גליון 1913

העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 2 | דיעה ח 1פ שי ת העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 האורגזמה
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 3 | ממישנתו של מייסדומיהו רעב מי שאימו רעבה או שהורעב כהלכה. ד״ר מלכיאל ז״ד __(בסיור !שכונת מוסררר!) (המשך מעט׳ 2טור ) 1 ומשהגיעה לחדר הלידה מצא המיילד בתוך רחמה
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 4 | ת פני תחדהשל ׳ספיר אינו מציע דבר לשותפו של המר, יהו דה בן־מאיר. הרב גורן מופ ע מ שו תףשד בעמדתו של הרב הראשי שלמד, גורן, תלה תפ נית חדה. עד כה שירת גורן
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 5 | ש עו ת ע ם אוליביה 2 4 קח* ס בו ן או לי בי ה, הוסיפי לו בושםחדש בניחוח עדין ו מי וחד, צרפי לכ ךאתהחומרהמהפכניזס המיועדל שי מור ריח הבושם ..״ ...למהלהר בו ת ב
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 6 | דורשים לגבי רבין. א. בלאו, צה״ל העולם הזה לא ביקר את מוטה גור, אלא את צורת מינויו לרמטכ״ל. אחריות פלילית המאמר ״העיוות״ (העולם הזה )1910 הי׳ה ניתוח קר ושקול של
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 7 | פרטי הגילוי המדהים ש ל ״העולם הזה׳ ־ המטיל צלבבד על שיטותהעבודהשלועדת 91ג1־ 01 ך * עי ר ס דו ם הושמדה באש וגפרית, מפני שלא !!מצאו ( | בה עשרה צדיקים. אבל היה
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 8 | ,.איר אתה רואה את הצבא הסורי היו?׳׳ רפוד :״במישקפח!״ 8לאיזו מיפלגה שייכת הדמות העומדת מעל לכל ה־מיפלגות בארץ, נשיא־המדינה הפרופסור אפריים קציר? כאשר ביטל אחד
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 9 | * 1י ! 111 ]|1ך בשיחה עם הבארונית מארי אלן דה־רוטשילד ויו״ר ס 1 0 1 1 11111 ויצ״ו העולמית, רעיה יגלום, במסיבת־הקוקטייל שנערכה השבוע בתל־אביב לכבוד הנחת
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 10 | 1 1 0ינ כך עשה, כנראה, נם לעמוד נוסף. ואת שאר העמודים לא היה צורך להחליף, מפני שהם הכילו רק את פירוט הכנות האדיב — ואלה היו, כא מור, בסדר .׳מעולם לא היה ויכוח
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 11 | ל שום ראש־ממשלה־מייועד בי שר אל ל א היווה הזדמנות ל חו ל ל שינוי כמו שיש ליצחק רבין 111ל ב1 1 אשר אמרו לנפוליון שאחד מ- אלופיו המצליחים אינו אלא בר־מזל, השיב
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 12 | במדינה משחקה שבוע: עוור לרב!, להרכיב ממשלה עלזרגדי ^כזרר<-ן ר //ג ם ־ טוב רד.ארזנך־ ב דיוני הע יום העצנלאוח ה ע צו ב אב? יום הזיכרון הא8י 7עז שימחת העצמאות
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 13 | ראש־הממשלה לשעבר שד ישראל קם מקברו, קווע את המסווה מעל נני מנהיגי ״דוד הנפילים״ ומציג אותם כחבורת תככנים ושקרנים ה>1חדד הדוחיד 3־13 20 שנה! 1א היה מועד מתאים
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 14 | ״ם פ רו פי הנ סקר ״ טלר ״ העובדה שרב י ן פנה דווקא אל וייצמן. ולא אל גנרלים אחרים. אינה מעידה דווקא על שיפוט מעורפל!״ ז ה יכול לקוות לנל אחד! האם ״ההתמוטטות״
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 15 | ״ ז־״ר ג׳ורג׳ טמו״ן ..הפחד ה1א תזפעה טבעית. בצבא מדגישים שאדם הט1ען בבנות כי אינויודעפחד מהו -הוא הסיבוך * ש להיזהר, מאוד מכל פישוט ומגמתיות אפשריים בנושא,
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד )12 וסוריים! .אבל הם היו ירק גלים קטנים בלוח השח־ימת של המעצמות. קי׳סיינג׳ר הבין את הרמז. הוא קבע פגי שה עם גרוימיקו בז׳ינבה, בדרך למרחב,
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 17 | 1000 ערבים שנשלחו צפונה, ולא הורשו לחזור יותר לאילת ללא !רישון. לאחר חודשים אחדים בהם היתד, אילת !נשאר עריה ׳ של ישראל, שבה להיות ימה שהיתר! ,משך 15 שנה
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 18 | ע מלי ה שדה המערכת שלה. אם היא מבקשת להפסיק את שירותה ב־מישטרה לפגי תום שלוש השנים, עליה לשרת בצה״ל. נישואין פוטרים את השוטרת מחובת שירותה הצבאי או המישטרתי.
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 19 | בלונד־פסים. השוטרת הקטנה שחבורה, והחיש־להאמין, עד שנוכחה במו־עיניה, כי לצלם־ כנעה כי איננו מנסה להתחיל איתה, תנאי־עבודתן המיוחדים של השוטרות מע יים בפניהן
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 20 | המחדל התחיל לסני 20 שנה להפליא, ורוחו טובה עליו. שוחחנו בידי דות ובלבביות, כאילו לא נפל דבר והכל הולך למישרין. סיפר לי על התמורות במטה: מרדכי (מקלף) פורש —
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 21 | דו׳׳ח המבקר מגלה אי־סדרים, כישלונות ועבירות פל יל י ות : העסקים המחרים של היועץ ך* מו ככל שנה, מצפים רבים לפירסום ^ הדין־וחשבון השנתי של מבקר־המדי־נה, האמור
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 22 | לא יתייחסו אל מכוניתך כאל גרוטאה. נתקעת, נאלצת לנטוש את מכוניתך בצד הכביש ולח רצוי שלמחרת תיסע אישית עם הגורר, זור לביתך, לפקח על הגרירה. אתה יכול לפנות לאחת
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 23 | לא לעשות זאת׳ משום שהפתח הערמומי ׳ניצל את תמי מותי בכל הקשור לענייני־רבב, ועל-ידי כך שהחזיר לי 300 לירות, דמי השתתפותי-ד,עצמית, כרך אותי יחד איתו
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 24 | ׳ 0ההבטחה ״ להתייחס ״ לעניין ב־דו״ח הבא אינה מספקת כל עיקר — כאשר מדובר בביטולה של מסקנה חשובה, בעלת השלכות רבות, הכלולה בדו״ח הראשון. חקירת שתי־ועוב (המשך
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 25 | עזזר דרבי! (המשך מעמוד )12 לשלישת ׳המחדל :׳גולדודדייו־גלילי. אפשר היה לנחש בי יגאל אלון יפרוש מממשלת רביו ביוזמתו שלו. צעד כזד. היה מקל על רבין לא להכליל את
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 26 | טלוויזיה״ מאחורי המסך ׳ 13331 או ד 3גי־חיר 1ם 3ת ד ־ א 3 *3 אולפני־חירום לטלוויזיה עומדים לקום בתל־אביב, על שטח בן שמונה דונם ליד הטלוויזיה הלימודית ברמודאביב.
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 27 | קולנוע שחקנים מ שילג ״ ה?־ מי מפחד השחקנית היפה מצ׳ילה, אמפרו פילאר, מסריטה גירסא חדשנית וריאליסטית כא חת של שילגייה ושבעת הגמדים. אך בכך אין עדיין שום דבר
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 28 | עוברים מיכאל ופונים אל דרך־העפר, בסביבה פסטורלית נאה. השלווה האופפת דרך־עפר זו אינה מרמזת כלל על הצפוי בבית־החולים ל־חולי־נפש, הניסתר כאילו בין הפרדסים. הכל
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 29 | גאוותו של מנהל המוסד, יוסף (יושקו) שטיינהרץ. ״בחולה הזה תלוי נקית חצרו של בית־החולים,״ סיפר לי בגאווה שטיינהרץ בתום ביקורי במקום, אחרי שכבר גיליתי לו את זהותי
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 30 | לג היוום ו חז ד ה לטלה זה שבוע של שיחדור מלחצים מעיקים, בעיקר פיזיים. ה לבטים אם להיענות או לסרב ייפתרו אם תפגשי בן מזל דגים בתחילת השבוע. אל תסרבי. בן טלה
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 31 | במדינה בריאות כמה מו־.חי> 31 ווו ״שארו נח״ס שיעורי תמותת התיגוין ות בישראל תלויים במוצא ובדת התינוקות הבריאים ביותר בישראל ד׳ם אלה הנולדים בקיבוצים, וסיכוייה,ם
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 32 | מעתה \ 2רבע מיליון ל״י הפרס הראשון והגרלת ספחים לרוכשים כרטיסי פיס עם ספח בתכנית הנוספת של מפעל הפיס בפיס ברירה מחיר כרטיס רגיל4 -ל״י מחיר כרטיס עם ספח ־ 6.ל״י
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 33 | ](ורלח ₪פ ש הו1ול אנשי הקולנוע מתחתנים בגוץ דני שי ק הוא אחד ששמו מרמז למדי לעטר את טורי־העיתונות. דני הוא עורך־סרטים ובעל מעבדות־עריגה, וידו רב לו במלאכת
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 34 | נווגזו השיר [!,שצרחה ראשונה את התערה - הגשימה סוד־סור את תרומה ף לילות שד אש־תופת וסערת-קרב חושב לעצמו כל חייל :״מה לא אהיה מוכן לעשות אם אצא מכאן חי ! ״
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 35 | כזה היה גם חלומה של פלוגת״החוד מאוגדתו של אריק שרון, פלוגת־השיר- יון, שחצתה ראשונה את תעלת-סואץ. ביום שישי לפני שבועיים התגשם החלום. השיריונאים המשוחררים נהרו
העולם הזה - גליון 1913 - 1 במאי 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד