גליון 1910

העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 1 | חיים בד־־דב ש מ עון
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 פינת המשוגע: דיחח שוטף
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 3 | --ממישנתו של מייסדו --יש דין — ויש דיין זוארץ ז״ל (בעיקבות דו״ח הביניים) נביא בעירו בארץ אחת, שמצבה הביטחוני היה קשה, החליטה הממשלה לצרף לשורותיה כשר־ביטחון
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 4 | משרד ־ ה או צריפקח גובה והמחיר הממוצע של קרקע לחדר יגיע ל־33 אלף ל״י (בשטח זה יותרו לבניה 720 חדרים) אין המחיר הנידרש נראה יקר סדי. ע ל הו צ או ת ה מוכייליס
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 5 | חייך מלאי שינוי והדבר ניכר בעורך 6־1ו101511י1 נאלהכיר 56 :ח 0ק£6 $ קרם מווסת לחות לכל סוגי עור הלחות בעורך משתנית לפי העונה, ואפילו לפי מצב הרוח. משתנית גם
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 6 | מר־ בממשלת היטלר, מבלי להזכיר אפילו במילה אחת את הסישטר הנאצי. זה כמו להשוות את ראש־הממשלה גזלדה מאיר ל״ראש ־הממשלה״ אדולף היטלר, כאילו אין הבדל בין ראש־ממשלה
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 7 | תמרורים נולדה בבייה״ח הדסה בירושלים, בת לטדי ואיתמר ברנע (ברמן) ,אחד משיבויינו בסוריה, אשר ציפה בשבי לבן, וכך אמנם כתב לאשתו, אולם זכה בבת בכוחה. ליו״ר נ מו
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 8 | המחול שד ועו ת אגונ ס אינו נופר בחומות! מן המחדד שהוטל עדיה לחקור אותם מאת אור א בנ ר• ** ה היה הרגע ׳המכריע, ישבו נולד המחדל המחריד של יום־הכיפורים ונפלו *
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 9 | כפסוק זח, ומכונסים שני הגורמים האלה יחדיו, ללא א פלייה. אולם סדו״ה !נעשית לא רק ואבחנה עניינית — הגורמים הצבאיים לחוד, והגורמים ״האזרחיים״ לחוד — אלא גם אבחנה
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 10 | — אחת מאותן סיסמאות קלוס, והנולדות מהרף עין, שאינן נבדקות לגופן כראוי, והעושות לאחר־מכן שמות מזירה המדינית. שימת הדגש על ״האחריות המיניסטריאלית״ של משה דיין
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 11 | מסקנות תיאורטיות לגבי מיבנה השילטון. לוועדה נמסרו דחקירה אירועים מסויימיס מאוד, שבהם נהרגו אלפי כני-אדם, ושכחם פעלו אזרחים וחיילים מסויימים, חיים. אחת הדמויות
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 12 | עד כ ס או ב מ דינ ה העם למטר ! ד פ טר ! ל פ טר ! ועדת אגרנט ״פתחה את השיבר״ — ונרמה ?תוצאה שלא העזתה פדר ע? דעתה חמישה חברי הוועדה לא העלו על דעתם מה תהיה
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 13 | הביניים של ועדת אגרנט — אין הוא יכול להמשיך יותר בתפקידו כשר־הכיטחון. כרישה אל עמדת־כוח ^ כל ההכרה בכך שדיין צריך ללכת, והביצוע של מסקנה זו הלכה למעשה — אינם
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 14 | זאת, לא היה הרמטכ״ל מודע לאפשרות שהמילחמה עלולה לפרוץ בצהריים. שבן ׳אחרת לא היה מזמן אליו את אלופי־הפיקוד בשעה זו (בפעם השנייה באותו יום) .הזמנה זו עזרה לפרוק
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 15 | --טיעבש —׳ומוסיפה הוועדה :״נזישפט זה היה גורס חשוב בחיזוק ראייתם של מחליטי ההחלטות בדרג הצבאי והאזרחי באותו יום גורלי.״ כל ההדגשות ר.ן שלי — ומייד אסביר אותן.
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 16 | 1מ ׳׳רש (המשך מעמוד )13 מבחינה תיאורטית קיימת אפשרות שוועדת אגרנט תגיע למסקנות שליליות הקשורות כשמו של בר-לב, ואז יתחיל בל הסיפור מחדש, אם אמנם יתמנה כר-לב כ
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 17 | בשבועות האחרונים, לאחר דיונים פני מיים בין החברים, התגבשה תוכנית הפעולה סופית. כעת תמקד התנועה את מאבקה בשני נושאים: אחריותם הציבורית של ניבחרי העם, ודוגמה
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 18 | ספורט חד שבא למדינה: בלב תד א בי ב, בצל בנייני מיש ודיג מיו׳ גוטמן ארבעה זוגות גרביים ליום נקרעים ליפהפייה הצעירה מירי גוטמן, חלוצת מחליקות הסקטים בישראל, בעת
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 19 | איי, כואב על הישבן החליקה והתיישבה היפה מבין כל המחליקות, מירי גוטמן, לאחר שניסתה ולא הצליחה לבצע תרגיל מסובך• את מירי הביא אל הספורט החדש אחיה, צלם־הטלוויזיה
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 20 | ע ד״ר אפי יוכטמן ופרופ׳ ונדון שפירא ראשי תנועות ״השינוי ־ מסבירים מדוע הקימו תנועה פוליטית חדשה. מ׳ הם האנשים המרכיבים אותה. ומה הם מקווים להשיג באמצעותה באד,
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 21 | ׳יוכט׳מן: פיזית, אנחנו ׳נוצרנו יבין האחרונים. אני, למשל, רואה את מיילחמת יום־יד,כיפורים רק כקטאליזטוד דרמטי ביותר, שפשוט עזר לתת את ר,״שוק״ האחרון שעזר
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 22 | איד תפסכלב המי שטרה חשיש בכיסו שד צייץ* ׳אין כל ספק כי לשופט העליון וראש הוועדה המדליה על-שמו, שמעון אגרנט, יש קשר, עקיף: אמנם, לחיי הפוליטיקה והצבא בארץ. ביתו
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 23 | קולנוע תדריך ת ל ־ אגי ב שלושה טובים ואחד נוכל (אלנבי, איטליה) :הקרנה חוזרת של מער בון איטלקי העומד מעל לממוצע, בו אפשר לראות מניין צמחו טרייניטי ויוצאי-
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 24 | 1ד 1ש >! 11 (המשך מעמוד )15 אבן) :״מישרד־החוץ אי-נו מסוגל לטפל בשום מידע המגיע מארצות־עדב. המוסד היחידי במדינה המסוגל לכך הוא אמ״ן.״ ומאחר שאמ״ן הוא -גוף צבאי,
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 25 | טדורזיה, שראר, מאחורי המסך ב רוגז !3הומנכ״ד ד^דוו* • יחסי־האיבה בין מנכ״ל הטלוויזיה, ארנון צוקרסן, לבין העורך־קריין, יאיר אדוני, מתחילים להפריע את עבודתה
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 26 | במדינה נראה שהממונים על צנזורה זו מודעים היטב לכתביו של מארכם, שטען בין השאר כי ״הדת היא אופיום להמונים.״ והרי הכנסת אופיום לארץ היא עבירה פלילית. מה היה לאנשי
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 27 | — הביטוח־ד,לאומי יכסה את כל !הוצאות הקבורה. גופתו תועבר לחולון ככבוד הראוי, תמומן!במקום מרוחק, שהגישה אליו קשה. אבל מה קורה כשרוצים מקום טחב יותרו בדיוק כמו
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 28 | הא*01 חתשחמים לאה מבנם השה עצמה תמיד כאותו בר- ווזון מכוער. היא לא היתד, זוהרת כאימה. יפהפייה כאחותה או כישרונית — כאחיה. הוא ניחנה במיספר תכונות, אשר במיש־פחה
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 29 | קוובן הטרגדיה: לאה ננבנס בילדותה, בנעוריה ובאמצע) ולפני התאונה שגומה לשיתוקה ״תהא איש כל כך טיב• מד, שאימא מבק שת ממנו הוא מוכן לעשות, למרות שב־ליבו פנימה הוא
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 30 | האמא עוד המסונלמים 17 שבץ ה עו כ ס מאונך .1פרטנציוזיות .2 :מידת נהלים! .3 מחבט־טניס! .4מיקווה־מים גדוזל* .5דמון, ג׳ץ! .6רך בכבשים •8 :שטעמו מעודן! .9שאינה
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 31 | במדינה (המשך ממעה־ )26 ״ל״ ,הניבנים כעת באותו איזורי הרי שליש מהקרקע בתוכנית הזו שייך למקרצויין כי הבחור זקוק לושיקום, וכי יש להניח שהשהייה בכלא לא תשפד את קעי
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 32 | מפערה פי ס פיס עם ספח־ סיכוי מיוחד רבע מיליון במכה אחת! מ בי.נדה בי ס הגדלה ״זו&א״ מה־ 14 1474 0 0 0 0 0 0 |ל י 44 1774י6־ גזל!, . ויי יי* 8״ ׳ 5י י י 0 0 0 0
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 33 | תה יתרץ קושיה ובעייה צריך לשמור הנה שוב סיפור עם המון התפתחויות, ודווקא לא־כל־כך לטובה. לפני •איזה הודש וחצי או משהו בזה, סיפרתי לכם !איך צכיקד! פילו נסע
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 34 | את משתוקקת לנסוע לאמריקה? את חולמת שם מיליונר? חכי רגע ־ לפני שאת ע שת לשגרירות המזעזעת הזאת קידאי את הערות רז *— 1 כרתי פעם סגידיורק שתקנית ישראלית צעירה 1
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 35 | אימהות וסניות גם- לעזוב את בתיהן ׳בהגיען אל מחוז* אכזרית, ממנה אין דמיון אלה מנפחים את שאפתנותן של יחד. הם מעודדים נערות ישראליות וללכת אחר הזיות־ל״פן. נערות
העולם הזה - גליון 1910 - 9 באפריל 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד