גליון 1929

העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 2 | לעיטון והפעם על זמר הנשמה אנטיוכי סיפלים ששירו ״בומביימטה דרדלה״ דוהר לראש מיצעד הפזמונים. תיק אישי שם פרטי: יוחנן שם משפחה: סיפון מקום לידה: טבריה, יוון
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מ יי ס דו — סריסי כל העולם התאחדו — אין לכם מה להפסיד. מלכיאל זוארץ (קייטנות — המשף) ובילדות שהוריהם מפגרים בתשלום. ה מחיר 750ל״י לעשרה ימים.״
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 4 | הסוכנות היהודית, עשויים להעלות האשמות נוספות בדבר חריגות ופרוטקציוניזם שהתגלו כמחלקה. עוזי נרקיס עצמו עומד לנקוט בפעולות תגמול נגד אלה האחראים, לדעתו, להדל פות
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 5 | פרס 1ס דיר יעקב 0ן ן העולם הז ה
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 6 | מכתבים חחייליב הבחורים ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי * המערכת והמינהלה: וגל־ רחוב* גורדוו .3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי: אביב 11 .ו!*
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 7 | נ שו בחיות נסיכתם סו ר בחשת ואש עיריית אילת גדי נץ, אגודת גורמי תיירות, עיריית אילת וקרן תרבות המופע ״ערר ביוס שבת, ה־ 24.8.74ב־ 10.00 בבוקר על במוח בחופי
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 שהורגים בסיטונות אנשים בכל מילחמה, יחד עם המוח שלהם, לא מפריע לאף אחד. לפי דעתי טובה אכילת המוח המת מניפוח המוח החי (בשטויות). צבי לבני,
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 9 | קומפקטית-אך מרווחת; פרק טית -אך הדורה; מהירה -אך בטוחה. היא צירוף של ניגודים. היא נצחון פנומנלי. היא באמת חוצפנית. איטלקיה מפולפלת ויפיפיה זו מתחרת בהצלחה
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 10 | <::י888888^ ^. יי•יי:י׳)^55 ימ^ בירה. המשקה שעתר לך
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 11 | מדוע ציווה ירוחם משל אנ שי ם להחליף את כל המנעולים בלישכתו? 8 :יש: אנשים הרואים סימן לא־טוב לקואליציה הממשלתית, בריב־השפתיים שאירע בשבוע שעבר בין לאה רכון,
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 12 | נעבוד 19 שזה נתגלה הוקע המזעזע וד אחו המאורעות המכריעים שקבעו של האנושות,״ שעות שבחן מתרחשים מאורעות הרי־נורד. גמאל עבד־אל־נאצר אמר לאחר־מכן, פעמים רבות, כי
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 13 | את תיק הביטחון, אחרי הדתית לגון. שרת נשאר ראש־המ&שלה — והוא ישב על הכסא שהיה שייך לבן־גוריון במשך חמש השנים הראשונות של המדינה. (שרת לא שכח לציין כי בן־גוריון
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 14 | במדינה מיפלגות. במידה שהוא אומנם יתבצע, יהיה לגוש החדש כוח בן 17 חבדי-כנסת, לעומת 17 חברי־הכנסת של המיפלגה האחרת בליכוד, מיפלגת החרות. ע״מ, שהיא מיפלגד.
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 15 | סי סמתה של ממשלת רביו יכלה דה־ות: ״כס א מ שוחרר ל א יוחזר!״ אתת בבה, אחת בנסא ץ ץ !ד! ג רו ע יו ת ר: מילהמה או בחידות? *ו אדם נורמלי יאמר, בוודאי: מילחמה. שהרי
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 16 | 11 שבץ במדינה דוווצס הזה עיתזחת דל,פריס! באופניים צלם־עיתוגות שנשלח עדיידי הסוכנות שלו לקפריסין - יניע לש 8בכל רכב אפשרי מרק ריבו, הצלם של סוכנותיהצילום
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 17 | עובד בן־עמי השתמש בבניין ציבורי כדי להעלות את מחיר קרק עו תיו הפר טיו ת -ונ תן לפקידי מס־ההכנסה מיגרשים בחצי חינם בהם את הממשלה ולהוקיע ארג שיטת־המי־סיוי
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 18 | • במדינה תנו ועדת הנסבים מאשים את היו־ ר : עיתונות דר עוטירמו־ 13013 האס דומים מתגהלי סבסטיה?!:׳וקים? ?פחות עיתון אחד סבור סף ש׳ ח ד ״אתה אינטרסנט !״ ך* כדי
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 19 | בדמשק, באהדה יתרה לישראל. כתוצאה מכד מינתה ד,כנסיה את הארכיבישוף קאפוצ׳י לאחראי הדתי גם על בני העדה היוונית־קאתולית בישראל, העניקה לו חלק מסמכויותיו של רייא.
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 20 | נך נבחרה נסיכת הים התיכון 4ד - בואשון בסירות ]ישני מוכת המיס שרוש־עשוה נערו לוליטה מירוחם לאה שוקי האכסוטית, עולה חדשה מקז־בלנקה. בת , 16 שהיא הצעירה במועמדות.
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 21 | זהרו בעיר היהלומים על שפת הים התיכון ־ ומתוכן נבחרה הנסיבה נשיקה לנסיכה מעניק בלב שלם בעלה הטרי, מזה 3ימיס. רות׳ הפסיקה את ירח־הדבש כדי להשתתף בנשף. הרגע
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 22 | ׳ טלוויזיה מוקירי זכרו של מוח כץ מאחרי המסך איש סיירת־המזוהמים אשר נפל כמלחמת יום־הכיפורים, גקרב הגלימה פחזית קנטארה מתאספים לטקס הבאתו למנוחת־עולם בבית־הקברות
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 23 | •י 4א קל להיות גנרל המואשם במפלה. בימי קדם היו /מוציאים אותו להורג, או מנקדים את עיניו ושולחים אותו גלות. בימינו, השיטות הן יותר הומאניות. נים. אחת השיטות היא
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 24 | מי ם צהובים? דלי פ ה? אם להחליף, צעירים אקדמאי עצמאי טכנאי משוחרר צבא את נל אלה תוכל למצוא במדוד עדיף! החדש של שנות אחריות מפני נזילה המפיצים: וסו חרים מורשים
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 25 | תמרורים מונה. לתפקיד שגריר ישראל ב־מערב־גרמניה, במקומו של אלישיב בן־ חורין העובר לתפקיד שגריר ישראל בבריסל, יוחנן מדוז, מי שחיה מנחל מחלקת אירופה במישרד־החוץ.
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 26 | פרשת אל זעירא עסקים אבלים (המשך מעמוד )17 !• דויד ברונאק, אז פקיד־שומה למיס־עלים גדולים בתל־אביב, וכיום פקיד־שומה בתל־אביב ! 1 • עובדיה ליפקין, שהיד! אז מפקח-
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 27 | מוים טוענת שנחטפה באמצע הרחוב בחיבה ־ איש מן העוברי ושבים דא התערב והיא חובתה והובלה לזירה מ׳סתורת ^ צאתי מהכית שלי, והלכתי ברחוב ״ יפו. פתאום נעצרה על־ידי
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 28 | מלך האמבטיה י יוני זה גם עניין שד צבע (המשך מעמוד )13 מייד כתום הפעולה החדה מעדכת״שקרים כלתי־מרוסנת. גם אותה מתאר שרת בנאמנות. ״בלי להימלך במישרד־החוץ פירסם
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 29 | סידרה ששית של המועמדות על תואר מלכת המים : 1974 אתי אלגרבלי. כוכי כהן ושושנה כחלון *** לישיית המועמדות של שבוע זה, 14/לתחרות מלכת־המים , 1974 עומדת בסימן טוב —
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 30 | הומו מקום למודעות בגיליון רא ש ה שנה המוגדל של 0911119 רו ה עשר אצבעות — רות חפר אמנות נאיבית גן־עמי 283902 ,3 דירות בשנה ו דנו דנ7ן ות את האוטובוסים עזור לנו
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 31 | ף אש־הממשלה, יצחק יכין, הס ו תובב בין חדרי הבית הדו־קומתי ש בשדרות מיימון ,14 בשכונת רחביה בירו שלים׳ שקוע בהירהוריס. כאן, בין כתלי הבניין המיושן, ששימש
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 32 | הגל העכור העובר, פעם אחת נוספת, על מחשבותייך עשוי להיות מוסר על־ידי גורם בלתי-צפוי: פגישה עם אדם חדש לגמרי או עם איש מן העבר — אבל מהעבר הרחוק ו 2במרס - יותר.
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 33 | עם החיילים המצריים שהיו מוצבים מולנו. הצטערנו על שבפגישה הנוכחית סירבו המצרים להחליף עימנו אפילו משפט אחד. מתחת לברכי, על המושב, היה מוטל עיתון הארץ, אותו
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 34 | שיכון לראש הממשלה (המשך מעמוד )31 מביתה של גולדה, היה זה רק סביר שה תיקונים שייערכו בו לא יצטרכו לעלות בסכומים כה גדולים לקופת־המדינה, כמו שיפוץ דירתה של
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 35 | קולנוע • זוועות ומס עו ת שחקנים הוו־רום של פיקאס! יצירת העירום האחרונה של הצייר פאבלו פיקאסו, המוצגת לעולם אחרי מותו, מפתיעה בכך שיש לה רק זוג עיניים אחד, אפה
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 36 | פרידת האוהבים את סיפור אהבתם של הזמרת מרגלית אנקורי ושל איש העולם־התחתוו יורם לנד&כרגר סיפרתי לכם כבר פעם, זוכרים איך שהוא ראה אותה בכסיוז וגם היא ראתה אותו,
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 37 | האהבה ה עיוורת לא עברו אלא איזה ארבעה חודשים מאז הפעם האחרונה שסיפרתי לכם על עדית קמחי יעל הרומן החדש (אז) שלה עם צדוק קראום, וכבר יש לי בשורה חדשה. עדית קימחי
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 38 | רוצה לטעום תואות־חוץ? לו אל אבסנ״ת תאהבה *111 הווה החיה של האכסנייה, דונאלד מן גדול־המידות מקנדה, המכונה ״דב״ ,בא לאכסנייה לתפוס חתיכה, וגם תפס .״הבחורות
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 39 | הבחורות הזרות אינן מרוצות! ,מסתבר, מעדר הישראלים המקיף אותן. אמרה מרטי סקולניק מארצות־הברית :״הישראלי לא מוכן לקבל לא בתור תשובה. נדמה לו שאם הוא כבש את סעי,
העולם הזה - גליון 1929 - 21 באוגוסט 1974 - עמוד 40 | נו שה ההאשמות
חזרה לתחילת העמוד