גליון 1921

העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 1 | חחמשלה מו המינזצאיס יימע 1החס1ייו שזי ועד ת החקירה מבעת המס !7נה: דייו 11 1 ב מ עלו ת - הגלויים
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יגל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 מצדים מכחישה הקמת מו
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 3 | --מ מי שנ תו של מייסדו --מי שאורח בערב שבת — אוכל בשבת. דו ק טו ר זו אר ץ (בקבלת־שבת המלכה, תר״ט) אלה הם חייו (מיוחד ל״ 2 0 0האיץ, כמו לכל העיתונים במדינה)
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 4 | הסיפו ר האמיתי: פ רו ע עו כבה הרכ סז־ ה אווי רי ת נזיר ! 110נדרש ל כ רו עאתהשטר ממשלת ישראל הבהירה לנשיא גיכסון כי לא תגלה שום נכונות להמשך המשא־ומתן עם מדינות
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 5 | בינלאן מי ל7ן 1ס ח 7׳ 17זתה שיער פר סו ם
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 6 | מכתבים קיפוח עצום דו״ח לסקוב אני, שמשרת ככר מעל שלוש שנים שירות חובה, מרגיש קיפוח עצום. איני בבין כרוע צריו אני לתרום שלושה או חמישה חודשים נופפים למעו המדינה
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 7 | עוד רעיון מקורי וטעים ל״יום בלבך עשי לך ״יום בלבן״ לפחות פעם בשבוע, ותוכלי לחסוך עשרות לירות בחודש. ״יום בלבן״ מגוון את התפריט. ומעשיר את ערכו התזונתי בעזרת
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 8 | תמרורים נולד. לגרפיקאית צידה מנופי ולבעלה, הפזמעאי דידי מנוסי, ,46 בן ראשון, אחרי שתי בנות. נחוג. יום הולדתו ה־ 50־של אלוף (מיל ).עזר וייצמן, בן־אחיו של נשיא
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 9 | ,00£שרה?״ הרא ח״ם אדול לשולמית אלוני 3לפחות בדבר אחד הו לך סגן־ראש־הממשלח ושר- החוץ יגאל אלון, בעיקבות דויד בן־גוריץ. כדי לשמור על כושרו הגופני צועד אלון מדי
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 10 | האשים מאחח־י התדמית כתבה ראשונה בסידות דיוקנים פוליטיים מנקודת מבט אישית כעבור פחות מחודש פרצה מילחמת יום־הכיפורים, והבחירות לכנסת נדחו ליום האחרון של . 1973
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 11 | כאשר נפתחו הקלפיות בליל מסילווסטר׳ הסתגר כי שולמית אלוני זכתה ב*35,023 קולות, שנתנו לה — יחד עם עודף קולות של ל״ע — שלושה מנדטים. הבלתי־אפשרי הפך עובדה. אך
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 12 | תנו ע ת מרי פי רוז גרעיני ־ מייד! בעיקבות ההודעה האמריקאית־ימצ־רית על הקמת הפור הגרעיני, כינסה ההנהלה המדינית -מל תנועת מרי ב יום 19.6.74 מסיבת־עיתונאים. בין ה
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 13 | ך* יה שמץ מן הסמליות בעובדה, 1 1שגאותו ׳ינוע גו הגישה ועדת חורב, שמיתמגתה לחקור את השתלשלות המאו רעות באסון מעלות, את מסקנותיה לממ שלה, פורסם ברבים קטע מיומנו
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 14 | מב צעפר סי ם ב חו פי הרחצה __ בואי הכנסת ישעיהו!צעד- , מלא ״דו ס י ה שמ ש בואי אל הי ם או הבריכה, התפרקד׳ על כסא הנו ח או על החול החס, משחיאת עורך ב״אוליביה״
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 15 | בל מ, שתלה תיקחת בממשלה הזאת חייב להזדעק ולקרוא לה: הפסיק!! ילד חחח ילד? ך* ייתי צריך לחוש בליבי סיפוק ל! ן מראה הבתים המפוצצים בלבנון, ה־פליטים הבורחים מן
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 16 | ..לו היתה לו מכונת־יוייה היה יורה בכולנו ׳ סיס שוואים אח ?391 בית הטבח בגהריה הילדים הוחבאו באינטרסול במד עה __ ביטחון ולאזן הזוועה הטבח בגהריה מאייס בהתלקחות
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 17 | יו על אריק לו יותר מבגין.״ על הליברלים >וע״מ: ״הם סתם אנשים אפורים.״ ואילו להגדרה הציורית ביותר זכה אריק שרון :״לפעמים אני חושב שאין לו (לארי-ק) מכונת־ירייה
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 18 | ץ* ה שמסמל את הארוחה לב- בוד נשיא ארצות־הברית היה דד כישרון להגיש לאורחים דג שיהיה גם שרוף וגם קר,״ כך סיכם אחד מראשי משרד־החוץ בדו״ח שלו את ארוחת־הערב שערך
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 19 | למרות שנכתבו כבר הזמנות לראשי חטיבות הליברלים, המרכז החופשי וע״מ, טען ישעיהו כי די בבגין, שהוא ראש סיעת הליכוד, ודרש לבטל את ההזמנות האלה. ישעיהו אף תבע
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 20 | מורדוו צנח מתנוסס בדמו בעלת שיער אדמוני, שהציגה עצמה באילנה קרנץ, אשתו ״של נהג המכונית, רוני קרנץ, בן ,26 מבת-ים. פרט לכך היתר. אילנה גם אחותו של הנרצח, ציון
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 21 | רוני קדנץ יצא להתקפה גלוייה. הוא הסביר לציון שאין לו כל זכות לדבר על כבוד המשפחה, כשהוא בעצמו בוגד בו, ומנהל רומן עט צעירה ית 25 בשם אביבה סבא.: מריבות יו ס-יו
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 22 | ו הגי ד ה ה ס עו דההאח רונ ה 1 אופרה איך להרחיוז בש 1ה אחת בהרבה 2.1מיליון מארק גרושי תיק שפתחו שילטונות מס-ההכנסה נגד יוסף בוכמן ודוד שרף ׳ מולטי- מיליונרים
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 23 | צל״ש או מ ץ־לבמפ תי ע צל״ש — הן על כתבה שלא היתה מביישת כל תחנת־טלוויזיה אחרת בעולם, והן על גילוי אומץ־לב אישי, מגיע לצוות מבט, אשר כיסה את השתוללות־האמוק של
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 24 | במדינה ס־דרס^ • 01ש•1 אחהיצ המועד האחרון למסירת 150.100 לידות מינימום פר ם ר א שון >0 3 1 0 ההשתתפות ביזם שני אפשר למסור טופסי השתתפות עד שעה 8.00 בערב ב ד חי
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 25 | דרכי אדם גט אחרי 20 שנה הבער שזנח את אשתו ן ידדיו — קגה את חירותו ב־ 155א?ח זירות האשד. פרצה בבהלה אל מישרדו של עורד־הדין התל־אביבי מונדי לייבה, לפני חודשיים
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 26 | (המשך מעמוד )11 ביותר של אלוני. היא התייעצה עימו בכל וקיבלה את הנחיותיו האידיאולוגיות, והוא מצירו השתמש בהארץ כדי להנחיל לה תמיכה מכרעת. אולם למחרת הבחירות
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 27 | קולנוע פסטיבלים פ ס ^ בלהפלס טיני ם לוחמת בסירטה של הייני פרור הלוחמת ככוכבת־קולנוע בין אמצעי־ד,תעמולה הרבים אותם 1וק- ימים אירגוני־החבלה הערביים למיניהם בזמן
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 28 | כוו! אתרצה שוו מי ת ל (המשך מעמוד )26 כדאי לבעלי ל״ע לשתף ברשימתם הבאה איש אחד או שניים, על בסים אישי, לשם חידוש התדמית האינטלקטואלית־המצפונית, שדהתה עם פרישת
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 29 | המוקם כעת בתל-אביב הושלם, למעשה, אבל המלון טרם השתמש באישורים שקיבל מן המכס ליבא חומרי בניין ללא-מכם ל־צרכי המלון. מה שיקרה בפועל הוא, כי כאשר תסתיים הבנייה,
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 30 | האתגרים שאמה מעמיס על עצמך מ׳ בחינה רוחנית עלולים לעייף אותך ולגרום לך כאבי־ראש. תיווכח לדעת שעיכוב רציני בעבודה, שפגע ביוק- רתך, נגרם בעקיפין בגלל אשה נאה.
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 31 | גילה שהצילום מושך אותו. כך החל מחזר אחר המצלמה, קודם בביתו, ואחר־כך בכל הרצינות, גם מחוץ לבית. הוא התחיל לעבוד בחברת אירגונית (שירותי- במה). יום אחד, בשנת .
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 32 | אוירת לימודי נעימ ה... בוגרת שנוינ״ת נ מ שכ ת ה הר שמ ה לב חי״ ס ממשלת ״ ד א תי ו ת מו ס מכות בית־ספר לאחיות, ילין, ליד כי״ח הממשלתי רמב״ם, חיפה, טלפון)04( 52
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 33 | מאותה גואהאם־ המונה אבידתה הגדול ה של דליה לפני כמה שבועות בישרתי לכם שמל־ סיפור עצוב: .מאלה שתמיד קשד< לשמוע אותם, אבל בסוף מוכרחים להשלים. אמה של דליה לביא,
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 34 | עולם לא ידעתי שהבחורות של ״(*ו צ׳יץ׳ כל כך יפות,״ נאנחה בשמץ של קינאה, זיווה להט, רעייתו של ראש עירית תל־אביב. מאה הבחורות שהתנפלו במוצאי־שבת האחרון על גן ביתו
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 35 | צ״ צי ־ חלומו של כל גבר להיות מוקף מנר הצדדים רק בחתימת ארליך, האיש החזק של הליברלים, היה מוכן אפילו לשלם חמש לירות ישראליות שלמות כדי להצטלם במקום צ׳יץ׳ עם ה
העולם הזה - גליון 1921 - 25 ביוני 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד