גליון 1931

העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 1 | 11181111
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 2 | העורך ו ה מיי סד הראשון : ד״ר מלכיאל זו ארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, קובי אפרים סיז־ון. מעטר: גבי קלז מר כתובת המערכת: רחוב זו ארץ 1 ניב, חיל הים
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו — סייג לחוכמה — שטיפה. מ. זוארץ (לאחר הקרב עם הרוסים) שתימכרו כבר ב עו ד י מי ם מ ספר נוסע ראש־הממ- ש לי ל מ כור או תי בארה״ב. שלד. אני
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 4 | בי קו ר ת חריפ ה ( 1ד שו ל מי ת א דוו, בחוגי מישרד־החוץ נמתחת ביקורת קטלנית על השרד. שולמית אלוני, כראש המישלחת הישראלית לוועידת האו״ם לענייני אוכלוסייה,
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 5 | י נשף בחירת מלכת ה מי בבריכ ת גלית ביד אליהו ם סצא־־שבוו 14.9.74 בשעה 8.30 בעוג :מו ב ע ענ ק ן כוכבים בינראומ״ם 5001 85 אג 01£55־ 28 זמר ווקונ׳ \ להקת הולם
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 6 | מכתבים אנשי השגה כסו בכל שנד״ אני מצפה גם השנה לגיליון ״איש השנה״ של העולם הזה. אני, מוכן להתערב שהפעם יהיה זה יצחק רבין, למרות שלי באופן אישי נראה כי התואר
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 7 | קשקשת 1931 הפעל את דמיונך ונסה למצוא כו תרת מתאימה לציור שלמטה• ,שתס ביר מה אתה רואה בו. הצעות לכו תרות יש לשלוח לפי הכתובת: ת.ד. , 136 תל־אביב, עבור ״קשקשת״
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 8 | תמרורים מונח. לנשיא ביו דהדץ הצבאי ל- עירעורים, במקומו של תת־אלוף יהודה גביש שמונה לתפקיד אחר בצה״ל׳ תת־אלוף דני מט, שפיקד במילחמת יו ם־וד כיפורים על חטיבת
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 9 | חברת.מפתח־ נע־רז-אבי דטנרמציג: ״האמת האחרת״ האם הי הודי״ ״ הגורל הכרח ההסטוריה רו ד ף הוא שהעם או תנו הי הודי ישרא לי ב מ דינ ת יי רדף׳ י סבול, יי מצא מ ת מיד
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 10 | טופס ;611 רב שבועי ל 5-הגרלות רצופות העולם הזה
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 11 | ח״ם בר״־דב לפקח שמורת הטבע- :אל תקרא לי ח״ם! ! 9גם לשדים אסור לעבור על החוק. בזאת נוכח בשבוע שר־המיסחר־וד,תעשייה שעבר חיים כר־לב, שבילה חופשה באילת. הישר הגיע
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 12 | שנה אחו׳ שמבקר ה ש & ס הז ה שיזם שוחד נוי והעביר את מנוניתו במיבהן הרישוי השנת ללא בדיקה -הוא מוכיח נ׳ לא השתנה ובו -וגם עכשיו אנ שו והעביד בטסט מנובוק העולם
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 13 | במיבחן־הרישוי, פניתי לעבר מכון נוסף לבדיקת כלי־רכב. כל הליקויים שנתגלו ב בדיקה הראשונה, נתגלו גם הפעם. שני המאכעריס אליהם פניתי במישרד הרישוי, לא היו היחידים
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 14 | במדינה העס א חד מ רו אי ־ החש בון הגדולים מדינה מאש•: 5־ 4מיליארד לירות ־ הונלמות ר הכו ס ה ־1973 יהושוע בסן 11 בשנת 1973 מתכנן שר־האוצר רבינוביץ׳ לגבות
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 15 | קח כרטיס־טיסה דהונולולו, וכעדותן־ למטוס כעט בפועל־התחזוקה מציעים להביא לארץ מפירי־שביתה זרים, או להעביר את תחזוקת המטוסים לחו״ל. הם גם לא היו מציעים למסור את
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 16 | ערב הפירוק: אחד מגשרי הצליחה המצויים בתעלה. מקומאל: מעוז מקו בו־לב המיבצע לניקוי תעלת סואץ יסתיים בעוד שלושה חודשים ן * התנגשות היוגה כימעט היתולית. ן | ספינות
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 17 | רוסים תרמו מוקשים נגד־אנשים ונגד־טנקים! ,מהם בגודל גלגל של מכונית קטנת. על כך נוספים פגזים !ופצצות ללא־ספור שלא התפוצצו, ומצבורי תחמושת. גזר־עץ וארגז תפוזים ף*
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד ) 14 של דיונים חשאיים (עליהם דיווח העולם הזה 1928 בכתבה רבין מחכה להמר), התבשרו אזרחי ישראל כי צפויה להם חגיגה חדשה: חגיגת החזרתה של המסד״ל
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 19 | ה אי שחזר המוסד *** אלון? צבי (״צביק׳ה״) זמיר, ראש המוסד למודיעין ( 1ותפקידים מיוחדים׳ לא היד, קיים לגבי אזרחי ישראל בשש השנים האחרונות. אסור היה ׳לפרסם בישראל
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 20 | מישפחת 1גלום רצח זוג הקשישים אשר בוצע, לפי טענת המישט־רה, על־ידי האחים גבריאל ויעקב ביטון, זי עז ע את המדינה. עם מעצרם של שני החשודים, נרגעו הרוחות, אך הכאב
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 21 | ת׳ מישפחות ישבו יבעוז ־ ואיש לא ידוו 1מה ה יה !וניע לרצח הכפול שני בתים בתל־אביב, האחד בצפויה והאחר דרומה, בתים שאין ביניהם כל דימיון וקשר ; ישבו השבוע שתי
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 22 | אל מסיבת־ה־עיתונאים הגיעו יותר עיתו נאים מאשר אלה שהשתתפו בפסטיבל בי קורו של הנשיא האמריקאי ריצ׳ארד ניב־סון ־בישראל. לפי הבזקי המצלמות התגלה גם, כי כל עיתון
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 23 | איש הנחל האגדתי ממוצאי־שבת עושה שויוים מור העיתונאים וזכה להצטלם עימם. אד, לבוש מכנסיים וחולצה בצבע קרם ועניבה, ללא מעיל, ענד לצווארו מטבע של דולר קנדי עשוי
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 24 | הא המישטרה שותפה לפש עי (המשך מעמוד )21 !משו כ־ 20 שנד בבנקאות, יעמד בראש בנק בסרביה, אחר־כך שימש כיו״ר לישיבת־הימיסחר של העיר, חוטין. !משך !כל השנים הללו היה
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 25 | כתבת סולם החד מדווחוז 1על חוויותיות האשיות במסיבת עיתונאיות נאת וזות קיבות, מקום־המיפגש, המתין כבר ציבור של נשים בגדלים ,׳גילים ׳וצבעים שונים. עמי- תותי,
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 26 | יוגי וח גם עניין שד צבע במדינה (המשך מעמוד ) 19 חובת הגיוס של הדרוזים, והחתים קרוב ל־ 2000 מבני הכת נגד גיוס ווזובה לדרוזים. בעלייה־לרגל לנבי- ב־ 25 באפריל ,74
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 27 | המשת הסטודנטים מלימודיהם, ויציר ת ה־היסטריה הציבורית סביבם, היו תוצאה של עדויות בלתי־׳מהימנות שיל סטודנטית וידידה הסטודנט, שהוגדרו בדר׳ח ד,מיש- טרתי סמבולבלים
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 28 | המחאת רואו של ־בוק הדואר־ הינה שיק בנקאי אשר המזטב י 1כל לקבל חמירתו בכל ב־ת-רואר בארץ. לחחיותך ולבטחון כספך וצל אח האפשרויזת השמדות לרשותך בשימוש בהמחאות
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 29 | במדינה סישפט א31־1ם 71*0133 10 מיי ריב ;עצרו 48-7שעות על?א עוו? — והמישטרה הת;צ7ה ע 7התקרית ידיעה קצרה שהופיעה, במרבית עיתוני־הערב לפני כשבועיים אמרה בערך כ ך:
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 30 | סטי רישוי לרצח *1 1 11(11 (המשך מעמוד ) 13 התחבורה, את הטסט. 0 *1 0 1 5 ! 1 1 המאשרת המכונית עברה בדיקה שנייה — אותה שיטה ה 11101111 ך* עבור שו לז שד! ימים
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 31 | חאנבוט חאשויש בחאן הירושלמי הפיקו שח קנים צעירים בכוחות עצ מם תוכנית ב״ 120 לירות. ף ו עשיודפים מחריש אוזניים, תוף ענק, ומאחריו, כמועט בלתי־נראה, ליצן ההולם בו
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 32 | המצ לי ח גי ם •• המצ לי ת גי ם •• המצל התחילו בייצור והימים ס ט־דים עתיקים הכם א להם. הם חיפשו עסק לא־מפותח, בעל אפשרויות. אחרי לבטים בחרו בתקליטים. באותה
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 33 | המצליוזב ים ה מצלי חני ס המוסי״, באל־עויש ועשו הון בייבוא משוודיה ,1972 הביאה פועה !הביתה פעמון ספרדי עתיק׳ !והודיעה לשי כי זהו זה. דירתה תרוהט בסיגנון של
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 34 | העבודה ויש בוערת | 79₪ן ¥ו 9 0 1111111 העבודה מאשר מבצע אותה. הדבר היחידי שבולס ומרסן אותך 1131ל ו1י1 ^>1 היא בעצס שותפתן המצביעה בפניך בל ח ומן על נקודות
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 35 | מעניין שלמרות היות הסרט צרפתי, הוא נעשה כמעט כולו בפראג, שם נמצאים היום אולפני־ההנפשה הגדולים ביותר ב אירופה. העבודה עליו נמשכה שלוש וחצי שנים, כאשר צוות של
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 36 | *11 רוצח יפהפיה בלונדית? א1י או הב את ג רו ש תי חות־מתקבל-על הדעת. ולמד. אני מתכוונת? זהו. השבוע, למשל, ביקרתי בחאן הירושלמי. ומה רואות עי ניו על המדרגות, ליד
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 37 | את הזמר הצעיר גיסים, סחוסי, זה בלי משום־מקוס בכוחות־עצמו, שעלה יחסי־ציבור ועניינים, והטך לאליל החדש של הנוער, אתם מכירים כבר? אני, למשל, מד לרגע זה לא שמעתי
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 38 | אחרי הקיטש של ״אכסודוס״ בא הקיטש של ״רחבאדי ־ חטיפת האנגר׳ השחקן הבריטי ריצ׳ארד אטנבורו, המגלם בסרט את דמותו של האנגלי אדוארד סלואט, שהוא המוח העומד מאחרי
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 39 | סיטר על חתימת, מחבלים וסופומנים וממאי הוא איזו מילחמה נחמד ווינסטון הצעיר) ,מגיע אל׳ בימת־ההסרטה .״זוהי הפעם הראשונה שאני בישראל. באתי לחמישה ימים, ,והייתי
העולם הזה - גליון 1931 - 4 בספטמבר 1974 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד