גליון 1899

העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 2 | אל חברינו העורך והמייסד וזראשון : ד״ר מלכיאל ווארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״ א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון יתובת המערבת: רחוב זוארץ 1 המחנכים*
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 3 | --ממישנתו של מייסדו -- בואו גם בארזים נפלה שלבקת ד״ר זוארץ ז״ל (בשיחה עם אזובי־הקיר) אז רחישראל! חסכו! במסגרת מבצע ההצעות לחסכון ש איימה מערכת ׳ 200 הארץ״
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 4 | עופר גרמה לשימחה־לאיד אצל כמה מסיעות הכנסת. הל״ע היו שותפים למאבק הגדול נגד חוק בדר- עופר בכנסת השביעית, שנוהל על־ידי ועד בין־סי־עתי, שערך בין השאר מסע־הסברה
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 5 | מודעה זו היא 1 2 1 1 -1 1־ 3 & ריך כדי לגופת את עורך כהלכה, את יכולה להתאים לעצמך את תכשירי הגויפול של ״נגוורל -וונדר״. הכירי את עור־פנייך, אבחני את סוג־עורך
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 6 | 1899 דנשבץ הננולם ה1ה אין זה סוד שמאז יום־הכיפורים חלה עליה גדולה בתפוצת העולם הזה. עליה זו נמשכת גם אחרי המילחמה. אחת העובדות המוזרות, הקשורות
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 7 | הדואר הצבאי של ה עוו! ס די ה מה שבטוח, שהשיחרור שלי לא נראה באופק והמילואים ימשכו כנראה לנצח. מה שכן, אומרים לי שאני חיוני ל- צר,״ל ואי־אפשר לשחרר אותי, אז אני
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 8 | מכתבים יום שחור לפרלמנטריזם אני נמצא עכשיו בארץ לביקור קצר בגלל מותה הפתאומי של אחותי. הצט ערתי להיווכח שהתנועה לא עברה את אחוז החסימה והפסידה את ייצוגה ב
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 9 | ך * ללוייה. ניצחון כביר לדיפלומטיה ן 1הישראלית. הצלחה היסטורית של אלון — דיין —אבן. נותנים לנו את הרשות לצאת בשלום מאפריקה. נותנים לנו את הרשות לנטוש את הגדה
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 10 | במדינה העם האם ואתפרק ו קי ש טו י הרעמים שאגו בשמיים. הברקים הבהיקו באפלה. השלג ניסה את ההרים. אנשים ניספו בכפור, לראשונה בתולדות המדינה. י כבלי חשמל נקרעו,
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 11 | בישראל ־ ובארץ נולדה אגד ה חו ש ה יחד עם מנ היג חדש שים בעלי זיכרון היסטורי, הייתה לאגדה זו צליל מוכר ומחריד. שדבריו מתקבלים כאלוף החוזר זה המדבר על דברים
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 12 | ח״? יוצא דחובשה • וסו זר ליחידתו נשהוא מ י 11אשושנוו מאת 1אב יפת גזרת המחורבנות. רציתי רק להתרחץ, לי שון ולשבת בבית עם האישה והילדים. האשה בכתה ן * געתי,
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 13 | היא פרצה בבכי. פשוט נבהלה. הילדים ראו את האמא בוכה — התחילו לבכות גם כן. ראיתי מה שעשיתי — לא היה חסר הרבה שגם אני אכל אותי מה שלושה, האשה שאגיע. הילדים אצטרף
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 14 | ו ה גי ד ה בוטלה עיסקת מלון..קונקורד התנהגות ציבורית למופת גילה השבוע יו״ר מועצת המנהלים של חברת ירקון, משה מן, שהוא גם המנהל הכללי של בנק טפחות. מן מונה
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 15 | סינורה האישי מבית החולים של החי ילת רחל מלצקי(העליונה בתמונה משמאל) שקנאה בדיר לסנטר! קתדינה: ״ נ 1ל 1 11מ ת *־־ אשר יצאה הקבוצה העליזה, שמג- ^ תה שישה חיילים
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 16 | דוגמנית הצמות שהקריבה את רכושה נדי לשחור בערבות את בעדה החשוו בהצתת המועדון: ל״י על ההימור שזזנסון יישאר בארץ, יתייצב למשפטו, אם וכאשר ייפתח. כי הפרשה, שהחלה
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 17 | ספסל הסהו הדוגמנית שרה אלי( ש מאלי ת) צופה בדריכו ת אחרי מהלך הדיונים, בשיבתה בין הקהל באולם בית־המשפט, בו השופט על־פי בקשת התובע המשטרתי להאריך את מעצרו של
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 18 | בקילומטר ה־101 חתמו הרמטכיליס על הסנט התנתה ־ 1ת : 0נ ק די ס בקווים נקוו : ץ ץ ישהו ראה את הירח? הוא אמור ( ) לעילות ב־ 4.30 לפנות סוקר. אני מחפש היטב בכיוון
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 19 | מזוהמים. טינופת נוראית — אבל משוגע לרחוץ כלים בקור ובגשם הזה? שבן וקשה לו ללכת. יוסי מסביר לו ני הוא רוצה להגן על ראשו, ולא על רגליו, ולכן יעמידו לדין. עוזבים
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 20 | השימסע1ב!₪ ך י< אשר החליטו צמד הנאהבים הצעי־ריס, רודי ורחל, להימלט מאימת הו ריו הנזעמים של רודי — לא ידעו כי הם נופלים מן הפח אל הפחת. שכן בגרמניה ארץ מולדתם,
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 21 | ל א ״״ 1111111 למרות הקור המקפיא. תה הוגש רק בבוקר — וטעמו היה בלתי ניסבל. בגלל הקור העז, היו הבנות יושבות לשולחן האוכל כשהן עטופות במעילים וכובעים לראשן.
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 22 | ! 11111111 וווו (המשך מעמ׳ ) 15 אבא שלי. אבא הוא יצרן מעילים בתל- אביב. ניסיתי לקחת מעילים מאחורנית ולהת כסות בהם׳ אבל הידיים כבר לא נשמעו אחר־כך בא השלב
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 23 | בעל איננו גאנגסטר ! במדינה (המשך מעם׳ ) 19 באחזקת רכב כהוצאה מוכרת. לא מפגרים. הנהג הישראלי יכול היה למצוא, בזעזועו נחמה פורתא בצרת רבים. הוא נמצא השבוע בחברה
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 24 | אל תחשוש להציג את דיעותיך ולעמוד על שלן, אפילו מול אדם חשוג ורם מעלה. הסבר את עמדתך ו סמוך על הבנתם של האחרים. בת טלה — אל תחשבי שאת יכו לה לסדר את כל העו לם,
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 25 | ,.אני לא מעננ״ן להינת רק אינסטלטור של קחי טלפון,״ החרז?.שמענן פרס בשיתוף המתוכנן בין הליב רליים העצמאיים, בהנהגתו של שר־התיירות משה קול, ות נועתה של שולמית
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 26 | הירהורים פרטיים לאחר הבחירות *•6 *6: 17( 69 < אות פעמים, בשבועות האחרונים, שאלו אותי את )₪ /השאלה :״אז איך אתר. מ רגי ש? ״ היו ששאלו בנימה מוסווית של שימחה
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 27 | הרבה במלים כה מעטות. נגעה ללבי גלוייה צבאית (״עם ישראל חי״ ,וציור של שמש זורחת על פני נוף מידברי) שעליה רשם סמל־ראשון טריקי מאיר, ד.צ. ב,2176/ שלוש־עשרה מלים פ
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 28 | סטודנט מגויס דע את זכויותיך! התאחדות הסטודנטים בישראל הסכימה לפתיחתה של שנת הלימודים תשל״ד רק לאחר התחייבות מפורשת של ראשי המוס דות להשכלה גבוהה לשמור על
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 29 | סיוט ושגגו חופשה (המשך מעמוד ) 13 מי להשאיר את הילדים, ומשום כך היא לא יכולה ללכת לעשות קניות בשוק, אלא מוכרחד, לקנות קרוב לבית, איפה שהמ חירים יקרים. אמרתי לה
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 30 | ״הצמידי אותו אל חזו.״ המבוגרת מוסרת לשנת 74׳ הצעירה את מתנתה פרח שעליו התאריו ״ 6לאוקטובר׳ (מודעת קוח לבעל חנות המכולת ) : ש לו קצת חול מסיני?׳׳ שמור שיחשיך
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 31 | 111111 $: (החייל המצרי לחייל האו׳ס ) : ״אינני מבין איך אתה מסוגל למלא את תפ קידך בלי דבר כזה?׳׳ הנרגילה המודרנית
העולם הזה - גליון 1899 - 23 בינואר 1974 - עמוד 32 | ועמ מי: ׳ גי: לז 38 אקדח ע משתיק־קול פיאות נוכריות לדרכונים 1111 ׳>5888$ חשוד נ>ורן דונסון ודוגמנית שרה אלי
חזרה לתחילת העמוד