גליון 1911

העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 המועמד האידיאלי לראשות
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 3 | ממישנתו של מייסדוהמתחיל במצווה — אומרים לו ״גמור בחוץ״ ד״ר מ. זו ארץ (בשיחה עם שר־הפנים) ראש האופוזיציה: יש להקי ממשלת לי כוד לא1מי מיד איו מנוס מהקמת ממשלת
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 4 | על־ידי ריסין ברביעיות, כשהם מוטסים צביי ם, אחרי חניית־ביגיים ביוגוסלביה. טייסים כסיפרי שדה־התעופה של ניקוסיה ניר־שמות מדי־שכוע שתי רביעיות החונות שם, כדרבן
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 5 | פרסום ד״ד יע קנ ס
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 6 | ש׳שית־הימים עד לאחרי הפסקת־האש של מילזזמת יזם־הכיפורים. האמת היא שיש לדרוש שתחולת הזמן המשמש נושא ל מחקר הוועדה יהיה ׳משנת 1949 עד שיחות יומי מילחמת ההפרדה
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 7 | מפעל הפיס פיס עם ספח־ סיכוי מיוחד רבע מיליון במכה אחת! לן 1ל1/י<ניב בייל אי כי׳נ ס־ מ יש 1130 יש רעננות באק ״ ספריי דיאודורנט מרחיק ריח גוף ומעניק לך הרגשה של
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 8 | תמרורים נחוג. יום הולדתו ז!־ 63 של הרב צימח זי מ פ רו כ ס קי, ייושב־יראש המרכז ה עולמי של המיזרחי והפועל המיזוחי. הרב זמברובסקי, יליד ורשה, הוא בער סמינר
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 9 | השר בל״ תיק בתיק של ראש הממשלה צופי הטלוויזיה ביום חמישי האחרון נדהמו לראות כיצד השר־בלי־תיק ישראל וגלילי ומחטט בתיק־הניירות גולדה ראש-הממיש׳לה, של ומאיר.
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 10 | במדינה הע ז11 עה רב־תכדיחיס חקדרכגות היו גשים וירדים בקריית״שמוגה, אך הייעד האמיתי היה במקום אחר *ביצענו פעולה ז ו 1ג ד הציוניות ודד תבוסנות!״ הכריז דו בר
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 11 | : 11^171 דווקא מפני שהיא צדקנית. מתחסדת. אטומה ופשטנית. היא הפכה לרב־החובלת של ספינתיהשוטים בדנו־ ע1פב1ו־]1 הו הרגע להגיד מילה טובה על גולדה מאיר. מילה ושל
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד ) 10 של עדאסאת, אך וממשלת ישראל סירבה לאפשר זאת. • המלך חיוסייו הודיע יש״ל!א יעמוד למיכשול״ .אם הפלסטינים רוצים במדינה משלהם בגדה וברצועה,
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 13 | לגבי מקומו המדוייק של רבין במפת היונים ו מיצי ם, יש ספיקות. בתחילת דרכו הפוליטית נחשב רביו ליונה מופלגת. אך עמדתו אינה חד־משמעית. היה זה ר בין שהמליץ על הפצצת
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 14 | במדינה טרפו למסכת אחת, אף שאיש לא חילק את הנושאים מראש. בין השאר : פרופסור חלטה גראב :״יש שיתוף־פעולה ׳מצויין בין הקיצוניים ב שני המחנות. הלוואי והיה קיים
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 15 | דיין ניצח שוב ־ כל מתנגדיו הרימו יד ך• פעם הראשונה בתולדות צד,״ל לא 4התמנה המפקד העליון שלו בטכס המסורתי של חילופי רמטוכ״לים. כאשר !נכנס השבוע רבראלוף מרדכי
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 16 | הכד חזרו• בשיטת המינוי לעמוד. אדם שיתיז! בעל סמכויות שיאפ שרו לו לקבל החלטות מתירות. תיעדר רמטכ״ל יוצר מצב, שלמעשה. לא עומד בראש צה״ל מפקד־עליון!אחד המוכן לקבל
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 17 | הטבח בקרית־שמונה ]ינץ עוד קתצפציות בטחוניות בישראל ף עדת אגרנט, שהתחקתה על סיבות הכישלון המודיעיני של מילחמת יום־ הכיפורים, הגיעה בדו״ח הביניים שלה ל מסקנה, כי
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 18 | הגבעה, במרחק שיבעה קילומטר מגבול לבנין, ממנה ירדו שלושה המחבלים־הרוצחים, שחדרו ביום חמישי, ה־ 11 באפריל, לקריית־שמונה, במטרה לרצוח ילדים רבים, ככל שיעלה נידם.
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 19 | 0תחנתם הראשונה של הרוצחים היתה בית״הספר היסודי על־שם קורצ׳אק, אליו בוונה משימת־הרצח המקורית שלהם. 4אלא שתודות לחופשת חג־הפסח היה בית״הספר ריק. משגילו כי
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 20 | הבל חדו־ בשיטת המ׳נו (המשך מעמוד ) 16 מינוי הרמטכ״ל, מעיד על בך שההנהגה המדינית והביטחונית של המדינה אפילו אדם למצוא לא עשתה ני סיון קלוש שייענה על התביעות
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 21 | בכלל יגאל גם גרם לנזק רב לכיכר מלכי ישראל. מומחי העירייה מעריכים שהנזק מגיע ל־ 40 אלף לירות. הפועלים שעבדו מטעמו של תומרקין שברו את המרצפות של הכיכר וזרקו אותן
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 22 | טלווידר; . מאחרי המסך קשה דנלצוא מנהד • קשה למצוא מנהל ל רדיו ולטלוויזיה, בכך נבחו השבוע עובדי שתי תחנות אלה. מנהל הרדיו, משה חובב ,:יצא לפני •שבועיים לכנס של
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 23 | ו בו נרתי־אנשו קרה לבמאי הסידוה ״משימה בלתי־אפשוית־ - הוא אולץ להסתלק מהקתווה ומהארץ ^ ימו אותי לאורך כל הדרך,״ וזב־ריז השבוע במאי־ר,טלוויזיה האמרי 1// קאי
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 24 | אן יי נ ! ונראה לך א ת •תר הלבצ׳יה תראה אותה במלוא יופיה, תוכל גם לקבל אותה לנסיעת נסיון חינם ולהשוות אותה לאחרות. בינתיים הנה, לפניך מספר פרטים חשובים אודות
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 25 | נערת הדבויה ן * פתעה עצומה תיגרם בעוד שבועות ! ) אחדים לרבים מצעירי חיפה׳ כאשר יגיע לידיהם גיליון חודש אפריל (המגיע לישראל באוניה בדרך־כלל כחודשיים ל אחר
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 26 | ועכשיו — השגוע הגו רלי. עד כה התכוונת הקרקע. להכין את השבוע תצטרכי להלום — כל עוד הברזל הוא חם. מגע חברתי הולם את תוכניותין. בייחוד 1110 ביום א׳ בתחילת ה 21ב
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 27 | קולנוע הסרט סרטים דראקודה והכרוודוח אנדי ווארהול הוא, כידוע, קיסרה של המחתרת הקולנועית הבינלאומית. משך שנים ארוכות עשה סרטים משונים ושונים זה מזה. כמו הסרט ש
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 28 | המשקאזת מות ־ ותו לחיות להסתדרות בסיסמה חדשה זו, נוסח סירטו ה חדש של ג׳יימס בונד, מגייסת כעת ה הסתדרות הכללית של העובדים העב ריים בישראל כספים בחו״ל. מגבית ה
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 29 | כך תיראה התערוכה העולמית שתיבתח בעוד חודש: הינן הניתן קיווול*נ?, ך 1אם יש לישראל מד לומר על ן \ איכות הסביבה? נראה שלא. אחרת, כיצד ניתן -להסביר את העובדה
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 30 | * * ועד כיקורן של משתתפות תחרות מלכת המים בחברה הלנה רובינשטיין, נקבע במקורו לעצם אותם ימים בהם פרצה מילחמת יום־ד,כיפורים. המילהמד, דחתה את הביקור הניכסף.
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 31 | במדינה עי תחח! ׳דישדים, שיסנים סביב דה התצדוס המיסלצתי בעיתון הגדמגי נראה בפומומוגמאד — אך הוא רא היה כזה גיסשח־העיתוגות הנמרץ ב שגרירו ת מ ישראלית בבץ, יהודה
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 32 | במדינה (הנושך מעם׳ )31 נפשך, ותבוא עליך ברנד; .,כאן, בבית, אתה מוגן בפני בל אישום או נזיפה בגין אלה. הלנה רובינשטיין — היופי בפעולה ריסים ארוכים, ארוכים,
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 33 | אשם ביום שני שעבר נערכה באילת, במו־עדון־הלילה של מלון גני־שוליסית, מסי בת יוס־הולדת לישראל דנוף. פתחו שם שולחן גדול, עמוס בכל־טוב, וסביבו הסבו ידידיו ומוקיריו
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 34 | האסטרונאוטים שכבשו את ! 1חלל באו לאילת ־ וגילו את מעמק 1הים אם יש ככוחה של הטיסה במללי ! לחדש את נעוריו של גבר בשניות ז ד 40 פלוס לחייו — כקדם י נראה שנן. גם
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 35 | עד־כדי-׳כך. לעומת זאת, זזו׳א יבול לזקוף לזכות עצמו הישג בו זכו עד כה רק מתי־מעט — הנחיתה על הירח. בחודש פברואר 1971 יצא אדגר מיטשל עם מישלחת־התלל של אפולו
העולם הזה - גליון 1911 - 17 באפריל 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד