גליון 1927

העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 2 | מ ד רי ך ל מ טייל העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 1974
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 3 | — ממישכתו של מייסדו — בביאן לרמה, התנהג כרמאי. ד״ר זוארץ מדריד למטייל -המשד להולנדים יש מלכה. הצטייד בזוגיים ההולנדים אוהבים גבינה ויהודים. (מתוך סיפרו ״נופים
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 4 | לפירוז סיני ו /א ו הצהרה מצרית רי שמית על הפסק ת הלוחמה. בי צ ת קו לו מ בו ס: פרשת הים־הצפוו ..מי של ח ח חולייה מיוחדת במישרד־מכקר־המדינה ה ת מנ ת ה כדי לחקור
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 5 | ך — ר א שו ןראשון 11ב -ב .,ב 1א שון-ל א״ון - ברא שון־-לא״ון מעל פלטה מוגבהת,המפרידה את הילדים והדיירים מתנועת המכוניות והשירותים ׳. בביס* בזר׳7י״ קרית דירות
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 6 | של תנועה פוליטית לחזור לצה״ל בתנאי שיפרוש מהפעילות הפוליטית, מתערב צה״ל בחיים הפוליטיים במדינה. זהו ניסיון ברור מצד שילטונות הצבא להחליש את מיפלגת האופוזיציה
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 7 | מ ת 7ד׳^/ד 0 /1 8 7 3 ק ו /ון (יאק /ר ״ ס מוצר• יוקרה קו סמט ״ ם לגבר זו ל נו ח 1בט 1ח מי הנשם לאשה המעודנת המחלקה ליחסי ציבור 0׳ הקולו! המטרשמים והמרעננים
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 תעודת השיחרור סלה? אמנם פנינה היא בת 19 וכל חייה לפניה׳ אבל להרים את האף למעלה ולהתגרות באלילת־המזל, זה לא מהדברים הכדאיים לה. היא אומרת
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 9 | רחלד״ן וריד שרון שבו יחד -ולא ה חליפו מילה אשתו של אריק שרון. למרות שהן הושבו זו ליד זו, לא החליפו השתיים ביניהן אף מילה אחת. לילי היתד, יורדת מדי חצי שעה
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 10 | כשתבוא לעבוד בנמל אילת... תמרורים נולדה למתכננת האופנה יעל ברקאי ובעלה עו״ד אהרון ברקאי בת בשם אורות. יעל הוחשה, לבית־ה־חולים בעת שבילתה במסיבה בביתו של
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 11 | אפשר למנוע אותה! ענד פעם? ך* קייץ חם* בחורף קר. מחר בבוקר לקראת פי התהום של המילחמה, או להרתזרח השמש. בערב יורדת החשיכה ~ .חיק אוחו ממנה. בם תו תתחיל עונת
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 12 | על נגישת \ורדה־ו״ן עם חוס״ן ווינעא׳ לפני 3חודשים קו( קורא בחי ת! ך״׳ פצצה העי תונ אי ת הוטלה השבוע בארציות־ה־ ) ) ירית. בשתי ידיעות נפרדות התפרסם בארצות־הברית
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 13 | ועד מה שגרם לפירסומה בחוץ יראוץ השבוע שילטון, יכול היה חוסיץ לשמור עליהם כי יתנגדו להקמת מדינה פלסטינית בגדה. הוא ידע שממשלת גולדה דוגלת במדיניות לפיה יכולה דק
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 14 | האמתקרבתהמדינהלמילחמת אז ר חי ם?- לקראת ח ש נו •י• ימים האחרונים של הרפובליקה הוויימארית היו אחד הפרקים העגומים ביותר \ 1בתולדות האנושות. הדמוקרטיה הגרמנית,
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 15 | ההר הוליד עכבר מדוע לא בוצעה אף פעולה רצינית אחת כתגובה על נסיון־הפוטש של פולשי- סבסטיה ן במה עסקו, במשך חמשת הימים המכריעים, כל אותם כוחות המתיימרים לשמור על
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 16 | לקראת השבר במדינה (המשך מעמוד )15 ה אתר אינה נסיגה. כוונ ת המיכצע הי תה לגבש כוח ציבורי. לעשות אקט מהפכני תעמולתי, להציג א ת הממשלה כמלוא חולשתה, להוכיח שאין
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 17 | בין העיתונות היומית לבין צה״ל, לפיו רשאית הצנזורה לפסול. לפי הבנתה, ידיעות ומאמרים גם ללא עילה ביטחונית. לשווא ניסה שוקן לשכנע את הצנזור להתיר את המאמר
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 18 | הטלוויזיה עונה מינחן המוני לקו ^ א היו שם נערות זוהר ולא יפהפיות /מקצועיות. גם הפרוטקציונרים למיניהם ובעלי החזקה נעדרו מהשטח. לעומת זאת אפשר היה למצוא בשבוע
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 19 | ת הפקת הרומן ״דוד׳ ורעי־ ־ כסרט נים את ביאליק. אנחנו מבינים אותו ככד״ וזה לגיטימי שנציג אותו כמו שאנחנו מפרשים את סיפורו.״ סרט־הדראמה הבא־בתור בטלוויזיה יהיה
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 20 | חס שאתה כו כבת במיסגות אירוע מרכה 1974 נשו נחירת ה מי ם נסיכת הים התיכון בנתניה בחסות ואש עיויית נתניה ר ו אברהם בו־ מנ ח ם ב מ דון ..ה ג די ד ״ החדש ב מו צ אי
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 21 | מי מכיר את יונה דמביצר.. .המועמדת הישראלית לתואר מיס תבל״. למנהלת של בית־משת מפואר סידיויריק? ץ* לבת־יופי ישראלית, שייצגה את ^*וישראל בהתמודדות הבינלאומית
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 22 | והגידה יי המיזרחי״ בהוליווד בנקאי קליין הכספים חדלו לזרום כל מי שחושב כי אין קשר בין בנק ״המיזרחי״ להוליווד, אינו אלא טועה. או, ליתר דיוק, הקשר הוא עם
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 23 | איד־ההון הגוונים את הממו ן וזוב ביותר ־ (1שלמים את מס־ההננסה ה נמ וך : 1י ותר הם לאוצר. קיימת שיטת־פיקציה מוסכמת, לפיה קובע מישרד-המיסחר־וד,תעשייה כי על כל
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 24 | מפ\.ש יהודי ע ר בי המוני ייערך בשבה 10.8.74 בשעה 11.30 לפנה״צ בגן העצמאות ליד מלון ״שרתון״ בצפון תל־אביב על הנושא : מלחמה לא, הבנה יהודית עובית נן השבוע זכה
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 25 | טלוויזיה בעיקבות הצו והדיונים המי׳יפטיים נפלה בטלוויזיה החלטה שלא לצלם עוד הצגות של הקאמרי, כדי למנוע צווים ודיונים מישפטיים בעתיד. צל־תם לאכרחם קושניר, על
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 26 | מאות סרטנים הגיעו לגר צ ודר נאשר עוונת־הוין זיווה מו־ח״ם העמידה עצמה ורשות מיבצע־שידונים החתנים בפוטנציה לטלפן. מרכזיית גלי ציוז״ל זכתה במיתקפת־צילצולים, החל
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 27 | לאה שוקי ק ל רי תפת עליזה שו שני יי צ ה 1 131 1ו - 1 1ס | ס וזוהו־ 0ווהוב 1ע ת שר מועמדות סוניות בתחרות על תואר מלכת המים 74׳ חופה וירח־דבש אמבר המפואר לכלות•
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 28 | ״־ של מ ה >וג׳־6ג׳) להט ״אני אוהב להיכנס ללוע הארי -כשאני רואה לפני אש אני רץ אינסטנקטיכית קדימה -כזה האופי שלי!״ חדר ענק שקירו האחד עשוי זכוכית, המשקיף על
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 29 | #מה ד ע תו על המדוניזציה של העיר שיזם ראשיהעירייה הקודם. כניי ת בתי־המי־לון לאורך שפת־הים וניתוק העיר מן הים ץ הדברים קיימים, ואני לא הולד להרוס שום דבר מהם.
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 30 | עכשיו הזמן בו אתה יכול ליפול בפח, אם לא תשמור על כל הקשרים שלד ולא תשקול אלף פעמים כל הצעה. נכון שאתה הרפתקן באופיין, נכון גם שאתה זקוק לדברים חדשים, כדי ש״
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 31 | הברה היוד! נ סד אי. יצחק(״איציק״) לאור 26 אדוך־השיער ובעל הלשון העוקצנית, נודע זד,־מכבר באוניברסיטת תל־אביב כ״עושה־צדות״ ׳מיקצועי. יהד עם הברו המזוקן, יוסי
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 32 | נשארת ללא מזומנים בכיסך אם יש לן חשבון באחד מ ־ 195 סניפי בנק דיסקונט או בנק ברקליס דיסקוגט ופנקס שיקים בידיך — אין בעיות. סור לסניף הראשון הנקרה בדרכך של אחד
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 33 | דקא מרו ן נופ ש ו חופ שחדהם כפר־הנופש הצרפתי באשקלון היה תמיד אתר־נופש פופולארי וחביב על אורחים צרפתיים וישראליים גם־יחד, ולא רק בגלל המיטבח הצרפתי שלו. בעיקר
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 34 | י1ויובץ קולנוע רעול ה1ה 1927 סרטים עוד ישמהדחדש במין הקודנוע{ , סידרה שלימה של סרטים, שיצאו לאור השנה, ושאף לא אחד מהם הגיע לארץ, וגם לא יגיע בלי מילחמות
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 35 | של שחקנים אחרים במקום אלה שנעדרו, ולעתים אפשר אפילו להשגיח בנוכחות של אח חדש, בין אחיז של יוסף היורדים מצרימה, שלא ניראה כלל שעה שהיו עדיין האחים בארץ כנען —
העולם הזה - גליון 1927 - 7 באוגוסט 1974 - עמוד 36 | שר אמריקה, קסווירה הולנדד, אה המההוה העיקרית שלה: שואלית תם 1 1נבזלנת הזנות
חזרה לתחילת העמוד