גליון 1920

העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 1 | המחיר 3.00 :ל ״י כ״טפיון תשל״ד19.6.74, ביקור ]יבשו במרחב מספר 1920 שנה
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 2 | המדינה ר.־51 מאז ומתמיד שאפה התנועה הציונית למדינה אמריקאית משלה. אבל זה לא- כל״פך יצא. הציעו לנו, הטיפשים; את אוגנדה, או ארגנטינה, או ישראל, או מדגסקר —
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 3 | --מ מי שנ תו של מייסדו התפוח לא נופל רחוק מהנץ ד״ר זוארץ (בשיחה עס בנימין זאב בגין) חידון טשטשת: קח כותרת הטייס אסף מטוס שנחשב למת . ונתגלה בשבי המצרי -נושא
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 4 | אות לבאות. קודם־לכן הודיע בן־פורת שיתפטר, ויפנד. מקומו למועמד הבא של המערך, שגם הוא איש רבין. כתוצאה מכך עשוי הייצוג של רפ״י לגדול, במיקרה שמישהו אחר ייאלץ
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 5 | 113 שיבה 1 0 ,0״ מענק מידי עד 1,000ל״י הצמדה מלאה על הקרן ועל המענק. ריבית. פטור ממס. שיא של הכנסה. בנק$לאומו דייסוראז בעיסג הבנק הצועד ע הזמן פרסום א. טל
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 6 | שפונות הדרום. מישרד-האוצר אישר תקציב מיוחד לבניית מיגרשי מישחקים וטיפוח גינות נוי ככל רחבי העיר ההומיה. טחונים שונים נמפר שראשי עיריות רבים כארץ, שלחו ־נציגים
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 7 | אכן היא ממש נהדרת. והעובדה לכך - המשלוחים הראשונים של דגמי לנצ׳יה נחטפו בן רגע. ואין זה מפתיע. מחיר כל העדויות מראות כי הלנציה הינה הקניה הטובה ביותר בארץ.
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 8 | מכתבים ההנייה (המשך מעמוד )6 לכולנו, אכל באופן מיוחד יה הציין לחברו של ההייל המוכה, וכעוברו ליד משרד הרס״ר לא יכל היה להתאפר, וצעי, כהכטריה לעבר השוט־ריס — ״יא
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 9 | א 1שים י האופוזיציה מגלה רוח לחימה בראש־חממשלה יצהר, רביז׳ במיזנון־הכנסת כמו ב־אולם־ד,מליאה. האופנה החדשה היא הפצת בדיחות על רבין, כשהבדיחה האחרונה היא : ״רביו
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 10 | תמרורים נולד. לאחר שלוש שנות הריון, מדריך־הטלפונים של תל־אביב והסביבה. בחלוקת הספר, שהיו לו שני אבות, שרי־התיקשורת שמעון פרס וגד יעקוכי, הוחל בשבוע שעבר. נולד
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 11 | 10351 הפצצה האטוסית הערבית אפשרית בעתיד הקרוב *** ו 8דבר אינו מפתיע בפרשה זו, מילבד האפתעה עצמה. עינית כה זול, עד שתהיה בהישג־ידה של כל מדינה קטנה. יהיה זול
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 12 | במדינה העם עמים *רוד״ם ופיטו־׳ה ש חור ה החלומות היו יפים — והיקיצה היתה פתאומית אין לה אף בעלת־בדית אחת בעולם מילבד ארצות־הברית, וממילא אין לה בל אפשרות להתנגד
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 13 | הנושא והבעיה אינם חדשים. במחקר שהוצא לאור על-ידי המכון ללימודים אסטרטגיים בלונדון ב־ ,1971 כתב המחבר פואד ג׳עבר * ,בין השאר : ״אילו היתה מצריים ניגשת לתוכנית
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 14 | והגידה איזהו הישראלים והקזינו בקורפו גיבור? ישקיעו כ״ 2מיליון לירות בסך״הכל, יהיה בידיהם קאזינו על כל ציודו ומומ חה גרמני בעל-ידע. החל משא-ומתן והחלו נסיעות
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 15 | טיוטוו ..הענישה ה!?״ריח״ עדיין ממשיכה להתקיים בצה־׳ל חיי לי ם רצים בעונש דואר דו־ח יסקוב * <6חלקת חיילים ניצבה ליד המשאית הצבאית, באחד מבסיסי צה״ל בביקעת
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 16 | לטכם־הפרידה, בחליפה אלגנטית כהד. וסגורה — כל זאת, בתוך 25 שעות. שר־החוץ יגאל אלון סיפר בגאווה בי ילדי ירושלים יצאו בספונטאניות אותנטית לרחובות כדי לקבל את פני
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 17 | * 1 * 0 1 1 1״וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עשן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק״ (שמות כ) .תחת לגובלן של מארק שאגאל בכנסת נערכה
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 18 | • השתעה 11 הצרויות בלתי ׳שגרתיות ברמח בינ ל או מי ת 242326־ 03 כולל ׳שבח. ; ג מי פ׳׳זי * יו ת מו ד /י׳ בחזרה צעירה מחפשת גבר רציני... ^ דוני נשוי או רווק?״
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 19 | ביקשת שיתקשר בעוד דבע-שעה, אז תוכל למסור לו כתובת חדשה. המשכנו בשיחה. העפתי: מבט לעבר הכרטיס, עליו היה רשום שם הלקוח ו־מיספר־הטלפון שלו. המישבצת המיועדת ל
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 20 | המיטפחה הלוחמת- נ ח; 6מ רוו ה עד היחסים המעורערים בקרב ההצונה הבכירה שד צה״ ל הב1ים חח!וגיס ך* תחילת שנת 19<>0עמד ד,אל>ף 6שמואל טנקוס לסיים את •שירותו כמפקד
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 21 | יש מאין. זק הצליח לגייס תחילה רק בודדים מאנשי הפלי״ם. אליהם הצטרפו יורדי־ים אזרחים, ואנשים שרכשו את ניסיונם בצי הבריטי במיילחמת־העולם־השנייה. נראה היה
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 22 | טלוויזיה את חלקה הראשון של מסיבת־העיתונאים הם החמיצו, כיוון שלא הספיקו להציב את מצלמותיהם. כאשר מחו בפני נרקיס על היחס לעיתונאים, וכשניסו להסביר לו שבגלל
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 23 | הנ קוו ת בטלוויזיה הלימודית הלוהש 1011009 מ דינ ח י שראל חשבון הלושנורו! ם נפעל ס ע• סיס קוד ויינו ת ותק חלקיות תוס׳ משפחה ח.0 9בטחו! *אח יגאל ל בי ב **
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 24 | דו״רו לסקוב עלון־מידע על מאמ צי ה תנו עהלהקמת גוש פרו גרסיבי מלוכד _ הופיע ונשלח לחב רי ם. חב רי ם ו או ה די ם שלא קי ב לו א ת העלון — מתבק שי ם לפנו ת לת.ד ,
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 25 | נחום באשונ בן דאם גוצויה ודאב יחון׳ ,נולד בישואד. אחיו הבבוו־ נקבו מעבו לגדו, והוא אולץ ל שות בצה״ל כל מיני אנשים אחרים. ביקשתי שיביאו אובל לילדה, שבכתה מרוב
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 26 | תע שיות הה־כרזין ח <3$02 6 03*13030 חס* 540511*0*7, 1־ 4ז2>0ן$6ס 1(6 503ס* 11*0**020$$ •*000$ £ 0?1*7, 1/6־700 3?3 7 0רר\*210 00׳{*501 יו 11סץס | ח 0תזס 3 $זק
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 27 | כן קיבלה חפצי-אמנות מסוחרים ברחבי העולם, ביניהם במזרח־הרחוק ובאי באלי שבאינדונזיה. אחר מכרה את מכוניתה, ובכסף פתחה את הגלריה החדשה. אהכה ואירוטיקה חד־הם .״הדבר
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 28 | ״אני הילד המכוער של המחאה הישראלית!״ אומר המשורר בן ה־40 הטוען שהוא מוחרם בו.לל הביקורת הפוליטית והחברתית שבשיריו כניבדל. מאנשי האידיאולוגיות, שתגובותיהם לאתגר
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 29 | המעש. כשלח״י התפרק, הצטרפתי לבנק׳׳י. הייתי שם שנתיים. אחרי מישפט הרופאים ניתקתי כל מגע עם בנק״י. הייתי פועל־דפום. אחר־כך הצטרפתי לגרעין של השומר־הצעיר, במיסגרת
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 30 | כסף זה דבר רציני, ואת זה אפילו את יודעת. אלא מה ז אינן יודעת ליישם את ה־מישפט הזה בחייך. מניפת הביזבוז שפקדה אותך באחרונה, תביא, בסופו־של דבר, לתוצ21ב מרס ־
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 31 | מז * .ועסקנית לסבית נודעת, התלוננה על כך שהיא מתקשה למצוא את מקומה בקהילה היהודית, בשל סיגנון חייה המיוחד. סיפרה רוז :״רבות מאיתנו רצו לערוך את ה,סדר׳ ,אך לא
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 32 | הליידי עבדה בלילו ת מאת ל. בנימין חקירת המשטרה הופסקה באופו מפתיע לאחר שהליידי נתגלתה מזה ימים אחדיס מגיעות ידיעות למוקד הכשט־ה שבשכונת תל אביבים, על הליידי
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 33 | החיים ניתנו במתנה הנה, כאלה סיפורים אני אוהבת. אתם מוזמנים לאהוב את הסיפור הבא כמוני. שילשום, כלומר ביום ראשון, בשעה 2בלילה, ירדה מהמטוס שהגיע מניו־יורק,
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 34 | קולנוע טגן הווולס חו ה <920 סרטים ת ע לו מתהגלגלים הגנוב׳ פילים ואברהרד קרונהאוזן הם אנשים רציניים מאוד. שניהם בעלי תואר דוקטור ומאוניברסיטת קולומביה, שניהם
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 35 | רמשים. חיות־בית שונות אחרות חולפות בפני המצלמה. עוד סרט חקלאי? כלל לא. ברקע ניראים שלושה היאקדחנים׳ מתקרבים ברכיבה מאיימת. למי שלא ניחש עדיין, זוהי
העולם הזה - גליון 1920 - 19 ביוני 1974 - עמוד 36 | המחיר: סס׳גל״י הפורחת באמצעות השרשת הקטנות ;״ט £יך ן ו/של״ד19.6.74
חזרה לתחילת העמוד