גליון 1936

העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 2 | והגורד והמייסד חראסזן: ד׳׳ר מלכיאל זוארץ ז׳׳ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, קובי ניב, אפרים סידון. מעטר: גבי קלזמר כתובת המערבת: רחוב זיארץ 1 חרת: נוותר על
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו — ממשה עד משה — אף אחד לא קם. ד״ר זוארץ בישיבה, תרפ״ד) נוער לאחרהמלחמה (א) ׳הנוער מפחד למות לאחר מלחמת יום־הכיפורים חל שינוי מהותי ביחס
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 4 | קרים על התפקיד שמילא דיניץ במילחמת יום־הכי־פורים, ועל השפעתו של קיסינג׳ר עליו. רק משום שדיניץ נחשב לבן־חסותה של גולדה מאיר, שמינתה אותו אישית לתפקיד זה בניגוד
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 5 | .המיני ^ר׳יאי 1ס 0י נסיעה במבונית פרסית עולה פחות מנסיעה בתחבורה ציבורית עשיח חשבון כמה עולה לך הנסיעה גהח בו ר ה הצבורית מדי חודש? אז למה לד כל זה? ־ רכוש
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 6 | ״העולם הזה / ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תדאגי? /רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 טעו מברהי : ״עולמפרם״ .מודפס ב״דפום החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 7 | הוד טהראן ב או א ל !בחרת י שראל וביקשו.! :אנא, הפסידו!״ ! 8מנהיג הליכוד ח״כ מנ חםכנץ נפגש עם עמיתו, שמחה אדליד מהליברלים, וניסה לשכנע אותו כי אכן יש למתנגדי
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 8 | המחאת חאר *101׳בוק הדזאר־ הינה שיק מקא, אשר הם1טב יוכל לקבל חמורחו בכל בית-חאר בארץ. זלבטחון כספך 1צל את האפשרויות העומדות לרשותו בשימוש בהמחאות ההואר. השתמש
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 9 | מכתבים מילחמח ושלום הופתעתי מכך שההיסטריה המיליטריס טית המחודשת שהציפה את כלי־התיקשורת ביום השנה למילחמת יום־יהכיפורים, הד ביקה גם אתכם. קצת מדהים ומרגיז לק
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 10 | נחלש הביקוש היהלומים ושוק הדולרים השחורים כל מי שהיה זקוק להוכחה כי עצף־היהלומים בישראל מושתת על קנייה ומכירה של דולרים שחורים, יכול לקבל אותה בימים אלה.
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 11 | בצילה וביוון קנה המוסד המרכזי לביון של ארצות־הברית אישים פוליטיים וצבאיים וחה אצלח? א, ל א, זה לא נוגע לישראל. זר, קורה במקומות /אחרים. זה לא יבול לקרות כאן.
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מענזוד )10 עמודי עתונכם. בניגוד לשרים׳ מנהל* מחלקה בבית־׳חולים היוצא לפנסיה אינו יכול להמשיך אפילו בעבודות מחקר ב- בית־חולים, למדות שעובדת היותו
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 13 | 1111111!11111 ג ח סון ל בן! הנושה המושתקת בביה־־ח בחורה: מנהוו׳ המחלקות הדיחו את מנהל בית־החוליו , 1שניסה למנוע ו כעוס להפוך אן 1המוסד לעסק 1פרטי ן */עדתו של
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 14 | לנוחיותך טופס לוטו רב-שבועי לחמש הגרלות רצופות המונים עוברים על פני ארונו שר שזר ההמונים באו סמן פעם אחת את המספרים והטופס ישתתף בחמס הגרלות רצופות*. במדינה ;
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 15 | רנני 12 שנים האשים נקיו בניו אח (!(נאד צוו בלקיחת שוחד ־ אשבול הווה רחחוד - או ההוראה לא בוצעה אשר הופיע ממלא־מקום שר-האו- ע צר׳ חיים בר-לב, בפני ועדת־והכספים
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 16 | המיתות: מנטות חאש לפני פרשת המיתלה: סא״ל אריק שוון ע1נד את ננכי־הצניחה לרמטנ״ל משה ד״ן משה דיין הגיש למצרים על מו.ש של כסף הזדמנות לניצחון ־ ורק במיקרה הם לא
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 17 | היחידה היתד. סידרת התקיפות שערך חיל־האוויר על כוח־השיריון המצרי. אבל ככל שהיו אלו יעילות, עדיין נשארה לשיריון המצרי עוצמתו כמעט בשלמותה. ניתן היה להבטיח היטב
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 18 | ואח תהיה המילחמה הבאה ישראל. בעוד שרבין מדינות ערב את איו־טילי הסקאד שלדים, טען ויקטור שם־טוב של הרפואה בישראל הסכנות הכרוכות ב לגבי ביטחונה של איים כי אם
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 19 | לומה מהירה, קצרה ואלגנטית שינחיל צה״ל לאוייביו, בדי להחזיר לעצמו את יוקרתו שנפגעה במילחמת יום־הכיפורים. דור חדש של הרס ^ הו ה״סקאד״? !4ו זהו טיל טאקטי סובייטי
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 20 | עלבון גיזע!? ה גו ר ה שר אוני? שם־חיבה? סיגנוו רבוש? סיגנון דינוו? סיגנון התנהגות? ך* יא לבושה טיפ־טופ, על־פי מיטב ( ן האופנה האחרונה. לא זו של הבורדא. אלא זו
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 21 | ך711141 1 11-1111/ - 1י ספרדי, שאפשר אומרת תהילה, בחורה שלא סושה שוס דבר, ושהנזוצא שלה הוא לראות עליה תיכף מה היא,״ שלא עובדת ולא לומדת. ך 1מאמינה לכל דבר, הו־
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 22 | שוק ש חור בחלוקלבז כחולה פרטי, והוכנס למחלקה. טיפולו תרמו כסף לאגודות עותומניות ״יחד עם זה, אישפוזם של חולים יותר קשים נידחה בחודשים ארוכים, משום שאין עבורם די
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )14 יכלה לחולל שינוי של אמת. מוטי אשכנזי צדק לגמרי כאשר קבע שחוץ ׳מכמה הי* לוטים אישיים, לא ׳נשתנה דבר. אולם הפעם נפלו דבריו על אוזניים
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 24 | ח תי ך העובוע זוכרים שבשבוע שעבר סיפרתי לכם על המשורר יוסי בן״גל, שירד ירושליימה והפך לדוור של גדשרד־התיקשורת ן אז ידידי, ממישרד־התיקשורת עצמו עידכנו אותי. לא
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 25 | ן חופשה | באיי־הבתולה חגיגה בכוורת תראו, תראו, לאט-לאט הם חודרים לי חוגי־ד,׳סילון האמיתי, הישראלים האלה. ומי חודר? לא כאלה שיש להם איזה מטוס קטנטן שחונה
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 26 | המיחלה: מלכודת האש נהמשך מעמוד )17 עגיילה נבעה מנך, שכבר ביום השני נוכח דיין כי התבססותו על כוחות עצמאיים, שינועו מהחל ועד כלה בלא להזדקק לאספקה שוטפת, אין לה
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 27 | אהבה ראשונה ויי רק אתמול היו ילדים ושיחקו בארגז החול. היום הם כבר רוקמים רומן של אוהבים צעירים. עוד מספר שנים ירצו להנשא. האם הבטחתם את עתידם? תוכלו לאפשר
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 28 | קשקשת 1936 הפעל את דמיונך ונסר, למצוא כו תרת מתאימה לציור שלמטה, שתסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכו תרות יש לשלוח לפי הכתובת: ת.ד. , 136 תל-אביב, עבור ״קשקשת״
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 29 | במדינה פ ש עי ם בציפורני הסר סו רוהפ רו צ ה אשה גשואה שרבה עם פעלה, סיפרה שנפלה לידיהם ש? סרסור ופרוצה /שפיתו אותה לעסוק בזנות הלקוח שילם לבעלי־הבית כפי שנדרש
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 30 | קולנוע חו ק מחוץ ל חו ק בולשת ניו-יורק ( 7תל-אביב, ונל־אביב, ארצות־הברית) — עוד אחד מסידרת הסרטים על שוטרים עצמאיים הלוקחים את היוזמה בידיים, ונלחמים בפשע
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 31 | עולס המחר: מלילת הסרט ״זארדח״ מתחילה בשנת 2293 ומיתרחשת בעולם ״הוורטקס״ שהוא קומונה שהוקמה על ידי ״ 11 1 1 1\ 1 מדענים ניבחריס לבני אדם. עליונים השומרים על
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 32 | האשים מאחורי התדמית כתבה ו ני עי ת ב סיוו ת דיוקנות פוליטיים מנקודת מבט אישית ! 7111 וחלאח׳ פיתגם אנגלי ישן אומר :״הפוליטיקה, כמו האהבה, יוצרת זיווגים מוזרים.״
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 33 | מיכתב ־ המדידה עול• כולן משל האל. בני־האדם, כל בני-האדם, קדושים הם, מקודשים וטובים. אך בני״האדם, כל בני־האדם, בני כל התרבויות וכל הדתות, זקוקים תמיד ל״הערבת.״
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 34 | להתמודד, בפעם הראשונה, עם השאלה המוסרית היסודית של הווייתנו הלאומית: זכותנו בארץ, גישת הציונות לעם*ד.ארץ, היחס בין הצדק הישראלי והצדק הפלסטיני. התמודדות זו היא
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 35 | כי ירושלים היא מרכז העולם .״ליד הכותל המערבי מאוחדים כל היהודים באהבת אלוהים ...כל חילוקי־הדיעות ביניהם, נמסים ונעלמים.״ אלוהים שוכן בקירבם.״ הוא הדין לגבי
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 36 | במדינה הטמבון הק טן 11113111א ת העולם ( 1/400,000,000 טמבוני >,ז 0,גמכדו בשנה שעברה ב־ 10$ארצות) (המשד מעמוד )29 את החשודים ייצג עורך־הדיו יואל לוי, אך הם
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 37 | ^ פני כארבע שנים פתח צעיר תל /אביבי במלון טיראן שבהרצליה־פי- תות, מועדון־לילה. המועדון הפך בטהרה למקום־מיפגש פופולארי, ולמרבית הפלא הטריחו־ אנשים עצמם
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 38 | (המשך מעמוד )37 והוותיק. קפה צמרת שכן בכיכר דה־שליט זמן רב לפני שהיא הפכה פופולרית כל-כך, והיה מקובל מאד על תושבי האיזור כולו. אך ברבות הזמן החל המקום הולד
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 39 | בתחילה פתח את מיסעדת קזה מיה בתל־אביב, אך היו לו בעיות עם !המקום, לכן נאלץ לסגור. אז קנה את מיסעז־ת דג הזהב. ״הרצליה־פיתוח היא בשבילי כמו חוף התכלת, כמו קאן
העולם הזה - גליון 1936 - 9 באוקטובר 1974 - עמוד 40 | מספר 1936 ׳המחיר 3.50ל״י ב״ג תשרי תשל״ה9.10.74
חזרה לתחילת העמוד