גליון 1926

העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 1 | צה״ל שיתף פעולה עם פולשי
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלביאל ווארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 מדינת חוקן נניח שאתם
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מ יי סדו — עשרה קבין ירדו לעולם — תשעה נטלה המחלקה האורטופדית. ד״ר זוארץ, ב די ד אל ת חנ ת הרכבת (בגבם). תולעי אני חי בפגר של מדינה. ( אי די לי ה)
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 4 | בגח׳יד נגד אדר יו״ר ועדת הכספים של הכנסת, ישראל קרגמן. עומד להציע בישיבת הוועדה שתדון במסקנות לגבי התמוטטות בנק ארץ־ישראל—בריטניה, שהוועדה תדרוש את העמקת
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 5 | ה ת שוב ה ״ ה טו ט א לי ת ״ לקשקש קריזן״ חשלוסו החדש של ״וולה״ נגד קשקשים פרסום חן מעיעין בינלאומי לקוסמעיקת
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 6 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחום גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״דפוס החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 7 | יערסום אדם1ן בפ־ם צילום: צור למיזוג מו שלם במכוניתך סעעם אלכם או ריגינ ל מבחר של למעלה מ־ * 50 מזגני ־אלכם אוריגינל־בהתאם לסוגי המכוניות • פ תו ח, תכנון,
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 8 | אבן חסר משקל פנימי * לאשכול אין תכונות של ראש ממשלה * בן־אהרון שפל * בן־גוריון איננו שפוי * דיין משרת את אלוהים והשטן * איסר הראל מאשים את דיין בספסרות בחיי
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 9 | אחרים ״הנשיא״ ולא׳ חלילה, יצחק. הקפדה זו על גינוני ביית הנשיא נעלמה בדייל עם שבתנו אד השולחן. מצאתי לפני את הסכינים בצד שמאל והמזלגות בצד ימין. הבחורה שהגישה —
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 10 | תמרורים נישאו. ג׳ורג׳ איברהים, הוא סמי מתוכנית הטלוויזיה סמי וסוסו, עם ה ג׳אקי שחקנית איוכ, בכנסיה ה־לותראנית אשר ב בית ג׳אלה ליד בית־לחם. הוענק. פרס קפלן, של
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 11 | 1י 1נ 1י 1 1 השבוע געשה ]יון לחולל פוטש בישראל בסבסטיה, תרשה להם הממשלה להתנחל במקום אחר בגדה המערבית. כלומר: כפרס על ניסיון־ההפיכה, הבטיח להם שר- הביטחון את
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 12 | במדינה העם נידו? 1מן הע 1דם ספק אחד הא5י? על !) הסכנות לפחות בדבר אחד הצליחו פולשי סבס טיה לחלוטין: הם ניתקו לגמרי את תוש בי ישראל ימן המתרחש בעולם. הקרב על
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 13 | בגין, אתו׳ שנדחה עי״ הקיצוניים משך אליו את תשומת־הלב. על מסך הטל וויזיה נראה כמי שמתהלך בין הפולשים כמנהיג בעדתו. אולם כמקום עצמו, זה נראה אחרת. הפולשים קיכדו
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד 2ו) שהתמוטטה. הוא החליט להסב את פעילותו ולהפעיל שירותי־חופים. הוא ניגש ל־מיכרזים שהציעו העיריות השונות׳ זכה במיכרזים להפעלת חוף ראשון־לציון,
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 15 | זוטר של ימפא״י זכפקיד זוטר בממשלה — היד. מעורר גיחוך. כי בראשית שנות ה־40׳ היה הגבר ה־ממושקף, בעל הפנים הנמרצות שהזכירו במיקצת את פני זאב ז׳בוטינסקי, בשיא
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 16 | המפתח ביד* דיין מל כתה מי ם 1974 מו ע מ דו תהמ עוניינו תלהשתתףבתח רו ת על תו ארמלכתה מי ם , 1974ג בו הו ת ונ או ת, מתבק שו תלהתקשרלטל פון , 235274 איזו ר חיוג
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 17 | היעד המבוצר נגד מגשרת ׳שואל: תחנת סבסטיה ביום השש׳ ננוקו ררים ויכוחים. כשלגויסעי המכוניות הראשונה נמאס להתווכח והם ממשיכים לנסוע, למרות ההוראות של החיילים,
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 18 | הגננת הורידה את הו שיעשו ניני, וגילתה מקום. מנחם בגין מגיע עם עוזרו יחיאל קד ועם ח״כ גאולה כהן ואריק שרון. צעירי המג ח״כ זבולון המר ויהודה בן־מאיר, ממארגני ז
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 19 | סות מהממגית נד וביל שהוביל ליעז ל, ו חיינו צריכים להתאמן, כדי להתכונן ל־ !מילחמה, ובמקום זה אנחנו !מתע&קים בשטויות שלכם.״ יום ה׳ ,שעה בקרב המתנחלים פורחות
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 20 | (המשך עמוד )19 בינתיים מוקמים במקום שני מוסדות חשובים: בית־כנסת וסניף של תנועת־הנוער בני עקיבא. המתנחלים טורחים לנקות את השטח, לסדרו, להקים מיטבח ולתקוע שלטים
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 21 | בהמתנחלים ממתינים בינתיים שכם להודעה מארבעת חברי־הכנסת על הפגישה עם פרם, דרך הקשר של הצבא, אולם ההודעה !מתמהמהת. אט־אט ׳מתחיל להתרוקן המחנה, ועם כניסת ה שבת
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 22 | כל מוש1תנ׳ שרת (המשך מעמוד )9 לה שנעשתה במטכ״ל (הדלפה לעי תונות) — על־ידי יצחק רביו, או שמא ביוזמת הרמטכ״ל ן עזרי אל ק רדיבן־ (מייסד ועורך מעריב) #אדם מחונן
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 23 | *0 *131717 0 *37/17 11/77101 נתן אותו לנהג והלך מבלי לקבל עודף. שאלתי א1תו מה פתאום, ואז הוא ענה לי שכסף לא חשוב בעיניו. ״אבל הוא אף פעם לא קנה לי מתנה. הוא
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 24 | 41 1 |1 1 1 411 (המשך מעמוד )21 משום הצום הקשה והחום הרב. עבודת- הביצורים מתחדשת במלוא עוזה. אדני הרכבת, מהמסילה שמתקופת התורכים, נעקרים, ובעזרתם מחזקים את
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 25 | דוגמנית ה צ מו ת פותחת בית־ספר ל ד 1גמנ 1 1ת כיון ןשלדעתה: ולא לפרצוף המפורכס שלהן, על זה אני כבר לא מדברת, בשטח הזה השואה היא טוטאלית. ״אבל אין פלא בכך, אם
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 26 | טלוויזיה צליש צל״ש לרון (״רוני״) בן־ישי עבור בת- בת־הסיקור ;שלו על ד.מלחמד. בקפריסין (יומן השבוע יום ו׳ ,)26.7בד. גילה בן־ ישי אומץ־לב קרבי וכישרון עיתונאי
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 27 | שים כי מתכונת כזו של חדשות תמנע את קידומם במחלקת החדשות. תור מבוי, ומותו־ שוו 1ר אסוד דהוו!,־ אוו אדי זיסן מילחמה עזה התלקחה לאחרונה בין העיתונות לבין
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 28 | סידרה שלישית -המועמדות הסופיות לתואר מלכת המים: אופירה, תמר ודליה מעל עמודים אלה משקיפים פניהן וגיזרותיהן היפים של שלוש מועמדות נוספות לתחרות מלכת־המים, זד
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 29 | תיווכח השבוע כי תזדמן לך אפשרות להגדיל את הכנסותיו או לעמעם את הובאו• תיך במידה ניכרת. אתה מצוי גמעב של אי״ודאות בקשר לנסיעות או לימודים, לפני שתנקוט בצעד
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 30 | רהיטי יבוא במחירים ען ראליים ? ! 1 1וגץ הו 1ו ל 0 1 9 2 6 לרהיטי רונדו הגיע משלוח של רהיטי ייבוא בדגמים ובמחירים שטרם נראו כמותם בישראל. הנחה לעובדי בטחון
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 31 | במדינה צה״ר הו. איזה נ־ סשו1ד>ז נשות הרצועה הצעירות מסתירות את פניהן — אך חושפות שדיהן ב8גי החיילים הישראליים עוד יש מקומות מסויימים בארץ׳ בהם הלירה הישראלית
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 32 | או בעל מקצוע אחר ואינך חבר בקופת גמל של בנק לאומי קופת גמל מציעה לך עסקה מצויינת• לקבלתפר טי ם נו ספי םטל פן א ל יועצי קו פו ת הג מלשל בגק ל א 1מי ב ש עו ת
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 33 | לגור פראש־פינה, וכשגם ראש־פינה נג מרה לו, יחזר לתל־אביב, ופאן פגש את המלחינה דרורה הכקין ובילה זמן־מה גם במחיצתה. אבל גם זר, לא היאר־־ר ימים, ואז פגש יוסי את
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 34 | עז ר ת הנ שי ם ב כו תלהמער בי מל 1כלכת ב שיפ תוני ם -וי שלרח צו שו ב 1ש 1ב 8הווי מי״וחד במינו, שלא היה קיים בממשלתה של גולדה, נוצר בממשלת רבין. כך למשל, נוהגים
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 35 | מידי אלוני ואמה חנה היו אורחות בהופעה מיוחדת של הה צגה ״שיר ערש״ ,שנערכה לכבוד שחקנים והוריהם. מירי טענה במסיבה, שנערכה מאחרי הקלעים, כי אמה הרבה יותר יפה
העולם הזה - גליון 1926 - 31 ביולי 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד