גליון 1897

העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 2 | קב־־נ * י קי לא הייתי פונה אליך לולא הגיעו מיים עד הנפש ממש, אבל אולי כדאי שאתחיל מהתחלה. בימים כתיקונם אני עובד כמחשב אלקטרוני בשירות המדינה ומערכת הביטחון.
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 3 | ממישנתו של מייסדו — הרכעה־הרבעה על הג׳יפ הדוהר ד״ר מ. זוארץ (בית־זרע)1931 , האיש שלנו בננסח אנו גאים להציג בפניך, קורא יקר, את האיש שלנו בכנסת. עדייו איננו
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 4 | מגוייסים המילואים לרגל מצב החירום, היא ״הצהרה על תנאי״ .המשך שירות המילואים של האלוף שרון תלוי במיספר גורמים, מדיניים וצבאיים, שלאור ההתפתחות בהם תידחה או
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 5 | וויוזבדהנצמדלגוסרטוביותר 1 1 6 6 מכנסי החורף החדשים והחליפות הצבעוניות של 1££העשויים ג׳ינס או קורדרוי, חובקים את גופך ונותנים לך הרגשה נפלאה ומראה נפלא עוד
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 6 | דנשבץ הו 1ע! 0 אילו רצינו להיות פאתטיים יכולנו לטעון, כי התבוסה שנחלה רשימת העולם הזה בבחירות לכנסת השמינית, מעידה על כך שקוראי עיתון זה מעדיפים לראות את העולם
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 7 | ,מכתבים , מיגהגי ;!1ריאה הנני, רוצה להביא !לידיעתכם קטע ממכתב של סטודנט שקיבלתי זה עתה ויכול להיות לכם עניין סו: ״.״בעצם המצב בארץ הוא רע, אתה יכול לדעת זאת
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 נגדו לשלום. אחדים מ״הגיבורים״ אני מכיר מאז עליתי ארצח. ובזמן שאני ואח רים כמוני היו בהגנה, ביחידות חגפירים, בשמירה ובהתנדבות פיטפטו אלה
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 9 | 18*3$ ני כותב על אדם שנעשה לו עוול. איני יכול להזכיר את שמו. את מיקצועו. את מעמדו. אני מרים את קולי, כדי להפר קשר־שתיקה מרושע שנכפה ;*ל כולנו. אני קם ואומר :
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 10 | ת ל מי די ם ה תנ כ לו ל בנו שלהא לו ף והוא יצא לנוי בצעהסברהבבית ־ הספר א 111וים תל־אביב, עו״ד יצחר! ארצי שהוא אביו של הזמר של׳מה ארצי, יש חלק נכבד בהולדתו של
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 11 | תקלה ט ר אגי ת גרמה לתאונה אחד מאוצרות סיגול קידוח הטבעהגדול 0 שבידי המדינה י• אש שפרצה ביום השלישי בשבוע } | שעבר בשדזדהנפט הימי שבידי יש ראל, אשר במיפרץ
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 12 | נ ע שו השנים ה עוונו ת ישתלטו ה עוני ם עד כינ ר ת העולם הנפט > 1א״ ם ונ ד רדומה ש ד שראל ף* אשר נפתחה אש-התופת של קני הנ״מ המצריים ^ על צה״ל — 57 קנים לכל
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 13 | בך, כימעט במימרה, היה הכל מוכן כדי לסגור קצת את הברז. חישוב זה נעשה לפני שהארצות מפיקות־הנפט הודיעו שהמחיר ישתנה שוב באפריל הקרוב, אחרי שכבר הגדילו אותו פי
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 14 | במדינה העם מי רו 3ה היה דק מנצח א( 1יחי אחד נ בוזיווו 1אלה: האיש 1נושא באחויות הישירה למחדלי 1תמילחמה ל חזו ר ה בי ת ה מכל תוצאות הבחירות למסת השמינית, היתר,
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 15 | לראשות ממשלת ישראל, אחרי גולדה מאיר. הקולות הנוספים שהיו דרושים לשלושה מנדטים מלאים, ואודי לארבעה. פ שי טתרגל המשא־והמתו על כך התנהל במשך חודשים רבים, ונכשל
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 16 | שתי נערות גוגו מלהיבות את הקהל, בערב פעולה שיגרתי בטיפניס. טיפניס ניסה לתת גם תוכניות אמנותיות, לחרוג מפעילות דיסקוטקית. ך* ייי*ף כלל, קשה למצוא את מנדי *
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 17 | יהיה ואערהעיו, דאג רו העוד התחתון ד טיס דוחסת מרגיש תחתיו אחד מאורחי מלון דן, המדלג החוצה אל המידרכה מתוך הכלוב שבראש סולם ההצלה, שבאמצעותו הועברו הוא ואורחים
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 18 | קבלת 0 *13 לוהטת 6 1 כל מה ששמעת על הליידי והלורד זו אינה רכילות! זו אמת! בכל מפגשחברתי ; בכל מסיבה /בבל מקום שבו נפגשים אנשים, נושא השיחה היחידי הוא עליה.
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 19 | הפודה המהות״ והראה: הווו אד הקיפאון ואד המילחמה הבאת ם המצרים יסכימו להפרדת־הכוחות — הרי הם מטורפים. את הדישה הזאת השמיעו בז׳נבה כמה עיתונאים בינלאומיים
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 20 | והבירה הכל עו ל ה ־ א שת החייל יי 1 בעוד רבבות החיילים ממשיכים לשבת בחזית, חשופות נשותיהם להשתוללות המחי רים בעורף: כמעט כל יצרן מעלה את מחירי מוצריו — אחדים
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 21 | סיפורי עד ונח! , ן* חייל -הצעיר, שעלה אל מטוס זז! 1הרקולס בנמל־התעופד. שבמרכז הארץ, לא היה שונה ׳משאר החיילים שנדחסו והצטופפו על קרקעית המטוס. הוא דמה בכל
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 22 | העולס ג 1ג חקו.,השמצות״ עשן צדפת׳ ־ וגירה את האמת המחפירה: מזיץ אעומרות גנגיעים לעבודה פעמיים ביום מגיעות הטיוליות מכפרי המשולש והשטחים, מביאות את
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 23 | עובדות -בכמויות גדולות, היא: להשתמש במה שיש — או להפסיק את הייצור — ואת הייצוא. הפיתרון מובן מאליו: משתמשים במה שיש. זה אמנם קצת נגד החוק, האוסר העסקת ילדים
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 24 | יום א׳ מתאים לסידורים כספיים. יום ד׳ מביא לך בשורה לא כל־כך נעימה. זחו שבוע טוב לאלה הרוצים לבלות, להשתזף, לאגור כוח לקראת הבאות — לא כל״כך 21בנזרס ״ טוב
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 25 | קולנוע צארל> המזוהם ישראל נעעוהז רקוב ?0ג7דבוז שראד העובדה שמשהו אינו כשורה במדינת- ישראל היתד. ברורה וידועה לרבים גם לסני מלחמת יום הכיפורים, המחדל וה בחירות
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 26 | נוונ העולם הזה נאבו,קה(מימ)1,מדווח ו1ל האוייב מס׳ 1של חיילי צה־־ל בקווים תרכיז ההדרים לא טעים הרבה יותר. מעט חבר׳ה משתמשים בו, בערך כעשרה אחוז. השאר עף. בכל
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 27 | הביזבוז הנורא קרטונים של מנות־קרב זרוקים בנקודת־ריכח האשפה. חלקם כמעט מלאים. עשרות קופסאות סרדינים, לוף, ריבות ומלבות נזרקות מדי שבוע. בעורף המוצבים, יכול כל
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 28 | או ל פן לאה פלט שר מודיע על פתיחת קורסים חדשים +עידון נשי מקנה לך יציבות, יופי, בטחון עצמי * דוגמנות אופנה לקראת שבוע האופנה +תרבות הגוף תהיי בריאה, גמישה
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 29 | במזל הריון אשתו של יצחק נכון. לעניות דעתי, זהו ההריון המאושר ביותר בשוק כיום. לאחר שנות נישואין רבות, זכו בני הזוג הסימפטי הזה בחלומם הגדול. אם להאמין
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 30 | רופא אמריקאי ממליץ על שיטת הרנייה מהפכנית: עשה אהבה ־ צריכ ת הקאדוריות באהבה הפחד לפני 17 : ן* יתגס עתיק אומר :״תרנגול טוב אינו ^ שמן״ .עתה ביסס את החוכמה הזאת
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 31 | מין במקום ועב וחוח להיפך, מי שהמין גורם לו לרעב, הוא — לדעת פרידמן — מאהב גרוע .״אם יש לו חשק לאכול אחרי המגע המיני, סימן שלא עשית אהבה כמו שצריך. פסחת על אחד
העולם הזה - גליון 1897 - 9 בינואר 1974 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד