גליון 1907

העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 2 | דף למשתחרר חייל מי לו אי ם מ שתחרר! העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ י״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת:
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 3 | --ממישנתו של מייסדו --יגעת ומצצת — תאמין. יגעת ולא מצצת — אל תאמין ! ד״ר זוארץ (בסיפרו ״על מוצצים ומציצים״) (המשך מעמוד 2טור )1 אות אין אדם כמו מתמנה למישרה
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 4 | כדי לפעול בעזרתו להסרת חרם הנפט מארצות־הפרית. למרות שסאדאת הבטיח לא לפרסם את דבר קיומו של המכתב, ולא להסתמך עליו במשא־ומתן המדיגי עם ישראל. נודע על הימצאו של
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 5 | גם הן משתמשות בתכשירים לטיפוח העור ולאיפור של הלנה רובינשטיין מיכל טל — זמרת אילנה רובינא — זמרת יונה אליאן — שחקנית חניתה צנטנר — דוגמנית ג׳חי כץ — זמרת שוש
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 6 | ¥11*111 ה עו ל 1907 מאונך : נהר באיטליה )69 .תבואה. ! )1כנף העוף )2 .רטוב במקצת )3 .מספיק, די )4 .מגיבורי ׳סידרה בטלוויזיה. )6צמת ה״להם״ )8 .מועצה אזורית בנפת
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 7 | 1. 4.741 יכנס ל תו ק פו ה חו ק המוו״יב אוי הנ הג והנוסע לידו להשתמשב חגו רתהב סי חו ת לטובתו, נז>* 111111־: 11 החוק חל על כלי רכב פרטיים, מוניות ורכב מסחרי
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 8 | מכתבים הפקרות כגו״חיות !שלושה ימים לפני שבת שיל פולי*, טילפנתי למודיעין של עירייה תל־אגיב בניכר המושבות, ושאלתי איך להשיג ברסיסי בגיסה לגדר,חיות משבת, הפקידה
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 9 | עוד שאחת מצלעות המשולש הופקדו על ההסברה. ואכן הוכיח לנו צמד החמד שהינו פתוח לריחשי־ליבו של העם הזה וחזר למכרות המלח ׳עיל־מנת שלא להניח לדפיטיסטים שגרמו לאסון
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 10 | תמרורים נחוג יום־הולדתו ה־- 44 של דובר הטכניון דויד פרידלנדר, הנמצא עתד. בארצות־הברית בישליחות מטעם ההסתדרות הציונית העולמית, היה בעבר מתכנן כוח־אדם בחברת
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 11 | החלפה קבועה של מנהלת גזשה״ב לשלם, במיקחד. של פטירת עובד, את משכורתו למישפחתו ימשו חמישה חודשים נוספים. נ כ סי ם בכדמ חי ר ^ עומת זאת, בתחילת ,1973 החליט /יגר
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 12 | במדינה העם אוהל הד 1ד סס מדוע מגסה שר-הביטחון לשגות את תדמיתו חגיצית הסיפור נשמע כאגדה. לולא היו אלד. עובדות, אפשר היה לדמות כי דימיון חולני המציא אותם. מסתבר
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 13 | אדם שישליט בו רוח חדשה ־ אבל איו מוצאים אדם כזה? במציאות הקיימת במערכת הביטחון נולד, וגם בצה״ל. ההסתאבות: שפשטה באיברים חיוניים של צה״ל ושבאה לידי ביטוי
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 14 | 1ח * י ר 1ז מיתת־ הנשיקה של אלג־ים מנכ״ל שטרייפלר איך להשיג השבוע פרחה נישממו של עוד יצור מוזר שנולד למזל טוב בוועידה הכלכלית הראשונה ב־ 1969ן הכוונה היא
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 15 | 1ע קו ־ ת ט ך* תחיל כזה מוטי אשכנזי. הוא תיכנן 1ן זאת עוד בשעה שיישב במעוז. אחריו באו אסא קדמוני ור,צנחנים, ואחריהם גדוד שלם, על מפקדיו וחייליו. נראה כאילו
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 16 | רשמיו שר אדם שנזדמן בנעם הדאשוש לוועידה שד ההסתדרות ו ע * ח! נ א1111 ¥1 ך• ותרת זו אינה ההמצאה שלי. הנד ^ ציא אותה כתב אחד העיתונים, שסי קר את הוועידה. הוא לא
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 17 | את כל העסקנצ׳יקים שהצביעו דופעם נגדו. הם רכבו עליו, וכשהגיעו — ירדו ממנו ובעטו בו. כפי שהיה צפוי. אחרי הבחירות התפטר לפתע, בלי כל סיבה סבירה — וכך מנע מעצמו את
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 18 | מחווה אנושית שר אשת נשיא מצריים (ימין) מיטתה העם הערבי, וגם אינני שומרת טינה. אני אוהבת אותם.״ אופירה תלם, המורה ששלחה מיכתב לג׳האן סאדאת, אשתו של ;שיא מצריים,
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 19 | את הזרקור או מישנחה ישראלית מיוחדת במינה •ביים יהיו חבריה, עימם ושיחקה: בשפת־הים, עימם בילתה !במסיבות ואף חבה לפעמים. אפילו החרם הקיצוני שהטילו עליה חבריה
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 20 | ספח־ט אגודות עכשיו זה בא ה 1ה: תחילה לרעמה, אחו־כו מוו־ים חזדה דחדון הדא1וה קשר, היה למצוא ד,שבוע אדם מאושר יותר בישראל מאשר אדוארד סגל, מזכיר אגודת הספורט
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 21 | מסיבות מסוגה, תוך שתייה, כירסום חטיפים, עישון בניחותא ושיחה קלה. עד לרגע בו נפלה ה״פצצה.״ קפטיין אל־ טל, בטוב ליבו עליו, הפר את השיגרה המקובלת בהפגנה חדשנית של
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 22 | ונר אחי, אחי! (המשך מעמוד־)19 מריבה ניפסקת והכל ד,יה שב על מקומו בשלום. ״בל מה שאירע לא שינה דבר, לא ביחס ולא ברגש,״ אומרת אופירה בקול שקול ומדוד, המגלה אך
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 23 | יאבל היא לא נרתעה, והסכימה איתי שאנחנו צריכים לחיות כאן. ידענו שלילדים שלנו יהיה הרבה יותר טוב אם יהיו בארץ, ולא בדרום־אפריקה. מכרנו כל מה שהיה לנו, ובאנו.״ דו
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 24 | טלוויזיה מאחורי המסך דל !,קרו! את המיקר1מון #להתפרצות בלתי־רגילה של מזכ״ל העבודה אהרון ידלין, גרם בשבוע שעבר ראש מערכת תל־אביב, דן רכים. רביב כגין. מישהו אמר
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 25 | קולנוע במדינה דרכי־ח״ם תשעה דדים כטעות אפריים קישון רוגז ע 7סקידי ישראל -ומוכר את הכעס כמישחר! בגרמגיה אדם כישרוני כמו אפריים קישון יכול להפוך גם את הרוגז שלו
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 26 | ו ועידה בארץ וודו 1 דבר חוו ע ח מרי ליכוד ליברלי ־ סוציאלי להלן דבריו של אורי אבנרי, בישיבה׳ הראשונה של ועידת ההסתדרות, להנמקת הצעה לסדריהיום של סיעת מרי :
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 27 | אשתו של השר אהרון ריב גרמה לשערורייה בכנסת 0בנייני האומה בירושלים. טבס־הפתיחה של ועידת הקהל ההסתדרות הסתיים. מתחיל לזרום החוצה; .החד ינאי־ונ בן־צכי, אשתו של
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 28 | הבעייה העומדת במרכז השבוע, בו טלה, הוא בריאותך. כל א־שה העלול לפגוע בה ייר1 שיגרתית. ואל תזניח את נוליטת הביטוח קית והאמנותית. נבו- נו לך הפתעות בעסק. עצבים
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 29 | האחויון שלנו בייצול• .אין לנו מקו8 אחר לחיות בו!״ דברים שקטים אך פסקניים אלה אמר לכתב העולם הזה בן־עמי קארטר (,)28 דוברה של קהיליית הכושים העבריים, היושבת
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 30 | העבר״ם השחורים (המשך מעמוד )29 דימונה כמאמן קבוצת הכדורסל הפועל באר־שבע, ועוד רבים אחרים. כאשר שאל הכתב את דובר מישטרת הנגב, רב־פקד אשר דוידוביץ׳ ,המשמש כראש
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 31 | במדינה דרכי אדם כוכבת דשעדז איד איבד עודם חדוגמגות הישראלי את הכוכבת ההדשה שלו ״אני צריפה ללכת הביתה מוקדם, בי מחר יש בית־ספר,״ אמרה הדוגמנית ה בלונדית
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 32 | פרסום א. טל האםאתה דו אג לעתידך כפי שחברות דואגו ת לעובדים שלהן? זו ה רג ש ה סו ב ה להיות בוס לעצמך אך מה יקרה לכש תגי ע לגיל פרי ש ה ופ ת או ם תגלה ש איו לך
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 33 | קירחת מכאן ומכאן כאן, בתמונה, אתם רואים את אירים דווידפקו היפהפייה, בטכס הכתרתה כ־מלכת־המים, כשלידה אמא שלה, רינה רווידסקו״לוי, שאפשר לראות עליה ש־היתר, לא
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 34 | | בסוטו החדש מתאו נו׳]׳ את ילדותו נין זונות ופאשיסטים רומא פליני זמ 53 לת המימדיס העצומים, מופיעה ברומא בדמותן של יצאניות שמנות, המעניקות את חסדיהן לאדרחים
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 35 | גראדישה (השחקנית מאגאלי נואל) ,אשד, נחמדד, וקלת־דעת. כאשר אישיות רמת- מעלה באה לביקור בעיר, מכניסים אותה למיטתו בבית־המלון. עוד יותר משתוקק הנער המתבגר
העולם הזה - גליון 1907 - 20 במרץ 1974 - עמוד 36 | אום 1ת ה רו ע׳ העירום הגיעה לישראל צנחנים שרכים סטריק ברעננה צנחן חופשי עודד רוזנטל בסט רי ק א חרי ה צני ח ה
חזרה לתחילת העמוד