גליון 1900

העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 2 | מגילת הזכויות לחייל המשוחרר חייל״מילואים יקר, אנו גאים לבשר לך כי עם שיחרורך משירות המילואים תהיה זכאי לעדיפות ברכישת דירה, ביחס למועמדים אחרים, אשר לא היו
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 3 | --מ מי שנ תו של מייסדו --איזהו גיבור — החוגש את יצרו! ד״ר זוארץ (אחרי הפצע במיפשעה) דבר הנו־־כ לחייליז (לתלות בשק׳׳ס) פקודת-יום זו מיועדת לחיילי כיתה 4מחלקה צ
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 4 | ^ 0 ^ 02900^90 נקבע שמיסמך גלילי הוא שגרם במישרין להתקפה המצרית. הייכאל סיפר במאמר על שיחה עם סאדאת, כמה חודשים לפני יום־כיפור, בה אמר לו הנשיא המצרי שאם תאשר
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 5 | הלנה רובינשטיין מגישה £80881 88: ס 8111189 מסכה מצוירת במכחול העלי במכחולך שכבה דקה. הסירי את עודפי הנוזל אל פי הבקבוק. המכסה משמש כידית למכחול. עור פני נולד
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 6 | מ שנ ץ הווו 0!1ומה הבעייה: ממערב לתעלה מתחיל אירוע היסטורי — הנסיגה מאפריקה. כל העיתונים יהיו מלאים רבבות מילים מלומדות על הנושא. כיצד יכסה אותו העולם הזה?
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 7 | הדואר הצבאי של התלמידים התנכלו ננ״ה רמישוו־השימן לבנו של האלוף שמעתי בזמן האחרון על תוכנית ה שיכון המיועדת לחיילים משוחררים. אני חייל במילואים כבר 104 יום,
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 8 | מכתבים י פגייה לממשלת סוריה מאז שתועלה רעיון קיום ועידת ז׳נבה, לא עשתה סוריה שום צעד שאפשר לראות בו התקדמות בכיוון להסדר ניפרד או כולל. היא מסרבת לשאת ולתת עם
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 9 | מאח אורי אסר• דה הקרב הוא קרקע הבתולין לצ־מיחת אגדות. בשסח־ההפקר בין היים ופוחת, בו מגיעים לשיא הסבל הא־נושי והגדולה האנושית, קל לטוות את ;חוסיו של מיתוס
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 10 | שמות שרון -גתן אריק הלו מעטים המאמרים שפורסמו ב״העולם הזה״ שעוררו תגוכה כה עמוקה כמו מאמרו של אורי אגנרי ,״פרשת דרייפוס״ ,שפורסם לפני שלושה שבועות. אבנרי לא
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 11 | האש של ה־ 22 באוקטובר נכנסה לתוקפה קודם שהושגה המטרה הסופית — ביתורה והשמדתה של הארמיה השלישית המצרית. בר־לב, גונן ובן־ארי, בפיקוד הדרום מחיר!״ אומר באירוניה
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 12 | ומותו האמיתית שד האיש החושב את עצמו ל״ואש הממשלה העולמי״ - והמשניע על ה״ו של בל אום בישראל לחיתוך־דיבורו עד היום, אלא גם את ההשכלה שקבעה את השקפת־עולמו.
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 13 | עם מארלו תומאם עם עלי מקגרו הסוואה של נמוישעשועיס — הוא כתב את נאומיו׳ סיפק לו רעיונות. קיסינג׳ר רצה לעזור לו לקבל את מינוי המיפלגה הרפובליקאית לכהונת הנשיא —
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 14 | חלף חאוגדדו (המשך מעמוד )9 שלו — שלא למלא את הפקודה, להפר את ההוראות ולעשות את ההיפך, ככל העולה על דעתו. זוהי פילוסופיה המתאימה לא־דוו־ימילחמה סיגי, או לראש
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 15 | אריק מלן* ישראל ודיין מיד ישראל. יוליוס קיסר ופומפיוס. דו־אומוויראט של המצביאים. וצל ככד, ככד מושלך לעבר רומא. ד רו ש ה רוח בר צי ^ 4יך אפשר להילחם באגדה? איך
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 16 | כל ילדי הכוכבים החב חווה אלבושטיין יי יי> אריק ושושיק י לוש וחצי) .העלמה הצעירה עדיין מתביישת נוכח המצלמות, אבל זה יעבור. אריק לביא ושושיק שני ושתי בנותיהם —
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 17 | 10 ובאו לדאות את הנונבת הווגה לילדה דדודה תנקין מנסה להיות נחמדה למצלמה, ואילו ילדיה שירי ()9 ואריאל (שש וחצי) מצליחים בכך, בלי להתאמץ. לצורך הצילום חבשה דרורה
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 18 | 0קיסינגיר (המשך מעמוד )13 הכוחות כמקום ולמאזן־הכוחות העולמי. אחרי שהחליט. הוא מנהל משא־ומתן אינטנסיבי עם הצדדים, שלב אחרי שלב. כדי שיסכימו להסדר זה. משא־ומתן
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 19 | פירקו בלילה 40 מוקשים, פינו לעצמם מעבר — לכל מקרה. עד הרגע האחרון, אינובטוח כאן שאכן תחזור הביתה בשלום. העגל. אני נוסע לאורך הביצורים שהוקמו מול הארמיה
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 20 | גילוי חשוב יכה אותך בתדהמה בראשית ה שבוע. הגילוי, שלא יחיה קשור אליך ישי רות, יגרום לך עוגמת נפש בהמשך השבוע. ייתכנו שינויים קלים באורח החיים השיג־ 21במרס -
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 21 | הסיטו שנימעט לא ״אמן: מנהיגת מועצת הפועלות מצהירה שהיתה במשך 43 שנה ..ידועה בציבור בשנת 1926 עלו מרוסיה לישראל בבה ובעלה, ישראל בר־יהודה. כמנהיגת פועלים צעירה,
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 22 | אהבהש כו או! (המשך מעמוד )21 היחסים בין בבה להלפרין היו יכולים לשמש מופת לכל זוג נשוי כדת וכדין. אהבתם הגדולה היתד. לשבת בסלון החמים בדירתם, כשבבה מספרת
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 23 | משורה י שחרר רק המוות היא הגיעה מהוליווד ישר לג׳קי — כמו שמגיעים מהוליווד: לבושה ריסים דגל, מכנסי־עור צמודים, ומכונית־ספורט בצבע כסף, כשהבעל והילדים נשארים
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 24 | הוראת הרמטכ״ל לגלח את הזקנים המפריעים י למסכות הגז. פסחה גונל קצין ן הלזחסה בגזים 9אחת מהצזזרותיו המ פוצצות של שר־חחוץ האמ ריקאי הנרי קיסיגג׳ר, בשרשרת מסעותיו
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 25 | אשת היהלומן המיליונר, התובעת לענב את יציאתו, שנעת ־ היא גם נולדה באותו יום כאליזבט טיי־לזר. יש לי גם שני בנים נפלאים.״ למרים סיידוף ישנה דעה קצת פחות חיובית על
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 26 | ברגע שנודע ער הנו ד ת הנוחות, צאו הא ו יב ים מעמדותיהם ומיהרו ללחוץ ידיים מאח 1אב יפת גחנו, כעכברים מחוויר,ם, זד. לק | ראת זה. בהססנות, בחשש׳ אך יותר מכך
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 27 | העתקים. אפרים התחיל להסביר לד,ם איד מבשלים קובה נוסח עיראק, אחר נואש : ״׳בשביל מה לקשקש כל כך החבה,״ הפסיק .״!כשיבוא השלום, אתם !מוזמנים: כול כם לביתי. כזאת
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 28 | .בימי שלום ובימי מלחמה אגד בשרות האומה זהו אגד ^ אחרי כל גילוח (תענוג ממש!| £1ם / 001ז *1£ נ חו ח גברי ׳1108* 000 העולםהזה /שבועוןהחדשותהישראלי • המערבת
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 29 | העול היה ערר 10 מסיבות נוידה אצר המהות הנסוגים מארץ גושן טנגו ווה 01 בסואץ טנגו אחרון בעיר סואץ, לפני פינוייה על ידי כוחות צה״ל, רוקדים רונית רוזנשטיין וצנחן.
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 30 | י — הזמינו לתא הטייס, והרגיען. למרות זאת הוציאה רוחק׳ה, שהיא בחורה דתית, פחות או יותר, סידור, והחלה מתפללת את תפילת הדרך. הבנות האחרות שלפו אמצעי הרגעה אחרים —
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 31 | תושב באר־יעקב, תכניסו אותו אל מאחורי הקלעים, הלבישו אותו באחד הדגמים ובזוג נעליים, הרכיבו לראשו פיאה נוכרית — והוציאו אותו אל המסלול. ויקטור הנחמדה עבר חצי
העולם הזה - גליון 1900 - 30 בינואר 1974 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד