גליון 1924

העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 2 | חעיהן והמייסד הראסון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ג .מיכאל, חניך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 בפעולת קומנדו־ימי של צה״ל
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מייסדו — גרמני טוב זה גרמני באופסייד. ד״ר מ. זוארץ (במשחק הגמר) לפני אחרי אריק שרון מפקד בצה״ל. אריק שרון מתבקש למלא תפקיד פיקודי בצה״ל. המפד״ל
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 4 | מהמא חו ר הצה רו ת רבין? ת נ ! ו 1ןיך איומי ה מי דחמ אינם ס ת מיי ס אין לזלזל באיומי מצריים וסוריה כפתיחת המילחמה מחדש, אם לא תהיה תזוזה משמעותית לקראת
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 5 | פעם, ו עוד . 1/3 בסכין הגילוח דיפלומט״- אתה יבול להתגלח הובה העסיס ו עוד פעם. ו עוד פעם... 100 4־ 7יי ...ו עו דבמבצ 1/תווי ת ה מז ל בכליו ת סו פקל שוק חפי ס ת
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 6 | של 3000ל״י. לפי תקנות מס־הרכוש החדשות אצטרך לשלם על מכונית זו, בגלל נפח המנוע שלה, יותר מיסים ממי שקנה מכונית ב־ 50 אלף ל״י, שנפח המנוע שלה הוא רק מחצית מזה של
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 7 | מכתבים הראש כר,יר כל הכבוד לממשלת־ישראל החדשה. הממשלה הראשונה במדינודישראל שלקחה על עצמה משימה וביצעה אותה על הצד הטוב ביותר. המשימה : להביא את האזרח הישראלי
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 8 | .ומ .־סו^77/ *.ל81.010 01.0110.0 / למיזוג מו של ם במכוניתך סעעם ׳ אלכם או ריגינ ל מבחר של למעלה מ* 50 - מזגני ־אלכם אוריגינל־ב ה ת אם לסוגי המכוניות • פ תו ח,
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 9 | הושע רבינוביץ ויתר עד דיו־ת־שרד ומחפ ש די ר ח ־ חדר בירו שלים שר־האוצר, י הו ש ע 8 רבינוביץ, החליט כי מטעמי חיסכון אינו מוכן להתגורר בכיודמלון, בלילות אותם הוא
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 10 | תמרורים נולד. לעיתונאי ישעיהו (״שייקח״) בן־פורת ולרעייתו, ימי שהיתד. דוגמנית־ אלמה ושייקה בן־פורת בן ראשון מצמרת של ישראל אלמה, בן בשם אריאל. לשניים בת בכורה,
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 11 | 1 8 8 <^*18! 8 ום־הכ־פור־ם - <975 בו ט ל רישמיח ע ל־ פ׳ החלטתממשלתי שראל לדרישה הפסולה, שאישים האחראיים למישגים ולמחדלים ישאו באחריות אישית על כן. הדיעה הכללית
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 12 | היתה זאת מלאבת-מחשבת של הטעייה והסוואה. הנושא האמיתי, התובע הבהרה ומסקנה׳ הוא: האם רימה משה דיין את הממשלה, וכפה עליה החלטה שהיא לא רצתה בו? אך דיין התעלם מכך,
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 13 | במדינה העם ה ש כנ השמעבר די ס באי-ההופשות נערף ניסוי אכזרי בשביל האזרח הישראלי׳ ׳״זזיוץ־לארץ״ ׳מתחיל בקפריסין — השכנה היחידה שבה אפשר לבקר ולבלות. השבוע נדמה
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 14 | 1 / 1 1־1 מי שקיבתו הורעלה לאחרונה, רצוי שיבדוק מה היה צבע הבשר שאכל. קרוב לוודאי שחיה שחור, שכן יותר מ״ 1000 טון בשר שחור, על סף קילקול, הוצאו עכשיו למכירה
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 15 | בית הנוכחים מוכנים להישבע כי יהיה זה מועמדו של ספיר, איש טירת־צבי, מאיר זרמי. ההצעה השנייה היותר. לבחור סגן שלישי למזכ״ל העבודה, מטעם מפא״י, אשר יצטרף לסגנים
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 16 | נו א ה עו בו ברעמי כאשר היה ח״ב רשרם את המיסים 4 0 1 הוא נראה כיום, כשהוא נדוש לשלמם 111111101X 111-011 13111 !11110ז*לי 11 ים ־־ הו סיפור שלא ייאמן. י הוא
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 17 | והנה, מסתבר שכאשר מגיעים שילטונות מס־ההמסה לטפל בחובותיו של לווייתן כמו עובד ברעמי, הם יודעים לגלות רוחב־לב נדיר. הגירעון בתקציב המדינה וצרכי הרכש הבטחוני שלה,
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 18 | הפצצה שאיימו ביקשתי שיתנו לי את התפקיד של מסדרת השולחנות בחדר האוכל. כשהייתי מסדרת את השולחנות, היו תמיד הטבחים, וכל עובדי המיטבח, שהם בעצם הגברים ה־יחידים בכל
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 19 | על צה״ל פורקה בעוד־מועד! ם. את החולצה והחצאית של המדים הצרתי, שיהיו צמודים לגוף שלי, ואילו בשק״ם קניתי ונתתי לתיופרת שלי להכין לי מכנסיים מיו,שהיו אומנם מהבד
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 20 | 1מין שיחדור 1 במדינה הכנסת טיפול איש ב ח ״ ב ח״ב עקיבא גוף יחכריז כי כדר אמר ״ההיפך מהאמת— ,, ובנין הבטיח??815 כו אישית הפרלמנטר הקשיש, ח״ב הליכוד ד״ר יוחנן
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 21 | יום ו ,19.7.1994 /כ״טבת מוז ת שנ״ד עמוד 21 האם עו מד אני בפני פר שת שדה־בוקר מחוד ש ת? צילה של גולדה רודף א ח רי כ סיו ט ל מרו ת פרי שתה יום א7.7.1974 /
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 22 | רותי עזריה עליזה לוי מבט אל השמש ניצה בורוכוב שולחות ניצה (מימין) ,רותי ועליזה (משמאל), הלבושות בבגדי־יס ביקיני של חברת גוטקס, המעצבת את בגדי־היס שלה בקו
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 23 | ץ 05111:1ה 1ה 4294 יידיו^ מעט צר ביום חמסין לוהט חיפשו רותי למימין ז הבאר־ישבעית וניצה הירושלמית, אשר היו לבושות בשמלות של בוטיק ביבה התל־אביבי, בעיצובה של רחל
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 24 | מסיהכנסה השבוע מחזור משחקים מעורב משחקי מכהן והליגות האוסטרליות מינימום וונוס חראשון 2 0 0 . 0 0 0ד־ (בולל העברות) מינימום כלו הבוסים 350.000 לי (בולל העברות)
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 25 | ללאאישורהממשלה נתן משה זובר שלושה מיליון ד 1לאר ל״בנק המיזרח׳ אשר החליטה ממשלת ישראל, כי בנקים ישראליים ׳שהפקידו נספים בבנק ׳בריטניה, לא יקבלו!את פיקדונותיהם
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 26 | כובצע פרסים בחופי הרחצה __ בואי ל א יוסרו לצהול; השמע\ בו אי אל הי ם או ה ב רינ ה, התפרקד׳ עלכסא הנו ח או על ה חו להחם, מ עו ת׳ א ת עו רך בי או לי בי ה ־ ו הנ
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 27 | קולנוע תדריך תל־אביב *ן*** חמים וטעים (סינמה ,1 ארצות־הברית) — קומדיה מטורפת מבריקה על ימי שיקאגו העליזים, עם בימוי וירטואוזי של בילי ויילדר, דיאלוגים עוקצניים
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 28 | ע פ רו ב, ישעיהו ליבוביץ ״ לאהעםהיהודיב 1נר. מדינהלעצמו ־ אלאהמדינהיוצרת עםלעצמה. שמילבדשיכרוןלאומי ־ ממלכתי ־ אין בו דבר ״ בן 71 וטרם נם ליחו. פרופסור (לפימיה
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 29 | להקמת מחנות־ריכוז ועצי תלייה. כל דרישותינו צריכות להיות מכוונות לדבר אחד בלבד: להסתלקות מן השט חים המיושבים מיליון ורבע ערבים.״ (שולף מיסמך שני) וזד. מה שכתבתי
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 30 | רגש״הנקמנות לא יעזור לד, ועשוי אף להזיק לתוכניותיו לטווח רחוק. מכתב שיגיע אלייך ביום א׳ בת טלה יכעיס אותך כל־כך, שמוטב כי תשקלי ימים אחדים, את תוכנו, בטרם תג־
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 31 | במדינה סישטדה ת אזנ ח־ ד דכי ם או נם־נן־דרצח? ירד בן 13 נמצא פצוע קשה; וקצין־המישטרה שאד את אביו: אולי אתה הרכה אותו? עם בעל הילד שכב בצד הכביש ללא הכרה, פצעים
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 32 | לנוחיותך טופס לוטו רב-שבועי לחמש הגרלות רצופות סמן פעם אחת את המספרים והטופ ס יסתתף בחמס הג רלו ת רצופו ת* . סכום הז כי ו ת הכולל סל טופס רב ־ ס בו עי י פו רסם
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 33 | אח, איזו! זינהנות מענ״ניס האהבה סנוותית לפני כחודש הזכרתי כבדרך־אגב את שהעיתוינאי־פיזום ונאי העובדה (״יענקל׳ה״) רוטכדיט, והמשוררת רינה שני; !מי שהיתר, ידידתו
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 34 | 1*1 1 3 ^ 111י 1היןךן תח־אלוף מנחם (״מן״) אבירם (ממושקף, במר־ | \ 11ן 1 1 1 1 1 1 1 11 11 כז, לי ד השולחן שעליו אבטיח ממולא בפודינג. החיים החריפים רפי שאולי,
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 35 | בסומבורוס הלכו למכסיקו סיט׳ בים המאכלים| .ן בחוץ;;:ז ו; לשון מרת״ מלקקת לשונה למראה השגרירה והפזמונאי קירבו טורטילה לוהטת, כששגרירן! מכסיקו בישראל (בתמונה
העולם הזה - גליון 1924 - 17 ביולי 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד