גליון 1933

העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 1 | המחיר
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 3 | : 9.10.73 המילחמה פרצה בצפון ובדרום, זוכה מייד בשם ״מילחמת יום־הכיפורים״. : 31.10.73״העולם הזה״ פותח בוויכוח על ״המחדל״ ,המסעיר את השנה. : 28.11.73״העולם הזה״
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 4 | צורך להצטדק ולבקש סליחת הציבור — אלא להיפך הוא תוקף את השוטר ואת האזרח המתלונן — אמנם האזרח במקרה זר, היה סגן ראש־העיריה — אולם אני מזמין את כל אזרחי העיר
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 5 | פרסום ד״ר יעק׳נסון
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 6 | עיצוב גדעון אוברזון סריג האיכות
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 7 | 1111 יום הכיפורים תשל״ד : חייל מצרי, שסצת מטר־ז את המעלה, מריע מאת אורי אבנר ופי־הרחצה ה מו מהמוני־אדם. עם ישראל חגג יום־ההולדת ד>־ 5734 של העולם. בחוף אכזיב
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 8 | ת־ א -מכשירי תנועה בעיים דרך פתדו־תקוה , 74 טלי 41 15נ. חיפה -דרך העצמאות , 104 טלי • .04-52 44 75ר 1שלים -שייקביץ, דוד המלך 1ו, טל׳ .02-22 24 40 רסת־גן
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 9 | **ץ ום תצלום בתולדות המדינה לא גרם לטראומה \1 /כה עמוקה בנשמה הלאומית כמו זד. שהראה עשרות שבויים ישראליים בסוריה, יושבים על הארץ, כאשר ידיהם הכפותות על ראשם.
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 10 | (״צ׳יצ להט (המשך מעמוד )9 ראשונה בשדה היתד. שולמית אלוני, שהקימה את רשימתה לפני המילחמה, ושזכתה במפתיע מן ההפקר שנוצר בעיקבותיה• במשך זמן־מה ניסתה לרכב על גלי
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 11 | כלבד: דהכיא שלום לעולם כולו, ולישראל כפרט. ך* תדהמה הראשונה שחשתררח אחרי ₪1יום־הכיפורים, יצרו כמה וכמה ישראלים עולם של שדים וזדים. השד הראשי היה חנרי לפי אחד
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 12 | תששתשר דו (המשך מעמוד )11 בשם ניקום סאמפסון ניסה להרוג את מאקאריום, והש תלט על האי. אולם ההישג לא החזיק מעמד. התורכים ניצלו את ההזדמנות כדי לפלוש לאי. הם כבשו
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 13 | האחרון גקאריירה העגומה שלו — קבלת־הפנים המלכותית שנערכה לו בקאהיר. מצרים הפכה ידידתה הגלוייה של ארצות־הברית, וחיסלה כמעט כליל כל אחיזה סובייטית בה• סוריה
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 14 | 200000 דרושים ונדרשים צעירים מצליחים ועושי צעדיהם הראשונים בדרך מבטיחה, הם מחשבים את דרכם בצורה הגיונית ומפוקחת, הם רכ שו בטוח חיים מיוחד להם הסנה 2 0 0הם בדקו
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 15 | ך* מורה התיכוני לואיס קיסינגר, שתלמידותיו בי 1גימנסיה־לבנות קראו לו ״קיסוס,״ הסתלק מגרמניה רק באוגוסט ,1938 חמש וחצי שנים אחרי שאדולף היטלר הגיע לשילטון. כפני
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 16 | ב־ 1933 וב־ ,1934 למחרת עלייתו של הנאציזם לשילטון. לואים קיסינגר המתין, אולי מתוך תיקווה שהתרבות הגרמנית תתגבר על הטירוף הנאצי. כאשר הבין שכלו כל הקיצין, עבר
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 17 | בחברת מיטב החתיכות המיקצועניות של ארצות־הברית. גם בפעולתו הדיפלומאטית הוא אוהב להציג את עצמו כאדם שופע חביבות, נוח לבריות, פתוח לבני-שיחו. אולם מתחת למעטה
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 18 | 011זיסקתט (׳ שואל • 011 בו ק לי ס די ס ק תוו ״ צילום איתמר אתםשואליםאתילדכם, במו כל ההורים, בכלהעולם. הוא רו צהל היו ת שו ט ר, כבא ׳ או טייס. אתםודאי רו צי
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 19 | היילכו שניים יחדו, בלתי אם נועדו ! (עמוס) ן* ומוריססז אמריקאי מפורסם הגדיר את טיבה של \ 1ברית מדינית כך: שני שודדים מחזיקים כל אחד את ידו בכים רעהו׳ ועל כן
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )19 זקוק כלל לגידול טכנולוגים מקומיים. בכסף אפשר לק נות את כל היידע שבעולם, החל בפצצה גרעינית וכלה בתעשיות המפותחות ביותר. !• איראן, שאינה מדינה
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 21 | איזה דגם היה קיסינג׳ר עצמו ממציא, אילו היה שר־החוץ של ישראל, ולא שר־החוץ שד ארצות-הכרית? איד היה מיישם במציאות הישראלית את העקרונות וההשקפות, שאותם פירט בספריו
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 22 | .פו ששוב 1 7 1 1 3 המחיר בקר בציפעץ. * ואל תטעו ח דלה. מהכר בלוחות עץ אורן** *:סל * טבעי לציפוי דקורטיבי. לוחות עץ לציפוי קירות ותקרות בדוגמאות חריטה, לוחות ^
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 23 | ימי אנשים אלה סימלו בשנת תשל״ד את הישגיהם וכישלונותיהם של ישראל והעולם הם נבחרו על־ידי ״העולם הזה״ תוך בחינת כל מאורעות תשל״ד ה עו ל ם ויציוד ניכשו: טרגדיה
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 24 | מ דיניו ת זבולון המו: שבוי? בראשית השנה היה נדמה ששולמית אלוני תהיה הדמות הבולטת החדשה ממפה המדינית של ישראל. אולם אחרי הצלחתה המפתיעה בבחירות מיהרה להשתלב
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 25 | צע>ר החייל האלמוני: מוכר וידוע במילחמות ישראל כימעט שאין חיילים אלמונים. לא היו כאלה גם במילחמת יום־הכיפורים. חללי המילחמה שגופותיהם נמצאו, זוהו עד האחרון
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 26 | ראיתם את חדר האנובטיה ו ! 1ל י? ארווות חדר חאטבטיה ״אליברט״ חם עקרת בית ב עול ם... לרשותך מבחר של 17 דגמים בעיצוב מהתר המותאם לכל גיס ולכל טעם. לארונות אליברט
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 27 | צ״ד המנשבות עד הקצינים הנניוים בצורר הפן י. למישחק החנוה הישראלית האלוף טמיר• ״עומדים לשלוח אותי ל21- ימי מאסר,״ סיפר לו. כששאל אותו האלוף טמיר אם תבע להישפט
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 28 | 1ו 1111״ 1 במומן ל\1 העולם שה חושך לראשונה אח] הפר שיו ת 1תנעלמות ב עניון פרופסור הו פ מן * 6פון! כל חודש הייתי מבקרת בביתו של פרופסור אברהם הוכמן, ואחרי שיחה
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 29 | המעגל המרושע סביב שיטות־עבודתו של פרופסור הונמן נסגר: ,מבחינתנו, לאחר שהגיע לידינו מידע פני,מי על תוצאות מחקר המכון לחקר העבודה והמלאכה של האוניברסיטה העיברית
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 30 | זה שמו את ה שי ם-ז ה עומו להגיע גם לארץ: שניו ארז״ כי ך שהד לפה: וכנו! ה״חוטיני־ החוגג בריוויירר! הצרפתית, כבר קנה לו מקום של כבוד, אצל כל מי שאין לה מה
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 31 | יפי ריו דה־־ז׳נירו שבברזיל הגיעה אופנת ה״חוטיני,״ הבלי־בד ביותר מעולם על כל חוף שהוא, אל הריוויירה הצרפתית. הוא כבש כסערה אירופה, התנחל על כל חלקה טובה
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 32 | הגליון הכא שד הדוגמנית חישואוית נדנה ווזננווס, ב״חוסינ׳״ וזבזסנס מוכיחה כ׳ אין נל תחליף למראה הטיבע׳ : 1וווו ! £13 0 יוקדם כיום אחד, לרגל יום־הכיפורים. הגליון
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 33 | אחרי שסיור את המישטוות בשלוש נשות, ס״ר בעורם בדי 3ר טיס״ ם ונרי דובון, ונו ח גם ממעצו בישראל, הו סג ר ל מי ש טו ת ישראל והונהמכותנאמנות ך שופט ביקש מן השוטרים
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 34 | זו ח 0ו 1ו 01 וו 0 0 מתקן אוריגינלי נוסף של ^ חב׳ ״אלכס׳ מנתק את המזגן בזמן שהמנוע מתאמץ. רק אחד מבל שלושה מזגני ^ ״אלכס אוריגינל״ מיועד לך י השניים האחרים־
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 35 | ת בו סאתהא לו ף יז*ו<>1ז> *זזייז ייי> רזזיזיר רזיל,זיל- *-.זז י *זיז יי* י ^ גבי ה א לו ף טמיר הסתיימה הפרשה. /אבל לא לגבי ג׳קי רונו• הוא נקרא למישפט בפעם
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 36 | הטמ פון ה ק טן * 11133111ת ה עו ל ס ( 1,400,000,000 טמ&וגי 0.1!.נמכרו בשנה שעברה ב־ 0$ן ארצות) ההרפת קן 1 (המשך מעמוד )33 נים, קיבל אותו לעבודה במיפעלו. כאשר
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 37 | אביב אישר את גילויי :היה מישטר של פיתקי־פרוטקציה ה ש & ס צ׳יצ׳ קיים הבטחתו למסור את הפרשה לביקורת של המבקר -אך לא צ׳יצ /כי תבע ממיפלגתו להפסיק את הנוהל הפסול
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 38 | וני זח גם ענ״ן של צנע האםפ רו ט ק צי ה היא עבירד. פ לי לי ת?־ מרי קוואנט, האופנאית הבינלאומית המכתיבה מה נלבש וכיצד נתאפר. במדור זה נתחיל בסידרת רשימות אשר
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 39 | כשאתה שומע את דייב איבגי מדבר על עיצוב תסרוקת, נדמה לן כי אתה שומע אמן המדבר על אמנותו. כי ספר־הצמרת דייב, מתייחס לעיצוב תיסרוקת כאל אומנות לשמה. בשביל דייב —
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 40 | ץ ח דו גידנו דגם מקורי מפריז שבוע שקט יחסית, שיאפשר לך לנוח מבחינה רגשית ולאגור כוח לקראת אתגרים גדולים שיוצבו לפניך בעתיד הקרוב ביותר. אתה יכול, אמנם,
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 41 | קריווה תמה ״איי דן כן־אמוץ דייו אמר פעם שהמלחמה היא המשחק המרתק ביותר בדיוני תארו לא אחת את המתרחש בחדרי החדרים של בעולם. וזה נכון. משחק המלחמה ורק בזכות
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 42 | 777 ברנדי בינלאומי המשקה הישראלי היחידי המיוצא ל 96-ארצות ומדינות ברחבי תבל. -777 למבינים מאז ומתמיה -777 ברנדי האקספורט של ישראל. כרמל מזרחי מ־קגי ר א שון
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 43 | במדינה בולאות גס ה1א נוני אי ס איד זכו ישעיהו; ירמיהו ויחזר,א? ב הנצחה ביגלאומית גסאן־מריגוז כאלפיים וחמש: מאות שנד. אחרי פעילו תם הציבורית, עשויים שלושה
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 44 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלביאל ווארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל׳׳א: ב .מיכאל, קובי ניב, אפרים סידון. מעטר: גבי קלזמר כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 את הי ת ה היישג ה ט
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 45 | 1111111 להיות, — מ מי שנ תו של מיי סדו — וישראל לבטח ישכול ד״ר זוארץ (בין כסה לעשור) כ רי כ ה להיות זאתהיתה הש זאת היתה הטינה שהיתה צריכה׳ להיות רואי השחורות
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 46 | מ מ די נ ה ־ (המשך מעמוד )43 עתידו בעולם הגדול .״אנחנו רחוקים מד׳־ עולם בו רותחת האמנות הגראפית,״ הסביר ,״קשה מכאן להגיע. לא יודעים בכלל בעולם שאתה קיים. אבל
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 47 | ש ביו ה1הב והש קי ע פרסום א. סל. ש בי ל הז הב של המשקיע בניירות ערך מוביל אל קרעת הנאמנות של בנק לאומי. מדוע? כי עקרון ההשקעה בקהות נאמנות בנוי על פיזור
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 48 | ** שר דקות נסיעה מתל־אביב. הכביש > הראשי לכיוון אשדוד הומה מכוניות. מאד. מטרים אחרי צומת המכון המטרו־לוגי, פנייה לשביל־עפר. לאורכו, עצים מטופלים ביד אוהבת.
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 49 | ילדי גן עדן גם להשקאת מטעי התפוז והמנגו, הבננה והשזיפים, הגפן והרימונים, המשתרעים על־פני מאות דונמים. דוקטור אוסטשינסקי, מוותיקי היישוב, למד חקלאות
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 50 | ד,סיירת ככוח־עזר למישטרה, שתפקידו לפקח על התנועה. אך למעשה, הסיירים אינם מורגשים כלל בשטח. ג׳ונגל התנו עה גואה, ונסיעה ברחובות העיר הגדולה בישראל הפכה לסיוט.
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 51 | 35 קטנועייס״וים עומדים במיגוש החנייה נ׳ אין סיירים שישתמשו בהם כך קורה, למשל, שכאשר סייר־בטיהות מבקש להחליף נעלים קרועות, עליו ל המתין שבועיים. לבסוף, הוא מקבל
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 52 | ־ אלתסתכ לי בקנקן - ובמה שי ש ם הלן קרטיס מגישה לך: האיפור המלטף בפודריה אלגנטית. וגיצוב חדיש ושימושי (ב ם ראי גדול ונוח לאיפור). גווני איפור אפנת״ והמחיר
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 53 | ענ ק את הפיתרונות נא לשלוח עד יום 25.9.74 לת.ד ,136 .תל־אביב, ולציין על 1המעטפה :״תשבץ עגה״ כין הפותרים נבונה יוגרלו חמישים כרטיסים לקולנוע ״דרייב־איך
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 54 | קולנוע ב מזל ס ר טי ם בו לו אלמש תו ל ל שוב לואיס בוניואל, האיש הדורך בהנאה רבה על יבלותיהם של צידקנים, מתחסדים ו־בורגנים, מזה 45 שנה, מרבה לאיים בזמן האחרון,
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 55 |
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 56 | לבחירתכם עטים נובעים, עטים כדוריים ועפרונות מכניים מסדרת ״הנקודה הלבנה״־ סמל האיכות של שסר. רולקס בע״ם• ,רושל״ם, רווו ח ה, ר ח אהליאב ,18ס ל׳ .02-523655
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 57 | חסרים זה חשוב אחרי שהוא גמר לבלבל את כל השובתים ברדיו ובטלוויזיה, החל מנכ״ל רשות השידור, יצחק ליכני, לבלבל גם את הבחורות. ליבני, בן ה־ ,39 ידוע מזה שנים אחדות
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 58 | ארה הפסוקים נטר שנת תשר״ ד: הי שגיה. מחדליה. אכזבותיה. ז זיק חתיה תשרי ;• רב-אלוף דויד איעזר :״:נשבור להם את העצ מות.״ +עזר וייצמן, על מק־ימת הליכוד :״בל
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 59 |
העולם הזה - גליון 1933 - 15 בספטמבר 1974 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד