גליון 1932

העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 2 | יד 1 0 8 ,ז >3.״*.וי?ו?גיד איש השגה תשי״א העולה החדש איש השנה תשי״ג איש השנה תשי״ד נובקר הסוכנות שסודאק יועץ סישפטי כהן עסקן שואה קסנונר איש השנה תשי״ח איש
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 3 | מכתבים שנה מוכה איחולי לשנה החדשה: ליתן מקוד און ליונת־השלום לשרש את מישענת הקנה הרצוץ ״אין ברירה לבנות ולהיבנות על יסוד האמת הבסיסית כי אין אלטדג־שיבה לשלום.
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 4 | ההצטרפות הצפוייה של המפד״ל לממשלה, הוא מערך אגז״י—פא״י. הסכנה הב א ה: דרו ם אמריקה בצמרת המדינה שוררת דאגה קיצונית לגבי האפשרות של התמוטטות העמדות הישראליות
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 5 | תמרוקי ״׳מוסוך ־ המפגש ביו טיב
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 6 | כבה ייראה האיש אשר המפו־״ל חפץ להיכנס על גבו לממשלה. גם יקראו לו ברחוב ״ג׳יד״, ירביצו לילדים שלו בגן ויגלו שהוא חלק מקשר-ביו- לאומי שתבליתו להכרית את העם
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 7 | ממישנתו של מייסדו —עוד לא עבדה תקוותנו ! ד״ר זוארץ (בשיחה עם אשתו בעניין העוזרת) ללא מחיצות המעלית היתה דחוסה משהו. מבעד חתיכות הכרוב הצלחתי להבחין בזר פרחים
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 8 | מונולוג שלא חו ת מכתבים זה רדיו ז בריגשי־תיעוב הקשבתי לדבריו •של הרב שלמד, גורן שאמר ברדיו :״רמת־הגולן קדושה יותר משטה הגדה המע רבית...״ המילה ״קדוש״ (אגב, מה
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 9 | העולם הזה ־ גי ל ה את האמת ־ נו מישור החינוך מוסר ו ושונה כוננת כאשר פורסמה הסידרד, היו פרטיה בחינת מהלומה לרבים, בעיקר לעובדי הטל- רויזיה הלימודית, הנילחמים
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 10 | ?! שבץ הווולם ב־9.00 14.9תל״אביב ,״אוהל שם״ 15.9תל-אגיב, כל הכרטיסים נמכרו הפצה ראשית ״עתיד״ .31688 המשרד 296551/2 ב סי ¥ו 7ו ״ ^ • ש מלו ת ה ריון מ כנ סי ה
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 11 | ..בע 1ד חצי שנה סוגרים את המדינה.״ הבטיח טד, קולק למזכירה מזכיר איחוד הקבוצות והקיבוצים, מנעו ממנו שם על״ידי קגיעת ישיבות בשעות הצהריים, לנסוע ולטייל ימים
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 12 | תמרורים נולד • לזוג הפירסומאים זהבה ודן מרגילן, בן שני. לבני הזוג בן נוסף, אלכם בן השנתיים וחצי, הנקרא על־שם אביו של דן, אלכסנדר מלניק ז״ל, שהיה מראשוני
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 13 | 1111111 איזהו חכם? דיין או פרס? גולדה או רביו? גליל• או גלילי? 444ד״הכיטחון, ימו שימעון פרס, הזמין אליו את מפקד כוחות האדם והעמיד אותו על חומרת המצב בצפון.
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 14 | על נסיונח רבין לאר צו ח־ ה ב רי ח פגישה ע הגות >* שביל יצחק רבי] זוהי פגישה עם גורלו. 1הוא ייפגש עם ג׳ראלד פורר, פוליטיקאי אמריקאי מן המניין, שאינו מרשים
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 15 | ע ל 100 הימי של ממשלת רביו ממשלה ** אה ימי האשראי והרצון הטוב שניתנו ליצחק ] [₪רבין עם הקמת ממשלתו — תמו. אבל מי שהיה מתייצב ומנסה לבדוק אם פרעת ממשלתו של יצחק
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 16 | ? מנו ה במדינה מחריפים את דפקה סירטו האחרון של המפיק מנחם גולו ,״לפקח״ ,נו הושקעו 900 אלף דולר, ואשר נמכר להפצה לחברת ״וורגר״ תמורת 1.5מיליון דולר ועוד ־ 407
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 17 | מדיונים נערמו באירגון המתיימר לייצג כתבה ראשונה בסידרת חקירות ״העולם הזה״ על ה־ ?ורה בארנון נכי צח״7 סנ 7ה העלמות כס 5י 8ב תוך האירנון בקנה״מידה עצוס. תם דווקא
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )16 המישלחת הישראלית. לא רק ספורטאי מדינוודערב המשתתפות בתחרויות הפגינו כלפיהם יחס זה. גם נציגי מדינות אחרות נאלצו להתייחם, על פי הוראות
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 19 | ז הו סיפורושל חיק : שכמעט לא ייאמן לב ני ארבע שנינו הובאו1 15 1ושווים והוצאת נקווסונצו -הם !אשמו נמע שה־אונס קבוצתי שזיעזע את המדינה -או עד היום לא ניגמר
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 20 | מה עשתה גולד ה בפ ס טיבל ה ניצל סרג׳נט בדאון מזרועות !פני אין דנה ה מ מש להבפ רש חסמו אד וו ה 1דו ! ר י שעות ארוכות ניצבו בנות צפת על מידרכות העיר 1 1 1 1
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 21 | סרטים * איך נה רוזנבלום -:שוטו־ובול לתת היקוות שווא!״ £ היה להיראות צוות החקירה של איירונסייד בישראל, אס ריימונד בר היה נוטל לעזרתו את גילה אלמגור ואסי דיין.
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 22 | הסמל אד ורב־שוטר אבוטבול (המשך מעמוד )21 אבוטבול ממישטרת צפת. בימיבצע מישטר־תי רב־תושיה הוכיח הרב־שוטר שהוא רב תכליתי. הוא הסכים סוף סוף לפתוח את הדלת מבפנים.
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 23 | שניהם אמנים וציניים -שניהם אהודים ער הקהו - עכשיו הם !גווי ם לבית־המישפט בסינסוו מישפחת׳ ך* שדליה פרידלנד היתד, ילדה קט־נר״ היתד, באה עם אבא שלה, הבמאי צבי
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 24 | לגורד״השחקים של היהלומנים החתיקים קם מתחרה נמוך של המורדים הצעירים ה ר צל של היהלומו־ם הצוויריס אמר: תרצו בורסה, אין 11 אגדה ** תחת־למגרד השחקים בן 20ה• }
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 25 | ₪היכן המיל ץ ־ (המשך מעמוד )17 בית הלוחם כולו ״הוא מוסד ראוותני, כדי להעלות את יוקרתם של ראשי האיריגון בפני הציבור,״ לטענתם. אולם על בית־לוחם אחר, המהווה בסיס
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 26 | אונס ו 11ד תיק (המשך מעמוד ) 19 הנאשמים ; אחד לתקופה של 15 יום ; אחר — ל 19-יום. כל השאר הוחזקו;במעצר משבוע עד 10 ומים, ושוחררו(ראה רשימה מצורפת ובה פירוט שמוה
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 27 | קולנוע בעולם המשוגע כמוהל המוסד פרנסים פורד קופולה, הבמאי שעשה את הסרט הקופתי ביותר בתולדות הקול נוע, הסנדק (הכנים עד עכשיו יותר מ־126 מיליון דולר) ,ובין
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 28 | ארצי ־ מתגר ש או חרושת השמועות היא ענף־התעשייה שלא סובל, כנייראה, מהלחצים הכלכליים. עובדה, היא פועלת במרץ־נעורים. וכך, מפה־לאוזן החלה עובדת לאחרונה השמועה
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 29 | במדינה המצאזח המצאוו־תהתמדה נדחתה מהנדס תז־־אביכי המציא מיתקן״הת?5ה חדש — רהמצאתו נדחתה. מדמת־ישראל חיא, כידוע, אחת הצרכניות הנזקקות בעולם למיתקנים להתפלת
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 30 | ב ל ותבקש... מבצע סרס ל חגי מ 16.9.74 - 8.9.74 סוף לגירושיו ולפירוד חברות! למישרה חלקית או מלאה היא תי שאר שלך ות שיב לןאהבה בחוברת הסברה שהוצאה לאור ע״י
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 31 | במדינה דרבי אדם ״ראש3מ1ן״ ב בי ח־ הדין האב שתבע את בתו לדין מת בכית־המישפב — המישפט יימשך כינה?כץ אשתו השלישית כאשר ביקש שופט בית־המישפט המחוזי בתל־׳אביב,
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 32 | 1זיי | 11ד 1י>׳ 1י 1י 1ן הסצינה האחרונה בסרט ^ 1 1 1 1 1אדם׳ צולמה בשעת בו 1111 רק מוקדמת בנמל־הדייגים של יפו. למרות המתח הרב בעלילת אותה סצינה, הצליח הבמאי,
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 33 | שים כלפיו. דבר אחד ברור: אל יוצרו של הסרט, יונה דאי, ולסיפור שמאחרי ההפקה, אי־אפשר יהיה להיות אדיש. יונה דאי הוא גבר צעיר, יוצא פרס, המתגורר בווילה מפוארת
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 34 | במדינה 1.01X0 ׳ 01 שני אחה״צ ה מועד האחרון למסירת טוססי ההשתתפות 150,000 לידות מינימום פרם ראשון בי ש שני אסשר למסור טופסי השתחסזת עד שעה 0.00 בערב (המשך מעמוד
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 35 | חודשים, כאמור, והעסק סבל מכך קשות. הרווחים נעלמו, ותחתיהם הצטברו חובות של רבבות לירות. לא היה טעם להמשיך. דב עצ״וני החל מתרוצץ ומחפש לו תעסוקה מתאימה, קלה
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 36 | אוסנת רוקח יפה שיין נטלי גולדברג השעתדות השניוח לתואר תלנת הסיס 1974 מועדדות ארה תתחרינה !11 וגאי־שבח ננוינ ת ..גלית״ ניו־אדהו אתי אלגרבלי יהודית
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 37 | תמר ברעמי שרה הולנד רותי עזריה אופירה בן־שמחון בעמודים אלה חבוי הנעלם הגדול, המעמיק בימים אלה את חובבי-היופי בארץ. מי תהיה הזוכה המאושרת בתח רות מלכת״הטים.
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 38 | לאה שוקי דליה מזור הסועתדות הסוניות לתומו מ7נמ המיס 1974 ענת רוזנפלד תמר שבח יפה
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 39 | בבריכת !.גדיתיי גיד אליהו במוצאי־שבת 14.9.74 בשעה 8.30 בערב מופע ענה צביקד. פיק \ צביקה פיק ותזמורתו נסית סדוסי ותזמורתו ג׳ימי לרד ותזמורתו מ שה: דורו טופז
העולם הזה - גליון 1932 - 11 בספטמבר 1974 - עמוד 40 | מספר 1932 אשרוג וידידתו כידהה מם !מחיר 3.50
חזרה לתחילת העמוד