גליון 1904

העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 2 | את ארצך צעירים רבים מתלבטים בימים אלה. צעירים מחפשים, צעירים בוהים, צעירים תוהים. העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 3 | --ממישנתו של מייסדו -- (המשך מעט׳ 2טור )1 מרבה נאחסים — מרבה דאגה ד״ר מלכיאל (בקיבוץ נאחסון, התרפ״ט) שחצנות ׳כתובת הקצין הבכיר של זזיל־האוויר, שפיקד עי. שדה*
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 4 | כעתיד לממשלה, כנראה שלא ישוב עוד למישרד־הכיטחון. גם האלוף אריאל שרון, האוטוריטה הצבאית של .האופוזיציה, ,חביוע תמיכה בבחירתו של רבין כשר־הביטחון, תוך הסתייגות
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 5 | סוד האשת האינטימית £י1׳^\]1ידזאנ1 תכשירי ׳ אינטימיים״ מ ע דני םאת גופך מכף־רגל ועד ראש ואופפים או ת ך בני חו ח בו ש ם אינ טי מי ש ם £41-1 * שו\ו 3ו ם _
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 6 | השכוע שעדר היה לגבי עבודת המערכת אחד מאותם שבועות אופייניים, בהם אנו מנהלים מירדן עם הזמן עד לרגע מסירתה של חבילת העתונים הראשונה לידי מוכרי־העתונים. עמדנו לא
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 7 | שער בטוח! אתה 1 *11911 6 0 0 0ל י ו מקבל תי ד מ ענ ק ה! 600ל״י בתובוית ההסבון של בנק לאימי יתרונות התכנית: מענק חינם עם הפקדוו הראשון־ הקרן והמענק נושאים ריבית
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 8 | מכתבים . דכי! ברצוני לפרסם את המוצר החדש שלנו : הדבק הטוב ביותר בעולם. תוצרת הארץ, שהוכיח את עצמו אפילו בעת רעידת־אדמה. דבק ״שר־כס״ — המדביק אפילו שר לכסא.
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 9 | ..היה צריך לפוצץ את. בית־ס 1קול 1בי. הציע הח׳־כלשעבר עמזס דגני 8בין החיילים ששירתו בסביבות איסמעיליה, היו נמה משחקני הכדורגל של קבוצות הפועל וביתר ירושלים. השח
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 מחשבה כיתתית צרה תהיה העיקרון ל* ״דיסוקראטיה״ פצועה. צר שאיש מדע יבול לראות בכה דברים. זה הורס את הדימוקראטיה וכל רגש אנושי. כנראה לא רק
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 11 | : 11*1111 כי, לכי לשימעון פרס. רובצת עליו קללה. /לפני תריסר שנים !נראה עתידו מובטח. ממי׳שרת מנב״ל מישרד־הביטחון עלה לדרגת סגן־השר. היה ברור שמשם יעלה לכהונת
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 12 | במדינה העם ה קו ר פו ס ה ^ ס רי לן א׳ סיסמא ׳שהתנוססה על גגי אחד הזח־למ״ים האחרונים של צד,״ל שנטשו ב שבוע ושעבר את הגדה המערבית של תעלת* סואץ, לפני החזרתה לידי
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 13 | למנחם בגין מאשר למאיר יערי. חברו כמערך. יש דוגמות כאלה למאות, מן הזמן האח־רון. אבל גולדה מאיר וחבריה, ותיקי המים־ לגה והממשלה, זוכרים גם פרשות ישנות יותר, כגון
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 14 | בוג ר ת תיכון נמ שכת ההר שמה לבת המדר ש ל תו רו ת ל תזונ ה ובלבלת בי ת. לימד מקצוע בו תוכל להסיק תו על ת והנאה גם בחיץ־ הפרטיים ביהמ״ד הממלכתי למורות לתזונה
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 15 | במדינה א ח71 והרוח הסברה איך לאסור דולארים בעזרת תעמוזרדזוועה מ; 0י? 8הגביר את תרומות יהודי ארה״ב זישרא? להפסקת־האש מדוע הסכימה ישראל פמילתמת יום־הכיפורים 1
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 16 | ויד ימינו של בנ 1גיטר סביו מעורב בנויאת חתנו איתן לצ7וי בבית חולי־רוח המנוהל ע״י חשוד מבוקש סיפון־ משוגע הרכנתי ראש בתקופה הראשונה, ונשמעתי לכל חוראותיו של
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 17 | לתל־אסא, מצאתי כבר במשרדו של המנהל פקיד מטעם בית־המשפט. ביום השישי מינה בית־המשפט כונם־נכסים למקום — בגלל סיכסוך בין הבעלים לאושרי! אושרי הוא מנהל מוזר מאוד:
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 18 | הכאבים, ואמר לי שצריך לחכות לתוצאות של הצילומים.״ אין צורך לאשפז דבורה (ורה) מרכוס, גיסתו של המשורר נתן אלתוסן המנוח, בגוללה בפני כתב העולם הזד! את סיפור
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 19 | 11־ * 1 1 הטיפול והחקירה בעניין לידיו של ד״ר אליע׳זר !מתן, לשעבר הרופא הראשי של מחוז הצפון, וכיום הממונה על המיקצו־עות הרפואיים. ד״ר מתן ערך בירור, וב־עיקבותיו
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 20 | שמיניסטים שידמבסקי, אמיתי וקרן ״אינני בטוחה שארצה לגדל ילדים בארץ הזאת...״ במדינה (המשך מעמוד )17 בדמיון המזעזע בין השמיניסטים לבין מג־היגי מדינת ישראל: מלבד
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 21 | קולנוע סרטים עוחק אותה דהד על 1וס 3ה הר 3 אילו לא נברא יהודי, ד,יו אומרים על רבי יעקב שהוא אנטישמי. אבל הרי ברא אותו יהודי כשר הבמאי ג׳ראר אורי, ש למעשה שמו
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 22 | במדינה ישרא לי ם בח 1״ י טרמפ מסביב לעולם עוני צברים הוכיחו שאפשר?עכור את העולם פולו ב״ 350 דולר ובקצת אומץ־רב כיצד אוכלים שורשים עם בני־שבטים פראיים באפריקה,
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 23 | הירהורים אחרי (ואולי לפני) הבחירות תיים: במפה !הפוליטית, תחת להסתפק ב קולות של מחאה. יתכן שהציבור הרגיש ׳שקיימת עבשיו אפשרות, שלא היתה קיימת קודם לכן, ל חולל
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 24 | במדינה דפי הסבר מחוקת הכדורגל בתחנות ה״טוטו״ (המשך מעמוד )22 ביק. זמן־מה שזזו בלורנסדמרקס, בירת מוזמביק, ומשם הגיעו, שוב בטרמפים, לרודזיה. בעיר סולסבורי, בירת
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 25 | דונם ע1ל קריינית הרצף אל המסך וצופה בכוונות השבות תיקנית בטלוויזיה. קרייגיות־רצף בדליה מזור או תיקווה מור אינן נחשבות עד עתה בעובדות הטלוויזיה, והן עובדות על
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 26 | ״ קר״ניח־ו הפרוטקצ־ה ״ (המשך מעמוד )25 קריינית־רצף, ערך לה הבמאי יוסי צמח מיביחן, מצא אותה מתאימה לתפקיד. כמה ידידים, קריינים ועורכים, החלו להכשיר אותה לתפקיד,
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 27 | תמרורים נחוג ייום־הולדתז ה־ 48 של א ל״מ (מיל ).אריה שחר, לשעבר מנפ״ל לילנד יומיפעלי תובלה, כיום מנכ״ל מיס־עלי ים ־המל ח. נחוג ווסתהולדתו ה־ 52 של אלוף (מיל
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 28 | במדינה צהל חבים חושבי כמוני ״אתם צריכים להאמין ?,13״ אמר הקצין המצרי לעמיתו הישראלי, לפגי שנפרדו סופית כשתבוא לעבוד בנמל אילת... לגמל אילת דרושים עונדים עד גיל
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 29 | מאז היתה גורדה מאיר שות־החוץ שד •שואל -ו א היתה שוה כמוה >>1וווו* הטחזוה היתד, קצת שחקנית־קולנוע, למדה מיש־והוסמכה פסים במיכללת קאמברידג׳, בעורכת־דין. אידי.
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 30 | שבוע שיגרתי ואפור. הוא יימשך כן הרבה זמן. עליכם ל- עתידכם בידי הגורל. מאדם קרוב אלין תי 3 משן מעבר למצופה 8 | ,טזן ^ מ אבל בסופו של דבר הוא ישוב אלין. קבלי
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 31 | חיילים חייבת להיות בשמירת היריון; וה־גדוד מצא לד, אשד, שתשב עימד. ותטפל ,בילדים. לאשת חייל שנהרג במילחמה, שרצו לפנותה מדירתה, הסדיר הגדוד עזרה מישפטית שמנעה את
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 32 | ודז* וד^י ן מגנות מוויה 1־ 2ו צבעים נהדרים מגבות מחה סופגות היטב מגבות מוור. רכות ויעימות מגבות מווה קלות להפליא מגבות מחה מגבות איכות מגבות מחה ידע ונסיון
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 33 | נ>שוא>ו־לא־נ>שוא>ן אם חשבתם ש״מיהו יהודי?״ היא השאילה הבוערת ביותר היום, מחכה לכם הפתעה גדולה. יש עוד אחת, בוערת לא פחות : ״מיהו נשוי?״ מוזר? לא־כל־כך. תראו,
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 34 | הנעוה מוח, נחדת־ננימין, שנואתה כנסיכה נ אגו ה, ה 3נ ה את האגדה למציאות: היא ש״נת לצמוח החוג הנוצץ העולמי על מה חולמת נערה קטנה, שאביה הקפדן, יליד יוון, הוא כעל
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 35 | על וקע גובלן מהמאה ה־ 18 יושבת אשת־החבוה בפנטהאוז של ב 1״ן המיליונרים את השפופרת .״תו, שארלוט,״ אמרה בגימת־ניצחון, ועיניה זוהרות ,״מה שלו מך?״ אחר החלה מנהלת
העולם הזה - גליון 1904 - 27 בפברואר 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד