גליון 1916

העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 2 | ראן העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל ווארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל׳׳א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב ווארץ 1 נטייל ה שסע האי שלנו
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 3 | --מ מי שנ תו של מייסדו —צ׳ין, בוק הי ם! ד״ר זוארץ (בתקופת היותו מפקד פייב־או) הגולן הוא חלק בלתי נפרד מהמדינה (כרוז שנשאו מפגינים סוריים, לשעבר תושבי
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 4 | דווקא אנשי הליברלים העצמאיים עלולים להציב קשיים בלתי-צפויים בדיד להרבבתה של הממשלה. צפוי ה מי לחמח טו היגי ס מ תי ם תוגזנזי ף היה מיד ע מו סדם ע ל
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 5 | סאה ושתים־עשרה שחת נסיח...זה משהו! פפאף הי א מכונת תפירה מיו חד ת במינה. יש בארץ מכ מו ת תפירה פפאף בנות 60ו־ 80 שנה שעדיין תופרות והנ שים או מ רו ת שלא היו
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 6 | ושלב שלישי, הגרוע מכולם, הפריצה של כוחות הביטחון לבניין בו היה כלואים כ־ 90 בני־ערובה צעירים. וזאת למרות דבריה של ראש־הממ־שלה כי ממשלתה התכוונה להיכנע לדרישות
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 7 | ״ובלון״ מדריכה אותר : כיצד להצליח כאיפור־עינ״ם מבלי להתאמץ... איפור־עיניים אופנתי מצריך ידע בסיסי בעיצוב הקוים הנכונים ובבחירת הגוונים להופעה נאה התואמת את
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 8 | 8 2 3 6 93410 4 8236931410 4 ** 1101,1 ^ 11נ נ 5נוננ \ 1י 11נ 0 ^ 12 0 00001723 4 יוון -ארץ 1000 האיים מציעה לך את כל תענוגות איחפה בחצי מחירו אוצרות תרבות.
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 9 | הציירת העניקה לקיסיעו־ ציור וביקשה שיברר גודל קרוב משפחתה בשבי הסורי ! אחד האורחים בטכס בירית-חמילד, שערך אגרה ם (״אברשד,״) אהרוגסון לנכדו הראשון, היה שר־החוץ
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 10 | ת מ רו רי ם נחוג • יום־הולדתו ה־ 46 של דידי מנוסי, בעל טור בידיעות אחרונות ותוכנית קבועה בגלי צה״ל, יליד גבע, הידבר. במסעות בעולם, נשוי לגרפיקאית צילה מנוסי,
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 11 | בניו ל שילטח ך* אש החזית העממית הדמוקראטית לשיחרור פלסו טין, נאיף חוואתמה, שיגר שלושה מאנשיו לתוך שטה ישראל. !משימתם היתר. להגיע אל בית־הספר נמעלות, ולצייר על
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 12 | (המשך מעמוד )11 הטרור שלהם, באותה אכזריות ובאותן שיטות. להוציא להורג: להוציא להורג: להוציא להורג : ** כל הסימפטומים של אי־השפיות הזמנית, הפוקדת *•)את המדינה
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 13 | האם משה דייו השתגע ז חאם חוא איבד את עשתונותיו עד לטירוף חושים ן שאלות אלה צצו השבוע מאליהן׳ נוכח התפרצותו ההיסטרית של שר־הביטחון הכושל של ישראל, אשר עלה על
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 14 | ך* משך 14 שעות ביום הרביעי שעבר, ה־ 15 במאי, חיו 90 ילדים, תלמידי בית־הספר התיכון הדתי בצפת,בצילו של סיוט נורא, מול לועי תת־מיקלעים של חבלנים חמושים, כשהם נתו
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 15 | לים׳ חברי החזית הדמוקרטית לשיחרור פלסטין ריכזו את 85 התלמידים בכיתה אחת בקומה השנייה של בניין ביודהספר, כבר היו שר־הביטחון משה דיין והרמטכ״ל במעלות, כשהם
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 16 | (המשך מעמוד )15 נאלצת להיכנע לסחטנות כדי לא לסכן שלומם של ילדים, היה ההמשך ברור לחלוטין. הממשלה היתה צריכה לקבל את ההח לטה במהירות האפשרית, כדי לא לבזבז זמן.
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 17 | גלילי הוזהר ב צ הריי ם: אל תתן לדיין להתחכם! * אבל דיין הערים על הממ שלה והכשיל ב מי תכוון אתה תוכני תלהחלפת בני־הערובה * השרים בורג ו קול התנגדו עד הסוף
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 18 | תלמידה בצועה עד אלונקה ממררת ב תלמידה ללא רוח חיים מוצאת על
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 19 | 6*11 יחד ושותת דם בדדו אד החופש חיירים צופים דעבר הקרב המתמשך בבית־הספו נשחבום נושא עד כתפיו גופה שד תלמידה פצועה שקפצה דם בהודצה נקובה חיוו שד פצועה הסוד:
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 20 | הנדון !1111111 מינימום הנוס הראשון השבוע ב״טוטו 275.000 מינימום כלל הפרסים (המשך מעמוד )12 ובצפון׳ ועם סלילת הדרך להסדר מדיני בין ישראל ובין מצריים, סוריה
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 21 | ו הגי ד ה עיר ה ה ריג ה (המשך מעמוד )17 על בנין בית־הספר ושלא ניתן לו ישם. לפגוש את שר־הביטחון או הרמטכ״ל. אמר הדלי :״במעלות כולם שאלו אותי אם יש לי מילת צופן.
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 22 | ״םדניאלבו ־ יגןופולמאיר שבוע לפני ביצוע סעשה־הזחעה במעלות הצהיר חוואתמה באוזני שני ר א שי תנועת השלום האמריקאית :״אני מתנגד לטרור!״ ״ נאיר חוואת 71ה ריחה
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 23 | האפשרות שמדינה כזו תהווה מעין מצבור של עבודה זולה, וכנושא לניצול בידי ישראל וירדן, דבר שיחסום כל אפשרות להתפתחותה בעתיד. מאחר ששיחות אלו התנהלו לפני השלב הבא
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 24 | במדינה י העם גרג-ד החולי חול הו 7כבשהג דו ל 7חץ אמריקאי כביר השי; את הכרדת הכוחות — אך המשפד הגדול צפוי מהר המאבק הגדול על הפרדת־הנוחות בצפון התקרב לסיומו.
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 25 | ארה הסוטים שידהימו אותו השש! בו נתקלתי בכניסה לארמון־הפסטיבלים, היה פירסומת לפישעון שביים מנחם גולן, בארצות־הברית: לפקה. במדרגות המובילות למעלה, אל האולמות,
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 26 | במדינה סט!דנג1ים הדגמס רי ח ־ ג ב או 1יברס* טה פעולה נימרצת ננד מיסזגתיות בקמפוסים - ערוגה לסידוק מהלימודים כשניגש שמעון כגן, תלמיד לתואר השני בחוג לתיקשורת
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 27 | תמונות בעניין בלטה דמותו של הפסל אהרון אשכנזי, אשר התפעל במיוחד מציוריה של הציירת חנה מישקינסקי ומהמותה של סימה ארלוזורוב! ,אשר החליטה שברצונה לאמץ לה כבת את
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 28 | 1זזד ^ ע11״1י 0נעל מרחם דויד אמיתי, סוכן־הביטוח של חברת ״מנורה״, שמישרדו במיגדל־שלום. כדי להשיג ממנו את הביטוח, שהוא למעשה חסר־תוקף, נאלצתי לעשות אצלו גם
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 29 | התברר:שבמוסד הכניסו לי מצבר ישן. פעם אחרת הכנסתי את הקטנוע לניקוי־ראש. מאוחר יותר התברר לי שכלל לא נגעו בו. תפסתי את הפרינציפ. אסור !לזוז מהקטנוע בשעת התיקון.
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 30 | הליידי עבדה בלילות מאת ל. בנימין חקירת המשטרה הופסקה באופו מפתיע לאחר שהליידי נתגלתה מזה ימים אחדים מניעות ידיעות למוקד המשטרה שבשכונת תל־אביבים, על הליידי
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 31 | במדינה מישטרה אחר ה ח תונ ה - שימחה ב מי שטרה הס עמדו ליד הספוגית כדי זעשדת את צרביהם, ואז באה חמישטרה בשובם מבילוי בחתונה, ב־ 18 ביוני ,1973 בשעה 3לפנות בוקר,
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 32 | חלבה רובינשטיין מגישה מסכה מצוירת במכחול אני מורחת את המסכה א ^5ז^ן £1£ _ 0 £ £ק־1א 0ו-ו 5ט מ 8 הרגשה מוזרה אבל נעימה-קרירה ומרעננת. המראה מצחיק. פני כאילו
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 33 | שני זוגות יונים את סיפור חייו של השחקן יוסי ידיו, מי שהיד. נשוי פעם לחנה מרון, מכירים כולם. אבל לא קרבה יודעים שכשהוא התחתן עם אשתו השנייה, שושנה, הוא אימץ לו
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 34 | יפה, אשתו הנוכחית של ברון גימילי, מגיבה במיכתב אישי לכתבה של נאורה, בתו של ג׳מיל׳ ,שפורסמה לפני שבוע אמעל׳נד. לכחכוח באבא כזה! אחרים במדינה הזאת. אבל, כשאביך
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 35 | המישפחה מישפחתו של ברוך ג׳מילי, הידועה באורך־החיים שבה. במרכז התמונה, סבו של ברוך ג׳מילי, אשר נפטר בגיל .130 מימין, אביו של ברוך ג׳סילי, סבה של הבת נאורה. את
העולם הזה - גליון 1916 - 22 במאי 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד