גליון 1898

העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 1 | המחיר 2.75 :ל״י מספר 1898 שנה 38 כ״ב טבת תשל״ד16.1.74 , קומדיית המראלים
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 2 | פר שיה צבאית געלמה העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 לאן
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 3 | דע את העולם -החשד --מ מי שנ תו של מייסדו --אנא פרנק ד״ר זוארץ ז״ל רון, ותר תון חיוך, ידידים. נסה ללמוד ולהבין את מנהגי המדינה בה אתה מבקר. באם הצלחת, הרי הרחבת
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 4 | יינגו לוועדה הגיעו קרוב לשלושת אלפים בקשות למסירת עדויות, והיא הקימה ועדות־מישנה רבות כדי לבדוק את טיבן ולגבות את העדויות הנראות להן. כבר נראה כי בהכנת
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 5 | בכל קופסהמכולת להרכבה ״פיצפוצי אורז״ של עלית ארוחה שהיא משחק ובתוך הקופסה-הפתעה! מכונית להרכבה . 1זנאה כפולה לילדים עם ׳׳פיצפוצי אורז״ של עלית ־ קנו
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 6 | המוסדות להשכלה גבוהה בישראל מ 1דיעי לסטודנטים מגוייסים אשר שרתו או משרתים בצה״ל במשך 75 יום (ברציפות או לסירוגין) בין 6בספטמבר 1973 ואילך, כי הינם זכאים לתשלום
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 7 | מכתבים __8חג לדמוקרטיה? ! כשאמר אהרון ידלין בליל הבחירות ״יום זה היה חג לדמוקרטיה״ ,היה לי חשק לצחוק. אבל הוא לא התכוון לבדיחה, הוא דיבר ברצינות, במלוא
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 המות הבאות (שללא ספק ימיו) ,הכפייה הדתית ,׳ובראש וראשונה הכנסת, שתהפוך בלעדיך לבית־קברות גדול, יכל אלה יהוו את תעמולת הבחירות הטובה
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 9 | עסקים בתיל 1פעמים נדמה שחבל שעדיין לא המציאו מכשיר, /הקולט מחשבות ורושם אותן. אילו היה קיים, ניתן היה לדווח על המשא• והמתן הקואליציוני הנוכחי כנאמנות רכה יותר.
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 10 | האם אחרי הפרדת הכוחות יחזרו א1שי המילואים במדינה העם גשםשל חי קחת •י* אמריקאים חשבו שחבל מסודר. אך יעברו הבחירות | ) בישראל, יתקבל תוך יומיים־שלושד. המסכם
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 11 | בעקבות פרשת ה״בידה״ בלשכת האלוו במטכ־ 7־ פרשה חושה: מ׳ שידם עבור האמבט׳ה שקנה שרהביטחון? האם יחקור מבקר־ המדינה (מימין1 <1כפרשיות החושות? מבקרהמוינה נמצאו (א•
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 12 | השבוע יתק״ס נקאהיר ״קונגרס באזל־ הפלסטיני העשוי וגרום ומיטה היסטורי מדינת הפוסטינים קריאתו הנרגשת ביטאה את עמדת אירגונו: נגד מדינה פלסטינית כחלק מן הארץ,
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 13 | יגאל לביב מסכם מגעיו עם פלסטי] ,בז׳נבה תוכנית בילטמור הפלסטינית ** אשר יכתוב ד״ר ואליד האלידי, הנשיא המייועד של מדינת פלסטין העצמאית, את סיפחו מדינת הפלסטינים,
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 14 | משהו מצחיק קרה להם בדרךללילהמר 1 5בעיקבורו 1 ^ יש קטן ואפור! ,בחדר קטן ואפור, בבניין מישדדים רב-קומות ׳האנונימי בתל־אביב. כאן התחילה הפרשה״ שחצי שנד. לאחר מבן
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 15 | שאל את פיסטאואר אם הוא חופשי נבר לחזור ארצה. אלא שרב־המרגלים נזקק לעוד כמה שירותים מדן: סדינים ומגבות לארבעה אנשים, מפתחות נוספים בשביל הדירות. דן ביצע, ביקש
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 16 | נגבה בתא הנהג של טנק פטון, חבושה קסדת טנקיסט קלופת צבע .״לנהוג בטנק?״ ״זה לא יותר קשה מלשבת במספרה.״ ןטןן* 1רךןךנד נגבה במספרה, מייבשת את שערה לאחר חפיפה
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 17 | וחבר שרה במרחבי סי! ,במלחמה ־ ומצאה גדוד שרם באפריקה ופה בצריח אר במיון של הדואר. אחר, החלה עוקבת מטווח־ביטחון אחרי התקדמותו של מוטי, חצתה את התעלה, חדרה
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 18 | 15ב ע־ ק בו ת 1 ¥31*111 הווולס (המשך מעמוד )15 כי אכן לא ידעו כלל על הרצח, ואם ידעו — לא נגע להם הדבר. ברגע שקבע מי שקבע כי בושיקי, המהגר המארוקאי שעבד כמלצר
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 19 | אינה הפרדסנות באוץ- לקראת שואה אחד מענפי המשק שיפסידו כסף רב השנה יהיה ענף ההדרים. לפני שלושה חודשים עוד צהלו ראשי המועצה לשיווק פרי״הדר, כאשר הצליחו לחתום על
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 20 | .,א נר צ ה, אין זו אג ד ה ״ לאחר הפסקה ממי* שבת, חזרת לחיות עצמך. נצל את השלווה היחסית ממנה אתה נהנה כדי לקדם את מעמדך בעבודה ולשפר את היחסים במשפחה. פקח עין
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 21 | קולנוע סרטים טב ח כ שד הוואתיקן רוגש לאוזרונד. כפי שלא רגש מאז כתב הוכהוט את הכפיל שלו. הסיבה : סרט חדש בשם טבח ברומא, המבוסס על מוות ברומא, סיפרו של דוברם כץ
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 22 | מדיות הפלסטינים כנש ארצי של פעילי מרי לסיבום לקחי הבחירות, בהשתתפות אורי אבנרי, יתקיים בשבת זו , 19.1.74 ,ב10.30- בבוקר, באולם ״מקסים״ (מתחת לקולנוע ״מקסים״)
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 23 | אי־שם, צנונית מקאהיו, מתחפרים ומחנים להפרדת הכוחות חו חו שי וזיזי מוועידת ז׳נבהלג ׳ אבלג׳נייפ ה ־ יגאללביב חז ר ל קווי םומ דוו ח הרוג ראשון ך• מה קילומטרים
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 24 | ..אנ עוד לא הספקתי לקום מהשולחן,״ התרונן השבוע קיסינג׳ה״ואבא אבן כבר וץ למסור הודעה לעיתונות.״ כאשר הגיע השבוע ישיר־החוץ האמריקני הנרי קיסינר גז ר לארץ, היתד,
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 25 | אוו׳ גרו משגע את השכר באנגליה ובצרפת ^ פשר להוליך שולל את כל האנשים ובמשך זמן מה. אפשר להוליד שולל חלק מהאנשים כל הזמן. אבל אי־אפשר להוליך שולל את כל האנשים כל
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 26 | ה ו 1ב א קנוו את מוח האשה, חוקו׳ המישסוה שיחודו את ו! התאבד 1ת , מוביל ה מת י ם קוב או הגופה- 1, צחי ואשתו אף אחד לא הראה — במדינה צה־־ל ה פ צו ע רו צ ה ל ה תנ
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 27 | מו בי להמ תי שנים. בחמש השנים האחרונות הוא עד בד במרפאת לילוסבורגר, שברחוב הב* נים, של קופת־חולים הכללית. ״טעיתי, טעית הווה בהתרגשות נינוח הוונא שקבע את מותה
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 28 | הצטרפת לצבא קבע ונצל א ת! מתך לקבל כרטיס מ קו מ ט במובן. אם תתן למת׳יש הוראה ל ה עבי ר את מ שכור תך ב אמצעו ת בנק לאומי. הבנקומט מאפשר לך למשוך בסף (עד 200ל״י
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 29 | 1וות ד״ן לחבש ־ כמעט גדולה על קטנה ובמקום להציץ לאן שאתם תמיד מציצים, הציצו הפעם לכיוון אצבעה. שם, תוכלו לראות, שוכנת לבטח, טבעת יהלום צנועה, ששווייה 1,800
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 30 | להשו -היו רה ^ יא משכה תיש ומודל ב בכל מקום : ן | ברחוב דיזנגוף, בכיכר פיקאדילי, בשדרה החמישית. הקומה התמירה, השערות הבלונדיות, הפה הבולט שהזכיר את גץ לי
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 31 | מכונית המירוץ של שו עוררה את קינאת! של כל החתיכות. היא טסה בה במהירות מסחררת בכבישים — כאילו היא בורחת ממשהו שרק היא הרגישה בו. גם ידידיה הקרובים ביותר לא ידעו
העולם הזה - גליון 1898 - 16 בינואר 1974 - עמוד 32 | שנה 38 כ״ב טבת תשל״ד16.1.74
חזרה לתחילת העמוד