גליון 1925

העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 2 | בניינים העורך והמייסד הראסון: ד׳׳ר מלכיאל יוארץ ז׳׳ל ממסיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי כיב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 מפו ר ס מי ם ב
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מ יי ס דו — שומר שלישית אדוניי. ד״ר זוארץ (בעליית־ משמר) ג 11אלד ! גוואלד! הולכת להיות מילחמה, גוואלד! מהר להיכנס למצב־חירום, אתה שומע אותי, עם?
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 4 | ראשי הקואליציה גברה, כשהתברר להם שלוח־הזמנים שהכין לו ספיר למשך השנה הקרובה, מצביע על כך שהוא עלול להיעדר מהארץ כחמישה חודשים. —ספיר״דחה~עד־כה־רמזים~שנרמזו״לו,
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 5 | התשובה ״הטוטאלית״ לקשקש• קריז!״ השמפ 1החדש של ״וולה״ נגד קשקשים מוניטין בינלאומי ל ק 1סנ 7עיקת
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 6 | בלי קרא שוב למילואים לפחות במשך שסו־גה־תשעה חודשים. והנה, בניגוד להבטחה, קיבלתי צר קריאה לשירות מילואים למ*שך 51 יום, מה־ 24 לחודש זה, בתוספת ההבהרה שהדבר נעשה
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 7 | לנוחיותך טופס לוטו רב־שבועי לחמש הגרלות רצופות 003 713*30130י•4׳. ..333030 .!*3003 .30030 1333: .11€£ 300300 30000 1033031 ..!03330 1033333 £33000 |^0301030
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 8 | השמפו המ>ג\רל> לשיער־גולש: חופף וכד>צב כאחד! מילק פרוטאין פלוס 6 שירבלון שנ> תכש>ד>ם-במוצר אחד חלק ..,חלק ...גמי ש ויציב אין ״קשרים אין ״חבלים״ ואיו
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 9 | !.הדבר היחיד שהממ שלה הצדיחה ל ה1י 1קדימה -וה השעון,״ אמר ריב 8משה דיין ממשיך ל בוא להצביע בכנסת בכל פעם שהוא נקרא על-ידי יו״ר הקואליציה ח״כ. משה ורטמן. אך
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 10 | האשים מאחורי התדמית נתנה שלישית נסידות דיוקנות טריט״ם מנקודת גבם אישית רוב הח״כים הם אנשי־מיקצוע משופשפים, ואין להם דיעה טובה על !.טבע האנושי. היה ברור להם שאם
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 11 | תוך סיכון נפשו. באחד הניירות היתד. חבוייה עובדה קטנה: הוזכרה בו עדות שמסר קסטנר, אחרי המילחמה, בזכות קורט בכר, אלוף ב־ס״ס. תמיר ריפרף בניירות, ומבטו נתפס
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 12 | מונולוג של אחות במדינה העם שלו ש ה ארמונות שלו ש ה גו ר לו ת שלושה בתי־מזון מסמלים את הק 77ה הרוגצת ע 7המרחב כאשר ניבנו שלושת הארמונות, הם סימלו את שליטת
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 13 | ר 3ד ״ 1 1 ממשלת רבין חוזרת ע ל הלאווי םשל גו לדה חורה לחרטום ך יי< קרב הראשון בין ההמשך והשער בממשלת רבץ ( ) הגיע ׳לסיומו. ההמשך ניצח. השינוי מת. ך• מרכזו של
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 14 | מ רי דו ד תשקיע את כספך? כל מי שמחזיק בסכום של כמה אלפי לירות פנויות, שואל את עצמו במה להשקיעו בצורה הטובה ביותר בימים אלה. עד לפני חודש ימים נראה היה כי קניית
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 15 | * 9נחם בגין היד. הראשון שקפץ על !4המציאה והסיק את הלקח ממילחמת־הדמים, שפרצה בקפריסין השכנה־הרחוקה. המילחמה מוכיחה, לדבריו, שאין כל ערך לכוח־חירום של האו״ם. הוא
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 16 | ג קפריסין ה־א אר׳ן־יע 1ראל קאים לסוכייטיים. (המשך מעמוד )15 שיחרור־לשעכר שהכין את מיג־ (הקוריוז שבמצב: סוכני אמריקה בקפכלות השיחרור, לאומן שהיה מו ריסין
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 17 | במדינה לברית־המועצות ולספק לה עמדה קדמית איסטרטגית חשובה ביותר בחלק זה של הים התיכון. החשש מפני אפשרו כזו יגבר והלך ככל שברית־ד,מועצות איבדה את עמדותיה
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 18 | שר ..השום הזה־ מגרה שחוקו׳ מישטרה שוחדו נוי והשתיק את חרקם שר נמה מגדודי היהלומנים בגניבח 1היהלומים הקשר >!1וכ ן חשוד יוסף לוי, בעד מדטשה בדרך פתח־תקווה בת״א,
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 19 | בשלב זה קיבלה העלילה תפנית חדשה ומפתיעה: חוקר־המישטרה שלמה צרפתי נתפס בקבלת שוחד מיעקב גורג׳י. סיפר שלמה גורג׳י לכתב העולם הזה : ״צרפתי הציע את השוחד ליעקב
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 20 | במדינה השותפות שהתפרקה: סניו ווביו גול יצחק ופאל בדיחה מתחת דחופה ך* כל היה מוכן לעריכת החתונה המחודשת. 1 1בני הזוג, שכבר היו נשואים פעם, התגרישו וחיו בנפרד,
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 21 | נגיד בנק ישראל הסתבך בענייני דירות. מכוניות, מלונות ומס־הססה בבנק, אי־אפשר היה לתת לו את הדירות בתנאים נוחים. זנבר, שהיה כבר נגיד בנק־ישואל, דרש לשנות את
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 22 | טלוויזיה מאחרי המסך יורשים חד שי םלגיל אחרי שפורסם (בהעולס הזה )1923 על פרישתו הקרובה של מנכ״ל החדשות צכי גיל, הצטרפו עוד מספר שמות לרשימת יורשיו האפשריים. אל
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 23 | במדינה מישפט כבודה שו פ ט עד גלגלים מה שמתרחש באולמו של כבוד השופט ורשאי — אינו דומה להווי מישסטי במקובל בישראל הכיסא המצוייד בגלגלים התגלגל אנה־ואנה מאחרי
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 24 | במדינה מישטרה רי סו קעצ מו ת קו דםדח קי ר ה שלושה בחורים חזרו הביתה בלילה — והשוטרים חיכו בהם ללא הסבר השבוע מחזור משחקים של ליגות אוסטרליות מינימום הכוס
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 25 | האם ישיק הוב הראשי שרמה גוון כוסית בחתונת בתו עם המומחה הצעיד לעניינים שבלב את רעיון החתונה עם תמרי. לזכותו, ובעיקר לזכות הרבנית צפיה, ייאמר כי מיל־חמתם בתמרי
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 26 | שבוע מעויין — אס תדעי לנצל אותו ואס לא תנטרלי את עצמן, מתוך דוקאיזם. הכוכבים מבשרים על פגי־שות״לב ופגישות־כיס, ובשני המישורים — על הצלחות קטנות וגדולות. אתה
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 27 | במדינה תיק קיצי לים. א תה מנפח או תו- ולר שותו כרית כפולה. שי חינם בחדשים יולי ואוגוסט בלבד. עם רכישת שני סרטי ״אגפאקולור״ ל שקופיות צבעוניות. קי^ שמח. צילומים
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 28 | תשבץ העולם קולנוע שחקנים ה ק 1ר 3ן היהודי אונס א ת מענהו תופעה מפתיעה בעוצמתה ומרתיעה ב- מימדיה תקפה את אירופה המתורבתת, כמגיפה: המיפלצת הנאצית מעסיקה את
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 29 | בריטי מרוחק, באה סוף־סוף אל המנוחה ואל הנחלה. ועם הפירסומת הסובבת את שומר הלירה, אין ספק שגם הקאריירה שלה מובטחת. ה די ד תדריך ;!גיליוטינה תל־אביב עיניים
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 30 | — ה קנ אי המתון — —יי (המשך מעמוד )26 נושא הקשור בפשעי־מילחמה נאציים. הסקרנות היתד, כללית, והכל הבינו שזוהי הבחינה הראשונה. הלוי עלה על הדוכן, שלף ניירות והחל
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 31 | במדינה שירותים מ ד 3וו־ 0־8ו 18 ות בוחרארכ סגו־ ר איד לסכן את החיים תמורת 7 12״י — ולהינצל בגס בזה אחר זד, צעדו הילדים לקראת מלכודת־המוות. הם פסעו בזהירות על
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 32 | ריקייץ של 1*$ובענני, צעיר, תו ס ס ! בואו לראות א ת דגמי*1לחו>׳שה ולקייץ- שורטס׳ לימז,מכנסי סריג,חנלצורוסד*נוחולצותטריק! לצעירים וצעירות,בשלל צבעים ודוגמאות. 1
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 33 | האחת ושאר במישפחה ש מצליחה עובדה ידועד. היא שד״ר אריה שמחה, ראש מחלקת הילדים בבית־החולים האוניברסיטאי הדסה בירושלים, מתגרש מאשתו, הדוגמנית־לשעבר ובעלת־הבוטיק
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 34 | י 1עץ 1 יחיאל (״חיליק״) גוטמן, ראש לי׳שכתו ודוברו של שר המישפטים והדתות חיים צדוק, מי שהיה אחד ממלכי המסיבות בנות לימודיו באוניברסיטה בירושלים, היה האחראי מבין
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 35 | וויזיה. והיו שם מירי הלוי, ליאורה בן־ עמי, ואפילו הפסלת אילנה גור. רק בשעת־בוקר מוקדמת סיכמו השלושה את המסיבה בפני עצמם :״הצלחנו להוכיח שאפשר לאחד את שלוש
העולם הזה - גליון 1925 - 24 ביולי 1974 - עמוד 36 | הרב גור! מתנגד לנשוא בתו עם רופא
חזרה לתחילת העמוד