גליון 1918

העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 רוקנו שד שו־חינון־ כתלמ*ו
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו -- האוכל הוא מזונו של האדם ד״ר מ. זוארץ (אלול תרפ״נו, בשעת הסעודה) הנר קינחגיו, שלום. קצת לא נעים שאדם דסטרוקטיבי כמוני יכתוב מכתבי-תודה,
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 4 | ״משחרר צפת״ ,ושהוא גם אזרח־כבוד של העיר, שלא להשתתף בטכס־האזכרה שייערך ביום השלושים ל רצח תלמידי בית־הספר של העיר במעלות. מבק שלהחזיר אוג דהלא רי ק תיגווןיך
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 5 | פרסום דיר יעקבסון כמה פעמים י כו ל? 7 בסכין הגילוח דיפלומט״- אתה כול להתגלח הרבה פעמי ועוד בעם... 100. - 4ל־י ...ועוד ב מב צע מ חי ת ה מו ל בכל יום תסופק
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 6 | מכת בי ם שיטח חריגה ״ העולםחזה ״ ,שבועוןהחדשותהישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אכיב, רחוב הרליבד ,12 טלפון .260134 תא־דואר י . 136 מען מבדקי: עולמפרם .״הדפוס החדש״
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 7 | בוג ר ת !!ומינית רבו!ו• מ ק צו ע מעניו ומ שתלם ומ שכת ההר שמה לבתי ,,ממשלת ״ לאחיות מו ס מ כו ת פית-ספר לאחיות ילין, ליד כי״ח הממשלתי רמב׳׳ם, חיפה, טלפון)04(
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 8 | א 1111י ם 0לאן באמת נעלם יגאל אלץ, שעה שכל המדינה חיפשה אותו י שליחים מטעם פינחס ספיר ויצחק רכין יצאו לחפש את אלון בקיבוצו גינוסר, בביתו אשר בירושלים המזרחית
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 9 | משה דיין 8איך משפיעים ויכוחי הטלוויזיה, מסוג בונזראנג, על קהל־הצופים? על כך יש ל- מננ״ל רשות־השידור, יצחק ליבני, דיעה מקורית .״אחרי כמה ימים אין איש זוכר מה
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 10 | מכת בי ם מילחמת תרבות ״העולם הזה״ ,1914״תרבות החרא,״ מיכתב למערכת עול קורא מנווה-מגן שחתם נשם אחד העם, על אלוף־מישנה מ היל־האוויר שנהג במכוניתו, עי שן סיגר
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 11 | אילו הורכבה כך הניבחרת הלאומית ל בדנ רגל ־ ל א היתה מסוגלת להת מו ד ד אף עם ליכטנ שטיין הרבץ במיעוטו ילו התעוררנו בוקר אחד לפני חודשיים ומצאנו \ 4שיש לנו
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 12 | במדינה ך* הראשונים שפרשו מממשלת גולן ן דה מאיר היו שני הדוקטורים. שרי המפד״ל ד״ר יוסף בורג וד״ר יצחק רפאל. בעוד שכל חברי הממשלה הקודמת ישבו במשך כל ישיבת
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 13 | וסגנו אלון עלה אהרון אוזן אדיר- המידות, בחולצה קמוטה מחוץ למכנסיו. אחריו שולמית אלוני, אשר נדמה היה כי יותר מ-שהתרגשה למינוייה כשר, שמחה לעזוב אח המקום בו
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 14 | במדינה כשתבוא בנמל אילת הכנסת המ־זנוו היה מלא המצג החדש נבגסת עדו? זנסן את הדיאטה ש? הח״כים ״המנצחים האמיתיים במאבק הפרלמג־טרי ׳הקרוב יהיו בעלי מיזנון הכנסת,״
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 15 | ו ה גי ד ה משול ריקליס בצרות איל־הכספיט הישראלי-לשעבר, משולם ריקליס, ניקלע לצרות צרורות, והכל בגלל ניסיון לבליעת חברת־ענק נוספת. ריקליס הוא כיום יו״ר
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 16 | השבוי עמירם גיא קופץ מדלת המטוס, רץ לעפר הקהל - להורי סופר־ססאר, הורי הרקולס וה״יהודוך׳ — במדינה (המשך מעמוד )14 מליאה, נפוצה האגדה כאילו נוכחים זז־ח״כים
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 17 | מ ב קו המורם הזה בודק מה מתרחש מאהוד׳ מבור מודעות המסג, המציבות את העיתונים ״א״ 1א 3פח ך* תפשט, תישאר עם תחתונים,״ ״ 1 1אמרה הנערה. היא היתד, שחרחורת, חמודה,
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 18 | 71ד 1111ן ן חכות לטיפולה המסור | | של המסג׳יסטית ב־ מכון־העיסוי יפעת. היה זה העיסוי היחיד שלאחריו זכה מבקר העולם חזה ברעננות ממש. (המשך בעמוד )17 חשמלי.
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 19 | התרעננות, הוא עלול להתעלף באמצע הטיפול. ״בכלל, הטכניקה של מסג׳־להתרעננות או של מסג׳־להרפייה — שונה לחלוטין. אינני חושב שיש אפילו אחת מבין הצעירות העובדות
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 20 | ־ במדינה (המשך מעמוד )16 וסוריה אינן רוצות ואינן יכולות לזוז בלי השתתפות הפלסטינים. הפלסטינים עצמם חלוקים בדיעותיהם על כך, כשהם נקרעים בין הרצון לקבל לידיהם את
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 21 | 01811*11 \דם זב*1ס דעה מופיעים כמה מיספרי־טלפון, וכן שמות פרטיים כגון איציק, צביק׳ה וכדומה. אך הפונה אל אחד הטלפונים המצויינים, יופתע להיווכח כי לא יקבל כל
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 22 | ס עיסוי או גירוי ת שבץ הננו לסה מאוזן : מאונך : )1עיר־קייט בארצות־הברית ! )5אחד ממצבי־הצבירה ; )7גידול מלאכותי של חיידקים! )11 בליטה בקרש בצורת שן* )12 מין דג!
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 23 | טלוויזיה צליש שרת ל ד ארצי מגיעים להדסה, להראות להם כי אפשר להתגבר גם על נכות קשה בזו. רותי טוענת כי היא סולדת מכל הסובב את תפקידה החדש .״אני פוחדת מכל העולם
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 24 | מי לחמח הסוכני םהחש אי, (המשך מעמוד )21 אליעזר רוזנברג, ואילו בעליו של מישרד אינטונשיונל, אלי בלאו, טוען כי רוזנברג קשור עימו בתחום אירגון הקבוצות. רוזנבת הוא
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 25 | במדינה (המשך מעמוד )20 לעורך־דין הלל אשכנזי. איך אפשר לא להאמין לאנשים כאלה? לכן רשמתי את בתי, והכנסתי לבנק 5000 לירות, כפי שנדרש ממני. זה היה עוד לפני הבחירות
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 26 | קומת! לרעוד בוונציה המכס (סטודיו, תל־אביב, אנגליה) :מגרש־השדיס וגל-חסדים המוסרטים שהוליד אחריו, נראים היום כגורמי־אופנה. האמת היא שגם הם תוצאה של רוח הזמן,
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 27 | סוט פורנו־ פוליטי מסעיר את העולם ך* איזו זוועה אפשר עוד להדהים 4בן־אדם שהדייאטה היומית שלו מספקת לו שמונה קרבות-אוויר לארוחת בוקר, שואה לארוחת־עשר, מילחמת־התשה
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 28 | המיטמחה הלוחמת - 13ק 4נסיורה: ע ל הי ח סי ה מ עו ר ע רי ם בקרבהק צו נההבכירהשלצה ״ ל שאפתנים בינריח גנוז: המיפקדה נגנבה בראוי. ואשיח הקריקות שפיו: בכל מינוי
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 29 | קרב, גם כשהיה זקוק לד״ היא לא ניתנת לו. בשיריון, לעומת זאת, לא היתה כמעט השיבות לתהילה האישית בקרב עד למילחמת ששת־הימים. המפקד הבכיר הוא שהיד, שוקל וקובע, מי
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 30 | שאפ תני בצריח 8 23693410 823693*4106 1 * 0 1מ 0112נמןו3כ 1מ 6נ 0$ס * 5 6 0 6 1 7 2 3־0 יחן -ארץ 1000 האיים מציעה לך את כל תענוגות אירופה בחצי מחירו אוצרות
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 31 | במדינה חיבוך אקו־ח־ס בגן וגב ־ ת ־ הספר העירייה מנהיגה שמירח התנדכותית — ההורים מתעצלים, מעדי8ימ שומרים• השכר את פני הילדים הבאים בימים אלד, לבתי־הספר, מקדם
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 32 | יום שכולו אוליביה יום של הרגשה רעננה, נפלאה, שעות רבות של ניחוח עדין האופף אותך לאחד הרחצה ב׳אוליביה 24׳. ׳אוליביה 24׳ הסבון עם התוספת המיוחדת של ־דס חומר הפלא
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 33 | לנהל את תיאטרון היור ש ל בי תקר או ס אשת־בשורה אני לכם מיום. ולא סתם. נולד להם. בן. במזל טוב. ג׳וזי ושמוליק קראום הפכו בשבת אחרי הצהריים, בשעה טובח ומוצלחת,
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 34 | מרוב יפהפיות אי־ :שר היה לראות משפנטס טי איך שתיאמתי עם ( <₪קיסינג׳ר בעניין הפרדת־הבוחות בגולן,״ חייך ינוקא בסיפוק, בפתיחת תערוכתו .״הסכמנו בינינו שההפרדה
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 35 | עם עליזה ה״פייטר״ של הצנחנים הפך להיות אדם המחפש שלום, שלווה ונשים יפות! ״מה שלא יקרה,״ הוא אומר בפתיחת תערוכתו החמישית ,״האשה היא תמיד העיקר בציורי.״ עם עדה
העולם הזה - גליון 1918 - 5 ביוני 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד