גליון 1905

העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 1 | פ־דטד הגסיסה עול האחראי למחדל תוך נס* נואש להציל
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 2 | --אנשים רכים הופתעו בוודאי מששמעו במהדורת החדשות של יום ב׳ בחצות על התמוטטות אגף מבניין מגורים בשיכון בבלי בת״א׳ אך ידוע כי לפחות קבוצת אגשים אחת לא ראתה בתקלה
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 3 | האח רו ת התייא שו ו הי א ציפתה וזכ ת ה ך• א תמיד האירו וזחיים ללקר־ /דה ויטגנשטיין. היום, שעה שיושבת היא בפתיח חנותה, יכולה לקרדה להשקיף אל עיברה ולחייך. מי
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 4 | כעבודת הוועדה ויוצרים אווירה לא נוחה סביבה. קיף ש ב תון הרכב בוטל ה ש בו ע שבתון הרבב שבשבוע שעבר הוגבל ל־ 12 שעות ליממה. יבוטל גליל החל מיום שישי השבוע, ה־
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 5 | פרסום ד־ר יעקבסון אישי השכונה עצרה את נשימתה... הוא התקדם לבד במעלה הרחוב... הוא היה בטוח בעצמו הוא סמך על נישקו האישי שוקולד ! 1 נ עילית השוקולד סו^ סוב סבילו
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 6 | ו 1ט 1ץ ה עול ס 1905 החיילים החלו חוזרים הביתה ובתוכם גם אנשי המערכת המיגוייסים. חלקם כבר קיבלו צווי־קריאה חדשים, ואת החופשה בין שירות מילואים אחד למישנהו הם
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 7 | מכתבים ז כ יהודי? יהודי צריו להיות קודם־כל: בן־אדם. כ. ברנד, טבריה קו 1ח לאידיוטיזם ! ״העולם הזה 1903 הנדון — האידיושיזם משתולל׳ /על העיסוק העיקרי של מרביבי
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 8 | הצעה שאי־אפשד לסרב לה... מ תכ שירי ״דבלון׳ המבוקשים ביותר: תכש>ר> ג1ואל?\ ושיער תבש>ר> >\7פול בעור־הפמם במחיר אחיד של מערכת שלמה במחיר מיוחד של (במקום מ.-וג
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 9 | ח״ 3לשעבר הוות! פרח אוסף הרצל״ם וביאד? 8יום השישי שעבר. שעד. תשע וחצי בערב. קפה אקסודוס בצפון תלקאביב. בפגים חם ונעים. בחוץ קר ׳ורוח. הדלת נפתחת. השר ישראל
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 10 | ו הדר ה קנ ה, קנה, ישראל! אניני־טעם חבים הפוקדים !את חנויות המעדנים בצפון תל-אביב, אינם מעלים כלל בדעתם כי הם משלמים מאות אחוזים יותר, תמורת מיצרכים שניתן
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 11 | רעיות האדמה בוששה לבוא - או הגיעה באיחור של החישה חודשים ״מה אתם 1׳וצים מאשה 1ק 1ה וחולה,״ התרועה גורדה אחדי שטעון״ביה נעצו סכין בגבה השאלה..מיהו שד הביטחון?״
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 12 | * ולדה ...גולדה ...אל תלכי ! גולדה * 44 גולדה השארי! גולדה חזרי!״ הידד,ך קולו הנואש של מזכ״-ל מיפלגת העבודה, אהרון ידלין, באולם הישיבות של מישכן הכנסת שם
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 13 | עצם העובדה, שהשינוי הראדיקאלי היחיד שחוללה גולדה מאיר בממשלה החדשה שבחרה- ,היה הצבתם של אישים כמו יהושע רבינוביץ׳ ,אהרון אוזן, או שלמה רוזן בתפקידי מפתח
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 14 | 0 ׳ 1י׳ 1ן ין 1 1 1 11ז דוב תיאודוריס, מזכיר מועצת פועלי באר־ישבע, נימה י לשכנע את חבריו כי אין מעס להצביע נגד ממשלת מיעוט אחרי שכבר הוחלט על הקמתה .״אנחנו
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 15 | אוי לעיניים! עובדיה פורת מסתיר את עיניו בייאוש לשמע דבריהם של חבריו בחטיבת רפ״י התובעים ללכת עד הסוף, אפילו עד כדי פילוג. לידו ינשב נציג רפ״י בדבר, העיתונאי
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 16 | אס אתה דו ג ל בשינוי שיטת הבחירות: ע״ן ב תו צ או תהב חי רו ת בברי טני ה! בדיחה אונוית לשנות, את שיטת־הבחירות — ומייד: השיטה הקיימת היא כל* תי־דמוקרטית
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 17 | הנדו1 ך א הצטרפתי אף לאחת העצומות, /המישלחות דשיבות־התחנונים, שנד עדו לשדל את הגברת גולדה מאיר לחזור בה, מהחלטתה לפרוש מן השילסון. ;אוני יודע מה היו מניעיה
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 18 | מעצבת מרכות־ היוני והכרות, בערת ס ״כשאמא היתד, צעירה היא היתה רגילה לחיי זוהר. לפי סיפורים מגברים היא היתד, יפהפייה בלתי רגילה, והיתד, לה הצלחה עצומה בשטח זה.״
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 19 | ׳ 11״אנטור, הודחה מירושת אניח, בער ״עץ הזית ,מאירי, עובדים בביח״ר, ואבי הסיק מזה שלא מגיע לי שום דבר פביח״ר. שלושת האחים, והבעל של אחותי, כולם עובדים
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 20 | עכשיו י1תר מתמיד קדלס טוו נותן את הטון י ( /צ פ יוי/י ־ נפתחה ס טק י ית ״ דומינו ״ ברחוב אבן־גבירול ,3תל-אביב. ס טיי קי ם מו ב ח רי ם תו ס פו ת וכו ס יין חינ ם
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 21 | במדינה (המשך מעדת )16 הביטחון. מינויו כשר־הביטחון היה בטוח. הודעת גולדה טרקה לפי שעה את הדלת בפניו. • לפני כן התענה שימעון פרס. חבריו הציעוהו כשר־הביטחון,
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 22 | מבקר העול הזה, ואב יפת, באל בי קו ר ב כי 1ר ת: התרפה ת פו1¥1י ן ן 1 4 8 8 1 יליון נופשים ישראליים ותיירים, )₪1ו־ 50 אלף תושבי טבריה וסביבתה אינם יודעים זאת, אך
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 23 | מתבצע פשע כפול: איז מי וזקני טיהור מים, ושפכי החניונים והישובים מוזרמים לכינרת. בחניון שלדג, השייך למיכאל רחמים, מצב ההפקרות מגיע לשיא — פי- הביוב של החניון
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 24 | 7וו?נוע ספורט סרטי ם שח קני ם איר !רוגח סוד^ניצין היכר. גדעון ב עו ל ם החופש > 13 יגדל״ם שיבעה שערים כטישחר! אחד מרגלי הבינלאומי גדעון דמתי ״אתם גרועים
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 25 | במדינה (המשך מעמוד )21 הגבר של צה״ל, מחוספס, נוקשה, אבל בן־אדם, איש צבא צריך להיראות.״ ואז מתחיל ויכוח על אנשים בממשלה יוצאי־צבא, בר־לב ועוד. ליס מודיע :״מי
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 26 | במדינה תאונות האב חז ה ת אונ ה ל בנו התשובה ״ ה טו ט אלי ת״ להשהשים רוכן חזר חביתה מהכן — אף גדיד מצא את מותו קריזן״ השחסו החדש של ״וולה״ נגד קשקשים
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 27 | ביום, ללא הגנה מינימלית, ולצעוד מרחק של כשני קילומטרים עד למכולת או לכל מרכז־שירותים אחר. השר אשם כמוות .״שר־השיכון אשם במותו של בני!״ האשמה כבדה זו הטיח השבוע
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 28 | מוכרי העיתונים בארץ החלו למכור נתבי־עת מכובדים ־ כשהם מצונזרים ועמודיהם אזורים באונן שדירות וזז ק אל ס טי מצק * ך 1איש שקנח בקיוסק־העיתוגים את ( \ כתב-העת
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 29 | ביגלמן הואשם כי החזיק בהגותו תוגר רות ובהם תמונות עם צילומי גברים ונשים עירומים בשלבים שונים של מגע. בית־משפט השלום זיכה אותו מאשמה תוך טענה שהתמונות הוחזקו
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 30 | נראה שעזרתך תידרש, יותר מאשר ב־עכר, כדי לסייע לאח־ריס. כמה דגריס, חס־רי־חשיבות, לא יעלו יפה. צפויות דאגות הקשורות כמקום העבודה. נראה שהשא לה :״האם אני עושה את
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 31 | מ ה יותר קל מלה שתתף בהגרלת הלוטו. ת מורת לירה אחת תוכל ל ס מן 6מספ רי ם בכל אחת משתי טבל או ת שבטופס. עשה חישוב פשוט, פעולה בת שניות ס פורו ת מבי א ה לך
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 32 | במדינה מילואים ! 8ד ה1 אנו חוזרים למסלול חיוו לשחרר1 ,,אי אפשר ענתה הוועדה ?שיחדור מילואים לחיי? שהשתחרר חודש קודם לכן אנו חוזרים למסלול ושמחים להודיע על הארכת
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 33 | ע ל טעם 1ריוז מ הפכ ה בב ת־ שב ע כאשר הגיע הרקדן־הכוריאוגרף האמריקאי הנודע וויליאם (כיל) לותר לארץ, לפני כשנה, לושמש כמנהלה האמגותי של להקת בת־ שבע, ציפו הכל
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 34 | מנחם גורן מנציח בסוס את הגנגסטו היהודי שהיה מראשי הנשע המאורגן ־ או מעלים את מאיו לנסק׳ 11 !15^11 השחקן לואיס ״לפקה הנמר״ בוכהלטר, מראשי׳ הפשע בארה״ב ויד־ימינו
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 35 | כיהודי הנירדף — אלא שהתעלם כליל מן העובדה, הידועה כימעט לכל אחד, כי לפקד, עצמו לא היה אלא יד־ימינו והעזר- כנגדו של קיסר הפשע האמריקאי, הנמצא כעת בארצות־הברית,
העולם הזה - גליון 1905 - 6 במרץ 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד