גליון 1928

העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 2 | צ׳יף הצ׳יפים העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 קווים לדמותו
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מייסדו — איזהו חכ ם! הרואה את הרולאד. ד ״ר זו אר ץ (בחנות מעדנים) שני מכ ת בי ם מעזבונו לכבוד בנכם שיעוריו. השאירו הוריו של רוברט טי,. רובוט טי
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 4 | האמריקאית שניתנה ערב לשנת הסבם הפי רדת הכוחות עם סוריה. לובמ קי מ ה א מי כ ליו ת וזוגי ך מנ היג נעאר! אחד מראשי העדות הנוצריות בישראל נעצר לאחרונה עד־ידי
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 5 | מ ל נכתני הת המי 1974 אי ל ת נשו בחיות נשו בחיות נסיכת הים התיכון נסיכתים סור בחסות ואש עיו״ת נתניה ו ״ ו אבוהס בו־מנחם בחסות ואש עיו״ת איות גוי כץ
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 6 | ונערי־זוהר מפוברקים, וזקן אחר אינו יכול או אינו מעוניין.״ ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והסינהלה: תל• אביב. רחוב גורדץ ,3טלפון 243386־ .03 תא-דואר
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 7 | תמרוקי ״מוטח״־־ המפגש ביו טיב
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 8 | מכתבים מאכק מזויין נדהמתי כשראיתי ברפורטז׳ה שלכם על פרשת ההתנחלות בסבסטיה (העולם הדה )1926 כי ״המתנחלים״ נשאו עימם נשק, שניתן להם כחוק על־ידי צה״ל. לא היה זה
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 9 | ה שוטר חשבאת שר־המגישטרה למחבל וערר אצלו חיפוש מ דו קדק ! 8אל ראש־הממשלה ל שעבר גו לד ה מאיר, הגיעו שמועות כי דאה, רעייתו של דאש־הממשלה הנוכחי, יצחק ההין,
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 10 | י 696 קורא יקר —זזווזזז* ׳(המשך מעמוד )6 קניוק רק בכך שניסה לטעון כי זהו הצד הבילבדי של עולם המציאות הישראלית, אותו מתאר העולם הזה, יותר מכל עיתון אחר בארץ
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 11 | ך• גע אחד — בעל המישרה הרמה ביותר בעולם, האיש המסוגל להביא חיים ( או מוות למאות מיליונים. הבל כגלל אותה פריצה מיותרת. הבל כגלל מסמר קטן. אבסורד. בעבור רגע —
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 12 | תצלום מישפוזת ניכסון ה 141חמך משנת : 1917 האב פראנק, 1111.4111 #111 בעל תחנת־דלק ושותף. בדראגסטור, שלא הצליח בחיים, האס האדוקה חנה, ריצ׳ארד בן ה־4 (מימין)
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 13 | לא היה יכול כ אן זהו ניסיון לתאר כצורה דימיונית, מה היה קורה, אילו היתה פרשת ווטרגייט מתחוללת בישראל, בתקופת ממשלת גולדה, למשל. הרעיון לשתול מכשירי האזנה
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 14 | והגיזה במדינה העם מיליוןדולר מתגר. לסם רוטברג ולו בוייאר ההודעה הטלפונית האלמונית היתה קצרה וסתמית :״תגדוק מדוע הוציאו את ש מ עון הו רן מהנהלת, הבנק
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 15 | אתה רו צהלה רווי ח מי ליזני ם אגורה אחת? ־ פנה מבלילהש קי ע ל אוצר ־ ץ} י לא זוכר את ויליאט שטרן ה/גדול ן כן, זה מפאן־לון. המיליונר האדיר. זה שהבנקים והאוצר
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 16 | מ ה קורה כאשר המוח שדמ די 1ה שד מ ה ואח! כשית 1ק ח ״כ פרידמן כעצרת השלום ״אם זה לא יקום — במרכז גן־העצמאות בתל־אביב, חשופים לקרני השמש הלוהטת, כדי להשתתף בעצרת
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 17 | ״מה הולד 0ד. ד׳ שאיו ה בהתרגשות. אי־אפשד היה שלא למתוח בחורה ב- !מצב כזה. הנסיבות פשוט רחפו לזה. דויד אמר שזה־עתה אכל חלק מן המוח. רינה, שאינה בחורה !חכמה
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 18 | הם הבטיחו . .להכני! 1מימד ו זזש׳ ל!011 חסו בציד 1שר 1נביא 1חסמים -ועכשיו הכוהן הגדוד הבמאייצייר דאק מורי קתמור, יליד מצריים, המנהיג הבלתי־מוכתר של אנשי חבורת
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 19 | 111 ולח״ אדם ־ הם זם עזבו את הארץ ה ¥1ד ד 1ה ך 1ו 11 חנות ד,עיין השלישית, ששב־ 1 1/111 נח במרתפו של בית חדש בכי־כר דיזנגוף, היתה שייכת לכל אנשי החבורה, שימשה
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 20 | העין השלישית נע צמה שגץ הו1ו!1ם הזה 1928 (המשך מעמוד )19 שברו את החנות מבחינה כלכלית. אנשי החבורה טענו, בזמנו, שדווקא הפתיחות שלהם וחוסר-האמצעיות בו ניהלו את
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 21 | ההסכם להצטרפות המפד״ל לממשלה כבר הושג * מפ״ם שוכנעה להסכים #-י יעבדו על ל״ע ור״צ * הליכוד מזדעזע אך לא יתמוטט * רימלט לא יתפטר * תמיר יבצע נסיגה נוספת ** עסה
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 22 | תמרורים אמני הצמות באו כוי לשמוע ננאב שירם גסים שלא ישודרו ברדיו מצפיםלתינוק. איש חסר־טים יגאל שילון, אחיו של איש הטל- רויזיה דן שילון, ואשתו היפפהפייה זהבה
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 23 | עיתון מיקצוע מנוגד חשך עוז ומאות שר אווי: צילום דוו מינתה העדשה אור גלד חומה 11111 11111 111411 מצלם את ידי צלמי הצילום המחייך זוהי תמונה יחידה שפותחה
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 24 | במדינה 1ייני * נטי. ייייי זז יזו (המשך מעמוד 06 נני *1 *זיין ״י ״יוזיי ..* 113 י 1130 ריאן איז ט סי ס ״) מיזגו*-לין עשיתי כחייל בשירות־קבע. חתמתי מראש על שנה
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 25 | קולנוע גינקולוגי ם הב>תה ב מ אי ם ״הדון המזוהם״ דון סיגל הוא דוגמה זזיה לבמאי־קול־נוע שנולד מנוחה של ביקורת־הקולנוע. תופעה מקורית ואקטואלית לעולם הבד של שנות
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 26 | במדינה רכוש טופס לוטו רב-שבועי. (המשך מעסה־ )24 קלף איגרת, אותה ביטח בסכום של 2000 דולר טבין־ותקילין. מייד לאחר שסיים את מלאכתו טס לנידיורק, למסור את
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 27 | נות, ואחר־כך התגייסה לצבא. אחרי שהשתחררה מהשירות, לפני שלן- שה חודשים, נרשמה יפה לאוניברסיטה שם היא מתעתדת ללמוד בחוגים לתיאטרון ולסיפרות אנגלית, החל מן השנה
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 28 | המצ לי ח בי ם המצ לי חגי ם • • המצל הוא גזר בסין, סלל נבישים בישראל, ומצא את ההצלחה תודות לינאן ץ* י שרואה את דני ברקיוביץ היום, *) יתקשה להאמין כי בצעירותו,
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 29 | ־ תני ם המצ ליו ז ני ס רבות קטרים, מטוסי-קרב (דגם זירו) ,וכן מפציצים כמו אלה שהפציצו את נמל- הפנינים בהונולולו. ־־ אחרי שהגיעו הדוגמות הראשונות ארצה והוסדרו
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 30 | ידידן כועס — אבל לו. בשבוע זה מראים הבובבים שינוי דואט־טי• יייי שחשבמ שלא יהיה בסדר — יסתדר בסופו של דבר. בכל -2 1 * 1 4 0 השטחים. זהו כנראה השבוע שלכם, טליים.
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 31 | מיפקדתו הקבועה. לא נזקקנו לזמן ירב כדי לגלות דברים תמוהים. באחד הערבים ביקר במאחז אחד מקציני הגדוד ששירת בקו החזית החדש מול המצרים. ביום הגיוס הועברו חלק מאנשי
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 32 | • במדינה ־ 5 !11 עוג ת דרו שו ת 1968 לג דו ל 7.5 3 ו ל הג די ל וג ת דווח!! 12.8 3 (המשך מעמוד )31 בעולם שיש בו כדי לענג את חיכו של הזללן המצוי: החל בדגי אלתית
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 33 | ן לח₪פ 1 מו החזה כמעצב־הגשש חיוור ־ אבר לא עיווו זה היד. יכול להיות נושא !נהדר למערכון היתולי של להקת הגשש החיוור, אילולא היה הסיפור עצוב כל־כך, ואילולא נגע
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 34 | 1יה זה מאורע חברתי ראשון בן \ מעלה, וכל מי שהוא משהו ושזכה בהזמנה הנכספת דאג להפגין שם נוכחות. כי לא בכל מתחתן רווק מבוקש !ועליז בן שלושים־ושבע, ולא כל מי
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 35 | טור בירושלים, העידה כאלף עדים יעל ׳מעמדם של בעלי המכוניות החוגגים. ואמר מי שאמר, שאילו ניתן היה לרכז את כמות היהלומים והפנינים שענדו האורחות, אפשר היה בקלות
העולם הזה - גליון 1928 - 14 באוגוסט 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד