גליון 1902

העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 2 | קורא יקר מאוד אנו, חברי־מערכת ״ 2 0 0הארץ״, מתנצלים בזאת בפני הורינו, מורינו ומחנכינו היקרים אשר עשו לילות כימים כדי לטעת בנו מידות נאות ולהביאנו למצווה, לחרפה
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו — אל תראוני שאני סחרחורת ד״ר מ. זוארץ (בכנס קרוסלות) אגו נ תגבר ׳אין זה שיר כבל השירים, ויש לבצעו אך ורק במקרים קריטיים של חשש לאיבוד מוראל
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 4 | מישרד־החינוך, שיימסר במיקרה זה ליצחק רבץ. אם יתגשם רעיון זה, יהיה אלון סגן ראש־הממשלה ושר בלי־תיק, אך יקבל כמה תפקידים המסורים בידי מישרד ראש־הממשלה. ההסברה
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 5 | פרסום ד־־ר יעקבסו! על כוס קפה גיוסם של העובדים החיוניים בקו הייצור המורכב והמסובך של קפה 18 קראט גרם מחסור בשוק בקפה זה. אנו מתרכזים עתה במאמץ לחדש את הייצור
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 6 | דנ שב!\ הווו 0 !1הוה 1902 מכול הגלויות והמיכתבים של החיילים, הממשיך להציף את המערכת, מעיד על כך שאנשי סדיר ומילואים רואים בעיתון זה את הביטאון המשקף את
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 7 | מכתבים ה דו א ר הצבא ממשלה .הפשע ההמור ביותר הוא זה המתבצע נשלקורבן אין אפשרות להתגונן. .גנב או שודד, ויהיו אלה אנושים שבתחתית הסולם החברתי, לא יבצעומזימותיהם
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 8 | מכתבים (הנושך מממוד )7 הדני הוא עם ישר כמו סרגל, והטלוויזיה שלו הי!א ממלכתית ולוא מיסחרית, וה־ומראיין הודיע עוד כתחילת התוכנית שהם מתייחסים לתופעה כמלוא
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 9 | ^ חת האמונות הטפלות המתהלכות \ ו כארץ היא שצריכים להקים ממשלה. לא דובים ולא יעד. אין שוס צורף פזה. הכנסת החדשה יגולה להמשיך לדובר, והממשלה הישנה יכולה להמשיך
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 10 | רס״ר־יצנחן בין חותמי העצומה אשכנזי שובת מול בניין ראש־־הממשלה איש החוף פורע חוב במדינה הע איש המופת מנלוצ החוף המונים עלו בדגל אל האיש שהעביר את מילחמתו מן
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 11 | הישראלי המכוער יגאל דכים. המשרת עם יחידה הנמצאת כניזרה הדרומית שד ארץ גושן, מתאר את מראות הנסיגה — כפי שהוא ראה אותם. מאחר שזוהי עדות אישית, קשה לעמוד עד ממדי
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 12 | הבורסה כלל : במדינה צפה לי רי דהבשע רי ״ כלל״ מכר ת לאומי: יפת פועלים: לוינסון דיסלונט: ררנאטי מילחמת הבנקים מניות כלל, ששערן עתה ב״ ,180 תרדנה עוד יותר. שערי
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 13 | דמגוגיה שרוחת־וסן שר הליכוד - מדיניו ת צינית שד המעדך - והו מהול השדים סביב השבויים כוחות־המישלוח של עיראק ומארוקו, שחנו בסוריה געת המילחמה. על היחס היומיומי
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 14 | תוקעים סכין ננג ס! (המשך מעמודי )13 זה ולהשתמש בו למטרותיהם. עסקני המערך רתמו את המישפחות בצורה חסרת־מצפון למערכת־ד,בחירות שלהם, והם מצאו שותפים מקרב ההורים.
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 15 | איו רקח מגן־דויד־אדום תהגה שמעוה לפצועים -והשתמש בה רגנ ״ ת אולמי ריקודים זות 11ה נתחנח ה שוה הריושונה ן* אופרה של עפולד. כבר הייה? לא? ובתיאטרון של עפולה?
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 16 | מומחית צופתיה, יועצת שנוע האופנה הישדאליו , 1מהבירה מה גום למשבר הנוער או 1האופנה בעולם ובישראל: ה | 1)¥| 1י 11 הלו רוף, יועצת 11 1 1 /1 1 /1 1 1אופנה צרפתית
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 17 | משבר האנרגיה השפיע, גרם לכך שהחומרים הסינתטיים, שמקורם בנפט, יפנו לאט- לאט את מקומם לחומרים טבעיים: עוד, פרווה, צמר נקי. שיחדור מתסביכים נודוגמניות־הצנורת
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 18 | י כל האוסנה גוססת י (המשך מעמוד )17 האופנה הישראלי היא למקים מגע בין קניינים טחו״ל לבין היצרנים הישראליים, ומטרתו — לעודד את הייצוא בתחום זה של התעשייה
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 19 | * היא רצתה להוכיח דתדאניב הקטנה שהצליחה בעודם - * היא יצרה כותרות עולמיות -בעזרת שוד אלים אולם חזרה מנמל־התעופה לוד בבו,שתפנים, לאחר שהסתבר לה כי לא תוכל לעלות
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 20 | היזהר מפטפוט יתר. שמור בסודי-סודות את פרטי המיבצע ע- ליו אתה עובד ברגע. בדאי שתיזהר דווקא מזה שאתה חושב שהוא ידידך חטוב — הוא ולא אחר אורב לכל רמז שייצא מפיך,
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 21 | בסכום המתקרב למיליון לירות (הרוב ער בויות) ,לפני זמן מה נסגרה חברה זו, והזכויות אין להן ערך. האמריקאי האוזל שחקנים הגבר הנש ביותר ג׳ף ברידג׳ס הוא בדרן מכובד
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )19 קשה מאד, והתחיל לשלוח דו״חות לדיין, לגולדה ולבנין. ״החברים הכי טובים שלו נהרגו. המפקד שלו, רן גודפריד, בעלה של יהודית (גוט־ליב) מיצירות
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 23 | :1שוות איוב לכלבי נדאביב: ה סנויות שלהם ו1ם1קות נ: מילחמות הכלבים, והמישטוה נקראה להתע וב או משהו כזה. פנסיון כזה היה עולה 17 לירות ליום. ״סיפורים לא חסרים,״
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 24 | הממהר. על הבנס 1ת המדינה אסר על אשתו ל ערוך קניות ב סופר מר ק ט ארנון צוקרמן, שקבע כי רז יכול להופיע כמגיש עוד באותו ערב. אך מגישי חדשות אחרים, שראו את הגשתו
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 25 |
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 26 | המשך ההירהורי הפרט״ שלאחר הבחירות ** יתונאי ידוע שאל אותי לפני כפה 2ימים :״יתאר לך שאורי אבנרי חדש היה נפגם עכשיו לכנסת. לאור נסידנך, מה היית מייעץ לוז׳,
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 27 | מפני שכד נושא היה, כאמור. חשוב כעיני. יש בכנסת (ובכל פרלמנט) פער משווע בין דברים מעניינים לבין דברים חשובים. יש ביניהם ניגוד כימעט מוחלט. אידיוטיזם טהור כמו
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 28 | 5 1 18 9 1 /1 1 .1 8 0 1 1נ ג 6 בוא וראה עוצמה זו במו עיניך, אם תרצה תוכל גם לחוש בה כשתקח את הלנצ׳יה לנסיעת גסיון חינם. בהזדמנות זו תוכל גם להשוותה לאחרות.
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 29 | חי לו ף ־נ שי ב שו לוו ל ד לפני כחודש וחצי ערכה שלישיית שוקולד, מנטה, מסטיק סידרת הופעות במלון שרתון. השלישייה המקורות. כללה אשד. נשואה אחת — ירדנה ארזי, ושתי
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 30 | סינווו האישי שד האיש, שהמישטוה רואה בו את.,השודד הבינלאומי מס1.״ של ׳שואל ושהוסגו עדיו׳ ההולנדים: בחדר ובארץ שני פרצופים של אלי זדה: בתצלום משמאל כפי שהוא מוכר
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 31 | לעניין הזה, ועובדה ששוחררתי ובמישפט זוכיתי מבלי להשיב על האשמה. אבל הנזק נבר נעשה. קבלני הבניין הפסידו כסף בגלל העדרי, והם מסרו את העבודה לסבלים אחרים.
העולם הזה - גליון 1902 - 13 בפברואר 1974 - עמוד 32 | בת מי שפחה ד תי ת מרח׳ שינקי! בתל־אביב פי לג ששלגח לי הקזלנזע ב רו מ א 1ט 1קי1 ת
חזרה לתחילת העמוד