גליון 1930

העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 1 | ה בו חשת בת ^־אביב גזאי/ו זזשינוד גונו!! :הכסף נ> 1111מ 7 0ן די1 11111
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 2 | אין חכם כבעל ניסיון שיו •דדים צ׳ילבה, צ׳ילבה, צ׳ילבוני לא רוצה לדבר איתי א ם פתאום הוא ידבר נחפש צ׳ילבה אחר צ׳ילבה מדבר זה דבר איום צ׳ילבה מדבר עלול לרצות שלום
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מיי סדו — הזורעים בדינה — ברינה יקצורו ד ״ ר זו ארץ (בין חג הקציר לחג האסיף) הכו בערבים — תן לי תיבף־ומייד 10,000ל״י, או שאני מכניס מכו ת לערבי
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 4 | הרשמי גם בממשלת רבין, מצביע על האפשרות שאם יוקם גוף של פלסטינים, שלא יהיה מורכב מ נציגי אירגוני הטירור, תהיה ממשלת־ישדאל מוכנה לשתפו בוועידת ז׳נבה, ואף לנהל
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 5 | ^ ו ם 5ו _ 1ם ו ^ ז שעות של רעננות בנחות פרחים מעניק לגופך הדאודורגט ספריי של מיסיז א סגיוז ס ^ ת מ תקי ׳מוסוך -המפגש ב>ן מיב ל>ופ> העולם הזה
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 6 | מכתבים איש השנה עם התקרב ראש־השנה, אני רוצה להיות הראשון להציע לכם את איש השנה תשל״ד: מוטי אשכנזי, סמל תנועת״המחאה שהתעוררה בעקבות מילחמת יום־הכיפו־דים. אמנון
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 7 | יהלום נוצץ בעיקבות המאמר ״השוד הנוצץ״(העולם הזה )1927 על הקלות מם־ההכנסה הניווונות ליהלומ׳נים, רוצה אני למסור במיספר !מי לים על מצבנו כעובדי ענף ׳תעשיית
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 8 | זה יבולה יה להיות ״ פרלמנט גדול״ אבל בת זם המושב השנתי הראשון של הכנסת השמינית ברור שזוהי הכנסת הירודה ביותר שהיתה עד בה יי ה ניראה כמו קטע אבסורדי במיוחד
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 9 | בתכסיסים שונים, לעיתים תמוהים (ההצבעה בעד ישראל ישעיהו כיו״ר הכנסת, ההימנעות בהצבעה על ביטול הסובסידיות, הצעת אלמוגי לראשות הממשלה, וכיוצא באלה) .לאחר־מכן
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 10 | נ חי ס ואש הממשלה מודה ביומנו הסוו׳ כי חיבל בנסיונות ונבד־אדנאצר להיפגש ענ 1מנהיגי :11 דינוז יו שואל מפל רבבות המלים ביומנו, קטע קצר זה, שנכתב ככדיד אגב, הוא
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 11 | ״ההרפתקה המדינית״ שיכלה דשנות את ההיסטוריה של המרחב, ואת כד עתידה של מדינת ישראל לדורות, בוטלה במחי־יד. מדוע ן בגלל ״צילו של גרדום״ .לכאורה, זהו הסבר משכנע
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 12 | תמרורים נולד בבית־הזזולים אסותא בתל- אביב, למנהל ׳חברת הפירסום מוקד, יהודה כותן, ולאשתו דפנה (אוסטשינסקי לשעבר) ,בן: אריאל• לירוודה, שחיה סגן עורך שבועון־צה״ל
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 13 | 0 1 1־ 1 1 ערכאה מישפטיוו חדשה 1ולדה בישראל בית־מישפט שד שכני צהלה פל״ס א גדע מצרות: שכנים התוחבים את האף שלהם לענייני הזולת, המ ציצים דרך ׳סדקים בתרים,
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 14 | השר קול רצה לעזוב קונצרט באמצע -אבל אשתו התנגדה 9שר המישפטים והדתות, חיים צדוק, מנצל את פגרת הכנסת כדי לבלות במלון דן־קיסריה. אולם, השר הפסיק את חופשתו.ונסע
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 15 | במדינה הע מחשבת השבוע! התרגיל הגדול נסתיים. טוב שהיה זה תרגיל. זה יכול להיות גם אחרת. זה תלוי גם בנו. צה״ל ההפגנה הגדולח ה 5כיכו7וכימ שציפו 7מחר!רים בעקבות
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 16 | שוחד ,״בישול״ תיקים, הערמת מיסמכים, פיברוק תצהיוים ך* רגשתי שמשהו מוזר מתרחש 1 1 //במישרדי. הלקוחות החילו עוזבים אותי,״ סיפר עורך־דיו תל-אביבי, שהת־מחר, בייצוג
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 17 | ד,איש זכאי או אשם, ובכך לסיים את העניין. באמת, הגיעה רשעה שתשאל את אנשי הלישכה המישפטית מדוע הם היפנו את החומר אלי, ולא אל המישטרה.״ כשר, יקבל מגיש הבקשה את
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )15 דמתה להזמנת יילד סורר לחדר־המנהל. רביו עצמו מיהר לתרץ את העניין. הרי הוא הסכים לבוא לפני סוף הקייץ. אצל האמריקאים נגמר הקייץ באמצע
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 19 | הדוג מה: סרם י7ן1 ^ כבות צופי־הקולנוע ברחבי הארץ חזו בשבועות האחרונים בסרט המתאר את מאבקו של שוטר מיש־ 1 טרת ניו־יורק, פראנק סרפיקו, במכת השוחד, שאכלה כל חלקה
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 20 | 111 ¥11171ך: ברכב אמפיבי זה הוסעו המועמדות ברחבי העיר ולאורו חופה, ובו הובאו גם אל תוך האמפיתיאטרון העירוני של אילת היישר אל הבמה. חברת ״נאות־הכיכר׳׳ העמידה את
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 21 | היה זה יום שלא־יישכח. בשבת ה אחרונה כבשו את אילת 12 נערות יפה פיות /שבאו להתחרות בה על התואר ״נסיכת ים־סוף.״ הנערות הוצגו בפני אלפי תושבי אילת המריעים בבוקר ה
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 22 | אנש ווח ואישי ציבור מוחים בשאלת דימונה ״אגו מ מי ס ב חו מרה דג האת המעשים ה א לי מי ם בי ח ס לעובדים הערבים בדי מונה בל נהפוך א ת הארץ לגיסו של לאומנות* א ם
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 23 | בן מנהל מהיאון ת״א חיים גמזו מסרב לשלם מזונות לבתו של בטענה יניי ד הכנסת - שהוציאה בסף על יד י ד קבדע בלש ץץנ הל מוזיאון תל־אביב, ד״ר חיים *•׳ גמזו, היד. השבוע
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 24 | ו הגי ד ה בפר ־ווי לו ת בעקבות גילוי במדור ז ה: העיסקה עוכבה ״הבנק לפיתוח התעשייה״ הודיע לרשות ניירות״הערך של האוצר על דחיית הנפקת אמיסיה של 15 מיליון לירות,
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 25 | ^ צלנו גמלץ תקבל הכל,״ כך מצ־הירד! כרזת־הפירסומת שאומצה על־ידי רשת ;מלונות הילטון העולמית. כוונת הכרזה היא שבכל מלון השייך לרשת הילטון, יכול אדם להתגורר,
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 26 | זנויוב ץ קולנוע ה 11ו ל 0ומה 1930 סרטים מאהבת מפדסטיק מישל פיקולי, המאהב כסוף־הרקות של הבד הצרפתי נופל, בסרטו האחרון, קורבן ליצור המושלם והמיסתורי ביותר שהכיר
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 27 | היא מנסה לחקות את הבובה, אבל בעלה משליך אותה למזווה, בציינו ש״הבובה לעולם אינה מתלוננת כשעושים לה זאת.״ הסרט מתאר, למעשה, את תהליך ה השתלטות הפאסיבית של הבובה
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 28 | מיסמכי שרת (המשך מעמוד )11 גוהר סיפר ליוסף תקוע, כעבור כמה ימים, שהשליט המצרי תיכנן פגישה עם שרוו, אך ביטל אותה למחרת ההתקפה של צה׳׳ל על מחנה צבאי עורפי
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 29 | מה יותר קל מלה שתתף בהגרלת הלוטו. תמורת לירה אח ת תוכל לסמן 6מספרים בכל אחת משתי טבלאות שבטופס. עשה חישוב פשוט,פעולה בת שניות ספורות מביאה לך סיכויי השתתפות
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 30 | ש ניו הזהב ומש קי ע ש בי להזהב של המשקיע בניירות ערך מוביל אל קרנות הנאמנות של בנק לאומי. מ דו ע? כי עקרון ההשקעה בקרנות נאמנות בנוי על פיזור הסיכון, כ ס פי
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 31 | במדינה תל־אביב צ׳׳צ׳ !הסרטים כמטרה להרגיע את הספד״?; המאיימת לפרוש מן הקואליציה — כמצא פיתרון: אוגי ?בעיית סירטי ערבי־שבת יש סיפור ידוע ומוכר, על האיש שצריך
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 32 | •ד 3171ץ טו בחי71 רותיו של אחד החדרים בבית יהיו מכוסים בתעודות־הצטיינות למכביר. יכי חיה נולדה כתינוקת נכה — רגלה האחת היתה קצרה מן האחרת בשיבעה סנטימטרים
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 33 | במדינה גלפנדפילם מציגים תעופה המנכי׳ד עומד ע ד עולו ס1טו השערוריתי של מ ר קו פרדי מגב״? ״כימאוויר ,,מפטר טייסים־ראשיים ב סי טוגו ת־אף הטייש־הראשי הגוגחי
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 34 | ע״ יהונתן גפן ודני ליטאני 1 1יל 1היינו קרימינאלי. או משהו כזה... יי יורדים ״מסתכלים בשינאה על הידיים שלהם. שמחאו לנו כף 1־ ערב השירים והחברים שמגישים יהונתן
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 35 | דני: הם ידעו שאנחנו מדברים אליהם דברים השו גים, אבל לא הבינו אף מילה. יהונתן ז אי־אפשר להאשים אותם. כי מה שראו זה חריג. הם רגילים רק למה שמגיע אליהם. ומד.
העולם הזה - גליון 1930 - 28 באוגוסט 1974 - עמוד 36 | י רביו מוסיקלי * לילה בהרל * 28 משתתפים! נשו בחיות מלכת המי <974 דודו טופז ב היכל הספורט ביד־ אלי הו במוצאיישבת ,7.9.74 נשעה 8.30 בעוב מופע ענק כוכבי
חזרה לתחילת העמוד