גליון 1923

העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 1 | 014ע ר ה ס חי ר: תמוזתש 4*4* ,ט דו 1ד1 השערוריה עחיעועה א ת הארץ - עצמה! מגלה השחיתות ה חד ש ה. יוסף
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 2 | כמה פ ע מי ם א תה יכול העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים שידון כתובת המערבת: רחוב ווארץ 1
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 3 | — מ מי ש נ תו של מיי ס דו — לנצח תאכד גרב! ד״ר זוארין }בפוזנזק, על אם־הדרך) לא נכיר! לא נ חזי ר! לא נ ס בי ם ! לא נ ס בו ל ! לא ני תן! לא יי תכן! לא רוצים! לא
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 4 | הו! דחההצעה הממשדהר מז ה לרמטכ ״ ל: בגדההמער בי ת ת * !ווז * ך קיצוצי ר בי בדו׳״ח וו עדת חו ר ב דאש־דיממשלה יצחק רבין החליט בעצמו איזה חלק ממסקנות דו״ח ועדת
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 5 | 3הממ דורעקבסון !8קראט קפדי נמס גבישי נמס במהירות במים קרים וטעמו הנפלא אינו פג אפילו באשר הוא מוצב במקרר. *־כצינה שלג ביים קציר״ פוקו־אט קפהקרלק ״ן העולם הזה
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 6 | צער רב. על־מנת למנוע מחיילים רבים לנתק את קישריהם איתבם, הנני מציע להקציב לכל יחידה בצה״ל הקשורה איתכם, מי־פר העתקים לפי אפשרויותיכם, ולא כמו שעשיתם — גיליון
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 7 | זוגם בדרכים מקובלות. מכל מקום. כחוקר המעוניין מאוד בפעילות זו של החברה הישראלית, אני יכול ואפילו חייב להזהיר את הציבור התמים מפני חלק מסוכני מש רדי היכרויות
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 8 | מכתבים שים זית (המשך מעמוד )7 גנותי, מפליאה אותי העובדה שהעזה לשוב ולבקש עזרה ממני. ב) העובדה שהיא איננה מסתדרת עם אנשים, ויכולה להסתדר היטב אך ורק עם חיות,
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 9 | הפסיקו לשדר ליומ״ם ואו בוא השלום!״ א מר קיסינג׳ו־ לליבני ! 0בין כל עיסוקיו הרבים של שר־הביטחון, פרס, יש אחד שאינו קרוב כלל לבעיות של ביטחון או מדיניות. באחת
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 10 | כשתבוא לעבוד בנמל אילת... תמרורים נישאו. אשר כורם, אחד משבויי צה״ל ממילחמת־יום־הכיפורים ויהודית אביעה, במסיבת־נישואין עליזה בה השתתפו אבי הפצועים שימחה
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 11 | ה! אבהג דו ל והרע או רבלכלצעד ניסה אדוחה ך יו נה שיעור בלוגיקה בסיסית : 1 1כל פוליטיקאי רוצה להגיע ל-שיל- טון, ואם הגיע לשילטון — להישאר בו. יצחק רבץ הוא
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 12 | הסינור המלא מאחרי נפילת בנק א״י בריטניה: מיד 1מק ישואר סיכן מאות מיליונים הבנק הדתי הוכנס כחלק מעיסקה עם המפד״ל *•*די ממשלת־ישו־אל התבוננו זה 114 בזה בפליאה.
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 13 | במדינה בתוספת 15 מיליון ל״י שהבנקים היו מוכנים לשלם. הנגיד פוחד ^ ששד של הנגיד לגורל ההפקדות \ 1שלו, הוא שהינחה את מסע־הפאניקד. שניהל בעניין מכירת בנק
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 14 | מרי ח ש בץ מהן ״הזכויות הלאומיות״ של העם הפלסטיני? מי מייצג אותו? כיצד יכולה לקום ולהתקיים מדינה פלסטינית לצד מדי־נת־ישראל? איך יוכטח כיטהון המדינה כהסדר
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 15 | הוא היה לכוש כערב• כמשך 10 שד הפסיק כל מישחק כדורגל בירושלים בשבת הוא הפך את שולחנות הקלפי של הוועד הלאומי הוא התפרץ לחתונות ושר שירים ערביים ** ל אלה שהצביעו
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 16 | דיון בבית ה ד !,הרסי חשףמ 1ימהשלחסידי ארץ־י שראלהשדמה - לרצוח ברנדום. אם גם רצח קיסינג׳ר לא יעזור, טענה אשתי, ניאלץ להפיל את הממשלה על־ידי הפיכה ותפיסת השילטון
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 17 | שנתפס בעקבות התקפת האצ״ל על מישט־רת רמת-גן. אולם פירסומה העיקרי של צביה בא לה רק לאחרונה, בעת שהפכה לדוברת הראשית של תנועת ארץ־ישראל השלימה, ולאחת הפעילות
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 18 | ס ״געחאלד!׳׳ 0 (המשך מעמוד )15 למרות זאת !החזיק בלוי בחנות בירושלים העתיקה, חנות ריקה לחלוטין, ששימשה אף היא להפגנות. כאשר המוסדות הלאומיים היו מכריזים על
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד )14 זה חג׳ אמין אל־חוסייני. ורק ברגעי הומור אמרו הישראלים שהמופתי היה ״הקנאותו מנעה נשק הסודי של הציונות״ פשרה שהיתה מונעת התפשטות.
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 20 | אריק צולח שוב 3 המשך מעמוד )19 שכם לפני כחודש, יצרו מצב עדין ומסו־בר• מול שיקולים שליליים אלה, עמדו כנראה בפני שר־הביטחון שמעון פרם שיקולים אחרים, שחייבו את
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 21 | חדש היה פטור ממיסים. ״אני מרוויח עכשיו טוב, כ־ 3000ל״י לחודש. אני אוהב לחיות טוב. לבזבז, לצאת לצייד, לדוג, לאכול טוב. כל חודש אני מכנים 200ל״י לחשבון־תבנק של
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 22 | והדירה הפיחות שלא היה (עדיין) לפני שבוע עמד עורן מדור זה בפני שאלה נוקבת: האט להסתכן ולהביא לידיעת הקוראים את העובדות הידועות לו, המצביעות על אפשרות של פיחות
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 23 | התעצמו. רציתי חופש השפיעהלאשתי *3 ״המי לחמה כזה שרציתי עוד ילד. הגעגועים והאהבה בעיקבות המוות וההרג שראיתי ״,אומר סמי חזון, בעלה של סנדרה, הנמצאת כעת בחודש
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 24 | תינו קו תבמילחמה יייי (>זמע!ן וזימור .)33 מינימום הפרס הראשון 200.000י (כולד העברה) מינימום נלל הפרסים 350.000י (כולל העברה) השבוע משחקי מכהן על הליגות
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 25 | עית ויחסים הוגנים בקרב הפירסומאים, ובהעדר חוק, ניתן לבצע זאת רק בשיתוף־ פעולה עם העיתונים.״ .שכיתת מודעות. למחרת הישימה המשותפת, חסרת־התוצאות, נדהמו
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 26 | טלוויזיה צ ר יש ניקוי־ראש צל״* לתוכניתם של ממפיק מרדכי (״מוטי״) קירשנכאום והבמאי יופי צמח, ניקוי ראש, אשר שודרה ביום החמישי האחרון 4.7בתוכנית היו שלושה קטעים
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 27 | במדינו צוזי־ל הבט חו תדלא כי סו החיילים ששירתו במילחמה ואחריה גקראים שוב למילואים — המשתמטיס עדיין יושבים בבית ״למד. לא מגייסים לשירות את עשרות־אלפי הפראזיטים
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 28 | במדינה מישפט השופט ריפא מנדודי־ש־נת מגהז-סשכוגות שהס;יר עצמו למישטרה והודה בזיוף, רמאויות וגניבות -ניצר תודות לפסיכולוג מאוזן : .1ציפור ממישפחת הכחליים; .5מין
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 29 | הבוהמההתל ־ אביבית חיד ש ה נעוריה במסיבה שנערכהלכבוד היורש של שמוליק קר אוס חיטה בבויתמיוה שמולי׳ק המלחין־זמר־שחקן ע קראוס, התרגש כל־כך מהעובדה שנולד לו בן
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 30 | קומת! שערוריות הפרשה מאחוד, הסרט הנלפורסם ב׳ותר ע 1ד השנה סקהט פיצג׳דאלד, אחד הנציגים הכול- יטים של הדור האבוד בין סופרי אמריקה שלפני ׳מילחמית״העולם־השנייה,
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 31 | במדינה איגזדיס המועל ה*1ר אח נס־המרד 7אחר 15 שגות קיפאון ייערכו בחירות באיגוד עובדי היהלומים - בזכות פועל אחד יב־ 16 ליולי יתקיימו בחירות לאיגוד עוב־די ענף
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 32 | הצמד נ סנן למדד בתכנית יתחן 10000 בתכנית יתרון 10000 אתה יכול להפקיד כל סכום עד 10,000 די גם בתשלומים חודשיים החל ב 50-ד י לחודש, וליהנות מכל ההטבות שבתוכנית:
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 33 | שמלקק דבש קטס שי בנסי גי ע לי שראל עםישרא לי ת ב מי שפחה! יתחתנו או לא יתחתנו — זוהי השאלה המעסיקה בימים לוהטים אלה את ידידיהם הרבים של דייזויד גורידון ויעל
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 34 | ף* ייהם של מיליארד מתושבי ( 1בדור הארץ, כמו התרוקנו השבוע מכל תוכן. המתח, הציפיה, ההתלהבות, החרדה והשמחה, שהתפרצו מתוכם משך ארבעה השבועות האחרונים, כאשר נטלו
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 35 | אילונגה מואט מזאיר דנני בעיטה נוא שו של הסקוטי דניסלאו, השרוע עד הארץ — שש מדינות יותר מאלה השייבות ל- או״ם — ינסו לחקות ולשחזר במשך ארבע שנים אלה, את הרגעים
העולם הזה - גליון 1923 - 9 ביולי 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד