גליון 1903

העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 1 | המחיר כתוצאה מלחץ דע ת הקהר מיס־־יז ד״ן שלא יהיה עוד
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 2 | עתאוננות ה ת מיכ ה בדיין מ שתוללת העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו -- אל מירק עבדי יעקב, ואל תפצח גרעינים ! ד״ר מ. זוארץ (בחנוכת בנין קולנוע ״קסם״) המדור לקלקלת המשפחה י. לזר אנחנו נבנה פייט הופך עשיר לעני
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 4 | פרסום אדמו! ב ע־ מ חי דו שמהפ כני ב צי לו םהצב עוני בארץ! ב ר שו תנו ציו ד חדי שומ שוכלל, הבלעדי בישראל, ב עז ר תו תוכ ללקבל אתת מונו תי ךהצב עוניו ת בו־ביום.
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 5 | מודעה זו ה>א כדי לגופת א ת עו ר ך כהלכה, א ת יכולה להת אי ם לעצמךאת תכ שי רי הגויפול של ״ נגוורל -וונדר ״. הכירי א ת עור־פנייך, א ב חני א ת סוג־עורך והת אי מי
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 6 | תשבץ הוווו! 0 1903 זה קרה שבועות אחדים אחרי שקמה המערבת הנוכחית של העולם הזה, באביב .1950 במערכת הוחלט להעלות לדיון שאלה נוקבת: האם יש צורך בשירות־חובה של בנות
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 7 | מכתבים הביצה והגבר מן המפורסמות הוא, שדוברי משרדי- הממשלה, הם הישרים, הכנים, האינטלי גנטים ביותר שבכל פקידי הממשלות ב־מיזחדהתיבוו• למשל, דוברו של
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 8 | מכתבים ה אוניברסי\ 7ה ה/גברית1כירושלים מודיעה לסטודנטים המגוייסים .1מחזור לימודים שני אלה כישלון חרוץ למדיניות השילטונות וניצחון אישי לוועד היוזם. ;{אסם
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 9 | * ירשם נא הדבר לזיכרון עולם: בפברואר ,1974 ארבעה חודשים אחרי השואה של יום־הכיפורים, כאשר האדמה רעדה מתחת לרגליה, עמדה רק שאלה אחת בפני עם ישראל : מיהויה וד י ץ
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 10 | עליהם אפטר היא יכולה להיות דארט, וליאנט או סווינגר העיקר הוא שעליה אפשר באמת לסמוך היא קומפקטית, חסכונית מאד בסוגה ובנויה לנסיעות ארוכות וקשות. הקרייזלר
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 12 | 8׳ 1־ 1י81^ 1111. (המשך מעמוד )11 ך* שלט הפאתטי ביותר היה קטן, 1 1כתוב בדיו פשוטה על גליון־נייר, ונישא בידי גבר שקט בגיל־העמידה. הוא אמר :״דיין — קח את האחריות
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 13 | ׳0111111 225 אלוי גולדה הסוף? באוזני ׳חבריו הצוהלים, הפריז המפקד אצבעוני :״יש לנו עיתומ׳ת של גמדים — והם, הגמדים, כותבים על מחדלים !״ והוא לא הסתפק בזה. כאשר
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 14 | עם עורכי העתונים במשרדו, שימשה בחודשים האחרונים עילה לחרושת שלימה של רכילויות ושמועות, שחלקן מצאו דרכן גם אל העתונות העולמית. לפי שסועות אלה ״התמוטט״
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 15 | לקרוא את הפרוטוקול, מבלי לזכור ־מתי נאמדו הדברים. הם נאמרו בתום שלושה ימים, בהם הוסתרה האמת העגומה בח זיתות מעיני האומה, אחרי שנעשו נסיו־נות על־ידי דוברים
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 16 | ו הגיד ה שערוריית העוגה : עם הצת עזרה מן החברים מכירים את השיר של החיפושיות ״עם קצת עזרה מן החברים״.״? יהודי אחד לא חדל מלפזם את השיר הזה יומם ולילה. שמו אברהם
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 17 | ..ה צופ ה ,,המור ל ש בו עון הביטאון היומי של המפד״ל הצופה, עומד כנראה בפני מגירה. כגדל קשיי מימון ומיעוט קוראים. שוקלים עתה ראשי המפד״ל את הא&שרות לסגור את
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 18 | אווי גוו מסובב את נד העולם 11 יי 1אדולף היטלי היה יהודי אחד ו/יחידי, שזכה לייחס יוצא־דופן. היטלר האמין בו אמונה עיוורת. היה זה עושה־הניפלאות היחשמן, אשר שינה
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 19 | ר אצבעו הקטנה ־ רק מקורביו מנידים את ש ^״,ג ״תחבורה פשוטה ר ד ^יוי ״ הסיתו אותו! האב, רס״ר יצחק גלד, טוען כי לבנו יש כוחות טל־שעזרה לגלד כותנה מגלה את
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 20 | 13־ הוא ששה 1אח (המשך מעמוד )19 פחת אורי גלד מכר, גלים בציבור הישראלי. לא מעט עזרת לבך גם כתבה ענקית שהופיעה בעיתון הארץ, ושיבחה והיללר, אותו. הוא החל להופיע
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 21 | במדינה מיפלגזת ה 1נרווו שלהש 1דמידו ״מרבה גכסים; מרגה דאגה;״ אמרה שולמית אדוגי ?מחרת הבחירות — ו?א ידעה מה אמרה... מי שנקלע באקראי לקולנוע תכלת הקטן, בצפון
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 22 | אופנאי לורנס יוצר שמלה על המסלול — סכסי, עדין וזשברירי במדינה יחסי ח 1ץ ׳ שרא דיו חבח 1״ל השוררת הישראלית ם הוגג־קוגג תשוחרר ותנורש לארץ •רשת המאסר בן חמש
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 23 | זאב ינת חושו את תמחור שראתו תמחור: מגינת הגניבות בצה״ל שלא נמצא להן שימוש, מתוך ערימות המזון שצמחו לייד המוצב. אולם לאחר מכן, כאשר תופעה זו הפכה לתופעת- קבע,
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 24 | 1איך הוא עושה ואתי 011 (המשך מעמוד )20 פארא־פסיכולוגיה בישראל, שייפגש עימם, התחמק גלר מכל עימות שהוא עם בני־הסמכא בתחום זה. פרופסור יחיאל ברנד, פארא־פסיכולוג
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 25 | ריחד, אותי. אני רציתי כבד ללכת, אז אמיתי :״טוב, עוד כוסית ואני מולכת.״ ,אבל אחרי הכוסית הזאת הרגשתי שאני רוצה לישון, מין תרדמה, כאילו שאני מתעלפת. חשבתי ששמו
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 26 | ^_*1111 __עים הח״כ תדחי קרא העיתונאית :״ל דיים!״ 11 1 8הפגנת ההזדהות עם סרן מוטי אשכנזי נערכה הש- בוע מול טישדדי ראש־הממש־לה3 ,שעד? ,והתקיימה שם ישי- פת
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 27 | תמרורים נחוג יום־הולדתו ד.־ 75 של מי ש היה נגיד בנק ישראל, דויד (״דוליק״) הורוביץ, שנולד בגליציה המיזרחית, היד, מראשי השומר הצעיר שם, עלה לארץ ב־ ,1920 היה חבר
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 28 | הבשר ההירהורי הברט״ שלאחר הבחירות לחסיל את הפיל שמיר בבית־קפה. הוא היה סמל לכל מה שתיעבנו באותם הימים — ״קצין״ בעורף, לוחם־של־כסא, קומיסאר פוליטי, תרבות- ניק.
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 29 | אם נוצר לא פעם הרושם שאנחנו ״נגד הכל״ ,הרי הסיבה לכך לא היתוז שלילית, אלא חיובית. היינו ״נגד הכל״ ,מפני שהיינו בעד משהו שלם שונה. בעד ישראל אחרת . אני מוכרח
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 30 | חאתגרים סאתח מעמי* על עגמך מגחמה מ חגי ת עלולים לעייף אותך ולגרום לך כאגי-ראש. תיווכח לדעת שעיפוג רציני בעבודה, שפגע ביוק־רתך, נגרם בעקיפין בגלל אשה נאה. ה
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 31 | מישפט ה שופ ט *ווה ל ע צו ראתה שו טו -ם ״הטבעת היתה בביס,״ אמרו השוטרים. אם7 הדו״ח קבע אחרת .כבוד השופט, הבלשים משקרים. כאשר הם עצרו אותי, הטבעת היתד, על
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 32 | * 91 דיו נ,יוד־*ויודע ! אפילו גיורא יודע למנות את בל תכונותיה ומעלותיה של מגבת יימווה׳י היא רכה וקלה להפליא ועם זאת בעלת ספיגה מעולה היא יפה ואפנתית ועם זאת
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 33 | אדוני ושליט -סור מי הכניס להריון? השמועה החלה עוברת מפד,־לאוזן .״ראי־תם איך הפנים שלה השמינו?״ ״כן, זה כוננים נפשית לדיר׳זדתו העתידה של תינוק מפורסם חדש. ״!מה
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 34 | קופאית ל שעבר ב״מוגובי־־ ,גרו שתו שר יחזקאל ס1זו, היא אשת איל ף ל מי שרא 5בזמנו את ניוטה מחרוב הצנומה, היושבת מאחרי ׳סורג הקופה של קולנוע מוגו־בי של תל־אביב
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 35 | קיסרות הקוסמטיקה של הדנה רובינשטיין בכיסה. הרכבת העמוסה פליטים מבוהלים, זוהמה וצחנה, יצאה לדרך. ״הם התייחסו אלינו בגסות,״ נזכרת. גיר־טח בכאב .״דחפו אותנו
העולם הזה - גליון 1903 - 20 בפברואר 1974 - עמוד 36 | המחיר 3.00 :ל״י שנה 38 ב״ח שבט תשל״ד20.2.74 , בשעה שהוא משגע את השלם די דיו !מקורביו מגלים 38831 מספר
חזרה לתחילת העמוד