גליון 1914

העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 1 | שנה 38 ה מדינה י*חק נבנצאל ט״ז אייר תשל״ד8.5.74 , מספר 14 המחיר 3.00 :ל״י מבקר המדינה ידע על מחדלי צה״ל
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 2 | סקירת העתונות היומית העורך ו ה מיי ס ד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 3 | **88888888י, !111 !1811 . . 111 ווי (סזקירת־נוותו של גורי) משירי החג (בפרוס ה־ 1במאי) אריק שרון הופיע בפני ס טו דנ טי ם בירושלים והקרי א מתוך פ תק א ת ״ ה אני
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 4 | המדובר הוא בהצעת פיתרון לגבי סלע־ד,מחלוקת העיקרי בתוכנית הפרדת־הכוחות בין ישראל לסוריה : מעמדה של קונייטרה ושלוש הגבעות שמסביבה. כאשר התברר כי ממשלת ישראל
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 5 | ^ז 0ק \ 1 £ 0ז השמסו ר,מי1צר על בסיס תמצי 1ת צמחים מרוכז יעיל!חסכוני י 0ה זה נאוסון ותחזק א ת הוגניער > ,ו[1זז[ש חזסח זש חש!זח הפולס הזזז
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 6 | ״ העולםהזה ״ ,שבועוןהחדשותהישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אכיב, רחוב קרליבך ,12 טלפון .260134 תא־דואר . 136 מען מברקי: עולמפרס .״הדפוס החדש״ בע״מ, תל־אביב, רה׳
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 7 | ...מאחל לכם שלא תצטערו על תמיכתכם ברבין. ניסים מבורך, פתח־תקווד. ג7ג? -המתגלגלות התפלאתי לקרוא בגיליון 1910 את כתבתכם המתגלגלות. כשכותבים על ״הקבוצה הראשונה
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 8 | ת מ רו רי ם נהוג. יום־ד,ולדתה דד 76 של ראש־הממשלה הרביעית של ישראל, גולדה מאיר, במסיבה אינטימית שערך לכבודה מאיר וייסגל בביתו אשר ברחובות. מאיר, ילידת קייב,
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 9 | מה יכולנו להשיג מהערבים לפני שנה. אילו הצענו להם כיוזמתנו את אשר אנחנו מציעים עכשיו לקיסינג־ר? ^ אינו אותם בטלוויזיה, ממתינים לבואו של | קיסינג׳ר, ליד השולחן
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 10 | חנה מרון העניקה קונצרט מיוחד של נ ו שיריה הישנים במסיבה שנערבה בשבוע עבר את התופת של ימי־המיל- חמה הראשונים וקדבות־הבלי- מה, נפצע וחזר להילחם. הסיפור, בגוף
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 11 | סח׳ אבן אסרה על אשתו של השגריר ד**1ץ לבוא לארץ 0תקלה !מסוג אחר אירעה לרבין בתחילת הקאריי־רה הדיפלומאטית שלו: הוא בא לראשוגה לבית־הלבן, להגיש את כתב־האמנתו
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 12 | עש או ת ם בריא הזק והאושר היוגורט שלי מישמש... ככר טעמתי עם תו ת שדה ואם אתה שואל או ת איזה אני מעדיפה ..ד א ת מכירה משהו טעים, בריא ועשיר בויטמינים יותר מאשר
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 13 | במדינה יפה או רא? אחת השאלות שריתקו השבוע את אזרחי ישראל, ובעיקר את צופי ׳הטלוויזיה, היתה: האם נאנסי קיסינבר היא יפה? בעו׳ד שהתמונות בעיתונים הצביעו על תשובה
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 14 | מבקר המדינהוחבוועדתאגרנטידעלפ ני המילחמה שהטנקים במחסני ה חיוו ם אינם מוכנים ללו חמה ־ ושתק ^ לפיט מחיילי צד,״ל חטפו!את השוק במילהמת יום־ד,כיפורים שעות רבות
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 15 | ו־רועץ המשמט לממ שלה חבל; ש ל ק בו ע: במדינה (׳תמשך מעמוד )13 מפ״ם כיום, יעקב חזן, שחגג לפני חודש את יום־הולדתו ה־ ,75 ושהוא בן קיבוצו של מרדכי בנטוב. חזן יצא
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 16 | צרח ולבין חצי נחמה (המשך ׳מעמוד )15 זברונותיו (בסכום המתקרב לשני מיליון ל״י) .איש מאלה שחיפשו את טוהר המידות אצל רבין, לא העלה בדעתו כלל לפקפק ולערער על העיסקה
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 17 | אין ספק כי גרמו לכך בראש וראשונה ניגודי האופי בין השניים. רביו דויד! טיפוס מאופק, שקול ומופנם׳ המדבר באיטיות. עזר הוא הטיפוס האימפולסיבי, חסר המעצורים, המבריק
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 18 | נושה קפקאית בבית־המישפט העיוו!׳ ^ ב א שלי נמצא בבית־סוהר, בדמון, אמא סיפרה את זה רק לי, האחים שלי הקטנים יודעים רק שאבא הלך לצבא. אני אוהב אותו, ואני מנשק כל
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 19 | בתל־אביב: אב ל־ 5ילדים נשלח לנלא לתשע שנים צרים, אם הנאשם אינו משלם את הקנסות. פקחי־העירייה מטילים קנס בגובה 100 ל״י שגדל ל־ 120ל״י אם אין משלמים אותו.
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 20 | קולנוע כינוסים דרשו את י שראל כמכה הלנה רובינשטיין היופי בפעולהריסים ארוכים, ארוכים, עשירים ובכל זאת טבעיים בעזרת א 5ג 0 1.א 1,0 של הלנה רובינשטיין. 1.^59 סאס
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 21 | השבוע נפל קורבן נוסו למסע הדצח של תדאביב הקטנה ניד׳ הדחפורים סירות־מיפרש הביאו את הדי 11ךךןןך * 11ךךןן השייש מצידון, דלתות־ העץ הובאו מברלין, התריסים עובדו
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 22 | במדינה דרכי חיים וידידה באסדה האימה ההרה הלכה לשירותים — ותוך דקות הפ3ה לאם מרדני בן־בסט נפרד לשלום מאשתו, שהיתה בומים האחרונים להריונה, ופנה לעבודתו. כאשר
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 23 | כתבה שלישית בסידוה: שבוע ימים התלבט ד״ר רויזמן אם יקבל על עצמו את התפקיד. הוא קיבל מיכתבים וטלפונים עלומי־שם בהם צויינו בדייקנות מדהימה תנועותיהם ומעשיהם של
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 24 | בית חסן בק תל־ אביב -ניו־יורק זוכרים את רוזיי נתן, אשתו־לשעבר של אייבי נתן ז אז היא שוב בחדשות. באמצעות המדור הזה עקבנו יחד אחר קורותיה של רוזי, מאז שעזבה את
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 25 | טלוויזיה״ מאחר• המסך 1מ9שי 3ים לפרוע! בשבוע שעבר כתג מדור זה כי שלושה אנשי־מפוזוח בטלוויזיה עומדים לעזוב. את הארץ ולצאת בשליחות הטלוויזיה, ובש ליחויות אחרות,
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 26 | 000 העוף דנשבץ העול £ 1914 (המשך מעמוד )23 מזוהמים. ריצפת המשחטה היתה שטופה דם. כיתמי דם קרוש כיסו את התיקרה. העופות הובלו למשחטה במיכלים מזוהמים, ובאותם
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 27 | והגידה אריה שחר נשאר בים־המחת מנכ׳׳ל מיפעלי י ם־ ה מלח ארי ה שחר ה ח לי ט סו פי ת להישאר ב תפקידו כמנכ״ל המיפעלים, ולא לקבל א ת ההצעה לשמש כראש אג״ א במטב״ל,
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 28 | נתן ילין מור :״לוחמי חרות ישראל נתן ידיך־מור, או כשמו המחתרתי גרא, היה ממפקדי לוחמי חרות ישראל, ואחת הדמויות הססגוניות והמענינות ביותר בתנועת המרי העברית
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 29 | במדינה דיעות היית כלב תו עגל הגורד ג 1ד איד מגלה הפלגה עזית את דיעותיו של חרמטכ״ל החדש משה פגה בזכות עצמו מנחם בגין מורם מעם דויד כן־גוריון שחור־לבן ישראל
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 30 | 3סבר ה וזו דע* (המשך מעמוד )29 דויד בך גוריון לחתנים, למחותני ולכל האירועים חליפות נגיר בעיאוב $וא 4ק ״בן־גוריון עמד בימים ד,הם באמצע דרכו לכבוש לו מקום של
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 31 | ״בירי״ לא הבין אפילו חצי ׳ממד. שאמרו עליו. אפילו את הגביע שנחצ׳ה קיבל בשבילו, נתנו לו לדאוח דק מרחוק. זה יחס? וכיוון שהייתי שם, ביער בן־שמן, רק בתור צופה בהצגה
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 32 | סוף לגי רו שין ולפירוד ח ב רו ת! היא ונשאר שלד ותשיב לך אהבה בחוברת הסברה שהוצאה לאור ע״י פרופסור בע״מ, יש פתרון לבעיה המט ריד ה הרבה גברים בריאים ובהחלט בלתי
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 33 | במדינה (המשך מעמוד )29 את המיצרים, והוא העריך אותם נכונה. ראש המודיעין נאנח ואמר לעוזריו : ״לו רק יכלו המיצרים לנתח בהגיון קר, וללא דימיון כוזב, את המצב לאמיתו
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 34 | איו ואה זרמו האריה את פנינה החתיכה, קיבד תיאבון, ניגש והדון, התחמם דקואתה והדביק דה בסוד נשיקה מצדצדת מה היית אתה עושה במקומו? אריה הוא החיה הנהדרת ביותר
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 35 | חיוו של אויה העניק האריה זלמן לפנינה רוזניבלום, כאשר גילה אותה בין!מבקרי מיתתם האריות בסאפארי שברמת־גן. הרומן בין פנינה לזלמן מתחיל בתמונה זו, כמו כל רומן אחר,
העולם הזה - גליון 1914 - 8 במאי 1974 - עמוד 36 | הסיטו המדהים שנה 38 אייר תשל״ד8.5.74 , מספר 1914 המחיר 3.00 :ל״י הוויכוח על החארטווות שר
חזרה לתחילת העמוד