גליון 1935

העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלביאל זוארץ ז׳׳ל ממשיכי דרפו יבל״א: ב .מיכאל, קובי ניב, אפרים טירון. מעטר: גבי קלזמר כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 שעשועון נושא פרסים
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 3 | מ מי שנ תו שע מ יי ס דו —ובסוכות תשב שבעה ד״ר זדארץ (במלאת עשור לכסה) בירבור חג מאת כתבנו הצבאי — איתן הברברן ושוב עומד העם, עטו!? ברדידי טליתות, ויוצר! להט
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 4 | להכיר באחריות מיניסטריאלית, ובה־בשעה לא להחיל אחריות דומה על עצמה. בוא בשר מג ר מני ה דולצ׳ין מואשם ככד כי בגיזכר הסוכנות היהודית הוא נושא כאחריות לשערו־ריית
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 5 | מ ח בו תלךב ־ ס סו ו ת פי סו ת שלס כיני גי לווו ״ די פ לו מ ט ״ גווה פע מי ם אתה בול? בסב!הגילוח ״דיפלומה אתה •בול ל ה תגלח חוב ה
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 6 | מכתבים שגה טובח לאורי אבנרי ולכל מישפחת העולם הזה: שנה טובה, שנת שלום והצלחה. וידה ולוטפי משעור, בית־לחם שנת שלום, יצירה והגשמת שאיפות. רב״ט מיקי סואלי, צה״ל
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 7 | מכתבים טפט / ,ת׳סרבל נזרוק לפח ונצעד בתוך דקם / ,כשיבוא שלום לארץ את זוארץ לא נקרא / ,ונחזק באוטובוס שתי רגליה של זקנה, את העוזי והקלצ׳ ואת יוסקה היהיר/ , אז
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 8 | צום הצמות אלבום התמונות שצולמו ערירי חבר־הכנסת יוחנן בדד ^ שוטרי מישמר־הכנסת יש הוראות /חמורות ביותר לא לאפשר לצלמים להיכנס עם מצלמותיהם למיזנוני הכנסת,
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 9 | בול ה בן־גוד״ון יוצאת מבנ״ד״הכנסת הישן מתווכח ברחוב, לי דו סורקים עקב שמשון שפירא ב מי צעד ׳ 1העצמאות בן־גוריון גאל אלון מקיים ישיבה ע עוזריו במיזנון יצחק
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 10 | תמרורים מונה. לתפקיד מנכ״ל מכון היצוא הישראלי, במקומו של אברהם דר שמילא את התפקיד במשך שלוש שנים ופרש עתה לעסקים פרטיים, ד״ר גדעון נאור ( ,)45 שהיה ממייסדי
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 11 | ע1נה טובה לכל בית •ע1ראל ? לאניי׳ ״ י׳ >2 5 ,1עוני שיער׳ נגלר.ג״ נ׳
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 12 | !.גם אם תז כ ה, א ל תתן לשחד ד,״ א מר אלמוגי ל אג מי 9שר־המישפטים־והדתות. חיים צדוק, מתכנן עתה את דירת־השרד שלו בירושלים ומתכונן לעבור לגור בבירה יחד עם
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 13 | זאב חוח הוא השחקן היחיד בהצגה הסאטירית ״אסיר 00״ המועלית עתה בתל-אביב. רווח, המשחק בהצגה שהיא במקורה ברזילאית בתפקיד עורך״דין צעיר, עומד משך שעתיים לבדו על
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 14 | במדינה ה עס לאח רוג ח ! נמים השבוע פתיחת משחקי הליגה הלאומית ודיגות א׳ וחיחחומושועיס פסקלהזבה ש 7חרב הצבאי הראשי 7צה״7 האלוף מרדכי פירון: אסור להרוג אזרחים!
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 15 | 8־318־ 8־ 1 1 מצץ! צאר תורה, יצאה מ ב לי לו מר שלום, וב מקו מהבא מוסר האסקימוסים רפואה מתחת לשולחו ך* אשר ראיתי את הווילה, עצרתי את המכונית <*4מרוב אפתעה. היא
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 16 | במשך 17 שנים נחשבה מילחמת־סיני למיבצע צבאי מזהיר ־ אך למעשה היה מיבצע בושל ביותר ששניאותיו טושטשו !הועלמו קדט: הניוונלוו ווו1ו!נ1יוו ך• שישה באוקטובר 1973
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 17 | גה אז עדיין משלב הבנת התשתית הלוגים• טית. רות מפליגה מציווייהס, עד שאפשר לייחסה רק לאי־ידיעתם או לחוסר־הכנתס. הפרובלמטיקה של הצבת הכוחות בשדה־הקרב, הוגדרה
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 18 | (המשך מעמוד )17 סיוע לכוחות־הקרקע ; שנית, הגנת שמי המדינה ; שלישית, השגת העליונות באוויר׳ על־ידי השמדת חיל־ה־אוויר המצרי. זהו כדיוק היפוכו המושלם שר סדר
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד )14 גם כאשר הוא עושר רושם של בן־תרבות. !• דינו של סייען לאוייב או למחבל, כדין האוייב או המחבל עצמו. הדברים שגרמו לזעזוע בקרב קציני צה״ל
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 20 | וינוח שעו סביב מוזיאון השעווה: האם 1 הוצל -התצלום המקובל בנימיו זאב הוצל עד הגשו: במוזיאון ץ* וזיאון־יהשעווה במיגדל־שלום בתל- אביב, מכריז על תצוגתו כעל הגדולה
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 21 | כובות דומות לאישים? שוון טייט בתצלום עוב־הוצח 04717611 הזדמנות. אבל כשהם הופיעו אחר־כך למסיבה לכבוד הוצאת ספר־השיחז החדש של עמוס אטינגר, לא יכולתי להתאפק,
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 22 | קדש: הכישלון שהצל־חי (המשך מעמוד )18 את כל המוצבים שבקידמת־סיני חיו והתאמנו בסמוך. כל תזוזה קלה, בגבול היתד. משלחת אותם אותומטית לעמדות. הכלל ״זאב, זאב״ לא
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 23 | קצין־דת בצה״ל * סמ״ר ממולח בגיל * 25 ילדיהם לא של ספיר * אבי שיגעון הטכסטיל הכושל * מחלק רישיונות־ייבוא לקרובי מישפחה * האיש שקבר את ההון של ״החברה לישראל״
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 24 | 1111111111111ך ; 1) 1 1 1 1ל ב \ 1 רופא סירב לשחור חולה ממחלקת! משום שהוא שי1נ1 11[1לו פדה חולב! 1־ וחסוי־אמצו1ינ 1מחנים שנה נ־אישנו! ** ולה חדש מדרום־אפריקה
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 25 | מערכת) איחר המחזור החודשי. היא נועצה בידידותיה, והן היפנו אותה לגינקולוג, ד״ר איזק דז׳אלושיצקי. הרופא נתן לה זריקה לזירוז המחזור, גבה סכום סביר של שיבעים
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 26 | שוד, שחור בחד1י! לבז גס עניין שר צנ ע מרי קוואנט. האופנאית הבינלאומית המכתיבה מה נלבש דביצד נתאפר. במדור הקודם דנו בעיקר בחלוקת העור לסוגיו, ובאיבחונו -באמצעות
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 27 | במדינה (המשך מעמוד )19 רוצה לספר שוב מה בדיוק קרה באותו לילה׳ כדי שכולם יידעו את האמת.״ לקראת קיום הפסטיבל סיכם יצחק גיזרי עם מפקד מישטרת זיכרון־יעקב, הקצין
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 28 | קולנוע נעורים על גלי האתר אמריקן גראפיטי (גת, תל- אביב, ארצות־הברית) — כל מה שתקופת ניבסון הצליחה להוליד באמריקה, הם געגועים חזקים למה שהיה לפניה. אפילו שנות
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 29 | בפסק־דין יוצא־דופן מנתח שופט מחוזי מיקרה־אתס השופך אור על אחת מפינות ההח* הישראלי שאינה מוברח לרבים ^ ילך נכתב סיפור זה כרומן, אץ כינזעט ספק שלא היה מתקבל על
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 30 | השתדל לא להציק ל חבריך לעבודה. פי בעתיד הקרוב מאוד תזדקק לבל רצונם ה טוב. היחסים המתו חים עם בן זוגן ישתפרו בעיקבות פגישה בלתי צפוייה עם ידיד קרוב, אותו לא
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 31 | שבו נפגשו נוסעי הסוסיתא עם החבורה והיה בין המשתתפים בשיחה בין נוסעי הסוסיתא שהובילו את המתלוננת, לבין החבורה שעצרה אותם בנסיעתם, ואין צורך לפרט את העדויות
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 32 | • • הטצליחבים • • המצליתגים ^ פני ארבעים שנה, כשנולד טוביה /נדב ביד-אליהו בתל־אביב, לא שיער כי כעבור 15 שנה יהיה הוא המגדים מצעיר ביותר בהגנה, וכעבור 40 שנה
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 33 | ־חניס • • המצליחניס במדינה לעסק, והוא אחראי על כל חברות־הבת והסניפים. לסלון־ מרכזי יש כיום 20 סניפים (האחרון נפתח בשבוע שעבר בראשון־ לציון) ,והוא מעסיק 150
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 34 | 1 ^ 8 1 1כוליט, הקשר הצרפתי ועתה בולשת ניו-יורנו ^ 7 המדור המיוחד לטפול בראשי הסע! ע המאורגן £ אפילו שוטרים חששו ממנו ! ! 118 הצגת בכורה ארצית בקולנוע תל־אביב
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 35 | עמיתיו של ייגאל ידיו 1יווצאי!7 1־מילחמות 1גד - 1טוענים שהוא מעדים את תוצאות חפירותיו ־ ויוזמים חקיקת ** ודם הארכיאולוגיה הישראלי ידה, יפגע בראש־ובראשונה
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 36 | נערת השבוע תחייה שמ 1אלי. ב 1כב עזלה ב״וזבימה״ ה עופו״ ת ה חגי ם יש לנו אורחת בארץ. לא לנו, בעצם, כי היא לא באה לבקר אותנו ואין סיכוי שנראה אותה בדיזנגוף או
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 37 | נחמה זה מיצרו מבוקש נשבעת לכס, הקצב ההיסטרי הדה הדרג אותי. ברצינות הכי גמורה. אני לא מספיקה ולספר שההיא וההוא נפרדיס, וכבר להיא יש הוא חדש, ולהוא יש היא חדשה,
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 38 | בענות *דומי: אילנה בן־ א רי הק שר הגר מני: תמונה אופנה פול ה שבו עון ״שטרן׳ הקשו הזעיר גשי אל הארון, פיתחי את הדלתות לרווחת, שלחי זרועותייך פנימה, אל ירכתי
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 39 | הקשר הנזירי הקשו האמצעי הקשר הפרפר׳ הקשו
העולם הזה - גליון 1935 - 2 באוקטובר 1974 - עמוד 40 | טפסר 1935 שנה 39 המחיר 3.50 :ל״י ט״ז תשרי תשל״ה2.10.74 , ותו1 צחק נתנאל ואשתו
חזרה לתחילת העמוד