גליון 1917

העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 2 | מישן אימפזסיבל בוקר טוב אדון פלפס, אומר הטייפ־ריקורדר, מצפה לן הפעם משימה פשוטה למדי. כל מה שעליכם לעשות, הוא לבוא לתל־אביב (בירתה של מונרכיה לבנטינית קטנה)
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 3 | ממישנתו של מייסדו כד קטן, בד קטן — שמונה ימים שמפו נתן. נב׳ מתוקה־נופך זוארץ (באמבטיה). שקט ושלווה בבתי־הספר סצנה מי ספר שבע. סצנה מי ספר שמונה. 900 דקות.
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 4 | עכש׳ו מו תרלגלות : דיין התנגד להסתערות על מטוס ..בנה יי ת ט ״ ף הפרדת כו חו ת בטטשלח שו אל עוד לפני שהצליח קיסינג׳ר להביא להפרדת־כוחות בין ישראל וסוריה, הוא
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 5 | קריזן התונוובה ״הטוטאלית״ לקעוקשיס קריזן״ השמפו החד ש של ״וולר:״ יי־! 1117111171 פרסום חן ״חלה״ -מוניטין בינלאומי ל ק 1ס מ טי7ן ת
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 6 | לא להיכנע לסחטנות.״ • ״הדרך היחידה שעומדת בפנינו היא שהמחבלים ידעו כי הם ייהרגו.״ עמדה זו נוגדת לחלוטין את כללי המוסר וההיגיון האנושי, ומציגה ממשלה רופפת
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 7 | עשו לכם יום חלבי אחד בשבוע ותחסכו עשרות לירות בחודש. הנהיגו בביתכם ״יום חלבי״ אחד בכל שבוע יום שכולו ארוחות טעימות המבוססות על מאכלי חלב וגבינה. יום חלבי יפה
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 8 | מכתבים פרשת אריק שרון מצורף בזה חלק מעיתון הסטודנטים בטכניון, איפסילון, המעלה טענות קשות נגד אריק שרון. נוכח דעתכם החיובית על אריק כאיש צבא, אבקשכם לקרוא את
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 9 | יעקוב שמשון שביוא לח״ג אבוהם 1יר 3ובוג., :עוין ן יחלוץ נעליו, לשנת ער האוץ ורבזו אפו על ואשור ! ׳ 8הראשון שתבע את התפטרותו של משה דיין, יומיים אחרי גמר מילחמת
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 10 | נגד הפרדת כוחות בגזלן בעד עונש מוות ממשלה עם הליכוד בעד נגד נסיגה בביקעת־הירדן ובסיני מדוע שינתה מיפלגת היונים פרצופה? הפיתרון לתעלומה: כסף ^ ין דפר גרוע מיונה
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 11 | הכיסוי הייקי ד״ר ארנסט ברגמן, מנכ״ל הבנק לספנות, הוא אחד משרידי מיפלגת עלייה חדשה, שהקימה בשנת 1948 את הל״ע. באמצע: פינחס רוזן, נשיא המיפלגה, המנמנם בעת דיון,
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 12 | תייע במומתים להפרבתו. מותר להם לחקור כל עד בשיטות הנמרצות ביותו־ של חקירת שתי־וערב. ובתום התהליך, הם נקראים לסכם את עניינו באריכות, תוך נסיון להפריך את בל
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 13 | 1ד הורגיהם ברגע האחרון קמו הזקנים ו מרחמת הדרקונים ף• כל משא״ומתן ארוך מגיע הרגע, * שפשוט נמאס לכולם. בלב כל אחד מן המשתתפים משתררת ההרגשה: כבר לא איכפת מה
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 14 | • מסך שר סישטוש עד מאורעות מערות • ד ״ן שיסו בכנסת •נדייהתק שוות משתיקים להשתיק מחיר התגמול: שער זה שד השבועון האמריקאי הנפוץ ״טיים״ מבהיר כיצד הסיחו
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 15 | רמת־הגולן, תוכיח מעבר לכל -ספק את הדברים הבאים: • התיאוריה של משה דיין, כי ,,צריך להרוג אותם ולא להיכנע להם,״ וכי רק אם יידעו המחבלים, כי אם ייכנסו לישראל לא
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 16 | ולאלהש תי ק 0 (המשך מעמוד )16 נם היתה כוונה רצינית בכל הדרגים לבצע פעולת־׳החלפה ...ואנחנו היינו חרדים ...ש הזמן לא הספיק בידינו אני, למשל, הייתי מכין את
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 17 | פלמ״ח. דדו הפד להיות מיום עלייתו לארץ עיים שהינחו את בר-לב בבחירתו, החלו לחבר קיבוץ, תחילה בשער-העמקים, אחר -לשונות רעות ללחש, כאילו יחסי החברות כך בעמיר, משם
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 18 | סי כו םפסט ־ ב ד?אן: יהודים, ת•! ופוליטיחאים היהודי מארי דחה נאט, השחקנית הטובה ביותר של הפסטיבל, עם בנה דויד ובסרט הדי הנשף, זיכרונות של בעלה הבמאי מישל דראך,
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 19 | ז, על הופעתו בצד זיאן־סי ב מונ ח ואני דיפרה, בסרט עז הנוכל סטאוויסקי ׳מניה מזדקנת. גם אם הטיפול בנושא לא היה מעודן ביותר, הנה עצם הנגיעה בו הלהיבה את הביקורת.
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 20 | במדינה (המוש מעמוד )12 השלום באו מאות חברי־קיבוצים. באסיפה מורדות העיירה ונעו לכיוון בנין המוע״המובלעת״ ,נראית לו כתימרון של צבי האחת ׳נאמו ראשי הליכוד, על חמש
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 21 | הנשואין התנוצצו נגדר שג נסאות טואלט הנ שוה התנוצצה בגלל גרב ]״לון משומשים נעבור כמה שבועות הגיעו ההורים שלו אז הרגשתי ני משהו לא בסדר אצל קלוד, אבל השבתי שעם
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 22 | אונה נמצא שוב בנקודה שאתה שונא, אבל לה אתה זקוק בדי לפבן־אדם עול כמו תוקפים בקו-הגנה. אותך חזק, וחזקה ש תדע כיצד לפעול כדי להשיב מילחמה-שערה, או למנוע את פני
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 23 | ״אמרגן לאמרגן ־ זאב!״ כו 1גסתבו מהמילוומות מאחזר׳ הקרעים המתנהלות סני1כ שני פ ס טי ב לי ם אמרגן דישי אמרגן פלד ׳האופציות — ״התחמקויות אלו נמשכו עד מחצית חודש
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 24 | מס ע ה אגרג אז טים (המשך מעמוד )12 עניק לנפגעים את ההגנה. ואבן, בהשיבו למתווכחים, תמך שפירא עצמו במחמירים. הוא הגדיר את הנוסח שהובא לכנסת כ* ״שיבוש״ ,פשוטו
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 25 | חיינו באמ רי ק ה (המשך מעמוד )23 שרעבי, להקת הנשמות הטהורות, מיכל טל ויזהר כהן. ב־ 3במארס 74 הודיע אהרון שריג לאמרגנים : ״הריני להודיעכם כי ראש־העיר נענה
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 26 | ך* ממונה על המכס והבלו, דויד יפלה רתח מכעס. ן \ הדינים־והחשבונות ׳שנערמו לפניו הביאוהו למסקנה חד־משמעית ביותר: משהו רקוב ומושחת בממלכתו. אי־יסדרים סתם, עוד
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 27 | האחנו־ ביקש -קול אישר 60 ליון למלון מיותר חפיתגם גורס כי הכל שווים בפני החוק, אבל יש כאלה ששווים יותר. כשמדובר במשרד־התיירות, מתאשר כלל זה עוד יותר, בעיקר אם
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 28 | 10 חודשים אחו׳ נישוא׳ ארי המשותק עם נערה בריאה וינה, מנהל ן יה חושך, ורק אור הירח וה- כוכבים קרץ לנו, והמקום היה הלומי. אלי היה בזרועותי כתעוק, כש ראשו על הזי
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 29 | הזוג ח״־מישנחה נורמליים ־ מכר הבחינוח משותף. ככל שהאהבה פרחה וליבלבה יותר! ,כן הייו אתרי־הטיולים רומנטיים יותר. ובחיפה, יעיר־מולדתו של אלי, לא חסרים *אתרים
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 30 | במדינה־ ¥31 *111 העול חינוך 4947 ת*ב 1ו ת ללא ביסו הבטיחו קורס למתכננים, 7א קיימו את המובטח — אף דרשו את שכד־הזימוד ״המחשב — מכשיר העתיד הקורם במחשבים מבטיח את
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 31 | לצאת ערומה כי שם היו מכוניות עם אנשים, כולם זוגות.״ כך סיפרה בעדותה גילה לוי (שם בדוי) שהתלוננה על אונם, בחקירת המישטרה, ועל כך חזרה השבוע גם בפני בית־המישפט
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 32 | במדינה לחתנים, למח 1ת ני ם ולכל האירועים חליפות ב גי ר ב״יאי עווס?ו\?£0/ומ1£כ (המשך מעמוד )31 ובכל אמצעי. עתח בא מחקר מדעי, פרי עטו של ד״ד דויד ליבאי, מבכירי
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 33 | 1.0־ים זה לא הכל יום־העצמאות ה* 26 של מדינת־ישראל היה דבר טוב מאד, למי שזוכר. אבל בייחוד זה היה טוב לזמרות חווה אלכד״ שטיין ואילנה רוכינא, שמייד לאחר חגיגות
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 34 | הפא קי רי ת י• פיון חיי הוכיח לי בבירור, שמיצו* 4 / /רים היחידים שאני מבינה ואוהבת הם החיות. כל מד שניסיתי לעשות עם בני־אדם — נכשל.״ אומרת הלן ברמן מתוך הכורסה
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 35 | ד״ר לפילוסופיה שעבד באוניברסיטת פנסילבניה׳ היה אדם נפלא, שהוריש לי את האהבה לחיות. שום חיית־רחוב שאספתי והבאתי הביתה, לא נתקלה בהתנגדות. ועם האהבה, באה גם
העולם הזה - גליון 1917 - 29 במאי 1974 - עמוד 36 | מספר 1917 :מחיר 3.00 :ל״י ח, ניסן תשל״ד29.5.74
חזרה לתחילת העמוד