גליון 1909

העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 2 | — דגם זה של ״אלפא רומיאו״ נקרא ״אלפא״סוד״. מכונית עממית הזוכה להצלחה גדולה באירופה בגלל מחירה הנמוך, וצריכת־הדלק הנמוכה שלה. ב. מ.11. — מכונית־השד של ״אמריקן
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 3 | שמעון נו ס הבטיח זאת -זמן וב רב 1שערה ויוד מנס שרתתחנודס אבד באיוונה זה התגשם: אדה הן המנוניות העומדות ורשות האיוובים בשנת - 1974 כני שנראו בעיני נתב ״העולם
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 4 | רצח הנהר (המשך מעמוד )20 תהליך זרימת השפכים מהמיפעלים, ולפע מים אף סוגרים אחדים מהם. מישרד־הבריאות ממתין עד שתדעך ה סערה הציבורית, ואז הוא מתיר חידוש ה עבודה
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 5 | החולצה ו!ול1 4 כן. עכ שיו £־ 1.1מלבי ש אותך 1: מכף דגל ועד רא ש| 1 מעתה אפ שר לה שיג בארץ • גם חולצות של המיוצרות מאריגי מובחרים, בגיזדה נפלאה ובגימור מו שלם.
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 6 | ,יעי * חדש בדיס1!7נט ? גסך ז גז צטבר״ הגזט ייז צ, פרטים בכל אחד מ ־ 192 סניפי דחף העו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 7 | מעתה x 2רבע מיליון ל״י הפרס הראשון והגרלת ספחים לרוכשים כרטיסי פיס עם ספח בתכנית הנוספת של מפעל הפיס בפיס ברירה מחיר כרטיס רגיל4.-ל״י מחיר כרטיס עם ספח 6-ל״ קו
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 8 | !השכנים, שהביעו נכונות׳ מוכנים למסור עדות בפני כל גורם ציבורי מוסמך שהוא, הודיע הפועל לשלושה הכתבים עימם שוחח : ״אם מישהו אחר ישאל אותי מי זד. איסר ,׳אגיד שאני
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 9 | ך* שיטה למילחמה בעיסקי הבשר ׳? 1 1ה״שזזור״ הנהוגה בארץ,״ קובע ד״ר בנימין רויזמן, שנתמנה לשמש כמנהל המחלקה הווטרינרית לאחר מעצרו של המנהל הקודם, ד״ר יעקב כורזין
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 10 | במדינה אמנות הפטרון מ 3תח־תי 113ה אתח צייר ¥ יש 7ך צרות ץ פנה א? הדוד הטוב מבית־חרושת ״שמן״ ״אני שושבין לכל מיני דברי־עיבידה״ הצהיר בשבוע שעבר בנימין ג׳יבלי,
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 11 | ..ישראל היא אור לגו״ם - אבל חושך ליהודים!״ !! 8ותיקי הכנסת נזכרו! ,ה שבוע׳ בעיקבוית המענות בי יש יותר מדי גנרלים בממש לה !ובכניסת, בי !תופעה זו !אי נה הדשה.
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 12 | חפש את האשה צדוק קראו,ס, הנמר מבלונדי, אחיו ישל הזמר שמוליק קראום, חזר לארץ. דק לפני שבועיות מעטים סיפרתי לכם איך הוא נפרד ברעש גדול מהדיילת התימניה היפהפייה
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 13 | !ולה 1מביאה מפריז אתא סנ ת ה תסרוקו ת א בי ב -קי ץ £11/1 ציבור הספרים בישראל, התרגל שכל אימת שבעולם מתחדשת אופנה בתחום הספרות , מביאה חברת ״וולה״ בישראל בשיתוף
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 14 | עד דעתה שד אביבה עין־גיל שתי צעירות מגינות על המין הגברי וטועמת: מי שלא טעמה את טעם האורגזמה הוואגינאלית ־ לא ידעה הנאה מימיה האומזמה הוואגי]א(ית שרתה מאראש:
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 15 | הוויכוחים והמריבות שאתה שותף להם לא יעזרו לחעגת המתח, אלא רק יגרמו לך לדפרסיח. במיוחד הי מנע מאי־נעימויות עד יוס ראשון. אז תתחיל להרגיש בהפגת המתח. תתאזר בהרבה
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 16 | מאחור המסן טלוויזיה רשות השידוד השיוווים בשבת ־ ׳ונסקו! ה מו כ ״ לתחדש סכר שהוקם ע להירקון, לעצור מי־ביוב המוזרמים אליו, הלאה, לכיוון ת״א וו״ג. מריח במציאות
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 17 | דו ן ך 1ן ך ןן ן על גדותיהם, נשפכים לנחל ממררים יאת חיי תושבי נואגני־השפכיס ב־רמתיים, העוברים קנה, המתחבר לירקון, תל־אביב ורמת־גן. .2זיהום תעשייתי? ? התעשייה
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 18 | גיד בת ש היתרונות הטמונים בשיטה זו הם מיספר עצומים. אפשר לצמצם את טייסי חיל־האוויר עד למינימום. החיסכון בחיי־אדם ובהוצאות־האימונים הוא כביר. (בצבא האמריקאי
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 19 | מידרונז סופה של עליונות הטייס ה- ישראלי ; מתחה לכנפי מטוס ״הרקולס ,,של חיל-האוויר האמריקאי תלויים מטוסי- סילון גלתי־מאויישים. הס מוזגקים מגובה דג, ומונחיס
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 20 | המחאה של החיילי התכנסו לפגישה ראשונה, ושאלו: ״יש גורמים שהזיקו לתנועה מאד,״ המ שיך חנניה בדבריו .״הגורם, שהזיק לה ביותר, הוא העיתונות.״ כדוגמה ניצחת לצורה בה
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 21 | קציני המידנאי אנשי קבוצות (׳המשך מעמוד )13 חון, במקום אחר בסיני, רק 12 לירות למטר מעוקב. בשנים שקדמו למילחמת יום־הכיפורים, השנים בהן הוזרמו כמיליארד לירות לבי
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 22 | במיספר הופעות ציבוריות בשבועות ה אחרונים, נתגלה משד. דיין בחסר־סבלנות, עצבני, רגיש ופגיע שלא־כדרכו. הציבור נטה לייחס תכונות חדשות אלד. של דיין לצרות הפוליטיות
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 23 | אתה;: ) 4ו ה (י 1ה הבורסה קנה ככל •כול חך! כל ניי שהפרוטה מצוייה בכיסו, ירוץ וישקיענוז בניירות״עיד. מי שקרא מדור זה בעיון בחודשים האחרונים ונהג לפי הכתוב, עשה
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 24 | ה מי דחמה אגף הבינוי והנכסים במישרד־הבי־טחון שולט על חלק ניכר מתקציב־הענק של מישרד־הביטחון. כל עבודות הביצורים, בניית הבסיסים וסלילת הדר כים עבור צה״ל, עוברות
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 25 | במדינה העם סיג א ר >1ר 3 .א 1ה הידיעה היתה חיונית זאזרהי ישיא? — אך הס שמעו אותה אחרי האמריקאים זאת היתד. פצצה אמיתית: בסוריה חונד, חטיבה קובאנית. משה דיין
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 26 | איר הצליח ג׳יימם 1113 הי שר אל לר חו ס אח חנועות־המחאה ל צו ר כי ה שילטון ב ש רו ת הנ דחלכ 1ת ה • אד: סוכן .008 מאת: מרכז־הבקרה. • הנדון: פקודת־מיבצע. שם־צופן
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 27 | אנו חוזרים דחף רוב קוי ;,אגד״ יפעלו ב ת קו פ ת חג הפסח עד . 20.30 בירו שלים יפעל השרות הפנימי ב מספ ר קוי ם עד חצות. חדשנו אתה סיו רי ם לסיני ליש ראלים ול
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 28 | ם חזרו משדה-הקרב, אחרי חודשים ארוכים | | של שירות. זה עתה נסתיימה המילחמה, שהיתה החווייה הגדולה והנוראה ביותר גחייהם הצעירים. הם חזו במות הטובים שבחבריהם.
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 29 | ת מ רו רי ם נחוג. יום־הולדתו ה־ 61 של אריה לייב דולצ׳ין, י׳ו״ר בפועל של הסוכנות היהודית העולמית וגיזברה. יליד מכ סיקו ועסקן ציוני במדינה זו, ולשעבר שר מטעם
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 30 | ) 0 0 1 1 1 *3 1 1הבושם המסוגל לתת בטוי מלא לרחשי לבה של אשה למען רגשותיך המורכבים רחשים אלמים נפש משתנית גואה ומופנמת 001113111 הניחוח הנענה לתגובות גופך
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 31 | מכתבים 8לאן נעלם גאה דורש משח דיין? ולא מקיים ״העולם הזה״ ,1908״מדוע רצה הנשיא להתפטר״ ,על ההסתבכות הכספית של בית-הנשיא. נשיא מדינה ׳שמוציא 36 אלף ל״י לפרחים
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 32 | בונבוניירות עבית פרסו ם ד־ריעקב סוז בסדר
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 33 | • למסור את תיק-הסעד לטובה סנהד- ראית, שלא ניבחריה לכנסת, ובכך למשוך אומד למתנה־הרוב במיפלגה. סגהדראית היתד, מס׳ 13 ברשי־מה, והקימה לזמן קצר רשימה ׳נפרדת,
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 34 | --מ מי שנ תו של מייסדו —דין פרוטה כדין מארטין ד״ר זוארץ (בשיחה עם פראנק סינאטרה) (המשך מעמוד 2טור ) 1 אכילה, קידוש, זמן, הבדלה ומגרדין. מה נישתנה כלום. קערה
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 35 | חג הפסח - לקט סזשגים הקובץ ״חג הפסח — לקט מושגים״ עוסק בנושאים הסובבים את ההגדה במו: מקורות החג, דינים׳ מינהגים, חידונים ונו .,אנו מקווים פי תשכילו להפיק את
העולם הזה - גליון 1909 - 3 באפריל 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד