גליון 1934

העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 1 | סידרה חדשה שר פרשן צבאי בלתי־תלו חושפת את הליקו״ם האמיתיים
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראסון: ד״ר מלכיאל זוארץ י״ל ממשיכי דרכו יגל״א: ב .מיכאל, קובי ניב, אפרים סידין. מעטר: גבי קלזמר כתובת המערכת: רחוב ווארץ 1 את זה את זה תקרא ביום
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מיי סדו — טוב שבר אחז* בענן משני שברים באשכים. מ. זוארץ (לאחר תקיעת ״שברים״ בשופר גדול) רב־שיח של אנשי רוח־פרצים בבית ״ 200 האר׳ן׳ מה קרה לנו?
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 4 | חברי ועדת־הכספים סיירו ברמת־הגולן, ונפגשו עם נציג הצבא בהיאחזות אל־רום. כאשר שאלו את הנציג לתרומת ההיאחזויות לביטחון, הופתעו לשמוע מפיו עד־כמה שמח הוא שהנושא
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 5 | ־אופנזג־איפוד־ון וה־ ..רבלון לאשההאמיתית -לכלאירוע -לס תיו 1 9 7 4 לפנים * ללחיים * לעיניים * ל שפ תיי * לציפורניים חדש! * ״מייק-אפ-קרמי״ ״סומק-קרמי״
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 6 | מדור החד ש שד ה עו &ססר יתחיל להופיע אחרי החגים העולפ הזה״׳ שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל• אביב, רהוב גורדון ,3טלפון .03*243386 תא־דואר . 136 מען
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 7 | תמרורים םונה לתפקיד סגן מנכ״ל המועצה לפירות, כותנה והלב, במקומו של חבר קיבוץ שפיים אברהם ברום שנבחר ל מזכיר ברית התנועה הקיבוצית, חבר קיבוץ אורים שבנגב חיים
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 8 | שנה טובה לכל בית ישראל ל ־ לדמש ־ י׳ י׳ ז ״ ואייי י י׳ י י לטיפוחיי׳
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 9 | מכת בי ם שגה טובה אני מברך את המערכת ועובדיה בשנה טובה. אלכם שפיצי, קיבוץ דורות שנה בה יקבל הציבור את דבריכם, ולא יצטרך לחכות 20 שנה לפירסום יומני רביו כדי
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 10 | ר3 .ג־ב * 111אבאא 3ן היה 3 *1־וכל־ך ועל בן סו1י סי רבהלקב לו ! 1תעשיית־הבדיחות החלה לעבוד במלוא הקצב עם ביקורו של ראש הממשלה יצחק רבץ בארצות־הברית. אחת הבדיחות
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 11 | 1 (| 11¥1י *1X1*711 1111ו|¥׳ 1י 1י חגגה ביום השישי האחרון את בר־המיצוודז נוזל אלון. מלי היא אדריכלית־הפנים הירוש ^111111 11 שלמית עדנה לנגוצקי, בעלת מישרד
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 בשמות אחרים. ועוד דבר: איש מבין אותם אנשים לא הגיע למעמדו בזכות כיש־רון, מרץ או רצון כביר. הם הגיעו למעמדם בזכות הכסף, הפרוטקציה או הסכם.
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 13 | יצחק ובין גילה את השקפת עולמו - נמה היא שונה מזו של גולדה? ף• יאחד מסיפוריו, מתאר אוסקאר וויילד אשה, שהיתה נעלמת מדי פעם מביתה וי המהודר. היא היחד, אפופה
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 14 | יצא ביום החמישי האחרון יושב־ראש הנהלת בנק הפועלים, יעקב לווינסון, לשווייץ, להציל את הבנק. לווינסון, שסירב לפני כמה חודשים לקבל עליו את תפקיד שר־האוצר, עלה
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 15 | מותיו במערכות זזבחירות הפנימיות ב־מפד״ שווייץ היתר. באותה תקופה מרכז פיננסי, אליו הגיע לעיתים תכופות מי שהיה לאחר קום המדינה מגכ״ל מישרד־הבטחון — פנחס ספיר.
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 16 | .מירחמת יום הכיפורים היווה ׳שועה־בהלס -אילו אחרה בכמה שניס* ,יוכן שצנדד היה מובס )מתפורר־ במלאת שנה למילחמת יום־הביפורים, פותח ״העולם הזה״ גכתבח זו את הוויכוח
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 17 | כמערכת סיני 1956 פעל צה׳׳ד במכונה יעילה מזו המצרית. אכל יש לדעת בי כבל הקרבות של מילחמה זו נהנה צח״ל מעדיפות כמותית משמעותית־מכדעת, ואילו המצרים השקיעו אז את
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 18 | במדינה העם אדמרא היה המחדד השבוע לא יתקיים מחזור הימורים בגדל יום־הביפורים. המחזור הבא של משחקי הליגה הלאומית וליגות א׳ יתקיים בשבוע הבא — .5.10*0 מינימום הבוס
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 19 | לקרא ת א ד חוגי ס ט אן < ד אוו7וג א״ם דהתנטו • ההסתה העדתית השתוללה • אגות הגוש נופצה • מיבצו חיפה ח 1ו לקדמותו בודה בארץ אך מתבלטת במיוחד בחיפה, היה ברור כי
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 20 | מרגלית אנקורי מאשימה: הבוהימה בארץ הוסת לי את הקאר״רה ואהבתי ליוום לנדסבוגו הרסה לי את החיים ך* מיד חייתי באה לראיון באווירר. 1 1שמחה, כי תמיד הייתי מדברת על
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 21 | הרשל ברנרדי ומרייה קרזולובה, שניים מהגדולים שבשחקני ברודוויי. בעלי, שבדיוק אז הייתי ב־שלבי פירוד ממנו, היה קנאי נורא. הפירסומת סביבי הרגה אותו, והוא לא הירשה
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 22 | 1מיוחד מי בצע לחייל! כל חייל שיחתום בחודש אוקטובר מנוי על 05111171 הוה יקבל הנח השל 410 אחו! השבועון יישלח רק לדואר צבאי רכוש טופס לוטו רב־ שבועי. לתלמידותי
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 23 | ₪הממזלת (המשך מעמוד )15 לבן השקעותידשלו בשטחים אלה. דרישה זו היא אחד הגורמים העיקריים לקשיים שד מיגור, כיוון שאין ביכולתו לעמוד כהשקעה גדולה שכזו. כל
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 24 | ו ה בי ר ה עוד מלחמה 01 במה ל ק חי י 1ם ־וז בי פ 1רים של סינדיקט היהלומים נראה כי מילחטת אוקטובר עשתה משהו לגורמים כלכליים בעולם, הקשורים כלכלית עם ישראל.
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 25 | תמונה זו היא פוטו־מונטאז׳ .בחזיתה ניתן לראות את תשתיתו של המרכז הרפואי על-שם אליהו סורסקי, שבנייתו הוקפאה על-פי צו הקפ• את-הכנייה החדש, שתחולתו למן ה 3-ביוני
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 26 | מאת זאב יפת ך* שהתברר כי מצבו של אבי לא חר־ייאוש, ולא ניתן עוד להצילו, ניהלתי עם פרופסור הוכמן, מנהל המחלקה האונקולוגית בהדסה, שיחה ארוכה. הוא הסביר לי כי אין
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 27 | עה לפני שלוש שנים מיום הגשת התביעה, גרמה למחלתו של התובע, וכתוצאה ממנה אין הוא מסוגל לעבוד ולהשתכר למיחייתו. התביעה נדחתה. בפסק־דינו אמר השופט המחוזי
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 28 | פ־נכם ל לא סוד (הנושך מעמוד )13 נדמה שכל זה זר לגמרי לעולמו של יצחק רבין. ^ י־אפשר לדרוש מיצחק רבץ, מי שהיה כל ימיו חייל מיקצועי, רמטכ״ל ושגריר; ,שיגלה בקיאות
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 29 | במדינה ם יפלג1ת זרמי שנחה נגד הז ר ם ימיס 50 ורי0 אחרי גחירתו 2מזכ״? המיסזגה, הודיע זרמי כי יתפטר הפסטיבל שהתרחש ׳סביב המאמצים ל שכנע את מאיר זרמי להסכים
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 30 | ניצחון התקווה על הניסיון תמיד אני מספרת לכם על כל מיני רווקים מבוקשים שנעלמים מן השטח, ומוותרים על התענוג לטובת מוסד הנישואין. הפעם אני רוצה לספר לכם על רווקה
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 31 | לאהבה יש המון מני׳ (07 מווו (0₪מ ש0(// מה אני אגיד לבם ועוד לא אמרתי — חברת״התעופה הלאומית שלנו לא היתה מביישת סופר במו הארולד רו״ בינס, אפילו החליט לבתוג עליה
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 32 | .1הזלילה הגדולה (צרפת) ***גת תשל״ד היתד. שנה רעד מאוד, /א למדינה כולה, ומשום כך גם לחובבי הקולנוע שבתוכה. אלא שכאשר נמצא כבר מישהו, כעבור זמן, שהיה מוכן לשו!
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 33 | .3הלילה האמריקאי (צרפת) על רב־המכר של הנרי שארייר, ממנו נותר אך מעט על הבד. העיקר היה שסטיב מקווין הופיע בתפקיד הראשי(וגם כשותף שמן בהפקה) .וכל המעריצות באו
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 34 | סרטי השנה גורי ס*א 91״ ם למסירה ת מו ר ת 140ל״י. (המשך מעמוד )33 הפצתו, הם האשמים במידה רבה׳ בתוצאה המבולבלת והשיטתית. ועוד אכזבות. דון סיגל, שיצא ל- ראשינה מן
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 35 | ו1ו!ובץ העולם הו ר 1933 אנטוגדי ב״איזה מין עוזרת״ איזה מין כיש רון ! יותר• קיצבו המסחרר של הסרט, השליטה המוחלטת של הבמאי בכל אחד משלביו ומישזוק מבריק של וואלטר
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 36 | בייוודדו אינטתשיונל לא הנל קר... אבל הבל באימת מעולה ובעיצוב1הדד להלן חלק קטן מהמבחר העצום 5י . 620א.א שאגו מציעים. פינת אוכל בעיצוב מיוחד. שולחן כורסת טלויזיה
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 37 | ך* שנה עמדה ׳תחרות בחירת מלכתי 1המים, בסימן המים .׳נסיכת הים־התיכון נבחרה בנשף הראשון בנתניה׳ על חוף־ הים. נסיכת ים־סוף נבחרה באילת. ואילו הנשף המרכזי, שבשנים
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 38 | משד השלוש שעות ישבו אלפי צופים צעירים ומבוגרים באמפיתיאטרון הענק המשקיף על בריכת ״גלית״ וחזו במופע ]המרהיב של בחירת מלכת המים ,1974 שכלל תצוגות אופנה ססגוניות,
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 39 | רוס׳י הלן דב את 0 1 1 1 1 1 0 0 הקהל בן האלפים משך שעה ארוכה, בלהי־טיו הצועדים בראש מיצעז־־הפיזמונים. ומלכת־המיס, עמדו השזה בסימן המים, היוני, האור והזוהר בגדי
העולם הזה - גליון 1934 - 23 בספטמבר 1974 - עמוד 40 | [)!11>:א 11111)1 0 ) )111:1111ו).א
חזרה לתחילת העמוד