גליון 1915

העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 1 | היסיער:
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי ורפו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סיוון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 האחזות חדשה הוקמה על שיא
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו -- אין זיוון ! ד״ר זוארץ (לאחר הפרדת־הכוחות) סיפור מהחי הסיפור הבא הוא אמת לאמיתה. הלכתי באחד מימי השבוע האחרון לראות איך אנשים שובתים רעב.
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 4 | קוש״ על הידיעות לפיהן ניהל, כביכול, מגעים עם המיועד לראשות הממשלה מטעם המערך, יצחק רבץ, בדבר צירופו לממשלתו של רבין כשר־ביטחון. ככל הנראה הומצאה הידיעה בחוג
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 5 | גם *תם יכולים להחזיק *ותה... בהשקעה נמוכה אתם יכולים לרכוש מכונית משפחתית אשר הוצאותיה מינימליות ביותר — אגרת הרישוי, הביטוח השנתי, הטיפולים השוטפים, ומעל לכל
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 6 | חתיכה רצינית. הוא ביקש מהחולייה לחתום על הצהרה שהסאפארי אינו אחראי אם יקרו אסונות, אולם יחד עם זאת הבטיח להגיש את מלוא העזרה. אחד העובדים המעולים ביותר בגן,
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 7 | האריה מוכן לזינוק אחרי ששבר את החלון* פנינה מועדת כשעת הבריחה מפני הפיל עצם ׳בגרון חדק רב־תכליתי אצל האנטילופות• חיות אלה אינן מזיקות, אך הן רגישות מאין־כמוהן,
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 8 | ,מכתבים ה^רדו הלוהט הסכמתי המליאה לדברי העולם הזה בעניו קיסינג׳ר ורמת־הגולן. כשם שאסור לממשלת־ישראל להיגרר אחרי לחציו ופיתוייו של שר־החוץ האמריקאי, כן אסור לה
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 9 | אזרחים, המהווה חתך אמיתי מדעת הציבור בארץ הקמנו אירגון ט.נ.ט( .טירור נגד טירור) בלתי״מיפלגתי, שמטרתו לחסל את תופעת המחבלים המחמירה מיום ליום ונשיב להם באותו
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 10 | מה עו שה ננסי קיסינגיר בבזבתית כאשר שומרי־הרא ש של ה מסתירים אותה? ׳אחת מיגולוודד,כותרת של מסעה של ננסי קיסיג׳ ג׳ר לישראל היה, לדבריה, ה ביקור אצל משד, דיין.
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 11 | על כל א חד מחבר, הממ שלה היוצאת לכ רוע ברך בפני המתנחלים ול בקש מהם סליחה ומחילה ן ף 0ן ך /וב שאין לנו קושאן מפורש על וזעיר קונייטרה. ^ שערו בנפשכם מה יהיה
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 12 | במדינה לה הזדעזעה למיקר׳א הפרשה, הוסקה ה.- מסקנה ההגיונית: מישרד־הביטחון שילם בעצמו את המכס. המדינה שילמה לעצמה, והמוח הביו־ר׳וקר׳אטי בא על סיפוקו. ר**ו שלי צ
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 13 | יספר זוכה שולמית אלוני: כן או לא? יצחק וביו: לא או כן? ר פני שלושה ש ט עו ת ד־ח צ״ק וביו לשווק!- /כדורגל, שקיבל כדור בלתי־צפוי, שעה שאיש מן הקבוצה היריבה לא
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 14 | ¥ ״1 1 * 1 1 *1הונול הזוז במדינה 1 1915 הממ שלה מ מירר! אתמא רז? בכמה פסוקים תמימים גילתה נולדה מאיר תהום של פודות גולדה היתה שוב מזוזעת. היא עמדה על הדוכן
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 15 | המישפטים ה אל ה הופיעו ב חו ברת רשמית שד צה״ד: ג. כאשר כוחותינו נתקלים באזרחים במלחמה או במרדף או בפשיטה, כל עוד אין הערכה ודאית שאין בכוחם של אותם אזרחים
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 16 | ינה הפגנות איסו •{ 1גא־דו 3ן דק אדס חריג מסוכל?בצע משימה סלתי־אפשרית 7 :אחד את תגוערדהשלום כל המהפיכות שאירעו לאחרונה בישראל באו בעיקבות ׳מעשיהם של אנשים
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 17 | חקה ומוסה נואש ניסיון להתמרד 1ג ו אויק שדון ולהדיחו מתפקידו כמפקדם דב־־אלוף גור אלוף חופי היתה זו למעשה האשמה. מפורשת על אריק שרון באחריות לקורבנות חטיבת
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 18 | נש של גיבור הפיזמון שעורר 1 מ׳ אתה, של ג׳מילי, ואנחנו יודעות בדיוק מה הוא שווה. אבא הכיר את אמא כשהיא היתה בת .16 היא למדה אז במשק הפועלות בפתח־תיקווה ,׳והגדר
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 19 | נוח שעו במדינה, עונה לשאלה: בווו גת(׳? הייתי חיילת. שירתתי רחוק מהבית, וזה היה על־פי דרישתו המוחלטת של אבא, מהחברים שלו בצבא, והם שקבעו היכן אני אשרת. נישאתי
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 20 | המישסוה חועות ראו נערמו חבידות־הסעד לעניי בת־ים 110 חו ש -ה עיו״ ה יד לפה! אוריאל פלאח (יושב למטה, באמצע) ׳בישיבה יבוז הוקמה הקואליציה החדשה של גח״ל והספד״ל.
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 21 | תמרורים המפלגה הדתית הלאומית נחוג יום־ד,ולדתו ד 65-,של מזכיר מועצת פועלי תל־אביב־יפו אורי אל* פרט. אלפרט, יליד פולין, למד בישיבה ובאוניברסיטת ירושלים. היה מפקד
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 22 | הממשלה מבקשת את עוות העיתונות נדי לרמות את המדינות הזרות האס מותר למדינה לעזור לאנשי העסקים שלה לרמות 1התשובה הברורה שלילית. אבל בישראל, נראה, הכל מותר, ובעיקר
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 23 | במילחמה הבאה ינחתז הטילים על תל־אביב ־ מי יישאר ם בחיים כד ילתבוע את חק י רת מ חדל אי־הבוננות? ף הי האם תפרוץ מילתמה — ירזום 1האל על תושבי תל־אביב והבאים אליה.
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 24 | האסתל ־ א בי ב רבצבא• (המשך מעמוד )23 על כל 4000ל״י שמקמצים יהיר, בתל־אביב ילד הרוג נוסף! ! י פני שנים אחדות נערך וימת ב/ממשלה, בין שר־האוצר פינחס ספיר
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 25 | מישחק־ה־מורים ״בי 111״ נבש בסעדה את ביסחייל ן דודה לאה 5מ גי* | כסף שנאסף בערב ה״בינגו״ .שניים מבניה 1של ״דודה לאה״ נפלו במילחמה, ואז | היא פנתה לעסקנות
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 26 | קולנוע פעולה, לעיתים מתוך נוחות, לעיתים מתוך ׳אדישות, ובמידה רבה מתוך האנטישמיות הקבורה עמוק בתוך נישמתם. לעומת זאת הוא משליך חול לוהט בעיני היהודים, כשהנערה
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 27 | מחלתו. אם יועמד לדין — תחזור המחלה. גילוי קיומה של, תיסמונת גנזר׳ היח מעניין מאד כשלעצמו. האם אין סכנה שבעיקבות קביעתו של ד״ר דיאמנט יאמ צו לעצמם גם עבריינים
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 28 | תוך שש שנים תיעלם מן העולם הסיבה הגופנית העיקרית המפריעה לגבר לקיים יחסי־מין תקינים ולהביא סיפוק לאשה א ת1בולו נו פ * ^ א ת־ בעלד בגיליון של חודש אפריל פירסם
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 29 | כי היא מכאיבה, ומטפלים מסויימים משתמשים אף בשיטת ״התחל־הפסק.״ לאחר שהגבר מתרגל להחזיק את האבר שלו במצב •של זיקפה משד 15—20 דקות בכל פעם, הוא עורך את
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 30 | סוף השבוע יחייב זהירות במה שנוגע לעסקים או לבריאות. משחו הקשור באש עלול להעיב על שימחתן. מזלך מצוי בשבוע זה בסימן של 1(111 להבה. יהיו לך גם י* בגור ס -
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 31 | אני תקזע בחזבות עד הראש זבכל זאת קשה היה לי לעמוד בפני הרעיזן... ביקשתי מ מחלקת הח שבונות שלנו להעביר מכל משכורת שלי ססו ל־י לחשבון החסכון ־יתרון ססססו־ של די
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 32 | שמפו רויאל מעתה, לבחירתך שמפו ״רויאל״ ב־ 4סוגים שונים : ירוק -לשיער יבש כחול ־ לשיער שמנוני ורגיל אדום -נגד קשקשים?* צהוב ־ עם תוספת ; הלימון הנפלאה פרסים ־פלד
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 33 | 1 7ה מי ספרב רי א פרדריקד! מלכת חיי־הלילה ותרבות־הביה־ר בישראל, די״) סגל, היא (מאמינה !גדולה במזל ׳שמביאה הסיפרה .7 לכן ברור, שלשנה הבאה עלינו לטובה, יש
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 34 | ההחלטות מזדקנות מוועידה לוועידה - וגם המחליטות אינן נעשות צעירות יוחד 10286442 שדה מלצר (מימין) ,אחת מוותיקות מועצת הפועלות בשיחה ערה עם ידידה. הוועידה הקו דמת
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 35 | הרפ׳ יסטית בוועידה מאות חברות מפא״י, יעל אומן, צעירות של רפ״י ייצגה לשעבר. 11 11/ 111/111 לניר, צידת ימוקד, אשר היתה לבושה במיטב האופנה החדשה. ניבה היא חברת
העולם הזה - גליון 1915 - 15 במאי 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד