גליון 1919

העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון: ד״ר מלכיאל זוארץ ו״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנון מרמרי, קובי ניב, אפרים שידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 חיל האוויר פעל בדרום לבנון
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו ברוד שלא עשני עיסה ד״ר זוארץ (בפגישה עם מק־דיזל גדול) מיומנו של מתנחל 06.00 הבוקר עם הנץ ד! ^3ת! החמה תקענו אוהלנו בעמק המש קיו* על הר
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 4 | לפיתחו יבואו לכיתו שכצחלה. ,החלים לפתוח לו לישכה פרטית. ס תו ד ש חו ר 3ין רבין לי רי ב? ת 11 ! 1ן. ך א בן דחהאח היחסים בין ראש־הממשלה יצחק רביז לבין שר־ההסברה
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 6 | מכתבים היגון• מעודד הלהלה ״העולם הזה״ , 1915״רב צבאי מטיף להריגתם של אזרחים״, תגובה על מאמרו של סא״ל הרב אברהם אביזץ (זמל) ,בחוברת ״בעיקבות מילחמת יום־הכיפו-
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 7 | $*11)110 43 ^ז 0ק \1 £ 0ז השמסו הקיוצר על בסיס תמציות צמחים מ חס י על וחסכוני זז. ע א סי? ס ן • >01ח 3ו- 81ז * ;0וזז 3ו!$181 גווו !0ן השלם הזה 1919 ובריא!
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 8 | אוירה של טרוירה סריגי טרוירה קלילים ואווריריים מגעם נעים שומרים על צורתם קלים בכביסה מתיבשים מהר אין צורך בגיהוץ מכתבים בתים בלוד ״העולם הזה״ ,1918״דירות
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 9 | יגאל אלון הגיע למישרד־החוץ תחת ענן כבד. אך הוא יכול להפתיע את המדינה ח 1ע מ 1ו ז *•11 נן ככד רובץ עתה על מישרד־החוץ. ייתכן שמעולם > לא היה נתון במצב־ביש אומלל
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 10 | א 1111יבו 9תעשיית־הבדיחות על סגן ראש־ד,ממשלה ושריד,חוץ יג׳ אל אלין משתוללת כהילכתד, בימים אלה, ומזכירה בהיקפה את הילולת־ד־,בדיחות שהילכו בזמנו על שר־הדתות
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 11 | במדינה העם ח״רים א׳נם צריק־ם ד 1א) 0 האם מזתר דרמטג״ד במדיגה דמוקרטית 7גהל תעמולה בנושאים פוליטיים? ״חיילים צריכים ללחום, לא לכתוב!״ אמר הדוכס מוולינגטון,
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )11 רמטכ״ל החדש, היו הנול !מודעים לכך. מוטה גור זכה במינוי תודות ללחצו האישי של משה דיין, יערב סילוקו ממישרד־הבטחון• למעשה מנע דיין מיור־שו
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 13 | ר ב !,מחכה דניכ סו! פמת״המילוומוה נשאה את המלה שיצא לביקור !במדינה זרה. בהתקרב הספינה אל הנמל הזר, ירתה מטחים מכל לועי־תוחחיה. הדבר בא להוכיח שקני־תותחיה כבר
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 14 | > ודאטרון סולן מיקי פלד־דבמו הפקות עמי ארצי ניו-יורק מצוגיס _ : בחסותשגר־זל בדדל.בישראל מרמיגלפרנוסדורזברנקו אסטחד וי לבר טו הזמר הדרום־אמריקא• ותזמורתה דעת
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 15 | במדינה מיפלגזת ד?.ר 3עלג שו ר ?התגח 7ברממ״דוגודן או 7א? הדוב בקיבוץ הארצי ש 7מפ״ם אומר? :א1 להתנחל או לא להתנחל ו כימעט בכל המיפלגות סוער הוויכוח על נושא זה.
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 16 | בוק 5בסיווה המיטפחה הלחוחת - ע ד הי ח סי םהמ עו רער , בקרבהק צונ ההבם ־ ר ה עול צ ה ״ ר ״לא הייתי מעוניין לעמוד כקשר עם אדם שפשוט לא יכול היה לומר את האמת!״
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 17 | כדי לשכנעו בצידקת דרכו: ולמנוע את ד,עלאת פרשת טליק בפורום פרלמנטרי, כפי שהתכוונה האופוזיציה לעשות. בין השאר פרש בר־לב בפני בגין מכתבים אישיים שקיבל בעבר מהאלוף
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 18 | חוות]׳ פסטיבל הפל ירח תן בלגיה שביריד המיזרח בתל־אביב, ליפתח־פלמ׳׳ח זאבי, בנו של רחבעס (״גאנדי״) זאבי, מי שהיה אלוף פיקוד־המרכז. יותר מאלפיים וחמש־מאות אורחים,
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 19 | ה ה \ 1ו 1״ 1תת־אלוף (מיל ).דווי־ | | 1 1 די, לשעבר קצין־צנ־חנים ראשי ומלוחמי־הצנוזניס המפורסמים, בתלבושת אזרחית ושיער שהלבין. הזאבים מארחים רחבעס (״גאנדי״)
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 20 | במדינה בהחזקת סמים וכלים המשמשים לעישון״ סמים, על-אף הכחשתה הנימרצת. היא טענה שאין לה מושג כיצד הגיעו פירורי״ החשיש לתוך הפח שלה. גם גיסים חמרה, האורח, הכחיש
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 21 | מונה כאלף רבנים, לא פחות, קשור עם ועדות־הסינט האמריקאי השונות, ואנשיו ׳מהווים קבוצת־לחץ יעילה במיסדירונות הקונגרס. מילתם — לאו מילתיא זוטריתא היא. מאחר שגוף
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 22 | בכל יום חמישי הגרלת מפעל הפיס הפרס הראשון 250, 0 0 0 x2 ועוד אלפי פרסים אחרים מפ על הפיס מחזור מם׳ 33 שנדחה משבוע שעבר יתקיים השבת מיני מו ם הפר ס הראשון
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 23 | בלמ ״ ח (המשך מעמוד )19 בכירי אמני ישראל וחגיגה של וזבו־המה — הכל בעת־ובעונה-אחת. אפילו האולם רחב־הידיים של הביתן הבלגי ביריד, שם נערכה חגיגת־הנישואין, היד. צר
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 24 | שוטר בשער במיגרש בית״ד ירושליס במישחר! הראשון;גד ה9ועל 5״ת ** £ט׳ורפים ״ 1״פסיכופאטים פוש / ]//עים פליליים פוגרומצ׳יקים אלה היו ירק אחדים !מהכינויים להם זכו
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 25 | מהומה באיסטנבול התפרצות אלימה במיגוש־כדווגל באיסטנבול שבתורכיה בשנת ,1965 גרמה לעשרות פצועים ונפגעים ולפאניקה המונית בקהל הצופים. למרות זאת נמשך מישחק־הכדורגל
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 26 | הוצאות כספיות בלתי- צפויות עומדות לגרום לן לעמוד בפני מצב מביך. אל דאגה: אומנם המצב קשה, אך אתה תיחלץ ממנו בכבוד. בעתיד היותר רחוק צפוייה לך צעיו 2במרס - דה
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 27 | קולנוע י ש\ כוכב ב>נונ> שחקנים 85ק״גסקס לבחורה שגובהה קצת יותר נד 1.60מ׳ ומישקלה הרבה יותר מ־ 80 קילוגרם, קצת קשר, לחלום על קאריירה של פצצת־מין. כך אומר
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 28 | שי דן בן־אמוץ #ם עצמו ״אדם הרואה בחייו ערך עליון ח״ב לשקול היטב אם לא הגיעה השעה להימלט מבית המשוגעים הזה...ולהסתפק בקיום במקום אחר״ אומרים שסיפרו חחדש של דן
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 29 | • האם גיבור הספר מבטא את השקפו־ 1 תיך /־ מונופול. החייל הצעיר שלד, רשאי משלו על בעיות המילחמה והדור לכתוב את האמת כפי שהוא רואה גם אם הוא יכתוב על בעיותיהם לא
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 30 | 0מאדה אטומית 0 1 0 (המשך מעמוד )29 אטומית ו״תמות נפשי עם פלישתים״. • אם באמת הגעת למסקנה בזו, למה אתה לא אורז את החפצים ומסתלק לניו־זילנד, הנראית בעיניך
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 31 | במדינה תנ 1ע 1ת ת ד או תי השדה 1צחה ה:ער טבע 7פגי 17 שנה — חהגצחה המובטחת 7א התבצעה עד חיום 82369311106 יובל אברהמי אינו מסוגל לשכוח את התמונה שבנה
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 32 | ^ בדרך כלל בעלי מארגן את עניוי הכספים אך הרעיון הזה היה דוקא שלי. ותארו לעצמכם ־ אין לי אפילו חור בתקציב... בק שתי מהבוס שיעביר מכל משכורת שלי 50ל־י לחשבון
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 33 | ^ 0 הווולת אפיל! הדימיון הח״כ, הגרפיקאי והבוטיקאית אני היום בענייני גורל, כפי ששמתם בוודאי לב. הנה, זה מה שקודה לדליה ׳פרידלגד, למשל. ירצה הגורל, יוד,ידיד החדש
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 34 | דוגמנית יפהפיה נעצרה בשבוע שענו כחשודה בפריצות וחל ״ ז בי 11׳ מחרון ם רח 1ח דלת וחמקה פגימה. כעבור שניות -שבה והגיחה מתוכו. בידיה נמצאו עתה 1600 דולר שלא היו
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 35 | להדדי מלון פלאזה. מ׳ הגבר המיסתווי שבילה איתה בחדרה? 11111191ה ך!!11ך 0 1כך ניראה רחוב הירקון ב־ 1 1 1 1 .1 1 #111 1 1 1 /1 1 /1תל־אביב ממירפסת החדר שבקומה ה־
העולם הזה - גליון 1919 - 12 ביוני 1974 - עמוד 36 | כ?ספר 1919 שנה 38 ^556 המחיר 3.00 :ל״י ב״כ סיץ תשל״ד12.6.74
חזרה לתחילת העמוד