסות כשלהט, אז שלמה
לינדנר, היה בגיל .10 הוא נהג
לשחק עם חבריו במשיכת חבל.
השומר של מיגרש המישחקים
ניגש אליו במהלך המישחק ולחש
באוזנו באידיש :״תגיד
לחם שימשכו חזק.״ להט הצעיר
החל מעודד את חבריו בקצב
:״צי, צי, צי.״ החברים
הוסיפו אז ל״צי״ צ׳ נוספת וכך
נולד השם צ׳יץ׳.
8:באותו יום בו חגג ראש
עיריית ראשודלציון, עו״ד חג״
ניה גיכשטיין, את ניצחונו
הגדול במערכת הבחירות, הוא
הפסיד למעשה בשקט את הקרב
בגללו זכה לקולות רבים.
גיבשטיין זכה לפירסום רב במאבקו
למניעת ריכוז השפכים
של גוש דן בחולות רא־

בסידרת תמונות של נשים מפורסמות, מנסה
השבועון המערב־גרמני שטרן להחיות את אופנת
המיני שיצאה מהאופנה כבר לפני מיספר שנים, לטובת הסקסי והמידי.

המיני חי

שון־לציון. ביום הבחירות פתחו
את הברזים, החלו להזרים
את השפכים לחולות ראשון־
לציון.
8 :על אי־הבהירות במצבו
הפוליטי של שד־החינוך־והתר־בות
יגאל אלון, מעידה ה־תשובה.שהוא
נותן לכל הפונים
אליו כדי לקבוע פגישה בסוף
החודש :״ברצון אפגש,
אבל השאלה אם האורח מוכן
להיפגש איתי כחבר־כנסת בלבד
ולא כשר־חינוך.״
! 8קשיי התחבורה בתל־

אביב, פגעו השבוע׳גם בשר-
האוצר פגחס ספיר. השר,
ששימש כראש מישלחת המערך
לשיחות עם הליברלים העצמאיים
על הקואליציה העתידה
לקום, איחר 20 דקות לפגישה.
כשהגיע, התנצל על האיחור וטען
כי הוא נבע מקשיי תחבו רה.
העיד לו על כך חבר מיש־לחת
הליברליים העצמאיים
הילל זיידל :״אתה רואה,
מוכרחים לעשות משהו כדי ל שנות
את התחבורה סתל־אביב.״
8לראש רשימת הליברלים
העצמאיים בבחירות לעיריית

8בין נציגי המיפלגות ש הגיבו
על.תוצאות הבחירות בשידור
הטלוויזיה, נפקד מקומו
של נציג המפד״ל. תחילה אמור
היה להשתתף בתוכנית שר־הפנים
ד״ר יוסף בורג. אך
הוא לא הופיע מפני שנעלב
מכך שבמוקדי שתי המיפלגות
הגדולות, המערך והליכוד, הצי בה
הטלוויזיה אולפני שידור
מיוחדים, ואילו ממיפלגתו, השלישית
בגודלה, דרשו לשלוח
נציג עם שאר המיפלגות. לאחר
בקשות חוזרות של הטלוויזיה,
שלחה המפד״ל ל צוות
את עוזרו של בורג שאול
מיזליש. אבל גם הוא לא הש תתף
בתוכנית. כמחאה על דבריו
של נציג הפנתרים כחול-
לבן, אדי מלכה, שקרא למאבק
אלים, עזב מיזליש את
האולפן.
! 8לאחר ההרצאה של כתב
לוז־מונד אריק חולו במועדון

צוותא בתל-אביב, פנה אליו
מנהל המקום ושאל אותו האם
הוא יכול לסדר שיקימו מועדון
צוותא בקהיר. הפסיקו עסקן
מפ״ם העיתונאי דב כר־ניר,
ואפר :״אם אתה לא יכול לסדר
לו את זה, אז אולי תוכל
לסדר שיכניסו לפחות תמונה
שלו לעיתון?״ דולו הסביר ל-
בר־ניר כי הוא אינו יכול ל מלא
את בקשתו, מפני ש־עיתונו
אינו מפרסם תמונות.
״ערכנו מישאל בין הקוראים
שלנו,״ המשיך דולו ,״ושאלנו
אותם אם הם מעוניינים ש יפרסמו
בעיתון גם תמונות.
היינו בטוחים שרובם ירצו. אבל
אחרי שראינו את תוצאות ה־מישאל,
התברר לנו שרוב הקוראים
היו נגד תמונות.״
1בקרב הקהל שנכח במועדון
התיאטרון בחיפה, ישבו
גם שני צנחנים עם בנות
זוגם. הזוגות ישבו לייד שולחנות
קרובים לבמה. לאולם נכנסו
מספר אזרחים והמלצר ביקש
מהחיילים לעבור לשולחן יותר
רחוק. לאחד ההופעה, ניגשו
הצנחנים לזמרת יפה ירקוני
שהופיעה בתוכנית, התלוננו בפניה
על היחס אליהם. ענתה
להם יפה :״אתם צריכים להבין
את המלצר. אתם לא שילמתם
בעד הכניסה ואילו האזרחים
שילמו, לכן נתנו להם מקומות
ישיבה טובים.״ השיבו לה הצנחנים
:״מה זאת אומרת?
הרי שילמנו 60 לירות.״ הדבר
הרגיז את יפה, שהתלוננה בחריפות
על היחס לחיילים בפני
מנהל המועדון.

כשהוא משתמש בין השאר, מימין לשמאל בשחקניות בריג׳יט בארדו,
אנדרם, קלודיה קרדינלה וג׳ין בירקין, מדגים אורוסולה השבועון המערב־גרמני מה עושה המיני לבעלות רגליים יפות.

< 3£21 צחוק, צחוק, אבל •
בחירות: אות לגאות.
• מיהו יהודי? זאת נדע כשתושלם הקואליציה !
• משגר האנרגיה: כאשר גנרל אלקטריק יורד לדרגת
קולונל .
• מעוללות הזמן: הכסף מתנזל, הנפט נעשה מוצק .
• במטבח המערך: קואליציה מסיראלסיר .
• רפא״ל: ישות פיתוח אמצעים לקואליציה.
• נשיא המדינה ימנה את גולדה: טובה תחת טובה.
6שלמה (״צ׳יץ להט: משבחי מעוז לשפכי המחוז.
• למרות הבחירה המצב במערך בכי ״ ר ע.

ה תו ל ת הזר1x07 ,

תקלה

ט ר אגי ת

גרמה

לתאונה

אחד מאוצרות

סיגול קידוח

הטבעהגדול 0
שבידי המדינה
י• אש שפרצה ביום השלישי בשבוע
} | שעבר בשדזדהנפט הימי שבידי יש ראל,
אשר במיפרץ סואץ, הולידה גלים של
שמועות והשערות — בתוכן באלה שיכלו
לעלות דק כתוצאה מדמיון פרוע.
״ישראל חיבלה בכוונה תחילה בבארות
הנפט הימיות שמול חוף אבדרודס,״ אמרה
אחת השמועות. והיה לה גם הסבר הגיוני :
״ישראל מתכוונת לסגת מסיני ולהחזיר גם
את אבדרודס לידי המצרים. אז לפחות
שהמצרים לא יהגו מהנפט !שם/.
שמועות אחרות היו משוללות יסוד באותה
מידה, אחדות מהן סיפרו סיפורים
דמיוניים על מבצעי־חבלה של המצרים
בשדה הנפט הימי. כהוכחה התבססו:סיפורים
אלה על העובדה שבמילחמת יום־
הכיפורים ריקטו מסוקים מצריים את שדות
הנפט של אבו־רודס, הצליחו לפגוע במיכלי

טוה נחיתה
למסוקים

מגורי קוברים

חדר אובל

תחנת טאיבה

מחסני ציוד
מיכל׳ רלק

דלק בחוות הנפט, ואלה בערו במשך חודשיים
תמימים. כמה מסוקים מצריים באלה
הופלו הן ע״י אש קרקעית והן על־ידי
טילים נגד מטוסים מדגם הוק .״אם המצרים
היו מסוגלים להפציץ את שדות־הנפט
של אבו־רודס, אין כל סיבה שלא ינסו
לחבל גם בשדה־הנפט הימי,״ גרסו מפיצי
אותן שמועות.
אלא שלא היה כל בסיס: לשמועות אלה.
האש בשדה הנפט הימי במיפרץ סואץ
לא היתד. תוצאה של חבלה מצד זה או
אחר, גם לא תוצאה של רשלנות או אי־השגחה
מספקת מצד מפעילי הבארות הימיות.

הנפט
פורץ
*** דה הנפט התת־מימי שבמיפרץ
\14 סואץ, המופעל בידי ישראל ׳מאז
מילחמת ששת הימים, קרוי בשם בלייס ימי.
הוא נמצא בלב מיפרץ סואץ, במרחק של
כ־ 12 קילומטר מחוף סיני ואי המתכת
המרכזי שלו, בראשו.מיתנשא מיגדל קידוח
ענקי, מתרומם לגובה של 40 מטר מעל
קרקעית הים (ראה תמונה).
המיתקן עצמו הוקם עוד ביימי המצרים
על-ידי חברת קופה שהיתה חברה משותפת
לחברת הנפט המצרית הממלכתית
ולחברת הנפט האיטלקית אג׳י. מול שדה־הנפט
התת־מימי, נמצא שדה הנפט אל*
מורגאן, הנמצא בשטח המצרי שממערב
למיפרץ סואץ, והנחשב לשדה הנפט העשיר
ביותר באיזור.
מאז נתפס המיתקן בידי ישראל במיל-
חמת ששת־הימים, הושלמו בעזרתו עוד
•שלושה קידוחים נוספים, שהביאו לפריצת
בארות נפט תת־מימיות הגדולות מכל בארות
הנפט שבידי ישראל. כל אחת מבארות
אלה מספקת כ־ 20 אלף חביות נפט ליום,
שיחד הן מהוות כ־! 150/0מכלל התפוקה
היומית של נפט בישראל.
המיוחד בבארות נפט אלה הוא שאין
צורך לשאוב את הנפט מהן. הוא פורץ
מתוך הבארות, אחרי שנקרחו, בכוחות

עצמו, וזורם באמצעות צינורות תת־מומיים
אל מאגרי הדלק שעל היבשה.
המיתקן הגדול עצמו, בנוי משני חלקים
— האחד מיגדל קידוח המכיל גם !תחנת
שאיבה ומיכלי דלק, ואילו השני הוא
מיתקן המכיל את מגורי העובדים, את
מחסני הציוד ואת הגנרטורים המספקים את
החשמל למיתקן כולו. שני החלקים היו
מחוברים באמצעות גשר מתכת, והקשר
שלהם עם היבשה היה באמצעות סירות
ובאמצעות מפוקים, להם הותקן שדה־נחיתה
מיוחד על גבי מיתקן המגורים.

ץ* לכד המיתקן הגדול, שהוא שנפ-
* /גע ביום ג׳ בשבוע שעבר והחל בוער,
פזורים בשדה־הנפט בלייס ימי עוד בארות
נפט, הנראים כאיי מתכת זעירים.
התקלה שגרמה להצתתו של מיגדל ה קידוח
הגדול ולהריסתו המוחלטת, הביאה
להצתת שלוש בארות נפט שבקירבתו ה־
!מחוברות זו לזו. כיוון שהנפט זורם אליהן
מעצמו, אין כל אפשרות להפסיק את
הזרימה ולכבות את האש המתלקחת מזה
שבוע על פני המים, אלא על־ידי פיצוץ
הבארות או סתימתן — מיבצע הנדסי מסו בך
מאין כמוהו.
כיצד אירעה התקלה הטראגית שהביאה
להדיסתו והצתתו של אחד מאוצרות הטבע
הגדולים ביותר של המדינה? על כד
תצטרך לענות ועדת־חקירה, שהוקמה לצורך

נ ע שו השנים ה עוונו ת ישתלטו ה עוני ם עד כינ ר ת העולם

הנפט > 1א״ ם ונ ד
רדומה ש ד שראל
ף* אשר נפתחה אש-התופת של קני הנ״מ המצריים
^ על צה״ל — 57 קנים לכל קילומטר של התעלה —
חשבו לוחמי צה״ל שהעולם הגיע לקיצו.

ואכן. כאותו יום־כיפורים הגיעה לקיצה
תקופה בחיי ישראל. העליונות המוחלטת של
צה״ל על צכאות־ערב נמוגה, ובמקומה כאו
יחסי־כוחות חדשים.

מאז מרוכזת כמעט כל תשומת־הלב של ישראל בנקודה
זו: יחסי־הכוחות הצבאיים. טאנקים, תותחים, טילים,
מטוסים שולטים בתודעת הציבור, שחלק כה גדול ממנו
רובץ באיזורי־החזיתות מאז אותו מטח ראשון של אש.
אולם המהפכה האמיתית שנתגלתה ביום־הכיפורים
אינה בשטח זה. לצה״ל יש עדיין עליונות צבאית, אם
כי מוקטנת.

אודם היה זה תמיד מאבק כדתי־שקול. השפעת
הכרות-הנפט היתה תמיד הרכה יותר
קטנה מכפי שנדמה דיהודים. בכד מאבק מכריע
— כמו זה שהתנהד כמימשד האמריקני
עם הקמת מדינת־ישראד — ניצחו היהודים.
הערבים עמדו כמעט חסרי־אונים מול היתרון העצום
הזה, שעמד לרשות ישראל 11 :מיליון יהודים המפוזרים
בארצות החשובות, שכוחם הכלכלי וכישרונותיהם העניקו

הסכנה הנוראה ביותר מאיימת על מדינת
ישראל כשטח אחר לגמרי.

לא מכבר נפגש הנרי קיסינג׳ר עם קבוצה של פרופסורים
פרו־ישראליים, חבריו מימי היותו בעצמו איש־מדע.
הוא טען באוזניהם שכפיית הסדר מהיר על ישראל
היא קודם כל פעולת־הצלה לישראל. כי הזמן, כך חזר
והדגיש קיסינג׳ר במהלך השיחה, פועל נגד ישראל.

: 1898 הקיסר הגרמני בירושלים

כאשר אמר זאת, הוא התכוון כעיקר לגורם
אחד, המטיל את צילו על העולם כולו:
הנפט.
מכלי לומר זאת כפירוש, רמז קיסינג׳ר
שכעוד כמה שנים עלול הנפט לסכן את עצם
קיומה של מדינת-ישראל — אם לא תגיע עד
אז לשלום של ממש עם הערכים.

• אין כיום תחליף לנפט כעולם. הצורד
בנפט הולך וגובר משנה לשנה במהירות
מסחררת.
• הדבר יכול להעניק לעולם הערבי כוח רב, אם
יוכלו מדינות־ערב לשתף פעולה ביניהן, ולהפוך את
הנפט לנשק.

חוצי, נוטר 11־0311

• במצב כזה, יוכלו הערבים להכתיב כל
מחיר שיעדה על דעתם — והם יכולים דסמוד
על כף שגם שאר המדינות המפיקות־נפט יעשו
כמוהם, מכיוון שגם הן מעוניינות כרווח מירכי.

ך ורם הנפט לא נולד במילחמת יום־הכיפורים. ה!?א
^ מלווה את הציונות כמעט מיומה הראשון.
כאשר כתב הרצל את ספרו מדינת היהודים, אך התחיל
הנפט להיות גורם כלכלי חשוב בעולם. תריסר שנים
לפני הקונגרס הציוני הראשון בנו הגרמנים בנץ ודיימלר
את המכוניות הראשונות. כאשר נתקבל הרצל לראיון
באוהלו של הקיסר הגרמני בירושלים, היה זה במהלכו
של ביקור שבו ביקש הקיסר וילהלם להבטיח למשק
הגרמני את השליטה על שדות־הנפט החדשים בעיראק.
אחד המניעים העיקריים להצהרת בלפור היה רצונם של
הבריטים לנצל את הציונות כאמתלה כדי להחזיק בידיה
את ארץ־ישראל, שרייתה חיונית כארץ־מעבר לנפט של
מוסול.
לאחר מכן התגבשו חברות־הנפט הגדולות כאויבות
מושבעות של הציונות. הן התחרו ביניהן על הזיכיונות
במרחב הערבי. בעשרות השנים האחרונות עמדו, זו מול זו,
בכל ארצות־המערב החשובות הכוח הכלכלי היהודי, הרתום
לשירות ישראל, והכוח הכלכלי של חברות־הנפט, המשרת
את העניין הערבי.

• במצב הבינלאומי הקיים, פשוט לא ייתכן כוח נגדי.
אי־אפשר עוד לשלוח צבאות או ציים כדי לכבוש
ארץ, כדי לשים יד על אוצרותיה, כמו בימי הקולוניאליזם
הפורח של המאה שעברה.
כך החלה ״סחטנות הנפט״ הערבית. כמו גיבור האגדה
הערבית, שפתח את הבקבוק ושיחרר את הג׳ין שהיה חבוי
בו, לא תפסו גם הערבים עצמם תחילה את מלוא כוחו
של משרתם החדש. הם התכוונו, כנראה, רק להעניק
יתרון כלשהו למדינות הערביות שלחמו בישראל.

היה להם קל לעשות זאת, מכיוון שעד
אגמי-הנפט יושבים שליטים המסורים לעניין
הפלסטיני.

באו־נפט באמריקה בימי הרצל
להם שליטה כמעט בלתי-מוגבלת בכלי־התקשורת, שיכלו
לכוון את הקונגרס האמריקני ולאיים על הנשיא, להשפיע
על ממשלות אירופה ולעשות צרות בברית־המועצות.
בהשוואה לאלה, היו חברות־הנפט גורם שולי.
הערבים ייצאו נפט. ישראל ייצאה רגש יהודי. בין
השניים, היה הרגש היהודי חזק הרבה יותר.

כל זה השתנה, דפתע, כיום־הכיפורים.

אל״מ, מלו וקיסר
: 1885 המכונית הראשונה

** וכן שזה לא קרה לפתע. זה רק נראה כך.
מה שקרה במילחמת יום־הכיפורים היה סיכום של
תהליכים, שחדרו בהדרגה לתודעת הערבים, ולאחר מכן
גם לתודעת העולם כולו.

אל״מ מועמר קזאפי, השליט הלובי הצעיר, הוא אוייב
קנאי של ישראל, והוא חולם על התפקיד ההיסטורי שימלא
במאבק לשיחרור פלסטין מן הכופרים. המלך הסעודי,
פייצל, הוא אדם מיושב יותר, אך גם מסוכן יותר. הוא
שייך לשושלת דתית קנאית, והוא רואה את עצמו בתפקיד
משחרר המקומות הקדושים באל־קודס, היא ירושלים.
יתר על כן, פייצל ידע שאינו מפסיד דבר. הנפט
הוא כסף. אפשר להחזיק את הכסף באדמה, כמו בבנק
שווייצי. זוהי כספת טובה ובטוחה, ואם בינתיים עולה
המחיר — הרווח עולה על כל ריבית.
מעבר למיפרץ עקב אחרי התהליך השאח האיראני.
השאח הוא אוייב הערבים. הוא מנסה להקים מעצמה
צבאית אדירה, שתמנע מן הערבים כל אפשרות של
שליטה במיפרץ שהוא ״המיפרץ הפרסי״ בעיני איראן,
ו״המיפרץ הערבי״ בפי הערבים.
אולם השאח הוא קנאי מסוג אחר. איראן היא ארץ-
הנפט העתיקה ביותר בעולם. חסידיו של הנביא זארא־תוסטרה,
בן דודו של ישעיהו הנביא, ערכו פולחן לאש
הניצחית. היתר. זאת האש שבערה בדרום הרי הקווקז,
ליד גבול פרס, שניזונה מן הגאזים שעלו מאגמי הנפט
התת־קרקעיים. אש זו כובתה רק במאה שעברה.
השאח סוגד לנפט כמו אבותיו לפני 2600 שנה. הוא
רואה בו נוזל קדוש. מזה שנים רבות הוא התמלא זעם
למראה הזילזול התהומי, שבו שרפו עמי־המערב את
הנוזל היקר למען צרכים של מה־בכך, ודילדלו את
האוצר שאין לו תחליף. הוא היה מעוניין בסגירת ברזי
הנפט בגלל מטרה אחרת: כדי להכריח את המערב לפתח
מקורות־אנרגיה אחרים, ולשמר את הנפט למטלות החשובות
ביותר, כגון התעשייה הפטרו״כימית.

בך, כימעט במימרה, היה הכל מוכן כדי
לסגור קצת את הברז.

חישוב זה נעשה לפני שהארצות מפיקות־הנפט הודיעו
שהמחיר ישתנה שוב באפריל הקרוב, אחרי שכבר
הגדילו אותו פי ארבעה בחודשים האחרונים.
אין זה עניין לעתיד הנראה רחוק. כבר בשנה שהחלה
זה עתה, ישתנה זרם הכסף העולמי בצורה מבהילה.

ך* עולם המערבי הגיב על סגירת הברז כשם שכל
ן 1אדם מגיב כאשר ביריון חונק את גרונו. הוא זעק.

אם כל המדינות יצרכו ב־ 1974 רק את
כמות־־הנפט שהן צרכו כ״( 1972 דבר שפירושו
הקפאה דראסטית של הגידול, וירידה מן הרמה
הקיימת בבר) ,כי אז תשלם אירופה היטנה לאותן
הארצות 50 כיליון דולאר (לעומת 11 כיליון
.)1972*3

מנת העור משתנה
אבל לא עלה על דעתו שזאת עלולה להיות
חניקת־מוות, ראשיתה של מהפכה שתשנה את
פני העולם.
התופעה נראתה זמנית וחולפת, תופעת־לוואי של המיל־חמה
ליד תעלת־סואץ. כאשר הטילו הערבים חרם על
הולנד, בגלל ידידותה לישראל, הגביר הדבר את הרושם
שכל העניין אינו אלא תימרון ערבי לשעה קלה, ושאחרי
ההרגעה וההסדר, יחזור הכל לקדמותו.
גם ישראל התייחסה אל התופעה כאל איום מוגבל,
העלול לדחוף את האמריקנים והסובייטים להסדר כפוי,
ולקלקל עוד יותר את היחסים בין ישראל ואירופה. החשש
המירבי היה שהערבים ינסו ללחוץ על אירופה, כשם
שלחצו תחילה על מדינות־אפריקה, ולאחר מכן על יפאן.
זה היה רע, אבל לא אסון.
יש אפילו אנשים הסבורים כי חרם־הנפט (ואולי כל
מילחמת יום־הכיפורים) לא היו אלא תוצאת קשר סודי
שקשרו הרוסים והאמריקנים, לשם צרכיהם הכלכליים.
מכיוון שלברית־המועצות יש שפע של נפט משלה, ואר־צות־הברית
מספקת בעצמה כ־ 850/0מצרכי הנפט שלה,
הן היו מעוניינות בהקטנת הזרם לאירופה וליפאן —
שתי מתחרות כלכליות שהתעצמו והלכו. בעזרת החרם,
שהיה מכוון כביכול נגד ישראל, הנחיתו האמריקנים מכה
מכאיבה על המשק האירופי והיפאני, ושיפרו את מאזן־
התשלום של עצמם. אילו הסובייטים יכלו לפתות את
אירופה בצינורות־הנפט שלהם, המובילים את הנוזל השחור
מסיביר לליבה של אירופה.

רק לאחרונה מתפשט גל של פחד־מוות
ממרכזי המידע הכלכלי אל הצמרות הפוליטיות
כרהבי העולם. לפתע נסתבר שהתופעה חורגת
הרבה מעבר לבל הפחדים, החששות והטענות,
וגם מעבר ל״סחטנות״ בממדים רגילים.

יפאן תשלם 17 ביליון במקום 3.6ביליון, וארצות־הברית
20 ביליון במקום 4.5ביליון. אפילו הודו הענייה
תשלם ביליון, במקום 200 מיליון.
ולעומת זאת, יקבלו מדינות־ערב:

סעודיה 19 כיליון (כמקום ,)3.1כוויית 7.8
כיליון (כמקום ,)1.7עיראק 5.8כיליון (כמקום
חצי כיליון) ,אבו-דאכי 3.1כיליון(כמקום חצי
כיליון) ,לוב 6.5ביליון (כמקום 1.6כיליון).
הפקת הנפט עצמו עולה פרוטות. לרשות מדינוודערב
יעמדו כבר בשנה הנוכחית סכומי־ענק, ההופכים את
הכנסות מדינת־ישראל לקיצבת־עוני.
ההשפעה המיידית על מאזן־הכוחות הצבאי היא מהפכנית.
אפילו מדינונת ערבית זעירה כמו אבו־דאבי תרוויח
השנה יותר מכפי שעלתה כל מילחמת יום־הכיפורים
לישראל.

לא מבכר הציע חסנין הייבל למדינות־ערב
להקים כור לייצור פצצות־אטום. הסכומים
הדרושים לכד (כולל רכישת המדענים הזרים,
אם יש בכך צורך) הוא מבוטל, בהשוואה לסכו
מי־הבנסות אלה.
אבל אפילו נשק שיגרתי או כמעט־שיגרתי — מטוסיה
תותחים, טילים — הופך לעניין פעוט, מבחינה
כספית, למדינותרערב. אפילו ישלמו עבור כל הנשק מחיר
מלא — הם יכולים עתה לרכוש כמויות שישראל אינה

המלך פ״צל: למען ירושלים

בעולם חלה מהפכה, במובנה האמיתי של המילה: תזוזה
משמעותית של יחסי־הכוחות עד כדי שינוי מפת
העולם.
הגורם הכלכלי הערבי מקבל ממדים שעוד לפני חודשים
לא עלו על דעת איש.

נות. על רקע זה נולדו מיסמכים כמו ״הפרוטוקולים
של זקני ציון״ .עכשיו נראה שגזע שמי
אחר יגשים פיוט ישן זה — נגד היהודים.

כמיספרים יבשים, מתברר שהגורם הערבי
הופך למעצמה עולמית חדשה.

נסך לפצצות אטוס
ך• שנת 1972 שילם העולם המערבי 11 ביליון דו !
לאר למדינות־הנפט במיפרץ הפרסי ובאפריקה.
זה לא היה הרבה. התוצר הלאומי הגולמי של יש ראל
באותה שנה היה בסדר־גודל של כמחצית ה סכום
הזה.
הנה ההתפתחות:

לפי החישובים הנוכחיים, יצטרך העולם
המערבי לשלם לאותן הארצות, כשנת ,1985
ב־ 300 כיליון דולאר, כלומר: פי שלושים .

השאת הפרסי: למען הקודש
יכולה לחלום עליהם, אלא אם כן תקבל אותן במתנה
מארצות־הברית.

התוצאה הראשונה, והקטנה כיותר: תלותה
של ישראל כארצות״הכרית, שהפכה כמעט
שלמה כמילהמת יופ-הכיפורים, הופכת עתה
לכורח מוחלט.

חפדומוקודיס שר וק1י סוג
^ בל התוצאות האמיתיות של המצב החדש הן
הרבה־הרבה יותר מרחיקות לכת.
כדי לשלם למדינות ערב מאות ביליונים דולארים עבור
הנפט שלהן — דרוש כסף.

כפך זה פשוט אינו כנמצא.
העולם המערבי פשוט לא יוכל לשלם עבור הנפט
שהוא יהיה זקוק לו, במחירים שנקבעו כבר,׳ ושייקבעו
מחר ומחרתיים.

בעוד במה שנים ייווצר מצב, שבל הכלכלה
העולמית תיעצר. הקזת-הדם של העולם
המערבי תגיע לממדים של גסיסה -ואילו
הערכים לא יובלו להשתמש בכסף המגיע
אליהם.
במצב כזה יצטרכו מדינות המערב למכור לערבים
את נכסיהן. הערבים יתחילו להשתלט על כלכלות המדינות
האירופיות, ארצות־הברית ויפאן. אולם יש גבול
שמעבר לו לא תוכל שום מדינה לסבול השתלטות של
זרים על נכסיה.

הנשיא קזאפי: למען פלסטין

פעם טענו האנטי־שמים שההון היהודי
שולט כעולם, ומושך כהוטיס של בל המרי־

התמונה מבהילה במיוחד באיזור כמו אפריקה. די
היה באיום הראשון של המדינות הערביות, כדי להכריח
את כל מדינות אפריקה השחורה לנתק את יחסיהן עם
ישראל. אולם זוהי רק ההתחלה.
עם זינוק מחירי־הנפט לשחקים, מוכרחים לעלות גם
מחירי כל מוצרי־הייצור. מדינות אפריקה, שאינן מייצרות,
יצטרכו לשלם מחירים עצומים לא רק תמורת הנפט
שהן זקוקות לו, אלא גם תמורת כל שאר המוצרים שהן
מייבאות. הן תתדלדלנה עוד יותר, תפשוטנה את הרגל,
ותהיינה כפופות לערבים בעבדות חדשה.
אולם גם מדינות עשירות ופורחות יעמדו בפני פשי־טת־רגל.
שבתון־יום־א׳ במדינות אירופה הוא רק אות
ראשון לבאות.
כדי לשלם עבור הנפט הערבי (או עבור מקורות־אנרגיה
אחרים, שיעלו הרבה יותר מכפי שעלה הנפט
בעבר) יצטרכו מדינות המערב להדק את החגורה ולהק טין
את הסכומים שהוקדשו עד כה לצריכה הפרטית.
כבר בשנה הנוכחית 1974 מצפים שארצות־הברית
תצטרך לצמצם את כל ההוצאות שמחוץ למחיר
הנפט ב־ .20/0ביפאן יעלה הצימצום ל־70׳.4

רמת-המחייה תרד בכל הארצות המפותחות.
המחסור בנפט יצמצם את במות הדשנים,
וממילא את ייצור המזון. האינפלציה
תשלוט ככל הארצות שאינן מייצרות נפט.
מתחיל קולוניאליזם חדש, בכיוון הפוך. בימי הקולוניאליזם
השיגרתי הכתיבו ארצות־המערב את מחירי
המוצרים התעשייתיים שהם מכרו לעמים הנחשלים, ושיל מו
פרוטות עבור חומרי־הגלם שהן גזלו מהם. עכשיו
יכתיבו הערבים (ובני־בריתם בעולם הנפט — איראן,
ונצואלה, ניגריה ואינדונסיה) את מחיר הנפט לארצות
המפותחות, יחד עם תכתיבים פוליטיים.

הנפט בוער
ך* ל זה עמד, בלי ספק, לנגד עיניו של קיסינג׳ר
כאשר אמר לפרופסורים שאפילו הסדר־שלום קשה,
שייכפה עכשיו על ישראל, טוב לה יותר מאשר המשך
הסיכסוך, שבו עומדים יחסי הכוחות להשתנות באופן
דראסטי לרעתה.
הדבר מטיל אור מחריד עוד יותר על המחדל ההיסטורי
של ,1967 כאשר התעקשו מנהיגי ישראל של אז
(ושל היום!) להאמין שהזמן פועל לטובת ישראל, ושעל
כן כדאי לטרפד כל יוזמת־שלום שלא תשאיר בידי יש ראל
את השטחים שכבשה. במשך שש ורבע שנים פעלה
אמונה זו באופיום — ושום מידע על המתרחש בעולם
הנפט, לא חדר לתודעה.

באשר בערה השבוע כאר-הנפט כמימי אבו-
רודס, היה זה באילו רשמה יד נעלמת כאותיות
של אש את המילים ״מנה מנה תקל ופרסץ״
מול פני אמונה זו.

במדינה
העם
מי רו 3ה

היה דק מנצח א( 1יחי אחד נ בוזיווו 1אלה:
האיש 1נושא באחויות הישירה למחדלי 1תמילחמה

ל חזו ר ה בי ת ה
מכל תוצאות הבחירות למסת השמינית,
היתר, ההצבעה המפתיעה ׳ביותר, ללא ספק,
הצבעתם של חיילי צה״ל, אנשי הצמא
הסדיר, צבא הקבע ואנשי המילואים הגד
גוייסים.
בי בסופו -של דבר, עם שהבחירות היו
גורליות לגבי עתיד האומה כולה, הדי
לגבי החיילים הם נגעו לעניינים הקשורים
בנפשם, פשוטו כמשמעו.
לגבי החייל ממערב לתעלה או במרומי
החרמון, היותה משמעות הפתק שהטיל
אל הקלפי ,׳קשורה לא רק להרכב הכנסת
הבאה, לפני הממשלה שתוקם, ולענייני
המשק והחברה שיוכרעו בארבע השנים
הקרובות. לגביו היתר, הצבעה זו צריכה
לבטא, לכאורה, את נכונותו להמשיך לשרת
שירות: ממושך בתנאים קשים בקווי הח זית,
לזכות בחופשות ׳מעטות, להסכין למצוקה
כלכלית של משפחתו בעורף ולסכן
את נפשו בסיבובים •נוספים של מילחמות
שאין בהן תכלית ותועלת.
וסיכום קולות החיילים שהצביעו בקל־פיות
הצבאיות: ,מעיד לכאורה, שרוב: ד.מ־גוייסים
היו: מוכנים לכך. הרוב הגדול
שבהם נתן את קולו לליכוד, בשיעור גדול
בהרבה מקולות האזרחים שניתנו למיפלגה
ימנית זו. מיעוט •מבוטל העניק את קולותיו
למפלגות השלום, שההצבעה עבורן
היתה משקפת, למעשה נטיה להגיע להסדר
שלום מהיר, שיאפשר לחיילים לחזור
הביתה אל מסלול החיים התקין והנורמלי.
עונש על המחדלים. למרות שקל
להסביר את ותוצאות הבחירות בצד,״ל בצורה
זו, ולמרות שההצבעה מחזקת טיעון
:מסוג זה, קשה להאמין שזוהי תחושתם
של מרבית חיילי צה״ל. העדויות בשטח
ושיחות עם החיילים מאשרות נטיה הפוכה
לגמרי.
איך בכל זה אירע הגדול שבאבסורדים
שבבחירות 1 1973
כל ניסיון להסביר זאת, יהיה גם הוא
בגדר ספקולציה, בדיוק כמו הניסיון לטעון
שהצבעת חיילי צה״ל משקפת את
רצונם שצד,״ל ימשיך להחזיק בקווים בהם
הוא מהזיק עכשיו •ויכנס לסיבוב נוסף
של מילחמה.
אחת האפשרויות היא להסביר את תוצ אות
הבחירות. בצבא, שהיו שונות בתכלית
מתוצאות ההצבעה בעודף, ברצונם של
רוב החיילים להעניש את ההנהגה שהבי אה
למילחמת יוסיד,כיפורים והיתד, אחראית
למחדליה, שהחיילים יותר מהאזרחים, יחשו
אותם על בשרם. ההצבעה עבור הליכוד
היתד, העונש הגדול ביותר שיבלו הרבה
חיילים להעניש בו את המערך ואת השלי-
שיה גולדה,־דייו־גלילי, האחראית לאסונות
ולמחדלים אחריות פרלמנטירית־ממלכתית.
העובדה שהענשה מעין זו חזרה אל החיילים
כבומראנג, לא שיחקה ותפקיד בשאיפה
העזה ללמד את המערך לקח.
וישנה אפשרות נוספת, שגם היא נשארת
בגדר תיאוריה בלבד. כיוון שאי־אפשר
לבדוק איך היתה התפלגות ההצבעה ביחידות
השונות של צה״ל, קשה לאמת
הנחה זו.
ללא ביסוס עובדתי אומדת תיאוריה
זו כך: צד,״ל, כמו כל צבא אחר מורכב
מיחידות לוחמות ומיחידות שירותים. כמו
בכל צבא החלק הלוחם בפועל הוא החלק
הקטן, בדומה לראשו של נחש הנועד
להכשה, כשכל הזנב הארוך מאחוריו רק
מסייע לראש לנוע ולקיים את עצמו.
׳סימנים שונים מעידים בי ההצבעה ביחידות
הלוחמות היתד, שונה מאשר ההצבעה
ביחידות אחרות. הליכוד צבר את מרבית
קולותיו דווקא ביחידות השירותים השונות,
הנמצאות: כמובן גם הן בקווי החזית
ותחת •סכנה ׳מתמדת. אבל ביחידות הלוחמות׳
שאנשיהם יודעים: שהם •אשר יצ טרכו
בעיקר לשלם את המחיר בכל סיבוב
נוסף של מילחמה, היו התוצאות אחרות.
שם לא. צברו הליכוד ומיפלגות הימין את
אותו שיעור קולות •גדול כמו ביחידות
האחרות__ .
אלא שאלה הם הסברים שלאחר־המוות.
ציה״ל הוא צבא העם וחייליו הם •חלק
בלתי נפרד •מהעם. כמו העם כולו יצטרכו
גם החיילים, לשלם את מחיר הצבעתם.
והם עשו זאת ביודעין.

ך* יפמתו של דיין יכלה להיות . :מ־
^ מחדל למחדל — כוחי יגדל.״
•הפוליטיקה הישראלית היא עולם הפא־ראדופסים.
גורלו של •משה דיין •בבחירות
אלה הוא הפאראדוכס הגדול ביותר.

הוא המנצח האמיתי היחידי שד
המהירות.

מי ג מו ר?

במאזן־הכוחות החדש, יכול המערך להקים
קואליציה• ,מבחינה מיספרית.
הקואליציה הקודמת (המערך והמשרתים
הערביים שלו, המפד״ל ול״ע) •מחזיקה ב־68
מושבים בכנסת. בימיקרה הצורך אפשר
לצרף לכך את שלושת צירי רשימת-
אלוני, או את חמשת צירי אגו״י—פא״י.
בתנאים רגילים, זהו מצב נוח למדי.
אבל בתוך קואליציה זו פזורים מוקשים
למכביר.

למשה דיין שבעה מושכים כקרב
המערך. את המיספר הזה ניתן
להגדיל, בהתאם לנושא.

ך• ירידה הגדולה של המערך בבתיו
\ רות אלה באה, בלי ספק, בגלל המחדלים
הנוראים של מילחמת יום־ד,כיפורים.
האחראי הישיר למחדלים אלה הוא
משה דיין.
למחרת המילחמה היה נדמה שגורלו
של דיין נחרץ. במדינה דמוקרטית היה
צריך להתפטר מייד, והיה נעלם מן הבמה.
בישראל היד, ברור שהמיתוס שלו נשבר,

מה יקרה אם תפרוץ מחלוקת בין דיין
והמערך, על רקע בעיות של שלום וסיפוחי
בהתמודדות כזאת, מובטחים למערך רק
44 מקולותיו. יחד עם הערבים, ל״ע, רשי־מת־אלוני
ומוקד — 55 מושבים. אין
רוב.
אם דיין יקח עימו עוד 3—4ח״כים מן

וכי הפופולריות העצומה שלו ירדה פל אים.
הכאריזמה המפורסמת חדלה מלפעול.
כל זה בא לידי ביטוי נוקב במהלך
הבחירות. כבר במעדכת־ד,בחירות כמעט
נדם קולו של דיין. את המערכה ניהלו
ד,״יונים״ של המערך, בהנהגת אברהם
עופר. יגאל אלון נהיה שוב איש חישוב.
אבא אבן עמד במרכז, תודות לוועידת

המערך, שאינם, אנשי רפ״י אך שהם ניצים
מושבעים, יקטן מיספר זה עוד יותר. לא
יועילו למערך אפילו ארבעה הקולות של
רק״ח, אם ירצה להזדקק להם.
על כל הקולות האחרים בכנסת, אין
המערך יכול לסמוך בהתמודדות עם דיין.
ראשי המפד״ל הם יונים מסורתיות.
אפילו יצחק רפאל, על אף נאומיו הקיצו-

אגו״י הם אדישים לעניין •שלמות •הארץ,
ורגישים לעסקים מיסחריים ודתיים. לעומת
זאת, בראש פא״י עומד הרב קלמן כהנא,
שאינו פחות לאומני מאשר הרב מאיר
•כהנא. אך העיקר הוא שהציבור הדתי
הקיצוני הוא לאומני מטבעו. על רקע זה
איבדה רשימה זו מנדאט — וגם לקח זה
ייזכר.

המסקנה: ככל התמודדות אמיתית
כין פינחס ספיר לכין משה
דיין — אין ספיר יכול עוד לקוות
לקנות את הדתיים, כולם או חלקם.
הזרם הציבורי הדתי הולך
ימינה, ומשה דיין יכול לרכב עליו.

אחר גולדה
^ ל זה ברור כבר עתה, עם הקמת
הקואליציה בראשות גולדה מאיר. אי־

אפשר להדיח את משה דיין, וכל דיבור
על כך הפך לאוטופיה.
דיין יהיה בקואליציה• ,והוא יכול להכתיב
לה תנאים .׳פישוט אי־אפשר להקים קואליציה
בלעדיו.
הממשלה הבאה תעמוד, על: כן, בסימן
הברית גולדה—דיין — אותה ברית שהטביעה
את חותמה על כל מעשי ישראל
בשש וחצי השנים האחרונות.

אולם מצב זה יהיה חמוד עוד
יותר אם תרד גולדה מאיר מן הבמה
הפוליטית, ויבוא הרגע שהכל
ממתינים לו מזה שנים — הקרב
הגדול על הירושה.
עד ליום־הכיפורים, היה מושבל־ראשון
שמשה דיין אינו יכול להיות ראש־יממשלה.
שליטי המיפלגה, ובראשם פינחס ספיר,
פשוט לא יאפשרו לו זאת. היה נראה
כאילו משה דיין עצמו השלים עם מצב זה.
למחרת המילחמה, ידדה מועמדותו של
דיין •סופית מן הפרק. יגאל אלון, שכבד
נחשב כמחוסל, עלה שוב. הוא נראה
כמועמד הטבעי למנהיגות חדשה של המערך,
החותרת לשלום. בחדרי־חדרים הורכב
כבר צוות אפשרי של אלון, ספיר, אבן,
בר־לב ורבין.
ואז באו הבחירות, וחיסלו אפשרות זו
במכה אחת.

אם תרד גולדה מן הכמה. לא
יובל לרשת אותה שום מועמד שמשה
דיין מתנגד לו. פשוט לא
/יהיה לו רוב.

אלון ו גו לדה: היור שים ירדו !93הפרק
ז׳נבה. מיסמך גלילי, שביטא את מדיניות
דיין, נגנז, המערך דיבר על שלום, שלום,
שלום.
ביום־ה,בחירות עצמו ירד המערך במיגיזר
האזרחי, וספג תבוסה מוחצת •במיגזר הקרוב
בייותר לדיין — צר,״ל. שם הפך המערך
למיפלגה •מם׳ ,2והליכוד עבר על פניו.

ההגיון חיה מחייב שאחרי כחירות
כאלה, משה דיין יהיה גמור.
קרה ההיפך הגמור.

יריביו נגמרו, והוא יושב שוב
על הסום.

אי ־ אפשר בל
^ יך ז ה קרה?
\ 1לא היה כאן שום #יפנה פיתאו#י
בדעת־הקהל. זהו פשוט עניין של חשבון.

גיים, שייך עדיין לאסכולת משה שפירא
המנוח, שהיה יזנה קיצונית. ראשי המפד״ל
יעדיפו תמיד להסתדר עם פינחס ספיר,
תמורת מחיר מתאים.

אולם ראשי המפד״ל שוב אינם
שולטים כמיפלגתם.
בתוך המפד״ל היה בשנים האחרונות
סחף מתמיד ימינה, לעבר העמדות הקיצוניות
של ארץ־ישראל השלמה.
הסיבה אינה נעוצה במי־שחק •הסיעות,
או בזריזותם של •זבולון המר ושות /כפי
שסבורים רבים. הסיבה עמוקה הרבה יותר.
החינוך הדתי בארץ הוא לאומני קיצוני.

ככחירות הפסידה המפד״ל שני
מנדטים. הם הלכו לליכוד, לרב
מאיר כהנא ולאבנר שאקי — שבולם
נקטו עמדה לאומנית קיצונית.
לקח זח לא יישכח במהרה.
מצב דומה שורר באגו״י־פא״י. ראשי

אם תעמיד מפא״י מועמד יוני — למשל
פינחס ספיר או אבא אבן — הוא יוכל
לסמוך רק על ( 44 לכל היותר) מאנשי
המערך 3 ,ערבים 4 ,ל״ע ואולי 3נבחרי
דשימת־אלוני ואיש •מוקד — בסך הכל 55
חברי־כנסת. מיעוט.
שום מיפלגה דתית לא תוכל לתת את
ידה למועמד יוני כזה, כאשר •משד, דיין
יתייצב מולו, ובפיו בשורת השמירה על
•השטחים.
לעומת •זאת יוכל דיין לסמוך, במיקרה
כזה, על רוב המורכב מ־ 39 אנשי הליכוד,
15 דתיים ושבעת אנשיו שלו לפחות —
61 מנדאטים. אין ספק שבמצב כזה יוכל
לרכוש עוד כמה מנדיאטים ממיפלגוית אח רות.

כמצב
כזה לא תהיה למערך
שום כרירה אלא להעמיד את משה
דיין במועמד שלו — כדי לשמור
על שילטון המיפלגה.
זוהי התוצאה המכרעת של בחירות •אלה:
משד, דיין הפך בך לילה למועמד מס׳ 1

לראשות ממשלת ישראל, אחרי גולדה
מאיר.

הקולות הנוספים שהיו דרושים לשלושה
מנדטים מלאים, ואודי
לארבעה.

פ שי טתרגל

המשא־והמתו על כך התנהל במשך חודשים
רבים, ונכשל .׳מייד אחרי הבחירות
בהסתדרות, שבהן כבר התבהרה התמונה
הקודרת, הציע מרי למוקד רשימה משותפת,
עם מסירת הרכבת רשימת־המוע־מדים
לאישים ניטרליים. מוקד סירב.
מייד אחרי המילחימה, כשהיה ברור לכל
בר־דעת שהציבור אינו להוט אחרי רשי-
מות קטנות, וכי הקיטוב יבין שני גושים
גדולים עלול להמיט אסון על ׳מחנה-יהשלום
— הציע אורי אבינירי למוקד להקים באופן
דרמטי ׳סיעה משותפת לאלתר, ולהתחייב
לסייעה משותפת גם בכנסת הבאה (את
הרשימות הנפרדות לא ניתן לאחד בשלב
זה)! .מוקד סירב שוב — וכך אבד הסיכוי
האחרון להציע לבוחר כתובת אמינה.
אין ספק שאנשי ימוקד הסתחררו !מן
ההיענות הרבה לה זכו בחוגים ׳אקדמאיים,
ומגודש המשתתפים באסיפת־עם. הם לא
שמו לב לכך שבבחירות בהסתדרות יזכו רק
באחוז שקיבלה מק״י לבדיה קודם לכן. ביטחון
עצמי ׳מופרז זה התנקם השבוע בכל
ומחנדדהשלום, כאשר למעלה מ־ 20 אלף
׳קולות של שוחירי־שלום הלכו לאיבוד.
יאך גם מישנה קטלני זה אינו מסביר
את המפולת של ׳מחנה־השלום. אחרי מיל-
חמה כזאת, כאשר הכל דיברו על שלום,
ירד מיספר המצביעים בעד כל רשימות-
השלום. רבבות הצביעו בעד רשיזמת־אלויני,
שאמרה דברים ׳סתמיים על נושא זה, ויש-
התדמית העיקרית שלה היתה קשורה בנושאים
אחרים לגמרי.

ר דו ל ם
^ ש ה לו מר שהיונים של המערך הם
| /חפים־מפשע, בכל הנוגע להתפתחות

במשך שש שנים השתתפו ווניס אלה
בשטיפת־המוח הנוראה, שהציפה את המדינה
בכל כלי־התקשורת, ושיצרה התנגדות
ציבורית כימעט מוחלטת להחזרת שטחים,
יחד עם אי־איימון כימעט מוחלט באפש רות
של שלום.

מצב־רוח זה משרת את משה
דיין ואת הליכוד הימני.

יתכן שהיה סיכוי להפוך את הקערה על
פיה מייד למחרת המילתמה, כאשר התמוטטה
מדיניות הסיפוח לעיני כל .׳אילו
קמו אז היונים של המערך באומץ־לב
נגד דיין, אילו הציבו מנהיגות אלטרנטיבית
גלוייה, אילו יצאו למאבק פומבי
ונמרץ נגד קו גולדה־דיין־גלילי — יתכן
שיכלו לשנות את דעת־הקהל ולמנוע את
עליית הליכוד.
בצורה זו ניתן היה להציל את רבבות הקולות
שהלכו לליכוד נדי להעניש את ראשי
המערך האחראים למחדלים — כלומר את
גולדה ודיין. ואפשר היה להעמיד בפני
הציבור תיקווה אמיתית של שלום, במקום
,מליצות ריקות שלא שיכנעו איש.
אולם היונים לא עמדו במיבחן זה, שהיה
אולי האחרון. הם הפקירו את לובה אליאב,
שניהל מילחמת-יחיד דזן־קישוטית והובס
כליל. ספיר הוסיף לשרת את גולדה, לה
הוא משועבד אישית. אלון היה בטוח
בעלייתו האוטומטית, עם ירידת דיין, ולא
העמיד את עצמו בגלוי בראש מחנה יוני.
במערכת־הבחירות התגייסו כל היונים
של המערך, יחד עם אינטלקטואלים כמו
׳מתי פלד ׳וחיים חפר, כדי לעשות תעמולה
לרשימה שבראשה עמדו גולדה מאיר ומשה
דיין, בעוד שדיין עצמו לא עשה דבר
!כדי למנוע ממעריציו להצביע בעד הליכוד.
היונים של המערך מנעו את הצבעת היונים
למען רשימות־השלום (שיכלו עכשיו להציל
אותן) ומסרו את הקולות לגולדה.
כיום מאמינים גם ראשי היונים במערך
שקיים במיפליגת העבודה רוב יציב של
ניצים. השליטה שיש ׳ליונים, כמו ספיר,
רכינוביץ ועופר, במנגנון המיפלגה, אינה
׳משקפת את המצב האמיתי. המנגנון יכול
לעשות הרבה דברים בימים !כתיקונם —
אולם כאשר תעמוד על הפרק התמודדות
עם משיה דיין, חשובה הרבה יותר ידעת
החברים מן השורה. ברגע זה אין איש מן
היונים מאמין שיש לו יסי!כוי לנצח את
דיין במיקרה כזה.

מחנה־השלום כולו נחל תכוסה
קשה. הפילוג בתוכו דק החריה
והגביר תבוסה זו.

מהקרה למר

נוסה על המיספרים היבשים
הפועלים לטובת דיין, פועלת לטובתו
גם הדמוראליזציה הגמורה
של היונים, שפשטו את הרגל.

ב ר־ ת דייו״ארי?
* 8יצחון הליכוד בבחירות חשוב פחות
4מאשר עלייתו המעשית של משה דיין.
יש לניצחון זה חשיבות לטווח ארוך.
בחירות אלה מוכיחות שבקרוב יהיה אפ שרי
דבר שלא היה אפשרי במשך שני
דורות — שלטון ימני במדינה (ולפני כן
ביישוב).

הבחירות האלה עמדו בסימן
התנועה הכללית ימינה. סחב זה
הוא הרבה יותר רציני מכפי שנראה
במבט ראשון. הוא מטביע את
חותמו על כל תוצאות הבחירות.

!• הליכוד קיבל 39 מנד,אטים — 11
מנדאטים יותר מאשר קיבלו גח״ל והמרכז
החופשי בבחירות הקודמות. הקולות שהביאו
ע״מ (אם יהיו כאלה) באו מימיפלגת־העבודה.

המיפלגוית הדתיות זזו ימינה.
• 1המערך עצמו זז ימינה, עם מסירת
עמדת־הימפתח למשה דיין.
ס כל קולות־יהמחאה שנשרו מן המע רך,
ושלא יהלכו לליכוד, יהלכו לרשימתה
של שולמית אלוני. לרשימה זו לא היה
ימה להציע מילבד התדמית שלה — ותדמית
זו היתד. ימנית־מתונה, אזרחית־טובה בשוליים
שבין המערך ול׳׳ע. בהתחרות בין
רשומת-אלוני ובין רשימתחטוקד, שהיתר.
בעלת תדמית סוציאליסטית — לא זכה
מוקד אפילו בקול אחד.
אין ספק שמגמה זו היא חלק מתהליך,
ולא יעניין קוניונקטורלי. יתכן שההצבעה

בעד רש״מת-אליוני היא עונתית, חד־יפע־מית
— כמו ההצבעה בעד ע״מ בבחירות
הקודמות. אולם המגמה הכללית ימינה
היא תוצאה של התפתחות חברתית, אידיאולוגית
וכלכלית — והיא תימשך.

בבחירות הבאות יכול הליכוד
לעלות לדרגת המיפלגה מם׳ 1כמדינה.

אבל
הוא לא יעשה זאת הפעם, למרות
יכל תיקוותיו. מבחינה יזו, לא הפכה הצלחתו
הגדולה של הליכוד לניצחון ׳מכריע.
!משום בך אין התוצאה מאפשרת לליכוד
לעליות לישילטון — אבל היא מאפשרת
למשה דיין לעלות לשילטון.

ואריק נמנע מלתקוף אותו, כאשר שפך
את חמתו על כל שאד ראשי ׳מערכת־הבי-
טחון והמדינה. השניים פעלו בשיתוף־
פעולה הדוק גם לאחר מכן (ראה הנדון).

בכד רגע שירצה משה דיין להקים
קואליציה עם הימין, יעמוד
הליכוד לרשותו כמעט אוטומטית.

תבוסתה שלו
עומת זאת נמחץ מחנה-השלום ב/בחירות
אלה, והוא ירד מן הבמה
ככוח פוליטי יעיל.

אפשרות זו נלקחה בחשבון כבר
לפני הבחירות. בחשאי, בשקט,
נכרתה אז ברית מעשית בין הליכוד
ודיין.

באופן חלקי, זוהי אשמתן של
רשימות־השלום עצמן. בגלל הפילוג
ביניהן הן איבדו לפחות שני
מנדטים, שנמסרו לימין.

ברית זו מציאה את ביטוייה בכמה גילויים,
שלא זכו עד כה לתשומת־הלב
הראוייה :
ן #הליכוד, שביסים את כל תעמולת־הבחירות
שלו על הצורך להעניש את המערך
בגליל המחדל, לא הזכיר ׳אפילו יפעם
אחת את משה דיין, בהקשר זה.
י• משה דיין לא תקף את הליכוד, ולא
קריא לאנשי רפ״י לשעבר להצביע בעד
המערך. אין ספק שרבים מהם הצביעו בעד
הליכוד, מתוך חשבון נכון שזהו קול נטו
למען דיין.
!• במהלך המילחמה נוצרה ברית תמוהה
בין משה דיין ואריק שירון, שהיו ידי-
דים־אויבים במשך שנים רבות. דיין הצטלם
עם אריק אחדי שזה צלח את התעלה,

בבחירות הקודמות, קיבלו רשימות העולם
הזה—כוח חדש, מק״י ונ״ס ביחד כ־38
אלף קולות. מיספר זה היה מבטיח שלושה
מנדאטים גם הפעם.
הפעם זכה !מוקד ב־ 22,188 קולות —
בדיוק כמיספר של מק״י ונ״יס בפעם שעברה.
כימעט כל אנשי נ״ס, והציבור שתמך
בנ״יס בפעם שעברה, תמכו הפעם במוקד.
הודות לברית זיו, גיצל לפחיות המנדאט
האחד שהיה בידי !מק״י.
מוקד ומרי זכו ביחד ב־ 32,652 קולות
— פחות משלוש הרשימות דאז. מייספר
זה היה מבטיח הפעם קרוב לשלושה מג־דאטים.

אילו
קמה רשימה משותפת.
אין ספק שהיא היתה מושכת את

ן* חלק שספג את המכה הקשה ביותר
) 1היה, כמובן, מרי. מדוע י
כמה סיבות נראות על פני השטח. כוחה
המיוחד של רשימת מרי היה בהערכה
הכללית לה זכתה פעולתה הפרלמנטרית.
אולם בוחרי 1973 לא חשבו כלל על
הכנסת, אלא רק על הממשלה. רק שעה
׳אחרי סגירת הקלפיות נזכרו רבים, לפתע,
בחשיבותה של סיעה זיו.
יתר על כן, הציבור כל כך התרגל
לפעולתו של אבנרי בכניסת, עד שהתייחס
אליה כאל דבר מובן מאליו, כחלק מן
הנוף. רבים, שהיו עשויים להצביע בעד
מרי אילו העלו על דעתם שצפוייד. סכנה
לנוכחות אבנרי בכנסת הביאה, לא טרחו
להצביע בעדו, מתוך ביטחון גמור ש״מקו־מו
מובטח״ .כל אחד סמך על האחרים.
בוחרים רודפי־אופנה העדיפו יפנים חדשות,
פשוט מפני שהיו חדשות.
סיבה אחרת היא שתנועת מרי קיבלה,
שלא בצדק, צביון שמאלני־רדיקלי. תרמה
לכך ההתקשרות עם גורמים שמאליים
בבחירות בהסתדרות. כאשד המדינה כולה
הלכה ימינה, פגעה תדמית זו במרי במיוחד׳
והעבירה אלפי קולות לרשיטת־יאלו-
ני, שהיתה בעלת תדמית כללית דומה,
אך בתוספת גוון יימני־ליברלי-מתון.
אולם סיבות אלה לבדן ׳אינן יכולות
להסביר את המפלה. פעליה סיבה פשוטה
וחמורה יותר :

בבחירות אלה, היתה רשימת
מרי הגון? העיקכי כיותר בחתירה
לשלום, היחידי שדיבר ללא הסוואה
וללא העמדת־פנים על המחיר
היקר שיש לשלם עכור
שלום, שיבטיח את ביטחון המדינה.
זה היה בעוכריו.

יכל שאר הסיבות לא היו גורמות, לתבוסה,
והרשומה הייתה שומרית לפחות על
כוחה הקודם, אילו היה הציבור מוכן לש מוע
דברי־שלום רציניים ועיקביים. מרי
איבד כ־ 6,000 קולות, ויאת ייצוגו בכניסת,
מפני שהרים את הדגל הבלתי-יפופולרי
ביותר בבחירות אלה: דגל השלום־מרצון.
ההוכחה לכך טמונה בעובדה שקולות
אלה לא הלכו למוקד (ששימרה בקושי על
קולות מק״י ונ״ס) ,אלא לרשימות שאינן
מזוהות ברצינות עם יעניין השלום: קצת
לר׳שימת־אלויני, קצת למערך (כדי לבלום
את הליכוד) וקצת לליכוד (כדי העניש
את המערך).

התוצאה משלימה את התמונה
לגבי משה דיין: ככנסת השמינית,
שבה יהיה הוא האיש הקובע, לא
יישב האיש היחידי שהזהיר את
הכנסת כמשך שנים שדיין מוביל
למילחמה, שהוא משחית והורס
את מערכת-הכיטחון, ושעלייתו
תחיה אסון לאומי.

שתי נערות גוגו מלהיבות את הקהל, בערב
פעולה שיגרתי בטיפניס. טיפניס ניסה
לתת גם תוכניות אמנותיות, לחרוג מפעילות דיסקוטקית.
ך* ייי*ף כלל, קשה למצוא את מנדי
* ריים־דייוויס־שאולי בראש. חוצות, בשעת,
בוקר. מוקדמת יבזו. אולם ביום הרא שון
השבוע ניתן היה לחזות בה, כשהיא
חוזה בשרידי מועדון טיפ ניס שנשרף זה
עתה.
סופה זוועתית השתוללה לאורך הרציף,
ומנדי עמדה שם, לבושה מכנסיים וחולצה
דקה בלבד, מסתכלת בים קצף־הכיבוי שכיסה
את המידרכה בחזית המועדון, במכו
1111מ
1ל מכבי־אש עייפים, לאחר ניצחונם על האש, תופסים
11111111 שלווה ובקבוק משקה ליד שרידי הבר השרוף של המו־עדון.
המראה שניגלה אחרי השריפה היה מדכא במיוחד.

ניות הכבאים, ובמה שהיה עד לפני שעות
מספר מקום עבודתה, היה ואיננו עוד.
היתר. זו הפעם השנייה שמנדי נשארה
מחוסרת עבודה. לפני כשנה נשרף מנדים,
מועדון הלילה שלה ושל בעלה, רפי שאולי.
עתה, נשרף טיפניס, בו עבדה, מאז הגיעה
לארץ. כאשת יחסי הציבור שלו.
לדעת מנדי, היה הבדל עקרוני בין
שתי השריפות. שריפת מנדים היתה
הצתה מכוונת, טוענת מנדי. שריפת טיפניס

היתד, שריפה מיקרית לגמרי.
שונה היתד. דעת החוקרים, שעות מספר
לאחר מכן. בעקבות החקירה הנמרצת,
הגיעו מומחי השריפות של המשטרה למסקנה,
כי גם שריפת טיפניס, בשחר יום א׳.
היתד. מעשה הצתה בזדון.
היתד, זו תיזכודת לוהטת לראש העיר
המיועד של תל־אביב, אלוף (מיל ).שלמה
(״צ׳יץ׳״) להט, בו ביום שנקבע מעמדו
זה, בעקבות חתימת ההסכם הקואליציוני.

הצלה משמיים
אש, שהועלה אליהם ממכונית הסולם אל חל
שנועדה לשרוף את טיפניס, שילחה עשן סמיך
״משהו יכול להשתנות בתל־אביב,״ זעקד
הבחירות של להט במשך שבועות .״לאט ל
כאילו זעקה נגדו ביום ניצחונו האש שש
המועדון ואיימה לשרוף, כבונוס, כמה עשר
חים חפים מפשע שהתגוררו במלון דו ד,נמ
מועדון הלילה .״אצלנו בתל־אביב שום דבר
תנה בלעדנו.״
נכון אמנם שזה תקופה ממושכת, יחסית
הצתות מועדוני־הלילה נמוגה מלילות תל־אב
רי המישטרה, היתד, הסיבה יעילות השוטרים
מקורות המקורבים לעסקי־הלילה של העיר
היתד, הסיבה פשוט מפני שבעלי המועדוני
לטירור, שילמו את דמי החסות שנדרשו מד

אורחי מלון דן, שניצלו מחדריהם מלאי
תעשן, מתארגנים לבלות את שארית חלי־בלובי
של מלון אסטור חסמוך, לשם הועברו. הפליטים זופסו

1ההפליטים

מקום באשר הס — על כורסאות, מושבים, ספות, ואף על הריצפה
מכוסת השטיח הנוח. העשן מחאש שפרצה במועדון טיפנים
הנמצא במרתף מלון דן, חדר למערכת האיוורור של המלון.

יהיה ואערהעיו, דאג רו העוד התחתון ד

טיס דוחסת
מרגיש תחתיו אחד מאורחי מלון דן, המדלג החוצה
אל המידרכה מתוך הכלוב שבראש סולם ההצלה,
שבאמצעותו הועברו הוא ואורחים אחרים מחדריהם, באוויר, אל האדמה. מאחוריו —
ניצולה נוספת עומדת לצאת מהכלוב החוצה. האש החלה במועדון הלילה טיפניס.

סוקע בטוחה
דן יורדים (בהליכה
ולם־הצלה של מכבי־אחד
החדרים. האש,
•ך ארובות האיוורור
יסמת
לך,״ את אור־מעל

!ומכת
לדב־
דברי
־ולה,
:כנעו

המלון, ומהן לתוך החדרים. בתמונה למטה: מנדי שאולי, אשת
יחסי־הציבור של המועדון, שהוזעקה בהולה למקום השריפה, הגיעה
לבושה בחולצה דקה בלבד, התבוננה נדהמת בגלי קצף־הכיבוי על המיד־רכה,
על רקע הסמל המיסחרי של טיפנים, בסמוך, לכניסה למועדון.

המלון, וחדר דרכן לחדרי האורחים.
המהומה י שפרצה היתד! נוראה. אורחים
דגים הזעיקו עזרה דרך הטלפונים בחדריהם.
אחרים נמלטו, לבושים־לא־לבושים.
למיסדרונות ובמורד המדרגות. אחרים הורי
דו בעזרת סולמות־ההצלה של מכבי־האש,

כך או כך — השבוע חזרה התו־פעה,
והקורבן היה טיפ נים. עולם הפשע
הזהיר, באותיות־אש ענקיות מול שמי
הלילה, כי אצלו העסקים כרגיל. מלחמה
או לא מלחמה — הקליינטים חייבים לשלם
או להישרף.
היתד. זו שריפה מזעזעת במיוחד, כי
לא חסר היה הרבה שהאש תאחז בחדרי
מלון דן, תהרוג אורחים שנמו במיטותיהם.
השעה היתד 3.40 .לפנות בוקר, כאשר
אורחי המלון החלו נחנקים בחדריהם. הת־ברר,
כי העשן מטיפניס, הנמצא במרתף
המלון, נסחף לתוך ארובות האיוורור של

שני מתנדבי מכבי־אש מתיזים מילוני־מים על שרין?
ךןן 1ץ
די האש האחרונים, בסוף פעולות־הכיבוי. בתמונה
ו ן 1111
משמאל: אחת מאורחות המלון, שנמלטה מחדרה יחפה
ולבושה מעיד פרווה בלבד, נישאת למקום מיבטחיס.

שהגיעו למקום כהרף־עין.
המשטרה ומכבי־האש אירגנו את מיבצע
ההצלה במהירות וביעילות, ותוך זמן קצר
פונו כל פליטי מלון דן למלון אמסור הם־
;מוך. .תריסר מהם הובאו לאיכילוב, שם
הם קיבלו עזרה ראשונה בפגיעות קלות.

קבלת 0 *13 לוהטת 6 1

כל מה ששמעת
על הליידי והלורד

זו אינה רכילות!
זו אמת!
בכל מפגשחברתי ; בכל מסיבה /בבל מקום שבו נפגשים אנשים,
נושא השיחה היחידי הוא עליה.
גברת מכובדת אחת סיפרה שהיא יפהפיה אירופאית אמיתית,
ובעלה הוסיף, שאין יתרון שאינו נמצא בה.
שכנה העידה ש הליידי ממלאת את כל הדרישות׳ וגברת אחרת שענה
שהיא יציבה להפליא.

בבית קפה קטן ומהודר לחש גבר לחברו שהוא משתמש בליידי שלוש
פעמים ביום והיא עדיין כמו חדשה. להפתעתו הגדולה סיפר לו חברו
כי הוא משתמש בה כבר מספר שנים, ובבל פעם הוא נהנה ממנה כמו
בפעם הראשונה. בטורי הרכילות כתב מישהו שראה את הליידי
והלורד מסתובבים בדיזנגוף.

במדינה

(המשך מעמוד ) 17

אולם בעוד שהצתת מועדוני-לילה —
רק מועדוני-לילה. בינתיים — הפכה
לדבר שבשיגרה בתל-אביב — התגלתה
ההצתה האחרונה כפיקנטית במיוחד, כ אשר
בפני בית־מישפט השלום הובאו
בבוקר יום ג׳ השבוע שלושת החשודים,
שעצרה המישטרה יום קודם לכן.
לפחות אחד מהם הינו דמות בינלאומית
ידועה. זהו ורנד שטראוב 32 מנהל
רשת טיפניס באירופה וידידה של מנדי.
מעצרו, כחשוד בביצוע פשע במועדונו
שלו, יעורר הדים ברחבי העולם.
עם שטראוב נעצרו גם אמין רולנד
( )31 גם הוא אזרח שווייצי כשטראוב,
וביורן הנסון ( )35 אזרח נורווגי. בית־המישפט
קיבל את טענות המישטרה, ציווה
לעצרם ל־ 15 יום להמשך החקירה.
בשלב זה כבר היה ברור, שלא היתד,
זו סתם הצתה נוספת בסידרת ההצתות
התל־אביביות.
מעצרו של ורנר היכה את מנדי בהלם.
היא ניסתה להיפגש עימו, מייד
לאחר שנעצר, אולם הדבר לא ניתן לה.
הרקע להצתה התברר לחוקרים תוך שעות
ספורות. הם גילו כי הכספת הריקה נפתחה
במפתח, וסימני הפריצה שעליה נועדו
רק להטעיית המישטרה. כן הוברר כי דלת
המועדון היתד, פתוחה, לא נפרצה, וכי

צה״ל
נכי צה״ל
כאתר ת״רות
בבית לווינשטיין ברעננה מאושפזים
פצועי צה״ל שנפגעו בראשם במלחמת
יום־הכיפורים* .כולם סובלים מפגיעה במוח,
נמצאים בשלבי החלמה שונים. רובם אינם
מסוגלים לתפקד ולשלוט על עצמם — גם
אלה שחזרו להכרה. האחרים עדיין מחוסרי
הכרה. קצין מילואים שלא רצה להזדהות
בשמו, מסיבות מובנות הזדעזע, לא שח ברו
מחוסר הכרה. מאז המלחמה, הפך
מקום זה לאטרקציה לתיירים.
כמו לקופים .״ביום חמישי אחר ה־צהריים,
ב־ 20 לדצמבר, בעת שביקרתי
חבר פצוע מיחידתי,״ סיפר קצין צה״ל,
״הופיע במקום שמחד, הולצברג ,״אבי הפצועים,״
עם קבוצת תיירים מבלגיה. כעשרים
אנשים. את כל הפמלייה הזו הכניס

היה גם אחד שנשבע כי, לעומת כל חברותיה, אצל הליידי הפתח
הוא מלמעלה ...בעתון ערב ידוע הופיעה מודעה זו בלשון ״התאהבתי
בליידי ממבט ראשון״ — אחר, זריז יותר לקח אותה לשבועיים
נסיון בביתו, והתוצאה — הוא ממש מאושר איתה. מכאן המסקנה היא
ברורה כשמש, מכונות הכביסה ליידי ולורד קריסטל _
אכן הטובות מכולן.
אין יתרון שאינו נמצא בהן, כל השבלולים והמעלות האפשריות נמצאות
בהן.

ועוד יתרון — חברת קריסטל בטוחה בתוצרתה, לבן היא מעניקה
לד תקופת נסיון חינם ללא כל התחייבות.
קחי עוד היום את הליידי או הלורד לביתן -

ורנד שטראוכ
דמות בינלאומית

מנהל החשבונות של המועדון הוזעק מביתו
כאשר פרצה השריפה — ואז בוצעה
פריצה מיסתורית לביתו.
הרקע לפשע, כפי שהצטייר בעיני החוקרים:
טיפניס, שנפתח בתחילה כמועדון
מיוחס לחברים בלבד, נאלץ להוריד רמה
בהדרגה, עקב מיעוט הכנסותיו. עם הזמן,
הפך למועדון הכי פחות רווחי ברשת טיפי
ניס האירופית. גם חילופי מנהלים תדירים,
שהובהלו במיוחד מאירופה, לא שיפרו את
מצב הקופח. לאחרונה היה המועדון שומם
רוב ימות השבוע, התעורר לחיים רק
בלילות שישי ושבת. נראה שמטרת הפשע
היתה קשורה במצב הפיננסי הירוד הזה.

עיסוק
^ד׳ צדדי

ך* שאלה היא רק, מה בדיוק הקשר
ן \ של ורנר לכל זאת: ורנר הגיע לארץ
במוצאי־שבת מאוחר בלילה, והיתד, זו
מנדי שקיבלה את פניו בנמל־התעופה.
שעות ספורות לאחר־מכן, בארבע בבוקר׳
שמעה מנדי את קולו של ורנר שוב:
היד, זה הוא שבישר לה, כי המועדון
עולה באש.
ורנר שטראוב הינו דמות מושלמת של
ג׳נטלמן אירופי מושלם. הוא ירש מאביו
עסק טקסטיל גדול, והוא בעל נכסים ומעמד,
שעסקי רשת טיפניס הם אצלו רק אחד
העיסוקים הנוספים.
עד לפני כמה חודשים הוא התגורר
בווילה בספרד, יחד עם מנדי. לאחר ש השניים
נפרדו, הם נטשו את המקום, אך
מנדי המשיכה בעבודתה ברשת.
המחשבה כי ורנר זה נתן ידו לביצוע
פשע חמור כדי להציל מהפסדים את אחד
ממועדוניו הקטנים — הוא קשה לתפיסה•
אם תתגלה כנכונה, תהיה זו סנסציה.

הולצברג. לחדריהם של חיילים משותקים
וחסרי שליטה במעשיהם. התיירים, עם
חיוכים רה3ים, שלפו קופסאות סיגריות
ומתנות שונות וזרקו לחיילים במיטותיהם.
כמו לקופים בגן־חיות.
״כשהגיעה הפמלייה׳ לחדרו של^תחבר
שאותו ביקרתי, סגרה אישתו בזעם את
הדלת, לא נתנה לתיירים להיכנס. שמחה
חייך לעברה, המשיך להסתובב בחדרים.״
ידיד חדש. אחרי שעבר כך כמה חדרים,
שמע הולצברג כי האלוף אדן הגיע
למקום לבקר את אנשיו הפצועים. שמחה
נעמד במסדרון, הכריז בקול רם שהוא
״חייב לדאות את ברן.״ הוא מצא אותו,
ומיד סידר את התיירים בשורה, העמיד
א!ת האלוף בפני עובדה: ברן נאלץ ללחוץ
את ידיהם. יאחר המשיך שמחה, מדושן
מעונג, להסתובב עם התיירים באתר המלבב.
שחצנות.
סיפר אביו של אחד הפצועים
:״גם לפני שבוע ביקר הולצברג
כאן. הוא נכנס לחדרו של בני, שעדיין
לא חזר להכרה מאז הפציעה — שלושה
חדשים. הוא שאל בחיוך מי האבא של
הפצוע, .אני אביו,׳ עניתי. שמחד, ניענע
את ראשו לשלילה, ואמר לי בשחצנות :
,לא נכון. אני האבא. אני האבא של כל
הפצועים.׳
״יותר לא נתתי לו להיכנס לחדר של
בני.״

* ביניהם— גס החיילת היחידה שנפצעה
במילחנזח, בהפגזה ברמת־הגולן.
העולם הזה 1897

הפודה המהות״ והראה: הווו אד הקיפאון ואד המילחמה הבאת
ם המצרים יסכימו להפרדת־הכוחות — הרי הם
מטורפים.
את הדישה הזאת השמיעו בז׳נבה כמה עיתונאים
בינלאומיים בכירים, בשם אישים מצריים. בראש המחנה
הסבור כד עומד חסנין הייכל, עורך אל־אהראם.
טענת המצרים האלה :
ברגע זה נמצא חלק חשוב של צה״ל באפריקה. חלק
זה אינו מנותק, אבל ניתן לנתקו בקלות בהסתערות
חדשה ראשונה של הארמיה המצרית השניה, לעבר
הארמיה השלישית.
אם, לעומת זאת, יסתער הכוח הישראלי הזה לעבר
.קאהיר, מובטחת התערבות סובייטית מיידית.
הארמיה המצרית השלישית אמנם מנותקת, אולם היא
יכולה להחזיק מעמד זמן רב במצב הנוכחי.
ובעיקר: המצב הנוכחי מחייב את ישראל לקיים
כוננות צבאית טוטאלית. הדבר מוכרח לשתק בהדרגה
את המשק הישראלי ולהפוך את חיי הישראלים לבל-
תי־נסבלים. לעומת זאת אין המצב מטיל מעמסה על
המצרים, שצבאם הוא ממילא צבא סדיר.

היתד! משוכנעת שהצבא המצרי מנצח בחזית, ושהוא
עומד להתקדם ולשחרר את סיני.
גם לאחר מכן, כאשר נסתבר שכוח גדול של
צה״ל נמצא ממערב לתעלה וניתק את הארמיה השלישית,
לא נתערערה תמונה זו. להיפך — היא רק הוחמרה.
כי כל מצרי משוכנע שהישראלים הבוגדניים ניצלו
את הפסקת־האש להמשיך ולהתקדם על אדמודמצריים.
(מובן שתמונה זו אינה תואמת את העובדות. אמנם
הושלם כיתור הארמיה השלישית רק אחרי הפסקת-
האש, כאשר ניתק צה״ל את הכביש השלישי המוביל
לסואץ. אולם שני הכבישים האחרים כבר נותקו לפני
הפסקת־האש. אבל העובדות אינן חשובות. חשובה התמונה
שנצטיירה בציבור המצרי — והיא מסוכנת ביותר
לנשיא).
אל-סאדאת נראה כאדם שנכנע ללחץ אמריקאי־סוב־ייטי,
והפסיק את מסע-הניצחון של הצבא המצרי בטרם
עת, תמורת הבטחות פוליטיות.

עכשיו הוא חייב להראות הישגים
ממשיים, כדי להצדיק את הסכמתו להפסקת

מצב כזה יעניק ליהודי אמריקה, ובאמצעותם לממשלת
ישראל, כוח־השפעה רב על המדיניות האמריקאית.
רוב חברי בית־הנבחרים כפופים ללחץ יהודי באזו־רי־הבחירה
שלהם. הוא הדין לגבי חברי הסינאט —
המוסד שבו יתנהל המישפט נגד ניכסון, אם יחליט בית-
הנבחרים להמליץ על הדחה.
כל זה יכול לתת לממשלת ישראל נשק חד נגד
קיסינג׳ר. אם יתגבשו הדברים בצורה זו, היא תציע
לניכסון עיסקה של סחיטה: תמיכה יהודית בהדחתו —
או חיסול יוזמת קיסינג׳ר, בדומה לחיסול יוזמת רד
ג׳רם בפעם שעברה.

כמיקרה כזה עשוייה להתפתח מערכת־תע-
מולה קיצונית נגד קיפינג׳ר עצמו, שיתואר
כצ׳מברליין חדש, משרתם של הסובייטים, עוכר
ישראל, יהודי משומד, וכו׳ — סיסמות
המופצות ככר עכשיו על־ידי חוגים קיצוניים
כישראל.
אם יעלה בידי ממשלת ישראל לשתק את ועידת-

מ נ /רנוה
האש. את הפרדת־הבוחות ניתן לתאר במצריים
בהישג בזה.
כי מה שמכונה ״הפרדת־כוחות״ אינו, למעשה, אלא
נסיגה ישראלית חד־צדדית. צה״ל ייסוג ממערב התעלה
וממיזרחה, עד למעברי המיתלה והג׳ידי. בסך הכל —
נסיגה של עשרות קילומטרים. הוא יסתלק משתי גדות
התעלה, ובכך יאפשר את פתיחתה.
למראית עין, ייראה הדבר כהישג מדיני גדול של
סאדאת, ללא שפיכת דם — בדומה להישגו הגדול של
גמאל עבד־אל־נאצר אחרי מילחמת־קדש.
דבר זה דרוש לסאדאת, ובמהירות. תמורתו, הוא
מוכן להסתכן באפשרות שלאחר מכן ישתרר קיפאון
הדש, כשכימעט כל סיני נשארת בידי ישראל.
להצדקת צעד זה, מביא סאדאת שני נימוקים:
ראשית, בהסכם שיושג ייקבע שהפרדת-הכוחות הוא
רק צעד ראשון לקראת הסדר כולל, על פי החלטה .242

שנית, יש כידו הבטחות אמינות מצד כר-
ז׳נייב וקיפינג׳ר שאחרי הפרדת־הכוחות לא
ישתרר קיפאון, אלא תהיה התקדמות מהירה
לקראת הסדר שיביא, למעשה, לנסיגת ישראל
מכל השטחים שכבשה כ67-ע.1

מצדה אטומית

אם יוכלו המעצמות הגדולות לפרוע את השטר
ן 1הזה, שניתן לנשיא מצריים?

על כן, כמצב הנוכחי, פועל הזמן לטובת
הערבים.

כאשר תעמוד ישראל בפני הברירה בין קיום המצב
הקיים, כמות שהוא, בלי סוף — ובין נסיגה גמורה מן
השטחים — יש סיכויים לנסיגה הכללית.
לעומת זאת, אם תתבצע הפרדת־הכוחות; ,תיחלץ
ישראל מן המלכודת שלתוכה היא הכניסה את עצמה.
צה״ל ייסוג לקו קצר ובטוח יותר. בין הקו הזה ובין
הצבא המצרי יחצוץ שטח״הפקר, ואולי גם כוח בינלאומי.
הדבר יאפשר שיחדור חלק מכוחות־ד,מילואים.

אין ספק שתוצאות הבחירות כישראל הנחיתו
מכה מוחצת על בד סיכוי שישראל תיגש
להסדר-שלום מרצון, ומתוך יחם חיוכי.

רמטכ ״ ל גמא

הממשלה הבאה לא תזוז אף מילימטר אחד לקראת
הסדר, אלא אם יופעל עליה לחץ חיצוני כבד-מנשוא.
לכאורה, מובטח לחץ כזר .,הנרי קיסינג׳ר סבור ש האינטרס
האמריקאי (וגם הישראלי) מחייב הסדר-שלום
לאלתר. גם הרוסים מעדיפים כיום הסדר חיובי, המתקבל
על דעתם ועל דעת הערבים, על פני המשך המתיחות.
הכל מוכן, איפוא, להסדר כפוי.

ג׳נבד, בצורה זו, ייווכחו הערבים לדעת שד,פרדת־ד,כו חות
אכן היתד, מלכודת, ושהם תקועים במצב חדש של
קיפאון. במיקרה כזה יסיקו את אותה המסקנה שהסיקו
ב־ — 1973 שדרושה מילחמד, כדי להזיז את העניינים.

במצב החדש שייווצר, ייעלם בל לחץ מיידי
על ישראל לנסיגה נוספת. היא תתבצר בקו
החדש — לא דק מבחינה צבאית, אלא גם
מבחינה מדינית.

אם תתגשם תחזית אמריקאית־סובייטית
ערכית זו, תעמוד ישראל תוך כמה חודשים
כפני תכתיב בינלאומי, שממשלת-ישראל לא
תובל לסרב לו מכלי לסבן את קיומה של ישראל,
בגלל תלותה כבסך ובנשק אמריקאיים.

כף ישתרר קיפאון חדש, עד למילחמה
הכאה.

במיקרה כזה, יפרוץ בישראל משבר חסר־תקדים.
הממשלה החדשה תהיה הרבה יותר מדי חלשה מכדי
שתוכל ללכת להסדר כזה, ללא בחירות חדשות. לאחר
מה שקרה בבחירות הסילבסטר, יתכן מאוד שבבחירות
הבאות יעלה הליכוד לשילטון — ואז תשתרר במדינה
אווירה של מצדה אטומית.

היא תחזור למדיניות גולדדדדיין שבין שתי המיל-
חמות, תטרפד יוזמות-הסדר ותעכב כל יוזמה.

מדוע הס מסנימים?
** בחינה מצרית, יש הגיון רב בטיעון זה, והוא
מתקבל על דעת רבים בשיכבת העילית המצרית.
אולם המישטר המצרי, בראשות אנואר אל־סאדאת,
החליט לשאוף בכל זאת להפרדת־הכוחות. מדוע?

יש לכף סיבות פנימיות, הגוברות על בל
שיקול אחר.

כאשר הסכים סאדאת להפסקת-האש של ה־ 22באוקטובר,
נדהמה דעת־הקהל במצריים. עד אותו רגע

כמיקרה כזה תפרוץ, בלי ספק, מילחמה.
אם, לעומת זאת, תקבל הממשלה בבחירות כאלה
מנדאט ברור לקבלת התכתיב, יתבצע ההסדר באווירה
של משבר כללי, וקשה לחזות מראש איך יתגשמו הדברים
במציאות.
אולם יש גם אפשרות אחרת, שכל הצדדים מודעים לה.
1974 תעמוד בארה״ב בסימן משבר חנשיאות. בבית־הנבחרים
האמריקאי יתכנו תהליכים של הדחת הנשיא.

כך וכו: מילחמה
ץ* ל האפשרויות האלה היו קיימות השבוע, ועט־דו
לנגד עיני הצדדים. הדיון על הפרדת הכוחות
מתנהל באווירה זו.
אחרי שציבור־חבוחרים הישראלי הביע באופן מא-
סיבי את אי-אמונתו בשלום, תבוא תגובה דומה מן
הצד הערבי.

המסקנה הישראלית: צריכים להתבונן ללחץ
אמריקאי בכד, ולנסות לכופפו, תוך ידיעה
שהדבר יביא למילחמה קרובה.
המסקנה הערבית: אין ביטחון שהלחץ ה*
אמריקאי־סובייטי יהיה רציני ויעיל, ועל כן
יש להתבונן למילחמה קרובה.
למרות הצפייה הכללית להסכם על הפרדת־הכוחות,
ריחפו השבוע עננים קודרים מאוד מעל לארמון האומות
המאוחדות בז׳נבה.

והבירה
הכל עו ל ה ־

א שת החייל

יי 1

בעוד רבבות החיילים ממשיכים לשבת בחזית, חשופות נשותיהם להשתוללות המחי רים
בעורף: כמעט כל יצרן מעלה את מחירי מוצריו — אחדים באישור ממשלתי,
אחרים ללא אישור, בקזמבינציות מפולפלות. אך למרות זעקות החמס מצד ציבור
הצרכנים בעורף — שחלקו הגדול מורכב מבני משפחותיהם של מילואימניקים, שכל
הכנסתם הצטמצמה עתה לתלוש הביטוח הלאומי — לא נראה שהממשלה מתכוונת
לעשות משהו כדי להגן על כוח הקנייה של אשת המגוייס.
דוגמאות להשתוללות המחירים:
עץ הזית ושמן מוכרים שמן מאכל בשני סוגי בקבוקים: בקוק זכוכית. בן
580 גרם, במחיר 71 אגורות, ובקבוק פלסטיק, המכיל 910 גרם, במחיר של 1.35 לירות.
היינו, גרם שמן בבקבוק פלסטיק יקר בשליש כמעט מגרם שמן בבקבוק הזכוכית —
למרות שהשמן אותו שמן מזוקק.

מובן שאת השמן הזול, בבקבוקי הזכוכית, אין כמעט להשיג בחנויות, ואילו הפלסטיק
מצוי בשפע.
#פטנט אחר עשו יצרני הקקאו לשתייה. כאשר היה מחירו 21 אגורות לשקית
ניילון (של 200 גרם) — פשוט הפסיקו לייצרו. רק כשקיבלו אישור להעלאת מחירים
ל־ 25 אגורות, נעלמו התקלות בייצור, והקקאו חזר לשוק.
י• גם גרשון רוזוב, בעל מפעלי גיבור וטבועה, לא טמן ידיו בכיסיו, ומיפעלו
קיבל אישור להעלאת מחירי הגרביים בגבול של 50/0תוספת למס־הקנייה. גרב של
סברינה שעלתה קודם 3.5לירות, עולה עתה 3.75 לירות. גם לוא היו כל ה־ 3.5ל״י
מס־קנייה בלבד — הרי 25 אגורות כבר מהווים יותר מ־/0,ס 5תוספת.
>• המצאה טובה יש גם למוכרי ומגדלי הדגים. קילו דג קרפיון עולה 3.5לירות,
ופקידי הממשלה מקפידים על המחיר. מה עשו המשווקים? המציאו ״דמי ניקוי״ ,וגובים
תוספת של 80 אגורות עבור ניקוי הדג.
ויש גם סתם העלאות בלי שום קישוטים, כמו, למשל, כאשר לוקחים תמורת קופסת
גפרורים עשר אגורות במקום תשע, וכנ״ל עבור לחמניה.

סגס״ה ורדו למרות המלחמה, ישנם עסקים החוזרים
לחיים, כמו חנות רהיטי היבוא משוודיה
וודו־אעטרנשיונול. לדברי שי גולדין, מבעלי
העסק, הרי לאחר השיתוק המוחלט
בחודשי המלחמה, חזרה עתה החברה למכירות
בהיקף של 60 מן ההיקף של
לפני המלחמה.
הבעייה העיקרית של החברה היא השגת
אניות להובלת סחורות. עד לאחרונה הובילה
צים רק מיטענים בטחוניים, זרק
עתה הסכימה להוביל גם מיטענים אזרחיים.
למרות הירידה בהיקף המכירות, לא
נפגעה החברה. הסיבה: הימנעותה מחובות
לפני המלחמה. החברה עבדה רק •באמצעים

עצמיים, אינה חייבת כספים לאיש.
השבוע פותחים אנשי ורדו חגות רהיטים
נוספת, ליבוא מן הפיליפינים, בשם במבוק.
בפתיחה תשתתף אשת השגריר השוודי,
שחנכה גם את החנות הקודמת.
עדות לרווחים הטובים בעבר בענף הרהיטים
ניתן ללמוד מהעובדה כי החנויות
סופגות כיום את העלאות המכסים ומיסי־הקניה,
בשיעור של כ־ 130/6,מן המחיר
לצרכן.
ורדו לא נפגע גם כי מרבית קוניו היו
ישראלים. חנויות רהיטים שמכרו בעיקר
לעולים נפגעו קשות, בגלל הירידה החמורה
בעליה, בעיקר מארצות המערב.

מ ח סני
הב שר
ס תו מי ם
הגשר

הממשלה הפסיקוז את יבוא
לישראל.
הסיבה: העלאת מחירי הנשר הביאה
להקטנת הצריכה ביותר ממחצית,
ומחסני הממשלה מלאים.
יותר מ״ 12 אלף טון בשר מצויים עתה
במחסנים, ומשום כן הופסק היבוא, בקצב
של 4000 טון לחודש, החל מהחודש.
צריכת הבשר המוקטנת תפגע לטווח
ארוך בבריאות האוכלוסיה, בגלל סכנת
מחסור בחלבונים בגוף האדם.

כ דו ר׳ כפה
ל חיילי

אשת השגריר פותחת החנות
בלי חובות

בשורה טובה לחיילים בשמירה: חברת
נוביס החלה בשיווק כדורי קפה, הדומים
לסוכריות לכל דבר, אולם מכילים קפאין
בשיעור של כוס קפח לכדור.
במחיר של 3.75 לירות ניתן לקנות 12
סוכריות קפה, כך שכוס סוכר״ה-קפה עולה
30 אגורות.

היכן ספר הטלפונים?
שר־התיקשורת היה עסוק לאחרונה בכמה
יוזמות שפגעו בראש וראשונה בחיילים
דווקא. כך למשל הורה לנתק את
הטלפונים לכל מינוי שלא שילם את החשבון
בחודשי מלחמה — הוראה שפגעה
ברבבות חיילים בקו.
או הוראתו כשר־התחבורה להשבית את
כלי־הרכב ליום בשבוע — הוראה הסרת
סל משמעות כלכלית הפוגעת גם היא

ישירות במגוייסים.
משום כך ניתן אולי להבין מדוע אין
השר דואג לענייני משרדו. לא לעניינים
הגדולים — כמו נושא התחבורה — ולא
לקטנים: השר למשל טרם הוציא ספר
טלפונים לשנת 1973 לאיזור תל,-אביב.
השנה כבר נגמרה — והספר איננו. אפילו
ישראל ישעיהו הצליח, בהיותו שר־הדואר,
להוציא ספר טלפונים כל שנה.

השר פרס
טלפון שבור

איי קיימאן ־ גן־עדן חדש
מי שיטרח לחפש על המפה היכן נמצא האי קיימאן, יצטרך להצטייד בזכוכית
מגדלת. האי הזעיר, שמיספר תושביו פחות מ־ 13 אלף, מצוי בין קובה לאמריקה המרכזית.
האי הוא מושבה בריטית כדוגמת איי בהאמה, ובשנה האחרונה הפך למרכז בנקאות׳
בגלל הקלות המם השמנות ששלטונותיו מעניקים לבנקים.
למעשה, כדאי כיום יותר לפתוח סניף בקיימאן מאשר בבהאמה, בלוכסמבורג או
פנמה, מרכזי הפיננסים הבינלאומיים עד כה.
אחד החלוצים בפתיחת סניפים באי הוא בנק קומרסיאלה מז׳נבה, המנוהל על־ידי
עקיבא פרסיץ. לפני כחודשיים פתח שם פרסיץ סניף, שהוא עכשיו אחד מארבעת
הבנקים באי. לפניו פתחו שם סניפים רויאל בנק מקנדה ופירסט נשיונל האמריקאי,
ועוד בנק אירופאי.
מי שמתכנן איפוא בעתיד נסיעות הכרוכות בהפקדות, מוטב שיבקש מסוכן הנסיעות
שלו מפה המפרטת את מיקום האי הזעיר. שכן זד, הקטן גדול יהיה, ככל הנראה.
סכנת התמוטטות
דמשק
אם לא ישוחררו חיילי המילואים במהירות
— צפוי המשק להתמוטטות.
זו דעתם של אישי כלכלה רבים וכל
הדיבורים כאילו חזר המשק לתיקנו —
הם שטות.
•נתונים כלליים מצביעים על ירידה של
50 אחוז בהשקעות, הקטנת היצוא ב־50
אחוז, הרם מוחלט של התיירות, כשענפי
השירותים האחרים מתמוטטים אחד אחד.
עוד חודש־חודשיים •של גיוס מילואים
בהיקף הנוכחי, ולערבים לא יישאר הרבה
מה לעשות.
חמורה מכל היא העובדה שכל משפחות
המגוייסים מקבלות עכשיו שכר נטו מקסימלי
של 1,800 לירות לחודש, בעוד
אנשי עסקים בעורף גורפים רווחי-ענק
ללא הגבלה.
בריטניה וארה״ב, במלחמת העולם השנייה.
חקקו חוקי חירום מיוחדים, שהבטיחו
הגבלת הרווחים, בארה״ב למשל הטילו
אוטומטית מס־הכנסה בשיעור של !סל 90
ומעלה על כל ההכנסות בזמן מלחמה.
אם ממשלודישראל תיאלץ להמשיך את
מצב החירום עוד כמה חודשים, יהיה עליה
למנוע מצב •בו רבע מן העובדים משתכרים
פחות לעומת אחרים. יהיה עליה להטיל
מס־מלחמה מיוחד על כל ההכנסות
שלא עבור שירות. במילואים.
מם זה צריך להותיר לאנשי העודף לא
יותר מאשר לחייל בחזית.

כו רמת 1] 3ת
ר כי שו ת
קונצרן כור מכין לעצמו רזרבות כספיות
לשנה הקרובה, שתהיה כצפוי שנה קשה
למשק, כדי שיוכל לקנות מפעלים שים־
תבכו בקשיים.
ראשי הקונצרן הגיעו למסקנה כי עדיף
לרכוש מפעלים קיימים, שעברו את תהליכי
הגידול — מאשר להתנסות •בחבלי
לידה של מפעלים חדשים.
יחד עם זאת מוכן הקונצרן להיכנס
למפעל מל $רביעי, אם היזמים האחרים
יירתעו בגלל המשבר הקיים בבניה כיום.
לדעת כור תהיה המדינה זקוקה למפעל
מלט רביעי. בחודשי השיא של לפני המלחמה,
הגיעה הצריכה בארץ ל־ 2.4מיליון
טון מלט לשנה. כושר הייצור הקיים יהיה,
בלי המפעל החדש 1.9 ,מיליון טון. סביר
כי גם אם הדרישה של לפני המלחמה
לא תחזור, הרי היא תתייצב בשנה הקרובה
סביב 2מיליון טון, ,תגדל חלאה באופן
טבעי לפחות בעשרה אחוזים לשנה.
הווה אומר: בעוד שלוש־ארבע שנים
תיזקק המדינה למפעל מלט נוסף• .מכאן
כי עכשיו הזמן להקמת מפעל מלט נוסף.
כמה מפעלים של כור מרוויחים עתה
כסף טוב. מפעל הצמיגים אליאנס, למשל,
עובד במלוא הייצור עבור הצבא. אליאנס
מרוויח יותר על מכירות מקומיות מאשר
על ייצוא, ומשום כך הרווחיות שלו, מאז
המלחמה, עלתה פלאים.
בתחום ייצור הזכוכית מנהלת עתה כור
משא־ומתן עם טמפו זכוכית, על רכישת
מפעל טמפו בירוחם. הדבר ייתן בידי
פניציר של כור מונופול מוחלט על שוק
הזכוכית בארץ.

סיפורי
עד ונח! ,
ן* חייל -הצעיר, שעלה אל מטוס זז!
1הרקולס בנמל־התעופד. שבמרכז הארץ,
לא היה שונה ׳משאר החיילים שנדחסו
והצטופפו על קרקעית המטוס. הוא דמה
בכל לאותם אלפי חיילים העושים דרכם
מדי יום בתחבורה האווירית של צה״ל
אל השטח המוחזק בידי צה״ל ממערב ל־תעלת־סואץ,
אחרי שיצאו לחופשה קצרה
בביתם שבעורף.
הוא היה לבוש מדי צר,״ל. לרגליו נעל

עדת למקרי־חירום, כדי שעצמותיו הצעירות
לא תכאבנה חם וחלילה.
למחרת היום, כאשר התעורר הצעיר במדי
צה״ל !משנתו, רענן -וטרי, הוא נלקח
ברכב מיוחד של צה״ל לסיור מאורגן
באיזור העיר סואץ, על מנת לראות אזורי
הקרבות של צה״ל ולהינות מהנוף האפריקאי.
בתום
הטיול המהנה, שוב עלה הצעיר
׳במדים על מטוס התובלה של צד,״ל שחטי־

ח״לי ח טי ב ת הצנחנים בקרבעל ירו שלים

ה א לו ףמרד כי (״מוטה״) גור

העובדה שהמקום אשר תפס הצעיר
הבלתי מגויים במטוס לאפריקה וחזרה,
מנעה מחייל אחר של צה״ל לצאת לחופשה במטוס -או לחזור מחופשתו, לא הפריעה
כלל לאותו קצין. גם העובדה שחיילי
יחידתו ידעו על בך שאותו צעיר שהתחזה
כחייל צה״ל אינו אלא בנו של מפקדם,
לא הטרידה את !מנוחתו. הוא ראה
זאת, כנראה, כזכותו הטבעית והלגיטימית.
אילו היתה זו !תופעה חריגה זבודדת
ניתן היה לגנותה, להסתפק בהגשת תלונה
נגד אותו קצין ולהביאו על עונשו. אלא
שסיפור זה אינו אלא סימפטום בודד של
תופעה ההולכת ומתפשטת, הופכת לטבעית
ומובנת מאליה בעיני קצינים -רבים ברמות
שונות של הפיקוד.
הנה סיפור מסוג אחר, המצביע על
אותה !תופעה עצמה.

שהותקנה במכוניתו. זוהי שמשה עשויה
מזכוכית לבנה פשוטה, ואילו אלוף־המיש-
נה חוצה בשמשה עשויה מזכוכית ירוקה,
שתשבור את קרני השמש. העובדה שהעונה
היא עונת חורף, בה אין קרני השמש
יוקדות ומפריעות לנהיגה, לא שינתה דבר.
הקצין !רוצה שמשה ירוקה.
הסבירו לנהגו של הקצין כי במלאי
המיפעל אין בנמצא זגוגיות ירוקות. כדי
להשיג זגוגית כזאת יש צורך לרכשה
מהיבואן המייבא את מכוניות וולבו לארץ.
מלבד זאת מחירה יקר נד 500 ליחות לערך
ממחיר השמשה הבהירה ואת המחיר ישלשלם ליבואן במזומן.
״אין בעיות,״ אמר הנהג. נסע לבסיס
בו משרת מפקדו וחזר כשבידו הסכום
הדרוש לרכישת הזכוכית האוריגינליית דד
ודוקר, במזומן.

>1ייעצוראח
גדההסתא כו ת?
נעליים צבאיות גבוהות ובידו היה יתת״
מיקלע, כמו לשאר החיילים.
היה דק הבדל אחד בינו לבינם — הוא
לא היה חייל כלל. אומנם תוך חודשים
ספורים יהיה עליו ללבוש מדים ולשרת
שירות חובה בצה״ל, אלא שהוא הקדים
לעשות זאת בחצי שנה לפחות. כיוון שטרם
גויים, הוא פשוט התחזה לחייל, כדי לזכות
בטיסת חינם על חשבון צה״ל ועם ישראל
כולו לטיול מהנה באפריקה.
נסיעת־החינם במטוס הצבאי לא הי,תה
ההישג היחיד של אותו צעיר בן 17 וחצי.
כאשר נחת המטוס בו טס בנמל־תעופה
צבאי במערב התעלה, המתין לו שם בלי״
רכב צבאי שהוביל אותו אל אחת היחי דות.
שם, בחניון הצבאי של אותה יחידה,
זבה המתחזה הצעיר לאירוח של אורחים
חשובים ביותר. הוא הסב אל שולחן המפקדים,
שהה במחיצתם, וכאשר הגיעה
שעת השינה, לא הניחו לו להירדם כשאר
החיילים על אדמת המידבר, עטוף בשמיכות
או בשק־שינה. דאגו לו למיטת־שדה
מיוחדת.
כיוון שבאותה יחידה לא נמצאה מיטת-
שדה פנוייה, ואף אחד מהחיילים שלרשותם
עמדו מיטות כאלה לא חיה, מוכן לוותר
לו על מיטתו, פשוט הוציאו מיטת־ישדה
-מתחנת איסוף הפצועים של היחידה, המיו*

סו חזרה לביתו שבצפון הארץ. שם פשט
את מדיו וחזר להיות אזרח צעיר לכל דבר.

__מעשה
בשמשה למכונית
* יתכן וטיול החינם, שנערך לצעיר
׳ על חשבון צה״ל, לא היה מזעזע כל־כך
לולא העובדה שהוא לא נערך ביוזמתו.
היה זה אביו של אותו צעיר, שהגה את
הרעיון הגאוני כיצד לאפשר לבנו מסע
מוטס לאפריקה, ואף ביצע אותו בימים
שבין ה־ 26ו־ 27 בדצמבר, כשהוא עצמו
מלווה את בנו במטוס ואף מסיע אותוברכב צה״ל בטיול המידברי.
אביו של הצעיר לא היה נוכל או רמאי.
היה זה סרן בצ-ה״ל, מפקד באחת מיחידות
חי-ל־ד,רפואה, שבימי שלום מכהן כרופא
מכובד !באחד מבתי־ד,חולים בארץ. למרות
מעמדו זה לא מצא אותו קצין כל פסול
בעקיפת החוק ובהערמה על שילטונות
צה״-ל, כדי לזכות את בנו בטיול-חינם
לאיזור בו הוא, משירת. כיוון שצד,״ל לא
התיר לו לקחת את בנו אל יחידתו, הוא
פשוט השיג לו מדים של צה״ל, הציג
אותו כאחד החיילים המשרתים ביחידתו,
השיג לו אישורי טיסה והשתמש ברכוש
צד,״ל כדי להסיעו לטיול פרטי באפריקה.

יום אחד, זמן קצר אחרי המילחמה,
אירעה תקלה למכוניתו של אלוף־מישנה
בחיל־האוויר. כתוצאה מפגיעת אבן, או
תאונה מסוג אחר, נפגעה השמשה הקדמית
במכונית ד,ומלבו של אותו קצין, שאינו
טייס אלא משרת בתפקיד מינהלי.
השמשה לא התפוצצה וניתן היה להמשיך
ולנסוע במכונית עד שתסתיים שעת־החירום
ואז. אפשר יהיה להחליף את השמשה.
אלא שאותו קצין לא יכול היה
לה,משיך ולנסוע, בצורה כזו- .הוא שלח
את נהגו האישי אל מיפעל לזגוגיות מכו־ניוית,
שגויים לשירות צה״ל, כדי שיחליפו
שם את השמשה הקדמית של המכונית
הצבאית. בגלל מחסור בכוח־אדם ובגלל
לחץ העבודה עבור צה״ל באותו מיפעל,
ניסו להסביר שם לנהגו של הקצין כי
ניתן לדחות את התיקון במכוניתו לתקופה
מאוחרת יותר. אבל הנהג התעקש: הקצין
רוצה שיחליפו את השמשה ומיד!
התיקון הנדרש בוצע.
תשלום במזומן

^ ג? ג *ד לא הסתיימה הפרשה. כע־
\ 1בור תקופה קצרה חזר נהגו של הקצין
אל מיפעל הזגוגיות המגוייס -כשבפיו טענה:
מפקדו אינו מרוצה מהשמשה הקדמית

בנקודה זו עלתה !חמתו של אחד -ממנהלי
המיפעל, שלא הבין מדוע בימים טרופים
כאלה מתעקש קצין מינהלה בחיל-ד,אוויר
שיתקינו במכוניתו דווקא שמשה ירוקה.
״אני -מצטער,״ אמר לנהג ,״אין לנו מספיק
פועלים כדי לבצע את העבודה. רוב הפועלים
שלנו -מגוייסים ויש לחץ עבודה.
נחליף את השמשה אחרי המילחמה.״
חאלטורה בשירות צבאי
כל ה ק צין לא יכול היד, להשלים
\ 4עם גזירה זו .״מה זאת אומרת אין
פועלים?״ אמר ,״איפה הפועלים?״
הסבירו לו כי הם מגוייסים ליחידות
שונות בצה״ל .״אז מה הבעיה?״ אמד
הקצין. הוא ביקש לבדוק להיכן הוצב
אחד מעובדי המיפעל. התברר שהוא גויים
ליחידת שידייון. ואז סידר הקצין לאותו
חייל ביחידת שידיון חופשה מיוחדת, כדישיוכל לחזור למיפעל על מנת להרכיב
לו שמשה קדמית ירוקה למכוניתו
העובדה שאותו חייל שנעדר שלושה
ימים מיחידתו, שם מילא תפקיד חיוני,
כדי להרכיב שמשה למכונית הווקיבו, לא
(המשך בעמוד )24

1 . 21

העולס ג 1ג

חקו.,השמצות״ עשן

צדפת׳ ־ וגירה את האמת המחפירה:

מזיץ אעומרות
גנגיעים לעבודה

פעמיים ביום מגיעות הטיוליות מכפרי המשולש
והשטחים, מביאות את הפועלות־הילדות למישמרת
הבוקר ואחר־הצהריים של עסיס. הפועלות־ילדות מגיעות לעבודה בשעת בוקר מוקדמת.

—־— מאח

מרסל 1והר
ך* שעה שש ארבעים וחמש. שחר
1 1חורפי קר וחיוור עולה על העיר.
ברחבי הארץ, קמים מבוגרים משכימי־קום
לעבודת יומם. ילדיהם ממשיכים לי שון
עדיין, ורק. מעטים ביניהם נאלצים
להתחיל להתעורר.
בשערי מפעל עסיס ברמת־יגן נעצרת
שיירת משאיות. מתוכן יוצאות עשרות
פועלות ערביות, נכנסות למפעל.
אלה הן פועלות המי שמרת הראשונה,
המתחילה בשעה שבע. כדי להגיע בזמן

שתי ילדות־פועלות, חבושות מספחות לבנות של המיפעל,
נראות מרוצות ממצב העניינים, הפוטר אותן מעולו של
בית־ספר. כולן טענו בתחילה כי הן בנות ,15 אחר הודו, כי קיבלו
הוראה לטעון כך, וכי גיליהס האמיתיים נעים גוז למטה מ־ , 15 מגיעים עד שמונה.

חדוות יצירה

ה 0 1 *111111 שלוש פנעלות בעסיס ממתינות למשאית,
111 # 1 4 1 .1 1 1בתום המישמרת שלהן. כדי לעקוף את
החוק, הן מוגדרות כבנות ,15 וכל הנוגעים בדבר מעמידים פנים

כי הם מאמינים שהן אכן בנות .15 בתמונה מימין: שתי פועלות
מכפר קאסם. הגדולה בת 15 באמת, וגס הקטנה מוגדרת כבת .15
בין הילדות־הפועלות ישנן גם כאלה המודות כי הן בנות שמונה.

עובדות -בכמויות גדולות, היא: להשתמש
במה שיש — או להפסיק את הייצור —
ואת הייצוא.
הפיתרון מובן מאליו: משתמשים במה
שיש.
זה אמנם קצת נגד החוק, האוסר העסקת
ילדים מתחת לגיל — 15 אולם ילדים אלה
הם ערביים, ומשום כך אפשר להתעלם
קצת מהחוק. אחרי הכל, שעת חירום וכל
זה- .מובן שאיש לא היה -מעלה על דעתו
לעשות זאת לילדים יהודים, חם וחלילה.
׳כמו בתקופת המהפי-כה התעשייתית במאה
ה־ ,18 גם בישראל של 1974 אין איש

מנכ״ל ״עסיס״; דוד הרצנו,
אמר •לנו, שאמנם מעסיק ה מפעל
פועלות ערביות, אך
הללו מבוגרות וגילן נבדק על
ידי תעודות זהות. אחראי עלי הן
ערבי, אך כמובן שאץ
שחר לסיפור על שימוש ב אלות,
כביכול.

פועלת־ילדה ערבייה
11ה 1ד 11ה
המוגדרת רשמית
1111.111119
כבת ,15 ואשר במציאות היא בת עשר,

כופה על הילדים לעבוד. הם באים לעבודתם
ברצוו, בהסכמתם המלאה של הוריהם.
במאה ה־ ,18 הם עבדו בפרך בבתי-
החרושת, תמורת פת־לחם — אולם פת־לחם
זו הצילה את -חייהם- .שכן לפני שקמו
המפעלים הנצלניים, הם פשוט גוועו ברעב.
בישראל, אין איש גווע ברעב, אולם

פחות מכל -מדאיג הדבר את הראיס,
האחראי על קבוצת הילדות. בעוד הילדות
לובשות מגפי־גומי, מטפחות־ראש וחלוקים
לבנים, ונכנסות לאולם הייצור — מודה
הראיס בגילוי־לב, בתשובה לשאלה, כי
חלק מהבנות שבפיקוחו הן בנות 12 ובנות
עשר. הוא אפילו אינו יודע שהדבר אסור
על פי החוק.
מנכ״ל עסיס דוד הרציאנו, שסירב להרשות
לצלם את פועלותיו, טען בתחילה, כי
נערכת בדיקת תעודות-הזהות של כל העובדות,
וכולן מבוגרות. אחר, השמיע
גירסה שנייה :״בכלל אינני צריל לבדוק
את גיל העובדים. הם צריכים רק להביא

11ן ן 1ךיןל נחמדה זו מנצלת את הפסקת העבודה כדי לטפס על משאית עמוסת
1 1.1.11111 פרי, לקחת שלל כמה תפוזים הביתה. דובר מישרד־העבודה, זלמן
חן, הגיב על הפרשה :״נמסר לי כי הגיעו ידיעות על העסקת ילדים במקומות שונים
בתעשייה, אך הדבר לא הוכח.״ צילומים אלה מספקים את ההוכחה החסרה כביכול.
לעבודתן, היה עליהן לקום בחמש -וחצי,
שש בבוקר.
!כאשר הן תחזורנה לבתיהן, בכפרי המשולש,
תהיה השעה כבר ח-טש, שש בערב.
יום עבודה מלא -ומייגע אן* לגבי -גבר,
על אחת כמה -וכמה לגבי אשה.
אולם פועלות אלה אינן נשים. אלה הן
ילדות. חלקן — בנוח שמונה !
כיצד הגיעו קטינות אלה למצב בו
חן מתבשלות במיץ אשכוליות, במקום לשבת בכיתה?
התשובה פשוטה: המחסור החמור בכוח-
אדם במדינה בימים אלה. הברירה -בפני
עסיס, ומפעלים אחרים הזקוקים לידיים

הוריהם של ילדות אלה מעריכים מאוד
את השכר, הנחשב לפעוט בעיני יהודים —
15ל״י ליום — והילדים שמחים לעזור
בפרנסת המשפחה — ולהשתחרר מעול
הלימודים באותה הזדמנות.

משעבדיס
את העתיד
י• ה שהילדים והוריהם כאחד 1משען
בדים את עתידם של הילידים למען
הפרוטות של ההווה — אינו נראה להדאיג
איש במדינת־ישראל.

אישור שעברו בדיקה ביטחונית.״
חקירה קלה במשרד־העבודה גילתה כיצד
מתאפשרת השערורייה: קלמן זגר, מנהל
לי-שכת־התעסוקה בגוש דן, שיצא לחקור
את השערורייה בעקבות פניית העולם הזה,
הסביר :״עובדים בעסיס כ־ 130 בני-נוער
ערביים. הם עובדים בשתי -מישמרות בנות
שמונה שעות. הם -באים משכם, בית־לחם
וכפרי הסביבה. בידיהם ישנם אישורים
מלישכות העבודה של -מקומות ;מגוריהם
כי הם ילידי .1956
״אם אני מאמין לאישורים? אכן, אם מסתכלים עליהם, הרי שחלק מהם נראים
צעירים יותר.״

יום א׳ מתאים לסידורים
כספיים. יום ד׳
מביא לך בשורה לא
כל־כך נעימה. זחו
שבוע טוב לאלה הרוצים
לבלות, להשתזף,
לאגור כוח לקראת
הבאות — לא כל״כך
21בנזרס ״
טוב לעסקים. בייחוד
20יאבריל
ידאיגו אותך שותפיך
ושכניך. סידורי בית
יש לסיים בזריזות — אחרת יביאו לך
שיברון־ראש. בחזית-הלב אין חרבה חדש.

לא. עדיין אל תצאי
לחופשה. זה לא בש בילך,
זה כרוך בסיבוכים
ואולי אף במחלות.
אס יש לך בעיות
כספיות, נסה לשבת עם
נושיך, ולסדר כל הניתן
לסידור. אבל אל תסתבך
בישיבות מסובכות
ביום ב׳ הבא, המסוכן
מאוד מבחינה פינאנסית
ואל תוותר על פסיק, בענייני יוקרה או
סמכות. אין זאת אומרת שתתיר רסן לעצמך
ולמצב־הרוח שלך. פשוט — היה זהיר.

רצוי לך לשוב ולהיצמד
אל ידידיך המתגעגעים
לחברתך. לידם
תרגיש טוב יותר. עליך
לשכוח את חילוקי-
הדיעות שאירעו ביניכם
לאחרונה. ידידיך
יקנו לך ביטחון שחסר
לך מאוד בימים טרו*י״
21מואי ,׳־
20ג״ו! >
פים אלה. הגיע הזמן
שתפסיק לנדוד ממקום
עבודה אחד לשני. חשוב על עתידך.

העניין יעלה כפי טאת מקווה, א 8לא —
את יכולה לאכחז סמנו.

אל תחכה, השבוע, לרומנים
גדולים או סוערים
במיוחד: מוטב שתתרכז
בתיקון קשריך עס הידידות
הוותיקות שלך.
כסף מועט זורם לקופה.
אל תחמיץ נסיעה דרומה:
היא תיראה כשיג־רתית,
אך כדאית.
בת מאזניים לבשי ירוק.

זכית בהצלחה, ואתה עתיד לזכות בעוד
כמה. זכור כי הדימיון והמקוריות חייבים
לשמש נר לרגליך, הרבה
יותר מן הזהירות
והתיכנון הקפדני. עם
זאת, אל תתעלם מדרישות
הרגע ודאג לא
לריב לחינם עם ידידיך רכישות ומתחריך.
ציוד, או דברים הדרושים
לעבודתך, כדאיים
מאוד, השבוע. בת עקרב:
העדיפי הכהה על
הבהיר והשחרחר על הג׳ינג׳י האדום.

השבוע עליך לשים קץ לבטלנות! כמה
זמן תוכל עוד לשבת ולחלום בהקיץ,

ומבלי לעשות אפילו
את אותם דברים המון

גשים לך על מגש הכסף?
זהו שבוע מצויין
לתיכנון לטווח קצר
ובינוני ; בעוד שבועיים
שלושה, תוכל לעבור
למעשים, ובקצב נמרץ
ובלתי־רגיל. הקפד על
ג נו ב לי ב ד *
סילוק מיכשולים מן
1ג ד,י ר! ב ר

הדרך, ושלם חובות
קטנים וטורדניים. אך היזהר מאוייביס.

חאזנ״ס

3סיפורים ע ל !גה״ל
(המשך מעמוד )21
הפריעה לו. השמשה הותקנה, צד,״ל ניצל
ממחדל נוסף.
שוב, אפשר היה לעבור לסדר־היום
לגבי פרשה זו, ולהגדירה כתופעה
חריגה, לולא הסתבר שזו אינה אלא פרשה
נוספת המעידה על ״השיטה״ .ו״השיטה״
הגיעה לשיאה השבוע, כאשר יבוצע. בפומבי
מעשה חריג הסר-יתקדים הנוגע לאחד האלופים
הבכירים ביותר בצה״ל.
היה זה כאשר יצא השבוע לאור בהוצאה
הצבאית מערכות, סיפרו של האלוף מרדכי
(״מוטה״) גור הר־הבית בידינו.
האלוף גור היה עד לפני שבועות מיספר
נספח צה״ל בוושינגטון, הוא נקרא משם
כדי לעמוד בראש מישלחת צה״ל לשיחות
הפרדת הכוחות המתנהלות במיסגדת ועידת
השלום בז׳נבה. במילחמת ששת־הימים,
היה האלוף גור מפקדה ישל חטיבת צנחנים
שכבשה את ירושלים המזרחית ואת
העיר־העתיקה. רק מקרה הוא שהספר,
העוסק בסרטי הקרב שיל חטיבת הצנחנים
על ירושלים, הופיע בעצם הימים בהם
ניצב האלוף גיור במרכז החדשות.
מה שמייחד את סיפרו של האלוף גור
על הקרב על ירושלים, היא העובדה שאין
זה ספר רגיל, רומן, ספר־זכרונות, או יומן־

ערבים, ניתן היה לעבור על בך לסדר־היום.
אבל הנה בא אלוף בכיר, מי שכיהן
כאלוף פיקוד הצפון ונחשב ביחוגים מסו־יימים
כמועמד אפשרי לתפקיד בכיר מאוד
באחד הימים, ועושה ברכוש צה״ל כאילו
היה זה רכושו הפרטי.
התחקירים שנעשו לחיילי חטיבת הצנחנים
הירושלמית הם תחקירים צבאיים.
כדי לאספם הועסק צוות שלם של חיילים,
מזכירות ופקידות צבאיות. בא האלוף, נוטל
חומר שלאף אזרח פרטי לא היתה גישה
אליו, ומשתמש בחומר לצרכי רימומו ופיר־סומו
האישי.
מעולם קודם לכן, לא התירה מדינת־ישראל
וציה״ל לא איפשר לקצין בשירות
פעיל לפרסם ספר הנוגע לתחומי פעולתו
ופיקודו ׳בעודו בשירות. קל לתאר כיצד
היה נראה היום צה״ל אילו האלוף אריאל
שדון, למשל, היה מפרסם ספר על חלקה
של אוגדתו במילחמת יום־הכיפורים, או
אם היה צה״ל מוציא בהוצאה רשמית
את גירסותיהם שיל האלוף שמואל (״גורו־דיש״)
גונן או אברהם (״בירן״) אדן על
המילחמיה בחזית הדרום.
העובדה שחלפו שנים מאז הקרב על
ירושלים אינה משנה בהוא זה מחומרת
ההיתר יוצא־הדופן שניתן לאלוף גור

ון שח

1₪!/י1ן

חשבת שלא תגיע לזה?
ובכן, השבוע זה קורה.
אבל רק לאחר מאמצים
ארוכים וקשים, ובעזרת
ידידים שלא ידעת כלל
שיש לך. כסף לא מועט
מתלווה לשינוי החיים
הצפוי לך בעתיד הלא־
21 בי וגי ־
רחוק. אבל היזהר ! מי50נ
ביולי
שהו זומם לקלקל את
השורה. ואתה, האוהב
תמיד לנצל את המצב עד למכסימום, עשוי
להסתבך בהרפתקה מיותרת, שתעלה לך
הרבה כאב־ראש, אס כי תגרום לו מעט
הנאה. צפה למכתב בלתי־רגיל מרחוק.

השבוע נראה ממבט
ראשון כשבוע שיגרתי
ומשעמם. אך הוא טו-
מו בחובו תחילתן של
קבלת הכרעות חשובות.
הזעזוע שעברת
בסוף החודש שעבר,
מוסיף לתת אותותיו.
את חייבת לעשות משהו
קיצוני כדי לשנות
את המצב. אל תהססי
לנתק את הקשר, לפני שיהיה מאוחר מדי.

הגירעון הכספי לא מוצא
השבוע פיתרון.
בכלל, יהיה זה שבוע
איטי, חסר־קצב, וקצת
משעמם. זח לטובה :
נצל אותו לאגירת כוח
לקראת הבאות, מאחר
והחודש ידרוש את כל
22 באוגזסט
בספטמבר -כושר הניתוח האינטלק22
טואלי
שלך, בתוספת
למידה לא מבוטלת של
אומץ־לב עד כמה שתוכל, התרחק מאלימות
והתרכז בצד העיוני של החיים. בת
בתולה: אהבה גדולה תתחיל להאיר דרכך.

111(111:1

מצבת זיכרון
במרכזו של השבוע יעמדו שינויים מכריעים
ביחסך לבעיות המישפחה. אתה
עלול למצוא את עצמך
נבוך ומהסס, מאחר
שהשינויים הצפויים
יחיו חריפים
ויסודיים הרבה יותר
מכפי ששיערת. בת
גדי: הרשעות שלך
עלולה להיות בעוכ-
רייך. הפסיקי להסתכל
21בדצמבר -
10ביגואר
רק מסביב לפופיק
שלך והשלימי עם העובדה
שגם אנשים נוספים מסביבך.

פגישה עם דמות מן העבר הרחוק מעיבה
על חושיך ומעוררת את דמיונך. נצל זאת
לעתיד: לחלום, ליצור,
לתכנן תמורות בחייך
ויצירה מסוג אחר לגמרי,
אס אתה בין היוצרים.
אל תיכנעי לריג־שות־ייאוש
או לדיני
רוך. זהו עניין של זמן,
לא של אופי. התקשר
טלפונית עם אדם שאתה
מכיר ושאינך מייחס לו
חשיבות רבה: הוא
יעזור לך בשטח מאוד מאוד חשוב לך.

הרגע לו אתה מצפה חודשים כת ארוכים
יגיע השבוע. ביום חמישי או ביום
ראשון. הוא גם יהווה
עבורך סימן לפתיחת
תקופת-חיים חדשה.
אין צורך למחוק את
העבר, אך השתדלי לבנות
עתיד טוב יותר.
כוח השיכנוע שלך גובר.
אתה אומנם מוצא
את עצמך מבודד, אך
!0בפברואר
,20ב מר ס
יחד עם זאת מאושר
ובעל כוח בלתי־רגיל.
אפילו יריבים, מכירים בכוחך זה.

גל־עד זמני שהקימו חיילי אחד הגדודים בחטיבת הצנחנים
בפיקוד מוטה גור, לזכר חבריהס שנפלו בעיר העתיקה.

אישי. זהו ספד שכל החומר שבו מבוסס על
תחקירים שנערכו לחיילי צה״ל ששירתו
באותה חטיבת צנחנים.
סיפר מוטה גור עצמו על הדרך בה
נכתב הספר :״עוד בשבוע הראשון שלאחר
מילחמת ששת־הימים! ,תוך כדי התחקירים
הראשונים שביצעתי בשטחי הלחימה, נוכחתי
שמבחינה מקצועית ומבחינת חשיבותה
ההיסטורית, זכאית המילחמה על
ירושלים שיספרו אותה באופן המפורט
והמדוייק ביותר. סיפרנו על המילחמה
ההיא ביום שלישי, שבוע לאחר שיחדור
ירושלים ואמרתי שם, כי אני מתכוון לפרסם
את סיפורה של המילחמה בספר מקיף...
היה לי עניין לעסוק בכתיבה בעצמי. מאז
התחלתי לעבוד. היתד כאן מסכת מורכבת
של איסוף חומר, תיחקורים, ופגישות עם
לוחמים. כל זה נמשך כשלוש שנים״.
מובן שהאלוף גור לא נטל חופשה למשך
שלוש שנים כדי לכתוב יאת הספר בזמנו
הפרטי. הוא עשה זאת תוך כדי שירותו
בצה״ל. סיפר הוא עצמו בראיון עתונאי
אחר :״ביצענו אלפי תחקירים. התחקירים
היו במיסגרת מחלקתיות ׳ובשאלות פרטיות.
עשינו תחקירים אצל הפצועים...
כתבתי את הספר במשך שנתיים וחצי.
את התחקירים עשינו בעת התעסוקה המבצעית
של החברה בבקעת־הירדן ובסיני.
את הכתיבה, תוך כדי נסיעות לעזה, למשל.
הזמן בנסיעות הוקדש לכתיבת הספר הזה,
יומן עזה וסיפרי הילדים.״
מעשיות לילדים

ך* פה) אם דגים תופסים: את המשמעות
^ של השערוריה הכרוכה בהכנת הספר,
כתיבתו, והוצאתו-לאור כפי שהוצא.
עד כה היה האלוף מוטה גור ידוע בעיקר
כמחברם של סיפרי הרפתקאות לילדים,
מסידירת עלילותיה של הכלבה עזית, שהיו
עבורו בבחינת ״חאלטורה״ בתקופת שירותו
הצבאי. למרות שגם אז היו רבים
שמצאו טעם לפגם בכך שאחד מהמפקדים
הבכירים בצה׳׳ל, יעסוק בכתיבת סיפורי
מעשיות לילדים, הרוויים גלוריפיקציה של
חיילי צה״ל וזילזול בערבים באשר הם

לכתוב את ספדו. בהסתמך על חומד חסוי
של צד,״ל.
זה אינו הפגם היחיד שבהוצאת הספר
הר־הבית בידינו. אין זה סוד כי מבחינה
צבאית יש חילוקי דיעות קיצוניים ביותר
על מהלכי הקרב על ירושלים. יש ביקורת
׳חריפה, מבחינה צבאית מקצועית גרידא,
על תפיסות ומבצעים שנעשו במהלך הק רב.
המחמירים טוענים ׳אפילו שכל הקרב
שניהלה חטיבת הצנחנים של מוטה גור
היה מיותר. אין גם הסכמה כללית על
השיקולים וההחלטות שנעשו במהלך הקרב.
והנה, בא צה׳׳ל ומוציא-לאור, כמיסמך
רשמי, את גירסתיו האישית של האיש
שהיה ׳מפקד בכיר באותם קרבות שנויים
במחלוקת. הוא נותן לו את האפשרות
לברור מבין העדויות והתחקירים את אלה
התומכים בעמדותיו ולפרסם את גיירסתיו
כגירסה של צה״ל על הקרב על ירושלים.
האמת של מוטה גור הופכת במיקרה זה
לאמת היחידה והמוסמכת.

דבר
לא השתנה

ספר יצא״לאור, ומיד זכה בפירסום
\ 1נרחב בעיתונות הישראלית. אותה עתו*
נו ת שרק לפני שבועות מיספר ביקרה את
תופעות הדימום והאלהה שצצו בעקיבות
מילחמת ששת־הימים, וייחסה להם תפקיד
נכבד. במחדלי מילחמת ייום־הכיפורים, חזרה
שוב אל הבלטת סיפורי הגבורה והרי-
מום, כאילו דבר לא אירע ודבר לא התרחש
בחודשים האחרונים.
יש קשר ישיר בין השערורייה שבהוצאת
סיפרו של האלוף גור בהוצאת מערכות,
לבין תופעות כמו אלה המוזכרות בתחילית
׳רשימה זו. יש קשר ישיר בין ״השיטה״
כולה לבין הרבה מהמחדלים הנוראים שאירעו
במילחמת יום־הכיפורים.
אין שום הבדל מהותי בין אלוף המשתמש
בתחקירים של צה״ל כדי לפרסם ספר
חתום בשמו, ילבין אלוף המשתמש בכספי
צה״ל כדי להתקין ״בידה״ (אסלת שטיפה
נשית) בלשכתו הצבאית בבניין המטכ״ל.
אלה הן תופעות המעידות על הסתאבות,
שמיש הו חייב לשים להם קץ.

קולנוע

צארל>
המזוהם
ישראל נעעוהז רקוב
?0ג7דבוז שראד
העובדה שמשהו אינו כשורה במדינת-
ישראל היתד. ברורה וידועה לרבים גם
לסני מלחמת יום הכיפורים, המחדל וה בחירות
האחרונות. בעצם, נדמה היה כאילו
כולם יודעים זאת, פרט לאלה העוסקים
ביצור סרטים.
כי הקולנוע הישראלי נהג מאז ומתמיד
להסתתר מאחורי שוטרים אוויליים, מבטאים
מזרחיים, בדיחות רומניות וסתם חי-
קוים של הצלחות מן החוץ. כאילו אין
בארץ שלנו ולא כלום שיכול לעניין יוצר
סרטים.
ניראה שאותו מהלך מאורעות אשר
הביא בסופו של דבר למשבר של המלח מה׳
התבטא גם בעולם הקולנוע. לפחות
שני סרטים אשר נעשו בשנה האחרונה,
והוצאתם־לאור עוכבה עד אחרי המלחמה,
החליטו כי חלף עבר זמן השתיקה, הגיע
הזמן להתקומם.
אחד מהם, אור מן ההפקר, אשר הוצג
כבר, ניסה בדרכו שלו להתריע נגד העוול
הסוציאלי שנעשה לבני שכונות־העוני
— עוול הסוגר אותם בתוך מעגל קסמים
שאין ממנו מוצא. העמדה הפוליטית של
הסרט היתד. חד־משמעית.
הסרט השני עוד לא יצא לאור. שמו
שלום — תפילת הדרך, והוא הדבר הקרוב
ביותר שידע הקולנוע הישראלי ל סרט
פוליטי של ממש.
העובדה שהוא מזכיר לעיתים את סרטי
המחאה האמריקאים, נוסח אדם בעקבות
גורלו, וברגעים אחרים את קולנוע האמת
הצרפתי, אינה צריכה להפתיע: הבמאי
הוא צעיר בן 22 בלבד.
זהו יקי יושע, אשר למד את מלאכת
הקולנוע תוך כדי עזרה בהפקת מספר

שחקנית מוהר
— אל תוך עצמנו

סרטים של אחרים, עבר הרצה בכמה סרטים
קצרים משלו (אחד מהם, לפי הרוצחים
של המיגגווי, שימש כבר השארה ל־מיספר
סרטים באורך מלא) ,והגיע עתה
אל ההתמודדות הגלויה עם הקהל.
שלום, גיבור סרטו של יקי, מגולם על־ידי
הבמאי עצמו. הוא בן למשפחה בורגנית
ממוצעת, חי באחד מאותם בתים
משותפים של הישראלי המצוי, וסובל ממועקת
בני ה־.20
מה שקודה סביבו אינו מוצא חן בעיניו.
יש לו שאיפות אחרות (אם כי לא
ברורות די הצורך) ,הוא מסתובב בארץ

צ׳ארלי ואריק (אלנבי, תל-
אביב, ארצות־הברית) — צ׳ארלי
ואריק (ואלתר מתיו) ,טייס״לר־ליין
לשעבר, שכושרו אבד עם הגיל, ממיר את מיקצועו
הקודם במיקצוע שנראה לו משוכן פחות: שוד בנקים קטנים
בעיירות שכוחות־אל.
אלא שדווקא בניסיון הראשון הוא נתקל בבנק המשמש
מסתור לכספים השחורים של הפשע המאורגן. המישטרה
מסתפקת בהכרזות ריקות, כמו ״האשם לא יעבור את
גבול המדינה בחיים,״ אולם חברת הפשע ניגשת לעבודה
בצורה הרבה יותר מסודרת: היא שולחת רוצח מיקצועי
מאומן בעיקבות השודד הצנוע. קונה את כל מי שצריך
לקנות, קצת בכסף והרבה באיומים, ומקדימה תמיד את
החוק בכמה צעדים.
יהיה זה בלתי הוגן לספר את מעלליו של ואריק. הסרט
מלא וגדוש הפתעות: אקדוחים צצים מאף־מקום, חומרי
נפץ, מטוס־ריסוס, מגרש מכוניות הרוסות, לכל אלה יש
תפקידים נכבדים. הבמאי דון (הרי המזוהם) סיגל משתמש
בהם ביעילות עילאית, תוך בימוי סצינות״פעולה
מרתקות והטחת הערות ארסיות וציניות בנקלע בדרכו.
זהו סרט מבריק, מבויים להפליא, המשלב הומור שחור
ופעילות קדחתנית — אבל בלתי מוסרי לחלוטין: הגיבור
הוא פושע שסופו אינו תליה.
למעשה עמוד התליה אינו מדאיג אותו כלל, כי מי

מתיו: בודד מול המימסדים
חושש עוד מן החוק, כאשר המאפייה נמצאת בעקבותיו ז
מצד שני, אולי זה בכל זאת סיפור מוסרי. הגיבור הוא
העצמאי האחרון, המעיז לעמוד בגפו מול המימסדים הענקיים
ששולטים היום בעולם. והרי זה קו האופי היסודי
של הגיבור הקלאסי: האדם הבודד העומד מול העולם.

בלום
ה מתחרט
אני

אוהב

גרושתי

(אסתר, תל-אביב, ארצות״הברית).
לולא המתיחות שבאוויר הישרא לי,
אפשר היה להמר על סרט זה כעל להיט בטוח: מעשיית
אהבה מסחרית, מבוססת על כל היסודות הבטוחים של
המשולש הנצחי, מצולמת היטב, ערוכה בצורה מעניינת,
ומשתמשת בכל הדפוסים השגורים של סיפורי אהבה למיניהם,
ממסיבת פסבדו-היפית באופנה, ועד לטיול בכיכר
המרכזית בוונציה.
הסיפור: סטיפן בלום, עורך״דין מצליח, החי באידיליה
מושלמת עם אשתול מביא יום אחד את מזכירתו הכושית
היפה הביתה כדי לעבוד עימה בפרטיות, בין ארבע קירות
חדר המיטות. מדוע? משום שאחרת לא היה סרט.
ואז בדיוק חוזרת הרעייה הביתה( ,גם זה משום שאחרת
לא היה סרט) מודיעה בזעם קר שאינה רוצה לראות
יותר את בעלה. אבל הבעל מתאהב בזעם ובזועמת,
ולאורן כל הסרט הוא עושה תמרונים שונים כדי לזכות
בה שוב.
בין תמרון אחד למשנהו, הוא מבלה עם גרושה שאינו
אוהב, ואילו גרושתו שלו מתעלסת עם היפי שנדמה לה
כאילו היא אוהבת.
התערובת של החכמנות המבדרת והשיגרה בסרט זה
היא ממש מדהימה. מה שמציל את שיווי המשקל, בסופו
של דבר, הוא אוסף שחקנים שאינם מתייחסים ברצינות

לאורכה ולרוחבה בטרנטה ישנה, מבלה
עם חברתו החיילת, בת־הטובים מרמת־אביב.
מעודד את החברה של ידידו, אשר
נסע לאמריקה כדי להקים שם תיאטרון
נסיוני, שכמותו לא יכול היה להקים־בארץ.
ומתבונן ׳סביבו.
ומה שהוא דואה, זו בעצם השקפתו של
הבמאי, ושל הסרט, על המציאות הישראלית.

רגעים בהם התחושה היא אמיתית
בהחלט, כמו שמחת יום עצמאות רועשת
להרגיז. רגעים אחרים שייכים לרשימת
מחאות החובה בסרט מעין זה, כמו האלימות
המשטרתית.
יש ויכוחים בהם מסביר ישראלי, שחזר
מארצות־הברית, כי שם מוחאים בראש
וראשונה כדי לזכות בהכרה, ורק אחר־כך
חושבים בדיוק מה צריך לבוא במקום מה
שקיים.
בוויכוח אחר, נוקב עוד יותר, מביעים
כמה שחקנים מוכרים בתיאטרון הישראלי
את אי־שביעות רצונם לא רק מהתיאטרון
הישראלי, אלא גם מכל חיי התרבות, האמנות
והחברה בארץ, ואף מהיחס המקובל
לביטחון. בהתחשב עם העובדה שהסרט
צולם שנה לפני המחדל — יש בו
כמעט רוח נבואית.
אולי לא כל כך ברור מה מפריע ל-
ניסים עזיקרי, ישראל גורמן, אילן תורן
ואהרון אלמוג (אם כי האחרון שותק כל
הזמן) בשיחות שיש להם ביחד, אולם מן

סיגל: מסובך בין הגרושות
יתר לעניין. ג׳ורג׳ סיגל מתבדח על חשבון עצמו בדמות
הבעל המאוהב בגרושתו, קריס קריסטופרסון חרפשי ומשוח רר
מכל מעצורים כמאהב התיפי. ושלי וינטרס׳ בתפקיד
מישני, מגישה פארודיה משעשעת על אשה שרוצה־לא״רו-
צה גט מבעלה.

המרירות שנשקפת בשיחה זו ניתן להבחין
באותה המבוכה של הישראלי חסר היסודות,
שאינו יודע להגדיר בדיוק מה מציק
לו, אבל אין לו כל ספק שמשהו אינו
כשורה.
תחילתו של הסרט על רקע עשן סיגריות
מיתמר, בקולותיהם של כמה ממנהיגי
מחנה השלום בארץ (כולל עמוס קינן ואורי
אבנרי) .ההרגשה בו, עד סופו, היא
שאומנם יש בארץ נוער, אשר עם כל
המחדלים האקולוגיים (בסצינה מן הסרט
רואים את הדגים המתים ליד החוף המזוהם
של רידינג) ,החברתיים והכלכליים
— הוא אוהב את מולדתו ואינו רוצה
לעזוב אותה. השאלה היא רק כיצד להפיק
את המקסימום ממנו.
רבים מהדברים הללו לא נאמרו במפורש
בסרט. בביקורת אובייקטיבית (במי דה
ויש כזו) ,ודאי שניתן למצוא בסרט
ליקויים רבים.
עם זאת, בארץ שחייה במשך שנים
רבות כל-בך בגן־עדן של טיפשים, בכל
מה שקשור ליצירה האמנותית — צריך
לקבל בברכה סנונית ראשונה של התבוננות
כנה פנימה, אל תוך עצמנו.
ירושלים לילה כאופרה

תל-אביב
(תכלת,

(ירושלי־ס,

ארצות:הברית האחים מארקם זורעים
את הטירוף בעסקי אמרגנות והספנות, באחד
מסרטיהם המצחיקים ביותר. כדאי
לראות.

הדראקץ

(אוריון, ארצות־הברית)

— סרט קאראטה ברמה גבוהה מן הרגיל,
אשר נוסף למהלומות הלולייניות, יש בו
גם משהו הדומה לנושא, ספק סמים, ספק
פשע בינלאומי, ספק ריגול. בדבר אחד
אין ספק: ברום לי, בסירטו האחרון, הוא
עדיין בלתי מנוצח.

חיפה
* * הכריחה

תדריך
שחק אותה סם

ארצות־הברית) — פארודיה מחוכמת על
הגבר האמריקאי הנבוך המחפש השראה,
ביחסיו עם המין השבי, בדמויות אגדיות
של הקולנוע כמו האמפרי בוגארט. וודי
אלן, בתפקיד הראשי, אחראי למרבית ה־הצחקות.

(מוריה,
ארצות־הברית)

— סם פקינפה מעביר את הסיפור של
בוני וקלייד לימינו, ומעביר אותם למקסיקו׳
לאחר אורגיה של אלימות ודם, לפי
מיטב דרישות הקהל המודרני. עם סטיב
מקוץ ואלי מקגרו.

נוונ העולם הזה נאבו,קה(מימ)1,מדווח
ו1ל האוייב מס׳ 1של חיילי צה־־ל בקווים
תרכיז ההדרים לא טעים הרבה יותר.
מעט חבר׳ה משתמשים בו, בערך כעשרה
אחוז. השאר עף.
בכל חמישיה יש חמש שקיות קטנות
נם־קפה. לוא מישהו מאנשי חיל־אספקה
היה טורח לשאול את דעתנו, היה מגלה
שרוב החיילים שותים קפה תורכי. הם
קונים בכספם בחופשות קפה תורכי* ,משתמשים
רק בו, את שקיות הנם זורקים.

ה מי פלטה אחרון,
הסיו טהאח רון
ך 1אחרונה התווסף גם שוקולד ל/מנוודהקרב
שלנו. אני חושב ששוקו־לד
יותר זול אי־אפשר היה למצוא בשוק.
טעמו כטעם שוקולד לאפייה, ומרביתו נזרק
בגלל זה.
הסרדינים טעימים, אלא שיש יותר מדי
מהם, ואנחנו זורקים כמחציתם.

שבה על הלוף גורמת להם לאובדן מוח לט
של התיאבון.
אם לזכור שארוחת הערב שלנו מור כבת
מסנדוויצ׳ים בעמדות — אפשר להבין
מה פירוש לוותר על ארוחת־צהרים.
אני מקווה, אגב, שהלוף אכן רק
טפל. הלוף הוא תוצרת מפעלי ריב רד
לוי, ובזמנו התפרסמו בעיתונות כתבות
על תנאי ההיגיינה המחרידים במפעל. יש
לקוות שמאז השתנו דברים שם.
בעיתונים קראתי שצה״ל מודע לאסון
הלוף, ומגוון אותו מדי פעם בקופסאות
המכילות צלי או עוף.
ידיעה זו, לפחות, היתד. נכונה. השאלה
היא רק, מה פירוש, מדי פעם׳ .בתשעים
הימים שאני מגויים, גילינו במנות שלנו
פעם אחת עוף ופעמיים צלי.
מה שמטריד אותנו ביותר, זו העובדה
שצה״ל לא חוסך בכסף בנושא המזון. הכמויות
שמספקים לנו הן ענקיות (מלבד,
משום מה, הפריט האהוב עלינו ביותר —
ליפתנים. דווקא כאן מתגלה איזו קמצנות

סיוט חחתיעויות
ך* שיעמום הוא אבי כל חטאת. הוא
ן ן גורם לנו לעשות כל מיני מעשים
משונים, בישיבתנו האינסופית במוצב מול
המצרים באפריקה. יום אחד החלטנו, כדי
להעביר את הזמן, לחשב את כמויות המ זון
שאנחנו זורקים לזבל. הגענו לסיכום
שבועי של מאות כבדות של לירות.
ואנחנו יחידה קטנה, עשרים חבר׳ה ב־סך־הכל.
הכפלנו את הסכום בכמות החבר׳ה
שיושבים לאורך כל הקווים — וקיבלנו
טיל.
הסיבה לביזבוז הנוראי הוא האוכל
הנוראי. ייתכן שבצבאות אחרים הצבא
צועד על קיבתו. אצלנו, הוא בקושי
זוחל על קיבתו. החמישיות* שאנחנו אוכלים
זה החודש השלישי — ושהן המזון
היחיד שמקבלים החבר׳ה בקווים — היו
בהתחלת המילחמה נידנוד, אחר־כך עצבים׳
ולבסוף הפכו לסיוט זוועתי אחד גדול.

לסגור אותה אחרי השימוש ולהשתמש בה
יותר מאוחר.
גם החלבה, כמו הריבה, באה בקופסאות־ענק
של 225 גרם. לוא היתד. באה בקופסאות
קטנות יותר, לא היה צורך לזרוק
שלושת־רבעי, אם במקרה מתחשק רק
לאחד לאכול חלבה באותו בוקר.
כנ״ל הסוכריות 90 :אחוז מהחבילה הענקית
נזרקות.
תרכיז הפטל גם הוא תופעה משונה.
מאז הגיוס ניסינו אותו פעם אחת — וזה
הספיק לנו. איש במחלקה לא נוגע בו
יותר. הוא נזרק לאשפה בשלמותו.

בחמישיה יש גם קופסת ספגאטי. אנחנו
קוראים לה קופסת פאנטום: היא דומה
לספאגטי כמו שהיא דומה לפאנטום.
המזון העיקרי במנות־הקרב היא הבשר.
מאחר שמכל השאר כמעט לא נותר לנו
מה לאכול, נשאר הבשר מפלטנו האחרון.
וזה גם הסיוט הגדול ביותר שינו.
הבשר שבחמישיות הוא לוף, וקללה
גדולה יותר לא ירדה עלינו. דבר טפל מזה
אינני מכיר. וכשזה חוזר על עצמו כל
יום, במשך שלושה חודשים — אפשר
להבין מדוע מחצית דיחבר׳ה לא טורחים להשתתף
כלל בארוחת הצהרים: רק המה-

מוזרה) .אולם בגלל טעמן התפל, הן נזרקות
לזבל.

ה עו ד פי ם -
ד עו״
** מילואימניקים /אנחנו ערים מאוד
^ לבעיית המזון הנזרק. ברי לנו שזה
הכסף של המיסים שלנו שהולך לזבל —

ה מנו תהער ביו ת,
מצויינות
** ה שהרג אותנו יותר מכל היו הכת־
( /בות שהתפרסמו לפני זמן מה בעיתונים,
ושבה ביטלו הכתבים המלומדים את
מנות־הקרב של הסורים והמצרים, שיבחו
והיללו את אלה של צד,״ל.
אידיוטיות גדולה מזו עוד לא ברא השטן:
מנות־הקרב של החמישיות של
צה״ל כוללות את כל השגיאות האפשריות.
מנות־הקרב המצריות הן מגוונות, חלוקת
הכמויות בתוכן הגיונית. אחד מה־חבר׳ה
אצלנו, יליד מצריים, קבע שהרכב
המזון בהן בנוי להפליא לטעמו של המצ רי
הממוצע.
מה קורה כשאנחנו פותחים קרטון
בבוקר? המיצרכים ארוזים בקופסאות-
פח. אם מישהו רוצה ריבה לארוחת־בוקר
ופותח קופסת ריבה, היא אבודה כבר. אי-
אפשר להשאיר אותה לצהרים או לערב.
חול המדבר, הזבובים והיתושים יפסלו אותה.
התוצאה: בתום הארוחה נזרקת הקופסה
לזבל — אפילו כשהיא כמעט מל אה
— יחד עם שאר בל הקופסאות האחרות
שנפתחו.
הריבה באה בקופסאות של 225 גרם.
לוא היתד. באה בשפופרת, אפשר היה
מנות־הקרב, הכוללות מנה יומית לחמי
שה חיילים.

ן, קופסת הלוף — האובייקט השנוא

ביותר על אנשי צה״ל במוצבים.

החיילים אינם מסוגלים להבין מדוע מלעיט אותם צה״ל דווקא

בבשר כה טפל, אינו מסוגל להחליפו בבשר טעים יותר —
שלושה חודשים מאז שפרצה המילחמה, שלושה חודשיס
לאחר שחתקוממות החיילים נגד הלוף מרעישה כבר את כל הארץ.

הביזבוז הנורא

קרטונים של מנות־קרב זרוקים בנקודת־ריכח
האשפה. חלקם כמעט מלאים. עשרות קופסאות
סרדינים, לוף, ריבות ומלבות נזרקות מדי שבוע. בעורף המוצבים, יכול כל העובר
לאורו הצירים לראות ערימות אינסופיות של קופסאות מזון זרוקות במעט רצון־טוב
ושמץ אירגון, ניתן היה להסיע טונות של מיצרכים אלה לשכונות־עוני בעורף. אולם גם

כאשר מתגלית יוזמה כזו בין המילואימניקים, הכואבים את הביזבוז הנורא, אין דירגי
הפיקוד מעונייניס לתת יד לכך. הסיבה להצטברות הכמויות העצומות של אוכל זרוק, היא
בטיב המזון המסופק לחיילים במנות הקרב. הפריט העיקרי, הבשר, הוא טפל ואחרי שהייה
של שלושה חודשים בקו, הוא נמאס על רוב החיילים• סיבה נוספת לאי־התלהבותם
של החיילים מהאוכל המסופק להם על ידי הצבא, הוא חוסר הגיוון בתפריט.

וחורה לנו שלאף אחד לא איכפת.
אחד הסמלים שלנו, מאיר אבירם, העלה
רעיון: לרכז את כל הקופסאות המיותרות,
להעמיס אותן על משאית אחת לחירש,
ולשלוח אותן לאיזו שכונת־עוני בעורף.
מצא־חן בעינינו. במשך שבוע רי כזנו
את כל המזון העודף — ואז חדלנו :
התברר שאיש בדירגי הפיקוד מעלינו אינו
מעוניין לשתף פעולה.
בינתיים, בגלל הלחות הגבוהה ליד תע־לות-המים,
החלו הקופסאות להחליד, ואנחנו
חזרנו לזרוק מזון יקר.
באחד הימים חזרו שלושה חבר׳ה שלנו
מחופשה. במרחק־מה מהמוצב, בעומדם בצומת
ממתינים לטרמפ, התחיל אחד מהם,
שמעון דרעי, לאסוף לתרמילו ליפסאות
סרדינים שהיו מונחות בחול לצד הכביש.

דאמ סו ג ל
להתאבק
ך* יתה זו ערימה אחת מני רבות. לכל
ן ן אורך צידי הצירים, בעורף המוצבים,
פזורים ערימות אינסופיות של קופסאות
לוף, סרדינים, ריבות, כיכרות לחם.
״וולא שמעון, אנחנו זורקים את אלה
במוצב — ואתה אוסף אותם להביא לנו
עוד?״ שאל אותו אלי אלקלעי.
״לא יכול להשאיר אותן כאן בהול,״
השיב שמעון, שהוא בעל חנות־מכולת באזרחות
.״אתה יודע מה זה אצלנו בשכונה
קופסת סרדינים 1
״לא פעם נכנסת אלי קליינטית, חושבת
חצי שעה אם לקנות קופסה כזאת או לא.
לא מסוגל להשאיר כאן את הסרדינים ה אלה,
כשאני יודע שאצלנו בשכונה אנשים
אין להם כסף לקנות אותם.״

כאב בטן

החבר׳ה במוצב מדגימים את יחסם ללוף :
הימני מתפתל מכאב־בטן למראה ערימת
קופסאות הלוף הנוראה, בעוד שחברו מניף נבוט בחמת־זעם הרסנית,
במטרה לנפץ ולנתץ את המאכל השנוא. מאחורי סוללת

העפר, המגנה על אנשי המוצב מצלפי המצרים, מנסים
החבר׳ה להתארגן במירב הנוחיות, בעזרת שלל מקומי.
״כמה זמן אפשר לאכול אותו דבר ״,התלונן אחד החיילים .״ואפילו
אוכל טוב וטעים אי־אפשר לאוכלו במשך חודשים מבלי שימאס.״

או ל פן
לאה פלט שר
מודיע על פתיחת

קורסים חדשים

+עידון נשי
מקנה לך יציבות, יופי,
בטחון עצמי
* דוגמנות אופנה
לקראת שבוע האופנה
+תרבות הגוף
תהיי בריאה, גמישה ורעננה
הרזיה

מובטחת

הרשמי מיד!
לא העלינו מחירים !

בהתאם לשינוי עשוי לזכות טופס אחד
במלוא הפרס הראשון
המצטבר.
הפרם הראשון בלוטו מצטבר
עד 500,000ל״י.
פרטים נוספים בדוכני המכירה.

שעורי בוקר, אחה״ב וערב.
רח׳ אבן גבירול 50ת״א
לראיון אישי לטלפן 267682

לשירותך •תרומת המכון הישראלילעופות לקצונתצהל כמרכזוד שפות
ולמובדים בכירים כמשרד• הממשלה
מפתלים והברות
מרכז לימודי שפות למשרדי
הממשלה, זגה״ל, מפעלים ועוד
בהיות המכון יחיד בארץ המלמד בשיטות מתקדמות
ויעילות אלה (ההשקעה במעבדות הלשוניות
בלבד 300,000ל״י) זכה להכרה מצד גופים ומוס דות
ציבוריים ופרטיים כאחד והפך להיות בין
השאר מרכז להקניית שפות למוסדות הממשלה
וצה״ל.

מי הם תלמידינו י

/ 6י!ו 3ז 9ק רוו כ / 6 0י 1ינ<\ /ס 0( 1נ/ \ 1

יחיד בארץ עם מעבדה מסוג
בשיטת קסטות

1\׳£ז)7ג; 010ט\,

המכון הישראלי לשפות הוא בית הספר לשפות
היחיד בארץ, אשר בו הוקמה מעבדה לשונית
אודיו אקטיבית (בחל־אביב וחיפה).

פי חמישה יותר אנגלית
ובל שפה לועזית

למדו ולומדים אצלנו מפקדים בכירים של צה״ל,
מנהלים ופקידים בכירים של משרדי הממשלה
השונים כמו: משרד הבטחון, משרד החקלאות,
משרד האוצר, משרד התקשורת, משרד העבודה
ועוד. שליחי ומורי הסוכנות העברית, סדנת
ההשתלמות למורים של משרד החינוך והתרבות,
משטרת ישראל, קופת חולים, אלקו, מוטורולה,
תדיראן, אגד, כור, שקם ועוד.

רמת לימודים מותאמת
לבל תלמיד __
לאחר בחינה בכתב ובע׳׳ס יסווג התלמיד לאחת 0־
10 רמות לימוד המונהגות אצלנו, המאפשרות
למידה בכל רמת ידיעה. קיימים סידורים המאפש רים
למי שנעדר משיעורים להשלים חומר חסר,
קיימות אפשרויות ללימוד מעבדתי עצמי בבית
ע״י השאלת מעבדות אישיות ומערכות לימוד
הכוללות תקליטים או קסטות.

לימודים מרוכזים סו ימיט או יותר
סו מועמד
לאונערסמוה!
עבורך אנו
עורכים קורס הכנה
כהתכתבות למבחני
הכניסה כאנגלית

קיימים סידורים ללימודים מרוכזים לצורך
״ליטוש״ השפה במעבדה, או ע״י השאלת מעב דות
למפעלים ולפרטיים וכן שעורים פרטייך.

הבטח כנ יסתךל או ני ב ר סי ט ק
קח את הקורס של המכון הישראלי
לשפות המבטיח ללומדים בהצלחה את
היכולת לעמוד בהצלחה במבחן
הכניסה באנגלית.

שפות הלימוד

לימודים במקום ובזמן
הנוחים לך

כיתות לימוד בכל שעות היום בשפות :
אנגלית. צרפתית, ערבית, גרמנית, ספרדית, איטל ־
קית. עברית ועוד.
כתות בוקר מיוחדות לשירות עקרות הבית, עובדי
משמרות ולמי שנבצר ממנו ללמוד בשעות הערב.

קורס אנגלית בהתכתבות מאפשר לך
להתכונן לבחינות הכניסה היכן ומתי
שתרצה מבלי שתצטרך לבוא למכון,
אתה מקבל את כל החוסר הדרוש
באמצעות הדואר, עונה על התרגילים
המתבקשים ומחזירם למכון. מורי
המכון מתקנים את העבודות ומחזירים
אליך בצירוף תיקונים ושיעירים חדשים.

קורסים מיוחדים

לרשותך זזסידעז
מורה מדריך

אנגלית למזכירות. אנגלית מסחרית.
אנגלית טכנית (לרופאים, מהנדסים וכר).
צרפתית לתלמידי בחי ספר.
אנגלית לתלמידי בתי ספר.
הכנה לבחינות כניסה לאוניברסיטה.

ביכולתד לבוא לביה״ס לשם התייעצות
בע״פ עם הסורים.

השיטות שלנו שנבדקו ונמצאו
היעילות ביותר ע״י המוסדות
המוזכרים לעיל, עומדות גם
לשירותך כבואך ללמוד במכון
הישראלי לשפות.

מאחורי הקורס עומדים
אנשי אוניברסיטה היוד•
עים בדיוק מה אתה צי׳יך
כדעת כדי להתקבל ^לייח.
לקבלת פרטים ומבחן
מיון לקביעת רמתך —
שלח התלוש הרצ״ב.

במעבדה מסוג זה אחה לומד בשעה אחת פי
חמישה יותר אנגלית (וכל שפה לועזית) מאשר
בכל שיטה אחרת. אתה נמצא באוירה הקרובה ככל
האפשר לשהות בארץ השפה הנלמדת ומקדיש
35 דקות מתוך שעה להתבטאות עצמית במקום
דקה או דקה וחצי בשעת לימוד רגילה, התוצאה —
אחוז קליטה גבוה יותר, המגיע ל־ ׳ן 80 ומעלה.

לכבוד הממן הישראלי לשפות

ת.ד 4068 רמתינו
נא לשלוח אלי פרוספקט בלי התחייבות 1 £

במזל הריון
אשתו של יצחק נכון. לעניות דעתי,
זהו ההריון המאושר ביותר בשוק כיום.
לאחר שנות נישואין רבות, זכו בני הזוג
הסימפטי הזה בחלומם הגדול.
אם להאמין לפסיכולוגים, יש קשר בין
פעילותו הפוליטית של יצחק לבין הריונה
׳•של אופירה.
מה עניין שמיטה, תאמרו? יאו: כאשר
היה יצחק נתון במאבקיו הפוליטיים, השפיע
הדבר גם על אופירה, הידועה בהזדהד
תה איתו .׳נקודה רגישה מאוד בכל הדיפה
היתה. איבתה האישית של ראש־הממשלה
גולדה מאיר לאופירה, שהיא צברית —
גזע זר לגולדה, כידוע. ואם מתח נפשי
עלול להיות ׳סיבה שלא להצליח להיכנס
להריון — הרי לכם סיבה טובה ככל אחרת.
והנה, משנכנסה משפחת נבון לתקופת
רגיעה — נכנסה אופירה להריון.
יחד, שווה אפילו את כס הנשיאות, שעליו
נאבק יצחק עם פרופסור אפרים

קציר.

מאמינים, מספיק שתעיפו
הזוהרת, קצת עגלגלה כבר,
השישי, דוחפת לפניה את
בתה הקטנה המאומצת —

הי ל ל

האופנה האחרונה היא להיות עם כרס
בין השיניים. מי לא בהריון בימים אלה?
הראשונה מכולן, כמובן, היא אופירה,

ואם אינכם
מבט באופירה
כיאה לחודש
עגלת נירה,
ותשתכנעו.
השנייה היא?{ופרה אדיר, אשתו של
השחקן והבמאי הילל ;אמן.
כאשר שניים אליה התחתנו, לפני פחות
משנה, הביעו כל הנשמות הטובות פיקפוק

יואל ולאה
בקול גדול בקשר לעתיד הקשר.
להילל, טענו ׳כולם, יש דברים אחרים
בראש, מלבד נישואין. אמנם הרעייה החדשה
היתד, פסיכולוגית במיקצועה, אבל
יש גבול ליפלאי הפסיכולוגיה.
יאך מסתבר שאין ׳כנראה יגבול: לא רק
שהנישואין עדיין שרירים, אלא ׳שעיופרד,
עומדת להעניק לבעלה בן־זקונים.
עוד הריון מעניין הוא של לאה, אשתו

אם תרשו לי תיקון קטן, בקשר לסיפור
מהשבוע שעבר:
קריאל גרדוש, הלא הוא הקארי־

האשה והגדושה

לעזות הנעל
יצחק ואופירה

ה מר אההחדש של ד••!
הרבה כבר סופר והושר על מה שעשו הנשים למשה דיין — שלא לדבר על
מה שמשה דיין עשה לנשים — ועתה הגיעה העת לספר מה עשתה לו האחרונה
בהן, אשת־חיקו רחל כורם.
היא עשתה ממנו בן־אדם, פשוט מאוד.
עד נישואיו לה, היה דיין בדרך־כלל המועמד מס 1 .ברשימת עשרת השלומפרים
של השנה, נראה תמיד כמו מושבניק מנהלל שהגיע העירה: מכנסי חאקי רחבים
ימעל כרס רחבה, כשחגורה ממוקמת אי-שם מעל המותניים. בחולצה לבניה וחליפה
אפשר היה לראות אותו רק בהופעות מועדון הווראייטי — וגם אז התלוצצו רואיו
שהוא גילח את החליפה באחת מחפירותיו הארכיאולוגיות.
כל זה נחלת העבר. עוד לפני נישואיו קיבל משה מרחל ז׳קט חום במתנה,
ומאז הוא נראה איתו בכל הזדמנות חגיגית. אשר לגיזרתו — את זאת יכל כל עם
ישראל לראות בראיון הטלוויזיה עם דן רביב, כאשר דיין הגיע ללוד. היה זה
דיין חדש: לא הייתי אומרת תמיר כעלם — אבל בהחלט בסדר. ניכר היה בו שאשתו
הכניסה אותו למשטר של דיאטה חריפה. עד כדי כך, שכשהגישו לו בעת הראיון מיץ
תפוזים, הוא ביקש סודה.
הגברת דיין עצמה הנהיגה דפוסים ברורים בבית־האחוזה בצהלה. היא הפרידה
את עצמה ואת חיי המישפחה מתפקידו הרשמי של דיין. מלבד כאשר הוחזרו השבויים
הביתה, איננה מרבה להצטלם בחברת בעלה המפורסם. היא מארחת הרבה, בצורה
חברתית שקטה, בלי ראוותנות מיותרת.
את האירוח האחרון למשל, העניקה ליעל דיין ובעלה, לב שיאון, באשר
הארבעה סעדו יחד בהילטון בתל־אביב ערב צאתו של דיין לואשינגטון. בכלל, ארוחות
מישפחתיות שקטות כאלה במיסעדות־פאר הן הבילוי החביב ביותר על הדיינים.

אדם יודע מי הם ידידיו האמיתיים
רק בשעת מצוקה. וזה בולל גם את
נשיו.
אמת עתיקה זו גילה לאחרונה היהלומן
מרדכי גיטר.
גיטר, מגדולי היהלומנים של נתניה,
נשלח יום אחד על-ידי אשתו אדיבה
להסתפר. ולא סתם להסתפר: אדיבה רצתה
ראש חדש בבית, ולפיכך שלחה את
בעלה לספרית ויולט הנודעת, שתעשה
ממנו משהו מיוחד.
והיא עשתה, ויולט. הוי איך היא עשתה.
היא עשתה ממנו בעלה.
ברגע שנפל לידיה הנאמנות של ויולט,
לא יצא מהן מרדכי עוד. הוא התגרש
מאדיבה, השאיר לה את הבית ב־בפר־שמריהו,
והתחתן עם ויולט. לא כל״
כך מהר כמו שאני מספרת, אבל בטוח.
אבל לא זה מה שרציתי לספר לכם.
רציתי משהו אחר, יותר מרתק :
אחרי פרוץ מילחמת יום־הכיפורים,
מצא גיטר את עצמו, כשאר חבריו ה יהלומנים,
במצב-ביש מבחינה כספית.
גיטר היה מהסובלים קשה במיוחד.
ומי נחלץ לעזרתו, בשעתו הקשה הזו,
חתם עבורו על ערבויות ושאר דברים
באלה ז
במובן: האשה והגרושה.

של סופר הארץ יואל מרקוס. אני ׳מניחה
שגם זה הריון רצוי ביותר, לאחר הסופות
והסערות שעברו על חיי הנישואין שלהם.
ועוד הריון חביב — הריון לשעבר, למעשיה
— הוא של שחקנית הקאמרי בתיה
ברק, שילדה בת ראשיתה לבעלה —
הלא הוא רופא מוצב המזח המפורסם, ד״ר

נחום ורכין.

וזיהו בערך זה, בסיבוב הנוכחי.

קטוריסט לוש, ממשיך להיות נשוי לאשתו
האוריגינלית, שושנה, זה השנה
ה־ 25 ברציפות.

רופא אמריקאי ממליץ על שיטת הרנייה מהפכנית:

עשה אהבה ־
צריכ ת הקאדוריות באהבה

הפחד לפני 17 :
ן* יתגס עתיק אומר :״תרנגול טוב אינו
^ שמן״ .עתה ביסס את החוכמה הזאת הרופא
האמריקאי־היהודי אברהם פרידמן,
בסיפרו ״המין שומר על גיזרתך !״
פרידמן, מומחה למחלות חילופי־,חומרים,
מייעץ לחוליו ולקוראיו, בעלי המישקל
העודף, להחליף את אדוחות־הביניים במין.
הוא מטיף לדיאטה שיש בה כדי להסב
תענוג, בניגוד לטיפולי־הרזייה וצום.
דיאטת־המין של הרופא הניז־יורקי
מסתמכת על נסיון של 25 שנים בטיפול
בשמנים. אנשים אלה אוכלים יותר מכפי
שגופם יכול לצרוך. ברוב המקרים, יש
לכך סיבות פסיכולוגיות. אחת הבעיות ה תדירות:
תיסכול מיני.
הייצר המיני, שלא בא על סיפוקו, עובר
לאיזור הפה. האוכל הופך תחליף למין.
״אבל אם האוכל יכול לשמש תחליף ל מין,״
מהרהר פרידמן ,״כי אז יכול המין
לשמש תחליף לאוכל !״

כדי להפסיד חצי קילו, עליך לשרוף כ־ 3500 קאלוריות. הפעילות המפורטת
כאן אינה מספקת להשיג מטרה זו׳ ועליך לחזור עליה שלוש־ארבע פעמים.
חיבוק 4 קאלוריות
נשיקה מתונה 3 קאלוריות
נשיקה סוערת
קאלוריות 11 פחד מפני התחלת העניין
קאלוריות 17 מישחק־אהבה מתון
קאלוריות 4 מישחק־אהבה נלהב
קאלוריות 8 קאלוריות 15 הפשטת בן־הזוג — בחורף בקייץ קאלוריות 2 קאלוריות 3 אנקות 4 ציחקוקים קאלוריות קאלוריות 5 צחוק
מגע מיני — שיגרתי
125 קאלוריות
148 קאלוריות נמרץ 200 קאלוריות
נלהב 40 קאלוריות
אורגאזם אמיתי
143 קאלוריות
אורגאזם מלאכותי 12 קאלוריות
מיקלחת אחרי 3 קאלוריות
אמירת תודה 53 קאלוריות
ריצה חפוזה כדי לספר לחבר׳ה

כל ההדגמות המופיעות בשני עמודים אלה,
לקו חו ת מסרטים ידועים מתקופות שונות

חיבוק 4 :קאלוריות

המסקנה :״חטוף חתיכה במקום חתיכת
שוקולד״.
ההשפעה המרזה של המין מתבססת על
שלושה גורמים:
י• בעת המגע המיני נצרכת כמות
מוגברת של אנרגיה. מגע מיני נלהב צורך
קרוב ל־ 200 קלוריות, ומגביר את מהירות
הדופק ל־ס 10 עד 170 פעימות לדקה.
התאמצות השרירים היא כמו בצעדה של
קילומטר וחצי.
#מוקד התיאבון במוח נמצא בקירבת
מוקד המין. קרוב לוודאי שהשניים משפיעים
זה על זה.
!• סיפוק היצרים המיניים מונע צורך
בסיפוק־תחליף, כמו אכילה מופרזת*.
מי שהמין אינו מונע ממנו רעב, או

*) עיון בטבלת צריכת הקאלוריות, ש בנה
ד״ר פרידמן על בסיס מחקריו- ,מנתץ
כמה אמונות ישנות. כמו למשל: נהוג
היה להאמין כי האורגאזם הוא החלק המעייף
ביותר במגע המיני. מסתבר עתה
שלפחות מבחינה פיזית אין זה כך, ושאפילו
׳מגע מיני מתון צורך פי שלוש
יותר קאלוריות מאשר האורגאזם.
נקודה פיקנטית: מסתבר שהעלמה הטורחת
להעמיד פני נהנה, מתאמצת להציג
סצינת אורגאזם משכנעת — מרזה
במהירות רבה פי 4.5מאשר לוא נהנתה
מאורגאזם אמיתי.

מישחק אהבה נלהב8 :

מין במקום ועב
וחוח להיפך, מי שהמין גורם לו לרעב, הוא —
לדעת פרידמן — מאהב גרוע .״אם יש
לו חשק לאכול אחרי המגע המיני, סימן
שלא עשית אהבה כמו שצריך. פסחת על
אחד החלקים החשובים של המישחק המיני
— החלק שלאחר המגע.״
מוצא מיני אחר
ך רידמן טועז שהאנשים כבר הת־חילו
להבין את חשיבות המישחק ה קודם
למגע המיני. אולם הם מזניחים עדיין
את החלק שלאחר מכן, ההתפרקות המשותפת.
מי שרץ מן המגע המיני ישר
אל המקרר, לא ידזה גם מן המין.
רע גורלו של אדם שאין לו עם מי ל שחק,
שאין לו חתיכה שתוכל למלא את
מקומה של חתיכת השוקולד. לאדם כזה
מייעץ פרידמן להשתדל באופן פעיל ל השגת
יחיסים מיניים, או לחפש לו מוצא
מיני אחר.
המחבר סבור כי הדגים, ושאר מאכלי-
הים, הם המזון הבריא ביותר, וגם המגרה
ביותר למגע מיני תדיר. אפשר להוסיף
על כך ביצים, סלטים וירקות. תפריט זה,
המתאים בערך לדיאטה של אדם הסובל

הפשטת בן־הזוג2 :
מסכרת קלה, עשיר בחלבונים, שמנים
בלתי־רוויים, מינרלים וויטאמינים.
אנשים שמנים הם, לדעת פרידמן,
קורבנות ״הפולחן הקיים של אכילה ו שתייה
חברתית מופרזת״ .הם חיים חיים
מסוכנים, כי הם עלולים ליפול קורבן למחלות
של חילופי־חומרים, מחזור־הדם,
סכרת, מחלות־לב ואימפוטנטיות.
הדבר אמור לגבי 40 מיליון אמריקנים
(חמישית האוכלוסיה) .בגרמניה
סובל כל אדם שלישי מתוספת משקל של
.15</0ספק רב הוא אם דיאטת־המין תוכל
לתקן מצב זה.
אדם בעל מישקל עודף, שהאכילה כבר
הפכה אצלו תחליף לסיפוק מיני, זקוק קודם
כל לסילוק המיכשולים הנפשיים, המפריעים
לו לפיתוח פעילות מינית.
יש אמנם מעט שמנים המתגברים על
כך במהירות. ד״ר פרידמן מספר שלעולם
לא ישכח אשה, שהתייחסה אל הוראות״
הדיאטה שלו בצורה מילולית מדי. כאשר
אמר לה שהיא יכולה להוריד את מישק־לה
על־ידי פעילות מינית מוגברת, גרם,
למצב חמור: כאשר פנה לה הדוקטור עורף
כדי להכין זריקת ויטאמינים, התפשטה
החולה במהירות הבזק, ניצבה לפניו עירומה
לגמרי, כשעל שפתיה חיוך מזמין.
הדוקטור הנבוך הצליח להימלט בעזרת
האחות שלו, שהצילה את המצב. אולם
יש להניח שאותה הגברת היתד, החברה
הראשונה בחוג החדש של שומרי מישגל.

מגע מיני שיגרתי 125 :

מגע מיני ולהב 200 :

חזרה לתחילת העמוד